Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

09.08.2019

Hae esiintyjäksi säätiön rahoittamaan Homo homo sapiens-hankkeeseen!

HHS-ryhmä (Homo homo sapiens) etsii neljänneksi jäsenekseen esiintyjää esittämään homomiestä vaihtoehtoisesta todellisuudesta, jossa homoseksuaalit muodostavat valta-väestön. Hanke on Koneen Säätiön rahoittama ja se on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa 2020 sekä 2021.


Homo homo sapiens (HHS) on taiteellinen laboratorio, jossa tutkitaan ihmissielun muodonmuutoksia äärimmäisissä ekologisissa, yhteiskunnallisissa ja teknologisissa olosuhteissa. HHS-työryhmän muodostavat filosofi Kai Alhanen, mediataiteilija Jaakko Pesonen ja taidehistorioitsija Donna Roberts. Ryhmä etsii neljänneksi jäseneksi esiintyjää/näyttelijää esittämään homomiestä vaihtoehtoisesta todellisuudesta, jossa homoseksuaalit muodostavat valta-väestön. Taiteellisessa laboratoriossa rakennamme huoneen, jota tämä homomies asuttaa ja työryhmänä tutkimme tämän vaihtoehtoisen todellisuuden kautta kysymyksiä ihmissielun kehityksen suunnista. HHS-hanke (2018–2021) on Koneen Säätiön rahoittama, ja se on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa 2020 sekä 2021.

Rooli ja tehtävät

Esiintyjän tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet:

– osallistuminen HHS-työryhmän työskentelyjaksoihin 2019–2021 – eläytyminen vaihtoehtoisen todellisuudessa elävän homomiehen rooliin HHS-laboratoriossa Helsingin juhlaviikoilla syksyllä 2020 – hankkeesta tehtävän julkaisun valmistelu yhdessä työryhmän kanssa

Vaatimukset

– kyky dialogiseen ryhmätyöhön – esiintymis- ja improvisaatiotaito – kiinnostus tutkia ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, luontoon ja teknologiaan – työskentely englannin kielellä – sitoutuminen koko prosessiin: laboratorion suunnittelu, yleisölle avoimet tilaisuudet, julkaisun tuottaminen – valmius intensiivisiin residenssijaksoihin, joista osa on ulkomailla

Residenssijaksot (alustava aikataulu)

– lyhyt residenssi syksyllä 2019, ajankohta sovittavissa – 17.–26.2.2020 – 6.–15.4.2020 – 1.–19.6.2020 – 20.7.–25.9.2020 (sisältää Helsingin juhlaviikot) – kaksi lyhyttä työskentelyjaksoa vuonna 2021 – työskentelyaika yhteensä 8 kuukautta

Palkkio

Esiintyjälle maksetaan hankkeessa työskentelystä Koneen Säätiön apuraha (2400 € /kk) kahdeksan kuukauden ajalta, yhteensä 19 200 €.

Hakemus

– CV tai ansioluettelo ja valokuva – vapaamuotoinen hakemusteksti englanniksi otsikolla ”How does the HHS project resonate with my life and thoughts?”

Hakemus lähetetään 30.8. mennessä postiosoitteeseen:

(ulkomailta lähetetyt hakemukset oltava perillä 4.9.)

Jaakko Pesonen Härmälänbölentie 193 25410 Suomusjärvi

Ilmoitamme hakijoille 9.9. mennessä mahdollisista haastattelusta.

Lisätietoja:

Jaakko Pesonen puh: +358 50 582 3374 e-mail: jaakko.pesonen@kolumbus.fi

Homo homo sapiens – ihmisyyden laboratorio

Homo Homo Sapiens (HHS) on taiteellinen laboratorio, jossa tutkitaan ihmissielun muodonmuutoksia äärimmäisissä ekologisissa, yhteiskunnallisissa ja teknologisissa olosuhteissa.

LABORATORIO:

Laboratorio koostuu sitä varten rakennetusta huoneesta, jossa asuu päivittäistä arkeansa elävä mies. Huone ja sen asukas elävät vaihtoehtoisessa todellisuudessa, joka muistuttaa meidän maailmaamme, mutta jossa asiat ovat kehittyneet toisenlaisiin suuntiin. Laboratorion henkilö, Decca, elää maailmassa, jota kohtasi ekologinen katastrofi kymmenen sukupolvea ennen hänen syntymäänsä. Hallitsemattoman väestönkasvun ja niukkojen luonnonresurssien seurauksena ihmiskunta päätyi radikaaliin ratkaisuun: yhteiskunnan tulevaisuus annettiin homo-seksuaalisten naisten ja miesten käsiin ja vain heille annettiin lupa lisääntyä. Vaihtoehtoisen todellisuu-den nykytilassa maailman väestö koostuu pelkästään homoseksuaaleista, ja siellä vallitsee pitkälle edennyt teknologinen kehitys, tiukka syntyvyyden säätely ja suuri kunnioitus luontoa kohtaan. Tämä ratkaisu on muuntanut syvällisesti ihmisten käsityksiä ”luonnollisuudesta” ja ”keinotekoisuudesta” mullistaen samalla monet seikat, jotka me miellämme itsestäänselvyyksiksi.

PÄÄMÄÄRÄT:

Laboratorio muodostaa asetelman, jossa voidaan tutkia elämäämme tällä hetkellä määrittäviä seikkoja. HHS pyrkii luotaamaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Mitä tapahtuu, kun vähemmistöstä tulee enemmistö?

Miten ihmisten voivat sopeutua tiukasti säädeltyyn yhteiskuntaan ja ankaraan luonnonympäristöön? Mitä tapahtuu ihmissielulle – herkkyydelle, muistille, halulle, empatialle, yksilöllisyydelle, ihmissuhteille – kun ihmis-elämä kytketään entistä tiukemmin koneisiin, jotka välittävät suhteemme toisiimme ja ympäristöömme?

METODI:

HHS perustuu kokeellisen fiktioon, jonka avulla voi-daan tutkia ihmisyyden ilmenemistä tietynlaisissa olosuhteissa. Vuorovaikutus vaihtoehtoisen todellisuuden huoneen ja sen asukin kanssa on käsikirjoittamatonta ja avoinna yleisölle. Tutkimisen lähtökohdat muodostuvat visuaaliset havainnoista, käyttäytymisen analyysista, suorasta vuorovaikutuksesta ja eläytyvästä kuvittelusta. Kokeilussa syntyviä kokemuksia ja ideoita käsitellään moniäänisessä dialogissa osallistujien kanssa.

LOPPUTUOTOS:

Laboratoriokokeet, löydökset ja dialogit kootaan ja jul-kaistaan hankkeen päätteeksi tuotetussa kirjallisessa ja visuaalisessa raportissa. HHS on prosessi, jossa kaik-ki työvaiheet ideoinnista alkaen ovat olennainen osa taiteellista laboratoriota.

HENKILÖKUNTA:

HHS-ryhmän muodostavat filosofi Kai Alhanen, media-taitelija Jaakko Pesonen, taidehistorioitsija Donna Roberts sekä Deccan roolissa toimiva esiintyjä. Laboratoriotyössä avustaviksi tutkijoiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita ja yleisön jäseniä. HHS asiantuntijajäseniä ovat ohjaaja Zaida Bergoth, sosiologi Turo-Kimmo Lehtonen sekä näyttelijä Olavi Uusivirta.

Hanke on Koneen Säätiön rahoittama.