Uutiset

Apurahat

17.10.2016

Apurahan hakijoiden ajatuksia uudesta hakulomakkeesta


Kysyimme apurahan hakijoiden palautetta syksyn hakuun uudistetusta hakulomakkeesta. Tässä joitakin saamiamme palautteita ja ajatuksiamme niistä. Kiitos kaikille palautteen antajille! Palautteenne on meille arvokasta!

”Minua hämää kovasti se, että sivustolla puhutaan vain ”hankkeesta”. Monet säätiöt viittaavat termillä ”hanke” useamman henkilön työtiimiin ja sana ”jatko-opiskelija” yms. viittaa yksittäiseen väitöskirjantekijään.  Jouduin etsimään sivuilta useamman klikkauksen kautta, voinko hakea rahoitusta a) yksin ja b) nimenomaan väitöskirjaan.”

Aikaisemmin Koneen Säätiössäkin käytimme termiä ’tutkimushanke’ tutkijatyöryhmän hakemuksesta. Uudessa lomakkeessa käytämme hanke-sanaa kaikkien hakijoiden työstä. Hankkeella tarkoitetaan yleensä suunnitelmaa tietyn päämäärän saavuttamiseksi, ja siinä mielessä termi ei kuvaa Koneen Säätiön tukeman työn moninaisuutta. Hanke-termillä tarkoitamme sitä, että apurahaa ei haeta yleisesti työskentelyyn, vaan ennalta esitetyn työ- tai tutkimussuunnitelman toteuttamiseen. Esimerkiksi emme vaadi, että taiteilijan pitää apurahalla tehdä jokin valmis tuotos, mutta hänen tulisi kyetä kuvaamaan työskentelyään ja näkemyksiään. Mikä sana voisi kuvata tätä paremmin? Otamme ehdotuksia vastaan.

”Tieteenalojen valinta on jossain määrin ongelmallinen. Mukana on hyvin tarkkaan rajattuja aloja ja sitten varsin laajoja, kuitenkin merkittäviä aloja puuttuu. Tätä voisi selkeyttää, siirtymällä kokonaan hyvin yleisluonteisiin alojen määrittelyyn, tai sitten antaa hakijalle vapaat kädet määritellä oma tieteenalansa.”

”Uusi rakenne aiheutti uusia haasteita projektin tyypin ja arvioijien valinnan osalta. Tämä oli hakemuksen teon kannalta lähinnä hyödyllistä, joskin se aiheutti myös hiukan epätarkoituksenmukaista pohdintaa siitä, miten päätöksenteko säätiössä sitten viime kädessä tapahtuu. Tämä ei liene uuden struktuurin tarkoitus.

Ensimmäisen palautteen antaja tarkoittanee tieteenalojen valinnalla arvioijaprofiilin valintaa, koska uudessa lomakkeessa hakija sai vapaasti määritellä oman tieteen- tai taiteenalansa. Sen sijaan arvioijaprofiilit olivat valmiiksi määriteltyjä, mutta halusimme, että hakija itse päättää minkä arvioijaprofiilin asiantuntija on paras arvioimaan hänen hakemustaan. Halusimme näin myös avata hakemusten arviointiprosessia. Vuosittain vaihtuvat asiantuntijat tekevät ehdotuksensa oman profiilinsa hakemuksista. Hallituksen jäsenet ja asiamiehet keskustelevat ehdotuksista asiantuntijoiden kanssa. Näin syntyy ehdotus Koneen Säätiön hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen myönnettävistä apurahoista.

”Rohkea avaus -osiota sen sijaan vierastan. Sen lähtökohta on markkinoinnillinen (mikä on tavallaan ymmärrettävää), mutta jos hakemukseen pyrkii kuvailemaan paneutuneesti ja olennaista tavoitellen tulevan työn merkitystä, tämä Rohkea avaus on ikään kuin pyyntö hypätä lopuksi käsinseisontaan tai tehdä jokin muu yleisöä kohahduttava temppu.”

Emme Koneen Säätiössä halua määritellä rohkeutta valmiiksi. Rohkeus voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Se voi olla esimerkiksi rajojen ylittämistä ja uuteen hyppäämistä. Se voi kuitenkin olla myös hitautta ja vaikka keskeneräisyyttä. Kysymällä ”Miksi tämä on rohkea avaus?” haluamme kannustaa hakijoita pohtimaan syvemmin omaa työtään ja miettimään mistä omassa työssä on kyse.

 

Lopuksi vielä muutama palaute, jotka nostivat hymyn huulillemme.

”Hakemusten äärellä yleensä syntyvää ahdistusta ei tullut!”

”Värimaailma tuo itselleni kyllä mieleen kynsilakan ja naistenlehden”

”Voisitte neuvoa kelaa yms. tahoja, kuinka luodaan selkeitä hakemuksia.”

”Thank you for the wonderful, personal, and responsive service you provide grant applicants.  Whether or not I get the grant, I have a very positive impression of your foundation and the staff in particular.”