Uutiset

Apurahat

05.06.2014

Rahoitushaku kielen elvytyksestä ja sen tutkimisesta

Koneen Säätiö järjestää rahoitushaun kielen elvytyksestä ja sen tutkimuksesta.


Rahoitusta myönnetään kielen tukemista ja elvytystä toteuttaville hankkeille, joissa on mukana tutkimuksellinen osa. Rahoitusta voidaan myöntää monivuotisille hankkeille. Rahoitushaku liittyy Koneen Säätiön kieliohjelmaan 2012–16, ja siitä tuetaan ensisijaisesti Suomen vähemmistökieliä sekä muualla puhuttavia suomalais-ugrilaisia vähemmistökieliä.

Hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja: Miten aktivistit, joilla on enemmän kokemusta yhteiskunnallisesta toiminnasta kuin kielentutkimuksesta, saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kielen tukemiseksi ja elvyttämiseksi? Miten kielen tukiohjelmat saadaan vaikuttamaan myönteisesti koko kieliyhteisöön pitkällä ajanjaksolla? Entä miten tuetaan monikielistä identiteettiä tilanteessa, jossa yksi kieli dominoi yhteiskunnassa?

Rahoitushakemukset jätetään Koneen Säätiön syksyn 2014 haussa (1.8.–30.9.). Rahoitusta haetaan Koneen Säätiön Apurahakemusten verkkopalvelussa omalla ”Kielten elvytys” -hakemuksella.