Uutiset

Apurahat

08.06.2010

Biodiversiteetin merkitys

Vuonna 2010 Koneen Säätiö julisti haettavaksi hankerahoitusta aiheesta biodiversiteetin merkitys.


Hankejulistus

Koneen Säätiö julistaa haettavaksi hankerahoitusta aiheesta biodiversiteetin merkitys. Rahoitusta myönnetään enintään kolmivuotisille hankkeille.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on etenkin viimeisen parin vuosikymmenen aikana noussut huolen aiheeksi, kun ihmisen toiminnasta johtuvat tekijät uhkaavat monien kasvi-, sieni- ja eläinlajien olemassaoloa. Huolta lisää ajatus biodiversiteetin roolista luonnon systeemien vakauttajana.

Varmaa tietoa siitä, mitä jonkun tai joidenkin lajien häviäminen merkitsee ekosysteemien toiminnalle ja ihmisyhteisölle, on yhä vähän. Koneen Säätiö haluaa edistää suunnatulla haulla biodiversiteetin olemuksen ja toiminnallisten aspektien tutkimusta. Säätiö toivoo erityisesti hakemuksia, joissa selvitetään monipuolisesti biodiversiteetin roolia ekosysteemien toiminnan säätelyssä.

Esimerkkeinä toivottavista aihepiireistä ovat mm.

 • biodiversiteetin syntyyn vaikuttavat tai vaikuttaneet tekijät
 • biodiversiteetin rooli ekosysteemien toiminnan ja vakauden säätelijänä
 • häviävien tai vähenevien lajien ominaisuuksien merkitys ekosysteemin toimintaan ja vakauteen.

Tutkimusryhmät ja aiheet voivat olla myös monitieteisiä, tieteidenvälisiä tai poikkitieteisiä. Ryhmien toivotaan koostuvan tutkimusurallaan eri vaiheissa olevista jäsenistä. Erityisesti toivotaan post doc -vaiheen tutkijoiden osallistumista.

Huom! Suunnatulla haulla ei rahoiteta ensisijaisesti lajiston tai biodiversiteetin kartoitukseen keskittyviä tutkimuksia.

Hakumenettely

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijaryhmiä pyydetään täyttämään sähköinen hakulomake 15.1.2010 mennessä. Lomake löytyy Koneen Säätiön verkkosivuilta 15.12.2009 lähtien. Tulostettu lomake liitteineen myös postitetaan säätiölle.

Lomakkeen liitteeksi pyydetään

 • lyhyt, korkeintaan viiden liuskan mittainen aiesuunnitelma
 • yhden sivun mittainen tiivistelmä kunkin tutkijan CV:stä ja hakemuksen aihepiiriin liittyvistä julkaisuista.

Aiesuunnitelma on vapaamuotoinen. Siitä tulee ilmetä

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen
 • hankkeen kuvaus ja keskeisimmät kysymykset
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa
 • hankkeen aikataulu
 • hankkeen rahoituksen tarve eriteltyinä henkilökohtaisiin apurahoihin ja muihin kuluihin.

Helmikuun aikana valitaan tutkijaryhmät hakuprosessin toiseen vaiheeseen. Näitä ryhmiä pyydetään toimittamaan lopulliset hakemukset yksityiskohtaisine tutkimussuunnitelmineen säätiöön 15.3.2010 mennessä.

Lisätiedot

Tiedesihteeri Anna Talasniemi, anna.talasniemi(at)koneensaatio.fi, +358 (0)9 260 0617, +358 (0)41 437 6976

Tuetut hankkeet

Tutustu tuettuihin hankkeisiin vuoden 2010 myönnettyjen apurahojen kohdalta.