Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

09.09.2015

Koneen Säätiö onnittelee 375-vuotiasta Helsingin yliopistoa

Koneen Säätiö on tehnyt miljoonan euron lahjoituksen Helsingin yliopiston humanistisille tieteille.


Helsingin yliopisto on päättänyt suunnata lahjoituksen uuteen avaukseen, alkuperäiskansatutkimukseen. Monitieteinen, kansainvälinen ja maailmallakin uusi tieteenala kasvaa nopeasti.

Alkuperäiskansatutkimus (Indigenous studies) tuottaa tietoa monien globaalien ympäristö-, ilmastonmuutos- ja hyvinvointiongelmien ratkaisemiseksi. Se keskittyy alkuperäiskansojen monimuotoiseen tietoon ja käsityksiin kulttuureista, kielistä, identiteetistä ja historiasta sekä alkuperäiskansojen merkityksestä globaalissa yhteiskunnassa.

Koneen Säätiön lahjoituksella perustetaan Helsingin yliopiston humanististen tieteiden 375-rahasto. Rahaston varoja käytetään humanistisen koulutusalan tukemiseen Helsingin yliopistossa.