Uutiset

Saaren kartanon residenssi

15.02.2023

Haku vuoden 2024 residensseihin alkaa maaliskuussa

Kuva | Photo: Jussi Virkkumaa

Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilijaresidenssin avoin haku avautuu jälleen 1. maaliskuuta. Haku on tarkoitettu kaikkien alojen ammattitaiteilijoille. Vuoden 2024 residenssipaikat ovat haettavissa Koneen Säätiön apurahojen verkkopalvelussa, ja hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.3.2023 klo 16.00. Vain hakuaikana apurahojen verkkopalvelun kautta jätetyt hakemukset otetaan huomioon. 

Hakuaika: 1.–31.3.2023
Saaren kartanon taiteilijaresidenssi 
Mynämäki 

Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Saaren kartanon residenssi on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilijaresidenssi Mynämäellä, Varsinais-Suomessa. Kauniissa ja rauhallisessa maalaismiljöössä sijaitseva Saaren kartanon residenssi tarjoaa mahdollisuuden irtautua arjesta ja keskittyä taiteelliseen työskentelyyn kaikkien alojen ammattitaiteilijoille ja taiteellisille työryhmille. Saaren kartanon taiteilijaresidenssi ei ole esimerkiksi taidekenttään verkostoitumiseen tai näyttelyihin/esityksiin tähtäävä residenssi, eikä residenssijakson lopussa residenssipaikan saaneilta edellytetä näyttelyä tai esitystä.

Saaren kartanon residenssissä voi syventyä omaan taiteelliseen työskentelyyn, kehittää uusia mahdollisia työskentelysuuntia sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa. Saaren kartanon residenssi antaa taiteilijoille myös alustan kohdata toisiaan ja jakaa ajatuksiaan Saaren Kaivolla, joka on osa residenssin ainutlaatuisuutta.

Saaren kartanossa työskentelee yksilöresidenssien aikana samaan aikaan seitsemän taiteilijaa, yksi kutsutaiteilija ja yksi tutkija. Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden yhteisötaiteilija. Jokaiselle residenssijaksolle valitaan suomalaisia ja ulkomaalaisia eri taiteenaloja edustavia sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita. Kesäkuukausina residenssissä työskentelevät taiteelliset työryhmät (vähintään kolme henkilöä, enintään 18 henkilöä) 2–4 viikon työskentelyjaksoilla.

Vuosittain Saaren kartanolla työskentelee noin 35–50 yksittäistä taiteilijaa, tutkijaa tai työryhmää. Residenssissä on työskennellyt sen toiminnan aikana noin 700 taiteilijaa ja tutkijaa yli 50 eri maasta. Viime vuonna residenssiin haki 580 yksittäistä taiteilijaa ja työryhmää 72 eri maasta. Yksilöresidenssiin jätettiin 507 hakemusta, joista työpareja oli 56. Ryhmäresidenssihakemuksia oli 73 hakemuksista. Residenssipaikka vuodelle 2023 myönnettiin 6 prosentille hakijoista.

Vastuullista ja kestävää residenssitoimintaa

Saaren kartanon residenssin pitkäjänteistä residenssitoimintaa ja ajattelua määrittää kestävyys. Avainsanoja ovat hitaus, oivallus ja muutos. Työskentely ekologisten aiheiden parissa ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, vaan ekologinen fokus näkyy residenssin jokapäiväisessä toiminnassa.

Kestävyysajattelu läpäisee koko residenssin toimintaa arjen aktiviteeteista ympäristön monimuotoisuustyöhön. Taide ja sen sisältämä potentiaali muutokseen ovat avainasemassa oivalluksien ja ymmärryksen synnyttämisessä.

Saaren kartanon residenssitoimintaa ja ajattelua määrittää vastuullisuus, johon sisältyy ympäristön lisäksi myös sosiaalinen ja psykologinen kestävyys. Jokaisella residenssijaksolla tarjotaan mahdollisuuksia oivalluksiin niin käytännön kuin ajattelun tasolla erilaisten opintopiirien, keskusteluiden ja työpajojen avulla.

Saaren kartanon residenssin toiminnan ydin on siellä työskentelevistä taiteilijoista ja tutkijoista ja heidän työrauhastaan huolehtiminen. Residenssissä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja huomioidaan myös monimotoisuuden, inkluusion, monimuotoisuuden ja tasa-arvon näkökulmat sekä toiminnan saavutettavuus ja siihen liittyvät kehitystarpeet.

Hakuaika

Residenssipaikkaa haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle. Haku alkaa 1. maaliskuuta ja päättyy 31. maaliskuuta klo 16.00. 

Yksittäisille taiteilijoille tarkoitetut neljä kahden kuukauden mittaista työskentelyjaksoa sijoittuvat keväälle ja syksylle, ja kesäkuusta elokuun puoliväliin residenssin kaikki tilat on varattu taiteilijaryhmien 2–4 viikon työskentelyjaksoihin. 

Taiteilijaresidenssiin haetaan Koneen Säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksesi laatimista. 

Kuka voi hakea

Saaren kartanon residenssiin ovat tervetulleita yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat, kirjailijat, kääntäjät, kuraattorit, kriitikot ja taiteilijaryhmät (työryhmä tai y-tunnuksellinen yhteisö). Residenssipaikkaa haetaan hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Etusijalla ovat monialaiset, uudet tai valtavirran ulkopuoliset taiteenalat ja aiheet. 

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti. 

Tutkijat tai tietokirjailijat eivät voi hakea residenssiin avoimen residenssihaun kautta.  

Residenssipaikaan sisältyy apuraha, asunto sekä työtila

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy oma asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, jonka suuruus määräytyy kokemuksen mukaan (2 500 euroa / 3 000 euroa / 3 600 euroa / kk).

Ryhmät voivat hakea ryhmän jäsenille viikkokohtaisesti määräytyvää (750 euroa/viikko) residenssiapurahaa 2–4 viikon työskentelyjaksoille. Ryhmät majoittuvat tiiviimmin, ja jakavat asuntoja, mutta lähtökohtaisesti jokaisella ryhmällä on oma työtila.

Lisäksi jokaisella yksilöresidenssiin valitulla taiteilijalla on mahdollisuus keskusteluihin ennalta nimettyjen mentoreiden kanssa. Saaren kartanon residenssin mentorit ovat oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia Suomessa, ja heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanoon.

Työparit ja perheet

Yksilöresidenssiin voi hakea myös työparin tai puolison kanssa. Myös perheelliset taiteilijat ovat tervetulleita residenssiin. He majoittuvat residenssin isompiin asuntoihin. Residenssiin voi tulla myös koiran kanssa: yksi residenssiasunnoista on sopiva koiran kanssa tulevalle.

Ryhmäresidenssiin voi tulla pienten, alle kouluikäisten lasten kanssa. Residenssiin lasten kanssa saapuvien edellytetään järjestävän lapsille hoitajan työskentelyn ajaksi.

Mahdollisuus kotiresidenssiin 

Mikäli yksilöresidenssiin hakija ei voi matkustaa Saaren kartanon residenssiin saavutettavuuteen liittyvien syiden vuoksi, on mahdollista hakea Saaren kartanon kotiresidenssiin. Kotiresidenssi myönnetään vain, jos sille on hyvät perusteet. Perusteina kotiresidenssille ovat saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät syyt, kuten esimerkiksi fyysinen rajoite, perhesyyt (esim. yksinhuoltaja) tai lähtömaan vaikea poliittinen tilanne.

Kotiresidenssissä työskentelevä osallistuu residenssiin etäyhteyksien avulla. Hakija ei voi hakea residenssipaikkaa sekä Saaren kartanoon että kotiresidenssiin vaan ainoastaan jompaakumpaa vaihtoehtoa.

Tukea ekologiseen matkustamiseen ulkomailta Suomeen ja globaalista etelästä saapuville

Suomen ulkopuolelta Saaren kartanoon kestävästi eli lentämistä välttäen matkaavat hakijat voivat hakea ekologisen matkustamisen tukea matkustuskuluihinsa sekä saada myös työskentelyapurahaa yli viikon kestävän hitaan matkustamisen ajaksi. Ekologisen matkustamisen tukea tulee hakea hakuprosessissa, sitä ei voi hakea jälkikäteen.

Lisäksi suosittelemme kauempaa ulkomailta matkustaville työryhmille pidemmän residenssijakson (esim. neljä viikkoa) valitsemista ekologisesti valitun matkustustavan matkustamisen vuoksi.

Osana Saaren kartanon residenssin sosiaalista kestävyyttä, monimuotoisuutta ja saavutettavuutta globaalista etelästä saapuvat taiteilijat voivat hakea tukea lentomatkoihin ja viisumikuluihin. Globaalilla etelällä viitataan yleensä köyhyydessä eläviin ihmisiin maissa, jonka historiaa värittää kolonialismi. Muutoin emme myönnä tukea lentämiseen.


Residenssipaikat vuodelle 2024 julkistetaan 15. kesäkuuta.

Lue lisää hakemisesta Saaren kartanon residenssiin