Uutiset

Apurahat

31.05.2023

Metsän puolella on Koneen Säätiön uusi avaus metsäkeskustelujen monipuolistamiseksi – luvassa miljoonien eurojen rahoitus metsäasioihin syventyville hankkeille

Metsä on täynnä risteäviä ääniä, polkuja ja kerroksia. Kaikki metsän merkitykset eivät kuitenkaan ole nousseet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koneen Säätiö Metsän puolella tuo yhteen metsän parissa työskenteleviä tutkijoita, taiteilijoita, journalisteja ja aktivisteja. Avoimella haulla mukaan valittaville hankkeille on määrä myöntää kuluvan vuoden aikana rahoitusta noin neljällä miljoonalla eurolla, ja tuleville vuosille summa mahdollisesti kaksinkertaistetaan. 

Metsät ovat Suomen luonnon tärkein elinympäristö, muunlajisten koti, hiilen nielu ja varasto, vesistöjen valuma-alue, metsäteollisuuden raaka-aineen, alueellisen elinvoiman ja kansalaisten tulonlähde, sienten ja marjojen aarreaitta, hiljentymisen ja virkistäytymisen paikka, taiteellisen innoituksen lähde ja suomalaisen kulttuurin ja mielenmaiseman perusta.

Metsiin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa painottuvat metsien käytön merkitys taloudelle ja työllisyydelle sekä toisaalta metsien rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemisessa. Kaikki merkitykset eivät kuitenkaan ole nousseet keskusteluihin ansaitsemassaan laajuudessa. Metsistä, puusta, hiilinieluista ja metsäluonnon tilasta tiedetään Suomessa paljon, mutta niistä puhutaan paljon myös mielikuvien, mututuntuman ja väärienkin uskomusten pohjalta. Suomalainen metsäkeskustelu kaipaa tasonnostoa.

Metsän puolella rahoittaa syvällisiä, oivaltavia ja rohkeita hankkeita laajasti metsään liittyvistä aiheista. Tavoitteena on lisätä moniäänistä yhteiskunnallista keskustelua metsien monista merkityksistä ja tuoda esiin ääniä, jotka eivät ole päässeet kuuluviin metsäkeskusteluissa.

”Metsät ovat paljon enemmän kuin euroja ja hiilidioksidiekvivalentteja. Ne ovat tulevaisuuden hyvinvoinnin kohtalonkysymys. Yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tulisi huomioida paremmin metsien monet merkitykset niin ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle kuin muunlajisille, joille metsä on koti. Koneen Säätiön merkittävä taloudellinen panostus luo hienon mahdollisuuden vahvistaa ymmärrystä metsien monista merkityksistä tieteen, taiteen, aktivismin ja journalismien keinoin”, sanoo Metsän puolella -verkoston vetäjä, muutosjohtaja Mari Pantsar.

Rahoitettavat toimijat tulevat olemaan osa Metsän puolella -yhteisöä, jonka tarkoituksena on lisätä yhteenkuuluvuutta, avartaa ajattelua ja tukea toimijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteisön toimintaa suunnitellaan rahoitettavien hankkeiden valinnan myötä ja hankkeissa nousevien tarpeiden mukaan.

”Alamme rakentaa pitkäjänteisesti yhteisöä niille äänille, jotka eivät kuulu tarpeeksi metsäkeskusteluissa. Rahoitusta voi hakea jopa neljä vuotta kestäville hankkeille, ja jatkuva haku tullaan pitämään käynnissä useamman vuoden ajan. Tavoitteemme on näin tuoda yhteiskunnalliseen päätöksentekoon uusia ulottuvuuksia”, Pantsar sanoo.

Millaisia hankkeita Metsän puolella rahoittaa?

Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi suomalaisten metsäsuhteeseen, metsämyytteihin, suomalaiseen metsäpuheeseen ja -sanastoon, metsävallankäyttöön, edunvalvontaan ja demokratiaan, tutkimuksen ja taiteen riippumattomuuteen ja puhumisen oikeuteen, jokaisenoikeuksiin ja omaisuudensuojaan, tulevaisuuden metsiin, metsätalouteen ja metsäaktivismiin tai vaikka metsän, maaperän, soiden ja vesistöjen yhteyteen ja sen merkitykseen luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle. Mahdollisia aiheita ei ole tarkasti rajattu.

Hankkeiden toivotaan sisältävän monitieteistä tutkimusta, taidetta, journalismia ja aktivismia erilaisissa yhdistelmissä tai syventyvän yhteen tieteen- tai taiteenalaan.

Kaikilla hankkeilla tulee olla kytkös tieteeseen tai taiteeseen. Säätiö kannustaa hakijoita ennen kaikkea monialaiseen yhteistyöhön. Kaikki hankkeeseen osallistuvat pääsevät osaksi Metsän puolella -yhteisöä.

Miten rahoitusta haetaan?

Toistaiseksi jatkuva haku avautuu 1.6.2023 ja on auki useampia vuosia. Jatkuva haku tarkoittaa, että hakemuksen voi jättää arvioitavaksi silloin, kun se on hakijan mielestä valmis arvioitavaksi.

Säätiön hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kolme kertaa vuodessa. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään elokuussa 2023.

Rahoitusta haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin

Lisätiedot:
Mari Pantsar, muutosjohtaja, Koneen Säätiö Metsän puolella
mari.pantsar@koneensaatio.fi
050 382 0755