Vuonna 2014 myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2014 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 20,2 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 5861 ja apuraha myönnettiin 572 hakijalle, eli apurahan sai 9,7 % hakijoista. Koneen Säätiö on vuonna 2014 myöntänyt tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahoja ja palkintoja yhteensä noin 21,3 miljoonaa euroa Saaren kartanon residenssiapurahat mukaan lukien.

FILOSOFIAN TOHTORI ANDERS AHLBÄCK 31.200 €
Armeijakritiikki, asevelvollisuus ja mieskansalaisuus Pohjoismaissa vuosina 1890–1940
DOCTOR OF SOCIAL SCIENCES (VTT) AKHLAQ AHMAD 31.200 €
Unequal Chances: An Experimental Investigation of Ethnic Discrimination in the Finnish Labour Market
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI OLLI AHO 27.600 €
Kuinka liike meihin vaikuttaa – affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot
TOHTORIKOULUTETTAVA, VTM, LUK JOHANNA AHOLA-LAUNONEN 27.600 €
Conceptions of responsibility in bioethics – common fallacies and a way forward
FILOSOFIAN TOHTORI, KAUPPATIETEIDEN TOHTORI, YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATTI JOHANNA AHOPELTO 42.000 €
Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan
DOSENTTI SAMI AIKIO 42.000 €
Predicting alien plant invasions from natural history collections, environmental characteristics and life-history data
DSC ASHRAFUL ALAM 31.200 €
Effects of intensive forest management and harvesting on regional level forest biomass production and climate change mitigation potential in Finland
VTM AINO ALATALO 27.600 €
Aistimelliset tilat. Vertaileva tapaustutkimus kulttuurirakentamisen prosesseista
FT, TUTKIJATOHTORI LIEVEN AMEEL 31.200 €
Kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnittelussa: Jätkäsaaren ja Kalasataman kertominen
FT KATJA ANTTILA 31.200 €
Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa
VTT, SOSIOLOGIAN DOSENTTI TIINA ARPPE 42.000 €
Kuolema ja talous – kuoleman ja talouden välistä käsitteellistä kytköstä 1900-luvun ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa tarkasteleva tutkimushanke
DR ASTA AUDZIJONYTE 42.000 €
When size does matter: ecosystem models help to understand how human-induced changes in fish growth and reproduction affect fisheries yields and management
TAT MERVI AUTTI 31.200 €
Luonto nostalgian ja modernisaation jännitteessä – Lappi jälleenrakennuskauden ajan taiteilijoiden lehtiartikkeleissa
PHD STUDENT ABAYOMI BAIYERE 27.600 €
Discovering the role of IT in Disruptive Innovations – an enabler, a sustainer or a barrier?
POSTDOCTORAL RESEARCHER ULDIS BALODIS 31.200 €
Lutsi Estonian: Documentation and Restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia
DOCTORAL CANDIDATE SAMIR BHOWMIK 27.600 €
Powering the Shareable Museum: A participatory and sustainable framework for museums and their user communities
DOCTORAL STUDENT GIAN LUIGI BIAGINI 27.600 €
Capitalism as Medium
PHD ULRIKA BJÖRK 31.200 €
The Ethics of Reconciliation: Rereading Hannah Arendt’s Political Philosophy
HISTORIATIETEIDEN TOHTORI (FT) RENATE BLUMBERGA 42.000 €
Liivin kieli ja kulttuuri kirjeiden ja asiakirjojen valossa
FT, POST DOC-TUTKIJA KASPER BRASKEN 31.200 €
The Origins of Antifascism: Transnational Movements against Nazism, Fascism and the White Terror in Europe, 1923–1939
MASTER OF ARTS ADRIAN BRAUN 27.600 €
Corporate Social Responsibility (CSR) in the Barents Region: A situational analysis of forestry and mining
LECTURER, EDITOR ALBION BUTTERS 31.200 €
The Spiritual Evolution of Comics: The Birth of Spi-Fi
MSOCSC JOSE CAÑADA 27.600 €
Securing the living – governance, materiality and understandings of life during biological emergencies
FT, VTM MIRKKA DANIELSBACKA 27.600 €
Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – Tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta
DOCTOR MARIA MAR DELGADO 42.000 €
Spatial and Temporal Variability of Community-level Phenological Response to Climate Change
PHD CANDIDATE ANASTASIA DIATLOVA 27.600 €
Managing Multiple Marginalization: Russian-speaking Women Doing Sex Work in Finland
FILOSOFIAN TOHTORI SVETLANA EDYGAROVA 31.200 €
Language change and maintenance: a study of morphosyntactic shift in the Permian languages with a focus on constructions expressing possession
TOHTORIKOULUTETTAVA LEENA EEROLAINEN 27.600 €
Transformation and Personification of the Social Monstrous in Postwar Japanese Kaiki Eiga
VTT, DOSENTTI JARI EHRNROOTH 31.200 €
Eurooppalainen toivo ja hyvinvointiyhteiskunnan itseymmärrys
VTT LAURA KATARINA EKHOLM 31.200 €
Vertaileva analyysi valmisvaatetusalan yrittäjäverkostoista 1900-luvun Helsingissä ja Göteborgissa
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI HEIDI ELMGREN 27.600 €
Filosofinen tutkimus meritokratian toimintaperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen
FT MERJA ELO 31.200 €
Lajienvälinen informaation käyttö laajassa maantieteellisessä mittakaavassa
FT, TUTKIJA JAANA MARIANNE ENNARI 15.600 €
Saunan käyttäminen nyky-yhteiskunnan kemikaali- ja hometaloympäristön aiheuttamien haittojen vähentämisessä
TUTKIJA, VTM, FM VEIKKO ERANTI 27.600 €
Yhteinen hyvä, oma etu ja individualismin politiikka
FILOSOFIAN TOHTORI MARKKU ESKELINEN 42.000 €
Literary Theory and the Poetics of Simulation
FT MARJA ETELÄMÄKI 42.000 €
Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa
MA AND DOCTORAL CANDIDATE XOAN EVANS PIN 27.600 €
Puumerkki/Bömarke: Finland’s Non-Linguistic Writing in the Light of Evolutionary Restraint Mechanisms
TEATTERITAITEEN MAISTERI HEIDI MARIKA FAST 27.600 €
Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteellisen menetelmän kehittäminen semiokapitalismin oloissa
FT KAREN FEY 31.200 €
Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa – ja metsäelinympäristössä
MUM JUSSI FREDRIKSSON 27.600 €
Jazzpianonsoiton tekstuureja – Tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen
MA, PHD CANDIDATE RIE FUSE 27.600 €
Finland as Japan’s Ideal Other: The Construction of Otherness in the Case of Finland in Japan
PHD STUDENT MALGORZATA GABRYCH 27.600 €
Green roofs in northern climates: plant community, diversity and roof performance in Finland
PHD CANDIDATE YONGMEI GONG 27.600 €
Understanding the current and future stability and variation of Austfonna Ice Cap, Svalbard – climatically driven or internally triggered?
FT, TUTKIJA RONI GRÉN 31.200 €
Eläimen kuva ja moderni taideteoria
POSTDOCTORAL RESEARCHER DRISS HABTI 31.200 €
Career Mobility of Russian Healthcare Professionals in Finland: Trends, Patterns and Effects
DOCTOR OF SCIENCE PRADIPTA HALDER 15.600 €
Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India – divergence or convergence in cross-national contexts?
TEATTERITAITEEN MAISTERI, TOIMITTAJA TIMO HARAKKA 27.600 €
Nousukausi: Vuosien 1994–2008 yhteiskunnallisen murroksen käsitehistoriallinen analyysi
VTM, PHD CANDIDATE TOTTE HARRI HARINEN 13.800 €
Levels and Reduction in the Special Sciences
VTM TIMO HARJUNIEMI 27.600 €
Talouskriisin julkisuus – Finanssi- ja eurokriisin talouspoliittiset ideologiat suomalaisessa, eurooppalaisessa ja pohjoisamerikkalaisessa mediajulkisuudessa
FT JOPI HARRI 31.200 €
Ortodoksinen kirkkomusiikkikulttuuri Suomessa
PHD CANDIDATE EHSAN HASSANI NEZHAD GASHTI 27.600 €
Geothermal energy in pile foundations: Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions
FILOSOFIAN MAISTERI MIKKO HAULE 27.600 €
L’expression de la cause en français et en finnois (Kausaalisuuden ilmaiseminen ranskan ja suomen kielessä)
FILOSOFIAN TOHTORI JAAKKO TOPIAS HAVERINEN 31.200 €
Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja ravuilla
VTM, FM SAILA HEINIKOSKI 27.600 €
European Union as a Moral Culture – Perceptions of the Right to Free Movement in the European Political Discourse
FILOSOFIAN MAISTERI, LEHTORI PILVI HEINONEN 27.600 €
Opettajan evaluoivat vuorot luokkahuonevuorovaikutuksessa
FT, DOSENTTI HEIKKI HELANTERÄ 42.000 €
Evoluution siirtymät ja superorganismit – evoluutiobiologinen ja tieteenfilosofinen tutkimus
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI OLLI HERRANEN 27.600 €
State Administration Reform as a Catalyst for Change in the Welfare State – A Case of Finland in European Union Context
FILOSOFIAN MAISTERI PATRIK HETTULA 27.600 €
Euroafrikkalaiset sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tilat Kultarannikolla aikavälillä 1850-1950
MAISTERI JOONAS HIRVONEN 27.600 €
Humans and Animals in Ancient Mesopotamia: a Study of Animal Omens in the Omen Series Šumma alu ina mele šakin
FILOSOFIAN TOHTORI ONNI HIRVONEN 31.200 €
Instituutiot ja identiteetit – tunnustussuhdeteoreettinen näkökulma
FILOSOFIAN MAISTERI TOMMI HJELT 27.600 €
Lukeminen modernissa olemisen tapana. Tutkimus Hermann Brochin ja Robert Musilin romaaneista Die Schlafwandler ja Der Mann ohne Eigenschaften
MUM MINNA HOLKKOLA 27.600 €
Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa
ARTIST FELICITY HOLLAND 27.600 €
Revisiting: Traumatic Memory on a Small Scale
TOHTORIKOULUTETTAVA JULIAN HONKASALO 31.200 €
Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Non-Conformity
MASTER OF ARTS SAMI HONKASALO 27.600 €
Horpan kielen deskriptiivinen kielioppi
VTM SÄDE HORMIO 27.600 €
Overdetermination, responsibility and attributability: what climate change can teach us about individual and collective responsibility
FM ALEKSI HUHTA 27.600 €
Finnish Americans and the Question of Race, 1900-1945
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI KATRI HUUTONIEMI 31.200 €
Ratkaisukeskeisen ympäristötutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia: Tutkimustiedon kontekstuaalisuus ympäristötieteellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin ja tiedepolitiikan perustana
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI ANTTI HYRKÄS 27.600 €
Holding the Future for Ransom: Startup Entrepreneurship as a Cultural Form (Tutkimus startup-yrittäjyyden pitkälle eriytyneestä alakulttuurista ja tämän kulttuurisen muodon mahdollisista funktioista)
FM MARIKA HYTTINEN 27.600 €
Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen arkeologian tutkimus esiteollisen yhteisön arjesta ja maailmankuvan muutoksesta n. 1650–1850
FILOSOFIAN MAISTERI MATTI HÄKKILÄ 27.600 €
Biological homogenization of bird communities under human influence – Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta
MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERI AINO HÄMÄLÄINEN 27.600 €
Energiapuun korjuun vaikutukset metsälajistoon: epifyyttijäkälät kannoilla ja hakkuutähteillä
FILOSOFIAN MAISTERI MIKKO IMMANEN 13.800 €
Martin Heideggerin ajattelun rooli Frankfurtin koulun kriittisen teorian muodostumisessa Weimarin tasavallassa 1927-1933
FILOSOFIAN TOHTORI, OPETTAJA CIRO IMPERATO 31.200 €
Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien metaforinen käyttö suomessa ja italiassa
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI HELENA JERMAN 42.000 €
Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI KOSTI JOENSUU 27.600 €
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki
FM, TOHTORIKOULUTETTAVA SANNA JOSKA 27.600 €
Power, Status and Continuity. The Representation of Imperial Children in Antonine Rome
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI SAANA JUKOLA 20.700 €
Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivisuus
FILOSOFIAN MAISTERI KAI JUNTUNEN 9.200 €
Rooman keisariajan historiankirjoitus Bysantin aikana
FILOSOFIAN TOHTORI ANNI JÄÄSKELÄINEN 31.200 €
Suomen pikkusanojen (partikkelien, interjektioiden yms.) merkityksestä ja kehollisesta motivaatiosta
TUTKIJATOHTORI SIRU KAINULAINEN 31.200 €
Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaihteen Suomessa –tutkimus runorytmin kysymyksestä kansainvälisen tutkimuksen valossa ja sen vaikutus ja merkitys suomalaisessa kontekstissa
FT, KTM TITTA KALLIO-SEPPÄ 31.200 €
Paikkaan kiintyminen ja muisti – varhaismodernin kaupunkitilan muutosprosesseja Suomessa
SINOLOGI, KIINANKIELEN TULKKI MERJA-RIITTA KALLIOMÄKI 27.600 €
Ethnic Strategies in the Chinese Sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä)
FT, KIRJALLISUUSHISTORIOITSIJA MIKKO KALLIONSIVU 31.200 €
Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman kohtaamisen dramaattinen perinne
FM HEINI KARJALAINEN 27.600 €
Vepsän kielen indefiniittipronominit
FIL.TRI, DOSENTTI KLAUS KARTTUNEN 42.000 €
Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki
FILOSOFIAN TOHTORI VIRPI KAUKIO 31.200 €
Hajuaistin ympäristöt. Miten hajut koetaan ja mikä merkitys niillä on ympäristösuhteelle?
FILOSOFIAN TOHTORI JAANA KEKKONEN 31.200 €
Elinkiertopiirteiden vaikutus pienten populaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen ja elinkelpoisuuteen – avustetut istutukset luonnossa ja niiden sovellukset lajien suojeluun
FILOSOFIAN TOHTORI MARKKU KEKÄLÄINEN 31.200 €
Aesthetics of Existence and Semi-Private Sphere in Britain, 1750-1830: Space, Sociability, and Self-Cultivation
TOHTORIKOULUTETTAVA TEEMU KEMPPAINEN 27.600 €
Koettu turvattomuus suomalaisissa lähiöissä
DOCTORAL STUDENT IRINA KHALDAROVA 27.600 €
Visual strategic communication narratives of the crisis in Ukraine
DOCTORAL CANDIDATE RANIA KHALIL 27.600 €
Research into Memory: a Video and Performance Archive Retrieval in Artistic Research
MSC TOORAN KHAZRAIE SHOULAIFAR 16.100 €
Chemical Changes of Biomass during Torrefaction
FILOSOFIAN TOHTORI KARRI KIISKINEN 31.200 €
Rajoilla pyöräily. Etnologinen vertaileva tutkimus identiteetin, rajojen ja pyöräilytoimijuuden rakentumisesta kolmella eurooppalaisella raja-alueella
FT PEKKA KILPELÄINEN 31.200 €
The Memory of Slavery Reconfigured: Strategies of Representation and Resolution in Contemporary African American Fiction
JATKO-OPISKELIJA JEONGDO KIM 27.600 €
Leksikaalinen ikonisuus ja sen neutraalistuminen etymologisesta näkökulmasta
FM PETRI KIURU 27.600 €
Ilmastonmuutoksen vaikutuksen mallintaminen veden ja ilmakehän väliseen hiilidioksidi- ja metaanivaihtoon pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvissä
MUSIIKIN MAISTERI ANNE-MARI KIVIMÄKI 27.600 €
Suistamo-Perinnelaboratorio
YTT, YLIOPISTONOPETTAJA HANNA-MARI KIVISTÖ 31.200 €
Ihmisoikeuksien politiikkaa – käsitteellinen ja retorinen luenta toisen maailmansodan jälkeisistä debateista
TAITEEN MAISTERI, KAUPPATIETEEN MAISTERI JAANA KOKKO 27.600 €
Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona – Avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen
FM, ESITYSTAITEILIJA TUIJA KOKKONEN 27.600 €
Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta
KUVATAITEILIJA, HUM.KAND, VALT.KAND. AINO EMILIA KORVENSYRJÄ 27.600 €
Biometrinen estetiikka ja lukukelvottomat datasubjektit. Taiteellis-jälkitieteenalainen väitöskirjatutkimus
TEATTERITAITEEN TOHTORI ANU KOSKINEN 31.200 €
Foucault´n kanssa näyttämölle – Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi?
FT, DOSENTTI ANU KOSKIVIRTA 42.000 €
Karl Henrik Jakob Ignatius (1809-1856): kontekstoiva elämäkerta valistuskirjailijasta sosiaalisen fennomanian verkostoissa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI AURA KOSTIAINEN 27.600 €
Kohti kovempaa kontrollia? Argumentaatio rikoslain kokonaisuudistuksessa
TUTKIJA, VALTIOTIETEEN MAISTERI NOORA KOTILAINEN 27.600 €
Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutoksen ja humanitarisen maailmanpolitiikan muotoutumisen suhteet
FILOSOFIAN MAISTERI JARKKO KOUKKUNEN 27.600 €
Poltetun maan taktiikan käyttö talvisodassa 1939-1940
TUTKIJA, FT KIRSI KUOPPAMÄKI 15.600 €
Viherkatot kaupunkialueiden vesienhallinnan apuna
VTM, MA SAARA KUPSALA 20.700 €
Tuotantoeläinten hyvinvointi ja moraalinen asema: Tutkimus kansalaisten käsityksistä
FT KAISA KURIKKA 31.200 €
Tavanomaisen tuolla puolen. Suomalainen kokeellinen romaani Harhamasta Neuromaaniin
OIKEUSTIETEEN MAISTERI VISA KURKI 27.600 €
A Theory of Legal Personality: Should Animals, Trees and Foetuses Have Legal Personality?
VALTIOTIETEEN TOHTORI AAPPO KÄHÖNEN 42.000 €
Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden perusta, 1920-1930
PHD KAJAR KÖSTER 31.200 €
Reindeer grazing vs. changes in above- and below ground biota and soil carbon dynamics in subarctic boreal forests – guilty or not?
FILOSOFIAN MAISTERI MIIKKA LAIHINEN 27.600 €
Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen. Kielen materiaalisuus ja lyriikan subjekti 2000-luvun suomalaisessa runoudessa
FM HEIKKI LAKKALA 27.600 €
Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä
FM JUSSI LAMPINEN 27.600 €
Kaupunkien uusympäristöt harvinaistuvan niittykasvillisuuden suojelussa
YTM SILJA DANIELA LANAS CAVADA 27.600 €
Vapauden portilla? Toimittajat, median muuttuva rooli ja poliittinen transitio Pohjois-Afrikan Maghreb-maissa, erityisesti Tunisiassa, arabimaailman kansannousujen jälkeen
PROFESSOR PAUL LANDON 27.600 €
Exploring the spatio-temporal, ‘wandering,’ experience and histories of the contemporary urban environment through sites of moving image reception in images, art texts and installations
FILOSOFIAN TOHTORI TOMAS LEHECKA 31.200 €
The Effects of Grammatical Categories on Cognition: Are All Allomorphs Cognitively Equal? (Kieliopillisten kategorioiden vaikutus ajatteluun: Ovatko kaikki allomorfit kognitiivisesti samanarvoisia?)
FILOSOFIAN MAISTERI MIA LEMPIÄINEN-AVCI 13.800 €
Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tutkimus rautakaudelta valistuksen vuosisadalle Itämeren piirissä. Poikkitieteellinen tutkimus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin
FILOSOFIAN MAISTERI VILLE LEPPÄNEN 27.600 €
Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa
DOCTEUR, DOSENTTI SUSANNA LINDBERG 42.000 €
Yhteisön paikasta tekniikan näyttämöön
DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI AINI LINJAKUMPU 42.000 €
Työn politiikka kristillisissä liikkeissä
MASTER OF ARTS, FILOSOFIAN MAISTERI ELINA PIA PERNILLA LJUNGMAN 27.600 €
Making Money: Remodelling Europe. The causes and consequences of the European sovereign debt crisis narrative
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI AINO LUOTONEN 27.600 €
Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset kolmessa elämänvaiheessa
FILOSOFIAN MAISTERI SIGGA-MARJA MAGGA 27.600 €
Duodjin muuttuvat kuvat: Saamelaisen käsityön merkitykset symbolin, normin ja brändin valoissa
DOCENT, SENIOR RESEARCH SCIENTIST SAYANI MAJUMDAR (BHATTACHARYYA) 42.000 €
Reducing carbon footprint in ICT through energy efficient and greener technology solutions
FILOSOFIAN MAISTERI PIRJO MAJURI 27.600 €
Maalämmön käyttö yleistyy – hyödyt, haitat ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkökulmasta
FM, JATKO-OPISKELIJA ARIANNA CONSUELO MARCON 27.600 €
True and counterfeited. A study on etymological word-plays and labyrinthine symbols in the final works of Pentti Saarikoski
FT VILLE MARTTILA 31.200 €
Historiallisten käsikirjoitustekstien editointimenetelmien kehittäminen nykyaikaisen historiallisen kielentutkimuksen tarpeisiin
DR. DANIEL MCKAY 42.000 €
From barbed wire to open minds: Models of post-war reconciliation as advanced through Southeast Asian captivity narratives
PHD STUDENT ANNA MEDVEDEVA 13.800 €
International Master’s Programs and University Internationalization
FILOSOFIAN MAISTERI, TOHTORIKOULUTETTAVA PIIA MIKKOLA 13.800 €
Teksti, agenda, artefakti: kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä
FILOSOFIAN MAISTERI SINI-INKERI MONONEN 27.600 €
Vainoamisen kokemus elokuvassa: Fenomenologinen tutkimus vainoamisen auditiivisista esityksistä
DOCTOR OF ARTS CANDIDATE, MA, ARCH DAVID MUNOZ ALCANTARA 27.600 €
Nomad Agency-Archive of Emergent Studies / NAES
FILOSOFIAN MAISTERI SARI MÄITTÄLÄ-KAUPPILA 23.000 €
Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloivan tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet
PHD STUDENT OLGA NESELEVSKA 27.600 €
Corruption, corporate governance, performance and growth
FILOSOFIAN MAISTERI RIIKKA NIEMELÄ 27.600 €
Elektronisia eleitä – videoperformanssin fenomenologisia tulkintoja
FILOSOFIAN MAISTERI SAIJA-ELISA NIEMI 13.800 €
Uuteen muuttoliiketeoriaan liittyvän väitöskirjan loppuunsaattaminen
FILOSOFIAN MAISTERI JUHA-MATTI NIEMI-KAPEE 27.600 €
Ohuiden sammalkattojen lajisto, toiminta ja erityispiirteet ratkaisuna hulevesitorjunnassa suomessa
TOHTORIKOULUTETTAVA KATI NIEMINEN 27.600 €
Tottelemattomat subjektit – Tottelemattomuus oikeuden näkökulmasta
YTM ILARI NIKULA 27.600 €
Ympäristökriisin biopolitiikka
FILOSOFIAN MAISTERI, TUTKIJA SAMPSA NISONEN 27.600 €
Linking the field – Bayesian network based decision support tools for reducing the environmental impacts of agriculture in Finland
YTM PAULA NISSILÄ 27.600 €
Uskonnollinen yhteisöllisyys ja festivaalin merkitykset hengellisissä kesäjuhlissa: herättäjäjuhlat ja nuorten kävijöiden kokemukset
FM PETTERI NORRING 20.700 €
Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja pohjoismainen historia
VTM, VALTIOTIETEIDEN MAISTERI ANNE NYKÄNEN 27.600 €
Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liittokansleri Angela Merkelin kaudella
FM ANNA OLDÉN 27.600 €
Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset puustoisilla perinneympäristöillä
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI PAULI PAKARINEN 27.600 €
Johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: Tutkimus instituutioista ja toimijoista
FT, DOSENTTI TUTTA PALIN 42.000 €
Popularisoituva kuvataidejulkisuus Suomessa 1900-1960
OTM TIINA PALONIITTY 27.600 €
Kenen kuormia kannat? Maatalouden ravinnepäästöt ja miten oikeusekologia voisi auttaa
MUSIIKIN MAISTERI, PIANISTI MAIJA PARKO 27.600 €
Ekspressiivisyys Claude Debussyn Preludissa Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir
FILOSOFIAN TOHTORI KATI PARPPEI 42.000 €
The First National Effort – The Battle of Kulikovo Refought
FILOSOFIAN MAISTERI TYTTI PASANEN 27.600 €
Luontoympäristöt ja hyvinvointi – millainen yhteys näiden välillä on ja mikä yhteyttä selittää?
VTM, TUTKIJAKOULUTETTAVA VILLE PAUKKONEN 16.100 €
George Berkeleyn mielenfilosofiasta ja tiedosta itsestä
FILOSOFIAN MAISTERI ROSE-MARIE PEAKE 27.600 €
Making Good Christians. The Daughters of Charity and moral management in seventeenth-century France
DOSENTTI RISTO PEKKA PENNANEN 42.000 €
Music, Musicians, Soundscape and Colonial Policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 1878-1918
PHD JOSÉ FILIPE PEREIRA DA SILVA 42.000 €
Models of Active Cognition 1250-1550
VTT JUSSI PERÄLÄ 31.200 €
Joitakin muita tarkoituksia varten? – Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta
VTM JUKKA PESU 27.600 €
Suomen kuusi vuosikymmentä ”rauhanturvaamisen suurvaltana” – Suomalaisen rauhanturvatradition ideologinen muodostuminen 1950-luvulta 2010-luvulle
FT JENNI PETTAY 31.200 €
Perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa
FILOSOFIAN TOHTORI PÄIVI MARIA PIHLAJA 15.600 €
Valo ja voima – Revontulitutkimus ja polaariretket 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnassa
FILOSOFIAN TOHTORI IRINA PIIPPO 18.200 €
Normatiivisuus toiminnassa: kieli ja sen arvottava ulottuvuus / Normativity in action: language and its evaluative dimension
FT, DI SARI PIIPPO 31.200 €
Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla
FM MERJA PIKKARAINEN 31.200 €
Venäjän federaation vähemmistökansojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät henkilökohtaisten kielielämänkertojen valossa
DIPLOMI-INSINÖÖRI HANNA POIKONEN 27.600 €
Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa
DOCTOR, SOCIAL SCIENCES IRINA POLESHCHUK 15.600 €
Temporality of justice in ethics – a study of justice within its temporal modalities initiated in intersubjective relation that questions and formats ethical subjectivity
FILOSOFIAN MAISTERI RAISA PORRASMAA 27.600 €
Parody in Medieval Japanese Court Literature
RESEARCHER SURENDRA PRADHAN 31.200 €
Recovery and reuse of plant nutrients from human urine
YLIOPISTONLEHTORI SVETLANA PROBIRSKAJA 31.200 €
Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta
FILOSOFIAN TOHTORI VELI-MATTI PYNTTÄRI 31.200 €
Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee Suomessa 1900-luvun alusta nykypäivään
FD VIVECA RABB 31.200 €
Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar
PROFESSORI, PH.D. PAULIINA RAENTO 42.000 €
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri
FILOSOFIAN TOHTORI. DOSENTTI. JUHA RIDANPÄÄ 42.000 €
Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti
FILOSOFIAN TOHTORI ANNA RIPATTI 31.200 €
Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkkitehtuurin historismit 1850–1870
FILOSOFIAN MAISTERI, KIRJAILIJA EEVA-KAISA ROHAS 11.500 €
Sylvia Plathille omistetun keskustelufoorumin tutkiminen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen menetelmin
YTM ANTTI RONKAINEN 27.600 €
Epäkonventionaalinen rahapolitiikka – keskuspankkitoiminta finanssikriisin jälkeen
FILOSOFIAN TOHTORI AAPO ROSELIUS 31.200 €
Suomi ja postkommunistinen muistoaalto: sodan julkinen muistaminen kylmän sodan jälkeisessä Suomessa
PHD JADRANKA ROTA 42.000 €
Evolution of host plant usage and community phylogenetics in a group of herbivorous insects
DR. FEDOR ROZHANSKIY 42.000 €
Morphological dictionary of Ingrian: an innovative language resource for a gravely endangered language
FM HETA RUNDGREN 27.600 €
Feminiinistä queeriin: Sukupuoli ja subjektius feministisiä teemoja käsittelevässä nykyromaanissa
FILOSOFIAN MAISTERI OLLE RÄTY 27.600 €
From climate model simulations to hydrological impact modeling: evaluating the use of model output statistics in climate change impact modeling chain
HALLINTOTIETEEN KAND., TIETOKIRJAILIJA HEIKKI SAARI 27.600 €
Suomalaisen median rakenteellinen muutos 1970-luvun lopulta 2010-luvun alkuun – historiallinen analyysi
FM, VTM MATTI SAARNI 27.600 €
Objektiivinen referenssi Kantin dialogisessa subjektin ja objektin ontologiassa
FM SAIJA SAARNI 27.600 €
Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta: Missä määrin lustot heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa?
DOCTORAL STUDENT SONYA SAHRADYAN 27.600 €
Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language integration and employment
VM ANNA SALMIVAARA 27.600 €
Kansainvälisen yritysvastuun merkitys kehitysmaiden työntekijöiden näkökulmasta
FILOSOFIAN MAISTERI SAMU SARVIAHO 27.600 €
Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä
RESEARCHER, COMPOSER DOMINIK ELIAS SCHLIENGER-TUOMI 27.600 €
Acoustic Localisation Techniques for Interactive Audio Applications: Developing an ubiquitous positioning system for interactive arts
YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTORI NORA SCHUURMAN 31.200 €
Eläimen kuolema: käsitykset, kokemukset ja käytännöt
FM MINNA SEIKKULA 27.600 €
Intersektionaalinen näkökulma rasisminvastaisuuteen Suomessa
FT LIISA SEPPÄNEN 31.200 €
Turku – keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli? Turun kehittymisen, keskiaikaisen rakentamisen ja kaupunkikulttuurin tarkastelu uusien todisteiden ja tutkimustulosten pohjalta
KAUPPATIETEIDEN MAISTERI ALLAN SEURI 27.600 €
Näkökulmia Suomen työmarkkinahistoriaan
VTT ANTTI SILVAST 31.200 €
Security and Risk in a Liberalized Electricity Infrastructure
FILOSOFIAN TOHTORI JUHO SIRVIÖ 42.000 €
Ympäristökuormituksen vähentäminen: Hiilidioksidin ja jäte-glyserolin kiinnittäminen polysakkarideihin
FILOSOFIAN MAISTERI KIRSI SONCK 27.600 €
The past, the present and the future of the Archipelago of Southwestern Finland – Community level adaptation to global changes in Rymättylä 1880-2050
DIPLOMI-INSINÖÖRI JAAKKO SORRI 27.600 €
Sääntely rakennetussa ympäristössä ja sen vaikutukset sekä seuraukset erityisesti energia-asioissa
DPHIL, DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI (MA.) VILLE-PEKKA SORSA 42.000 €
Onko yritysten yhteiskuntavastuu hyväksi demokratialle?
DOSENTTI MARJA SORVARI 42.000 €
Venäläisen nykykirjallisuuden välitilat
PHD MARIANNE SPOELMAN 31.200 €
Hand in hand and/or tooth for tooth: The development of complexity and accuracy in Finnish learner language
FILOSOFIAN TOHTORI, AMANUENSSI TYTTI STEEL 31.200 €
Multimodaalisuus museossa. Kävijöiden tunteet ja tulkinnat hylyistä ja meriarkeologiasta
PHD HANNAH SARAH STRAUSS-MAZZULLO 31.200 €
Hidden in plain view: the growing importance of consultancies in environmental policy and management – implications for democratic society
PH.D. STUDENT JUNKO SUGANO 27.600 €
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple fungi
PH.D. (ENGINEERING) YASUHITO SUGANO 31.200 €
Electro-catalytic oxidation of polysaccharides at nanostructured electrodes
VTM SANTTU SUNDVALL 27.600 €
Politiikan ja estetiikan risteyskohdassa: Autenttisuuden tuottaminen osana parlamentaarista toimintaa
VTT ANU SUORANTA 31.200 €
Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn sopivuus
FIL.MAIST., JATKO-OPISKELIJA VÄINÖ SYRJÄLÄ 27.600 €
Käsitykset ruotsin- ja kaksikielisen Suomen kielitilanteesta kielimaiseman heijastamana
FT NINA ELINA SÄÄSKILAHTI 15.600 €
Lapin sota ja muistamisen maantieteet
TUTKIJA JAAKKO TAIPALE 27.600 €
Oikeuspsykiatrisen tiedon tuottaminen ja soveltaminen oikeusprosessissa. Suomalainen oikeuspsykiatria ja oikeus sodanjälkeiseltä ajalta 1960-luvulle
FM, YTM KATRI TALASKIVI 27.600 €
Vieraskielinen kirjailija suomalaisella kirjallisuuden kentällä
TEKNIIKAN TOHTORI (TT) EMMA TERÄMÄ JA TYÖRYHMÄ31.200 €
Väestönmuutokset ja kestävä kulutus: kaupungistumisen vaikutus
SPECIALIST IN MATHEMATICS AND SYSTEM PROGRAMMING GLEB TIKHONOV 27.600 €
Bayesian latent variable approaches for modelling community level phenological and population dynamic responses to climate change over a large geographical area
TAITEEN LISENSIAATTI HEIDI TIKKA 27.600 €
Mediataiteen tuotantoverkostot – kokeellisuus, performatiivisuus ja toimijuus mediataiteen tuotannossa ja esittämisessä
VALTIOTIETEEN TOHTORI ARHO TOIKKA 31.200 €
Energiaregiimin muutosten monitasohallinta ja polkuriippuvuus
FT MIKKO TOLONEN 42.000 €
Laajojen aineistojen tiedonlouhinta poliittisen ajattelun historian tutkimuksessa / Big data approach to the history of political thought
VTT TEEMU TOPPINEN 31.200 €
Relational Expressivism – Explaining Normative Thought and Talk
PHD HAN THUC TRAN 31.200 €
Inequality of Ecological Footprint in Finland – In search of sustainable wellbeing and sustainable limits of consumption
M.A. IN ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY SONJA TRIFULJESKO 27.600 €
At the crossroads: Internationalization, doctoral education and everyday life at the University of Helsinki
FM JA VTM KATRI JOHANNA TUKIAINEN 27.600 €
Lisääntyykö lapsisotilaiden osuus Afrikan konflikteissa?
TOHTORIOPISKELIJA LIISA TUOMI 27.600 €
Naispoplaulajan konstruoituminen mediateksteissä
HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI JOHANNA TUOMISAARI 27.600 €
Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea maankäytön suunnittelussa
KUVATAITEEN MAISTERI MARKUS TUORMAA 27.600 €
Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa
DOSENTTI, FT, YLI-INTENDENTTI PIRJO UINO 42.000 €
Huomenna Äänislinnaan – muinaisen Suur-Suomen jäljillä
MA (CHOREOGRAPHY) JANA UNMÜSSIG 27.600 €
Bodily Seeing in Choreographic Studio Practice: Composing Time Through Bodily Seeing
VTT KATJA UUSIHAKALA 31.200 €
Lapset imperiaalisena sijoituksena: Siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodesiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus
FILOSOFIAN MAISTERI RISTO MIKAEL UUSIKOSKI 27.600 €
The Concept and Cross-linguistic Comparability of Tense
FILOSOFIAN MAISTERI / APURAHATUTKIJA MILLA UUSITUPA 27.600 €
Yksikön 2. ja 3. persoonan avoin käyttö rajakarjalaismurteissa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, POLIITTISEN HISTORIAN TUTKIJA JA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ MARJO UUTELA 27.600 €
Operaatio Pax – Saksan jälleenyhdistymisen heijastuminen Suomen puolueettomuuspolitiikkaan
FILOSOFIAN MAISTERI ELINA VAARA 27.600 €
Avustetun leviämisen soveltaminen ilmastonmuutoksen vuoksi uhanalaistuneisiin kasvilajeihin: oikeudelliset rajat ja sovellusmahdollisuudet biologiaa soveltaen
PHD MILLA EMILIA VAHA 31.200 €
The Ethics of War and the War of Ethics: Ethical Reasoning and International Political Theory
FILOSOFIAN TOHTORI, TAIDEHISTORIAN DOSENTTI LEENA ELINA VALKEAPÄÄ 42.000 €
Luovaa voimaa etsimässä. Taidehistorialliset tutkimusretket uuden suomalaisen arkkitehtuurin, taiteen ja taideteollisuuden edistäjinä 1871–1902
TAITEEN TOHTORI LEENA MARJA VALKEAPÄÄ 31.200 €
Taiteellinen kulttuurintutkimus Käsivarren Lapissa
RESEARCHER, PHD FREEK VAN DER VET 31.200 €
Protecting Journalists and Lawyers at Risk: Defending the Freedom of Expression through Strategic Litigation in Russia
FT, DOS. JUKKA VARELIUS 42.000 €
Lääkärin avustaman kuoleman moraalinen hyväksyttävyys epäautonomisten psykiatristen potilaiden kohdalla
FM HEIDI VEPSÄLÄINEN 27.600 €
Väitöskirjatutkimukseen suomen kielen no-partikkelista kysymysten vastauksissa
FILOSOFIAN MAISTERI JENNI-MARI VESAKOSKI 27.600 €
Arktisten jokien virtausolosuhteiden muutokset ja niiden vaikutus jokisysteemeihin perustuen pitkien satelliittiaikasarjojen geospatiaaliseen muutosanalysointiin ja virtausmallinnukseen
VTT LIISA VOUTILAINEN 31.200 €
Sosiaalinen vuorovaikutus ja fysiologiset tunneprosessit psykoterapiassa
FILOSOFIAN MAISTERI KATRI VUOLA 27.600 €
Maalatut puuveistokset Turun keskiaikaisessa hiippakunnassa n. 1250– 1400: veistosten valmistus, hankinta ja käyttö Itämeren alueen historiallisessa kontekstissa
KUVATAITEILIJA, KURAATTORI ANNU WILENIUS 13.800 €
Nomadic Science Fiction: Experiencing Diversity and Alterity through Urbanizing Mongolia
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI HEIKKI WILENIUS 27.600 €
Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa
VTM TUUKKA YLÄ-ANTTILA 27.600 €
Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt
FT, POST DOC-TUTKIJA KONSTANTIN ZAMYATIN 31.200 €
Can Nationalism Be Imported? Internationalization of the Ethnopolitical Conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s
DOCTOR LIANDONG ZHU 31.200 €
Continuous Production of Biodiesel and Biogas from Microalgae Cultivated with Livestock Waste Compost

PROFESSORI, VTT, KTM PERTTI AHONEN JA TYÖRYHMÄ78.660 €
Politiikkatointen muotoutumisen digitaalinen ihmistiede
FT, YLIOPISTOTUTKIJA JARKKO AKKANEN JA TYÖRYHMÄ45.000 €
Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus
PROFESSORI PERTTI ALASUUTARI JA TYÖRYHMÄ68.900 €
Kansallisten politiikan mallien synkronisointi
PHD, ADJUNCT PROFESSOR YAGUT ALLAHVERDIYEVA-RINNE 78.700 €
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production
YTT TIMO ANTTILA JA TYÖRYHMÄ75.120 €
Yksin yhteiskunnassa
FT, YLIOPISTONLEHTORI ANNI ARPONEN 27.600 €
Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen
FT LAURA ARPPE JA TYÖRYHMÄ53.617 €
Elämänhistoriat hampaissa – Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen
PH.D., SENIOR RESEARCHER DAVID BRUS 70.000 €
Aerosol-cloud interactions and their impact on arctic climate
DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI ULRIKA CANDOLIN JA TYÖRYHMÄ46.000 €
Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species
VTT, DOSENTTI ANNA-MAIJA CASTRÉN JA TYÖRYHMÄ50.965 €
Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista
FT, PROFESSORI ALFRED COLPAERT JA TYÖRYHMÄ79.711 €
Oral histories, Places of Memories and Local Identities in the Caprivi Region, Namibia
PROFESSORI, AKATEMIATUTKIJA OUTI FINGERROOS 9.500 €
Avustus Helsingissä 20.–23. elokuuta 2015 järjestettävän 12th Somali Studies International Association -konferenssin tilavuokria ja konferenssisihteerin palkkausta varten
FILOSOFIAN TOHTORI RAISA FOSTER JA TYÖRYHMÄ61.100 €
Art-Eco – tutkimus empaattis-ekologisesta ihmisyydestä monitieteellisessä, -taiteellisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
YLIOPISTONLEHTORI, TUTKIMUSJOHTAJA KIMMO GRANQVIST JA TYÖRYHMÄ93.812 €
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen pohjoiset murteet
DOSENTTI PANU HALME JA TYÖRYHMÄ68.000 €
Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista
FT, TUTKIMUSJOHTAJA PÄIVI HAPPONEN 70.000 €
Keskiaikaisten asiakirjojen sähköinen kokoelma. Suomen keskiajan asiakirja-aineistojen sähköinen editio kriittisesti toimitettuna tietokantana
MD, PHD LENNART HARDELL 53.000 €
Risk factors for brain tumours, especially glioma, meningioma and acoustic neuroma – especially regarding wireless phones and including environmental agents
FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI JANNE HARJULA JA TYÖRYHMÄ63.950 €
Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa
PHD, DOSENTTI MIRJA HARTIMO JA TYÖRYHMÄ67.080 €
Itse, toinen ja yhteisöt – Besinnung Husserlin filosofiassa. Harkinnan luonteen ja roolin täsmentäminen Edmund Husserlin fenomenologiassa, sekä sen soveltaminen tutkittaessa itseä, toista ja yhteisöä
FT, DOSENTTI SAMULI HELLE JA TYÖRYHMÄ100.000 €
Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten elinkiertojen evoluutioon Suomen Lapissa
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI HEIKKI HIILAMO JA TYÖRYHMÄ27.600 €
Yhteiskuntatieteellisen tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden arviointimenetelmät
PHD, TUTKIJATOHTORI TOMMI HIMBERG JA TYÖRYHMÄ53.920 €
Social eMotions – sosiaalisten tunteiden ja liikevuorovaikutuksen tutkimus tieteen ja tanssitaiteen keinoin
PST, DOSENTTI TAINA HINTSA JA TYÖRYHMÄ64.594 €
Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa
FT, DOSENTTI, YLIOPISTOTUTKIJA KATARIINA HOLMA JA TYÖRYHMÄ69.450 €
Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn
DOSENTTI MIKKO HUHTAMIES JA TYÖRYHMÄ78.915 €
Help or business? Shipwrecks and salvage companies in the 18th century Gulf of Finland as early modern entrepreneurship
FILOSOFIAN TOHTORI, YLIOPISTONLEHTORI SAIJA ISOMAA JA TYÖRYHMÄ228.400 €
Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa
APULAISPROFESSORI MARKUS JOKELA JA TYÖRYHMÄ5.300 €
European Human Behaviour & Evolution Conference 2015
JUMINKEKO-SÄÄTIÖ / RUNOLAULU-AKATEMIA 14.000 €
Laulu inhimillisen kommunikaation muotona – seminaarien ja työpajojen toteuttaminen vuosina 2013 – 2015
FT, DOSENTTI KARI KALLIONIEMI JA TYÖRYHMÄ99.150 €
Thatcherism, Popular Culture and the 1980s
YTT, PROFESSORI MARJA KERÄNEN JA TYÖRYHMÄ68.500 €
Osallistumisen politiikat ja demokraattinen legitimaatio Euroopan unionissa
FT TARMO KETOLA JA TYÖRYHMÄ65.000 €
Constraints of evolutionary adaptation to the climate change
PROJEKTITUTKIJA J MATIAS KIVIKANGAS 45.784 €
Tiedostamattomat tunnepohjaiset arvostelmat äänestyskäyttäytymisen määrittäjänä
PST, PROFESSORI KALEVI KORPELA JA TYÖRYHMÄ64.000 €
Metsäkävelyihin yhdistettyjen tietoisuusharjoitteiden elvyttävät vaikutukset
FT, PROFESSORI, DOSENTTI SIRKKU KOTILAINEN JA TYÖRYHMÄ52.174 €
Syrjästä framille monilukutaidolla: Mediapedagogisia malleja nuoruuden taitekohtiin. Ymmärrystä taitojen jakautumisesta ja pedagogisesta tuesta nuorten julkisella taiteellisella mediatoiminnalla
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 49.500 €
Suomen murteiden sanakirjan toimitustyöhön osallistuminen
KUUROJEN LIITTO RY 143.750 €
Suomalaisten viittomakielten korpus- ja kansalaissanakirjahanke
FT MIRKKA LAHDENPERÄ JA TYÖRYHMÄ95.000 €
Mammat, mummut ja maito – Pitkäikäisyyden evoluutio Aasian norsulla
FT, DOSENTTI ALEKSI LEHIKOINEN JA TYÖRYHMÄ61.064 €
Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen
PROFESSORI ANTTI LEINO JA TYÖRYHMÄ27.600 €
UraLex: uralilaisten kielten kognaattikorpus
TOHTORI KRISTER LINDÉN JA TYÖRYHMÄ73.635 €
Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet
VTT EEVA LUHTAKALLIO JA TYÖRYHMÄ295.320 €
Kansalaisuutta tekemässä: Etnografiseen ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus nuorten osallistumisesta, sidoksista ja marginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa
FT, PROFESSORI MINNA-RIITTA LUUKKA JA TYÖRYHMÄ52.522 €
Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista
DOS., TUTKIJA JORMA LUUTONEN JA TYÖRYHMÄ22.415 €
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla
LYYDILÄINEN SEURA RY 30.700 €
Kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin verkkosanakirja
FT, PROFESSORI HARRI MANTILA 15.780 €
XII kansainvälinen fennougristikongressi (Oulu 17.-21.8.2015)
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU 88.045 €
Sillanrakentajat? – Nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylikansallisina toimijoina
PROFESSORI PANU MINKKINEN JA TYÖRYHMÄ16.160 €
Suomalais-ruotsalaisen valtiosääntöteoreettisen monitieteellisen tutkijaverkoston toimintaan
YTT, VISUAALISEN JOURNALISMIN YLIOPISTONLEHTORI ANSSI MÄNNISTÖ JA TYÖRYHMÄ67.943 €
Journalistinen dokumenttiteatteri taiteellisen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana (JODOTE)
PROFESSORI MIKKO MÖNKKÖNEN JA TYÖRYHMÄ70.000 €
Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä
PROFESSORI MARJAANA NIEMI JA TYÖRYHMÄ174.985 €
Asiantuntijat, yhteisöt ja modernin muutos
MA IN HISTORY VLADIMIR NIKITIN JA TYÖRYHMÄ24.000 €
Documentation on the history of Finland at the Archive of the Military-Historical Museum of Artillery, Engineering and Signal Forces at St. Petersburg – identification, description and cataloguing
APULAISPROFESSORI, DPHIL, VTT LENA NÄRE JA TYÖRYHMÄ49.152 €
Migrant Youth Employment: Politics of Recognition and Boundaries of Belonging (RECOGNITION)
FT JARI OKKONEN JA TYÖRYHMÄ95.215 €
Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa
PROFESSORI ATTE OKSANEN JA TYÖRYHMÄ79.400 €
Hate Communities: A Cross-National Comparison
DOSENTTI, FT PIA OLSSON JA TYÖRYHMÄ64.774 €
Rajanvetojen kulttuuriperintö. Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina (2. vuosi)
PROFESSORI ANNELI PAJUNEN JA TYÖRYHMÄ79.300 €
Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset
YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTORI HANNELE PALUKKA JA TYÖRYHMÄ103.000 €
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään
FILOSOFIAN TOHTORI MINNA PEKKONEN JA TYÖRYHMÄ63.400 €
Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka rakennustöiden ajan
HT, DOSENTTI TARU PELTOLA JA TYÖRYHMÄ21.500 €
Työpajasarja pitkäkestoisista ympäristökonflikteista ja niiden hallinnasta
DPHIL, YLIOPISTONLEHTORI PEKKA PERE 3.500 €
Huoltoriidat lapsista pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa 2006–2014
PROFESSORI PETTERI PIETIKÄINEN JA TYÖRYHMÄ63.975 €
Mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insinööritaito 1900-luvun Suomessa
PHD, DRSCI, PRINCIPAL SCIENTIST PERTTI PULKKINEN 29.800 €
Development of short rotation tree plantations for clearing and restoration of polluted sites
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI MARTTI PUOHINIEMI JA TYÖRYHMÄ82.978 €
The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values
VTT, APULAISPROFESSORI, AKATEMIATUTKIJA SEMI PURHONEN JA TYÖRYHMÄ56.000 €
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta, 1960-2010
FT, DOSENTTI LIISA RAEVAARA JA TYÖRYHMÄ391.347 €
Taide työnä ja työvälineenä
FILOSOFIAN TOHTORI MARIKA RÄSÄNEN JA TYÖRYHMÄ64.267 €
Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa
FT SUVI SAARIKALLIO JA TYÖRYHMÄ69.775 €
Tunnetta Taiteesta – Subjektiivinen mielihyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuksissa
FT, KOLLEGIUM-TUTKIJA JANNE SAARIKIVI 62.675 €
Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa (2. vuosi)
FT, AKATEMIATUTKIJA MARJO SAASTAMOINEN JA TYÖRYHMÄ54.000 €
Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa
MAISTERI AARO SAHARI 35.600 €
Valtio ja suurteollisuuden synty: Suomalaisen laivanrakennuksen kehitys yhteiskunnallisena hankkeena vuosina 1920-1965
APULAISPROFESSORI SUVI SALMENNIEMI JA TYÖRYHMÄ53.550 €
Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta
FT, DOSENTTI, YLIOPISTOTUTKIJA TUIJA SARESMA JA TYÖRYHMÄ262.649 €
Kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnittymisen affektiivisuutta ja materiaalisuutta tarkasteleva monitieteinen tutkimushanke
FT JANNE-TUOMAS SEPPÄNEN 88.600 €
Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä
VTT TIINA SILVASTI JA TYÖRYHMÄ105.975 €
Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – Analysoitavana ruokajärjestelmän haavoittuvuus
ARKKITEHTI, PROFESSORI JYRKI SINKKILÄ JA TYÖRYHMÄ101.948 €
Vihreä infrastruktuuri ja maisema: Avaus ekologisen ympäristösuunnittelun käytännön menetelmien ja kipupisteiden tutkimiseen ja ratkaisujen kehittämiseen laaja-alaisen yhteistyön kautta
FT, DOSENTTI KATRIINA SOINI JA TYÖRYHMÄ14.950 €
Poikkitieteellinen, kansainvälinen konferenssi: Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices. Helsinki 6.-8.5.2015.
FT, DOSENTTI ANNA SOLIN JA TYÖRYHMÄ46.300 €
Kielen säätely yliopistomaailmassa – englannin käytön vaihtelevat normit
PROFESSORI ANDRÉ SOURANDER JA TYÖRYHMÄ72.780 €
The FinnCrime Study. Rikollisuuden esiintyvyys ja riskitekijät Suomessa vuonna 1981 syntyneillä naisilla ja miehillä
DOCENT, DIRECTOR ATHANASIA SPILIOPOULOU ÅKERMARK JA TYÖRYHMÄ86.500 €
Demilitarisation in an increasingly militarised world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 41.200 €
Codices Fennici – Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihanke
ERIKOISTUTKIJA, DOSENTTI MINNA SÄÄVÄLÄ JA TYÖRYHMÄ30.100 €
Raskaudenehkäisy ja mobiilipalvelut Intiassa
MASTER OF SCIENCE, ARCHITECT TUOMAS TOIVONEN JA TYÖRYHMÄ33.600 €
An Archive Chronicle
FT, TUTKIJA OUTI VESAKOSKI JA TYÖRYHMÄ113.138 €
Uusia menetelmiä ja aineistoja Suomen murteiden ja uralilaisten kielten levinneisyyshistorian selvittämiseen
PROFESSORI (MA), FT, DOSENTTI SUSANNA VÄLIMÄKI JA TYÖRYHMÄ84.000 €
Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa
YLIOPISTOJEN AASIA-VERKOSTO /TURUN YLIOPISTO 15.065 €
Alueellistumisen uudet tuulet Aasiassa. Tieteellinen konferenssi ja tutkimusseminaari valtakunnallisen Aasian tutkimuksen jatkokoulutusyhteistyön tukemiseksi
VTT TUOMAS YLÄ-ANTTILA JA TYÖRYHMÄ76.385 €
Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoista Suomessa

11-KUVAJOURNALISTIT RY 53.600 €
Avaruus- ja seksimatka 2015 -niminen monitieteellinen ja -taiteellinen tapahtumien sarja
AKSELI GALLEN-KALLELAN MUSEOSÄÄTIÖ 20.000 €
1915 – 2015: Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen ja Jean Sibelius ovat nyt kavereita. Facebook-profiilien käsikirjoitus taiteilijoiden syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2015
FM (TAIDEHISTORIA) MERVI APPEL JA TYÖRYHMÄ28.070 €
Performanssitaiteilija Helinä Hukkataipaleen taidetta kuvin, videoin, tekstein ja haastatteluin esittelevä monografia
FT, DOSENTTI (EMER.) PEKKA BORG 1.950 €
Kohti kasvun rajoja. Kestääkö luonto nykyisen käytön? Tietoa yleistajuistavan ekologis-taloudellisen tietokirjan kirjoittaminen luonnonvarojen käytöstä
TAITEEN TOHTORI, ELOKUVAOHJAAJA SAARA CANTELL 6.500 €
Elokuvanäyttelemistä käsittelevä kirja
GAUDEAMUS OY 14.800 €
Norbert Elias: Sivilisaatioprosessi – suomennoksen viimeistely
FT MALIN GRAHN 24.400 €
Tietokirja tunteiden filosofiasta
VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATTI JARI HANSKA JA TYÖRYHMÄ16.000 €
Journalistinen tietokirja eläkejärjestelmästä
FM SANNI HEINZMANN 16.100 €
Suomen mestariopettaja – käsikirja S2-opettajalle. Tietokirja tehokkaasta ja opiskelijan taakkaa helpottavasta S2-opetusmetodista aikuiskoulutuksessa
VTT SEPPO HENTILÄ 7.800 €
Ensimmäiset aseveljet – saksalaiset Suomessa 1918
HITAAN JOURNALISMIN YHDISTYS RY. 15.300 €
Seitsemän tarinaa eurooppalaisesta korruptiosta. Kolmessa EU-maassa toteutettava tutkivan journalismin hanke
FM RITVA HYTTINEN JA TYÖRYHMÄ36.165 €
UTELE – Tutkimustieto näkyväksi kirjastossa
INTO KUSTANNUS OY 75.000 €
Ohjelmallinen tietokirjakiertue, joka popularisoi tietoa, nostaa esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ja aktivoi tiedon tuotantoon
KAUPPATIETEIDEN TOHTORI MARIA JOUTSENVIRTA JA TYÖRYHMÄ15.750 €
Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja
MAATALOUS- METSÄTIETEIDEN TOHTORI EIJA JUUROLA JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimus dialogissa taiteen kanssa
PHD TAPIO KANNINEN JA TYÖRYHMÄ60.000 €
Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: verkkosivujen Globaali kriisi tässä ja nyt päivittäminen, laajentaminen ja käytön lisääminen tieto-, taide- ja toimintatapahtumien kautta
FILOSOFIAN TOHTORI ANU KARJALAINEN JA TYÖRYHMÄ28.000 €
Monikielinen perheemme – Our Multilingual Family. Kaksikielinen (suomi/englanti) ja yleistajuinen opas ulkosuomalaisille perheille ja monikielisille perheille Suomessa
FM, TOIMITTAJA, TIETOKIRJAILIJA ANNU KEKÄLÄINEN 34.800 €
Aitojen takana -tietokirja
FILOSOFIAN MAISTERI EEVA KEMPPAINEN 21.300 €
Kuilut umpeen -yhteistyöprojekti
FM, KRIITIKKO, TUOTTAJA, TIETOKIRJAILIJA EEVA KEMPPI JA TYÖRYHMÄ16.790 €
25 vuotta täyttävän Q-teatterin vaiheita ja merkitystä monipuolisesti käsittelevän Q ja tähdet – Q-teatteri sukupolvikokemuksen näyttämönä -kirja
FM, TOHTORIKOULUTETTAVA HANNA KIETÄVÄINEN-SIRÉN 9.200 €
Rahvaan rakkaus. Suomalaisen rakkauden historiaa -tietokirjan loppuunsaattaminen
FM, KÄÄNTÄJÄ-KIRJAILIJA ARTO KIVIMÄKI 26.266 €
Kirja Troijan sodasta
FILOSOFIAN TOHTORI PIA KOIVUNEN 7.900 €
Maailman nuorisofestivaali ja kulttuurinen kylmä sota
FM PAULA KOKKONEN 31.200 €
Elektronisen sanakirjan (komi-englanti-suomi-venäjä) suomenkielisen osuuden työstäminen
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI, TOIMITTAJA JUSSI KONTTINEN JA TYÖRYHMÄ40.000 €
Tieto- ja reportaasikirja Siperiasta. Journalistinen teos kertoo mitä tapahtuu Venäjän vaurauden lähteillä
JATKO-OPISKELIJA ARI KORHONEN JA TYÖRYHMÄ13.800 €
Quentin Meillassoux’n teoksen Après la finitude kääntäminen suomeksi
TUTKIJA TIERA LAITINEN 15.600 €
Kirjokansi – Tietokirja taivaanilmiöiden luonnontieteellisestä olemuksesta ja niihin liittyvistä kansanrunouden mielikuvista
FM MARJATTA LEVANTO JA TYÖRYHMÄ15.600 €
Metsäläiset — pikkuväki metsän armoille -taidekirjaa Suomen maisemataiteesta
FILOSOFIAN TOHTORI VILLE LÄHDE 31.200 €
Teoksen Niukkuuden maailmassa englanninkielinen laitos
FILOSOFIAN TOHTORI RIINA MAUKOLA 23.400 €
Suomalaisen teatterin sankarittaret -tietokirja
OTM PIIA NUORGAM 6.750 €
Pohjoissaamenkielinen vauvakirja, joka elvyttää ja vahvistaa vanhempien ja lasten saamenkielentaitoa, lapsen saamelaista identiteettiä ja kulttuurin tuntemusta sekä toimii muistokirjana
TOIMITTAJA, DOKUMENTARISTI SAMPSA OINAALA JA TYÖRYHMÄ32.200 €
Talvivaaran kaivosta ja suomalaista yhteiskuntaa käsittelevä kirja
TOIMITTAJA KIMMO OKSANEN 31.900 €
Micaela Stoican, romanialaisen kerjäläisnaisen tarina tekstein ja kuvin
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATTI, TOIMITTAJA KATI PEHKONEN JA TYÖRYHMÄ30.950 €
Suomalaista vaateteollisuutta käsittelevä tietokirja
FM, KULTTUURIHISTORIOITSIJA LAURI PIISPA 32.600 €
Tietokirja Venäläisen elokuvan historia
FILOSOFIAN LISENSIAATTI LARISA PONOMAREVA (GREIDAN) 35.998 €
Komipermjakinkielisiä murretekstejä sisältävä teos
POP-TIEDE RY – POP-VETENSKAP RF. 40.000 €
Tiedettä kouluihin draaman keinoin vievä Ilmiömäistä!-kiertue
SUOMENTAJA, FILOSOFIAN MAISTERI ARTO ILMARI RINTALA 13.800 €
Inca Garcilaso de la Vegan historiateoksen Comentarios reales de los incas (1609) suomentaminen
FM, SUOMENTAJA, ESSEISTI TARJA ROINILA 15.600 €
Kääntämistä käsittelevän esseekirjan loppuun kirjoittaminen
PROFESSORI SIRKKA SAARINEN 8.850 €
Udmurttilais-suomalaisen (2008) ja Suomalais-udmurttilaisen (2013) sanakirjan materiaalin muuttaminen sähköiseksi sanalistaksi
YLIOPPILAS MARIA SEPPÄLÄ JA TYÖRYHMÄ17.100 €
Fintiaanit – suomalaisten siirtolaisten ja Amerikan alkuperäsväestön jälkeläiset Pohjois-Amerikassa 1900-2000-luvulla
VTT, YLIOPETTAJA ULLA SIIRTO JA TYÖRYHMÄ34.150 €
Oppi- ja tietokirja pakolaisuuden eri ulottuvuuksista
FK ELINA SUOLAHTI 23.400 €
Italialaisen kirjallisuuden historia
TIETEELLINEN SEURA SETS SUOMEN ELOKUVATUTKIMUKSEN SEURA RY. 3.300 €
Lähikuva-lehden siirtyminen open access -julkaisuksi
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY 45.000 €
Viestintäkokonaisuus, joka esittää ratkaisuja kasvutalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin tuomalla yhteiskunnalliseen keskusteluun kohtuutalousajattelua
SUOMEN SOVELTAVAN KIELITIETEEN YHDISTYS AFINLA RY 2.350 €
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n vuosikirjan muuttaminen avoimeksi verkkojulkaisuksi ja yhdistyksen julkaisuarkiston siirtäminen vapaasti saataville
TAIDEHISTORIAN SEURA – FO?RENINGEN FO?R KONSTHISTORIA RY 4.000 €
Taidehistorian seuran perustaman TAHITI-verkkolehden toiminnan jatkaminen ja kehitta?minen
DOSENTTI HANNU TAKALA 7.800 €
Puna-armeijan sotasaalisvarastot Viipurissa 1940 -kirjan loppuunsaattaminen
TIETOKIRJAILIJA OLLI TAMMILEHTO 31.200 €
Yhteiskunnan olomuodon muutos. Mahdollisuudet sellaiseen nopeaan ja syvälliseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen, joka kääntää yhteiskunnan pois katastrofiin johtavalta polulta
TIEDON JULKISTAMISEN KULTTUURITEHDAS RY 50.000 €
Finlandia 2.1 audiovisuaalisen tiedonjulkistamisen kehittämishanke
TUTKIJALIITTO RY 8.000 €
Tutkijaliiton Paradeigma-julkaisusarjan tunnettuuden edistäminen ja jatkuvuuden ja vaikuttavuuden turvaaminen sen verkkonäkyvyyttä kehittämällä
VIRON SOVELTAVAN KIELITIETEEN YHDISTYS 5.000 €
Tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi. Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen, tieteellisen profiilin vakiinnuttaminen ja 25. numeron julkaisutoiminnan tukeminen
YHTEISÖRAHOITUSPALVELU MESENAATTI.ME OY 30.000 €
Tieteen yhteisörahoitusohjelma – pilotti 2015: Yhteisörahoitusmallin jalkauttaminen tieteen rahoitusinstrumentiksi
FM, KÄÄNTÄJÄ YURIY ZUB 5.750 €
Suomalaisen tietokirjallisuuden kääntämiseen ukrainan kielelle

SIRKUSTAITEILIJA ELICE ABONCE MUHONEN JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Sirkuselokuva Mad In Finland
AGENCY NORTH OY 11.500 €
Kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen käännöshanke
KUVATAITEILIJA AMK HEINI AHO JA TYÖRYHMÄ31.100 €
Julkaisun tekeminen ja konseptin eteenpäin työstäminen keväällä 2014 toteutuneesta laboratoriosta ja seminaarista
MUUSIKKO, SÄVELTÄJÄ HETA AHO JA TYÖRYHMÄ16.000 €
Eloa-taidefestivaalin toteuttaminen
TILATAITEILIJA PAULI AHOPELTO 8.300 €
Ovipeili-kaupunkitaideteos
KÄÄNTÄJÄ KAIJA ANTTONEN 8.000 €
Saamelaisen lastenkirjallisuuden julkaisun edistäminen
TAITEEN TOHTORI PETRI ANTTONEN 15.600 €
Kolmiulotteista valokuvamenetelmää kehittävä hanke
TUTKIJA EEMELI ARO JA TYÖRYHMÄ4.000 €
Kampanjointi World Science Fiction Conventionin saamiseksi Suomeen vuonna 2017 ja tietoisuuden lisääminen Suomesta sekä suomalaisesta tieteis- ja fantasiakirjallisuudesta etenkin Yhdysvalloissa
ARTE RY 10.000 €
Titanik-gallerian kaupunkitilan tutkimus- ja näyttelyhanke Turku Phantasmagoria
KUVATAITEEN KANDIDAATTI ELINA AUTIO 11.500 €
Näyttelyn valmistaminen Forum Boxin Monttuun
BALTIC CIRCLE -FESTIVAALI / Q-TEATTERI RY 27.000 €
#Zartivismi. Artivismia käsittelevä ohjelmakokonaisuus Baltic Circle -festivaalilla
BARE BONE BUSINESS OSUUSKUNTA 24.150 €
Nivelet yhdistää koreografioidun fyysisen liikkeen esiintyjän jäseniin liitetyillä sensoreilla elektroniseksi ääneksi. Electronic marching band meets circus with a twist
MA, ARTIST, CULTURAL WORKER ERICH BERGER JA TYÖRYHMÄ11.350 €
Inheritance – family jewellery artefacts with traces of radionuclide which render them unwearable. To bring the irrationality we treat our environment into an intimate and comprehensible context
KUVATAITEEN MAISTERI MAIJA BLÅFIELD 12.000 €
The Fantastic -elokuvateos
ELOKUVAOHJAAJA KANERVA CEDERSTRÖM JA TYÖRYHMÄ10.100 €
Lypertö – hiljaisten talojen kylä, audiovisuaalinen teossarja
CHECKPOINT HELSINGIN TUKIYHDISTYS RY 120.200 €
Checkpoint Helsingin kansainvälisen nykytaiteen kuraattoritoiminnan käynnistäminen vuosina 2015–2016
CORPUS RY. 10.900 €
Museoetiikka 2.0. Kansainvälisen museoeettisen keskustelun tuominen Suomeen
MASTER OF LAW ROXANA CRISOLOGO JA TYÖRYHMÄ32.000 €
Sivuvalo. Onko tämä suomalaista kirjallisuutta? To improve the visibility of writers who live in Finland but write in other languages than Finnish or Swedish.
DOCPOINT – HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAYHDISTYS RY 12.000 €
Dokumentaarisen elokuvan ja taiteen rajojen etsiminen DocPoint 2015 -dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmistossa
EDISTYKSELLINEN NYKYTANSSI JA -BALETTI YHDISTYS 20.000 €
Susanna Leinonen Companyn uuden tanssiteoksen Valve (työnimi) toteuttaminen vuonna 2015
ESITYSTAITEEN SEURA RY. 22.000 €
Discorituaali-esityshanke
KUVATAITEEN MAISTERI JENNI ESKOLA 13.800 €
Taiteellinen työskentely, uusiin työskentelymateriaaleihin tutustuminen, näyttelyihin osallistuminen
MUS.PED. AMK SUNNIVA FAGERLUND 17.000 €
Poikkitaiteellinen esitys Reflections of the Identity
FLAME JAZZ RY 10.000 €
Flame Jazz -konserttisarjan kansainvälistyminen
FLOW RY 17.000 €
Nykytanssin näyttämöteos Panopticon (työnimi)
MUSIIKIN MAISTERI, KULTTUURITUOTTAJA JOHANNA FREDRIKSSON JA TYÖRYHMÄ28.000 €
Kansainvälinen katuperformanssifestivaali Helsingissä 2015
FYYSILLISEN AIKALAISTAITEEN YSTÄVÄT RY. 21.000 €
Walkapolis-kävelykonseptin toteuttaminen
MA-OPISKELIJA TATU GUSTAFSSON 14.300 €
Weather Camera Selfportraits
TANSSITAITEEN MAISTERI JYRKI HAAPALA JA TYÖRYHMÄ3.900 €
Linda – The face in the Mirror -näyttämöteoksen toteutus
TEM, TAM TERIKE HAAPOJA JA TYÖRYHMÄ40.000 €
Toisten historia -hankkeen vuoden 2015 teos Epäihmisyyden museo ja siihen liittyvä julkaisu sekä luennot
TAITEEN MAISTERI MATTI HAGELBERG 31.200 €
Läskimooses-sarjakuvalehden piirtäminen
SIRKUSTAITEILIJA (AMK) SALLA HAKANPÄÄ JA TYÖRYHMÄ16.000 €
Tilasidonnaisen, uimahallissa esitettävän Dive-nykysirkusteoksen valmistaminen ja esittäminen
KUVATAITEEN MAISTERI AURA HAKURI JA TYÖRYHMÄ31.050 €
Performanssiryhmän Linda ja Aura taiteellinen projekti Viisi vaihetta
KUVATAITEEN MAISTERI KAISALEENA HALINEN 13.800 €
Teoskokonaisuuden loppuunsaattaminen Galleria Aman näyttelyyn sekä uusien paikkasidonnaisten teosten työstäminen
VALOKUVATAITEILIJA, TAM ILKKA HALSO 10.000 €
Maiseman valaistus -valokuvaprojekti
KUVATAITEILIJA KALLE PEKKA HAMM JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Mäntän XX kuvataideviikkojen taiteilijoiden työskentely ja teosten tuotantokulut
TAITEEN MAISTERI SAARA HANNULA JA TYÖRYHMÄ27.600 €
The BodyBuilding Project -esitysinstallaatio ja sarja tapahtumia Galleria Augustassa
TAITEEN MAISTERI (MA IN SCREENWRITING) KATRIN HAVIA 9.200 €
Surreal Heights -elokuvasarjan jatko-osan ennakkotutkimus- ja käsikirjoittamistyö
VALOKUVAAJA HANNES HEIKURA 9.200 €
Valokuvanäyttely ja kirja End of the Road
MUSIIKIN MAISTERI, VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATTI MARJO HEISKANEN 27.600 €
Musiikkiaiheisen romaanin kirjoittaminen
LAVARUNOYHTEISÖ HELSINKI POETRY CONNECTION RY. 12.900 €
Kansainvälinen W/ord! -stage poetry festival 2015
HIAP RY 40.000 €
Frontiers in retriet – Multidisciplinary approaches to ecology in contemporary art
KUVATAITEEN MAISTERI LAURA KAROLIINA HORELLI 15.000 €
Videoteoksen The Jokinen Trial toteutus
SÄVELTÄJÄ ANNA HUUSKONEN JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Rajoilla. Ung Nordisk Musik -festivaali Helsingissä vuonna 2015
SÄVELTÄJÄ MAIJA HYNNINEN JA TYÖRYHMÄ14.000 €
Tanssia, nykymusiikkia ja kuvataidetta yhdistävän kokonaistaideteoksen valmistaminen
KIRJAILIJA VILLE HYTÖNEN 13.800 €
Romaanin Ukko Thiesin oikeudenkäynti viimeisteleminen
HÖYHENTÄMÖ-TEATTERIYHDISTYS RY 20.800 €
Tuhat intensiteettiä -esityksen tuotanto
INTOMIELISET RY 35.000 €
Arja Tiili & Co: Break The Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan -hankkeen esitys. Breakdancea, nykytanssiteatteria ja videoanimaatiota sekä live DJ/ rap- musiikkia yhdistelevä esitys
PIANOTAITEILIJA VÄINÖ JALKANEN JA TYÖRYHMÄ35.000 €
Marin kieltä, valokuvia Marimaalta sekä kansainvälisesti merkittäviä nykymusiikkiteoksia esittelevän Matka marien maalle -konserttikiertueen toteuttaminen Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa
MUSIIKIN TOHTORI ELISA JÄRVI 6.200 €
Neljäsosasävelaskelpianon käyttöönotto ja soittotapojen kehittäminen
JÄTTÖMAA RY 20.000 €
Jättömaa-festivaalin järjestäminen
DOSENTTI, PH.D. KAARINA KAILO JA TYÖRYHMÄ19.000 €
Mielly metsä, kostu korpi – suomalaisten ja suomensukuisten kansojen ekologinen perinnetieto ja haltiakulttuuri. Kiertävä multimedianäyttely
TEATTERITAITEEN MAISTERI (TEM) IRENE KAJO JA TYÖRYHMÄ25.000 €
Agonia – eli kuinka opin rakastamaan paradoksia. Moniaistinen ja ruumiillinen tapahtumasarja. Tuntematonta käsittelevän esitys-/tapahtumasarjan osa II
MUT MAARI KALLBERG JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Seurasaari Soi! 2015
KUVATAITEEN MAISTERI TELLERVO KALLEINEN JA TYÖRYHMÄ35.000 €
The Hundred and The One -multimediataideteoksen toteuttaminen
KUVATAITEILIJA DZAMIL KAMANGER JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Taiteellinen työskentely: Pier Paolo Pasolinin taiteellinen ja intellektuaalinen perintö ja sen merkitys 2010-luvulle
KUVATAITEILIJA (AMK) SORA KANKARE 12.500 €
Subdimensionaalinen portti: Kootut epäonnistumistarinani
KUVATAITEILIJA, TAITEEN MAISTERI HANNU KARJALAINEN 20.500 €
Kokeellisen täyspitkän elokuvan Saatte kuulla kumman laulun toteuttaminen vuonna 2015
TEM ANNA-MARI KARVONEN 18.400 €
Black Witch -esitys ja Hologrammi-esitysteksti (työnimi)
TAIDEMAALARI/KUVANVEISTÄJÄ, KUVATAIDEAKATEMIA PERTTI KEKARAINEN 12.000 €
Tilallisia muutoksia. 25-vuotisjuhlanäyttely Forum Boxissa
KUVATAITEEN MAISTERI OLLI KERÄNEN 10.000 €
Videoteoksen ja siihen liittyvän installaation toteuttaminen tulevaan yksityisnäyttelyyn
KIRJALLISUUS- JA KULTTUURIYHDISTYS SÄRÖ RY 25.000 €
Särön Missio-teemavuosi 2015: Euroopan itä
TANSSITAITEEN MAISTERI CARL KNIF JA TYÖRYHMÄ13.800 €
Friends of Dymphna, an opera about depression -tanssiteos
MUSIIKIN MAISTERI ULI KONTU-KORHONEN 25.000 €
Oliphant-yhtye: Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Draamallinen konserttikokonaisuus, jossa yhdistyy eurooppalainen keskiaikainen musiikki ja runous sekä näyttämökohtaukset
KREIKAN KIRJALLISUUDEN DOSENTTI TUA KORHONEN JA TYÖRYHMÄ25.300 €
Antiikin draamojen käännöshanke
KUVATAITEEN MAISTERI (KUM) SANNA KORTENIEMI 12.450 €
Valoisaan aikaan II -teoskokonaisuuden valmistaminen
TEATTERITAITEEN MAISTERI OSSI KOSKELAINEN JA TYÖRYHMÄ11.500 €
Neverland-esitys
TEOLOGIAN MAISTERI ÁRPÁD KOVÁCS JA TYÖRYHMÄ27.600 €
Hailuoto – turvasaari vainotuille taiteilijoille
TAITEEN KANDIDAATTI DAVID KOZMA JA TYÖRYHMÄ8.600 €
Identiteetti-hanke osa 1 #ID:Romania
KULTTUURI- JA TEATTERIYHDISTYS KAKSIKKO RY (TEATTERI 2.0) 20.000 €
Väkivallan kulttuuria ja kansallista identiteettiä suomalaisten nuorten miesten näkökulmasta käsittelevä teatteritaiteen hanke
KULTTUURIYHDISTYS MUSTEKALA RY 5.500 €
Kulttuurilehti Mustekalan sisällön ja toiminta-alustan kehittäminen vuonna 2015
KUNSTDOK MEDIA PRODUCTIONS 28.300 €
Art Advisor -taiteilijaohjelma
VALOKUVATAITEILIJA (KUVATAITEILIJA AMK) MAIJA KURKI 13.800 €
Valokuvaprojektin työstäminen
TANSSITAITEEN KANDIDAATTI, TANSSIJA PIETARI KÄRKI JA TYÖRYHMÄ20.000 €
SNAP ME – 20231 LIKES -tanssiteos sosiaalisessa mediassa kiihtyvästä itsepromootiosta, hetkistä ja niiden luomisesta
FT LIISA LAGERSTAM JA TYÖRYHMÄ37.400 €
Kulttuurikartano Laukon juhlavuoden näyttelyt
MUSIIKIN MAISTERI, FREELANCE-MUUSIKKO EMILIA LAJUNEN JA TYÖRYHMÄ5.000 €
Emilia Lajunen Fixed -soolokiertueen järjestäminen ja toteutus Suomessa kesällä 2015 polkupyöräillen
MASTER OF LAWS CHRISTIAN LANGENSKIÖLD 9.400 €
Shelter Photography exhibition at Peri Photographic Centre, and the Wäinö Aaltonen Museum in Turku
TAITEEN KANDIDAATTI, VALOKUVAAJA LASSE LECKLIN JA TYÖRYHMÄ12.500 €
Euroopan kauneimmat ydinvoimalat -valokuvaprojekti
KUVATAITEEN MAISTERI NIINA LEHTONEN BRAUN 13.800 €
Teoskokonaisuuden These Foolish Things Remind Me of You toteutus näyttelyitä varten sekä taidekirjaksi
LENS POLITICA RY 15.000 €
Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin Lens Politican 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen
KIRJAILIJA SAMI LIUHTO 27.600 €
Avantgardistis-menetelmällisen runoteoksen kirjoittaminen
LOUD SILENTS RY 10.000 €
Loud Silents: livesäestetyn mykkäelokuvan koulutus-, esitys- ja kulttuurivientihanke
M.A.D. TANSSIMAISTERIT RY 30.000 €
Suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke
MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 120.000 €
Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. Hankejakson II Paikan tuntu – paikan identiteetti toteutus vuonna 2015
MAD HOUSE YSTÄVÄT RY – MAD HOUSE VÄNNER RF 138.000 €
Mad Housen päämääränä on luoda kansainvälisen tason tuotantotalo esitystaiteelle Suomeen
VALOKUVAAJA/ELOKUVAAJA JUKKA MALE 31.200 €
Elokuva tiukkojen sukupuoliroolien vaikutuksesta arkeen ja siihen piiloutuva hämärä
ARKKITEHTI JUHO MANKA 27.600 €
MoBio – siirrettävät luontolaitteet kaupungissa
FILOSOFIAN MAISTERI, RUNOILIJA TEEMU MANNINEN 20.700 €
Nykyrunouden arvoja ja perinteitä käsittelevän kriittisen esseekokoelman kirjoittaminen
KUVATAITEILIJA HANNA MARGAREETA MARNO 8.900 €
Kaunis kuin Kivestä Veistetty Uni -installaatiosarja
HUM.KAND., KIRJAILIJA MARIA MATINMIKKO JA TYÖRYHMÄ3.110 €
Mahdollisen Kirjallisuuden Seura: Kollektiiviromaanin viimeistely ja julkaisu
ELOKUVAOHJAAJA MIKA MATTILA 10.000 €
The World Park® -dokumenttielokuvan ennakkosuunnittelu, käsikirjoitus ja koekuvaukset
MEHILÄISPESÄ RY / GALLERIA HUUTO 20.000 €
Taiteilijoiden uuden toimintatilan vakiinnuttaminen 2015
MEIDÄN FESTIVAALI / JÄRVENPÄÄN SIBELIUS-SEURA RY. 25.000 €
Meidän Festivaalilla vuonna 2015 toteutettavan Liikkuva Ainola -konserttitilan ja konserttisarjan tuotanto
TAITEEN KANDIDAATTI LAURA MERZ 9.200 €
Kanirukka: kansanperinteestä ammentava, ekologinen suunnittelukonsepti turkistuotteille citykanien nahoista
ELOKUVANTEKIJÄ, TAITEILIJA MILLA MOILANEN 14.700 €
Animaatioelokuvan toteuttaminen
MUK, SIBA LAURA MURTOMAA 13.800 €
Sädekehiä – täydellisen politiikkaa -esityksen suunnittelu, harjoitus ja esitys
MUSTA SAUKKO RY 50.000 €
SIC-gallerian näyttelytoiminta 2015 ja toiminnan kehittäminen
KUVATAITEEN MAISTERI SALLA MYLLYLÄ 13.800 €
Taiteellinen työskentely piirtämisen ja liikkuvan kuvan välimaastossa
KIRJAILIJA, TEATTERIOHJAAJA HARRI ISTVÁN MÄKI 8.500 €
Nuortenromaani Kuumat kivet
NAPAFILMS OY 23.000 €
Kohtaaminen puolivälissä -dokumenttielokuvan taustatutkimusmatka ja kehittäminen
NEW PERFORMANCE TURKU RY 32.200 €
New Performance Turku Festival 28.9.–4.10.2015
KUVATAITEILIJA JAAKKO NIEMELÄ 12.000 €
Nostalgia – Taiteellinen tutkimus isästäni merikapteeni Kap Hornin kiertäjä Erkki Niemelästä
KUVATAITEEN MAISTERI HEINI NIEMINEN JA TYÖRYHMÄ5.000 €
Elin&Keino/Nieminen&Nyberg: Osallistuminen kansainväliseen ulkoilmakuvanveistonäyttely Headland Sculpture on the Gulfiin Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa teoksella Artificial Astronomy
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JUULIA NIINIRANTA JA TYÖRYHMÄ16.000 €
Kalevala & Stringpurée Band live: Reino Niinirannan Kalevala-animaatiot elävän musiikin säestämänä
KUVATAITEEN MAISTERI AAPO NIKKANEN 9.200 €
Be Me (työnimi) – monitaiteellinen teoskokonaisuus
TAITEILIJA, KURAATTORI TUULA NIKULAINEN JA TYÖRYHMÄ27.600 €
Riitti yhteisöllisenä muistivarastona. Rituaalimuseo muistiorganisaatioksi
KUVATAITEILIJA, PROFESSORI PETTERI NISUNEN 12.000 €
Pinnan absorptio-ominaisuuksien käyttö taiteellisena ilmaisukeinona
NUOREN VOIMAN LIITTO RY 13.500 €
Suomalais-venäläinen nykyrunouden käännös- ja kulttuurivaihtohanke
TAITEEN KANDIDAATTI KATI NÄRHI 8.625 €
Sarjakuvakirjan tekeminen
MASTER OF ARTS EGLE ODDO JA TYÖRYHMÄ18.800 €
The Arch of Seeds, cross-disciplinary project
VALOKUVATAITEILIJA MILLA-KARIINA OJA 20.000 €
Parallel Interiors -näyttely Valokuvagalleria Hippolytessä sekä Turku biennaaliin 2015 tulevan teoksen valmistus
OULUN KULTTUURITAPAHTUMAYHDISTYS RY 15.000 €
Lusia-oopperan taiteellisen työn ja tuotannon viimeistely sekä teoksen esittäminen
SARJAKUVATAITEILIJA/KUVITTAJA HEIKKI PAAKKANEN 27.600 €
Suomi 100 -teos
PALIKKA RY 8.000 €
Animatricks-festivaalin järjestäminen vuonna 2015
KUVATAITEILIJA IDA PALOJÄRVI 4.000 €
Näyttelyn pitäminen Galleria Huudossa keväällä 2015
ESIINTYVÄ TAITEILIJA, TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA (AMK) JOHANNA PELTONEN 9.200 €
Tyyppi versus tulitikku. Esineteatterin rajoja tutkiva sooloesitysten sarja
VAPAA TAITEILIJA MIKKO PERKOLA 12.940 €
Epitafi – lauluja vankilasta: Mikko Perkolan viola da gamba- ja laulutaide yhdistyy UMO big bandin kanssa
KIRJAILIJA JA PELISUUNNITTELIJA MIKE POHJOLA JA TYÖRYHMÄ14.800 €
Katajainen kansa. Vuoden 2017 kattava suomalaisuutta ja itsenäisen Suomen historiaa useista perspektiiveistä ja useilla interaktiivisilla teosmuodoilla luotaava kokonaisuus
POLIITTISEN VALOKUVAN FESTIVAALI RY 52.000 €
Poliittisen valokuvan festivaali
KULTTUURITUOTTAJA IVAN PUNZO JA TYÖRYHMÄ27.000 €
AAVE-festivaali
KUVATAITEEN KANDIDAATTI JOAKIM PUSENIUS JA TYÖRYHMÄ9.200 €
Tomorrow was magnificent –näyttely
TAITEEN MAISTERI, LAVASTAJA JYRKI PYLVÄS JA TYÖRYHMÄ10.800 €
Antroposeeni-monitaideteoksen valmistaminen
TEATTERITAITEEN MAISTERI EMILIA PÖYHÖNEN 27.600 €
Tekstin ja näyttämön rajoja tutkivien teosten kirjoittaminen
NUKKETEATTERITAITEILIJA MERJA PÖYHÖNEN JA TYÖRYHMÄ29.900 €
Romeo ja Julia – suuruudenhullua Shakespearea nukein syksyllä 2015
KOREOGRAFI/TAM 2014 KATI RAATIKAINEN 10.000 €
Mementos-esitysinstallaatio
RADION KAMARIKUORON LAULAJAT RY 30.000 €
Helsingin kamarikuoron nykymusiikkitoiminta 2015
RAW VIEW / SOUL CREATIONS OY 15.000 €
Raw View –valokuvalehden tabletin konseptointi ja toteutus sekä kansainvälistäminen
DOKUMENTTIELOKUVANTEKIJÄ, FILOSOFIAN MAISTERI, TAITEEN KANDIDAATTI ELLI RINTALA 4.600 €
Koillisväylä-dokumenttielokuvan kehittelytyö
KUVATAITEILIJA LIISA ROBERTS 19.000 €
Petersburg Underground (working title). A series of 12 photographs based on the architecture of the St Petersburg metro
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA, AMK MARION ROBINSON JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Sanakuva Kollektiivi: visuaalisen runouden näyttelyn järjestäminen, Dadakone-runogeneraattorin suomalais-ugrilaisen version toteuttaminen ja runovideo
SIRKUSARTISTI VIIVI ROIHA JA TYÖRYHMÄ7.270 €
Duo Kamppi&Roihu ja Metsä: metsäprojekti, jossa yhdistyvät sirkus, metsä, valokuvaus, lyhytelokuvat ja normien muokkaus
MFA VISUAL ARTIST ANNA ROKKA 7.700 €
Visual artists Rokka & Zettergren: Inna di Video Light – multidisciplinary artwork that wildly investigates the raw creative art Dancehall, executed as a video installation
KUVATAITEEN MAISTERI JANI RUSCICA 19.000 €
Flatlands-teoskokonaisuus (osa Conversation in Pieces -projektia)
PERKUSSIOTAITEILIJA SAMI RÖNKÄ 10.000 €
Replaying silence – kokeellinen musiikki- ja flamencotanssiteos
MASTER’S DEGREE OF ART AND RESEARCH SEPIDEH SADATIZARRINI (RAHAA) 2.600 €
One ocean is a distance. Transition between time and space based on an individual culture and background in different geopolitical points
BACHELOR OF DANCE ARTS ANNATUULI SAINE JA TYÖRYHMÄ18.400 €
Rule of Capture – paikkakohtainen ympäristötanssiesitys ja siihen perustuva lyhytelokuva
KIRJAILIJA TIMO SALO 10.350 €
Laaja modulaarinen runo- ja proosateos
LAULAJA, LAULUNTEKIJÄ, LAULUNOPETTAJA, KUORONJOHTAJA EMMA SALOKOSKI 27.600 €
Teatteria, tanssia, äänimaisemaa ja elektroniikkaa yhdistävä näyttämöllinen musiikkiprojekti solisteille, kuorolle ja muusikoille
ARKKITEHTI, PHD CAND. MIKA SAVELA 10.900 €
METAFIN – Kokeellinen näyttely-, arkisto- ja julkaisuhanke
MUSIIKIN MAISTERI, SÄVELTÄJÄ MAX JARNO SAVIKANGAS 27.600 €
Sävellyshankkeiden toteuttaminen
GALLERISTI, KULTTUURITUOTTAJA VILLE SILVENNOINEN 13.800 €
Kalevatron – uuden taiteen festivaali Lappeenrannassa 2015
KUVATAITEEN MAISTERI JOONAS SIREN 27.600 €
Taiteellinen työskentely ja näyttelyiden järjestäminen, aiheena äänen sisällölliset ulottuvuudet
FILOSOFIAN MAISTERI JOLIN SLOTTE 13.800 €
Subliimit tulkinnat – Sublima tolkningar – Sublime tolkninger
SUOMEN NEW YORKIN KULTTUURI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ 80.000 €
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja Suomen Lontoon instituutin yhteisen MOBIUS-hankkeen jatkaminen
SUOMEN OISTAT-KESKUS 30.000 €
Skenografianäyttely Prague Quadrennialen Suomen ammattilaisosaston suunnittelu ja toteuttaminen
SUOMI-VENÄJÄ-SEURA RY 75.000 €
Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2012-2016
KIRJAILIJA, FIL.YO SAILA SUSILUOTO JA TYÖRYHMÄ28.000 €
Antikythera: laaja, vuorovaikutteinen, eri taiteenaloja ja teknologiaa yhdistävä runotaideteos iPadille ja tablettitietokoneille
KUVATAITEEN MAISTERI ELLA TAHKOLAHTI 2.000 €
Luola (työnimi), reaaliaikaisen videoinstallaation valmistaminen Galleria Uusi Kipinään Lahteen 2015
TAITE RY 55.000 €
Wunderbar!-pienoisoopperan kantaesitys Yrjönkadun uimahallissa Helsingissä elokuussa 2015
ELOKUVAOHJAAJA (VTM, TAK) ELINA TALVENSAARI JA TYÖRYHMÄ8.480 €
Puhtaus ja vaara (työnimi) -dokumenttielokuvan kehittely
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT 18.000 €
Kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen kohtaaminen
TEATTERIYHDISTYS TAKOMO RY 12.000 €
Teatteri Takomon Dark Side Of The Mime -esityksen vieminen Edinburghin Fringe -festivaalille 2015
FILOSOFIAN MAISTERI JOUNI TEITTINEN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Tuli & Savu -runouslehden juhlajulkaisu, digitointi ja toiminnan kehittäminen
TEATTERITAITEEN MAISTERI, TEM TUOMAS TIMONEN JA TYÖRYHMÄ25.800 €
black mödernismin Takomon kiertue. Kirjallisten esitysten sarja, jonka tarkoitus on luoda pohjaa kirjallisen esitystaiteen kulttuurille Suomessa
MUSIIKIN MAISTERI JOONA TOIVANEN JA TYÖRYHMÄ3.750 €
Shimmers and Shades – Colors of Sound in Visual Rooms -projektin säveltäminen ja sovittaminen
KUVATAITEILIJA JOUNI TONI 27.600 €
Työskentely Rijksakademie van beeldende kunsten -taiteilijaresidenssissä
YLIOPPILAS TUOMO TUOVINEN JA TYÖRYHMÄ34.260 €
Sorbus-galleria: Helsingin galleriakentän avaaminen uusille ja kansainvälisille tekijöille – taiteilijoille maksuton galleria Vaasankadulle
TEATTERITAITEEN MAISTERI SAARA TURUNEN 27.600 €
Kotimaan palasia (työnimi) -esityssuunnitelma ja Rakkaudenhirviö-romaanin kirjoittaminen
TYÖVÄENMUSEO WERSTAS (TYÖVÄEN MUSEOYHDISTYS RY) 9.500 €
Afrikka Suomessa – työpajoja ja tapahtumia
UMO-SÄÄTIÖ / UMO JAZZ ORCHESTRA 15.000 €
Uusia näkökulmia musiikkiin -konserttisarjan toteuttaminen ja uusien teosten tilaaminen UMO – Uuden musiikin orkesterin 40-vuotisjuhlavuonna 2015
UTELIAAT MUUSIKOT RY 20.000 €
Tulkinnanvaraista-konserttisarjan järjestäminen
SIRKUSTAITEEN AMK HANNA-MAARIT UTRIAINEN JA TYÖRYHMÄ16.100 €
Zero Gravity Company: Toisin sanoen -nykysirkusteos
UUSINTA-KAMARIYHTYEEN KANNATUSYHDISTYS RY 10.000 €
Uusinta Ensemblen konserttitoiminta 2015, teemana kehollisuus
VALLATON RY / WANTON EMBASSY 25.000 €
Kulttuurikeittiö Helsinki – Plovdiv / Cultural Kitchen Helsinki – Plovdiv
VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO RY 35.000 €
Taiteesta toimeentuloa 2015–2019. Valokuvataiteilijoiden Liiton taiteilijalähtöisten toimintatapojen kehittäminen (hankkeen aloittaminen vuonna 2015)
LAVASTAJA MA, NUKKETEATTERITAITEILIJA IIDA VANTTAJA 10.000 €
Aikuisille suunnattu nukketeatteriesitys Kirjeitä tuuleen
TAITEEN MAISTERI PAULA VARIS JA TYÖRYHMÄ24.000 €
Elfriede Jelinekin Rechnitz -näytelmän suomenkielinen kantaesitys keväällä 2015
TANSSITM, KM, MUUSIKKO PANU VARSTALA JA TYÖRYHMÄ9.200 €
Taideakatemia – samanaikainen näyttämöteos ja radio-ohjelma
TEATTERIOHJAAJA (TEM) PETRA VEHVILÄINEN 18.400 €
Selfies-esityssarja
VIITASAAREN KESÄAKATEMIA RY 30.000 €
Uuden musiikin kesäakatemia 2014-2016
KULTTUURITUOTTAJA (AMK) ULRIKA VILKE JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Koreografi Joona Halonen & työryhmä: liikkeellinen teos Tight (työnimi)
TEM, NÄYTTELIJÄ-TUOTTAJA JARI VIRMAN JA TYÖRYHMÄ34.500 €
RedNoseClub: Lokki 2015 -esitys
KTT, DOSENTTI AKSELI VIRTANEN 35.200 €
Future Art Base
VISIOKOLMIO OY / OHJAAJA, KÄSIKIRJOITTAJA, TUOTTAJA JAN IJÄS 11.000 €
Filmille toteutettava dokumentaarinen kauhuelokuva samasta paikasta kahdessa eri ajassa
KIRJAILIJA JAAKKO YLI-JUONIKAS JA TYÖRYHMÄ22.500 €
Kuningas Roi – sinfoninen revyy. Susikoira Roi -meemin ympärille rakennettu monitaiteinen esitys
DIPLOM OF ARTS SEBASTIAN ZIEGLER JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Videokaffe: Näyttelyiden valmistaminen
ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS 15.000 €
Cullberg Ballet & Deborah Hay: Figure a sea

OIKEUSTIETEEN TOHTORI LEENA HEINÄMÄKI JA TYÖRYHMÄ79.000 €
Dokumenttiprojekti: Saisiko olla ympäristökonfliktikeittoa?

PROFESSORI, TAT SUSANNA HELKE JA TYÖRYHMÄ280.630 €
Tekijälähtöinen ja taiteellinen tutkimusprojekti: Sovun ja repeämän kuvat – dokumentaarinen elokuva hyvinvointivaltion eetoksen ja murtumien heijastajana

PH.D. DOSENTTI, SENIOR RESEARCH FELLOW PIRJO NIKANDER JA TYÖRYHMÄ273.592 €
Kohti kaksitahti-Suomea? Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus

FIL. YO, TIETOKIRJALLISUUDEN ASIANTUNTIJA TUOMAS SEPPÄ JA TYÖRYHMÄ114.516 €
Viimeinen maamme kirja. Panoraama 2010-luvun Suomesta

VTT ANU SUORANTA JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Operaatio Työvoimatoimisto. Eriarvoistaako aktiivinen työvoimapolitiikka työttömät? Tutkijoiden ja journalistien yhteishanke

VTT TUUKKA TAMMI JA TYÖRYHMÄ117.300 €
Asumispalveluiden musta laatikko – ja kuinka laatikko avataan tutkimuksen, tutkivan journalismin ja kokemusasiantuntemuksen avulla

Koneen Säätiön hallitus myönsi elokuussa 316 249 euroa Jakautuuko Suomi? -rahoitushaun ensimmäisellä kierroksella. Apurahan sai yhteensä 11 henkilöä tai työryhmää. Jakautuuko Suomi? -rahoitushaun tavoitteena on lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Rahoitus on suunnattu erityisesti tutkijoiden ja journalistien yhteishankkeille, ja ensimmäisellä kierroksella tuettiin valmistelevia tai nopeaa toimintaa vaativia hankkeita.

Professori Heikki Hiilamo ja työryhmä 46.000 €
Osallistavan sosiaaliturvan kokeilut: pakkotyötä vai uusia työmarkkinamahdollisuuksia

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos 29.440 €
Päätepisteitä ja uusia alkuja: Lieksansomalit peilin kääntöpuolella – maahanmuuttajien myönteinen merkitys väestöpaosta ja työttömyydestä kärsivän pikkukaupungin arjessa ja tulevaisuudessa

Kaskas Media 41.960 €
Tilastoista todeksi – Journalistinen kuvaus verkkoon nuorten hyvinvointia ja eriarvoistumiskehitystä koskevasta viranomaistiedosta

Sosiologian professori, Lapin yliopisto Merja Kinnunen ja työryhmä 5.100 €
Saako täällä asua? Pohjoisen näkökulmia eriarvoisuuteen -hanke yhdistää tutkimuksen, taiteen ja viestinnän keinot valottaa pohjoista eriarvoisuutta ja uusia yhteiskunnallisia jakoja

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry 68.845 €
Piilosta näkyväksi – Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa

 Professori Turo-Kimmo Lehtonen ja työryhmä 11.561 €
”Me” ja ”muut” nyky-Suomessa

FM, VTK, vapaa toimittaja Maria Mustranta 5.200 €
Juttu Jakomäestä ja vähempiosaisten poliittisuudesta Long Play -verkkojulkaisuun

YTT, professori Atte Oksanen ja työryhmä 59.943 €
Vihan verkko: Äärimmäiset nettiyhteisöt tutkimuksen ja tutkivan journalismin valossa

VTM, toimittaja Reetta Räty ja työryhmä 28.100 €
Eriytyvä Suomi: tapaustutkimus sosiaalisista jakolinjoista ja kaupunkitilan mahdollisuuksista Vuosaaressa

Professori Tiina Silvasti ja työryhmä 13.100 €
Köyhä, läski ja roska – Jakautuvan Suomen eriarvoistuvat ruumiit

Valtiotiet. tri Tuukka Tammi ja työryhmä 7.000 €
Asumispalveluiden musta laatikko

ANARŠKIEL SERVI RY, TUTKIMUSRYHMÄ 163.200 €
Inarinsaamen oppimateriaalit kieliteknologian avulla (2015 – 2018)
INKERIN KULTTUURISEURA 16.000 €
Vatjan kielen kesäkurssit 2015-2016
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO / HUMANISTINEN OSASTO 251.965 €
Tavoitteena on tarjota nykyaikaista, yliopistollista kääntäjänkoulutusta karjalan kääntäjille ja nostaa kääntäminen elvytystutkimuksen kohteeksi ja elvytys käännöstieteellisen tutkimuksen osaksi
DOSENTTI, FT MARIA KELA JA TYÖRYHMÄ100.000 €
Viron- ja venäjänkielisten lasten suomen kielen kehittyminen: Videoidun Long Second -pitkittäisaineiston lingvistinen annotointi
PHD LARISA LEISIÖ 70.300 €
Nganasaanin kielen internet-oppaan luominen ja sen koekäyttö kieltä opiskelevilla nganasaaneilla Taimyrin kahdessa kyläkoulussa ja Dudinkan kaupungin perhekerhossa keskisessä Pohjois-Siperiassa
FILOSOFIAN TOHTORI JACK RUETER JA TYÖRYHMÄ258.152 €
Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin
FT, PROFESSORI LEA SIILIN JA TYÖRYHMÄ152.975 €
Vertaileva karjalan kielen kielioppi. Tutkimus karjalan kielen eri varieteetteja yhdistävistä ja erottavista morfologisista piirteistä

Suomen ensimmäisenä Säätiöpäivänä 1.10.2014 Koneen Säätiö järjesti pikahaun, jossa hakijat saivat apurahapäätöksen saman tien. Apurahan sai 26 hakijaa ja myöntösumma oli yhteensä 12 400 euroa.

ANNA BLOMSTER 250 €
Yhteistyö siirtoistutusten ja luonnonhoidon eteen
CLAIRE CAYOL JA TYÖRYHMÄ500 €
The Scientist in Academia… And Beyond
FEMINISTINEN SARJAKUVATOIMINTA 500 €
Feministinen sarjakuvasyksy 2014
KARLO HAAPIAINEN 500 €
Nuoruuteni taisivat jäädä salaisiin kätköihin
IIDA-MARIA HEINONEN JA TYÖRYHMÄ500 €
Helsingin feministinen salaseura: RAKKAUSAGILITY
REETA KANKAANPÄÄ 500 €
Valokuvia kehollisuudesta – viisi suomalaista miestä
ANNELI KANNINEN 500 €
Isäni mun, oh father
KAUPUNGINNAISET RY. 500 €
Entä jos sataa – lauluja rakkaudesta, pelosta ja periksiantamattomuudesta -konsertti kesäkuussa 2015
SAMPO KEROLA JA TYÖRYHMÄ500 €
Naapuriksi
SAMUEL KOHTALA JA TYÖRYHMÄ300 €
Tuotteen ® -lanseeraus
LAULULOUHOS.FI 500 €
Yksinäisen joulu Töölössä 2014
SINI LEMMETTY JA TYÖRYHMÄ500 €
Keskustelu- ja verkostoutumistilaisuus luonnontieteilijöiden ja ihmistieteilijöiden yhteistyön parantamiseksi Jyväskylässä
ARTTU MIETTINEN 450 €
TomoTab
MUSIIKKIYHDISTYS SUMMER OF STRUGGLE RY 500 €
Maailman uhanalaisin ammatti
JOHANNA MYKKÄNEN JA TYÖRYHMÄ500 €
Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa -kirjahanke
KWOK NG 400 €
HBSC autumn meeting attendance
OTTO OLAVINEN JA TYÖRYHMÄ500 €
Index of Metals
YASMINE PEKONEN 500 €
”Kohtaamispaikka”
SONYA SAHRADYAN JA TYÖRYHMÄ500 €
Improving migrants’ jobhunting skills
SANNA SIMOLA 500 €
Väitöstutkimuksen ”Design Diversities: Design as a system of communication. Italy vs. Finland.” esittely Milanon Cumulus-konferenssissa 2015 ”The Virtuous Circle. Design culture & experimentation.”
SUOMEN NAIS- JA FEMINISTIFILOSOFIEN YHDISTYS 500 €
Naiset filosofiassa
ALEX SUOMI JA TYÖRYHMÄ500 €
Suomalaisten kuvanveistäjien työnäytös suomalais-japanilaisen kuvanveistosymposiumin esittelemiseksi keväällä 2015
JULIUS SUSIMÄKI JA TYÖRYHMÄ500 €
On aika
JANI TANSKANEN JA TYÖRYHMÄ500 €
Mielen kulttuuri. Kerrottu, koettu ja kuviteltu hulluus -seminaari
MILLA TOMMILA 500 €
G. P. Telemannin Pimpinone-ooppera
SAMI VIRTANEN 500 €
Design for all: Design CHALLENGE -kilpailu. Opintomatka Innovation With All -seminaariin, Osloon

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 10.10.2014 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2015. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 285, ja residenssipaikkoja myönnettiin 48 hakijalle.

FM, KOTIMAINEN KIRJALLISUUS NIKO-MATTI AHTI
Sävellys- ja kirjoitustyö, levyn äänittäminen ja yhteisen taiteen tekemisen tavan kehittäminen työparina
KIRJAILIJA HASSAN BLASIM
Romaanin kirjoittaminen
TANSSITAITEEN MAISTERI REA-LIINA BRUNOU
Uuden tanssimenetelmän ja -teoksen kehittely.
FILOSOFIAN TOHTORI, KIRJAILIJA PAULIINA HAASJOKI
Esseeteoksen ”Tietoliikenne” valmiiksi kirjoittaminen sekä uuden runoteoksen aloittaminen
PERFORMER PHILIPPA HAMBLY
Masking the Contemporary Female
ARTENOMI TUA HAUTAMÄKI
Nukketeatteriin animoitavan metsän ja nukkien valmistaminen
ARTIST (MASTER IN VISUAL ARTS) ANAÏS HÉRAUD
La Ritournelle
MFA SONJA HINRICHSEN
Snow Drawings Project
FM MARJA JOHANSSON
Sävellys- ja kirjoitustyö, levyn äänittäminen ja yhteisen taiteen tekemisen tavan kehittäminen työparina.
KIRJAILIJA SILJA JÄRVENTAUSTA
Fiktiivisen tietokirjan kirjoittaminen aikuisille
YO, SIRKUSTAITEILIJA HENNA KAIKULA
Taiteellisten työni kehittäminen. Harso-esityksen käsikirjoituksen laatiminen ja projektiin liittyvien harjoitteiden työstäminen. Basel-maskin kanssa työskentely notkeusakrobatia höysteenä.
TAITEEN MAISTERI, ROYAL COLLEGE OF ART LEENA KANGASKOSKI
Taiteellinen työskentely, kaksiosaisen Manifest particle motion (työnimi) teoksen kokeellisen osuuden ja alkutöiden tekeminen
MASTER DEGREE – COMMUNICATION ART & DESIGN, ROYAL COLLEGE OF ART, 2004–2006 DAVID KERR
A series of works inspired by the writings of Richard Stallman & Dmitri Kleiner. The outcome being a publication & exhibition exploring the difference between free, open source & proprietary software.
DANCER, CHOREOGRAPHER, WORKSHOP TEACHER AND SINGER-SONGWRITER LILY KIARA
FIELD OF DISAPPEARANCE (work title) – Investigating aspects and possibilities of disappearance in dance, to clarify and specify the work towards a new performance project.
KUVATAITEILIJA (AMK) VISA KNUUTTILA
Platonin pidot -teoksen vuoden 2015 edition visuaalinen ja graafinen suunnittelu
ENGLISH BA, WRITER VICTORIA LESLIE
A novel exploring the figure of the woman in water in myth, literature and art.
KOREOGRAFI (TANSSITAITEEN MAISTERI) SONYA LINDFORS
Tanssiteoksen Black MRGN valmistaminen
AUDIOVISUAL ARTIST, ASSOCIATE PROFESSOR AT FILM AND VIDEO DEPARTMENT, THE UNIVERSITY OF SPLIT TONI MESTROVIC
Experimental film ”Minuta šutnje” / ”Moment of Silence” coauthored by Nadija Mustapic and Toni Mestrovic – (editing and postproduction)
ARTIST CHARLOTTE MUMM
I counted till they danced so (…) Emily Dickinson. An investigation and project on snowflakes, space, senses and visual as well as acoustic forms
MFA, VIDEO ARTIST, ASSISTANT PROFESSOR AT ACADEMY OF APPLIED ARTS, THE UNIVERSITY OF RIJEKA NADIJA MUSTAPIC
Experimental film ”Minuta sutnje” / ”Moment of Silence” coauthored by Nadija Mustapic and Toni Mestrovic – (editing and postproduction)
BFA IN PHOTOGRAPHY KATIE NEWTON
Artistic Work: A series of Anthotypes derived from the natural surroundings found at the Saari Residence.
MEDIATAITEILIJA/ARKKITEHTI JAAKKO PESONEN
Koira/Vanki/Vanhus-videoteoksen jälkituotanto sekä uuden ”4 x yksin” -videoteoksen käsikirjoittaminen
TAITEEN MAISTERI RIITTA PÄIVÄLÄINEN
Uuden valokuvamateriaalin ideointi ja kuvaaminen, taiteellisen työskentelyn jatkaminen
MEDIANOMI / ELOKUVA JOONAS RUTANEN
Rakastan Annaa -pitkän näytelmäelokuvan käsikirjoittaminen
KUVATAIT. MAISTERI TATJANA BERGELT
Researching Sámi issues and Sámi language, translating and doing an Artists’ book with poetry by Nils Aslak Valkeapää. The need of sharing experiences, creating narratives and using various language
KIRJAILIJA, TEATTERIDRAMATURGI, KÄÄNTÄJÄ ALEXANDRA SALMELA
Romaanin Antisankari viimeistely ja editointi.
TAITEEN MAISTERI, KUVATAITEILIJA KATARIINA SALMIJÄRVI
Teoskokonaisuuden valmiiksi saattaminen
ARTIST KATIE SHLON
Nature, Architecture, and Livability
COMPOSER ERIC TANGUY
The Composing of a New Symphonic Work as a Tribute to Sibelius on the Occasion of the 150th Anniversary of his Birth. Commission of the Jyväskylä Sinfonia
GRADUATE CERTIFICATE IN DOCUMENTARY FILM FROM THE NEW SCHOOL IN NYC AND BA IN ETHOLOGY AND ANTHROPOLOGY AT BELGRADE’S UNIVERSITY IN SERBIA IVANA TODOROVIC
Writing a script for docu-fiction film about a 35 year old woman who is coming back from abroad to make a film about incest in her family.
MA ADVANCED THEATRE PRACTICE SAMANTHA JAYNE WILLIAMS
Masking the contemporary female

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 10.10.2014 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2015. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 285, ja residenssipaikkoja myönnettiin 48 hakijalle.

ENCANTO MUSIC 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 4.430 €
Kansainvälinen eri genrejäkin yhdistävä konsertti-sanataideprojekti
ENSAEMBLE 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.684 €
Technical development and artistic research of a mobile sound installation ”Shaman Shoes”
HOISKO JA SALMIVAARA 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 1.702 €
Minä olen museo. -taideprojektin työstäminen
IANFU 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.378 €
A first draft development of ”Ianfu”. Fusing Eastern and Western performance styles, Ianfu will be a highly physical theatrical experience based upon untold women’s stories from World War II.
ILTAMAT 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.084 €
ILTAMAT-konseptin suunnittelu ja valmistelu
INNER SPACES 4 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 7.469 €
Tanssia, uutta musiikkia ja kuvataidetta yhdistävän näyttämöteoksen valmistaminen.
KOSKI COLLECTIVE 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.178 €
Laboratory on developing and deepening the collective’s working methods in creating site-specific and culture-specific work. Exploring new methods. First rehearsals of ’Koski’ adaptation for Finland.
LINTUTORNI 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 4.623 €
Let the physical presence and interaction influence on the working process. Produce a cross-artistic project for the Olohuone Festival. Design the next project exploring traveling as artistic method.
METSÄLÄISET 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 840 €
Aloitamme vuonna 2015 monivuotisen projektin, jonka pääteema on sirkustaiteen tekeminen metsässä. Projektimme koostuu eri osa-alueista ja toteutusmuodoista, jotka kaikki nivoutuvat metsän ympärille.
MUOTOKUVATISKI 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 1.242 €
Muotokuvatiski – liikkuva taidetiskiteoksen laajennuksen suunnitteluun
NORDIC AUTHORS FOR THE FUTURE OF LITERATURE 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 7.053 €
Seminaari pohjoismaisten kirjailijoiden verkostoitumiseen ja kartoittamaan proosan tulevaisuuden näkymiä.
PAUNU-REGAN-WALLENSKÖLD 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.348 €
Helsingin Taidesalongin 100-vuotisjuhlanäyttelyn valmistaminen
QUANTUM PUPPETRY 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.132 €
Main goal is the collaboration between scientists and artists, an artistic language capable of conveying the state-of-the-art research in quantum physics to the general public.
SELFIES-TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.130 €
Selfies-esityssarjan harjoittelu.
SIMO KELLOKUMPU JA TAITEELLINEN TUTKIMUSRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.568 €
Taiteellisen tutkimusryhmän työskentely Taideyliopistoon tehtävään taiteelliseen väitöstutkimukseeni, jonka työnimenä on: Choreography, Representation and Context: ”Where is my stage?”
TANSSIRYHMÄ OFF/BALANCE RY 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.980 €
Tanssiteoksen toteuttaminen
TEIJA JA PEKKA ISORÄTTYÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 1.650 €
Art robotics at the Sea. Merien äärellä syntyneen elektromekaanisen, performatiivisen veistossarjan viimeistely.
UTOPIA-TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 4.296 €
Utopia-teoksen suunnittelu ja valmistaminen.

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen