Uutiset

Apurahat

08.12.2023

Metsän puolella -rahoitusta 15 uudelle hankkeelle – metsäkeskustelujen huudon ja hiljaisuuden väliin tarvitaan uusia äänenpainoja 

Sanginjoen metsän Lemmenpolku tammikuussa 2021. Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Koneen Säätiön kesällä 2023 käynnistyneen Metsän puolella -aloitteen tavoitteena on metsäkeskustelujen monipuolistaminen. Sen toisella hakukierroksella myönnettiin rahoitusta yhteensä noin 2,1 miljoonalla eurolla. 

“Metsäkeskusteluissa kohtaa välillä hiljaisuutta, kun kehitystä vaativista asioita ei haluta ollenkaan puhua. Toisaalta hiljaisuuden vastakohta on huuto, jolloin ei pysähdytä kuuntelemaan, mitä toinen osapuoli haluaa sanoa. Äänekkään keskustelun alle jää monia vivahteita. Metsän puolella rahoittaa metsän kuuntelemista ja ymmärtämistä – sen kaikissa muodoissa ja kaikkien metsän tuottamien hyötyjen osalta. Myös niiden, joiden merkitystä ei voi laskea hyötynä ihmisille”, sanoo Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar

Toisella Metsän puolella -hakukierroksella rahoitusta saaneet 15 hanketta liittyvät talouden yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, viestintätieteeseen, journalismiin, visuaalisten taiteiden taiteelliseen tutkimukseen, yhteiskunnalliseen ympäristötieteeseen, ympäristökasvatukseen, elokuvaan, esittävään taiteeseen, kuvataiteeseen ja musiikkiin. 

Koneen Säätiö on myöntänyt aloitteessa rahoitusta kuluvan vuoden aikana 35 hankkeelle yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Rahoitusta voi hakea tiede- ja taidehankkeisiin sekä niihin kytkeytyneeseen journalismiin ja aktivismiin. Avoin ja jatkuva haku on auki myös koko tulevan vuoden, ja Koneen Säätiön hallitus tekee rahoituspäätöksiä kolmesti vuodessa. 

“Tämän mittaluokan rahoituksella on suuri painoarvo nykytilanteessa, jossa Suomi leikkaa panostuksiaan ilmastotoimiin ja luontokadon pysäyttämiseen. Riippumattomalta ja itsenäiseltä säätiöltä tuleva rahoitus ei myöskään alista hankkeita poliittiseen ohjaukseen tai keskusteluun siitä, mitä saa tai uskaltaa sanoa ja mitä ei”, Mari Pantsar sanoo. 

Poimintoja rahoitusta saaneista hankkeista 

Toisen myöntökierroksen suurimman rahoituksen saa FT Tuomo Takalan työryhmän hanke Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluita (569 200 €). Työryhmän mukaan metsien kestävyyssiirtymän edellytys on, että metsäpalveluissa ja metsäalan koulutuksessa siirrytään kohti vahvan kestävyyden ajatusmallia. Kun nykyisissä metsäpalveluissa luonnon ja ympäristön hyvinvointia tarkastellaan puuntuotannon kehyksessä ja sille alisteisena, tarkastellaan vahvan kestävyyden ajatusmallissa puuntuotantoa luonnon ja ympäristön huomioimisen kehyksessä ja sille alisteisena. Hankkeen tavoitteena on luoda ja viedä käytäntöön vahvan kestävyyden metsäpalveluiden liiketoimintamalli palvelutuotteineen,  tutkia kestävyyssiirtymän edellyttämiä osaamistarpeita ja kehittää tarvittavaa moniammatillista koulutusta. Näin hanke pyrkii laajentamaan suomalaisten käsitystä siitä, mikä on metsäpalveluiden tarkoitus ja mitä metsäammattilaisuus voi tarkoittaa. 

Voima-lehti luo apurahallaan (179 000 €) toimintamallin metsäjournalismin edistämiseksi. Hankkeessa perustetaan Voimalle erillinen yksikkö, joka tuottaa faktapohjaista, kansantajuistettua, journalistista tietoa metsään liittyvästä tieteellisestä tiedosta sekä toimii kohtaamisalustana erilaisille metsään liittyville ilmiöille. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi aktivismi, politiikan ja talouden suhde luontoarvoihin, metsän kulttuurinen merkitys ja urbaanin elämäntavan yhteys metsään. Mediakokonaisuus toimii alustana myös taiteelliselle ilmaisulle ja kulttuurijournalismille, jota ohjaa vahva temaattinen kiinnostus metsiin. 

VTT Timo Harjuniemen johtamassa tutkimushankkeessa Journalismi metsäkiistojen silmässä: suomalaisen metsäjulkisuuden sisällöt, käytännöt ja vaikuttajat (352 600 €) tarkastellaan suomalaista metsäjulkisuutta. Onko suomalainen journalismi metsän puolella, ja kenen asiaa metsäjournalismi ajaa? Hankkeessa paneudutaan siihen, millaiset teemat ja kiistat ovat hallinneet suomalaista metsäjournalismia vuosina 1990–2023 ja kenen ääni suomalaisessa metsäjournalismissa on hankkeen tarkastelujakson aikana kuulunut. 

Teatterintekijä Elsa Lankisen ja työryhmän Kainuun metsäkiistat -dokumenttiteatteriprojekti (63 100 €) tutkii metsäsuhdetta sekä metsätalouden ja luonnon muiden arvojen intressiristiriitaa. Esityksen idea iti vuonna 2018, kun Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen välille käynnistyi sovitteluprosessi ennaltaehkäisemään metsäkiistojen kärjistymistä Kainuussa. Projektin tavoitteena on haastatteluihin pohjaavan dokumenttiteatterin keinoin avata metsäpolitiikkaa, metsäkiistojen taustoja sekä metsäkeskustelua laajemmalle yleisölle Kainuun ”metsämaakunnassa”, jossa Metsähallitus hallinnoi noin 42 % metsien pinta-alasta. Maakunnallinen aihe heijastelee laajemmin Suomea ja koko maailmaa koskevia luonnonvarojen käytön ja valtioiden vastuun kysymyksiä. 

Kuvataiteilija Ulla-Maija Alanen on valokuvannut erämaisten metsäjärvien pinnanalaisia maisemia 15 vuoden ajan. Apurahallaan (44 300 €) hän aikoo koota aikansa veden alla Veden horisontit -taidekirjaksi ja siihen liittyväksi näyttelyksi. “Työni on vetoomus puhtaiden metsäjärvien puolesta. Se on kiitokseni vedelle”, Alanen kirjoittaa. 

Lue Mari Pantsarin blogikirjoitus aiheesta 

Katso lista kaikista rahoitusta saaneista hankkeista 

Lue lisää Metsän puolella -rahoituksen hakemisesta