Uutiset

Apurahat

20.04.2018

Koneen Säätiö myönsi poikkeuksellisen suuren hankerahoituksen Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyöhön

Vanhan kirjasuomen sanakirjaa (VKS) tehdään jatkossakin merkittävältä osin Koneen Säätiön rahoituksella. Säätiö myönsi Kotimaisten kielten keskukselle 1 062 000 euroa vanhan kirjasuomen sanakirjatyöhön vuosiksi 2019-2023. Koneen Säätiö on ollut vuodesta 2012 alkaen VKS:n toimitustyön huomattava rahoittaja.


Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyön jatkuminen oli uhattuna, kun opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Kotus-työryhmä esitti vuonna 2010 vanhan kirjasuomen sanakirjatyön keskeyttämistä. ”Kotuksella ei ole voimavaroja laatia kaikkia pitkäkestoisia sanakirjoja niiden kulttuuriarvosta huolimatta”, työryhmä perusteli esitystään.

Voimavaroja ainutlaatuisen historiallisen sanakirjan toimitustyön jatkamiseen kuitenkin löytyi, kun Koneen Säätiö ryhtyi tukemaan hanketta taloudellisesti. Säätiö on viime vuodet rahoittanut neljän sanakirjantoimittajan työpanoksen kuuden hengen toimituksessa.

Vanhan kirjasuomen sanakirjaa julkaistaan nykyään verkossa, ja uusi jakso ilmestyy vuosittain. Paraikaa verkkosanakirja ulottuu a:sta sanaan osviitu. Uuden aineiston rinnalla verkossa on siis julkaistu myös aiemmin painettuna ilmestyneet kaksi osaa, jotka kattoivat aakkosvälin a-kööpeli. Sanakirja on vapaasti käytettävissä.

Tällä haavaa toimitus kirjoittaa pa-alkuisia sana-artikkeleita. Niitä nähdään o-alkuisten sanojen jatkona seuraavassa julkaistavassa sanakirjan jaksossa loppusyksystä.

Vanhan kirjasuomen sanakirja kattaa ajanjakson 1540-luvulta 1800-luvun ensikymmenelle. VKS esittää mahdollisimman tyhjentävästi sekä merkityksen että käytön kannalta kaikki sanat, jotka esiintyvät Ruotsin vallan aikana suomeksi julkaistussa kirjallisuudessa. Aineistoon kuuluu runsaat 1 500 teosta, muun muassa Mikael Agricolan koko tuotanto, ensimmäinen suomenkielinen Raamattu (1642) ja kaikki 1500-1700-lukujen lainsuomennokset.

VKS palvelee ensi sijassa suomen kielen tutkijoita ja historioitsijoita, mutta sanakirjan esimerkit avaavat kenelle tahansa kiinnostavia näkymiä 1500-1700-lukujen elämään. Sanakirja palvelee monenlaisia tiedontarpeita: se kertoo sanojen käyttöiästä ja merkitysten muuttumisesta mutta kuvaa myös suomen lauserakenteiden kehittymistä. Tarkennetussa haussa voi muun muassa hakea sanoja merkitysten perusteella, rajata haun koskemaan tiettyä sanaluokkaa tai hakea esimerkkejä tietyltä kirjoittajalta.

Tutustu sanakirjaan