Uutiset

Apurahat

19.05.2022

Teemahaku 2022: Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet

Rapautuuko demokratia? -ohjelman toisessa teemahaussa lisätään ymmärrystä suomalaisen demokratian nykytilasta, perinteistä ja käytännöistä sekä haasteista ja sokeista pisteistä. Teemahaku järjestetään Koneen Säätiön yleisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut perusteellisesti maailmanjärjestystä. Sillä on valtavia sotilaallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia seurauksia etenkin Euroopassa. Suomessa ja muualla sota on aloittanut varustelukierteen. Se on muuttanut suomalaisten asenteita sotilaalliseen liittoutumiseen ja maanpuolustukseen ja vaikuttanut voimallisesti talouteen ja energiapolitiikkaan. Euroopan sisäisiä pakolaisia on enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, ja Suomikin on ottamassa heitä vastaan.

Venäjän naapurina Suomi on uuden edessä erityisellä tavalla Euroopan maiden joukossa. Monet demokratian avainkysymykset kuten yksimielisyyden ja erimielisyyden perusta ja luonne, sisäisen ja ulkoisen suhde, kansallisen ja kansainvälisen välinen rajanveto, joilla on pitkä historia Suomessa ja myös suhteessa Venäjään, asettuvat pohdittaviksi uudelleen. Toiset saattavat säilyä suhteellisen muuttumattomina.

Koneen Säätiön syksyn teemahaussa pohditaan, millaisia ovat suomalaisen demokratian nykytila, perinteet ja käytännöt ja mitkä ovat sen sokeat pisteet ja haasteet. Vaikuttaako uusi tilanne suomalaiseen ”arjen demokratiaan” kuuluviin perinteisiin tapoihin toimia yhdessä esimerkiksi kouluissa, taloyhtiöissä, työpaikoilla tai järjestöissä, päätyen yhteiskunnallisiin protesteihin?

Demokratialla emme viittaa ainoastaan poliittisiin instituutioihin vaan poliittiseen kulttuuriin ja yhteiskunnallisen toiminnan ja osallistumisen muotoihin laajemmin. Niihin kuuluvat mm. vuorovaikutuksen ja keskustelun tavat, kansalaisten yhdenvertaisuus, yhteistoiminta ja aktivismi, suhtautuminen muihin kulttuureihin ja kansallisuuksiin, vallankäyttäjien valvonta sekä kriittinen ja moniääninen media.

Teemahaussa rahoitettavien hankkeiden tulee tehdä tieteellistä tutkimusta tai perustua tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö kannustaa kuitenkin monialaiseen yhteistyöhön, ja osapuolina voi olla tutkijoiden lisäksi taiteilijoita, journalisteja tai yhteiskunnallisia aktivisteja. Kaikkien työtä voidaan hankkeissa rahoittaa.

Teemahaku järjestetään Koneen Säätiön yleisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2022.

Lisätiedot

Lisätietoa antaa tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi, 050 3447468.

Lue lisää aiemmista teemahauista