Uutiset

Apurahat

23.08.2021

Koneen Säätiö myönsi lähes kolme miljoonaa euroa tieteen ja taiteen monialaiseen yhteistyöhön – mukana säätiön historian suurin yksittäinen apuraha

Koneen Säätiö on myöntänyt monivuotisen erityisrahoituksen neljälle tieteen ja taiteen toimijalle, jotka toteuttavat työssään monialaista yhteistyötä. Rahoituksen avulla Koneen Säätiö haluaa varmistaa rahoitettavien tahojen toiminnan jatkuvuuden yhteiskunnassa, joka tarvitsee yhä enemmän eri alojen välistä vuoropuhelua.

Koneen Säätiön hallitus on myöntänyt monitieteistä ympäristötutkimusta tekevälle, tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta edistävälle tutkimusyksikkö BIOSille nelivuotisen apurahan, jonka suuruus on 1 800 000 euroa. Kyseessä on Koneen Säätiön historian suurin yksittäinen apuraha.

Vuonna 2015 toimintansa käynnistäneen BIOSin tavoite on, että yhteiskunta voisi paremmin ennakoida ympäristökriiseihin kytkeytyviä sosiaalisia murroksia. Tavoitteen toteuttamiseksi BIOS käy aktiivista vuoropuhelua yhteiskunnallisten tahojen kanssa.

Vuonna 2019 BIOS julkaisi ekologisen jälleenrakennuksen aloitteen, joka jäsentää tutkimuksen pohjalta suomalaisen yhteiskunnan edessä olevaa urakkaa: kun Suomi vähentää ilmastopäästöjään ja luonnonvarojen kulutustaan, sen on samalla turvattava kansalaisille tasapuoliset ja nykyistäkin paremmat mahdollisuudet hyvään elämään. Ekologinen jälleenrakennus otettiin hyvin vastaan, ja se mainitaan myös Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa.

”BIOS toteuttaa erinomaisen hyvin Koneen Säätiölle tärkeää tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta. On selvää, että yhteiskuntamme tarvitsee riippumattoman, monitieteisen ja rohkean BIOS-tutkimusyksikön tutkimusta ja vuorovaikutustoimintaa toteuttaakseen ne järjestelmätason muutokset, joita ekologinen jälleenrakennus vaatii”, sanoo Koneen Säätiön hallituksen jäsen, Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho.

”Uusia näköaloja luova tutkimus ja vuorovaikutus edellyttävät mahdollisuutta työskennellä pitkäjänteisesti, keskittyneesti ja tieteen omia lähtökohtia kunnioittaen. Koneen Säätiön monivuotinen rahoitus ilman suurta byrokratiaa ja ilman ulkopuolelta määriteltyjä rahoituksen ehtoja on ollut meille mielekkään työskentelyn elinehto”, BIOSin Paavo Järvensivu kertoo.

 

Jatkorahoitus Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin taiteen tohtori -ohjelmalle, nykytaideorganisaatio IHME Helsingille sekä kokeilevan taiteen Mad Houselle

Koneen Säätiön hallitus myönsi lisäksi monivuotisen, 480 000 euron jatkorahoituksen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin taiteen tohtori -ohjelmalle. Sen avulla tutkijakollegiumissa voi toimia vierailevina tutkijoina taiteen tohtoreita, jotka tuovat tiede-taide-yhteistyötä monitieteiseen ympäristöön. Tutkijakollegium on humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen keskittynyt itsenäinen yksikkö Helsingin yliopistossa. Tutkijakollegiumissa keskitytään erityisesti tieteenalojen rajat ylittävään sekä tieteen menetelmiä ja teoreettisia taustaoletuksia koskevaan tutkimukseen.

Taidetta, tiedettä ja ilmastotyötä yhdistävä nykytaiteen organisaatio IHME Helsinki saa Koneen Säätiöltä 350 000 euron jatkorahoituksen. IHMEen ytimenä on vuosittainen uusi taideteos, joka toteutetaan julkisessa tilassa Suomessa ja ulkomailla, yhdessä taiteilijan sekä kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Esitystaiteen organisaatio Mad House saa Koneen Säätiöltä 360 000 euron rahoituksen. Mad House kuratoi ohjelmistoja, osatuottaa teoksia, luo uusia toimintamalleja taiteen kentälle ja tekee kokeilevaa taidetta saavutettavaksi. Mad House Helsingin ohjelmisto koostuu kokeilevasta taiteesta – esimerkiksi esitystaideteoksista, performansseista, installaatioista, stand-upista, nykytanssista ja työpajoista.

 

Lisätietoa:

Kalle Korhonen, tiedejohtaja, Koneen Säätiö
kalle.korhonen@koneensaatio.fi
+358 50 3447468