Uutiset

Apurahat

08.06.2005

1905 – Suuren murroksen ulottuvuudet

Vuonna 2005 tarjosimme rahoitusta vuonna 1905 puhjenneen suuren murroksen eri ulottuvuuksien tutkimiseksi.


Vuonna 2000 Koneen Säätiö tarjosi rahoitusta monitieteisille humanistis-yhteiskuntatieteellisille hankkeille vuonna 1905 puhjenneen suuren murroksen eri ulottuvuuksien tutkimiseksi. Mahdollisiksi aiheiksi nimettiin mm. itse murros kollektiivisen toiminnan huipentumana tai politiikan perustilana, äänestäminen ideana ja toimintana, naiset ja politiikka, poliittinen retoriikka sekä hallinnollinen kieli ja sen mahdollinen murros.

Hankejulistus

Lataa PDF tästä.

Tuetut hankkeet

Tutustu tuettuihin hankkeisiin vuoden 2005 myönnettyjen apurahojen kohdalta.