Uutiset

Toiminta Helsingissä

13.04.2016

Lauttasaari – kohtaamisten kartano

Pyysimme helmikuussa ideoita Lauttasaaren kartanon tulevaan toimintaan. Useimmissa vastauksissa toistuivat halu vuorovaikutukseen ja kohtaamisiin.


Koneen Säätiö osti Lauttasaaren kartanon Helsingin kaupungilta viime syyskuussa. Helmikuussa lähetimme apurahansaajillemme kyselyn, jossa pyysimme ehdotuksia ja ideoita tulevaan toimintaan. Myös muiden asiasta kiinnostuneiden oli mahdollista vastata kyselyyn. Kyselyn vastauksia oli ilo lukea. Toiveet ja ajatukset Lauttasaaren kartanossa toteutettavasta toiminnasta ja kartanoon remontoitavista tiloista olivat samansuuntaisia sen kanssa, mitä olemme Koneen Säätiössä jo aiemmin kaavailleet: useimmissa vastauksissa toistuivat halu vuorovaikutukseen ja kohtaamisiin.

Kulttuurituotannon opiskelija Satu Sirén kävi läpi vastausaineiston ja analysoi vastaukset jakaen ne teemakortistoihin. Seuraavassa kerromme kyselyn tuloksista ja myös hieman ajatuksistamme koskien niitä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, paljon oli mainiota ideoita! Kiitos myös Satulle analysointityöstä! Ideointi toki jatkuu yhä, vaikka arkkitehtisuunnitelmien pääpiirteet alkavat olla valmiit, ja ajatuksia voi yhä lähettää lomakkeen kautta täällä.

Useimmat kyselyyn vastanneista toivoivat, että kartanossa olisi tila tai tiloja, joissa voisi järjestää eri kokoisia työpajoja, tapahtumia, ideariihiä, keskustelutilaisuuksia, konsertteja, elokuvanäytöksiä, performansseja ja tanssiesityksiä – perinteisiä seminaarejakaan unohtamatta.

Tiloja ei toivota ainoastaan taiteilijoiden ja tutkijoiden käyttöön, vaan taiteilijat ja tutkijat voisivat kertoa omasta työstään ja esitellä hankkeitaan myös suuremmalla yleisölle esimerkiksi Pecha Kucha -tilaisuuksien, lasten työpajojen tai muunlaisten esimerkiksi tiedettä yleistajuistavien näyttelyiden avulla. Kartanon toivottaisiin tarjoavan myös paikan kansalaistoimijoiden ja tutkijoiden ja taiteilijoiden kohtaamiseen. Esillä oli myös vahvasti ajatus siitä, että paikallaolijat voisivat olla enemmän osallisia kuin ”tavallisissa” tapahtumissa, eli sellaiset tilaisuudet, joissa joku puhuu ja toiset kuuntelevat, eivät olisi yleisimpiä. Toisten ymmärtämistä ja erilaisissa sosiaalisissa todellisuuksissa elävien kohtaamisia toivottiin, kuten esimerkiksi keskustelutilaisuuksia pakolaisten kanssa.

Monet toivovat, että kartanossa olisi mahdollista esitellä myös keskeneräistä työtä järjestämällä esimerkiksi work in progress -esityksiä, joissa yleisönä voisi olla alan ammattilaisia tai toisaalta ketä tahansa esityksestä kiinnostuneita.

Vastauksissa toistui toive siitä, että tilat olisivat monimuotoisia ja helposti muokattavia ja vuorovaikutuksellisia. Kalustuksen toivottiin olevan helposti liikuteltavaa, rentoa ja ei liian arvokasta. Esimerkkinä tästä mainittiin säkkituolit. Varustukseltaan tiloilta toivotaan muun muassa monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tässäkin yhteydessä toistui halu vuorovaikutukseen. Tiloihin toivottiin muunneltavuutta ja käytön moninaisuutta mm. erilaisten liikuteltavien sermien, näyttely- ja liitutauluseinien muodossa. Tähän liittyvät myös toiveet siitä, että tiloja voisi jakaa useaan osaan.

Ajatuksenamme on, että tiloissa voitaisiin järjestää tilaisuuksien lisäksi erilaisia näyttelyitä, joissa tuotaisiin esiin tutkijoiden ja taiteilijoiden työtä. Kyselyn vastauksissa pidettiin tärkeänä, että näyttelytila olisi sellainen, jossa voisi esittää myös videoteoksia. Näyttelyitä ja työpajoja varten toivottiin myös mm. kiinnityspisteitä kattoihin ja seinään.

Kartanoon on säätiön henkilökunnan työtilojen lisäksi tarkoitus varata työtiloja myös muutamille säätiön apurahalla työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille. Näyttää siltä, että kovin montaa erillistä työhuonetta säätiön apurahansaajille ei kartanolle saada. Työtilojen suhteen toiveissa toistui toisaalta sosiaalisuuden ja toisaalta oman työrauhan yhdistyminen, ja osa vastauksista painotti hyvinkin vahvasti oman työrauhan merkitystä. Väliaikaiseen työskentelyyn sopii varmasti kartanon ensimmäiseen kerrokseen tuleva monitoimitila, joka soveltuu myös monenlaisten tilaisuuksien ja työpajojen järjestämiseen. Korkeussäädettävät työpöydät, luonnonvalo, oma lukittava kaappi ja kirjahylly olivat myös esillä. Muutamat toivoivat verstasta tai muuta vastaavaa ”sotkuisen ja pölyisen työn tilaa”, mutta valitettavasti sellaista ei näillä näkymin kartanoon ole tulossa, eikä äänieristettyä laulu- ja musiikkitilaa. Olipa toiveena myös lepohuone, jossa voisi ottaa torkut sängyllä tai riippumatossa, jotta voisi sitten taas jatkaa virkistyneenä työntekoa.

Nykytekniikan vaatimusten mukaisesti kartanoon toivotaan hyviä verkkoyhteyksiä ja riittävästi sähköpistokkeita. Langattoman verkon toive toistui monissa vastauksissa. Lauttasaaren kartanosta remontoidaan osin sähköyliherkille sopiva tila, ja parhaillaan pohdimme, tulisiko tiloissa kuitenkin olla mahdollisuus päälle ja pois kytkettäviin tilakohtaisiin wifi-verkkoihin. Joka tapauksessa koko rakennukseen vedetään valokaapelit, jotka mahdollistavat nopean verkkoyhteyden.

Riittävän verkkoyhteyden ja sähköpistokkeiden määrän lisäksi toivottiin tavallista esitystekniikkaa dataprojektoreineen, ja on selvää, että sellainen perustekniikka rakennetaan monitoimitilaan. Luultavasti on mahdollista rakentaa myös kevyehkö teatteritekniikka. Kyselyssä esillä oli myös mm. filmiprojektori, dokumentointivälineistö, teatteritekniikkaan liittyvä valopöytä ja virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus -työpajat (Augmented reality, virtual reality). Moni asia kartanossa on mahdollista, mutta pientä jyrkästi nousevaa, muuntuvaa ja koottavaa katsomoa tilaan ei sen mataluudesta johtuen ole mahdollista rakentaa, mikä oli yksi esitetyistä toiveista.

Rakennushistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnostamisessa nykykäyttöön on omat haasteensa, etenkin kun säätiössä haluamme olla myös säilyttämässä arvokasta rakennushistoriaa. Esimerkiksi alkuperäisiä huonejakoja halutaan palauttaa ja seinä- ja kattomaalauksia ennallistaa. Yleisenä periaatteena on, että rakennus kunnostetaan sekä rakennuksen että käyttäjien tarpeita silmälläpitäen. Joka tapauksessa kartanon ensimmäiseen kerrokseen tulevan seminaari-/monitoimitilan on tarkoitus olla muunneltava ja kartanon toisen kerroksen saleja rennompi ja nykyaikaisempi tila, jossa tavoitteena on eri alojen tutkijoiden ja taiteilijoiden vuorovaikutuksen edistäminen ja tieteen ja taiteen tuominen myös suuremman yleisön ulottuville. Kyselyn vastauksissa toistunut olohuonemaisuus on hyvinkin mahdollista toteuttaa tuossa tilassa.

Tilassa voidaan varmasti järjestää myös erilaisia konsertteja, samoin kuin toisen kerroksen salissa, joka voi olla akustiikaltaan toimivampi musiikkiesityksiin. Pianoakin kartanoon toivottiin. Varsin yleisiä olivat myös toiveet saunasta, retriiteistä, joogasta, mindfullness-harjoituksista, meditaatiosta ja vastaavasta rauhoittumiseen ja henkiseen hyvinvointiin tähtäävästä toiminnasta. Esteettömyys nousi myös useissa vastauksissa esiin. Olemme määritelleet esteettömyyden yhdeksi suunnittelua ohjaavaksi arvoksi jo hankkeen alusta alkaen.

Monialaisuus, eri tieteen- ja taiteenalojen toimijoiden yhteentuominen on Koneen Säätiölle tärkeää. Siksi olikin mukava lukea useista vastauksista, kuinka kartanoon toivottiin sellaista toimintaa, joka tuo eri alojen ihmisiä yhteen ja purkaa ”älyttömiä raja-aitoja”. Yksi vastaajista ehdotti, että kartano voisi olla Koneen Säätiön Kollegium, ja toisessa vastauksessa ehdotettiin tutkijoiden ja taiteilijoiden deittipalvelua, jossa voisi etsiä yhteistyökumppania.

Useissa kyselyn vastauksissa nousi esiin myös se, että kartanon tapahtumista ja toiminnan sisällöistä olisi hyvä saada tieto leviämään myös sellaisille, jotka eivät pääse paikan päälle. Tähän oli keksitty myös hyviä keinoja, kuten Koneen Säätiön apurahansaajien pitämä palsta Lauttasaari-lehdessä, suorat striimaukset tilaisuuksista ja näyttelyiden ja tilaisuuksien dokumentaatio, johon olisi mahdollista perehtyä niin kartanossa kuin verkon välityksellä. Toiveena oli myös etäyhteys Saaren kartanoon, Koneen Säätiön ylläpitämään Mynämäellä sijaitsevaan taiteilija- ja tutkijaresidenssiin.

Tällä hetkellä suunnitelmissamme on, että tontilla olevaan toiseen rakennukseen, Punaiseen huvilaan, tulee kahvila, joka on yhdistelmä tiede-taidekahvilaa ja yhteisöllistä kylätilaa. Rakennukseen remontoidaan myös uudet toimitilat Lauttasaari-Seuralle. Tuntuisi myös luontevalta, että kahvilassa olisi luettavana tiede- ja taidelehtiä, jotka olivat esillä myös useammassa vastauksessa. Monissa vastauksissa toistui myös toive kirjastosta, ilmaisesta pääsystä maksumuurin takana oleviin tieteellisiin kirjastoaineistoihin ja Koneen Säätiön rahoituksella tehtyjen tutkimusten ja artikkeleiden lukumahdollisuus.

Kahvila oli esillä muutamissa kyselynkin vastauksissa. Hauska idea oli esimerkiksi ”viikon kahvilanpitäjä” eli tutkija tai taiteilija tuo mukanaan omaan työhönsä liittyvää aineistoa ja keskustelee paikallisten asukkaiden tai muiden kahvilakävijöiden kanssa. Myös päivystävää dosenttia toivottiin. Kahvila tuntuisi myös luonnolliselta paikalta viikoittaiseen kohtaamishetkeen tai yhteisöillalliseen, mitä myös kyselyssä ehdotettiin.

Yhteisöllisen tiede-taidekahvilan ja Lauttasaari-Seuran tilojen lisäksi Punaisessa huvilassa oleva asunto säilytetään, ja siitä tulee mahdollisesti tutkijan tai taiteilijan residenssiasunto lyhyempi- tai pidempiaikaiseen käyttöön.

Pihan hyödyntämiseen esitettiin myös monenlaisia hienoja ideoita kesäjuhlista ja alueen historiasta kertovista liveroolipeleistä talkoisiin ja yhteisölliseen viljelyyn. Puistossa tullaan järjestämään erilaisia tilaisuuksia ja on varmasti fiksua hankkia sateensuojaksi jonkinlainen teltta. Puisto ennallistetaan Bengt Schalinin 20-luvulla laatiman puutarhasuunnitelman mukaan, kuten kaupunginmuseo on suositellut. Kaupungin mukaan yhteisöllisesti viljeltävä puutarha ei sovi kartanon puistoon, mutta mahdollisesti kuitenkin muutamat hedelmäpuut. Katsotaan, nähdäänkö puistossa ulkoilmaelokuvia, sekahakutansseja tai grillijuhlia, syntyykö sinne moniaistinen taidepolku näkö- ja kuulorajoitteisille, pop up –tiede- tai taidepuisto tai energiantuotantoon yhdistettyjä kuntolaitteita tai pientuulivoimaloita, kuten kyselyn vastauksissa esitettiin. Huussiakin joku kaipaili, mutta kartanoon taitaa tulla vain vesiklosetteja. Ainakin puistossa on mahdollisuus järjestää erilaisia juhlia ja esityksiä sekä mietiskellä ja kävellä –  ja epäilemättä siellä voi kohdata taidetta.