Uutiset

Ympäristö

25.05.2017

Anthony Barnosky puhujaksi kompensaatiotapahtumaan


Professori Anthony Barnosky puhuu Koneen Säätiön 9.6. järjestämässä ekologisia kompensaatioita käsittelevässä seminaarissa. Hänen aiheenaan ovat ihmisen aikaansaama sukupuuttoaalto ja se, mitä mahdollisuuksia meillä on välttää maailmanlaajuinen katastrofi. Yksi mahdollisuus ovat ekologiset kompensaatiot, joilla pyritään korvaamaan luontoarvojen menetykset niin, että monimuotoisuuden tila ei heikkene. Barnosky osallistuu myös 10.6. järjestettävään työpajapäivään, jossa ekologisia kompensaatioita käsitellään monialaisesti ja suunnitellaan niihin liittyviä tutkimushankkeita.

Anthony Barnosky on tutkimuksessaan perehtynyt erityisesti ympäristön olosuhteiden muutosten seurauksiin ekosysteemeissä ja eliöiden evoluutiossa. Koska hänen lähtökohtansa on paleontologia eli fossiilien tutkimus, hän on kollegoineen voinut tarkastella ympäristönmuutosten vaikutuksia nisäkkäiden evoluutioon ja selviytymiseen miljoonien vuosien ajanjaksoilla. Tältä pohjalta voidaan myös ennakoida laajemmin biosfäärin muutoksia tulevaisuudessa.

Barnosky on tutkimuksensa pohjalta myös hyvin aktiivisesti herätellyt ihmisiä huomaamaan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, lajien sukupuuttojen, ekosysteemien tuhoutumisen, saastumisen ja väestönkasvun vaikutuksia. Uransa merkittävimpänä saavutuksena Barnosky pitää yhdessä vaimonsa Elizabeth Hadlyn ja muiden tutkijoiden kanssa kirjoittamaansa julkilausumaa Scientific Consensus on Maintaining Humanity’s Life Support Systems in the 21st Century. Julkilausumassa Barnosky yhteistyökumppaneineen tiivisti suuren määrän tutkimustietoa helposti ymmärrettävään muotoon. Kannanotto on kerännyt laajan tuen tutkijoilta ja vaikuttanut poliittiseen päätöksentekoon sekä paikallisesti Kaliforniassa että maailmanlaajuisesti useissa maissa. Anthony Barnoskyn ja Elizabeth Hadlyn vuonna 2016 ilmestynyt kirja Tipping Point for Planet Earth: How Close Are We to the Edge? ilmestyy lähiaikoina myös suomeksi.

Anthony Barnosky toimii Stanfordin yliopiston Jasper Ridgen luonnonsuojelualueen johtajana ja oli aikaisemmin Kalifornian yliopiston professori.

twitter: @tonybarnosky