Uutiset

Saaren kartanon residenssi

23.06.2018

Kesäkuun alumni Baran Caginli

Saaren kartanon ensimmäinen Artist at Risk -taiteilija Baran Caginli haluaa puhua taiteellaan ”nimettömien” ihmisten puolesta.


Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi liittyi Artists at Risk (AR) -turvaresidenssiverkostoon keväällä 2017. Turkissa asuva kurditaiteilija Baran Caginli saapui kartanolle ensimmäiseen AR-residenssiin saman vuoden marraskuussa. AR-residenssiohjelmaan kuuluu kaksi kuukautta Koneen Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanossa sekä yhteistyössä Saastamoisen Säätiön kanssa toteutettu kuukauden mittainen residenssijakso Helsingissä.

Caginli käsittelee työssään poliittisia aiheita. Hän tahtoo välittää teoksillaan tietoa ja kertoo, ettei halua esitellä itseään “taiteilijana”: “Pyrin tekemään taidetta kuin ‘välittäjä’ – erilaisten näkökulmien välissä, välittäen jotain ihmisiltä toisille.” Caginlin taiteessa nousevat usein esiin valtion ja kansalaisten väliset valtakonfliktit. Teokset pohtivat muun muassa identiteettikysymyksiä, pakotettua siirtolaisuutta sekä katoamisia. Työskentelyssään Caginli hyödyntää eri taiteenaloja.

Caginli tuntee työnsä aiheet – hän on kokenut ne itse. “Minun on sanottava jotain niistä aiheista etenkin niiden ‘nimettömien’ ihmisten takia, jotka ovat kokeneet samaa kuin minä”, toteaa Caginli. Poliittinen tilanne Turkissa on epävakaa ja levottomuudet arkipäivää. Caginli kertoo, että elämä rajoittuu selviytymiseen ja hengissä pysymiseen: “Turkissa en pystynyt edes ajattelemaan, koska siihen ei ollut aikaa. Elämässä oli kyse selviytymisestä ja uusien ongelmien kohtaamisesta”, kertoo Caginli.

Caginli kertoo, että residenssissä hän arvosti juuri sen tarjoamaa aikaa ajatella. ”Löysin uusia näkökulmia työskennellessäni”, sanoo Caginli. Työskentely kaukana kaikesta tarjosi rauhaa, tilaa ja mahdollisuuden keskittyä omaan työhön. Caginli toteaa, että tärkeää oli kuitenkin myös toisten taiteilijoiden kanssa keskustelu ja kokemusten jakaminen. Saaren kartanolla hän aloitti työstämään kankaasta installaatiota, joka käsittelee militarismia ja ilmastoa. “Teen maailmankartan kankaista, joissa on erilaisia maastokuviota. Pääteemana on ilmasto militarismin kontekstissa. Miten ilmasto nähdään militarismissa? Tai miten militarismi valtaa luonnon ihmisen jälkeen?”, kertoo Caginli edelleen työn alla olevasta teoksestaan.

AR-residenssiin kuuluu kahden Saarella vietetyn kuukauden jälkeen työskentelyjakso Helsingissä. Caginli jatkoi residenssiään kuukauden verran Villa Eläintarhassa. Sen jälkeen hän on työskennellyt AR (Artists at Risk) – Safe Haven Helsinki -ohjelmassa, jonka Perpetuum Mobile kuratoi. Residenssi kestää lokakuun puoleenväliin asti. Helsingissä – ja erityisesti HIAPissa Suomenlinnassa asuessaan – Caginli on ollut tyytyväinen residenssin tarjoamiin mahdollisuuksiin kohdata toisia taiteilijoita: ”HIAP on loistava paikka tutustua muihin taiteilijoihin. Vaihtuvuus mahdollistaa sen. Sinne tulee jatkuvasti uusia taiteilijoita ja vieraita.

Residenssien lisäksi Caginli työskentelee Perpetuum Mobilen Pluriversity-projektissa. Lasten ja nuorten kanssa toteutettavissa työpajoissa pohditaan, kuinka luodaan kaupunki yhdessä. “Ensin lapset keskustelevat ja jakavat ideoita keskenään. Sitten he alkavat muodostaa mielikuvitustensa ja ideoidensa pohjalta kaupunkia käyttäen savea”, kuvailee Caginli projektia.

Kiireisenä Caginlin pitää myös tuleva näyttely Vantaan taidemuseossa Artsissa elokuun lopulla. Näyttelyn lisäksi hänen teoksiaan on esillä heinäkuussa Manifesta 12 -biennaalin rinnakkaistapahtuma Politics of Dissonance -festivaalilla.