Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

18.06.2015

Philantrophy: Visions and energy for change


Säätiön yliasiamies Anna, tiedeasiamies Kalle, hallintopäällikkö Hilkka ja viestintäkoordinaattori Laura osallistuivat European Foundation Centerin (EFC) järjestämään seminaariin ”Philantrophy: Visions and energy for change” Milanossa toukokuun 2015 lopulla.

Seminaarin puheenvuoroissa nousi esiin mm. säätiöiden vastuu eettisinä sijoittajina. Keskustelua käytiin myös esimerkiksi säätiöiden haasteista muuttuvassa viestintämaailmassa. Lue Lauran blogikirjoitus Content is (still) the king aiheesta

Anna: ”Mieleeni jäivät erityisesti keskustelulliset osiot, kuten Something old, something new, something borrowed, something blue -sessio ja Next Gen -ryhmän organisoima ohjelma. Ensin mainitussa keksimme ensin pienryhmissä esimerkkejä siitä, mitä kukin osallistuvista säätiöistä on lainannut jotain toiselta: ideoita, osaamista, käytänteitä, tietoa.  Keskustelu jatkui ohjelmaosuuden organisoijien antamilla väitteillä, joita pienryhmissä vuoroin puolustettiin ja vastustettiin. Pienessä ajassa syntyi syvällekin meneviä keskusteluja esimerkiksi siitä, miksi yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa on hyvä asia ja mitä ovat yhteistyön vaikeudet.

Kiinnostavaa oli kuulla Rockefeller Philantropy Advisorsin Theory of the Foundation -projektista ja erittäin antoisa oli myös Robert Bosch Stiftungin tilaama, viime vuonna valmistunut  säätiöiden tulevaisuutta käsittelevä tutkimus (Shape the Future. The Future of Foundations), joka oli myös Milanossa esillä. Kolmen päivän konferenssin avaus- ja loppuseminaareissa kuultiin hyvin innostavien ja taitavien puhujien puheenvuoroja kuten Greenpeacen Kumi Naidoon ja IIRD:n Camilla Toulminin visioinnit, joiden päätteeksi säätiöyleisö nousi seisaalleen aplodeeraamaan.”

Kalle: ”Minusta oli erityisen kiinnostavaa nähdä, miten vakavasti säätiöt maailmalla suhtautuvat sijoitustensa eettisyyteen. Samaan aikaan on käynnissä kampanjoita, joiden tarkoitus on ilmastonmuutoksen hidastamiseksi saada suuret säätiöt luopumaan sijoituksista fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin. Samoin kokouksessa keskusteltiin siitä, miten säätiöt tukevat sijoittamalla sosiaalisia yrityksiä, joilla ei ole selkeitä tuotto-odotuksia.

Lisäksi eurooppalaisten (ja pohjoisamerikkalaisten) säätiöiden kokouksissa näkyy myös aina vahvempi ”hyväntekeväisyyden” perinne, eli se että säätiöt rahoittavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta esimerkiksi avustamalla suoraan köyhiä. Tämä ei Pohjoismaissa ole ollut tapana, kun hyvinvointivaltio on huolehtinut asiasta. Mutta nyt oli kiinnostava havaita tämän perinteen modernimpia muotoja, kun eräät suuret eurooppalaiset säätiöt ryhtyvät yhdessä tukemaan Eurooppaan tulevia alaikäisiä pakolaisia. Samalla Suomessa jopa hyvinvointivaltio keskittyy huolehtimaan siitä, ettei heitä vahingossakaan eksy rajojen sisäpuolelle.”

EFC on kansainvälinen säätiöiden ja rahoittajien kattojärjestö. Koneen Säätiö liittyi sen jäseneksi vuonna 2014. Tutustu European Foundation Centeriin