Uutiset

Toiminta Helsingissä

10.10.2016

Lauttasaaren kartanon puisto kunnostetaan kukoistukseensa


Koneen Säätiö kunnostaa parhaillaan Lauttasaaren kartanoa uusiksi toimitiloikseen. Rakennusten lisäksi kunnostetaan kartanon puisto. Puiston kunnostuksessa pyritään Bengt Schalinin vuonna 1921 tekemien suunnitelmien palauttamiseen ja toteuttamiseen. Schalin oli aikoinaan yksi maan johtavista suunnittelijoista, jonka suunnitelma edustaa ajalleen tyypillistä porvarishuvilan tai -kartanon muotopuutarhasuunnitelmaa.

Kunnostussuunnittelun kantavana ajatuksena on, että kartanopuisto kunnostetaan kukoistukseensa ja siitä luodaan eheä kokonaisuus. Kartanoalue liitetään selvemmin ympäristöönsä reittien ja näkymien avulla.

Puistoon hankitaan myös taideteoksia. Näistä kaksi toteutetaan kutsukilpailun kautta tilausteoksina.

Puiston kunnostussuunnitelmat on tehnyt maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi LOCI Maisema-arkkitehdit Oy:sta. LOCI Maisema-arkkitehdit ovat myös aiemmin tehneet kartanopuistoa koskevan puistohistoriallisen selvityksen.

Lauttasaaren kartanoalue muodostaa kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan kokonaisuuden, joka on historiallisesti kerrostunut. Yleiskaavassa alue on määritelty arvokkaaksi ja se on myös suojeltu asemakaavalla. Suojelu koskee sekä rakennuksia että sen ympäristöä.