Uutiset

Saaren kartanon residenssi

30.04.2018

Huhtikuun alumni Minna Pöllänen


Kuvataiteilija Minna Pöllänen työskenteli Saaren kartanolla loppuvuodesta 2013. Alun perin Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva, nykyisin Lontoossa asuva Pöllänen työskentelee eri medioita yhdistelevien installaatioiden parissa ja käyttää teoksissaan usein interaktiivisia ja paikkasidonnaisia elementtejä.

Saaren kartanolla Pöllästä kiinnosti maisemaan liittyvä tematiikka. Residenssinsä aikana hän työsti kahta projektia. ”Käytössäni oli puuverstas, jossa tein kartanon pihapiiriin hetkellisiä maisemankatselulaitteita. Puusta ja muoviputkesta valmistetut laitteet rajasivat maisemasta pieniä palasia katsottavaksi”, Pöllänen kertoo. Tyypillisen maisemanrajauksen sijaan Pöllänen halusi kohdistaa katselulaitteet arkiseen ja epämääräiseen – siihen mihin katse harvoin pysähtyy.

 

Toisessa projektissaan Pöllänen kuvasi laakafilmikameralla kartanon ympäröivään maastoon tekemiään rakennelmia. Teollisesti tuotetun puumateriaalin hukkapaloista, tarroista ja erilaisista työkaluista toteutetut rakennelmat imitoivat muotokieleltään maisematurismille tyypillisiä laitteita ja apuvälineitä, kuten katselutasanteita ja tienviittoja, sekä maisemaan rakennettuja reittejä ja polkuja. Suoran maisemarepresentaation sijaan Saarella otetut kuvat keskittyivät tutkimaan maiseman kokemisen ja hyödykkeistämisen malleja. ”Fokus oli usein näennäisen merkityksettömissä yksityiskohdissa, ja subliimin näkymän sijaan maiseman elementit toimivat rakennelmien taustoina”, Pöllänen kertoo valokuvistaan. Kartanolla otetuista kuvista tuli lopulta osa Nature Trail -valokuvateosta, joka oli esillä Galleria Huudossa Helsingissä, Valokuvakeskus Perissä Turussa, sekä Pohjoisessa Valokuvakeskuksessa Oulussa.

Saaren kartano oli Pölläsen ensimmäinen residenssi. Taiteilija kertoo sen olleen työskentelyn kannalta tärkeä ajanjakso: ”Sain tilaa ja aikaa kokeilla ja olla teosten kanssa. Työskentely meni parissa kuukaudessa todella paljon eteenpäin.” Antoisaa oli myös toisten taiteilijoiden tapaaminen sekä ystävystyminen heidän kanssaan. ”Lontoon korkean vuokratason takia työskentelen kotona ja vuokraan studiota vain tarvittaessa. Tämä tekee työskentelystä välillä yksinäistä. Residenssi mahdollisti ajatusten jakamisen eri alojen taiteilijoiden kanssa”, Pöllänen toteaa.

Tällä hetkellä Pöllänen työstää uutta installaatiota paikkasidonnaiseen näyttelyyn India Clubille Lontooseen. Hän kuuluu Specular Assembly -nimiseen taiteilijakollektiiviin, joka on järjestänyt India Clubilla näyttelyjä vuodesta 2015 alkaen. ”Tämän vuoden teema on kitka, jota tarkastelen valmistamani ja muokkaamani toimistoesineistön kautta. Teos pohtii kehoa, työtä, ajankulua ja kitkaa”, kuvailee Pöllänen tulevaa teostaan. India Clubin näyttelyn lisäksi Pölläsellä on työn alla hellyyttä pohtiva interaktiivinen teoskokonaisuus yhdessä newyorkilaisen mediataiteilija Bang Geulin Hanin kanssa, sekä kosketusta käsittelevä ryhmänäyttely Lontoossa.

Työskentelyssään Pöllänen on kiinnostunut kehon suhteesta länsimaiseen kapitalismiin, feminismiin sekä vallan ja protestin symboleihin. ”Kirjon ja piirrän kehon ääriviivoja ja liikeratoja, mutta teen myös teoksia ihmisten käytettäviksi, jolloin keho ja liike siirtyvät representaatiosta aktiiviseksi osaksi teosta”, Pöllänen kuvailee. Teokset käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita, joihin Pöllänen perehtyy tekemällä paljon taustatutkimusta. Lisäksi materiaalivalintojen, kuvakielen, muodon ja usein myös esityspaikan keskinäiset suhteet ovat tarkoin harkittuja. Teosten eri kerrosten löytäminen vaatiikin toisinaan hieman aikaa. Yhteistä Pölläsen teoksille on huomion kiinnittäminen toiminnan taustalla oleviin ilmiöihin. ”Teoksillani pyrin tuomaan näkyväksi ja pohdittavaksi rakenteita, jotka ohjaavat usein ristiriitaisia tekojamme länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa”, Pöllänen toteaa.

www.minnapollanen.com

www.specularassembly.com