Uutiset

Apurahat

08.06.2013

Monikielisyys ja taide

Vuonna 2013 järjestimme apurahahaun aiheesta monikielisyys ja taide.


Hankejulistus

Koneen Säätiö järjesti keväällä 2013 apurahahaun teemasta monikielisyys ja taide. Haussa etsittiin:

  • eri alojen monikielisiä taidehankkeita
  • taidehankkeita, joissa käsitellään monikielisyyden teemaa
  • hankkeita, joissa kehitetään taiteen kentän kielellistä saavutettavuutta
  • hankkeita, joissa taiteilijat ja tutkijat työskentelevät yhdessä teeman parissa.

Kieli on tärkeä maailman hahmottamisen väline ja identiteetin osa ja vahvistaja. Monikielisyydellä voidaan tarkoittaa äidinkielisen tasoista kielitaitoa useammassa kielessä, mutta myös laajemmin kykyä kommunikoida sujuvasti useammalla kielellä. Kielet ja maailman kielellinen moninaisuus ovat Koneen Säätiön näkökulmasta itseisarvoja, joita on syytä tukea.

Koneen Säätiö käynnisti vuonna 2012 kieliohjelman, jonka tarkoituksena on pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä Suomen vähemmistökielten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen. Kieliohjelma tukee etenkin tutkimusta, mutta ohjelmassa myös kannustetaan käsittelemään aiheita taidetta ja tiedettä yhdistävistä näkökulmista ja rikkomaan eri alojen välisiä rajoja.

Tärkeässä osassa ohjelmassa on kielten dokumentointi ja vuorovaikutukseen perustuvien tutkimuskäytäntöjen edistäminen. Molemmat ovat teemoja, jotka on mahdollista ottaa huomioon myös taiteellisessa työskentelyssä. Yhteiset aineistot saattavat olla yksi hedelmällinen eri alojen yhteistyön lähtökohta: erilaiset jo olemassaolevat tutkimusaineistot voivat toimia taiteilijan työn pohjana, joka voi edistää aineistojen pääsyä kieliyhteisön käyttöön tai herättää kiinnostuksen kieleen.

Ennen haun alkamista Koneen Säätiö järjesti yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan toimipisteen kanssa Monikielisyys ja taide  -hanketyöpajan 7.2.2013

Muut kielet / Other languages

Lue lisää tästä / Read more here

Tuetut hankkeet

Tutustu tuettuihin hankkeisiin vuoden 2013 myönnettyjen apurahojen kohdalta.

Selvitys: Monikielisyys lisää luovuutta

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) 3.3.2016 julkistamassa selvityksessä on tutkittu Koneen Säätiön rahoittamia Monikielisyys ja taide -hankkeita. Selvityksen mukaan taide voi uudistua monikielisyyden kautta, monikielisyydestä voi tulla taidetta ja taiteen avulla voidaan edistää kielellisen monimuotoisuuden arvostusta.  Lue lisää