Uutiset

Apurahat

15.03.2017

Koneen Säätiö tukee tieteen vapautta suomalaisissa yliopistoissa kahdella miljoonalla eurolla


Koneen Säätiö on seurannut huolestuneena kehitystä, jossa yliopistojen resurssileikkausten ja tiedepoliittisten toimien seurauksena tutkimuksen ja opetuksen vapaus ja tieteen autonomia kapenevat. Tällä hetkellä julkinen rahoitus esimerkiksi palkitsee Suomessa yliopistoja profiloitumisesta, minkä kääntöpuolena on hyödyttömiksi koettujen alojen lakkauttaminen.

Tämä voi johtaa siihen, että koko Suomeen jää enää vain yksi yliopistollinen laitos, jossa tutkitaan esimerkiksi saksan kieltä tai ekologiaa. Pahimmillaan kehityksen seurauksena tutkimuksen näkökulmat supistuvat, koulukuntiin sopimattomat tutkijat siirtyvät ulkomaille ja Suomessa on entistä yksipuolisempia asiantuntijoita tuomassa tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös taiteeseen ja taidekoulutukseen kohdistuu paineita tuottaa tiettyjä yleisöjä suoraan palvelevaa taidetta. Seurauksena taiteen vapaus ja yhteiskunnalle välttämätön taiteen kautta uuden löytämisen alue pienenevät.

Koneen Säätiön hallitus päätti 17.2.2017 tukea tieteen ja taiteen vapautta kolmessa suomalaisessa yliopistossa yhteensä kahdella miljoonalla eurolla. Rahoitus liittyy käynnissä olevaan yliopistojen pääomakeräykseen. Tuen saajia ovat Itä-Suomen yliopisto (800.000 euroa), Jyväskylän yliopisto (800.000 euroa) ja Taideyliopisto (400.000 euroa). Rahoituksen käyttöalaa säätiö ei määrittele vaan luottaa yliopistojen kykyyn arvioida, miten se parhaiten edistää vapaata tiedettä ja taidetta.

Lisätiedot: Tiedeasiamies Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi, puh. 050 344 7468.