Uutiset

Ympäristö

19.01.2021

Koneen Säätiön ostotarjous Oulun Sanginjoen metsästä hyväksyttiin

Kuva: Oulun kaupunki

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1.2021 Sanginjoen monikäyttömetsän alueen myymisen Koneen Säätiölle 4,2 miljoonalla eurolla. Kaupanteon jälkeen Koneen Säätiö lahjoittaa alueen korvauksetta Suomen valtiolle suojelutarkoituksessa. Säätiön erityisenä toiveena on, että valtio perustaa alueelle kansallispuiston.

”Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton apurahasäätiö, jonka arvo muun muassa tieteen ja taiteen vapauden sekä sivistyksen ohella on olla vastuullinen ympäristöstä. Yksi tapa toteuttaa tätä arvoa on suojella suomalaista luontoa vapaaehtoisesti ilman korvausta. Vuonna 2017 tuellamme perustettiin 130 hehtaarin Kullan suojelualue Kemiönsaareen, ja nyt Suomi saa tuellamme 1 440 hehtaarin suojelualueen Oulun Sanginjoelle. Toivomme, että esimerkillämme kannustamme myös muita toimijoita harkitsemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja hyvittämään luonnolle aiheuttamiaan haittoja”, sanoo Koneen Säätiön hallituksen jäsen, Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho.

Sanginjoen ulkometsä on yhteensä noin 2 500 hehtaarin metsäalue Oulun kaupungin itäpuolella, 16 kilometrin päässä keskustasta. Alue on mäntymetsää ja kangasta, ja Sanginjoella kasvaa erityisen paljon kuusia. Oulu sai ulkometsän lahjana Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605.

Kauppa koskee Sanginjoen monikäyttömetsää, ulkometsän toistaiseksi suojelematonta, noin 1 440 hehtaarin kokoista osaa. Valtio on ilmoittanut suojelevansa alueen kaupanteon jälkeen. Ulkometsän käyttö on ollut viime vuodet Oulun seudun suurin yksittäinen luonnonsuojelukysymys. Alueella on jo olemassa Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueet.

”Kokonaan suojeltuna Sanginjoen ulkometsä muodostaa laajan ja merkittävän kokonaisuuden. Metsäkaupoilla haluamme turvata alueen kehittymisen kohti luonnontilaa, ja varmistamme, että alueen luonto voi hyvin ja säilyy metsänä myös tuleville sukupolville. Erityisenä toiveena olemme esittäneet, että Suomen valtio perustaisi alueesta kansallispuiston. Sanginjoen kansallispuisto lisäisi kansallispuistoverkoston saavutettavuuden alueellista tasa-arvoa”, Janne Kotiaho kertoo.

”Sanginjoen ainutlaatuinen alue on saamassa sille kuuluvan arvon. Tämä on merkittävä ja hieno asia niin Oululle kuin koko Pohjois-Suomelle”, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. ”Kauppa on kaupungin tavoitteiden mukainen niin alueen käytön, matkailun kehittämisen, luonnon suojelun kuin kaupungin kokonaistalouden kannalta”, jatkaa Oulun kaupungin konsernijohtaja Jukka Weisell.

Koneen Säätiö on lisäksi sitoutunut tukemaan Loppulan ystävät ry:tä, joka haluaa kunnostaa alueella sijaitsevan metsänvartijan talon ja kehittää siitä luontokeskuksen. Koneen Säätiö antaa yhdistykselle 345 000 suuruisen tuen metsänvartijan talon hankintaan ja kunnostamiseen, mikäli kaupunki päättää myydä Loppulan talon Loppulan Ystävät ry:lle ja vuokrata talon rakennuspaikan.