Uutiset

Ympäristö

08.09.2020

Koneen Säätiö pyrkii suojelemaan Sanginjoen metsän Oulussa

Koneen Säätiö on tehnyt ostotarjouksen Sanginjoen ulkometsän toistaiseksi suojelemattomasta, noin 1440 hehtaarin kokoisesta osasta Oulussa sekä luvannut tukensa Loppulan ystävät ry:lle, joka haluaa kunnostaa ja ylläpitää alueella sijaitsevaa metsänvartijan taloa.


Mikäli tarjous hyväksytään, Koneen Säätiö lahjoittaa metsän korvauksetta Suomen valtiolle luonnonsuojelualueen perustamista varten. Säätiön erityisenä toiveena on, että Suomen valtio perustaa alueelle kansallispuiston.

Lisäksi jos tarjous hyväksytään, Koneen Säätiö myöntää 345 000 euron suuruisen ehdollisen tuen Loppulan ystävät ry:lle metsän yhteydessä sijaitsevan Loppulan metsänvartijan talon ostamiseen ja kunnostamiseen. Yhdistys on sitoutunut kunnostamaan rakennuksen ja kehittämään siitä ulkometsän suojelualueen luontokeskuksen.

Sanginjoen ulkometsä on Oulun kaupungin omistama noin 2600 hehtaarin laajuinen yhtenäinen metsäalue Oulun kaupungin itäpuolella. Se sijaitsee noin 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Oulu sai ulkometsän lahjana Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä 1605. Alue oli metsätalouskäytössä vuoteen 2004 saakka. Viimeiset 16 vuotta ulkometsän käyttö on ollut Oulun seudun suurin yksittäinen luonnonsuojelukysymys.

Kesällä 2020 Oulun kaupunki suojeli Sanginjoen ulkometsän itä- ja pohjoisosat kattavan 1127 hehtaarin laajuisen alueen. Alueeseen kuuluvat 1987 perustetut Isokankaan (331 ha) ja Asmonkorven (2,5 ha) suojelualueet, joten uutta suojelupinta-alaa syntyi tänä vuonna 793 hehtaaria. Laajempi 1 140 hehtaarin ala ulkometsän länsi- ja eteläosia jäi edelleen metsätalouskäyttöön. Koneen Säätiön tarjous koskee tätä aluetta. Kokonaan suojeltuna Sanginjoen ulkometsä muodostaisi laajan ja merkittävän suojelukokonaisuuden.

Sanginjoen ulkometsää leimaa itäosan kuivaa Isokangasta ja länsiosan kuivahkoja mäntyvaltaisia kankaita lukuun ottamatta korpisuus ja Oulun alueelle epätyypillinen kuusivaltaisuus. Alueella elävät Oulun seudun viimeiset kuukkelit ja siellä on kesällä 2020 havaittu useampia sinipyrstön reviirejä. Alueen luontoarvot tunnetaan hyvin.

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka tukee apurahoin tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen viemistä erilaisille yleisöille. Säätiö myös ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä ja Lauttasaaren kartanon residenssiä Helsingissä. Säätiö perusti vuonna 2017 noin 130 hehtaarin laajuisen Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaareen. Metsähankinnoilla ja suojelulla säätiö pyrkii osaltaan turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja hyvittämään luonnolle toimintansa aiheuttamia luontohaittoja.