Vuonna 2015 myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

MSC, MA HINNI AARNINSALO 28.320 €
The Politicization of Anti-Homosexuality Discourse in East Africa
FILOSOFIAN TOHTORI ANDERS AHLBÄCK 32.400 €
Armeijakritiikki, asevelvollisuus ja mieskansalaisuus Pohjoismaissa vv. 1890–1940
DOCTOR OF SOCIAL SCIENCES (VTT) AKHLAQ AHMAD 32.400 €
Unequal Chances: An Experimental Investigation of Ethnic Discrimination in the Finnish Labour Market
JATKO-OPISKELIJA OLLI AHO 28.320 €
Kuinka liike meihin vaikuttaa – affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot
FT, KTT JOHANNA AHOPELTO 42.000 €
Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan
VTT, DOSENTTI MARTTI AHTI 21.000 €
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1917-1944
M.SC., PH.D. STUDENT PEDRO AIBEO 28.320 €
Cross-disciplinary Research on Architectural Democracy (architecture, technology and politics)
ADJUNCT PROFESSOR (DOCENT) SAMI AIKIO 42.000 €
Predicting alien plant invasions from natural history collections, environmental characteristics and life-history data
DSC ASHRAFUL ALAM 32.400 €
Effects of intensive forest management and harvesting on regional level forest biomass production and climate change mitigation potential in Finland
VTM AINO ALATALO 28.320 €
Aistimelliset tilat. Vertaileva tapaustutkimus kulttuurirakentamisen prosesseista
FM LAURA ARANTOLA 28.320 €
Yleistävät henkilötarkoitteiset yhdyslauserakenteet rajakarjalaismurteissa
VTT, SOSIOLOGIAN DOSENTTI TIINA ARPPE 42.000 €
”Kuolema ja talous” – kuoleman ja talouden välistä käsitteellistä kytköstä 1900-luvun ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa tarkasteleva tutkimushanke
FILOSOFIAN TOHTORI PEKKA VALTTERI ARSTILA 42.000 €
Aikatietoisuutta koskeva tutkimus
ADJ PROF ASTA AUDZIJONYTE 42.000 €
When size does matter: ecosystem models help to understand how human-induced changes in fish growth and reproduction affect fisheries yields and management
DR DARIA BAHTINA-JANTSIKENE 32.400 €
Reaching Common Ground in Estonian-Russian Interaction: Effects of Familiarity and Meta-Communicative Strategies on Communicative Success
PHD STUDENT ABAYOMI BAIYERE 14.160 €
Discovering the role of IT in Disruptive Innovations – an enabler, a sustainer or a barrier?
DOCTOR SHARON BEN-DOR 32.400 €
Tracing the sources of the Kasikavrtti – A comparative study between the Kasikavrtti and earlier Indian Grammatical texts
DOCTORAL STUDENT/ARTIST GIAN LUIGI BIAGINI 28.320 €
Capitalism as Medium
HISTORIATIETEIDEN TOHTORI (FT) RENATE BLUMBERGA 42.000 €
Liivin kieli ja kulttuuri kirjeiden ja asiakirjojen valossa
LECTURER SANNE BOR 32.400 €
Resourcing meta-organisations
FILOSOFIAN TOHTORI KASPER BRASKÉN 32.400 €
The Origins of ‘Antifascism’: Transnational Movements against Nazism, Fascism and the ‘White Terror’ in Europe, 1923–1939
MASTER OF ARTS ADRIAN BRAUN 28.320 €
Corporate Social Responsibility (CSR) in the Barents region: A situational analysis of forestry and metal mining
LECTURER / RESEARCHER ALBION BUTTERS 16.200 €
The Spiritual Evolution of Comics: The Birth of ‘Spi-Fi’
ARTIST FREJA BÄCKMAN 28.320 €
Working together – How can artistic collectivity work in a sustainable, solidary, longterm form within in a project based (art) world?
PHD STINA BÄCKSTRÖM 32.400 €
How Do We Understand People When They’re Not Being Rational? Common-Sense Psychology, Rationality, and Causal Explanations
DOCTORAL STUDENT JOSE CAÑADA 28.320 €
Securing the living – governance, materiality and understandings of life during biological emergencies
BIOLOGIST GLENDA GABRIELA CÁRDENAS RAMÍREZ 28.320 €
The macroecology and systematics of ferns in western Amazonia
PHD RESEARCHER AND VISUAL ARTIST MIREIA CASTILLO SALADRIGUES 28.320 €
Unconventionally Behaving in Gallery Settings. Alteration and Strangeness in Cultural Practices as Fruitful Tension for Re-articulating Relations among Makers, Objects, Audiences, and Museums
DMV, MSC CLAIRE CAYOL 28.320 €
Eco-Epidemiological Studies of Tick and Rodent-Borne Pathogens in Finland
MA PETER MT DAVIDSEN 28.320 €
Geopolitics, Nationhood, and The Great Powers
PHD CANDIDATE ANASTASIA DIATLOVA 28.320 €
Managing Multiple Marginalization: Russian-speaking Women Doing Sex Work in Finland
FIL. MAISTERI JOUNI EEROLA 9.440 €
Johan Oskar Päiväsalo lahtelaisen puuseppäteollisuuden uranuurtajana
FILOSOFIAN MAISTERI LEENA EEROLAINEN 28.320 €
Metamorphosis and personification of the monstrous – Portraying otherness in postwar Japanese kaiki eiga
VALT. TOHTORI, DOSENTTI JARI EHRNROOTH 32.400 €
Eurooppalainen toivo ja hyvinvointiyhteiskunnan itseymmärrys
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI HEIDI ELMGREN 28.320 €
Filosofinen tutkimus meritokratian toimintaperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen
FILOSOFIAN TOHTORI MARKKU ESKELINEN 42.000 €
Literary Theory and the Poetics of Simulation
TEATTERITAITEEN MAISTERI HEIDI MARIKA FAST 28.320 €
Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteellisen tekniikan kehittäminen nykyisissä sosio-poliittisissa oloissa
FT ANNETTE FORSÉN 42.000 €
Crossings of borders in times of crisis. Finland and Sweden as transit countries of refugees and forced migrants in 1914–1945
FT, DOS. JUKKA FORSMAN 42.000 €
Lajienvälisten vuorovaikutusten diversiteetti: puuttuva tekijä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisessä
MUM JUSSI FREDRIKSSON 28.320 €
Jazzpianonsoiton tekstuureja – Tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen
FT JOHANNA FRIGÅRD 32.400 €
Luonnollista ja keinotekoista. Värillisyyden muuttuvat merkitykset valokuvauksen historiassa
MA, PHD CANDIDATE RIE FUSE 28.320 €
Finland as Japan’s Ideal Other: Construction of Otherness in the Reviews of Aki Kaurismäki’s Films in Japan
PHD STUDENT MALGORZATA GABRYCH 28.320 €
Green roofs in northern climates: plant community, diversity and roof performance in Finland
DOCTORAL STUDENT INGRIDA GRIGAITYTE 28.320 €
Comparison of Conflict Management Styles and Attitudes about Peace among Native Swedish-speakers and Immigrants in Närpiö, Finland
BIOARCHAEOLOGIST EVELYN GUEVARA 28.320 €
Contemporary and ancient DNA of the Chachapoya from northeastern Peru: A study of haploid and autosomal markers
M.A. HALIL GURHANLI 14.160 €
Populism in Perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey
FILOSOFIAN MAISTERI LIISA HAAPANEN 18.880 €
Talouskasvuttomat tulevaisuudet
POSTDOCTORAL RESEARCHER DRISS HABTI 32.400 €
Career Mobility of Russian Healthcare Professionals in Finland: Trends, Patterns and Effects
VTM HEIDI HAGGRÉN 14.160 €
Sairaanhoitajien edunvalvonta ja ristiriitaiset lojaliteetit
MA, PHD STUDENT LIU HAIQIN 28.320 €
Ideologies of Chinese language in Finland
VALTIOTIET. MAIST. EMMA HAKALA 28.320 €
Securitization of environment and the role of international organizations in the post-conflict Western Balkans
FM ILONA HANKONEN 28.320 €
Metsien aineettomat ekosysteemipalvelut – luonto hyvän elämän rakentajana
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI TIMO HARJUNIEMI 28.320 €
Talouskriisin julkisuus: Finanssi- ja eurokriisin talouspoliittiset ideologiat suomalaisessa, eurooppalaisessa ja pohjoisamerikkalaisessa mediajulkisuudessa
FT JOPI HARRI 32.400 €
Ortodoksinen kirkkomusiikkikulttuuri Suomessa
PHD CANDIDATE EHSAN HASSANI NEZHAD GASHTI 28.320 €
Geothermal energy in pile foundations: Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions (Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa)
FILOSOFIAN MAISTERI MIKKO HAULE 28.320 €
L’expression de la cause en français et en finnois (Kausaalisuuden ilmaiseminen ranskan ja suomen kielessä)
FT JAAKKO TOPIAS HAVERINEN 32.400 €
Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja ravuilla
FILOSOFIAN TOHTORI MIKKO HEIKKILÄ 27.000 €
Kesukisa eli keskiaikaisen suomen kielen sanastokorpus ja varhaissuomen äänneasun tutkimus
DOCTORAL STUDENT ANITA HEIM 28.320 €
Exploring food choices and linking nutrition to landscape – Understanding drivers of food and nutrition insecurity of a Sub-Saharan African Indigenous group
FT, DOSENTTI HEIKKI HELANTERÄ 42.000 €
Evoluution siirtymät ja superorganismit – evoluutiobiologinen ja tieteenfilosofinen tutkimus
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI OLLI HERRANEN 28.320 €
State Administration Reform as a Catalyst for Change in the Welfare State – The Case of Finland in the Context of the European Union
DIPLOMIYMPÄRISTÖTIETEILIJÄ JAANI HINTIKAINEN 28.320 €
Tutkimus epätavanomaisten menetelmien käyttämisestä rehevöityneiden vesistöjen kunnostuksessa
FM JOONAS HIRVONEN 28.320 €
Humans and animals in ancient Mesopotamia: descriptions of animals in the Sumerian and Akkadian literature
FILOSOFIAN TOHTORI (PHD) ONNI HIRVONEN 32.400 €
Instituutiot ja identiteetit – tunnustussuhdeteoreettinen näkökulma
FILOSOFIAN MAISTERI TOMMI HJELT 28.320 €
Lukeminen modernissa olemisen tapana. Reseptioesteettinen tutkimus Hermann Brochin ja Robert Musilin romaaneista ”Die Schlafwandler” ja ”Der Mann ohne Eigenschaften”
ARTISTIC RESEARCHER FELICITY HOLLAND 28.320 €
Revisiting: Traumatic Memory on a Small Scale
FILOSOFIAN MAISTERI MARKO HOME 28.320 €
Kineettisiä kuvia – Eino Ruutsalon liikevoiman lähteillä 1961-1971
MASTER OF ARTS (M.A.) SAMI HONKASALO 28.320 €
Horpan kielen kielioppi (Grammar of the Horpa Language)
FM ALEKSI HUHTA 21.240 €
Practicing Race: Racial Thought and the Making of Finnish Americans, 1890-1938
KM HANNA-MAIJA HUHTALA 28.320 €
Philosophy of citizenship education from the perspective of Critical Theory
VTM ANTTI HYRKÄS 14.160 €
Tutkimus startup-yrittäjyyden pitkälle eriytyneestä alakulttuurista ja tämän kulttuurisen muodon merkityksestä
FM MARIKA HYTTINEN 28.320 €
Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen arkeologian tutkimus esiteollisen yhteisön arjesta ja maailmankuvan muutoksesta n. 1650–1850
FM MATTI HÄKKILÄ 28.320 €
Biological homogenization of bird communities under human influence – Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta
FT NORA HÄMÄLÄINEN 42.000 €
Moral Philosophy, Self-help and Technologies of the Self
FILOSOFIAN TOHTORI CIRO IMPERATO 32.400 €
Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien metaforinen käyttö Suomessa ja Italiassa
VALTIOTIETEEN MAISTERI JULIA JANSSON 28.320 €
Honourable criminals or evil enemies? –Terrorists as political offenders
JATKO-OPISKELIJA KIM JEONGDO 28.320 €
Leksikaalinen ikonisuus ja sen neutraalistuminen etymologisesta näkökulmasta
VTM MAIJA JOKELA 28.320 €
Nuorten kansalaisuus toiminnassa. Etnografinen tutkimus elämänpoliittisista liikkeistä – tapaukset Kallioliike ja talonvaltaus
FM, TOHTORIKOULUTETTAVA SANNA JOSKA 28.320 €
Representing Imperial Children. Power and Communication in Antonine Rome
FM SAILA JÄRVINEN 28.320 €
Referoinnin konventiot liikkeessä
YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTORI TUUKKA KAIDESOJA 42.000 €
Mekanismeihin perustuva kognitiivisen sosiologian metodologia
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI ANNI KAJANUS 13.500 €
Yhteistyön sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys lapsuudessa: Kulttuurienvälinen vertaileva tutkimus Kiinassa ja Englannissa
VALTIOTIETEEN TOHTORI, DOSENTTI KRISTIINA KALLEINEN 32.400 €
Elämäkerta Suomen mineralogian isästä Nils Gustaf Nordenskiöldistä
SINOLOGI MERJA-RIITTA KALLIOMÄKI 18.880 €
Ethnic strategies in the Chinese sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä)
FILOSOFIAN TOHTORI MARIA KALLIONPÄÄ 32.400 €
Automatising musical expression in real-time performance settings: Procedural music systems as a composition technique
FILOSOFIAN TOHTORI MIKKO KALLIONSIVU 32.400 €
Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman kohtaamisen dramaattinen perinne
FT, DOSENTTI KLAUS JUHANI KARTTUNEN 42.000 €
Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki – vertaileva tutkimus teksti- ja arkeologisen aineiston pohjalta
MASTER OF ARTS SINEM KAYACAN 28.320 €
Performing my body: Rehearsals. An artistic research about boundaries and in-between as the locus of knowledge production
MASTER OF SOCIAL SCIENCES RUTA KAZLAUSKAITE GURBUZ 28.320 €
Depicting the past: Knowledge production in school history education in Poland and Lithuania
PHD CANDIDATE JOANNA KEDRA 9.440 €
Learning to see: Interpretation of journalistic photographs as a tool towards visual literacy development
FILOSOFIAN TOHTORI JAANA KEKKONEN 32.400 €
Elinkiertopiirteiden vaikutus pienten populaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen ja elinkelpoisuuteen – avustetut istutukset luonnossa ja niiden sovellukset lajien suojeluun
DOCTORAL STUDENT IRINA KHALDAROVA 28.320 €
Visual strategic communication narratives of the crisis in Ukraine
DOCTORAL CANDIDATE RANIA KHALIL 28.320 €
Research into memory: A video and performance archive retrieval in artistic research
FILOSOFIAN TOHTORI KARRI KIISKINEN 32.400 €
Rajoilla pyöräily. Etnologinen tutkimus identiteetin, rajojen ja pyöräilytoimijuuden rakentumisesta kolmella eurooppalaisella raja-alueella
PHD DON KILLIAN 32.400 €
Advances in the investigation of spatial deixis: Methods in investigating complex demonstrative systems
FILOSOFIAN MAISTERI JOONAS KINNUNEN 28.320 €
Hanseatic league and the long-distance trade – Network analysis of distribution of archaeological material in the Baltic Sea region in Middle ages and early modern era
FM PETRI KIURU 28.320 €
Ilmastonmuutoksen vaikutuksen mallintaminen veden ja ilmakehän väliseen hiilidioksidi- ja metaanivaihtoon pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvissä
MUSIIKIN MAISTERI ANNE-MARI KIVIMÄKI 28.320 €
Suistamo – Perinnelaboratorio
TAITEEN MAISTERI, KAUPPAT. MAISTERI JAANA KOKKO 28.320 €
Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona – Avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen
OTM, FM ILJA KOKKONEN 14.160 €
Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeusjärjestelmän kohtaamisena
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI MARKUS KORTESMÄKI 28.320 €
Merkitykset perusteina: Käytännöllinen päättely ja merkityksen normatiivisuus
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, KUVATAITEILIJA AINO EMILIA KORVENSYRJÄ 28.320 €
Käännytettävyys “sietämisen” (Duldung) ja pakotetun paluun välissä – laki ja “oikeus alueeseen” Saksassa ja Euroopassa kolonialismin jälkeen
TUTKIJA TERHI KOSKELA 14.160 €
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen – metsänomistajien näkemykset ja vapaaehtoisten keinojen kehittäminen
NÄYTTELIJÄ, TEATTERITAITEEN TOHTORI ANU KOSKINEN 32.400 €
Foucault’n kanssa näyttämölle – Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi?
FT, DOSENTTI ANU KOSKIVIRTA 42.000 €
K.H.J. Ignatius: valistuskirjailija ja jälkimaine sosiaalisen fennomanian verkostoissa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI AURA KOSTIAINEN 28.320 €
Kontrolli, sosiaaliset ongelmat ja yhteiskunnallinen muutos. Argumentaatio rikoslain kokonaisuudistuksessa
FILOSOFIAN MAISTERI JARKKO KOUKKUNEN 28.320 €
Poltetun maan taktiikan kehitys ja käyttö talvisodassa 1939-1940
FM AIJA KUKKALA 28.320 €
Paikkatietopohjainen menetelmä ekologisesti kestävän maankäytön ja vihreän infrastruktuurin suunnitteluun Euroopassa
RESEARCH ASSOCIATE KIM KULLMAN 32.400 €
Street furniture futures: experiments at the interface of art, design and science
OTM VISA KURKI 28.320 €
A Theory of Legal Personality
DOCTORAL STUDENT ROMAN KUSHNIR 28.320 €
Construction of Transcultural Identities in a Selection of Finnish-American Migrant Fiction
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI KAISA KÄRKI 28.320 €
Voluntary Exclusions: Refusing to Act as Systemic Resistance
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN FORESTRY KAJAR KÖSTER 32.400 €
Reindeer grazing vs. changes in above- and below ground biota and soil carbon dynamics in subarctic boreal forests – guilty or not?
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI VILLE LAAMANEN 32.400 €
Neuvostoliiton kulttuuridiplomatia pohjoisen Itämeren piirissä 1939–1940
FM MIIKKA LAIHINEN 28.320 €
”Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen.” Kielen materiaalisuus ja lyriikan subjektiviteetti 2000-luvun suomalaisessa runoudessa.
DOSENTTI ANNA LAINE 42.000 €
Kasvien toiminnalliset ominaisuudet ympäristön muutosten indikoijina ja välittäjinä hiilirikkaassa suoekosysteemissä
FM HEIKKI LAKKALA 28.320 €
Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä
FM JUSSI LAMPINEN 28.320 €
Kaupunkien uusympäristöt harvinaistuvan niittykasvillisuuden suojelussa
YTM SILJA LANAS CAVADA 28.320 €
Toimittajat, ammatti-identiteetin muutos ja poliittinen transitio Tunisiassa ja Pohjois-Afrikan Maghreb-maissa vuoden 2011 kansannousujen jälkeen
FILOSOFIAN TOHTORI HANNA LANTTO 32.400 €
Baskimaan uusien kielenpuhujien rooli kielen elvytyksessä ja muutoksessa
FILOSOFIAN TOHTORI TOMAS LEHECKA 32.400 €
The Effects of Grammatical Categories on Cognition: Probabilistic vs. Categorical Predictors (Kieliopillisten kategorioiden vaikutus ajatteluun: probabilistiset vs. kategoriset selittäjät kielessä)
FILOSOFIAN TOHTORI JONI TAPANI LEHTO 32.400 €
Rikittömän massanvalmistuksen yhteydessä syntyvien sivutuotevirtojen biojalostaminen
FT JOONA LEHTOMÄKI 32.400 €
Konfliktista yhteiseen projektiin: kuinka lisäämme suojelusuunnittelun hyväksyttävyyttä?
FILOSOFIAN MAISTERI VILLE LEPPÄNEN 28.320 €
Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa
FT, DOSENTTI ILKKA LEVÄ 42.000 €
Toimihenkilöiden ammatillisten keskusjärjestöjen naiskuvat vuosina 1922-2010
FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI SUSANNA LINDBERG 42.000 €
Yhteisön paikasta tekniikan näyttämöön
YLIOPISTONOPETTAJA JARMO LINTUNEN 28.320 €
Nykypäivän aatedraamaa? Luonto, sukupuoli ja politiikka Laura Ruohosen näytelmissä
DOCTOR OF PSYCHOLOGY, MUSICIAN GUADALUPE LÓPEZ ÍÑIGUEZ 32.400 €
Autoethnography of a period cellist: Performance psychology and technical aesthetics in the variation works by Beethoven and Mendelssohn
FILOSOFIAN TOHTORI KARINA LUKIN 32.400 €
Kirjallisuutta ja kulttuuriperintöä yhteistyössä. Kielirepertoaarit ja -ideologiat nenetsien 1920- ja 30-lukujen kirjallisuudessa ja perinnejulkaisuissa
YTM AKI LUOTO 28.320 €
Rockmuusikot ”kansan edustajina”: Muusikoiden rooli suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa 1970-1990 -luvuilla
VTM, TOHTORIKOULUTETTAVA AINO LUOTONEN 28.320 €
Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset kolmessa elämänvaiheessa
YTT, DOSENTTI VILI LÄHTEENMÄKI 42.000 €
Self in Full. Constitution of the Self in the Cartesian and Lockean Traditions
FM, POROTALOUSYRITTÄJÄ ANNI MAGGA-EIRA 28.320 €
Sosio-onomastinen tutkimus Sallivaaran ja Lákkonjárga -paliskuntien pohjoissaamenkielisistä paikannimistä
FILOSOFIAN MAISTERI PIRJO MAJURI 28.320 €
Maalämmön käyttö yleistyy – hyödyt, haitat ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkökulmasta
PHD STUDENT ENIKÖ MARTON 14.160 €
A special case of majority language speakers’ motivation in learning and using minority languages – hearing persons’ motivation in learning and using sign languages
DOCTOR ANNA MATYSKA 32.400 €
Transnational posted workers and their families: debating the class-making on the move
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI SONJA MIETTINEN 42.000 €
Vaikeasti kehitysvammaisen aikuisen toimintamahdollisuudet. Etnografinen tutkimus hoivan suhteista ja käytännöistä
TKT KATI MIETTUNEN 21.000 €
SolArt – Aurinkosähkön uusi ilme
FILOSOFIAN MAISTERI SINI-INKERI MONONEN 28.320 €
Vainoamisen kokemus elokuvassa: fenomenologinen tutkimus vainoamisen auditiivisista esityksistä
DOCTORAL CANDIDATE DAVID MUÑOZ ALCANTARA 28.320 €
Nomad agency-archive of emergent studies/NAES. Art as an Agenda – envisioning places for synergy
FT ANNE-MARI MUSTONEN 42.000 €
Luonnontieteen ja teologian kipupisteet: Eutanasian, abortin ja seksuaalisuuden etiikka, argumentaatio ja ajattelumallit
FILOSOFIAN MAISTERI JUSSI MÄKINEN 28.320 €
Ympäristön kompleksisuuden huomioinen bayesilaisilla menetelmillä ekosysteemien hallinnassa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JENNI ELINA MÖLKÄNEN 14.160 €
Suojellun ja viljellyn luonnon politiikka Koillis-Madagaskarilla
PHD STUDENT OLGA NESELEVSKA 28.320 €
Essays on the Economics of Corruption
FILOSOFIAN MAISTERI JUHA-MATTI NIEMI-KAPEE 28.320 €
Ohuiden sammalkattojen lajisto, toiminta ja erityispiirteet ratkaisuiksi hulevesitorjuntaan Suomessa
HALLINTOTIETEIDEN TOHTORI JERE NIEMINEN 32.400 €
Kuinka erämaa rakennetaan? Luonnon dynamiikka eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa
FILOSOFIAN MAISTERI PEKKA NIITTYNEN 28.320 €
Muuttuvat talviolosuhteet ja arktinen ympäristönmuutos
VÄITÖSKIRJATUTKIJA (YTM) ILARI NIKULA 28.320 €
Ympäristökriisin biopolitiikka
FILOSOFIAN MAISTERI SAMPSA NISONEN 28.320 €
Linking the field – Bayesian network based decision support tools for reducing the environmental impacts of agriculture in Finland
YTM PAULA NISSILÄ 28.320 €
Uskonnollinen yhteisöllisyys ja festivaalin merkitykset hengellisissä kesäjuhlissa: herättäjäjuhlat ja nuorten kävijöiden kokemukset
FILOSOFIAN MAISTERI SANNA NORDLUND 28.320 €
Passiivi, tilan käyttö ja referentiaalisuus suomalaisessa viittomakielessä – oletuksia ja todellisuutta
VTM ANNE NYKÄNEN 28.320 €
Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liittokansleri Angela Merkelin kaudella
FT, DOSENTTI VENLA OIKKONEN 42.000 €
Vaccines as Technologies of Difference in the Cultural Debate about Immunization – Tutkimus rokotteista eroja jäsentävinä teknologioina rokotteita koskevassa julkisessa keskustelussa
VTT HENRI ONODERA 32.400 €
Beyond making do? Youth experiences of waithood in post-revolutionary Egypt
VTM PAULI PAKARINEN 28.320 €
1980-luvun rahoitusmarkkinoiden murroksen historiallinen sosiologia
KASVATUSTIETEIDEN MAISTERI HELENA PARKKILA 28.320 €
Väkivallattomuuden ja kuulumisen mahdollisuudet ja haasteet – Tutkimus pohjoissuomalaisissa lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kokemuksista
FM, TOHTORIKOULUTETTAVA KENNETH PARTTI 28.320 €
The Appearance of the Linguistic Turns in Finnish and Swedish Historical Dissertations 1970-2010
MASTER OF SCIENCE (MSC) DIEGO PAVON-JORDAN 28.320 €
Effects of climate change on population dynamics, distribution and conservation status of waterbirds in Europe
FILOSOFIAN TOHTORI ANNA PEHKORANTA 32.400 €
Kirjallinen muoto ja affektiivisuus kokeellisessa ja transgressiivisessä aasialaisamerikkalaisessa nykykirjallisuudessa
HALLINTOTIETEIDEN TOHTORI JUHA PELTOMAA 32.400 €
Biotalousekosysteemien rakentaminen – kestävää järjestelmämuutosta vai keisarin uudet vaatteet?
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI JOONAS PENNANEN 28.320 €
When No One is Wrong: Analysis of Essentially Contested Concepts and of the Significance of Essential Contestation for Social Relations
RESEARCH ASSOCIATE DANIELA PERROTTI 16.200 €
Across Academic Borders: Transferring Urban Metabolism Knowledge from Research to Practice. A Real-World Test in Helsinki
VTT JUSSI PERÄLÄ 32.400 €
Joitakin muita tarkoituksia varten? – Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JUKKA ILARI PESU 28.320 €
Suomen kuusi vuosikymmentä ”rauhanturvaamisen suurvaltana” – Suomalaisen rauhanturvatradition ideologinen muodostuminen 1950-luvulta 2010-luvulle
VTT, DOSENTTI TUULIKKI PIETILÄ 42.000 €
Menestys ja moraaliset arvot afrikkalaisen luovan keskiluokan keskuudessa
OTT, FM JARI PIRJOLA 42.000 €
Kansainvälinen suojelu ja moderni nomadismi: pakolaisuuden viitekehyksestä kohti ihmisten liikkumisen teoriaa
YTT PÄIVI PIRKKALAINEN 32.400 €
Out of the Margins: Civic and Political Participation of Migrant Youth in Finland
FILOSOFIAN MAISTERI AIRA POHJANEN 28.320 €
Sukupuolivähemmistöjen informaatiokäyttäytyminen ja tiedon tarpeet
FM HANNU POUTIAINEN 32.400 €
The Anamagical. A Metamorphic History of Magic and Literature
FT, YLIOPISTONLEHTORI SVETLANA PROBIRSKAJA 32.400 €
Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta
VTT MARTTI PUOHINIEMI 32.400 €
The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values
FILOSOFIAN TOHTORI ELINA PYY 32.400 €
Roomalainen maskuliinisuus ja kulttuuri-identiteetti keisarikauden runoudessa (70-100-l. jKr.)
FT NOORA PYYRY 32.400 €
Avauksia asumiseen ja osallistumiseen kaupunkitilassa: Jokaisen oikeus kaupunkiin?
PROFESSORI PAULIINA RAENTO 42.000 €
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri
TAT MINNA RAINIO 32.400 €
Ilmastonmuutoksen kohtaaminen ja käsitteleminen taiteessa
DOCTORAL STUDENT BANAFSHEH RANJI 28.320 €
FT SAARA RATILAINEN 32.400 €
Globaali informaatiotalous ja Internet-alakulttuurit Venäjällä (Globalisation from the Margins: Russian Online Subcultures and the Eco(nomic) system of Symbols)
FT ILONA ERIKA RAUHALA 32.400 €
Adjektiiviattribuuttijärjestelmä ja sen muutos pohjoissaamessa
FILOSOFIAN MAISTERI REIJO RAUTAJOKI 28.320 €
Inkeriläiset opettajat jatkosodan jaloissa. Kouluhallinon pyrkimys ratkaista opettajapula integroimalla neuvosto-opettajia suomalaiseen koulujärjestelmään
JATKO-OPISKELIJA SUVI RAUTIO 28.320 €
How can you bring the tree spirit back to life if you want to chop down the tree? An ethnography on the workings of preservation in a Chinese ethnic minority village
MMUS.ED. HELI REIMANN 32.400 €
Jazz in Soviet Estonia from 1944 until 1968
TEKNIIKAN TOHTORI ANNA REPO 32.400 €
Hiilikompensaatiolla ilmastoystävälliseen ja kestävän metsäenergiaan (KOMET)
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JENNI RINNE 28.320 €
Between a rock and a hard place? Shifting Contexts of Democratic Representation and Possibilities for Representative Deliberation in the Parliament of Finland
MA, KUVATAITEILIJA HILJA ROIVAINEN 28.320 €
Utooppinen maisema pohjoismaisessa 2000-luvun maalaustaiteessa
THEATER DIRECTOR / DOCTORAL CANDIDATE VINCENT ROUMAGNAC 28.320 €
How to stage heterochronic theater? Experimentations on disruption and expansion of the theatrical copresence
DR. FEDOR ROZHANSKIY 42.000 €
Morphological dictionary of Ingrian: an innovative language resource for a gravely endangered language
MAGISTRA ARTIUM KATHARINA RUUSKA 28.320 €
Oppijasta puhujaksi: neksusanalyysi kieli-ideologioiden roolista suomea toisena kielenä puhuvien aikuisten kielellisessä arjessa
HALLINTOTIETEEN KANDIDAATTI, KIRJAILIJA HEIKKI SAARI 28.320 €
Sisältötehtaan varjossa. Suomalaisen median ja journalistisen työn muutos 1970-luvun lopulta 2010-luvulle
FM, VTM MATTI SAARNI 28.320 €
Objektiivinen referenssi Kantin dialogisessa subjektin ja objektin ontologiassa
MAISTERI AARO SAHARI 28.320 €
Valtio ja suurteollisuuden synty: laivanrakennus yhteiskunnan teollistumispolitiikan muutoksen solmukohtana 1920-1965
DOCTORAL STUDENT SONYA SAHRADYAN 28.320 €
Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment
VM ANNA SALMIVAARA 28.320 €
Kansainvälisen yritysvastuun merkitys kehitysmaiden työntekijöiden näkökulmasta
FT, DOSENTTI TUIJA SARESMA 42.000 €
Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset: Liikkeelläolon ja kiinnittymisen kokemusten ja kuvausten elämäkerrallisia, etnografisia ja intersektionaalisia analyyseja (KulKu)
FILOSOFIAN MAISTERI SAMU SARVIAHO 28.320 €
Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI LAURA SAURA 28.320 €
Ultima ratiosta ensimmäiseksi keinoksi: Kauko-ohjattavat lennokit ja kohdennetun tappamisen institutionalisoiminen
RESEARCHER COMPOSER DOMINIK ELIAS SCHLIENGER-TUOMI 28.320 €
Acoustic localisation techniques for interactive audio applications: Developing an ubiquitous positioning system for interactive arts
YTT NORA MARJOLEIN SCHUURMAN 32.400 €
Eläimen kuolema: käsitykset, kokemukset ja käytännöt
TOHTORIKOULUTETTAVA MINNA SEIKKULA 28.320 €
Intersektionaalinen näkökulma rasisminvastaisuuteen Suomessa
DOSENTTI LIISA SEPPÄNEN 21.000 €
Turku – keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli? Turun rakentaminen, kehittyminen ja kaupunkikulttuurin muutokset keskiajalta uuden ajan alkuun
FT, DI, DOSENTTI YURY SHIKALOV 42.000 €
Neuvostotalouden pimeä puoli: laiton kauppa (trokaus) Viipurissa ja sen lähiympäristössä 1970-1990-luvuilla
MSC, MPA YOUNG KYU SHIN 28.320 €
Finnish Trade Unions: On the Decline or Towards a New Path?
MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERI JENNI SIMKIN 28.320 €
Millaiset luontoympäristöt elvyttävät?
OIKEUSTIETEEN MAISTERI UKRI SOIRILA 28.320 €
Legitimacy and Life: humanity discourse in global law and policy
FILOSOFIAN MAISTERI KIRSI SONCK-RAUTIO 28.320 €
The past, the present and the future of the Archipelago of Southwestern Finland – Community level adaptation to global changes in Rymättylä 1880-2050
DIPLOMI-INSINÖÖRI JAAKKO SORRI 28.320 €
Sääntely rakennetussa ympäristössä ja sen vaikutukset sekä seuraukset erityisesti energia-asioissa
FILOSOFIAN MAISTERI SACHIKO SOSA 14.160 €
Informaatiorakenne itähantin kertovissa teksteissä
FT SARI STARK 42.000 €
Historian jäljet pohjoisessa tunturiluonnossa
PH.D. STUDENT JUNKO SUGANO 28.320 €
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple fungi
PH.D. YASUHITO SUGANO 32.400 €
Electro-catalytic oxidation of polysaccharides at nanostructured electrodes
MSC JOHANNA SUIKKANEN 28.320 €
Material flow management in a circular economy: How does the adoption of circular economy business models improve environmental performance?
VTT ANU SUORANTA 32.400 €
Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn sopivuus
FIL.MAIST. VÄINÖ SYRJÄLÄ 28.320 €
Käsitykset kaksikielisen Suomen kielitilanteesta kielimaiseman heijastamana
TAITEEN TOHTORI MATTI TAINIO 32.400 €
Esteettisen ja luovuuden merkitykset nykypäivän liikuntakulttuurissa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JAAKKO TAIPALE 28.320 €
Tutkimustieto, mielentilalausunto ja tuomiovalta. Oikeuspsykiatria osana suomalaista oikeusjärjestelmää sodanjälkeisellä ajalla
FILOSOFIAN TOHTORI TUOMO TAKALA 21.600 €
Metsänomistajien metsädiskurssit
FM MIIKKA TALLAVAARA 32.400 €
Nykyihmisen globaali levintäkuva 130 000 ja 21 000 vuotta sitten
MMM STELLA THOMPSON 28.320 €
Majavan luoman tulvan vaikutukset lahopuuhun ja sillä elävään kovakuoriaisyhteisöön
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI SANNA TIRKKONEN 21.240 €
Ethics and Experience of Exclusion in Michel Foucault’s Philosophy
FILOLOGI, OPETTAJA RIKU TOIVOLA 28.320 €
Alexander Vertinsky’s ”Doleful Ditties”: Mask. Mime. Myth – väitöskirjatutkimus venäläisen runoilijan, laulajan ja näyttelijän tuotannosta
FILOSOFIAN MAISTERI ANNA TOMI 28.320 €
Esine, objekti, toinen – kokeellinen runous ja uusi materialismi
DOCTOR OF PHILOSOPHY HAN THUC TRAN 32.400 €
Inequality of Ecological Footprint in Finland – In search of sustainable limits of consumption and sustainable well-being
MA SONJA TRIFULJESKO 28.320 €
Changing Finland: ‘Internationalization’, doctoral education and everyday life at the University of Helsinki
FILOSOFIAN MAISTERI HELENA TUKIAINEN 28.320 €
Geodiversiteetin käyttö biodiversiteetin kartoituksessa ja arvioinnissa
FM, VTM KATRI JOHANNA TUKIAINEN 28.320 €
Lisääntyykö lapsisotilaiden osuus Afrikan konflikteissa?
HM JOHANNA TUOMISAARI 28.320 €
Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea maankäytön suunnittelussa
YTM SALLA TUOMIVAARA 28.320 €
Invisibility of animals in sociology – Searching for the roots of tradition of exclusion
KUVATAITEEN MAISTERI MARKUS TUORMAA 28.320 €
Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa
FILOSOFIAN MAISTERI EMILIA TUURI 28.320 €
Kieltenvälinen ja kielensisäinen variaatio liikkeen ilmaisussa – Sijakielen näkökulma leksikalisoinnin typologiaan
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI OTTOALEKSI TÄHKÄPÄÄ 28.320 €
From Blue to Blue-Green Baltic Sea: A network approach to the environmental history of phosphorus and nitrogen fertilizing in Finnish agriculture 1945–1995
YLIOPISTONLEHTORI VIRPI TÖKKÄRI 42.000 €
Unien mielekkyys organisaatiossa
FILOSOFIAN MAISTERI HARRI UUSITALO 28.320 €
Codex Aitolahti
TAM, SKENOGRAFI, OPETTAJA MAARIT UUSITALO 28.320 €
Virtuaaliset puvut: Pukusuunnitteluprosessi ja digitaaliset suunnittelumenetelmät animaatio/CGI-elokuvissa
FM MILLA UUSITUPA 14.160 €
Avoimet persoonakonstruktiot rajakarjalaismurteissa
VTM, VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ MARJO UUTELA 14.160 €
Operaatio Pax – Saksojen yhdistyminen ja Suomen puolueettomuuspolitiikka 1987-1990
PHD MILLA EMILIA VAHA 32.400 €
The Ethics of War and the War of Ethics: Ethical Reasoning and International Political Theory
TAITEEN TOHTORI LEENA VALKEAPÄÄ 32.400 €
Taiteellinen kulttuurintutkimus Käsivarren Lapissa
FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI LEENA ELINA VALKEAPÄÄ 42.000 €
Luovaa voimaa etsimässä. Taidehistorialliset tutkimusretket uuden suomalaisen arkkitehtuurin, taiteen ja taideteollisuuden edistäjinä 1871-1902
FT, DOS. JUKKA VARELIUS 42.000 €
Lääkärin avustaman kuoleman moraalinen hyväksyttävyys epäautonomisten psykiatristen potilaiden kohdalla
FILOSOFIAN MAISTERI HEIDI VEPSÄLÄINEN 28.320 €
Suomen kielen no-partikkeli kysymysten vastauksissa
FM, KÄÄNTÄJÄ ELLA VIHELMAA 28.320 €
Toislajisten tulkit. Miten ihmiset puhuvat eläinten puolesta ja eläimet ihmisten puolesta?
FT TOMI VISAKKO 32.400 €
Muuntautumisen kulttuuriset teknologiat: Semioottinen käyttäytyminen, refleksiivisyys ja agentiivisuus (Cultural technologies of self-transformation: Semiotic behavior, reflexivity, and agency)
VTT LIISA VOUTILAINEN 32.400 €
Sosiaalinen vuorovaikutus ja fysiologiset tunneprosessit psykoterapiassa
FILOSOFIAN MAISTERI KATRI VUOLA 28.320 €
Maalatut puuveistokset Turun keskiaikaisessa hiippakunnassa 1250–1400: veistosten valmistus, hankinta ja käyttö Itämeren alueen historiallisessa kontekstissa
MUT, FM LAURA WAHLFORS 32.400 €
Klassisen musiikin muuttuva kenttä 2000-luvulla: Muusikkouden queer-päivitys
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI HEIKKI WILENIUS 28.320 €
Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa
FILOSOFIAN TOHTORI VILLE YLIASKA 32.400 €
Keskiluokan responssi talouskriiseihin (1990-2008)
FILOSOFIAN MAISTERI KAI YLINEN 28.320 €
Urban Graffiti Sites as Cultural Heritage
VTM TUUKKA YLÄ-ANTTILA 28.320 €
Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt
TKL, TOHTORIKOULUTETTAVA JENNI YLÄ-MELLA 32.400 €
Kestävän energian ja cleantech-sovellusten kierrätyksen haasteet: Loppuvatko kriittiset materiaalit?
FM HENNI YLÄNNE 28.320 €
Laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset subarktisten ekosysteemien hiilivarastoihin
FT KONSTANTIN ZAMYATIN 32.400 €
Can Nationalism Be Imported? Internationalization of the Ethnopolitical Conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s
RESEARCH SCHOLAR BARRY ZELLEN 32.400 €
Tribal Buffer Zones and Regional Stability in the Polar and Oceanic Regions
POST-DOC RESEARCHER LIANDONG ZHU 32.400 €
Continuous Production of Biodiesel and Biogas from Microalgae Cultivated with Livestock Waste Compost

PROFESSORI, VTT, KTM PERTTI AHONEN JA TYÖRYHMÄ70.770 €
Politiikkatointen muotoutumisen digitaalinen ihmistiede
YTT LAURA AHVA JA TYÖRYHMÄ105.000 €
Sovittelujournalismi: Toimintatutkimus konfliktiherkkien aiheiden julkisesta keskusteluttamisesta
PROFESSORI PERTTI ALASUUTARI JA TYÖRYHMÄ70.000 €
Kansallisten politiikan mallien synkronisointi
PHD, ADJUNCT PROFESSOR YAGUT ALLAHVERDIYEVA-RINNE AND WORKGROUP79.890 €
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production
YTT, AKATEMIATUTKIJA TIMO ANTTILA JA TYÖRYHMÄ108.240 €
Yksin yhteiskunnassa
FT LAURA ARPPE JA TYÖRYHMÄ78.230 €
Elämänhistoriat hampaissa – Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen
FT LOTTA AUNIO JA TYÖRYHMÄ59.560 €
Kielellinen variaatio historiallisten suhteiden ja kielikontaktien mittarina: neljän Maran läänin bantukielen kuvaus (Tansania)
SENIOR RESEARCHER, PHD. DAVID BRUS AND WORKGROUP74.820 €
Aerosol-Cloud Interactions and Their Impact on Sub-Arctic Climate
DOSENTTI, VTT ANNA-MAIJA CASTRÉN JA TYÖRYHMÄ45.395 €
Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista
FT, PROFESSORI ALFRED COLPAERT JA TYÖRYHMÄ15.585 €
Environmental history of the Finnish-Russian Green Belt, from the Cold War to the present
FT, TOHTORITUTKIJA ANNA ELOMÄKI JA TYÖRYHMÄ29.000 €
Tasa-arvotiedon tuominen taloutta käsittelevään julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon
YTT, DOSENTTI TEPPO ESKELINEN JA TYÖRYHMÄ38.320 €
Oikeudet, ulossulkevuus ja sosiaalinen arvontuotanto uuden talouden järjestelmissä
FILOSOFIAN VALTAKUNNALLINEN TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO 80.000 €
Filosofian valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto
FINNISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY – UNIVERSITY OF HELSINKI 99.910 €
Trait-Based Prediction of Extinction Risk
PROFESSOR AXEL FLEISCH 12.750 €
Bantu 6 – The Sixth International Conference on Bantu languages
FILOSOFIAN TOHTORI RAISA FOSTER JA TYÖRYHMÄ66.920 €
Art-Eco – tutkimus empaattis-ekologisesta ihmisyydestä monitieteellisessä, -taiteellisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
ASSOCIATE PROFESSOR MATS FRIDLUND 56.375 €
Towards a Roadmap for Digital History in Finland: Mapping the Past, Present & Future Developments of Digital Historical Scholarship
PROFESSOR VLADIMIR GEL’MAN AND WORKGROUP200.000 €
Finnish-Russian network in Russian and Eurasian studies in the field of social sciences and humanities FRRESH
FT, DOS. KIMMO GRANQVIST JA TYÖRYHMÄ102.040 €
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet
VTT, PROFESSORI EMERITUS JUKKA GRONOW JA TYÖRYHMÄ41.000 €
Autopoesiksien autopoesis. Fysiikan, biologian ja sosiologian yhdistäminen Niklas Luhmannin systeemiteorian avulla
FT, DOSENTTI PEKKA GRONOW JA TYÖRYHMÄ23.440 €
Harry Orvomaan juutalaiset levyt. Jiddišinkielisten levyjen tuotanto Euroopassa 1900-1939 ja niiden levikki Suomessa
FT, DOS. HEIDI GRÖNSTRAND JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Kirjahankkeen toteuttaminen sekä Noises and Voices. Languages, Media, Arts in Nordic Literatures -konferenssin järjestäminen
DOS. PANU HALME JA TYÖRYHMÄ89.040 €
Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista
FT, TUTKIMUSJOHTAJA PÄIVI HAPPONEN JA TYÖRYHMÄ70.000 €
Keskiaikaisten asiakirjojen sähköinen kokoelma. Suomen keskiajan asiakirja-aineistojen sähköinen editio kriittisesti toimitettuna tietokantana
FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI JANNE HARJULA JA TYÖRYHMÄ73.500 €
Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa
PHD, DOSENTTI MIRJA HARTIMO JA TYÖRYHMÄ70.725 €
Itse, toinen ja yhteisöt – Besinnung Husserlin filosofiassa
PROFESSORI SARA HEINÄMAA 48.000 €
Jatkorahoitus SHC:n kokeneen tutkijan dos. Joona Taipaleen tutkimusprojektille ”Empatia ja kollektiivisuus”
FT, DOS. SAMULI HELLE JA TYÖRYHMÄ90.615 €
Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten elinkiertojen evoluutioon Pohjois-Fennoskandiassa
HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM 300.000 €
Tutkijakollegiumin taiteen tohtoriohjelma
PHD TOMMI HIMBERG JA TYÖRYHMÄ66.640 €
Social eMotions – sosiaalisten tunteiden ja liikevuorovaikutuksen tutkimus tieteen ja tanssitaiteen keinoin
FT, AMANUENSSI-MUSEOLEHTORI KIRSI HÄNNINEN JA TYÖRYHMÄ21.400 €
Museoiden yhteishanke: 1700–1800-l moninaiset porvariverkostot historiallisella Pohjanmaalla
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA / MAIJA KÖNÖNEN JA TYÖRYHMÄ98.200 €
Normaalin rajalla – Dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa
PHD JAANA JURVANSUU 85.000 €
Pitkäaikaisen radioaktiivisen säteilyn vaikutus Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuusalueen metsämyyrien viruskantaan: virusten monimuotoisuus ja geneettinen muuntelu
FT RIIKKA KAARTINEN 70.000 €
Uusi toiminnallinen ulottuvuus kasvien ja pölyttäjien vuorovaikutuksiin
PHD TIMO KAARTINEN JA TYÖRYHMÄ27.400 €
Itäindonesialaisen bandan kielen elvyttäminen ja kieliverkostojen kartoitus yhdessä bandalaisten kanssa
PROFESSORI, FT JYRKI KALLIOKOSKI JA TYÖRYHMÄ43.440 €
Itä-Helsingin uudet Suomen kielet (yhteisölähtöinen toimintatutkimus maahanmuuttajataustaisten vähemmistöjen monenkeskiseen kielenoppimiseen liittyen)
FT, DOSENTTI KARI KALLIONIEMI JA TYÖRYHMÄ64.260 €
Thatcherism, Popular Culture and the 1980s
YTT, YLIOPISTONLEHTORI ANNI KANGAS JA TYÖRYHMÄ64.440 €
Tiede, taide ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: dialogeja idän ja lännen välillä (Making Spaces of Justice across the East-West Divide)
KANSALLISKIRJASTO 247.000 €
Vähemmistökielten digitointiprojekti: Mordvalais-, permiläis-, marilais-, nenetsin-, jiddišin-, saamelais- ja romanikielisen aineiston tuottaminen, dokumentointi ja joukkoistaminen kielentutkimuksen, -opetuksen ja -elvyttämisen tueksi
FT, PROFESSORI SIRKKU KOTILAINEN JA TYÖRYHMÄ110.000 €
Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS49.500 €
Suomen murteiden sanakirjan toimitustyö
DOSENTTI, YLIOPISTOTUTKIJA URPO KOVALA 2.000 €
Kansainvälinen konferenssi ”Populism as Rhetoric and Movement”
VTT, FM MERI KULMALA JA TYÖRYHMÄ 53.320 €
Lapsen oikeus perheeseen: Lastensuojelun deinstitutionalisaatio Putinin Venäjällä
FT, DOSENTTI KIRSI KUOPPAMÄKI 90.000 €
Ekosysteemipalveluja kaupunkeihin: viherkattojen toiminta
FT SALLA KURHILA JA TYÖRYHMÄ86.475 €
Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen
PROFESSORI MIKKO KURIMO JA TYÖRYHMÄ55.810 €
Kielensisäisen tekstityksen kehittäminen
MMT, DOSENTTI TIMO KUULUVAINEN JA TYÖRYHMÄ70.000 €
50 hehtaaria pohjoista aarniometsää – metsän suurkoeala tieteen ja taiteen kohtaamispaikkana
MUT TUIRE KUUSI JA TYÖRYHMÄ36.195 €
Unveiling the mystery of harmony
FT, VTM JOHANNA LAAKKONEN 4.200 €
Keskieurooppalaisen modernismin vaikutusta suomalaiseen tanssiin käsittelevän tutkimuksen aineisto ja tutkimuksessa tarvittavat valokuvat
FT MIRKKA LAHDENPERÄ JA TYÖRYHMÄ86.420 €
Mammat, mummut ja maito: Pitkäikäisyyden evoluutio Aasian norsulla (Evolution of longevity: Mothers, aunties and milk in Asian elephants)
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO / TUOMO SUMMANEN JA TYÖRYHMÄ114.920 €
Venäjän energiamarkkinoiden liberalisoinnin haasteet ja mahdollisuudet
FT KRISTER LINDÉN JA TYÖRYHMÄ79.120 €
Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet
– LUONNONTIETEELLISTEN MUSEOIDEN KONSORTIO JA SUOMEN SIENISEURAT 51.600 €
Kansalaistiedehanke Suomen sienilajiston levinneisyyden ja uhanalaisuuden selvittämiseksi
PROFESSORI MINNA-RIITTA LUUKKA JA TYÖRYHMÄ71.968 €
Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista
DOS JORMA LUUTONEN JA TYÖRYHMÄ11.140 €
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla
DOSENTTI KRISTIINA MANNERMAA JA TYÖRYHMÄ51.500 €
Bioarkeologiset menetelmät esihistoriallisen yhteisön maailmankuvan ja ihmisen ja eläinten suhteiden tutkimisessa – pilottitutkimuksena Olenij Ostrovin kivikautisen kalmiston löytöaineisto
PROFESSORI MAISA MARTIN 120.000 €
Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
KIRJALLISUUDENTUTKIJA (FT, DOS.) PÄIVI MEHTONEN JA TYÖRYHMÄ35.160 €
Toisinajattelua ja vanhaa kirjasuomea 1700-luvun käsikirjoituksissa
PROFESSORI, TAITEEN TOHTORI SATU MIETTINEN JA TYÖRYHMÄ72.000 €
Women living on the edges of the world: Murmansk–Rovaniemi–Port Augusta
MUTOVE / TAIDEYLIOPISTON SIBELIUS-AKATEMIA 8.560 €
Musiikintutkimuksen valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston (MuToVe) toiminta
PROFESSORI MIKKO MÖNKKÖNEN JA TYÖRYHMÄ136.000 €
Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä
PROFESSORI JARI NIEMELÄ JA TYÖRYHMÄ212.160 €
Kaupunkiluonnon spatiaalinen suunnittelu
MA IN HISTORY VLADIMIR NIKITIN AND WORKGROUP35.000 €
Documentation on the history of Finland at the Archive of the Military-Historical Museum of Artillery, Engineering and Signal Forces at St. Petersburg – identification, description and cataloguing
LECTURER (PHD) EKATERINA NORKINA 3.660 €
Power and Jews in the outskirts of the Russian Empire in the 19th – early 20th centuries
YTT, YLIOPISTONLEHTORI TAPIO NYKÄNEN JA TYÖRYHMÄ90.670 €
Matkalla ajassa ja paikassa: turvapaikanhakijat pohjoisessa Suomessa
APULAISPROFESSORI LENA NÄRE JA TYÖRYHMÄ90.000 €
Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistyminen – Toimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kuulumisen rajat
DOSENTTI JARI OKKONEN JA TYÖRYHMÄ64.055 €
Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa
DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI PÄIVI ONKAMO JA TYÖRYHMÄ40.000 €
SUomalais-uGRIlainen muinaisGEnomi (SUGRIGE)
FT MINNA OPAS JA TYÖRYHMÄ77.373 €
Alkuperäiskansat maailmojen rajalla: vapaaehtoinen eristys ja kontaktiprosessit Perussa
MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN TOHTORI (MMT) MEERI PEARSON JA TYÖRYHMÄ60.000 €
Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito vaihtoehtona tehometsätaloudelle metsäojitetuilla soilla
FILOSOFIAN TOHTORI MINNA PEKKONEN JA TYÖRYHMÄ64.400 €
Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka rakennustöiden ajan
HT, DOSENTTI TARU PELTOLA JA TYÖRYHMÄ35.000 €
Managing long-term environmental conflicts: a workshop series
PROFESSORI PETTERI PIETIKÄINEN JA TYÖRYHMÄ51.735 €
Mielenterveys, lääketiede ja yhteiskuntasuunnittelu 1900-luvun Suomessa
PHD, DRSCI PERTTI OLAVI PULKKINEN AND WORKGROUP31.520 €
Development of short rotation tree plantations for clearing and restoration of polluted sites
VTT, APULAISPROFESSORI, AKATEMIATUTKIJA SEMI PURHONEN JA TYÖRYHMÄ78.020 €
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta, 1960-2010
PROFESSORI JULIAN REID JA TYÖRYHMÄ79.800 €
Alkuperäiskansat politiikan odotushuoneissa: lupaus oikeuksista ja toivon valta
PROFESSORI LEA ROJOLA JA TYÖRYHMÄ46.015 €
Sotkuiset maailmat (SOMA). Kielimateriaalit ja luontokulttuurit taiteen tutkimuksessa
FILOSOFIAN TOHTORI MARIKA RÄSÄNEN JA TYÖRYHMÄ85.992 €
Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa
DOSENTTI, AKATEMIATUTKIJA SUVI SAARIKALLIO JA TYÖRYHMÄ121.020 €
Tunnetta taiteesta – Subjektiivinen mielihyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuksissa (Affect from Art – Subjective constituents of everyday pleasure of music and pictures)
FT, KOLLEGIUMTUTKIJA JANNE SAARIKIVI JA TYÖRYHMÄ 65.640 €
Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa
VTT, DOSENTTI, APULAISPROFESSORI SUVI SALMENNIEMI JA TYÖRYHMÄ53.500 €
Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta
PROFESSORI ARI SALMINEN JA TYÖRYHMÄ45.395 €
Piilokorruption anatomia Suomessa
PROFESSOR JAMES SCOTT AND WORKGROUP91.700 €
Northern Dimensions of European Union Actorness. The EU’s ability to influence the policies of its member states and neighbours – The case of Finland and Russia
FT JANNE-TUOMAS SEPPÄNEN 58.500 €
Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä
PROFESSORI TIINA SILVASTI JA TYÖRYHMÄ106.745 €
Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – Analysoitavana ruokajärjestelmän haavoittuvuus (Future Food Security in Finland – Identifying and Analyzing Vulnerabilities in the Finnish Food System)
FT, DOSENTTI ANNA SOLIN JA TYÖRYHMÄ75.325 €
Kielen säätely yliopistomaailmassa – englannin käytön vaihtelevat normit
LT, PROFESSORI ANDRÉ SOURANDER JA TYÖRYHMÄ72.500 €
The FinnCrime Study. Rikollisuuden esiintyvyys ja riskitekijät Suomessa vuonna 1981 syntyneillä naisilla ja miehillä
ASSOCIATE PROFESSOR, DIRECTOR ATHANASIA SPILIOPOULOU ÅKERMARK AND WORKGROUP117.260 €
Demilitarisation in an increasingly militarised world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands
FT, DOSENTTI JOHANNA SUMIALA JA TYÖRYHMÄ188.340 €
Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla
SUOMALAIS-UGRILAINEN SEURA RY. 100.000 €
Manuscripta Castreniana – tutkimus- ja julkaisuhanke
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 33.600 €
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksen kriittinen editio
SUOMEN JAZZ & POPULAARIMUSIIKIN ARKISTON KANNATUSYHDISTYS 29.340 €
Afrikkalaisten muusikoiden historia ja merkitys monikulttuurisessa Suomessa
SUOMEN UNICEF 145.640 €
Miten kehitysparadigman muutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi järjestöjen toiminnassa ja luoda uudenlaisia arvopohjaisia järjestö-yritysyhteistyömalleja joilla aikaansaadaan pysyviä vaikutuksia
DOSENTTI MINNA SÄÄVÄLÄ JA TYÖRYHMÄ34.950 €
Raskaudenehkäisy ja mobiilipalvelut Intiassa
THE WESTERMARCK SOCIETY R.Y. 80.000 €
Valtakunnallinen sosiaalitieteiden jatkokoulutusverkosto
DOSENTTI, FT, AKATEMIATUTKIJA MARJA TIILIKAINEN JA TYÖRYHMÄ 97.829 €
Young Muslims and Resilience: A Participatory Study
FT, APULAISPROFESSORI TUULI TOIVONEN JA TYÖRYHMÄ260.000 €
Sosiaalisen median data luonnonsuojelun tukena
DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI PASI TUUNAINEN JA TYÖRYHMÄ39.940 €
Transnationaalinen liikkuvuus Euroopan pohjoisessa kriisiaikoina 1939–1945
TYÖVÄEN ARKISTON SÄÄTIÖ 22.940 €
Firabelit – Tehdastyön harmaa alue
YTT, APULAISPROFESSORI SANNA VALKONEN JA TYÖRYHMÄ52.120 €
Kokeellinen tieteellis-taiteellinen projekti: Saamelaisen luontosuhteen uudet mittasuhteet
FT, DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI SUSANNA VÄLIMÄKI JA TYÖRYHMÄ65.955 €
Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa
PROFESSORI HOLGER WEISS JA TYÖRYHMÄ355.000 €
Luokkataistelu ruotsiksi: Kieli ja identiteetti ruotsinkielisessä työväenliikkeessä Suomessa 1900-luvulla
VTT, PROFESSORI MATTI WIBERG JA TYÖRYHMÄ23.200 €
Faktat politiikassa

FT, DOSENTTI PEKKA BORG 5.310 €
Kohti kasvun rajoja – miten maapallo kestää nykyisen käytön? Tietokirja elämästä, viisaudesta ja välinpitämättömyydestä

EDITOR MIRIAM CAPALDO AND WORKGROUP18.880 €
Italian revised and enriched edition of Liisa Liimatainen’s ”Saudi-Arabian toiset kasvot – Rohkeita naisia ja kybernuoria”

FT MALIN GRAHN-WILDER 24.650 €
Tunteiden filosofiaa käsittelevä tietokirja

VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATTI, TOIMITTAJA JARI HANSKA JA TYÖRYHMÄ14.160 €
Journalistinen tietokirja eläkejärjestelmästä. Työnimi: ”Eläketurma”

GRAAFIKKO TAL, TIETOKIRJAILIJA FT ANJA HATVA 10.000 €
Tietoa värittäen – toisenlainen värityskirja Suomen uhanalaisista eläimistä ja kasveista

VTT RISTO HAVERINEN JA TYÖRYHMÄ32.880 €
Naapurin käsikirja – opas naapuruussuhteiden periaatteisiin ja käytäntöihin

FILOSOFIAN MAISTERI NIKLAS HIETALA 700 €
Esitelmä ja osallistuminen matematiikkaa ja taidetta yhdistävään Bridges 2016 -konferenssiin

FM, KÄÄNTÄJÄ JA TUTKIJA PIRKKO HOLMBERG 21.240 €
Goethen Väriopin suomentaminen

PHD ANTERO HOLMILA JA TYÖRYHMÄ11.800 €
Poliittisen teoreetikon ja filosofin Hannah Arendtin klassikkoteoksen ”Eichmann in Jerusalem” kääntäminen suomeksi

FT MARI HONKO JA TYÖRYHMÄ60.000 €
Vertailusta voimaa: käännetään vieraus voitoksi ja tuotetaan monikielinen opas suomen kielen oppimisen tukemiseen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ RITVA HYTTINEN JA TYÖRYHMÄ40.000 €
UTELE – Tutkimustieto näkyväksi kirjastossa

INTO KUSTANNUS OY 71.000 €
Tiedon jano -tietokirjakiertue ja tietokirjaportaali

MIIA JAUNI JA TYÖRYHMÄ20.880 €
Pihan ja lähiluonnon kutsumattomat vieraat tutuiksi – opas haitallisista vieraslajeista ja niiden torjunnasta

VTM, TOIMINNANJOHTAJA FRANK JOHANSSON 36.400 €
Kansainvälisen auttamisjärjestelmän rahoituksen likeisyys uusliberaleihin markkinoihin. Suomalaisten apujärjestöjen esittely sekä niiden huiman kasvun ja kasvun menetelmien historiallinen kuvaus

EIJA JUUROLA JA TYÖRYHMÄ34.820 €
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimus dialogissa taiteen kanssa

PROFESSORI MARKUS JÄNTTI JA TYÖRYHMÄ40.140 €
Eriarvoisuuskeskustelun virittäjä suomalaisten lukijoiden ulottuville: Thomas Pikettyn Le capital au XXIe siècle (Pääoma 2000-luvulla) -teoksen suomentaminen ja toimittaminen

PHD TAPIO KANNINEN JA TYÖRYHMÄ75.000 €
Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: verkko- ja Facebook sivujen Global Crisis Now käytön laajentaminen ja ilmastokriisin tieto-, taide- ja toimintatapahtumat?

KARJALAN LIITTO RY 11.000 €
Kieli elää puhuttuna – Karjalan kielen aseman vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen

VALTIOTIETEEN LISENSIAATTI KAISA KAURANEN 23.160 €
Kynällä kyntäjät: kansanihmisten kirjoituksia 1800-luvun alusta Suomen itsenäistymiseen – verkko-opetusmateriaali ja näyttely

FM, TOIMITTAJA, TIETOKIRJAILIJA ANNU KEKÄLÄINEN 31.320 €
Aitojen takana -tietokirja turva-alueille muuttavasta eteläafrikkalaisesta mustasta keskiluokasta ja kaupunkien yksityistymiskehityksestä

DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI MARIA KELA 21.100 €
Suomen kieli sanoo tervetuloa! Lingvistisen tiedon ja pedagogisen ammattitaidon mallintaminen turvapaikanhakijoiden kielikoulutuksen rakentamiseksi

FM SAMI KETO JA TYÖRYHMÄ48.840 €
Empatiaa käsittelevä tietokirja ja lehtiartikkelit sekä työpaja

LEHTORI PETRI KETO-TOKOI JA TYÖRYHMÄ18.600 €
Puiden asukkaat -tietokirja suomalaisilla puulajeilla elävistä eliölajeista ja niiden monimuotoisuuden turvaamisesta

FM TAPANI KILPELÄINEN 11.800 €
Kenan Malikin kirjan The Quest for a Moral Compass: A Global History of Ethics suomentaminen

DRAMATURGIAN LEHTORI, TEM MARIA KILPI JA TYÖRYHMÄ10.620 €
Artikkelikokoelma dramaturgiasta

TOIMITTAJA KALLE KINNUNEN JA TYÖRYHMÄ12.240 €
Kone-Suomi, tietoteos elektronisen populaarimusiikin tarinasta Suomessa

FT MARJA-TERTTU KIVIRINTA 29.820 €
Muisti synnyttää tulevan

FILOSOFIAN MAISTERI, LAULAJA-LAULUNTEKIJÄ, TUOTTAJA MATTI KOIVU JA TYÖRYHMÄ22.540 €
Suomalaisen ajan historia. Ohjelmasarja suomalaisesta aikakäsityksestä

FM PAULA KOKKONEN 13.500 €
Elektronisen sanakirjan (komi-englanti-suomi-venäjä) suomenkielinen osuus

VTM TOMI KOKKONEN JA TYÖRYHMÄ42.480 €
Humanismi tieteenä

KULTTUURI- MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIEN LIITTO 9.560 €
Piilosta näkyväksi – Maahanmuutto globaalina kysymyksenä

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI ANNI KYNSILEHTO 35.400 €
Tietokirja itsemurhasta japanilaisessa nyky-yhteiskunnassa

FT, TUTKIJATOHTORI TIINA KÄKELÄ-PUUMALA JA TYÖRYHMÄ54.000 €
Monitieteinen suomenkielinen termistöhanke filosofian, taiteentutkimuksen ja semiotiikan aloilta

TAITEEN MAISTERI KATJA LINDROOS 24.300 €
Placemaking eli paikan identiteetin luominen nopeasti muuttuvilla monikulttuurisilla asuinalueilla ja kaupungeissa

VTT, TUTKIJA LOTTA LOUNASMERI JA TYÖRYHMÄ32.400 €
Vallan ihmeellinen Kekkonen: kulttuuri- ja mediahistorian näkökulmia yhdistävä kirja presidentti Kekkosen johtajuudesta ja vallankäytöstä

MAD MUSIC -TYÖRYHMÄ 14.160 €
Soiva tietokirja Mad Music kokoaa koko maailman musiikin syvimmän ja erikoisimman olemuksen yksiin kansiin

FT MINNA MAIJALA 24.300 €
Kultakauden maanalainen vastarinta. Sortoajan kirjailijat ja toimittajat sananvapauden puolesta

TUTKIJATOHTORI ANTTI MALINEN JA TYÖRYHMÄ23.700 €
Kirjahanke: Jälleenrakentajien lapset

PROFESSORI MATTI MIESTAMO JA TYÖRYHMÄ3.000 €
Koltansaamen dokumentaatiohankkeen tulosten esittely kielen puhujayhteisölle

DOSENTTI JOUNI NIEMINEN 8.100 €
Ekosysteemiajattelun kehitys

OTT, DES MERJA PENTIKÄINEN 21.400 €
Yleistajuinen suomenkielinen julkaisu ihmisoikeuksiin liittyvästä yritysvastuusta

VTM, TOIMITTAJA JOHANNA POHJOLA 8.080 €
Argentiinalaista mate-kulttuuria koskevan tutkimuksen kääntäminen ja editoiminen Argentiinassa julkaistavaksi yleisteokseksi

POP-TIEDE RY 50.000 €
Elämyksellistä ja tasa-arvoistavaa tiedeopetusta kouluihin vievä Ilmiömäistä!-koulukiertue

VALTIOTIETEIDEN TOHTORI PETRI SIPILÄ 22.275 €
Tietokirja pyöräilyn asemasta suomalaisessa liikennejärjestelmässä ja pyöräilijän oikeusturvasta

SUOMEN LUONTO -LEHTI / SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO 50.000 €
Suomen Luonto MUUTOS Pop-Up Science Magazine

SUOMEN SOVELTAVAN KIELITIETEEN YHDISTYS AFINLA RY 4.500 €
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n avoimet verkkojulkaisut: AFinLAn vuosikirja ja AFinLA-e

TUTKIJATOHTORI SAARA SÄRMÄ JA TYÖRYHMÄ55.000 €
Naiset esiin!

TAIDEHISTORIAN SEURA R.Y. 5.000 €
Jubilee publication for Professor Lars Berggren, Åbo Akademi University

TAITEEN MAISTERI VIRPI TALVITIE JA TYÖRYHMÄ22.900 €
Matka unimaailmaan – lasten kuvatietokirja

TUOTTAJA JARI TAMMINEN / KULTTUURIHÄIRIKÖT-TYÖRYHMÄ 58.320 €
Tutkittua tietoa satiirisen kulttuurihäirinnän keinoin: vastamainoksia, some-provokaatioita, ”Häiriköivät asiantuntijat” -tapahtumia ja julkaisuja

UUTISTAMO OY 14.000 €
Uutistamo: tiedemedia, joka tarjoaa helposti lähestyttävän, aidosti tutkitun näkökulman kunkin hetken kiinnostavimpiin keskustelunaiheisiin

PROFESSORI HARRI VASANDER JA TYÖRYHMÄ16.000 €
Vienan Karjalan opintoretki uudenlaisena oppimis- ja tutkimustyöpajana. Korkeatasoinen kansantajuinen kirja nykyisestä kalevalaisesta luonnosta ja kulttuurista

VENÄJÄN- JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUKSEN SEURA RY 6.000 €
Idäntutkimus-lehden kehittäminen

SUOMENTAJA NATASHA VILOKKINEN 21.600 €
Tietokirjallisuuden suomentamista käsittelevä käytännön opas

VIRITTÄJÄ, KOTIKIELEN SEURAN AIKAKAUSLEHTI 10.000 €
Virittäjä kohti tulevaa: selviytyminen tieteellisen julkaisukulttuurin muutoksen aiheuttamasta kriisistä

VAPAA TOIMITTAJA LEENA VIRTANEN 7.180 €
Kielten maailma. Lasten tieto- ja kuvakirja

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA-LEHTI / THL 7.000 €
Yhteiskuntapolitiikka-lehden verkkopalvelun kehityshanke: ”Hyvinvointitutkimuksen tietotoimisto”

YHTEISÖRAHOITUSPALVELU MESENAATTI.ME OY 25.000 €
Tieteellisen tutkimuksen yhteisörahoitusohjelma

SIRKUSTAITEILIJA ELICE ABONCE MUHONEN JA TYÖRYHMÄ14.000 €
Mad in Finland -dokumentti/fiktioelokuva
RUNOILIJA VEERA ANTSALO JA TYÖRYHMÄ17.000 €
Pölyfonia – runouteen ja elektroakustiseen äänitaiteeseen perustuva esityssarja
ARTE RY 25.000 €
Arte ry:n ja Titanik-gallerian Paimio Sanatorium 2016 – Alvar Aallon Piirretty ikkuna -hanke
TAITEILIJA, VAATESUUNNITTELIJA ANTTI HENRIK ASPLUND 18.000 €
Asplund/Pozusis: Come Back To Dark
KUVATAITEEN MAISTERI ELINA MIRJAMI AUTIO 28.320 €
Taiteellinen työskentely näyttelyiden valmistamiseksi
MEDIANOMI, KULTTUURITUOTTAJA HEIDI BACKSTRÖM JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Taidekritiikkiä ja kulttuurijournalismia edistävän ja kehittävän Taideportti-portaalin (työnimi) perustaminen
BALTIC CIRCLE -FESTIVAALI / Q-TEATTERI RY 45.000 €
Vaikuttamisen festivaali 2016–2018
MUUSIKKO JOAKIM BERGHÄLL 10.000 €
Dialogues IV -levyn sekä dokumenttisarjan toteuttamiseen maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden kanssa
FILOSOFIAN MAISTERI JAAKKO BLOMBERG JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Tarinoita ja makuja naapurista: suomalais-venäläinen tiedettä ja taidetta yhdistävä projekti, joka nostaa keskiöön tavalliset venäläiset ihmiset, heidän arkensa, ruokakulttuurinsa ja tarinansa
DIPLOMIHISTORIOTSIJA, LEHTORI KATARIINA BORISOVA 1.200 €
Karjalankielisen runokokoelman Kaksi jogii… julkaiseminen
BRITDOC FOUNDATION 50.000 €
Britdoc’s Impact Producers Lab and Good Pitch Europe 2016
KIRJAILIJA MIKAEL BRYGGER 18.000 €
Visuaalisista runoista koostuvan näyttelyn työstäminen
CATALYSTI ASSOCIATION OF TRANSCULTURAL ARTISTS RY 20.000 €
Catalysti: live art events and exhibitions that foster the activity of transcultural artists in Helsinki and all over Finland
MASTER OF LAW ROXANA CRISÓLOGO JA TYÖRYHMÄ28.000 €
Sivuvalo North (Pohjoinen Sivuvalo) for literary cooperation between Sivuvalo and Sámi writers and continuation of networking and multidisciplinary poetry events
TEM, NÄYTTELIJÄ NOORA DADU 13.000 €
My Palestine, kiertueversio esityksestä Minun Palestiinani
DEFUNENSEMBLEN KANNATUSYHDISTYS RY 20.000 €
Defunensemblen taiteellinen toiminta
DOCPOINT-ELOKUVATAPAHTUMAT RY 30.000 €
DOKKINO – valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertue ja mediakasvatushanke
TAITEILIJA, NÄYTELMÄKIRJAILIJA JOHANNES EKHOLM 23.600 €
Teatterileikki – aktiivisen vastarinnan kielioppi
ELOA RY 16.000 €
Eloa-festivaali 2016
ENCANTO MUSIC RY 11.260 €
Encanto Festival 2016 Kauniaisissa ja Taidesalongit Helsingissä – taidelajien ja eri kulttuurien välistä yhteistyötä syvimmillään
ESITYSTAITEEN SEURA RY. 34.000 €
Esitys- ja tutkimushanke Energiapolitiikka (2016)
MASTER OF FINE ARTS ANNA ESTARRIOLA 13.000 €
Phenomenal, an exhibition of media installations, which will be shown at Forum Box (Helsinki) in February 2016
EUPHORIA BOREALIS 12.500 €
Euphoria Borealis: 360° Filmmaking Workshop. To provide an intensive 8-day workshop on 360° Virtual Reality Filmmaking. Attracting international enthusiasts to gather in Helsinki and explore this new form of media
FABULOUS BÄCKSTRÖM BROTHERS RY 32.000 €
Fabulous Bäckström Brothers -musiikkikomedian kansainväliset vientihankkeet ja uuden produktion valmistelu 2016.
MUSIIKIN MAISTERI, SÄVELTÄJÄ MARKUS FAGERUDD 14.160 €
Silvia und ich -kamarioopperan säveltäminen
MA MODERNITIES (ENGLISH LITERATURE) JOHN FAIL JA TYÖRYHMÄ56.640 €
Experimental trans-disciplinary laboratory: a toolkit for building culture. A location for events, workshops, and innovative interactions that defy traditional cultural forms
FLAME JAZZ RY 10.000 €
Flame Jazz -konserttisarjan kansainvälistyminen
FLOW RY 20.000 €
Monitaiteellisen, immersiivisen, paikkasidonnaisen teoksen toteuttaminen Oulussa
KÄSIKIRJOITTAJA-OHJAAJA, TAIT. MAISTERI, HUM.TIET. KANDIDAATTI JAN FORSSTRÖM 14.160 €
Suuri karhu sekä Sopimus -elokuvien ennakkovalmistelu ja käsikirjoittaminen
ARTIST DAVID FRANKOVICH 18.880 €
Becoming-Unicorn – multi-part artistic research project centred around the theme of bisexual invisibility, with the aim of developing a unique approach to queering performance practice
ASSOCIATE DEGREE (STAGE DIRECTION) LEDA GARINA 30.000 €
Eva’s Ribs: A human rights festival of documentary social theatre, cinematic and street art projects, dedicated to gender issues, in particular – gender discrimination and violence towards women
MA IN ART THEORY, CRITICISM AND MANAGEMENT ANASTASIA GAVRILOVA-HAMEL 22.000 €
Barents Bird Festival, Finnish Sector: The general purpose of this project is the representation of the Finnish contemporary art scene at the Barents Bird Festival 2016 in Murmansk, Russia
MASTER OF ARTS EVGENIA GOLANT 28.320 €
Winter War A project is about people who have experienced the immigration from lost area in eastern Finland (Koivisto area) after war with Soviet Union, its about the trauma of loosing home
KUVATAITEEN MAISTERI LIINU GRÖNLUND JA TYÖRYHMÄ14.160 €
Pitkän dokumenttielokuvan In a Box käsikirjoituksen kehittely
MASTER OF ARTS IN ACTING SAMI HENRIK HAAPALA JA TYÖRYHMÄ21.582 €
Teatteria ja pelisuunnittelua luonnonympäristössä yhdistävän teoksen Oikea Terveyskeskus toteuttamiseen
FT, YLIOPISTONLEHTORI, KIRJAILIJA, KRIITIKKO VESA HAAPALA JA TYÖRYHMÄ10.100 €
Runouskritiikki kaikille. Kritiikki pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen HelMet-verkkoon -hanke
KUVATAITEEN MAISTERI CORINNA HELENELUND 14.160 €
Taiteellinen työskentely ja näyttelyn järjestäminen
HELSINGIN BAROKKIORKESTERIN YHDISTYS RY 18.000 €
Visualisointi ja ohjaus osana vanhan musiikin konserttielämystä
HELSINKI POETRY CONNECTION RY 5.000 €
Suomalaisen lavarunouden audiovisuaalinen taltiointi
MA FINE ART, VISUAL ARTIST MINNA HENRIKSSON-BOYNIK 45.000 €
Art Workers Coalition: The Night Schoolers. Self-organized platform to build transversal alliances between fields connected to precarious immaterial labour in arts, research and beyond. Chapter 1: reworking the way we work
RUNOILIJA, KULTTUURITUOTTAJA (AMK) HARRI HERTELL 28.320 €
Neljännen runokokoelman kirjoittaminen
HIAP RY 40.000 €
Frontiers in Retreat – Multidisciplinary approaches to ecology in contemporary art
FM/TAITEEN KANDIDAATTI ELINA HIRVONEN 28.320 €
Romaanin kirjoittaminen Hussein Al Taeen,Irakista Suomeen pakolaisena tulleen, nyt rauhaa Irakiin rakentavan miehen tarinoiden pohjalta.
VAPAA KIRJOITTAJA KOKO HUBARA 18.880 €
Suomalaista rodullistettua feminismiä käsittelevä, henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tutkivaan journalismiin perustuva esseekokoelma
TAITEEN MAISTERI, KUVATAITEEN MAISTERI MIINA HUJALA JA TYÖRYHMÄ34.220 €
Kuratoriaalisen työskentelymallin toteuttaminen osana Alkovin toimintaa – vuoden 2016 kohteena Pietarin taidetoimijat
FM IIRIS HÄRMÄ 32.400 €
Ennakkotutkimus, käsikirjoitus ja ennakkokuvauksia dokumenttielokuvaan, joka tutkii moraalikäsityksiämme suhteessa tekoälyyn
IS THIS ART! OY 10.000 €
Bättre Folk -festivaalin kirjallisuusohjelman kehittäminen
KUVATAITEILIJA (AMK), VALOKUVATAITEEN KANDIDAATTI (BA) NOORA ISOESKELI 18.880 €
Järjestän yksityisnäyttelyn Ruotsissa ja työstän näyttelyn teoksista paperijulkaisua
TEATTERITAITEIDEN MAISTERI SONJA JOKINIEMI JA TYÖRYHMÄ5.900 €
RRRRR-esitysprojektin ja tekstiilikirjateoksen valmistaminen. Työ pohjautuu skitsofreenisten rakenteiden tutkimiseen koreografisina karttoina yhteiskunnan, virtuaalitodellisuuden ja yksilön suhteisiin
DNSEP (KUVATAIDE, RANSKA) ELINA JUOPPERI 28.320 €
Tutkiminen ja työskentely
METALLITAITEILIJA (FIL.YO, KULTASEPPÄ) JOUNI JÄPPINEN 14.160 €
Loviisan kansainvälisen taiteilijaresidenssin toiminnan kehittämiseen
JÄTTÖMAA RY 20.000 €
Jättömaa-festivaalin järjestäminen Kouvolassa 2016
KAAOS COMPANY / DANCE ABILITY FINLAND RY 18.880 €
Pond – tanssiteos vedessä ja veden äärellä
ARKKITEHTI MARTTI KALLIALA 7.720 €
Mustarinda-Zikkurat -hankkeen arkkitehtisuunnittelu
KUVATAITEILIJA AMK JARI KALLIO JA TYÖRYHMÄ18.000 €
Bridge Over Troubled Water -teoskokonaisuus (osat 1–3)
KUVATAITEILIJA DZAMIL KAMANGER 25.000 €
Taiteellinen työskentely ja näyttelyiden järjestäminen vuoden 2016 aikana
MUUSIKKO SEPPO KANTONEN 18.000 €
Respect-kirjasarjan toimittaminen
KIRJAILIJA, TOIMITTAJA JUHANI KARILA 8.850 €
Toisen novellikokoelman kirjoittaminen
KULTTUURITUOTTAJA ANNU KEMPPAINEN JA TYÖRYHMÄ13.000 €
Transforces On Stage: Sukupuolen moninaisuutta ja transkysymyksiä käsittelevien teosten tuottaminen Mad House Helsinki – esitystaiteen näyttämölle maaliskuussa 2016
KEY ENSEMBLE RY 26.550 €
Suomen ensimmäisen ammattimaisen runkokuoron perustaminen
TAITEEN MAISTERI HANNA KOIKKALAINEN 6.000 €
Lakkautettu kylä -näyttelyn vieminen Venäjälle
ITSENÄINEN KURAATTORI JA KUVATAITEILIJA JUSSI KOITELA 16.520 €
Itsenäinen kuratoriaalinen työskentely ja tutkimus Skills of Economy – City Agents -projektin parissa.
KUVATAITEEN MAISTERI TANJA KOPONEN 10.000 €
Valokuvan ja elokuvan esityskonventioita avaava installaatioteos Hippolyte-galleriassa toukokuussa 2016
KREIKAN KIRJALLISUUDEN DOSENTTI, FILOSOFIAN TOHTORI TUA KORHONEN JA TYÖRYHMÄ38.800 €
Antiikin draamojen käännöshanke 2015–2019 (2016)
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, KUVATAITEILIJA, TUTKIJA AINO EMILIA KORVENSYRJÄ JA TYÖRYHMÄ18.200 €
Tervetuloa Eurooppaan? Pakolaisuuden syiden ja käännytyksen välissä. Taideaktivistinen tutkimus- ja koulutusprojekti Euroopan ja Afrikan välisestä liikkeestä, työpajoja ja videohaastattelujen arkisto
FT, DOS., KIRJAILIJA HEIKKI KOVALAINEN 28.320 €
Suomi 2017: aineistopohjainen kokeellinen romaani
FIL.KANDIDAATTI, VALOKUVATAIT.KANDIDAATTI NIKLAS KULLSTRÖM JA TYÖRYHMÄ14.160 €
G. J. Ramstedtin maailma – kielitieteilijä ja diplomaatti G. J. Ramstedtin vuosista Mongoliassa ja Japanissa kertovan dokumenttielokuvan leikkaus ja jälkituotanto
KULTTUURI- JA TEATTERIYHDISTYS KAKSIKKO RY (TEATTERI 2.0) 130.000 €
Suomalaista näytelmäkirjallisuutta edistävän valtakunnallisen hankkeen toteuttaminen vuosina 2016–2017
KULTTUURIYHDISTYS MUSTEKALA RY. 6.000 €
Kritiikkisilta – hanke taidekritiikin kehittämiseksi
KUNSTVENTURES OY 29.100 €
Art Advisor -taiteilijaohjelma. Ohjelma linkittää täysin uudella tavalla uniikit paikkasidonnaiset teokset mobiilialustaan, joka tulee mullistamaan kuvataiteen kokemisen
KUVATAITEEN MAISTERI RIIKKA KUOPPALA 7.000 €
Suomalaisen lähetystyön historiaa Namibiassa ja sen suhdetta kolonialismiin tarkastelevan installaation toteuttaminen Triangle Residencyssä New Yorkissa keväällä 2016
MASTER OF ARTS MIKKO KUORINKI 15.000 €
Ruler: To produce and realise three exhibitions during September–October 2016 in Helsinki
DRAMATURGI-OHJAAJA VALTO KUULUVAINEN JA TYÖRYHMÄ9.440 €
Eino, muunsukupuolisuutta käsittelevän omaelämänkerrallisen sooloperformanssin valmistaminen
MUSIIKIN MAISTERI HARRI KUUSIJÄRVI 9.500 €
Tilausteosten ja omien sävellysten äänittäminen
NUKKETEATTERITAITEILIJA, OHJAAJA ELINA LAJUNEN JA TYÖRYHMÄ30.680 €
Lady Macbeth -nukketeatteri- ja musiikkiteatteriesityksen toteuttaminen
KUVATAITEILIJA, KUVATAITEEN MAISTERI HEIDI LAMPENIUS 10.940 €
Työskentely yksityisnäyttelyä varten Helsinki Contemporaryssa
LAPIN TAITEILIJASEURA RY 10.600 €
Tanssillisia produktioita Galleria Napaan 2016
MEDIATAITEILIJA HARRI LARJOSTO 14.160 €
Tatuoidut taideteokset. Näyttely ja kirja 2017
TAM KATJA LAUTAMATTI JA TYÖRYHMÄ45.000 €
Hysteeriset oireet: Suomen sisällissota-arkistojen ylimääräiset liuskat
TANSSITAITEILIJA MILLA LEHTINEN JA TYÖRYHMÄ18.880 €
Tanssia, fyysistä teatteria, live-musiikkia ja mediataidetta yhdistävän Volonté-teos
KUVATAITEEN MAISTERI NIINA LEHTONEN BRAUN 28.320 €
Näyttelyiden ja taideprojektien toteutus vuonna 2016
TAM VELI LEHTOVAARA JA TYÖRYHMÄ15.660 €
Luonnonvarat – Natural resources: tanssin, koreografian ja luonnossa liikkumisen praktiikoiden yhdistäminen
KOREOGRAFI, TANSSITAITEEN MAISTERI SONYA LINDFORS JA TYÖRYHMÄ18.000 €
Kaksivuotinen projekti Deconstructing the concept of whiteness
PROFESSORI PIA LINDMAN 35.000 €
Osallistuminen 32. Sao Paulon Biennaleen 5.9 –11.12.2016
NUKKETEATTERITAITEILIJA NIINA LINDROOS JA TYÖRYHMÄ14.160 €
Kasvien salattu elämä -esityksen valmistamiseen ja Sielutiede-kiertueen suunnitteluun
KIRJAILIJA, FM LAURA LINDSTEDT 18.880 €
Kirjallinen työskentely
ELOKUVAOHJAAJA JA -KÄSIKIRJOITTAJA CHRISTER CHRZU LINDSTRÖM 16.520 €
Kokoillan Nightsatan-elokuvan ennakkosuunnittelu
KUVATAITEILIJA AMK MIKKO LIPIÄINEN 35.000 €
Nykytaiteilijuutta ja globaalia taidemaailmaa Brasilian alkuperäisväen taiteilijoiden näkökulmasta määrittävä keskustelutaideteos
KIRJAILIJA SAMI LIUHTO 14.160 €
Avantgardistis-menetelmällisen runoteoksen kirjoittaminen.
KUVATAITEEN MAISTERI MAIJA LUUTONEN 28.320 €
Taiteellinen työskentely sekä taiteilijakirjan ja verkkosivun tuottaminen
LYYDILÄINEN SEURA RY 12.750 €
Lyydin kielen elvytyshanke
FT, TUTKIJA OTSO LÄHDEOJA JA TYÖRYHMÄ16.500 €
Sonic Greenhouse
MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY 130.000 €
Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. Hankejakson II Paikan tuntu – paikan identiteetti toteutus vuonna 2016
MAD HOUSE -YSTÄVÄT RY, MAD HOUSE -VÄNNER RF 140.000 €
Mad House Helsinki 2016 (2016–2018)
FILOSOFIAN MAISTERI TEEMU MANNINEN 18.880 €
Nykyrunouden arvoja ja perinteitä käsittelevän kokeellisen esseekokoelman kirjoittaminen
BFA ILAN MANOUACH 16.160 €
Conceptual Comics, Unpopular Practices Within a Marginal Art Form. A research on comics artists whose work is situated in the grey zone between comics and conceptual art. Finnish edition
SUUNNITTELIJA TUOMAS MARKUNPOIKA 23.600 €
Engineering Temporality-projektin jatkokehitys
FILOSOFIAN MAISTERI, KIRJAILIJA MARIA MATINMIKKO JA TYÖRYHMÄ6.000 €
Kollektiiviromaani-sarjan visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus proseduraalisin menetelmin sekä näyttelyn järjestäminen
TEM, OHJAAJA-ESITYSTAITEILIJA LAURI ANTTI MATTILA JA TYÖRYHMÄ12.800 €
Jäämatka (työnimi) -esityksen valmistaminen
TANSSITAITEEN MAISTERI (KOREOGRAFIA) HELI MEKLIN 4.000 €
AS IF…projekti: Tuuditus
SARJAKUVATAITEILIJA EEVA MELTIO 25.960 €
Digitaalisen sarjakuvateoksen käsikirjoittaminen ja suunnittelu
MUSTA SAUKKO RY 45.000 €
SICin toiminnan laajentaminen: Lisätila 2016 -hanke
KUVATAITEEN MAISTERI, TANSSITAITEEN KANDIDAATTI MAIJA MUSTONEN 28.320 €
Taiteellinen työskentely vuonna 2016
NEW PERFORMANCE TURKU RY 37.760 €
New Performance Turku Festivalin järjestäminen 3.–9.10.2016
KUVATAITEILIJA JAAKKO NIEMELÄ 15.000 €
Nostalgia. Taiteellinen tutkimus isästäni merikapteeni Kap Hornin kiertäjä Erkki Niemelästä
KUVATAITEEN MAISTERI KALLE NIO JA TYÖRYHMÄ28.320 €
Cutting Edge näyttämöteoksen valmistaminen
MEDIANOMI HANS NISSEN 14.160 €
Sarjakuvalehti Rakkaudella Mirjalle
NORPAS RY 20.000 €
Viidennen poikkitaiteellisen Festival Norpaksen järjestäminen Taalintehtaalla elokuussa 2016
ÄÄNISUUNNITTELIJA, SÄVELTÄJÄ, MUUSIKKO TUOMAS NORVIO JA TYÖRYHMÄ9.000 €
Esitystapahtuma Kuplat-Juhlat
MASTER OF ARTS EGLE ODDO JA TYÖRYHMÄ40.000 €
The Ark of Seeds is a process-based artwork. It is a home to host plant seeds in urban areas. It is a communal ritual to share the seeds and to find strategies for the future of food
TAITEEN MAISTERI PIRJO OJALA JA TYÖRYHMÄ21.240 €
Taiteellinen työskentely Burning Voices -dokumenttielokuvassa
OPENHOUSE RY 15.000 €
Open House Helsinki 2016 – Vuorovaikutteisen kaupunkitapahtuman järjestäminen pääkaupunkiseudulla
KUVATAITEILIJA MFA BENJAMIN ORLOW 20.000 €
Taiteellinen työskentely, näyttelyiden järjestäminen
OSUUSKUNTA POESIA 40.000 €
Runon lukemisen puolesta. Jos lukemiseen liittyvät taidot ja herkkyys katoavat, katoaa vähitellen myös uusien kirjojen luomista ja valmistamista kannatteleva perusta
SARJAKUVATAITEILIJA, KUVITTAJA HEIKKI PAAKKANEN 28.320 €
Suomi 100 -suurkuvateos. Itsenäisyyden tarina kuvin ja sanoin
ARTIST, WRITER, PRODUCER, MA VISUAL ART, BFA MEDIA ART, BA INTELLECTUAL HISTORY ERIK PARR 7.595 €
The outlands: Earth variations. Reimagining Goethe’s scientific texts for the anthropocene. Earth variations is the first chapter of the artistic research project
TANSSITAITEEN MAISTERI JARKKO PARTANEN JA TYÖRYHMÄ14.160 €
Flashdance-teoksen toteuttaminen
PERPETUUM MOBILE RY 48.000 €
Pluriversity: A learning-by-doing platform bringing together a plurality of young people, cultures and traditions to build a university of life in diversity
PIKNIK FREQUENCY RY (PIKSELIÄHKY) 12.000 €
Poikkitaiteellisen ja -tieteellisen kollektiivisen kuratointiprosessin kehittäminen Pikseliähky-festivaalin puitteissa
POHJANKONNA OY 42.000 €
Huipputieteen yleistajuistamista: 3D-röntgentomografia interaktiivisena näyttelyesineenä ja elokuvakerronnan välineenä
POHJOISMAISEN ROOLIPELAAMISEN SEURA RY 13.400 €
Suomalais-palestiinalaisen osallistuvan larppiteoksen Halat hisar toteuttaminen kesällä 2016
POLIITTISEN VALOKUVAN FESTIVAALI RY 55.000 €
Poliittisen valokuvan festivaali. Omistettu valokuville, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan
MA FINE ART / ARTIST JAMES PREVETT 8.800 €
Patsastellaan: To research, develop and pilot the idea of Parties for Public Sculpture in Helsinki, where a public sculpture acts as host, environment and context for an performance event or ’party’
KULTTUURITUOTTAJA IVAN PUNZO 29.600 €
AAVE-festivaali. Helsingissä järjestettävä, maksuton kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali, joka esittää laajasti eri audiovisuaalisen ilmaisun ja liikkuvan kuvan lajityyppejä
TEATTERITAITEEN MAISTERI EMILIA PÖYHÖNEN 28.320 €
Tekstin, näyttämön ja kirjallisuuden rajoja tutkivien teosten kirjoittaminen
TAITEILIJA JUHO PÖYSTI JA TYÖRYHMÄ30.000 €
KO Silversailor: Maailman ensimmäinen 3D camera obscura -vene
SIRKUSARTISTI OSKAR RASK JA TYÖRYHMÄ20.000 €
KirkkoSirkus. uuden nykysirkusesityksen vieminen kirkkokiertueelle
TAITEILIJA JA ARKKITEHTI ARJA RENELL 10.000 €
Taiteellinen tutkimus Talvivaaran kaivostoiminnan vaikutuksista aluetta ympäröiviin vesistöihin ja niiden kaloihin
KIRJAILIJA MIKKO RIMMINEN 23.600 €
Kirjallinen työskentely
SIRKUSARTISTI VIIVI ROIHA JA TYÖRYHMÄ12.960 €
Viivi Roiha & Sade Kamppila: Metsä – the forest project. Sirkus, metsä, valokuvaus, lyhytelokuvat ja workshopit yhdistyvät monivuotisessa metsäprojektissa Suomessa ja ulkomailla
MASTERDEGREE IN FINE ART ANNA ROKKA 7.560 €
Rokka & Zettergren: Inna di Video Light is a multidisciplinary artwork that wildly investigates the raw creative art Dancehall, executed as a video installation
KUVATAITEILIJA, VALOKUVATAITEILIJA CATARINA RYÖPPY 13.000 €
Taide-/valokuvakirja Metro #4
TEATTERIOHJAAJA, TEATTERITAITEEN MAISTERI VIHTORI RÄMÄ JA TYÖRYHMÄ48.570 €
Suuria asioita – uusia kuvia Suomesta (työnimi) -hankkeen ensimmäinen vaihe
ELOKUVAOHJAAJA, EKONOMI KATARIINA RÄTY JA TYÖRYHMÄ6.200 €
Tanssielokuva Kalman keltainen kuljettaja
TAITEEN MAISTERI NASTJA SÄDE RÖNKKÖ 14.750 €
For those yet to be -performanssi ja multimediataideteos
SAAMELAISTAITEEN TUKIYHDISTYS RY 16.000 €
Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat eli suomeksi Kaamoksen kuvia. Festivaalin teemana on Yhdysvaltain lounaisilla alueilla asuva navajot-intiaanikansa
FILOSOFIAN MAISTERI MARIA SALMINEN 9.440 €
Antti Salmisen toisen romaanin kuvittaminen ja siihen liittyvä taidenäyttely
TEM, NÄYTELMÄKIRJAILIJA JA DRAMATURGI PAULA SALMINEN 28.320 €
Sukupuolirooleja ja ennakkoluuloja murtavien näytelmien kirjoittaminen
TAITEILIJA JA TAITEELLINEN TUOTTAJA JARI SALO 21.000 €
Maailman erikoisin instrumentti- ja äänitegalleria
TAM SONJA SALOMÄKI 28.320 €
lmastonmuutos-inspiroitunut taiteellinen työskentely: yhteisötaidetta, ryijy-sarjan, kangaskuosien ja performanssin toteutus. Tarkoituksena selvittää voiko taiteella edistää ilmastoliikkeen toimintaa
KULTTUURITUOTTAJA (AMK) KIMMO SILLANMIKKO JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Turku Animated Film Festival
NUKKETEATTERITAITEILIJA LAURA SILLANPÄÄ 4.350 €
Soolonukketeatteriesityksen viimeistely
KULTTUURITUOTTAJA / GALLERISTI / KAUPUNKITAITEILIJA VILLE SILVENNOINEN 14.160 €
Kalevatron – uuden taiteen festivaali Lappeenrannassa 2016
MUSIIKIN MAISTERI MIA SIMANAINEN JA TYÖRYHMÄ11.800 €
Erikoisyhtye Ajaton-kvartetin uudistava taiteellinen toiminta
FILMREGISSÖR PAUL SIMMA 20.000 €
Vi blåser man liv i det som förr kallade för ”djävulen musik”. Vi utvecklar den samiska jojken till ett redskap för en ny tid, genom att göra en fräck och provocerande jojk ”opera” film
KIRJAILIJA, FILOSOFIAN MAISTERI JOLIN SLOTTE JA TYÖRYHMÄ28.320 €
Subliimit tulkinnat – Sublima tolkningar – Sublime interpretations. Verkkonäyttely, näyttely ja siihen liittyvien työpajojen suunnittelu ja toteutus
PHD CHRISTINA STADLBAUER JA TYÖRYHMÄ35.000 €
Melliferopolis Fest 2016 – A series of events for Bees and Men in Urban Nature
SUOMEN NEW YORKIN KULTTUURI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ 22.000 €
MOBIUS-liikkuvuushankkeen kansainvälinen loppu-workshop ja sähköinen julkaisu
SUOMEN PIETARIN INSTITUUTTI 35.000 €
Rajapinnoilla – Sarja Elävä Suomi -työpajoja 2016–2017
SUOMEN SARJAKUVASEURA RY 20.000 €
Hankkeessa järjestetään tapahtuma ja sarjakuvanäyttely Murmanskissa vuonna 2016 ja käsitellään sananvapautta venäläisessä sarjakuvassa
SUOMI-VENÄJÄ-SEURA RY 60.000 €
Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2012–2016
KIRJAILIJA, FIL.YO SAILA SUSILUOTO JA TYÖRYHMÄ51.920 €
Saila Susiluodon ja Antti Nykyrin kolmiosainen, ääntä, runoa ja kaupunkitilaa yhdistävä projekti Oratorio, Tuntien kirja & Säikeet
TAITEEN MAISTERI JENNA SUTELA 28.320 €
Orgs – taiteellinen tutkimus ja työskentely Physarum polycephalumin eli limasienen, yksisoluisen eliön ja niin sanotun luonnollisen tietokoneen, parissa
TAIDEYLIOPISTON KUVATAIDEAKATEMIA 15.000 €
Residencies as Laboratories for Migration kansainvälisen symposiumin valmistelu ja toteutus loka–marraskuussa 2016
TAITEILIJAYHDISTYS HILJAISUUS RY 40.000 €
Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry ja Pohjoinen Filosofiayhdistys Agon ry toteuttavat yhteistyössä Hiljaisuus-festivaalille 2016 Ounasjoen oraakkeli -kokonaisuuden
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT 14.000 €
Tampereen elokuvajuhlien toiminnan kehittäminen: kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen kohtaaminen
TANSSIN TALO RY 150.000 €
Tanssin talo haastaa tanssin tekijät verkostomaiseen sisältöjen suunnitteluun ja tuottamiseen. Yhteistoimintamenetelmät ja työkalut rakentuvat ohjelmistopilottien 2016–18 aikana
TANSSITAITEEN TUKI RY 12.500 €
SAVONIA >< TASMANIA – From the end of the world to the middle of nowhere. ITAKin, Salamanca Art Centren, Junction Arts Festivalin ja Stompin -residenssiyhteistyö
TARMO TANTTU 30.000 €
Anni Swanin satuun pohjautuva musiikkifantasia Merenkuningatar ja hänen poikansa
FILOSOFIAN MAISTERI, KÄÄNTÄJÄ, KRIITIKKO PAULI TAPIO 8.070 €
Runouden mahdollisuus: pietarilaisen nykyrunouden antologia
FM SATU TASKINEN 28.320 €
Eurooppalaisen ihmisen minää ja tietoisuutta syväluotaavan romaanitrilogiani päätösosan loppuunsaattaminen
KUVATAITEEN MAISTERI (MFA) IIDU TIKKANEN 28.320 €
Metsää kartoittavien laserpistepilvien käyttö maisemamaalaussarjan toteuttamisessa
KUM, KUVATAITEILIJA JENNI TOIKKA 4.720 €
Yksityisnäyttelyn järjestäminen Galleria Sinnessä keväällä 2016 ja siihen liittyvä taiteellinen työskentely
BA (HONS) DANCE STUDIES SATU TUOMISTO JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Juhlakalu on kartanomiljöössä monitilallisesti esitettävää poliittista tanssitaidetta
KUVATAITEEN KANDIDAATTI TUOMO TUOVINEN JA TYÖRYHMÄ40.000 €
Helsingin galleriakentän avaaminen uusille ja kansainvälisille tekijöille – taiteilijoille maksuton galleria Vaasankadulla
SARJAKUVATAITEILIJA, KUVITTAJA MARKO TURUNEN 28.320 €
ADHD-SHEIKKI. Sarjakuvan muodossa oleva muotokuva ADHD-diagnosoidusta henkilöstä
TYÖVÄENMUSEO WERSTAS (TYÖVÄEN MUSEOYHDISTYS RY) 25.000 €
Vallankumouksen perilliset. Museohanke Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta
ARTIST/BROADCASTER IKECHUKWU UDE-CHIME 25.000 €
Nkwa-Mmiri – The water music ensemble
UTELIAAT MUUSIKOT RY 23.000 €
Tulkinnanvaraista-konserttisarja vuonna 2016
VALOKUVAAJA, ARKKITEHTI TUOMAS UUSHEIMO JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Fallen Angels -valokuva- ja runokirja meteoriiteista ja niiden synnyttämistä maisemista
KUVATAITEILIJA AMK, VALOKUVATAITEEN BA PINJA VALJA 12.000 €
Kokeellinen dokumentaarinen elokuva Tehdä elokuva vain tavatakseen Veran
TAITEILIJA JUHA VALKEAPÄÄ JA TYÖRYHMÄ17.000 €
Pikku jättiläinen, performanssi ja teatteriesitys
VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO RY 55.000 €
Taiteesta toimeentuloa -hanke 2016–2017: taiteilijalähtöisten toimintatapojen kehittäminen ja pilotointi vuonna 2016
VIITASAAREN KESÄAKATEMIA RY 30.000 €
Uuden musiikin kesäakatemia 2014–2016 (2016)
ULRIKA VILKE 20.000 €
Ona Kamu Kollektiivi: Teoksen Pyramidi valmistaminen
KTT, DOSENTTI AKSELI VIRTANEN 40.000 €
Future Art Base
MEDIANOMI (ELOKUVA JA TELEVISIO: KUVA JA LEIKKAUS) HENNA VÄLKKY JA TYÖRYHMÄ7.080 €
Unien merkityksiä tutkiva kokeellinen animaatiolyhytelokuva
ANIMAATIOTUOTTAJA, FM, MUSM TERHI VÄÄNÄNEN JA TYÖRYHMÄ9.440 €
Planeetta Z -animaatiosarjan pilottijakson toteuttaminen
TAITEEN KANDIDAATTI, TEKSTIILI- JA KÄSITETAITEILIJA JENNI-JUULIA WALLINHEIMO-HEIMONEN 28.320 €
Resitatiivi osallisuudelle. Performatiivisia teoksia ja mediataidetta julkisessa tilassa
ÄÄNEN LUMO 20.000 €
Äänen Lumo All-Stars -konserttisarja

FT ARJA HAMARI JA TYÖRYHMÄ250.800 €
Mordvalaiskielten deskriptiivinen kielioppi

DOSENTTI, FILOSOFIAN TOHTORI TAPANI SALMINEN 145.000 €
Metsänenetsin kielioppi

FT MERJA SALO JA TYÖRYHMÄ345.000 €
Pohjoishantin Shuryshkarin kirjakielen kieliopin ja muiden apuneuvojen laatiminen 2016–2018

PÄÄTÖKSET 18.11.2015

MSocSc Jose Cañada 1.900 €
Trip tp Cairo where I will collaborate directly with the World Health Organization. I will gather essential data for my doctoral thesis.

Master of Arts (M.A.) Sami Honkasalo 1.273 €
Osallistuminen kielidokumentaatiotyöpajaan Documentary Linguistics Workshop, Tokiossa

FM Aleksi Huhta 1.485 €
Osallistuminen American Historical Associationin konferenssiin Global Migrations: Empires, Nations, and Neighbors

YTM Kosti Joensuu 2.000 €
Osallistuminen filosofian konferenssiin, New York

FM Miikka Laihinen 275 €
Osallistuminen omalla esitelmällä kokeellisen runouden tutkimuksen konferenssiin Aalborgin yliopistossa

Dr. Daniel McKay 1.800 €
The Asian Conference on Literature & Librarianship, Kobe, Japan

Professor Ullica Segerstrale 1.200 €
To interview eminent ASU professors, who are in different ways involved in research on human prosociality and cooperation, and therefore related to my project on the rise of the cooperation paradigm

Filosofian maisteri Kirsi Sonck-Rautio 1.730 €
Matka Islannin Akureyrissa järjestettävään maaseutututkimuksen konferenssiin sekä siihen yhdistetty opinto/tutkimusmatka Islannin kalastus- ja merenkäyntimuseoihin.

Postdoctoral researcher Thuc Han Tran 2.200 €
To attend and present my ecological footprint paper at Twelfth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability at Portland State University, USA

MA Sonja Trifuljesko 430 €
Participation in a winter school at the University of Oslo

PhD Milla Emilia Vaha 2.900 €
International Studies Association -konferenssi, Atlanta USA, sekä tutkimusvierailu YK:ssä (New York, USA)

Lisäksi myönnettiin kolme ehdollista matka-apurahaa.

 

PÄÄTÖKSET 16.9.2015

Asta Audzijonyte 2.185 €
Konferenssi (esitelmä): Ensimmäinen Atlantis-ekosysteemimallia käsittelevä kokous (Atlantis Summit), Honolulu

Mirkka Danielsbacka 863 €
Tutkijavierailu: Oxfordin yliopiston sosiologian laitos

Heidi Elmgren 860 €
Konferenssi (esitelmä): Capitalism, Culture and Media, Leeds

Saila Heinikoski 1.800 €
Konferenssi (esitelmä) ja tutkijavierailu: 9th Pan-European Conference on International Relations, Giardini Naxos, Sisilia sekä tutkimusvierailu Catanian yliopistoon

Heikki Helanterä 1.100 €
Konferenssi (esitelmä tai posteri) ja tutkijavierailu: sosiaalisten hyönteisten tutkijoiden kokous (IUSSI) Bristolissa ja yhteistyökumppanin tapaaminen Lontoossa,

Ullica Segerstråle 1.650 €
Konferenssi (esitelmä): 40th Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, Denver

Leena Elina Valkeapää 654 €
Tutkijavierailu: Nationalmuseet, Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Kööpenhamina

Liandong Zhu 1.000 €
Konferenssi (esitelmä): 11th International Conference on Environment and Natural Science, Shanghai

 

Tutkija, sosiologian dosentti Tiina Arppe 740 €
Työryhmaesitelma? Economies of Death ESA:n (European Sociological Association) kansainvalisessä konferenssissa Prahassa

Artist/Researcher Gian Luigi Biagini 1.700 €
ZK/U Berlin. Center for Urban Culture. The residency focus on the relation between capitalism and the urban dynamics of Berlin. Art and poetic-political interventions on urban speculation

PhD Ulrika Björk 550 €
The purpose is to give a talk at the international symposium Rethinking Revolution, organized by the Subjectivity, Historicity, Communality network at the University of Helsinki

Filosofian maisteri Leena Eerolainen 600 €
Osallistuminen ja esitelmän pitäminen The British Association for Japanese Studiesin vuosittaisessa konferenssissa

Filosofian maisteri Mikko Immanen 3.000 €
Väitöskirjan viimeistely Kalifornian yliopistossa Riversidessa ja tutkijatapaamiset muualla Yhdysvalloissa

VTT Helena Jerman 690 €
Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin Memory, Melancholy and Nostalgia sekä alustus konferenssissa. Gdanskin yliopisto

Doctoral candidate Theatre Academy Helsinki Rania Khalil 1.469 €
To present a video lecture at the Performance Studies International Conference, Tohoku, Japan

Tohtoriopiskelija Anne-Mari Kivimäki 3.186 €
Sijaton sielu -elokuvan esittäminen, esitelmä ja kontaktien luominen Womex-maailmanmusiikin messuilla Budapestissa

Taiteen Maisteen, Kauppatieteen Maisteri Jaana Kokko 577 €
Tutkimus- ja tiedonhankintamatka Venetsian 56. Biennaaleen All the World’s Futures

VTM, kuvataitelija Aino Korvensyrjä 420 €
Osallistuminen kansainvälisen siirtolaistutkijoiden Moblab-verkoston Radical interventions: re-imagining border and migration struggles within academia and activism -konferenssiin Lontoossa

FT, dos. Risto Pekka Pennanen 1.100 €
Konferenssi- ja tutkimusmatka Wieniin

Dosentti, FT Liisa Seppänen 800 €
Osallistuminen Cultural Heritage and New Technologies -konferenssiin Wienissä, Itävallassa sekä esitelmän pito

Valtiotieteiden maisteri Jaakko Taipale 2.000 €
Konferenssimatka Denveriin (Society for Social Studies of Science (4S) annual meeting)

PhD. Freek Van der Vet 1.253 €
Fieldwork in the Russian Federation (St. Petersburg and Moscow)

 

PÄÄTÖKSET 29.5.2015

Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto 5.000 €
Kirjasto- ja aineistonkeruumatkal Isoon-Britanniaan ja Irlantiin

FT Lieven Ameel 1.140 €
Konferenssi ja esitelmä Roomassa 22nd ISUF Conference: City as organism

PhD Stina Bäckström 1.750 €
To present a paper at the University of Chicago, and the University of Auburn

FT, VTM Mirkka Danielsbacka 850 €
Osallistuminen esitelmäpaperilla sosiologian alan konferenssiin: The 12th Conference of the European Sociological Association

VTM,FM Veikko Eranti 2.500 €
Osallistuminen ASA:n vuosittaiseen konferenssiin Chicagossa sekä tutkijavierailun valmistelu

Teatteritaiteen maisteri, taiteilija-tutkija Heidi Marika Fast 2.156 €
Konfernssi- ja tiedonkeruumatka: New Materialisms 2015 Conference in Melbourne Australia

PhD Candidate Rie Fuse 1.542 €
Research travel to Japan for conducting interviews and obtaining new statistical data and research literature of Japanese media

Postdoctoral Researcher Driss Habti 892 €
International Conference Participation and Oral Presentation, The 12th Conference of the European Sociological Association, in Prague

Doctor of Science Pradipta Halder 2.365 €
Paper presentation in an international conference in Dubai, UAE

Doctor of Science Pradipta Halder 1.360 €
Paper presentation at the 7th International Conference on Environmental Science and Development in Athens, Greece

PhD Candidate Totte Harinen 860 €
Osallistuminen Causal and Probabilistic Reasoning -konferenssiin Münchenissä sekä Causality and Modeling in the Sciences -konferenssiin Madridissa

FT, dos. Martta Heikkilä 800 €
Osallistuminen kutsutulla esitelmällä filosofiseen konferenssiin La fin du monde (Maailmanloppu) Pariisin Suomen-instituutissa

PhD Onni Hirvonen 1.180 €
AAP -konferenssimatka ja tutkijatapaamiset Sydney’in Australiaan

FM Marika Hyttinen 2.800 €
Osallistuminen tiedeseura Society for Historical Archaeologyn vuosikonferenssiin (Washington/USA) ja esitelmän pito

Filosofian Maisteri Matti Häkkilä 300 €
Osallistuminen kansainväliseen luonnonsuojelubiologian kongressiin (ICCB-ECCB 2015) Ranskan Montpellierissa

FM, KTM, vs. koordinaattori Titta Kallio-Seppä 2.800 €
Session järjestäminen ja kaksi esitelmää Society for Historical Archaeologyn (SHA) vuosittaisessa konferenssissa Conference on Historical and Underwater Archaeology, Washington, USA

Apulaisprofessori Tero Karppi 1.440 €
Osallistuminen Social Media & Society 2015 -konferenssiin Torontossa

FT Pekka Kilpeläinen 1.710 €
Konferenssimatka Liverpooliin

Taiteen maisteri, Kauppatiet. maisteri Jaana Kokko 594 €
Tutkimus- ja tiedonhankintamatka Wieniin, Itävaltaan

FM, tohtorikoulutettava Miikka Laihinen 1.149 €
Osallistuminen esitelmällä Unbinding the Book: Ei kenenkään laituri (No-mans Wharf) by Raisa Marjamäki kirjallisuudentutkimuksen kansainväliseen Norlit 2015 -konferenssiin Göteborgissa

FM Jussi Lampinen 1.516 €
Esitelmä ja osallistuminen ennallistavan ekologian ja luonnonsuojelun SER2015 -konferenssiin elokuussa 2015

Professor, artist Paul Landon 800 €
To travel to Berlin, Germany and to Eveux – L’Arbresle, France to research specific examples of modern architectural forms in these two locations

Filosofian maisteri, arkeologi, biologian jatko-opiskelija Mia Lempiäinen-Avci 200 €
Historic Seed Group network -get together, Nordiska Museet, Stockholm

Filosofian maisteri, arkeologi, biologian jatko-opiskelija Mia Lempiäinen-Avci 650 €
Osallistuminen Nordic Archaeobotany Group -seminaariin, Århus, Tanska

Tohtori, dosentti Susanna Lindberg 1.700 €
Osallistuminen omalla esitelmällä SPEPin (Society for Phenomenological and Existential Philosophy) konferenssiin Atlantassa

Docent Sayani Majumdar 1.525 €
To attend the International Conference on Magnetism (ICM 2015) and present my work there

Doctor Anna Matyska 800 €
Participation in the 12th conference of the European Sociological Association in Prague, where I will present a paper Transnational ’cocoon communities’ of Polish posted workers

YTM Ilari Nikula 1.997 €
Osallistuminen European Consortium for Political Research (ECPR) -järjestön vuoden 2015 yleiskonferenssiin Kanadan Montrealissa

VTM Ville Paukkonen 810 €
Osallistuminen Collegium Spinozanum kesäkouluun Groeningenin yliopistossa

Filosofian maisteri Rose-Marie Peake 612 €
Konferenssimatka Toursiin sekä arkisto- ja kirjastomatka Pariisiin

FT, DI Sari Piippo 2.413 €
Konferenssi: 5th International Conference on Solid Waste Management, Bengaluru, Intia

FT Juha Ridanpää 2.070 €
Yhdistetty tutkimusvierailu (Maantieteen laitos, University Collage London) ja seminaariesitelmä (RGS-IBG Annual International Conference 2015, University of Exeter)

Professor Ullica Segerstrale 3.613 €
European Society for Evolutionary Biology (ESEB) Congress in Lausanne

Dosentti Liisa Seppänen 1.571 €
Osallistuminen Glasgowssa järjestettävään EAA (European Association of Archaeologist) -konferenssiin ja kahden esitelmän pito

Dosentti, yliopistonlehtori Marja Sorvari 2.260 €
Osallistuminen ASEEES:n (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies) vuosittaiseen konferenssiin 2015 Philadelphiassa

FT Tytti Steel 1.300 €
Matka-apuraha kenttätyömatkaan Englantiin

Doctoral candidate Atsushi Takano 650 €
Interuniversity joint PhD seminar at Technical University of Munich

MA Sonja Trifuljesko 650 €
Participation in a summer school at the University of Porto, including a paper presentation

FM ja VTM Katri Johanna Tukiainen 2.872 €
Väitöskirjakenttämatka Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja Etelä-Sudaniin lapsisotilastutkimusta varten

Väitöskirjatutkija, HM Johanna Tuomisaari 987 €
Esitelmän pitäminen Plannord-konferenssissa

PhD Milla Vaha 3.000 €
Tutkimusvierailu, University of Queensland, Brisbane

FM Katri Vuola 1.500 €
Tiedonhankinta- ja konferenssimatka Ruotsin Gotlantiin

FT Konstantin Zamyatin 780 €
Joshkar-Ola/Kazan, Fieldwork for the post-doc research project Can nationalism be imported? Internationalization of an Ethnopolitical Conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s’

PÄÄTÖKSET 30.3.2015

Dr. Ashraful Alam 3.225 €
Research presentation at International conference

Artist/Doctoral Student Gian Luigi Biagini 700 €
Art festival Be Hacker in Amsterdam: video showing, performance and essay publication with presentation

Artist/Doctoral Researcher Gian Luigi Biagini 800 €
Participating to MAM international meeting in Marrakech to subvert urban spaces in an islam/capitalist context in April 2015

FT, postdoc tutkija Kasper Braskén 1.800 €
Konferenssimatka: German Studies Association’s 39th Annual Conference in Washington, D.C.

PhD Stina Bäckström 810 €
Commentator at the conference Wittgenstein, Philosophy of Mind and Naturalism, University of Bergen

VTT Laura Katarina Ekholm 2.630 €
Osallistuminen taloushistorian maailmankonferenssiin (XVIIth World Economic History Congress) Kiotossa, Japanissa

Filosofian Maisteri Matti Häkkilä 2.700 €
Tutkijavierailu Yhdysvaltoihin, Minnesotan yliopiston Duluthin yksikköön

YTM Saana Jukola 525 €
Osallistuminen Society for Philosophy of Science in Practice 2015 -kokoukseen

FT Anni Jääskeläinen 1.400 €
Esitelmän pitäminen 14th International Pragmatics Conferencessa Antwerpissa Belgiassa

Fil.tri, dosentti, tutkija Klaus Karttunen 1.750 €
16th International Sanskrit Conference – klassisen indologian kansainvälinen konferenssi, joka sanskritin kielen ohella kattaa kaikki historian ja kulttuurin aspektit

PhD Candidate Joanna Kedra 1.780 €
Participation in the International Visual Methods Seminar, a 10-day program of study in using visual methods for research and teaching in the social and cultural sciences, University of Antwerp

Tohtoriopiskelija Anne-Mari Kivimäki 5.000 €
Lakkautettu kylä -soivan valokuvanäyttelyn vieminen Venäjälle ja kenttätyö- ja tiedonhankintamatka Karjalan alueella

KtM, TaM Jaana Kokko 145 €
Taiteellinen presentaatio NSU:n Crossing Context Talvisymposiumissa Tallinnassa

Hum.kand., kuvataiteen diplomi, kuvataiteilija Aino Korvensyrjä 1.850 €
Osallistuminen kesäkouluun Decolonizing Knowledge and Power: Postcolonial Studies, Decolonial Horizons omalla esitelmällä (Barcelona)

VTM, MA Saara Kupsala 600 €
Osallistuminen esitelmällä konferenssiin The 12th Conference of the European Sociological Association – Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Praha

Oikeustieteen maisteri Visa Kurki 2.150 €
Esitelmän pitäminen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmankongressissa

Tutkija Aappo Kähönen 886 €
Arkistomatka Moskovaan

Filosofian maisteri, arkeologi, biologian jatko-opiskelija Mia Lempiäinen-Avci 780 €
Portsmouth, Mary Rose -museo, arkistot ja näyttely

Filosofian maisteri Ville Leppänen 4.136 €
Yhdistetty tutkijavierailu ja konferenssimatka

VTM, tohtorikoulutettava Aino Luotonen 900 €
Osallistuminen European Sociological Associationin (ESA) konferenssiin ja esitelmä työryhmässä Prahassa elokuussa 2015

FM, porotalousyrittäjä Anni Magga-Eira 4.700 €
Kenttätyömatka Lákkonjargan ja Sallivaaran paliskunnan alueille

Filosofian maisteri Saija-Elisa Niemi 1.980 €
Konferenssiosallistuminen, tutkijatapaamiset ja kirjastovierailu Englannissa

VTM Pauli Pakarinen 1.100 €
Esitelmän pitäminen EGOS (European group for organization studies) Colloquium –konferenssissa Ateenassa

VTM Pauli Pakarinen 2.790 €
Esitelmän pitäminen The 75th Annual Meeting of the Academy of Management -konferenssin Organization and Management Theory -divisioonassa Vancouverissa Kanadassa

VTM, Jatko-opiskelija Ville Paukkonen 2.500 €
Tutkimusvierailu Boğaziçi-yliopistossa Istanbulissa

FT, DI, tutkijatohtori Sari Piippo 1.800 €
Osallistuminen ja suullinen esitys symposiumissa Biorefinery for Food, Fuels and Materials 2015 symposium Ranskassa

Diplomi-insinööri Hanna Poikonen 2.170 €
Posteriesitys väitöskirjatutkimuksen tuloksista Rio de Janeirossa kongressissa 9th IBRO World Congress on Neuroscience

Tutkija Lotta Purkamo 1.390 €
Osallistuminen European Geosciences Union General Assembly 2015 -konferenssiin

FD Viveca Rabb 1.031 €
Deltagande med föredrag i International Conference of Language Variation in Europe 8, Universität Leipzig

FM Saija Saarni 1.500 €
Osallistuminen Euroopan Geotieteiden Unionin (European Geosciences Union) järjestämään konferenssiin Wienissä

FT Liisa Seppänen 950 €
Osallistuminen Valenciassa järjestettävään AACCP-kokoukseen (Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning) sekä esitelmän pito omaan tutkimukseen liittyen

FT Liisa Seppänen 1.050 €
Osallistuminen Brysselissä järjestettävään CEAEC-konferenssiin (Environmental Archaeoology of European Cities) ja esitelmän pito omaan Turkua käsittelevään tutkimukseen liittyen

TT Emma Terämä 1.000 €
Workshop Stevens Insitutessa, NJ, USA

Väitöskirjatutkija, HM Johanna Tuomisaari 882 €
Esitelmän pitäminen Nordic Environmental Social Science -konferenssissa

Taiteen maisteri, filosofian maiteri Annu Wilenius 700 €
Tutkijavierailu Lontooseen

Researcher Liandong Zhu 1.000 €
To present in a conference and meet some energy experts

PÄÄTÖKSET 23.1.2015

Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori Johanna Ahopelto 3.745 €
Kirjasto- ja aineistonkeräysmatka British Libraryyn Lontooseen

Tutkija, sosiologian dosentti Tiina Arppe 800 €
Kirjastotyö Pariisissa tutkimustyön lähteiden kartoittamista ja niihin tutustumista varten

PhD Ulrika Björk 1.600 €
To consult the Hannah Arendt papers at The New School (NYC), plan an international philosophy symposium and meet with distinguished Arendt scholars

PhD Candidate-Finland’s Delegate in e-Cost Ehsan Hassani Nezhad Gashti 1.400 €
Participation in ICACE conference with the aim of presentation of Finland’s national research as e-Cost member in European network for shallow geothermal applications in buildings and infrastructures

Näyttelijä, TeT Anu Koskinen 779 €
Seminaarimatka Berliiniin

Doctor of Philosophy in Forestry Kajar Köster 1.110 €
To participate with presentation Reindeer grazing in subarctic boreal forest – influences on the soil carbon dynamics in European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2015, Vienna, Austria

FT, yliopistonlehtori Johanna Laakkonen 2.660 €
Arkistotyö Saksassa suomalaisia tanssijoita Keski-Euroopassa käsittelevää tutkimusta varten sekä kongressimatka Islantiin

YTM Silja Lanas Cavada 1.950 €
Tunisiaan suuntautuva 2 kuukauden aineistonkeruu-, kirjasto- ja verkostoitumismatka keväällä 2015

Professor, artist Paul Landon 1.400 €
To present a video installation work in the scientific and artistic multidisciplinary international event, The Dynamics of Darkness in the North which will take place at the Nordic House in Reykjavík

Filosofian maisteri, arkeologi Mia Lempiäinen-Avci 600 €
Esitelmä seminaarissa Sea ships – evidence for cultural exchange in global historical perspective

Filosofian Tohtori Teemu Mantsinen 415 €
Seminaari- ja tutkijavierailumatka: Apostasy, Leaving and Switching Religion in Nordic Countries, Göteborgin yliopistossa

OTM Tiina Paloniitty 4.000 €
Yhdistetty tutkijavaihtomatka ja osallistuminen kahteen seminaariin

FT, DI Sari Piippo 2.739 €
Osallistuminen konferenssiin The 30th International Conference on Solid Waste Technology and Management Philadelphiassa, Yhdysvalloissa

Professori, Ph.D Pauliina Raento 2.155 €
Matka Association of American Geographers -järjestön kokoukseen Chicagoon

Filosofian tohtori Anna Ripatti 1.563 €
Konferenssimatka Islantiin

Filosofian tohtori Tytti Steel 1.050 €
Konferenssimatka Zagrebiin: SIEF 2015

VTT Teemu Toppinen 2.850 €
Esitelmöinti Foundations of Normativity workshopissa Edinburghissa, sekä Pacific APA:n (American Philosophical Association) kokouksessa Vancouverissa

FM ja VTM Katri Johanna Tukiainen 2.516 €
Väitöskirjakenttämatka Kongon demokraattisen tasavallan Gomaan

Valtiotieteiden maisteri, tutkija Ottoaleksi Tähkäpää 1.100 €
Puhujamatka Euroopan ympäristöhistoriallisen seuran Greening History: Studying the Environment across Disciplines, Past, Present and Future -konferenssiin Versaillessa, Ranskassa

Tohtori Silva Uusi-Heikkilä 1.673 €
Berliini, Leibniz-Institut für Gewässerökologie un Binnenfischerei. Aineiston kerääminen seeprakaloista kalastuksen aiheuttamien ilmiasumuutosten palautuvuuden selvittämiseksi

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 5.10.2015 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2016. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 378, ja residenssipaikkoja myönnettiin 45 hakijalle, joista 32 oli yksilöresidenssejä.

DOCTORATE (RESEARCHER AND ARTIST) HUGO ALMEIDA 5.400 €
Evolution beyond science: A comics project
KIRJAILIJA MARIANNE BACKLÉN 4.700 €
Nuortenromaanin, Diamantvägen, kirjoittamiseen.
MASTER OF ARTS / KOREOGRAFI DIINA BUKAREVA 4.700 €
Taiteelliseen työskentelyyn teoksen LoveVirtualMe parissa
DANCE ARTIST SERENA CHALKER 4.700 €
From the Outside, In – a site-specific dance and text exploration of the process of inhabitation in places of foreignness
COMPOSER MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VAZQUEZ 5.400 €
”Landscape, mediation and artifact”. Further steps to build a methodology of artistic production and research in contemporary languages, reinforcing an integrated view of the arts
WRITER AND TRANSLATOR ALEXIS DIAMOND 4.700 €
The White Hotel, Sequel to My Historical Play, Strange Land
SIRKUSTAITEILIJA MARJUKKA ERÄLINNA 4.700 €
Kaaoksen ja harmonian tutkimiseen rengastrapetsilla eli liikemateriaalin luomiseen ja karsimiseen sekä AYFL? (Are You Feeling Lucky?) – teoksen muodon selkiinnyttämiseen.
NUKKETEATTERITAITEILIJA ISHMAEL FALKE 5.400 €
Saaren kartanon yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.
JOURNALISM AND LITERATURE MARTA FERNÁNDEZ-CAPARRÓS 4.700 €
During my stay in the Residence, I would like to continue with the writing of my current fiction project, a novel called Los vivos (The Living).
ARTIST DAVID FRANKOVICH 4.700 €
Invisibility Cloak
TAITEEN KANDIDAATTI VIRPI HAATAINEN 5.400 €
Näytelmän kirjoittaminen
KUVATAITEILIJA KALLE HAMM 5.400 €
Saaren kartanon yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.
KIRJAILIJA SAMI HILVO 4.700 €
Romaanin ”Noita palaa! – Spektaakkeli” kirjoittamiseen
KUVATAITEILIJA (AMK) PÄIVI HIRSIAHO 4.700 €
Käsintehdyn animaatiotaiteen tekemiseen, animaation äänimaiseman tekemiseen, sekä valokuvataiteen tekemiseen
FILOSOFIAN MAISTERI SILVIA HOSSEINI 4.700 €
Esseekokoelman kirjoittamiseen.
KUVATAITEILIJA DZAMIL KAMANGER 5.400 €
Yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.
BACHELOR OF ARTS OTTO KYLMÄLÄ 4.700 €
Kirjalliseen työskentelyyn ja Sininen kausi -elokuvakäsikirjoituksen loppuunsaattamiseen.
BA DANCE – DANCER AND THEATREMAKER SANDRINA LINDGREN 5.400 €
The Saari Residence’s first triennal and its workshops in March – April 2016.
ARCHITECTURE VALLE MEDINA 4.700 €
The project documents spaces of a city where meaningful bodily and public interaction is no longer existing.
VISUAL ARTIST/ UNIVERSITY PROFESSOR ANA MEJIA MACMASTER 5.400 €
Present Past, is a project that question the present moment and the paradox related to the imposibility to capture it. Through images the present moment is eternalized in its continuos movement.
CLOWN GABRIELA MUÑOZ 4.700 €
LIMBO, a clown show in three acts.
VISUAL ARTIST MIRKO NIKOLIC 4.700 €
HOW KNOW TO HOW know how to no improving emotions, reactions, destructions, distractions OR living with self-help literature at the edge of wilderness collaboration of Marika Troili & Mirko Nikoli?
MAEDIANOMI AMK TATU POHJAVIRTA 4.700 €
Nukkeanimaation esituotantoon
SOUND ARTIST MIKEL R. NIETO 4.700 €
“SATAA LUNTA” is a project based on one of the most delicate and unnoticed sound of the world: the sound of the snow when it settles on the ground.
ARCHITECTURE BENJAMIN REYNOLDS 4.700 €
The project documents spaces of a city where meaningful bodily and public interaction is no longer existing.
TAITEEN MAISTERI, TEATTERITAITEEN MAISTERI SEKÄ TOHTORIOPISKELIJA KAISA JOHANNA SALMI 4.700 €
Uudenlaisen taiteellisen museopohjan/ näyttelyn valmistaminen usealla paikkakunnalla. Kaksi valinnaista sisäänkäyntiä (valkoinen ja punainen) johtavat suomalaisten puhumattomuuden syihin rakentavasti.
DOCUMENTARY FILMMAKER AND THEORIST APARNA SHARMA 4.700 €
’When Women Weave’: An art documentary about indigenous weaving in Assam, India. The film follows the processes, motifs, meanings and significance of weaving in the lives of Assamese women weavers.
TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA OUTI SIPPOLA 4.700 €
Nukketeatterikatsojan opas (työnimi) -teoksen kirjoittamiseen
MASTER OF FINE ART MARIKA TROILI 4.700 €
HOW KNOW TO HOW know how to no improving emotions, reactions, destructions, distractions, or living with self-help literature at the edge of wilderness collaboration: Marika Troili & Mirko Nikoli?
KUVATAITEILIJA / TAITEEN MAISTERI MARTTA TUOMAALA 4.700 €
Finnspinning-Soumi-Perkele! -videoinstallaation käsikirjoituksen viimeistelyyn.
ARTIST HANNA TUULIKKI 5.400 €
Singing Saw: The research and development of an innovative composition for a newly felled forest plantation, to be performed by an ensemble of musical saw players seated on tree-stumps.
ARTIST OLGA ZHITLINA 5.400 €
The Saari Residence’s first triennal and its workshops in March – April 2016.

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 5.10.2015 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2016. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 378, ja residenssipaikkoja myönnettiin 40 hakijalle, joista 13 oli ryhmäresidenssejä.

 

ALPO AALTOKOSKI COMPANY / NOMADI-TUOTANTO 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.550 €
Alpo Aaltokoski Companyn uuden kokopitkän tanssiteoksen ’Veljet’ (työnimi) luomisprosessin käynnistäminen työryhmän kanssa
AUTO ITALIA 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 7.575 €
On Coping: A Reading for Saari A group retreat for thinking through strategies available to 10 international artists within increasingly difficult economic working conditions.
FEMINISTINEN SARJAKUVATOIMINTA 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 6.143 €
Kansainvälisen sarjakuvakyselyn tulosten läpikäynti ja sarjakuvajulkaisujen tuottaminen niiden pohjalta
KAKOLA 2016 -TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 6.630 €
Kakola 2016 (työnimi) – monitaideteoksen työstäminen ryhmäresidenssissä kesällä 2016
KREPSKO THEATRE GROUP 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.160 €
Valmistaa, harjoitella ja syventää teatteriprojektiamme ”AnnaBerthaCecilia & 23 other stories” , nonverbaalia esitystä aakkosista
MAD IN FINLAND – SIRKUSELOKUVA DOKUMENTTI/FIKTIO 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 5.610 €
Mad in Finland – sirkuselokuvan editointia
PIIRAKKAKERHO 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.500 €
Väsyneiden naisten talo-tapahtuman valmisteluun
PULCINELLA-TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.805 €
Pulcinella-katuteatterinäytelmän uudelleensovitukseen, harjoittelemiseen, nukenrakennukseen ja esitysmusiikin säveltämiseen
TEATER 90 GRADER 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 6.424 €
Tenavat (työnimi) -esityksen työstämiseen.
TYÖRYHMÄ HARTIKAINEN–JAVNE–KOKKOMÄKI–LEPPÄVUORI–PALOKANGAS–SELIN 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 7.160 €
Kaikki kohdat -projektissa kuusi eri aloja edustavaa ihmistä havainnoi sitä, mitä eri taiteenlajien leikkauspinnoilla ja liitoskohdissa voi tapahtua.
VIIDES SÄÄTY -TYÖRYHMÄ 3 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 5.960 €
Viides sääty projektin kehittäminen ja suunnittelu
WORKING TITLE: SOUNDINGS 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.510 €
Working title: Soundings Initial development of an experimental, interdisciplinary performance piece exploring creative expression of and through the science of sound.
ZERO GRAVITY COMPANY/ TAPANINEN 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 10.466 €
Iiris-improvisatorisen nykysirkusesityksen työstäminen

Jakautuuko Suomi? -ohjelman (2014–15) tavoitteena on lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Säätiö rahoittaa toimittajien ja tutkijoiden yhteishankkeita, jotka pureutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yhteiskunnassa, eli voivat tehdä teemaan liittyvää tutkimusta ja tuoda tutkimuksen tuloksia julkisuuteen.

VTT, DOSENTTI ANU-HANNA ANTTILA JA TYÖRYHMÄ 355.053 €
Ajolähtö. Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hanke tutkii 18–35-vuotiaiden työnteon, ajankäytön ja tulojen jakoa Kymenlaaksossa ja Helsingissä. Toteuttajina työryhmä ja Suomen Kuvalehti
DOCSOCSC, PROFESSOR LAURA ASSMUTH JA TYÖRYHMÄ 289.200 €
”Eriarvoisuus liikkeessä: Ylirajaiset perheet Virossa ja Suomessa” – tiedettä, taidetta ja journalismia ylirajaisesti ”Inequalities in Motion: Transnational Families in Estonia and Finland”
EKOYHTIÖ HUILI OY 25.440 €
Leipäjonot, eriarvoisuus ja ruokahävikki. Journalistinen kuvaus leipäjonojen roolista yhteiskunnan eriarvoistumiskehityksessä ja pyrkimyksessä ruokahävikin vähentämiseen
PROFESSORI LAURA HUTTUNEN JA TYÖRYHMÄ 221.500 €
Maailma lähiössä: Islam, Suomi ja arki Turun Varissuolla
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOS 146.500 €
Kaksi Suomea – Yhteiskunnalliset erot ja jaot 2010-luvun Suomessa (KASU)
KTT PAAVO JÄRVENSIVU JA TYÖRYHMÄ 287.000 €
Realiteetit ja visio Suomesta: Tutkijaryhmän ja Ylen yhteiskuntatoimituksen kaksivuotinen yhteistyöhanke
DOSENTTI ANU KANTOLA JA TYÖRYHMÄ  215.900 €
Promillen projekti. Irtoavatko talouden eliitit Suomesta?
YTT, DOSENTTI, AKATEMIATUTKIJA SUVI KESKINEN JA TYÖRYHMÄ 272.463 €
Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt
TERVEYSTIETEEN TOHTORI (SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA) LAURI KOKKINEN JA TYÖRYHMÄ 114.600 €
Terveyden luokkakuva: Pohjois-Karjala-projektin perilliset 2010-luvun Suomessa
PROFESSORI PÄIVI KORVAJÄRVI JA TYÖRYHMÄ 322.050 €
Hankkeessa ”Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus” tarkastellaan nuorten eriarvoistumista, sukupuolta ja luokkaa
VTT, DOSENTTI EEVA LUHTAKALLIO JA TYÖRYHMÄ 39.100 €
Polkuja osallistumiseen: Poliittisen performanssin perusoppimäärä
YTT SAARA SÄRMÄ JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Naiset esiin!
RADIO- JA EMC-LABORATORIO TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 82.500 €
Yhteiskunnalliset mekanismit suomalaisen ympäristösairaan aseman rakentajina

KULTTUURI-, MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIEN LIITTO KULTTI RY 13.465 €
Piilosta näkyväksi – Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa

VTM, TOIMITTAJA REETTA RÄTY JA TYÖRYHMÄ 144.350 €
Eriytyvä Suomi: tapaustutkimus sosiaalisista jakolinjoista ja kaupunkitilan mahdollisuuksista Vuosaaressa

TOIMITTAJA KAISA VIITANEN 54.000 €
Kaupunkitapahtuma Karkotettujen olohuone Helsingin ydinkeskustassa vuodenvaihteessa 2015

Aino Kalske 47.000 €
Evolutionary change over small time scales: how does community succession drive plant defence evolution?

Asko Nivala 34.000 €
Mapping Romantic Texts and Concepts in Europe, 1790–1840

Max Wahlström 50.000 €
Argumentin merkintä, referentiaalisuus ja informaatiorakenne Balkanin slaavissa – Kielenmuutoksen typologinen ja areaalinen kuva

Hanna Mäkelä 33.000 €
Kääntymys ja sen erot suhteessa muihin narratiivisiin kohokohtiin proosakirjallisuuden ja elokuvan (pääasiassa englanninkielisissä) sekulaarisissa esimerkeissä 1860-2010-luvuilla

Tuomas Pernu 50.000 €
Kausaaliset interaktiot hierarkisissa ontologioissa

Elina Pyy 42.000€
Literary Constructions of Masculinity in Roman Epic, Epigram and Satire in the Late First and the Early Second Century CE

Samuli Pöyhönen 45.000€
Nudge vs. Boost: Theoretical foundations of behaviorally informed policy

Jonna Vuoskoski 43.500 €
Empatia keskeisenä psykologisena ilmiönä musiikin kontekstissa

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen