Uutiset

Apurahat

04.09.2013

Kieliohjelman tavoitteita täsmennettiin

Koneen Säätiön Kieliohjelman tavoitteita täsmennettiin säätiön johtoryhmän elokuun 2013 kokouksessa.


Kieliohjelmasta voidaan tukea kaikkia Suomessa käytettäviä kieliä riippumatta niiden statuksesta sekä suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan kuuluvia vähemmistökieliä muissa maissa. Kieli-ilmasto on monilta osin huono, joten kielivähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja on torjuttava tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä Suomessa mm. ruotsin kielen osalta että Venäjällä. Viestintää kohdennetaan niin, että varteenotettavia hakemuksia tulee sekä Suomesta että ulkomailta, ja ne kohdistuvat myös Suomen vähemmistökieliin. 

Säätiö järjestää v. 2014–15 ainakin kaksi Kieliohjelman suunnattua hakua, joista toinen koskee kielten elvytystä ja sen tutkimusta ja toinen kielen kuvausta. Vuoden 2014 kielten elvytystä koskevan haun yhteydessä pohditaan, halutaanko joitakin kieliä tukea erityisen vahvasti. 

Kieliaineistoja koskien tavoitteita täsmennettiin siten, että aineistojen sujuvaan käytettävyyteen sekä tutkijoille että suurelle yleisölle kiinnitetään erityistä huomiota ja lisäksi tuetaan tutkimuspoikkeuksen saamista tekijänoikeuslakiin. Samoin kannustetaan hankkeita toimimaan talkoistamisen avulla, koska sitä hyödyntäviä hankkeita on toistaiseksi vähän.