Uutiset

Apurahat

21.04.2020

Ajankohtaista verotusasiaa apurahansaajille

Säätiöt ja rahastot ry:n juristi on selvittänyt Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa jäseniltä saatuja ilmoituksia apurahojen verotukseen liittyen. Koska moni meidänkin apurahansaajamme saattaa pohtia näitä samoja kysymyksiä, kokosimme tiedot yhteen. Ratkaisut ovat Verohallinnon tarkistamia.


Yksityisiltä rahoittajilta saadut apurahat näkyvät vuoden 2019 veroilmoituksella veronalaisina, vaikka ne eivät vaikutakaan lopulliseen verolaskelmaan, eivätkä siten myöskään maksettavaan veroon, jos apurahojen yhteismäärä (vähennysten jälkeen) ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää. Veroilmoitusta ei siis tarvitse korjata, vaikka yksityisten myöntäjien apurahat näkyvät erehdyttävästi veronalaisena apurahana. Jos apurahojen yhteismäärä ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan määrän (v. 2019: 20 728,44 euroa), on ylimenevä osa yksityisten tahojen apurahoista kuitenkin veronalaista tuloa, johon on mahdollista vielä kohdistaa vähennyksiä.

Työryhmiin liittyen on syytä huomioida, että esitäytetyllä veroilmoituksella voi näkyä tutkimus- tai työryhmän saama apuraha kokonaan yhden henkilön tulona. Näin on voinut käydä, jos työryhmälle myönnetty apuraha on ilmoitettu kokonaan vain tutkimusryhmän vastuuhenkilön nimellä, vaikka saajina onkin myös ryhmän muut tutkijat. Samanlainen ongelma on saattanut syntyä tilanteessa, jossa koko apurahan määrä on vuosi-ilmoituksella ilmoitettu tutkimusryhmän vastuuhenkilön nimissä, vaikka apuraha on käytännössä maksettu tutkimuslaitokselle tai yliopistolle, ja vasta sieltä maksettu tutkimusryhmän palkkoja apurahakauden ajalta sekä katettu ryhmän muita kuluja.

Tässä tapauksessa työryhmän vetäjän tulee korjata esitäytettyä veroilmoitustaan ja merkitä apurahan määräksi vain oma osuutensa apurahasta ja korjata myös tarvittaessa tieto siitä, että apuraha on maksettu ryhmälle. Työryhmän vetäjä voi myös käydä poistamassa kyseisen apurahatulon tuloistaan, jos hän ei ole kyseistä tuloa apurahan muodossa ollenkaan saanut. Muiden ryhmän jäsenten tulee merkitä oma osuutensa apurahastaan omalle veroilmoitukselleen. Helpoiten esitäytetyn veroilmoituksen korjaaminen onnistuu OmaVerossa. Huomioithan, että verotukseen liittyvissä asioissa tulee aina ottaa yhteyttä Verohallinnon asiantuntijoihin.

Tiedot on koostettu Säätiöt ja Rahastot ry:n uutiskirjeestä.