Uutiset

Apurahat

04.05.2023

Apurahasihteerin sijaiseksi Koneen Säätiöön

Koneen Säätiö on itsenäinen apurahasäätiö, jonka tehtävä on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle. Säätiön arvoja ovat tieteen ja taiteen vapaus, ekososiaalinen sivistys, moninaisuus, rohkeus, pitkäjänteisyys ja yhteisöllisyys. Säätiössä on parikymmentä työntekijää, ja se rahoittaa noin tuhatta tieteen ja taiteen tekijää vuosittain.

Haemme nyt työtoveriksemme apurahasihteeriä vanhempainvapaan sijaiseksi. Sijaisuus alkaa elokuun alkupuolella 2023 ja sen kesto on n. 12 kuukautta.

Apurahasihteerin päätehtävä on Koneen Säätiön rahoittamien tieteen ja taiteen tekijöiden asiakaspalvelu. Hän vastaa hankkeiden muutospyyntöjen käsittelystä ja osallistuu apurahansaajien neuvontaan koko hankkeiden keston ajan, raporttien käsittelyyn ja muuhun apurahoihin liittyvään hallinnolliseen työhön. Työhön kuuluu myös neuvontaa ja avustavia työtehtäviä säätiön apurahahakujen yhteydessä sekä osallistumista säätiön järjestämien tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tehtävä on kokoaikainen ja sijoittuu säätiön apurahayksikköön Helsingin Lauttasaaressa.

Työhön valittavalta edellytämme sopivaa koulutusta, esimerkiksi alempaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tarkkuutta vaativista hallinnollisista tehtävistä, innostunutta ja joustavaa asiakaspalveluhenkeä, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä kiinnostusta tieteen ja taiteen tekemistä kohtaan. Arvostamme käytännönläheistä ja itsenäistä otetta työhön, tiimityöskentelyn taitoa sekä kiinnostusta palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhde-edut ja mukavan työyhteisön sekä laajan näkymän suomalaiseen tieteeseen ja taiteeseen. Koneen Säätiö pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuoliin sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Hae tehtävää 28.5.2023 mennessä verkkolomakkeella: https://www.lyyti.in/apurahasihteerisijainen ja ilmoita lomakkeella palkkatoivomuksesi. Tehtävästä kiinnostuneita voidaan haastatella jo hakuaikana.

Lisätietoa työstä antavat tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi050 3447468 sekä apurahasihteeri Marianne Parvinen, marianne.parvinen@koneensaatio.fi040 629 0460.