Uutiset

Saaren kartanon residenssi

14.06.2022

Mietoistenlahden Kulttuuripolku täyttyy kesän ajaksi taiteella

Kuva: Jussi Virkkumaa

Mietoistenlahden rannan läheisyydessä sijaitseva Kulttuuripolku tarjoaa jälleen tänä kesänä nykytaidetta kaikkien iloksi. Paikkasidonnaisen ja Saaren kartanon lähiluontoon sijoittuvan Kulttuuripolku-kesänäyttelyn taiteilijoina ovat Miklos Gaál (FI/NL), Elie Halonen (FI), Joshua Le Gallienne (UK) ja Minna Pöllänen (FI/UK).

Saarenrantatien ja Vasikkahaan lintutornin välillä kulkeva Kulttuuripolku on virkistysreitti, jota ideoivat ja ylläpitävät Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilijaresidenssi ja Mynämäenseudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n Mietoistenlahti – luontoelämyksiä kaikille –hanke.

Kulttuuripolulla esitellään tänä kesänä jo kolmatta kertaa Saaren kartanossa työskennelleiden taiteilijoiden teoksia. Teoksia yhdistää ympäristön havainnointi, näkökulman muutos ja toisin katsominen. Rantaniityn laitaan ja polun varteen sijoittuvat teokset tarjoavat taide- ja kulttuurielämyksiä kaikille luonnossa kulkeville koko kesän ajan. Näyttelyn teokset ovat hienovaraisessa suhteessa ympäröivään maisemaan ja lähialueen luontoon.

Tutustu Kulttuuripolun kesänäyttelyn taiteilijoihin

Mikols Gaál. Kuva: Jussi Virkkumaa

Miklos Gaál
Common Sense / Maalaisjärkeä
2008–2018

Yksi Kulttuuripolun kesän taiteilijoista on Amsterdamissa asuva suomalaistaiteilija Miklos Gaál.

Kulttuuripolulla voi tutustua hänen teokseensa Common Sense | Maalaisjärkeä, jossa hän tutkii ihmisten tekemiä oikopolkuja. Tähän näyttelyyn mukaan valikoituneet kuvat on otettu Amsterdamissa, Berliinissä, Budapestissa, Espoossa, Haagissa, Haarlemissa, Helsingissä, Lundissa ja Tjörnarpissa välillä 2008–2018

”Olen valokuvannut julkisilla paikoilla esiintyviä oikopolkuja eri maissa. Minua kiinnostaa oikopoluissa se, kuinka kyseessä on yleinen ilmiö, joka ottaa erilaisia variaatioita eri paikoissa. Polku tallautuu lukemattomien toistojen kautta. Oikaisu hahmottuu yhteisesti ja intuitiivisesti luontevana reittinä tarkasti määritellyssä tilassa. On hieman huvittavaa vertailla erilaisia muunnelmia, joina oikopolku voikaan ilmetä. Toiset reittivalinnat ovat hienovaraisempia kuin toiset, siinä missä jotkut saattavat olla radikaalejakin ratkaisuja”, Gaal kuvailee.

Miklos Gaál (s. 1974, Espoo) on Amsterdamissa asuva ja työskentelevä suomalainen kuvataiteilija.
Gaálin taidetta on esitelty kansainvälisesti gallerioissa, instituutioissa ja taidejulkaisuissa vuodesta 2001 lähtien. Hän on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä sekä Rijksakademiessa Amsterdamissa. Tällä hetkellä hän tekee väitöstutkimusta romanttisesta ironiasta Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Gaál työskenteli Saaren kartanon residenssissä alkuvuonna 2022.

Elie Halonen. Kuva: Jussi Virkkumaa

Elie Halonen
Boulder bondage – Siirtolohkaresidonta
2022

Boulder bondage nostaa esiin Kulttuuripolun ja Saaren kartanon päärakennuksen välissä makaavan siirtolohkareen köysibondagen eli sidonnan keinoin.

Siirtolohkare nousee esiin ympäristöstään ikään kuin irrallisena siitä, muistuttaen miten jääkauden valtaisat voimat ovat kuljettaneet sen kauas emokalliosta.

Elie Halonen on tarkastellut kiven kehoa kosketuksen välityksellä sekä kartoittanut lohkareen ulottuvuudet köydellä. Köyden linjat myötäilevät karvaisen kivikehon piirteitä muistuttaen näennäisesti passiivisen ja aikaan pysähtyneen materian aktiivisuudesta, sekä leikitellen ihmisen ja kiven välisillä valta- ja vuorovaikutussuhteilla.

Elie Halonen on turkulainen kuva- ja performanssitaiteilija. Halosen taiteessa yhdistyvät hänen taustansa kuvanveistäjänä sekä shibarisidonta (japanilaisvaikutteinen sidonta) kehotyöskentelyn menetelmänä. Haloselle sitominen on pohjimmiltaan kehollista empatiaa, jossa tunteet voivat ottaa veistoksellisia muotoja sidottavassa kehossa.

Halonen työskenteli Saaren kartanon residenssissä keväällä 2022.

Joshua Le Gallienne. Kuva: Jussi Virkkumaa

Joshua Le Gallienne
Aineettomuuden kuunteleminen | Listening to Immateriality
2022

Brittiläinen Joshua Le Gallienne tutkii työssään ekologisia ja epätavanomaisia lähestymistapoja akustisen äänen tuottamiseen ja havaitsemiseen taiteellisessa kontekstissa.

Kulttuuripolun varrella esillä oleva teos Aineettomuuden kuunteleminen (Listening to Immateriality) on filosofista ja havaintoihin pohjaavaa pohdintaa luonnon kuuntelemisesta. Teos koostuu kolmesta lyhyestä tekstistä, jotka asetetaan maisemaan näytteille pyöreissä lasilevyissä. Teoksen tarkoituksena on kasvattaa tietoisuuttamme ympäristöstä olemalla suoraan tekemisissä luonnon äänien ja oman kehomme kanssa.

”Tässä teoksessa halusin tarkastella kuuntelemisen roolia ollessamme tekemisissä luonnon kanssa. Teos on osittain filosofista pohdintaa, osittain esityksellinen sovitus ja osittain oodi tuulelle. Se on saanut vaikutteita monista viime vuonna Saaren kartanon luonnossa viettämistäni tunneista. Luonnon äänien kuunteleminen on tärkeää taiteellisessa työskentelyssäni, mutta olen kiinnostunut myös kehon ja mielen äänistä, sillä ne kulkevat mukanamme kaikkialle”, Le Gallienne kertoo.

“Halusin vaalia ajatusta ‘ääniekosysteemistä’, pohtia erilaisia kohtaamiamme ilmiöitä ja niiden kautta luoda syrjimättömän ja laajennetun kuuntelun määritelmän. Sen lisäksi, mitä havaitsemme korvilla ja fyysisellä keholla, on mielestäni arvokasta tarkkailla myös mielikuvituksemme tuottamaa sisäistä äänimaailmaa. Ennen kuin voimme todella olla yhteydessä luonnon ääniin, meidän on tunnustettava mielikuvituksemme äänien rooli.”

Joshua Le Gallienne (s. 1985, Essex, Iso-Britannia) on muunsukupuolinen brittiläinen taiteilija. Kuvanveiston, installaation ja performanssin kautta taiteilija kehittää intiimejä kokemuksia, jotka tutkivat äänen, fyysisten materiaalien ja ympäristöilmiöiden välisiä suhteita. Harvinaista kyllä, pääasiassa äänen kanssa työskentelevänä taiteilijana Joshua ei poikkeuksellisesti käytä työssään digitaalitekniikkaa, kaiuttimia tai perinteisiä energialähteitä ja toimii lisäksi pääasiassa perinteisen galleriakontekstin ulkopuolella. Jokaisessa uudessa teoksessa hän käyttää uusia materiaaleja ja kokoonpanoja. Aiemmissa teoksissaan hän on käyttänyt ilotulitustekniikkaa, jäälohkareita, paineilmaa, hiilihappopitoisia nesteitä ja biohajoavaa muovikelmua niiden ääniominaisuuksien vuoksi.

Le Galienne työskenteli Saaren kartanon residenssissä loppuvuodesta 2021.

Minna Pöllänen

Minna Pöllänen
Observatoriot | Observatories
2012–

Paikkasidonnaiset Observatoriot-katselulaitteet kutsuvat ohikulkijan katsomaan viemäriputkista rakennettujen kiikarien läpi. Sen sijaan, että katseen annettaisiin levittäytyä etäällä siintävän maiseman ylle, se kohdistetaan laitteiden kautta ympäristössä helposti huomaamattomaksi jääviin yksityiskohtiin. 

Katselulaitteiden muodon kautta projekti etsii visuaalista vuoropuhelua perinteisten näköalatasanteiden ja niistä näkyvien maisemien kanssa luoden uusia yhteyksiä katsojan, kehon ja ympäröivän luonnon kanssa.

Minna Pöllänen on Englannissa asuva ja työskentelevä suomalainen kuvataiteilija. Pölläsen installaatiopohjainen työskentely yhdistelee veistoa, tekstiiliä, valokuvaa ja piirrosta. Teoksissaan Pöllänen pohtii usein kehon, kosketuksen ja länsimaisen kapitalismin suhdetta. Häntä kiinnostaa viipyily ja kosketus suhteessa teoksiin ja niissä on usein paikkasidonnaisia ja/tai vuorovaikutteisia osia. Pöllänen suorittaa parhaillaan kuvataiteen tohtorintutkintoa Royal College of Artissa Lontoossa ja toimii valokuvataiteen vanhempana lehtorina University for the Creative Artsissa Britanniassafor the Creative Artsissa Britanniassa.

Pöllänen työskenteli Saaren kartanon residenssissä vuonna 2013.

Kulttuuripolku on koettavissa elokuun loppuun

Kulttuuripolku on maksuton ja sinne on vapaa pääsy. Näyttely on koettavissa 15.6.–31.8,2022.

Kulttuuripolun osoite on Saarenrantatie 21, 23140 Hietamäki. Kulje risteyksestä noin 50 metriä eteenpäin: Kulttuuripolku on oikealla puolella tietä. Vaihtoehtoinen osoite on lintutornien parkkipaikka Saarentie 230, 23140 Hietamäki.

Pysäköintipaikkoja löytyy Saarentien varrella olevalta lintutornille vievältä parkkialueelta sekä Saarenrantatien varrella sijaitsevan Sillankarin lintutornin yhteydestä.

Lisätietoja

Residenssin johtaja Leena Kela
+358 40 732 3628, leena.kela@koneensaatio.fi