Vuonna 2013 myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

FM, KIRJALLISUUDEN YLIOPISTONOPETTAJA KAISA AHVENJÄRVI 6.300 €
Pohjoissaamenkielisen nykylyriikan suomentaminen ja käännösantologian toimittaminen
MUSIIKIN MAISTERI JAMES ANDEAN JA TYÖRYHMÄ10.500 €
Rank Ensemble: Multilingual composition and concert project
KASVATUSTIETEEN MAISTERI, ESITYSTAITEILIJA KATARIINA ANGERIA JA TYÖRYHMÄ13.000 €
Pohjoinen läsnäoloprojekti
TUOTTAJA CMMN SNS PRJCT FINLAND ANNINA BLOM/ JA TYÖRYHMÄ3.500 €
Cmmn Sns Prjct -esityksen toteuttaminen Suomessa
KIRJAILIJA, ELOKUVAOHJAAJA HASSAN BLASIM 22.000 €
Romaanin kirjoittaminen, jossa suomalainen kieli ja kulttuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin
PHD CANDIDATE SEZGIN BOYNIK JA TYÖRYHMÄ48.000 €
Noise after Babel – Language Unrestrained (artistic project that experimentally investigates forms of multi-linguality)
FRANK BRÜMMEL 45.000 € KIELIOHJELMA
The Speech Karaoke Action Group: A series of international workshops to develop and refine a multilingual karaoke system for the spoken word (2013-2015)
SUUNNITTELIJA FM PIA BÄRLUND 100.000 €
Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen – konkreettiset ja virtuaaliset kirja-arkut kielenopetuksessa
KIRJAILIJA, OIKEUSTIETEEN MAISTERI ROXANA CRISOLOGO CORREA JA TYÖRYHMÄ40.000 €
Sivuvalo – Onko tämä suomalaista kirjallisuutta?
TAITEEN KANDIDAATTI MAIRA DOBELE 10.500 €
Austra (työnimi) -nuortenromaanin kirjoittaminen
EUROPEAN THEATRE COLLECTIVE 18.900 € KIELIOHJELMA
Finnphonia – Emigrantica (kymmenen kuvaa Suomesta kymmenellä kielellä)
MARCELO GARDOSO GAMA 55.000 € KIELIOHJELMA
The Tower of Babel, Helsinki
OHJAAJA KATJA GAURILOFF 4.725 €
Dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen kolttasaamelaisen legendaarisen sadunkertojan ja sveitsiläisen kirjailijan ystävyydestä sekä kolttasaamelaisten kohtalonhetkistä
FILOSOFIAN MAISTERI MARIA LAURA GAZZOTTI JA TYÖRYHMÄ18.000 €
Cinemaissíto-lastenkulttuuritapahtuman järjestäminen
FK MARKETTA HAILA 25.000 €
Kuvien takaa -reportaasikirjan tekeminen
HELINÄ RAUTAVAARAN ETNOGRAFISEN MUSEON SÄÄTIÖ 45.000 €
Oma kieli, oma mieli – Oman äidinkielen oppiminen taiteen keinoin päiväkodeissa
HELMI FILMS OY 40.450 €
IRL:HELSINKI – Media workshop project for young people with risk of exclusion
HELSINKI INTERNATIONAL THEATRE ASSOCIATION RY 4.500 €
Russian Nights -festivaali 2014
FT, TUTKIJA IRMA HIRSJÄRVI 35.000 €
Kahden maan myytit ja tarinat -kirjaprojekti somalialaisten maahanmuuttajien käyttöön
TEATTERITAITEEN MAISTERI JA MASTER OF FINE ARTS OTSO HUOPANIEMI JA TYÖRYHMÄ35.000 €
Monikielisen love.abz-esityksen kehittäminen sekä työskentely- ja produktiokustannukset
MUSICIAN MARI KALKUN JA TYÖRYHMÄ43.000 €
Äänilo – An interdisciplinary visual-musical experience using the Finno-Ugric languages and music, originating from the Baltic Sea region to be shared in exhibition and concert venues
TANSSITAITEILIJA,TAM PIA KARASPURO JA TYÖRYHMÄ24.000 €
Inhabiting Spaces – Inhabiting Languages -tanssiteosten toteuttaminen
ACTOR ÁGNES KASZÁS JA TYÖRYHMÄ5.000 €
Monikielisen ja monikulttuurisen stand up -komediaesityksen toteuttaminen
KIRJAN TALO – BOKENS HUS RY. 35.000 €
Satutandemi – monikielistä sanataidekoulutusta maahanmuuttajille
MUSIIKIN MAISTERI ANNE-MARI KIVIMÄKI JA TYÖRYHMÄ52.000 €
Monitaiteellinen Suistamo -hanke (vuosille 2013 ja 2014)
ARTIST / TEATTERITAITEEN MAISTERI SARI KIVINEN 25.000 €
Artistic research project that maps the language nuances and experiences of first, second, and third generation Finnish-Australians living in Queensland, Australia
KLOCKRIKETEATERN R.Y. 50.000 €
Monikielisyys teatteriesityksessä: The Great October Revolution – taiteellinen ja tekninen tutkimushanke
OHJAAJA MAKSIM KOMARO JA TYÖRYHMÄ18.900 €
Camping 3 – Taiteellis-tieteellinen tutkimusprojekti monikielisen ja -kulttuurisen näyttämöteoksen luomiseksi ja dokumentoimiseksi
KORJAAMO GROUP 50.000 €
A multilingual theatre play in a surround media space called the Cine Chamber
KULTTUURIKAUPPILA II RY 45.000 €
Kielen ja mielen maisemat – ART Ii Biennaali 2014
KÄSIKIRJOITTAJA, VTM, ELOKUVATAITEEN KANDIDAATTI AINO LAPPALAINEN JA TYÖRYHMÄ8.400 €
Aamu-radiosarjan kirjoittaminen
LILLA VILLANIN YSTÄVÄT RY 50.000 €
Kaksikielisen kulttuuritalon kehittäminen
KUVATAITEILIJA AMK ELINA LIND JA TYÖRYHMÄ2.500 €
Selitä!-näyttelyn järjestäminen ja jatkomahdollisuuksien kartoittaminen
MAINIOIDEAS AY 5.000 €
Somali Fairy Tales -mobiilivideosovelluksen kehittäminen
GRADUATE OF VISUAL ARTS ILAN MANOUACH 30.000 €
Producing the prototype of a comic book edition specifically designed for blind and visually impaired people using a tactile repertoire of forms and Finnish Braille encoding for text
BA (HONS), MBA MARTINA MARTI JA TYÖRYHMÄ32.000 €
Päätös – Monikielisyyden ja sen merkityksen tutkiminen eri näkökulmista taiteen avulla
KUVATAITEILIJA (AMK)/(MFA -2013) ARTTU MERIMAA JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Taiteen kielellinen määrittäminen sekä angloamerikkalainen hegemonia taiteen ammattikielenä
KULTTUURITOIMITTAJA KIRSIKKA MORING JA TYÖRYHMÄ120.000 €
Jäänreunan kansat 2013-2015 -hanke
TUTKIJA, DOSENTTI SIMO MUIR JA TYÖRYHMÄ45.000 €
Jiddishinkielisen näytelmän valmistaminen sekä Suomen jiddishinkielisen esittävän taiteen dokumentointi ja tutkiminen
HUK MARJA MÄENPÄÄ JA TYÖRYHMÄ4.100 €
Runokohtauksia-työtavan levittämiskiertue muihin kaupunkeihin
KULTTUURITUOTTAJA/KOORDINAATTORI/KUVATAITEILIJA BIRGITTA ORAVA JA TYÖRYHMÄ70.000 €
Taidepedagoginen Babel-pajaprojekti
YLIOPPILAS (FIL.M, KESÄ 2013) NIKO TAPIO PARTANEN JA TYÖRYHMÄ9.500 €
Down River Vashka -projektin kielitieteellisten materiaalien jälkikäsittely, arkistointi sekä näyttelyn valmistaminen
REHTORI MINNA-MARIA PESONEN JA TYÖRYHMÄ42.000 €
Itä-Helsingin alueen yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikielinen yhteistyöhanke (2 vuotta)
KIRJAILIJA, TEATTERINTEKIJÄ EMMA PUIKKONEN JA TYÖRYHMÄ15.000 €
The New National Museum -hankkeen kehittäminen
QUO VADIKSEN TUKI RY 12.000 €
Ritual-esitys
ANNA ROMBACH 40.000 €
Rakennetaan kaupunki! -työryhmä: Lasten itse esitettäväksi tarkoitetun, monikielisen uuden arkkitehtuurioopperan toteutus sekä poikkitaiteellisen Rk! -taidekasvatusmenetelmän kehittäminen kansainväliseksi Open Educational Resource -kokonaisuudeksi 2013-2015
YHDISTYS RUNOVIIKKO RY 37.000 €
Suomalais-ugrilaisen runouden kiertue, käännöstyöpaja ja antologia
JANNE SAARIKIVI 23.500 €
Elävät kylät -työryhmä: Suomalais-ugrilaisten kylien kielen elvyttäminen taidehankkeiden avulla (hankkeen kehittäminen, aloitusseminaari Virossa ja ensimmäinen kielenelvytysviikko Karjalassa)
SÁMEDIGGI / SAAMELAISKÄRÄJÄT 18.000 €
Kolmen saamen kielen yhteinen, multimediaa sekä saamelaista perinteistä tarinankerrontaa ilmaisussaan yhdistävä lastenteatterikiertue
SUOMI-SOMALIA SEURA RY 12.000 €
Satumaan palasia – Satukirja somalialaisten kertomaperinteestä
TAHDITTOMAT RY. 18.000 €
Pohjoinen ulottuvuus -tanssiteos
KUVATAITEILIJA AMK KATJA TAPIOLA JA TYÖRYHMÄ7.300 €
Kuvakirja kaupunkisaamelaisista lapsista
VAPAA TAIT. / TAIT. KANDIDAATTI MIIA TERVO 6.375 €
Karjalaisen survival kitin koostaminen Santra Remsujevan loruista, loitsuista ja lauluista dvd:lle sekä luentokokonaisuuksiksi
MUSICIAN NATHAN THOMSON JA TYÖRYHMÄ24.900 €
Language / Identity / Displacement. Project 1: Installation
TUGLAS-SEURA RY 6.000 €
Laiva on lastattu -hankkeen kääntäjäseminaarit
TAIK 1984 ELOKUVAAJA PERTTI VEIJALAINEN JA TYÖRYHMÄ40.000 €
Musiikin muisti – Vähemmistöjemme lauluperinne -videosarjan saamelais- ja romanimusiikin kuvauskustannukset ja sarjan valmistelutyö
PERFORMANCE ARTIST/CURATOR WILLEM WILHELMUS JA TYÖRYHMÄ45.000 €
Mother’s Tongue – a threefold project to investigate the correlation between a lack of mother tongue and artistic creativity
ZODIAK PRESENTS RY/ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS JA TYÖRYHMÄ170.000 €
TALK – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen 2013-2016

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI OLLI AHO 27.600 €
Kuinka liike meihin vaikuttaa – affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot
VTM, LUK JOHANNA AHOLA-LAUNONEN 27.600 €
Conceptions of responsibility in bioethics – common fallacies and a way forward (Yksilönvastuukäsitykset bioetiikassa)
FILOSOFIAN TOHTORI, KAUPPATIETEIDEN TOHTORI, YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATTI JOHANNA AHOPELTO 39.600 €
Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan
VTT, POLIITTISEN HISTORIAN DOSENTTI MARTTI AHTI 19.800 €
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1917-1944
DR. ASHRAFUL ALAM 31.200 €
Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: Life cycle perspective
FILOSOFIAN MAISTERI TEIJA ALANKO 27.600 €
Historiallisten ja keskiaikaisten puutarhojen ja kasvimaiden makrofossiiliset kasvijäänteet – maaperässä ja arkeologisilla tutkimuskohteilla säilyneet siemenet
FIL.KAND. JARMO ALATALO 27.600 €
Sölkupin kielen morfoformanssit
FT LIEVEN AMEEL 31.200 €
Kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnittelussa: Jätkäsaaren ja Kalasataman kertominen
FT KATJA ANTTILA 31.200 €
Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen: kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa
PHD ASTA AUDZIJONYTE 39.600 €
When size does matter: Ecosystem models help to understand how human-induced changes in fish growth and reproduction affect fisheries’ yields and management
PHD STUDENT ABAYOMI BAIYERE 20.700 €
The role of IT in disruptive innovations – an enabler, a sustainer or a barrier?
POSTDOCTORAL RESEARCHER ULDIS BALODIS 31.200 €
Lutsi Estonian: Documentation and restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia
PHD ANNA ULRIKA BJÖRK 31.200 €
The ethics of reconciliation: Rereading Hannah Arendt’s political philosophy
FM KASPER BRASKÉN 31.200 €
The origins of antifascism: Transnational movements against nazism, fascism and the White Terror in Europe, 1923–1939
FT JENNY-MARIA BROZINSKI 31.200 €
Occurrence and fate of antibiotics and estrogens in wastewater, WWTPs and in recipient water (Antibiootit ja estrogeenit jätevedessä, jätevedenpuhdistamoilla ja pintavesissä)
FM, VTM MIRKKA DANIELSBACKA 27.600 €
Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta
TOHTORIKOULUTETTAVA FADUMO DAYIB 27.600 €
Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security in Central South Somalia: An ethnographic study
MASTER IN LITERATURE DIEGO DEL POZO 27.600 €
The Prose of Gabriela Mistral: Compilation and Analysis
DOCTOR MARIA DELGADO 39.600 €
Spatial and temporal variability of community-level phenological response to climate change
FT KIRSTI EKONEN 39.600 €
Tulevaisuuden venäläiset: kielellinen ja kansallinen identiteetti Venäjän federaation kirjallisuuden opetussuunnitelmien tavoitteena
FILOSOFIAN TOHTORI AINUR ELMGREN 31.200 €
Länsi-eurooppalainen kommunismi Neuvostoliiton jälkeen – vertaileva tutkimus menneisyyden hallinnasta kommunismiin samaistuvissa liikkeissä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa
VTM VEIKKO ERANTI 27.600 €
Yhteinen hyvä ja oma etu. Suomalainen poliittinen kulttuuri kaupungissa ja internetissä
FILOSOFIAN TOHTORI MARJA ETELÄMÄKI 31.200 €
Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa
DOCTOR IN LAW JULEN ETXABE 31.200 €
Judicial dialogues and the voices of democracy
TEATTERITAITEEN MAISTERI HEIDI FAST 27.600 €
Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteellisen toimintatavan kehittäminen semiokapitalismin oloissa
FT KAREN FEY 31.200 €
Oravien elinympäristön valintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa ja metsäelinympäristössä
FT ANNETTE FORSÉN 31.200 €
Integration and identity. German-speaking migrants in Finland, 1870-1930
MUM JUSSI FREDRIKSSON 27.600 €
Jazzpianonsoiton tekstuureja – tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen
MA RIE FUSE 27.600 €
Is Finland Japan’s ideal other? The construction of otherness in Japanese reviews of Aki Kaurismäki’s films
POSTDOCTORAL RESEARCHER ROBERT GILLANDERS 31.200 €
Contributions to our understanding of corruption
FT RONI GRÉN 31.200 €
Eläimen kuva ja moderni taideteoria
M.A. HALIL GURHANLI 27.600 €
Populism in perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey
TUTKIJATOHTORI TARU HAAPALA 31.200 €
Parlamentaarisen menettelyn poliittiset käyttötavat 1800-luvun Cambridgen ja Oxfordin debattiyhdistyksissä
PHD (SOCIOLOGY) DRISS HABTI 31.200 €
Career Mobility of Russian Healthcare Professionals in Finland: Trends, Patterns and Effects
DR. PRADIPTA HALDER 31.200 €
Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India – divergence or convergence in cross-national contexts?
VTM TOTTE HARINEN 27.600 €
Levels and reduction in the special sciences
M.SC. EHSAN HASSANI NEZHAD GASHTI 27.600 €
Geothermal energy in pile foundations. Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions (Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa)
FILOSOFIAN MAISTERI ANNA HAVERINEN 13.800 €
Memoria virtualis – kuolemanrituaalien digitalisaatio verkkoympäristöissä
KUM MINNA HEIKINAHO 13.800 €
Keskeneräinen toimintatapa on yhteisötaiteen eettinen arvo
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, FILOSOFIAN MAISTERI SAILA HEINIKOSKI 27.600 €
A multicultural ethos? Unity and diversity in the European Union enlargement discourse
FILOSOFIAN MAISTERI, SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN LEHTORI PILVI HEINONEN 27.600 €
Ironia ja huumorimoodi opettajan evaluoivissa vuoroissa
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI OLLI HERRANEN 27.600 €
Public administration reform as a catalyst for change in the welfare state – a case of Finland in an international comparison
DIPLOMIYMPÄRISTÖTIETEILIJÄ JAANI HINTIKAINEN 27.600 €
Tutkimus epätavanomaisten metodien käyttämisestä rehevöityneiden vesien kunnostuksessa
FT LAURA HIRVI 31.200 €
Suomalaiset taiteilijat Berliinissä
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI PASI HIRVONEN 27.600 €
Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa: pienryhmätutkimuksen uudet mahdollisuudet
MUM MINNA-MARIA KAARINA HOLKKOLA 27.600 €
Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa
MFA, ARTIST FELICITY HOLLAND 27.600 €
Revisiting: Traumatic memory on a small scale
FILOSOFIAN TOHTORI SAARA HUHMARNIEMI 31.200 €
Reunat – Edges: rakenteesta sanajärjestykseen
FM ALEKSI HUHTA 27.600 €
Finnish Americans and the question of race, 1900-1945
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI KATRI HUUTONIEMI 31.200 €
Ratkaisuhakuisen ympäristöntutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia. Tutkimustiedon kontekstuaalisuus ympäristötieteellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin ja tiedepolitiikan perustana
VTM ANTTI HYRKÄS 27.600 €
Menestyksen mytologiat – sankarin matka startup-johtajien ja ammattijohtajien tarinoissa
FM MATTI HÄKKILÄ 27.600 €
Biological homogeneization of bird communities under human influence (Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta)
FT RIITTA HÄNNINEN 31.200 €
Nuoria työttömiä käsittelevä tutkimus
ITALIAN KIELEN OPETTAJA CIRO IMPERATO 31.200 €
Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien metaforinen käyttö suomessa ja italiassa
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI HELENA JERMAN 39.600 €
Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin
YTM KOSTI JOENSUU 27.600 €
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki
FILOSOFIAN MAISTERI SANNA JOSKA 27.600 €
Emperor’s daughters, emperor’s sons. The public representations and roles of Roman imperial children in the context of power relations and social status
YTM SAANA JUKOLA 27.600 €
Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivisuus
FILOSOFIAN TOHTORI ANNI JÄÄSKELÄINEN 31.200 €
Suomen pikkusanojen (partikkelien, interjektioiden yms.) merkitys ja kehollinen motivaatio
TOHTORIKOULUTETTAVA AAPO KAHILAINEN 27.600 €
The relationship between species diversity and genetic diversity, and its relevance to the conservation of biodiversity
TUTKIJA LAURA KAINIEMI 23.000 €
Ilmastonmuutosta torjuvien teknologisten prosessien ja sovellutusten kehitys – sosiaalisten ja poliittisten tekijöiden merkitys hankkeiden toteutumiselle
FILOSOFIAN MAISTERI KAIJA KAITAVUORI 18.400 €
The art of human relations: Contemporary art and audience participation
FL, AUKTORISOITU KÄÄNTÄJÄ ANDREI KALINITCHEV 27.600 €
Inkerinsuomalainen etninen yhteisö muutosten aikana
FILOSOFIAN MAISTERI LAURI KALLIO 27.600 €
J. V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit (J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia)
SINOLOGI, KIINANKIELEN TULKKI MERJA-RIITTA KALLIOMÄKI 27.600 €
Ethnic Strategies in the Chinese Sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä)
KIRJALLISUUDENTUTKIJA, FL MIKKO KALLIONSIVU 31.200 €
Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman kohtaamisen dramaattinen perinne. Eurooppalainen makaaberin traditio myöhäiskeskiajalta nykypäivään
MUSIIKIN MAISTERI OLLI-TAAVETTI KANKKUNEN 4.600 €
Suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatus – akustisen kommunikaation malli
FM HEINI KARJALAINEN 27.600 €
Vepsän kielen indefiniittipronominit
FM TERO KARPPI 31.200 €
Itsensä toteuttavat ennustukset. Sosiaalisen median data, pörssimarkkinoiden talousalgoritmit ja tuotettu todellisuus
FIL.TRI, DOSENTTI KLAUS KARTTUNEN 39.600 €
Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki
MASTER OF SOCIAL SCIENCES RUTA KAZLAUSKAITE-GURBUZ 27.600 €
Representation of conflicting historical interpretations in school history education: The cases of Poland and Lithuania
PHD CANDIDATE JOANNA KEDRA 27.600 €
Modelling press photography analysis: Learning through pictures
FILOSOFIAN TOHTORI JAANA KEKKONEN 31.200 €
Vieraslajit – onnistuneisiin istutuksiin johtavien geneettisten mekanismien ymmärtäminen – mallina suomalainen valkohäntäkauris
FILOSOFIAN TOHTORI MARKKU YRJÖ KALEVI KEKÄLÄINEN 31.200 €
Aesthetics of existence and semi-private sphere in Britain, 1750-1830: Space, sociability, and self-cultivation
FT, DOSENTTI ANJA KERVANTO NEVANLINNA 15.600 €
Helsingin Oulunkylän kaupunkirakentamis- ja kaavoitushistoriallinen tutkimus
DOCTORAL CANDIDATE RANIA KHALIL 27.600 €
Research into memory: A video art and performance archive retrieval in artistic research
FILOSOFIAN TOHTORI MIKKO KILJUNEN 39.600 €
Vaellusalueen merkitys Itämeren lohen sekakantoihin kohdistuvan kalastuksen hoidossa
FT PEKKA KILPELÄINEN 31.200 €
The memory of slavery reconfigured: Strategies of representation and resolution in contemporary African American fiction
M.SOC.SC JAANIKA KINGUMETS 27.600 €
Translocal place and home-making practices among Russian speakers in Narva, Estonia
FM TINTTI KLAPURI 13.800 €
Time and modernity in Chekhov
FT, PROFESSORI ANU KOIVUNEN 39.600 €
Intiimin estetiikka Jörn Donnerin elokuvissa 1963–1973
FILOSOFIAN MAISTERI MARIA KOK 11.500 €
Varjon kieliopillistuminen ? itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys suomessa ja sen itäisissä lähisukukielissä
TAITEEN MAISTERI, KAUPPATIETEIDEN MAISTERI JAANA KOKKO 27.600 €
Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona – avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen
OTM, FM ILJA KOKKONEN 27.600 €
Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeusjärjestelmän kohtaamisena
FM, ESITYSTAITEILIJA TUIJA KOKKONEN 27.600 €
Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta
DI, KTM MARILEENA KOSKELA 13.800 €
Ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten raportointi metsäteollisuudessa
VALTIOTIETEEN MAISTERI NOORA KOTILAINEN 27.600 €
Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutos ja humanitaarisen maailmanpolitiikan muotoutuminen
FT KAISA KURIKKA 31.200 €
Tavanomaisen tuolla puolen. Suomalainen kokeellinen romaani Harhamasta Neuromaaniin
OIKEUSTIETEEN MAISTERI VISA KURKI 27.600 €
Identifying law’s persons: Should rivers, animals and foetuses have legal personality?
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI KAISA KÄRKI 27.600 €
Syrjäytyminen ja yhteiskuntajärjestelmään kohdistuvat teosta kieltäytymiset vastarintana (Voluntary exclusions: Systemic refusal as active resistance)
FT, YLIOPISTONLEHTORI JOHANNA LAAKKONEN 31.200 €
Keskieurooppalaisen modernismin vaikutus suomalaiseen tanssiin 1910-1939
FIL. MAIST. HEIKKI LAKKALA 27.600 €
Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä
PAUL LANDON 27.600 €
Exploring the spatio-temporal experience and histories of the contemporary urban environment in images, art texts and installations and through processes of wandering and travel
FT VIRPI LEHTINEN 31.200 €
Masculinity in war and conflict: body, affect, motivation
FILOSOFIAN MAISTERI MIA LEMPIÄINEN-AVCI 27.600 €
Viljelyhistorian ja hyötykasvien käyttö rautakaudelta valistuksen vuosisadalle Itämeren piirissä: arkeologis-kasvitieteellinen tutkimus
VALTIOTIETEEN MAISTERI HELI LEPPÄLÄ 27.600 €
Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden (1947-1987) Suomen vammaispolitiikassa
FILOSOFIAN MAISTERI VILLE LEPPÄNEN 27.600 €
Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI JYRI LIUKKO 31.200 €
Työkyvyttömyyseläke ja tiedon rajat. Tutkimus työkyvyttömyyseläkepäätösten ja kuntoutuksen hallintaprosessista vakuutusyhtiöissä
FT GILBERT LUDWIG 31.200 €
Sääolosuhteiden merkitys kanalintujen, erityisesti teeren, selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen
FM, LEHTORI ANNI MAGGA-EIRA 27.600 €
Sosio-onomastinen tutkimus Lákkonjárgan paliskunnan pohjoissaamenkielisistä paikannimistä
PH.D, DOCENT SAYANI MAJUMDAR (NEE BHATTACHARYA) 39.600 €
Reducing carbon foot-print in ICT through energy-efficient technology solutions
FILOSOFIAN MAISTERI PIRJO MAJURI 27.600 €
Maalämmön käyttö yleistyy – hyödyt, haitat ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkökulmasta
FILOSOFIAN TOHTORI TEEMU T. MANTSINEN 31.200 €
Uskonnosta luopumisen syyt ja sosiaaliset seuraukset helluntailaiskotien lapsilla
FM ARIANNA CONSUELO MARCON 27.600 €
True and counterfeited. A study on etymological wordplays and labyrinthine symbols in the final works of Pentti Saarikoski
FILOSOFIAN MAISTERI JAANA MATTILA 13.800 €
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä
MASTER OF ARTS, MASTER OF SOCIAL SCIENCES ANNA MATYSKA 31.200 €
Transnational posted workers and their families: Debating the class making on the move
DR. DANIEL MCKAY 39.600 €
From barbed wire to open minds: Models of post-war reconciliation as advanced through Southeast Asian captivity narratives
M.A. RUSTEN MENARD 27.600 €
Representing social order in the Finnish context: A focus on positioning and the production of social values
MA. DAVID MUNOZ ALCANTARA 27.600 €
Nomad Agency-Archive of Emergent Studies (NAES): Art as an agenda, envisioning places for synergy
FILOSOFIAN MAISTERI MAXIMILIAN MURMANN 27.600 €
Rektion synty ja kehitys suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä
VTM ELINA MÄENPÄÄ 18.400 €
Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avoliittojen pysyvyyteen
FILOSOFIAN MAISTERI SARI MÄITTÄLÄ-KAUPPILA 27.600 €
Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloivan tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet
FILOSOFIAN MAISTERI TAPANI MÖTTÖNEN 13.800 €
Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar
YTM SANDRA NASSER EL-DINE 27.600 €
Arabinuorten parisuhdekäsitykset. Etnografinen tutkimus Jordanian kaupunkilaisnuorten arjesta
FILOSOFIAN MAISTERI RIIKKA NIEMELÄ 27.600 €
Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista
FILOSOFIAN MAISTERI MERVI NIEMINEN 27.600 €
Maaperän nivelmatojen ekologia muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltoviljelyssä
FILOSOFIAN MAISTERI KAISA NISSI 18.400 €
Sukupuolen ja kulttuurin neuvottelut kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri
VTM ANNE NYKÄNEN 27.600 €
Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liittokansleri Angela Merkelin kaudella
FM AULI OKSANEN 27.600 €
Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset
FILOSOFIAN MAISTERI ANNA OLDÉN 27.600 €
Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset
MUM RIITTA PAAKKI 27.600 €
1960-luvun Blue Note -aikakausi ja Wayne Shorterin Speak No Evil
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI PAULI PAKARINEN 27.600 €
Johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: tutkimus instituutioista ja toimijoista
MASTER OF FINE ARTS PESSI PARVIAINEN 27.600 €
Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa
FILOSOFIAN MAISTERI ROSE-MARIE PEAKE 27.600 €
Making good Christians. The Daughters of Charity and moral management in seventeenth-century France
FT, DOSENTTI RISTO PEKKA PENNANEN 39.600 €
Music, musicians, soundscape and colonial policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 1878-1918
FILOSOFIAN MAISTERI TUOMAS PERNU 31.200 €
Kausaaliset interaktiot hierarkisissa ontologioissa
FT JENNI PETTAY 31.200 €
Perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa
FILOSOFIAN TOHTORI PÄIVI MARIA PIHLAJA 15.600 €
Valo ja voima – revontulitutkimus ja polaariretket 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnassa
FILOSOFIAN TOHTORI IRINA PIIPPO 31.200 €
Normatiivisuus toiminnassa: kieli ja sen arvottava ulottuvuus (Normativity in action: language and its evaluative dimension)
FT, DI, TUTKIJATOHTORI SARI PIIPPO 31.200 €
Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla
DIPLOMI-INSINÖÖRI HANNA POIKONEN 27.600 €
Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa
PHD IN SOCIAL SCIENCES IRINA POLESHCHUK 15.600 €
Temporality of justice in ethics: The ethical transformation of subjectivity in intersubjective relations with the other
FM LIISA PUHAKKA 27.600 €
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena – bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI MARTTI PUOHINIEMI 31.200 €
The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values
MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERI LOTTA PURKAMO 27.600 €
Suomen kallioperän ja suolaisten pohjavesien mikrobiekologia
FT ALEXANDER PUSTYAKOV 31.200 €
Marinmaan permiläisperäinen paikannimistö
FILOSOFIAN TOHTORI VELI-MATTI PYNTTÄRI 31.200 €
Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee 1900-luvun alusta nykypäivään
VTM NIKO PYRHÖNEN 23.000 €
Solitary solidarity? Welfare nationalism as a flexible moral resource in the Finnish public debate on immigration during the early 2000s
YTM TIINA QVIST 27.600 €
Parisuhdeväkivallan sovittelu suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä
FD VIVECA RABB 31.200 €
Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar
PH.D., PROFESSORI PAULIINA RAENTO 39.600 €
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri
TAM MINNA RAINIO 27.600 €
Globalisaatiota käsittelevän taiteen eettiset ja poliittiset mahdollisuudet
FILOSOFIAN LISENSIAATTI, ARKEOLOGI TANJA KATARIINA RATILAINEN 27.600 €
The medieval brick building project of the Holy Cross church of Hattula – How, when and why?
DOSENTTI KATJA RITARI 39.600 €
Pyhyyden sukupuolittuneet kuvaukset keskiajan Irlannissa
FILOSOFIAN MAISTERI, KIRJAILIJA EEVA-KAISA ROHAS 13.800 €
Sylvia Plathille omistetun keskustelufoorumin tutkiminen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen menetelmin
DR. JADRANKA ROTA 39.600 €
Historical biogeography and community phylogenetics of a group of herbivorous insects
FM HENNA ROUHIAINEN 27.600 €
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation
FM HETA RUNDGREN 27.600 €
Feminiinistä queeriin: sukupuoli ja subjektius feministisiä teemoja käsittelevässä nykyromaanissa
FILOSOFIAN MAISTERI SAIJA MAARIT SAARNI (O.S. TURUNEN) 27.600 €
Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta: missä määrin lustot heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa?
FILOSOFIAN MAISTERI AARO ANTON SAHARI 11.500 €
Valtio ja suurteollisuuden synty: Suomalaisen laivanrakennuksen kehitys yhteiskunnallisena hankkeena vuosina 1920-1965
FILOSOFIAN MAISTERI SAMU SARVIAHO 27.600 €
Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiakäsityksissä
PROFESSOR ULLICA SEGERSTRALE 39.600 €
The rise of the cooperation paradigm
FM SINIKKA SELIN 27.600 €
Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat 1950–1970
FILOSOFIAN MAISTERI PÄIVI ANNELI SEPPÄLÄ 27.600 €
What and why in historiography: How does historiographical reasoning work?
FILOSOFIAN TOHTORI EEVA SIPPOLA 31.200 €
Kaukainen kieli – ulkosuomalaisten kieli-ideologioita Latinalaisessa Amerikassa
MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERI ELINA SOHLBERG 27.600 €
Sisäympäristöjen ja kosteusvaurioituneiden rakennusmateriaalien mikrobiyhteisöt
FT ANTU SORAINEN 39.600 €
Testamentin tekeminen ja perintöjärjestelyt seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä Suomessa
MASTER OF SCIENCE JUNKO SUGANO 27.600 €
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple fungi
FIL. TRI, VENÄLÄISEN KIRJALLISUUDEN DOSENTTI, ÄIDINKIELEN OPETTAJA TIMO SUNI 19.800 €
Venäjän jäljet Ilmari Kiannon tuotannossa
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI ANU SUORANTA 31.200 €
Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn sopivuus
FT, DOSENTTI ARNO SURVO 19.800 €
Perinnemiljöö muutosten kohteena ja niiden lähtökohtana Pohjois-Venäjällä
JATKO-OPISKELIJA VÄINÖ SYRJÄLÄ 27.600 €
Kielellinen tietoisuus ruotsinkielisessä Suomessa tänään – kielimaisemat ja kansandialektologia
LINGUIST, PHD TAMÁS PÉTER SZABÓ 31.200 €
Voices of diversity. A comparison of Finnish and Hungarian ideologies on the management of linguistic diversity and multilingualism
FT JAAKKO TAHKOKALLIO 18.200 €
Sallustiuksen historiateosten vastaanotto ja 1100-luvun renessanssi
DOCTORAL CANDIDATE ATSUSHI TAKANO 27.600 €
Development of sustainable massive timber structure in a cold climate region: Learning from traditional vernacular buildings
FT PETRI TERVO 31.200 €
Heterotopia as performance of the alliance between human and nonhuman
TEKNIIKAN TOHTORI EMMA TERÄMÄ 31.200 €
Väestönmuutokset ja kestävä kulutus: kaupungistumisen vaikutus
TOHTORIKOULUTETTAVA TEEMU TOPPINEN 31.200 €
Relational expressivism – Explaining normative thought and talk
TOHTORIOPISKELIJA LIISA TUOMI 27.600 €
Naispoplaulajan konstruoituminen fani- ja mediateksteissä
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI HANNA TUOMINEN 27.600 €
Euroopan unionin rooli YK:n ihmisoikeusneuvostossa
HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI JOHANNA TUOMISAARI 27.600 €
Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea maankäytön suunnittelussa
KUVATAITEEN MAISTERI MARKUS TUORMAA 27.600 €
Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa
FILOSOFIAN MAISTERI LAURA TUULIA TYYSTERI 27.600 €
Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI OTTOALEKSI TÄHKÄPÄÄ 27.600 €
Miten maataloudesta tuli Itämeren suurin ympäristökuormittaja? Typpi- ja fosforilannoituksen ympäristöhistoria Suomessa 1945–1995
FILOSOFIAN TOHTORI SILVA UUSI-HEIKKILÄ 31.200 €
Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit
VTT KATJA UUSIHAKALA 31.200 €
Lapset imperiaalisena sijoituksena: siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodesiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus
FILOSOFIAN MAISTERI RISTO UUSIKOSKI 27.600 €
The concept and cross-linguistic comparability of tense
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JUHO VESA 27.600 €
Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa
FM MATTI VIHAKAS 13.800 €
Uudet flavonoidijohdannaiset: kemiallinen karakterisointi ja biologinen aktiivisuus
FM, KÄÄNTÄJÄ ELLA VIHELMAA 27.600 €
Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen?
FILOSOFIAN MAISTERI ELLA VIITANIEMI 27.600 €
Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730-1786 ja poliittisen kulttuurin ja paikallisyhteisön muutokset
FM ELINA VILJANEN 13.800 €
The problem of modernity and tradition in the early Soviet Russian musical culture: The birth of Soviet musicology through the aesthetic theory of Boris Asafiev (1884-1949)
FT RIIKA VIRTANEN 15.600 €
Henkilöhahmot tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI HEIKKI WILENIUS 27.600 €
Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa
FT HELENA WIRTA 31.200 €
Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla
VTM TUUKKA YLÄ-ANTTILA 27.600 €
Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt
TUTKIJA KONSTANTIN ZAMYATIN 31.200 €
Can nationalism be imported? Internationalization of the ethnopolitical conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s

FT, YLIOPISTOTUTKIJA JARKKO AKKANEN JA TYÖRYHMÄ45.000 €
Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus
YTT, AKATEMIAPROFESSORI PERTTI ALASUUTARI JA TYÖRYHMÄ68.900 €
Kansallisten politiikan mallien synkronisointi
PHD, ADJUNCT PROFESSOR YAGUT ALLAHVERDIYEVA-RINNE JA TYÖRYHMÄ76.000 €
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production
DOSENTTI, VTT, TUTKIJA ANU-HANNA ANTTILA JA TYÖRYHMÄ110.000 €
Voice and silence of class: A critique of recent conceptions. Uudenlainen luokkateoreettinen ehdotus koskien luokan ääntä ja hiljaisuutta 2000-luvun Suomessa
FT, TUTKIJA ANNI ARPONEN 60.000 €
Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen
PROFESSORI LAURA ASSMUTH JA TYÖRYHMÄ117.150 €
Families on the move across borders: Children’s perspectives on migration in Europe (Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia muuttoliikkeeseen Euroopassa)
PH.D., SENIOR RESEARCHER DAVID BRUS JA TYÖRYHMÄ70.700 €
Aerosol-cloud interactions and their impact on arctic climate
DOCENT, UNIVERSITY LECTURER ULRIKA CANDOLIN JA TYÖRYHMÄ48.335 €
Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species
FT, PROFESSORI ALFRED COLPAERT JA TYÖRYHMÄ67.000 €
Oral histories, places of memories and local identities in the Caprivi Region, Namibia
CROSSLING / ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 65.550 €
CROSSLING – Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä
FT, DOS (ELÄKKEELLÄ) PIRKKO FORSMAN SVENSSON JA TYÖRYHMÄ4.600 €
Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks): 1700-luvun kirjasuomi kaikkien ulottuville
FUDAN NORDIC CENTREN SUOMALAISET JÄSENYLIOPISTOT 129.600 €
Fudanin yliopiston Nordic Centren tutkijastipendit
FT, DOSENTTI KIMMO GRANQVIST JA TYÖRYHMÄ91.345 €
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet -dokumentointiprojekti
FT, DOS. HEIDI GRÖNSTRAND JA TYÖRYHMÄ405.600 €
Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa
FT PANU HALME JA TYÖRYHMÄ50.000 €
Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista
MD, PHD, PROFESSOR LENNART HARDELL 70.000 €
Risk factors for brain tumours, especially glioma, meningioma and acoustic neuroma – especially regarding wireless phones and including environmental agents
FT, DOSENTTI JANNE HARJULA JA TYÖRYHMÄ57.400 €
Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa
VTT, SOSIOLOGIAN DOSENTTI ILPO HELÉN JA TYÖRYHMÄ219.950 €
Kehojen todisteet – Asiakirjojen, kertomusten ja bioteknologian keskinäisvaikutukset maahanmuuton valvonnassa
HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM 282.000 €
Taiteellinen post doc -ohjelma ja tutkijapaikat taiteen tohtoreille Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin (2014–2016)
PST, DOSENTTI TAINA HINTSA JA TYÖRYHMÄ44.390 €
Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa -tutkimushanke
FT, DOSENTTI KATARIINA HOLMA JA TYÖRYHMÄ67.545 €
Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn
DOSENTTI MIKKO HUHTAMIES JA TYÖRYHMÄ75.300 €
Help or business? Shipwrecks and salvage companies in the 18th century Gulf of Finland as early modern entrepreneurship
VTT, PROFESSORI INGA JASINSKAJA-LAHTI JA TYÖRYHMÄ2.060 €
MIRIPS-FI project – From results to practice. MIRIPS-Fi -hankkeen sekä sen kansainvälisten vertailuhankkeiden keskeisten tulosten esittely
JUMINKEKO-SÄÄTIÖ 10.000 €
Laulu inhimillisen kommunikaation muotona -seminaarisarjan järjestäminen
DOSENTTI, FILOSOFIAN TOHTORI KARI KALLIONIEMI JA TYÖRYHMÄ51.040 €
Thatcherism, popular culture and the 1980s
PROFESSORI SANNA KARKULEHTO JA TYÖRYHMÄ51.100 €
Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa
PROFESSORI MARJA KERÄNEN JA TYÖRYHMÄ70.000 €
Osallistumisen politiikat ja demokraattinen legitimaatio Euroopan unionissa
DOSENTTI TARMO KETOLA JA TYÖRYHMÄ29.000 €
Constraints of evolutionary adaptation to the climate change
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 49.500 €
Suomen murteiden sanakirjan toimitustyö
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 990.000 €
Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osan loppuunsaattaminen ja sanakirjan toimitustyön jatkaminen O-kirjaimesta eteenpäin (2014–2018)
KUUROJEN LIITTO RY 149.888 €
Suomalaisten viittomakielten korpus- ja kansalaissanakirjahanke
FT, DOSENTTI ALEKSI LEHIKOINEN JA TYÖRYHMÄ61.320 €
Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen
FT ALINA LEMINEN JA TYÖRYHMÄ83.200 €
Sanat kielellisissä verkostoissa
TUTKIMUSJOHTAJA KRISTER LINDÉN JA TYÖRYHMÄ73.635 €
Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet
FT JOHN LOEHR 5.000 €
Nordic Evolutionary Psychology Meeting
DOSENTTI, TUTKIJA JORMA LUUTONEN JA TYÖRYHMÄ16.794 €
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla
LYYDILÄINEN SEURA RY 32.085 €
Kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin verkkosanakirja
PI, VTT, TUTKIJATOHTORI MIANNA MESKUS 21.200 €
Monikykyinen tiede. Elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla
PROFESSORI MATTI MIESTAMO JA TYÖRYHMÄ134.394 €
Koltansaamen dokumentaatiohanke
DOSENTTI, INTENDENTTI MARKO MUTANEN JA TYÖRYHMÄ70.000 €
Yhteissuomalainen FinBOL–hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille
YTT, VISUAALISEN JOURNALISMIN PROFESSORI ANSSI MÄNNISTÖ JA TYÖRYHMÄ34.275 €
Journalistinen dokumenttiteatteri taiteellisen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana
PROFESSORI MIKKO MÖNKKÖNEN JA TYÖRYHMÄ60.000 €
Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä
DOSENTTI, VTT, DPHIL LENA NÄRE JA TYÖRYHMÄ60.755 €
Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistyminen. Toimintamahdollisuuksien tunnustaminen ja kuulumisen rajat
FT JARI OKKONEN JA TYÖRYHMÄ102.795 €
Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä. Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa
SOSIOLOGIAN DOSENTTI ATTE OKSANEN JA TYÖRYHMÄ72.250 €
Hate communities: A cross-national comparison
DOSENTTI, FILOSOFIAN TOHTORI PIA OLSSON JA TYÖRYHMÄ70.450 €
Rajanvetojen kulttuuriperintö. Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina
PROFESSORI TIINA ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ JA TYÖRYHMÄ52.250 €
Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä
PROFESSORI ANNELI PAJUNEN JA TYÖRYHMÄ91.300 €
Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset
YTT HANNELE PALUKKA JA TYÖRYHMÄ125.500 €
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään
PROFESSORI PETTERI PIETIKÄINEN JA TYÖRYHMÄ62.540 €
Mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insinööritaito 1900-luvun Suomessa
VTT, DOSENTTI, AKATEMIATUTKIJA SEMI PURHONEN JA TYÖRYHMÄ56.005 €
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vuosia 1960–2010 käsittelevä vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta
HTT, TUTKIJATOHTORI HARRI RAISIO JA TYÖRYHMÄ62.595 €
Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa. Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa
DR. ANDREW RATH JA TYÖRYHMÄ13.600 €
More than a Crimean War: Primary source evidence and Finland’s wartime experiences
PROFESSORI KIMMO RENTOLA JA TYÖRYHMÄ41.500 €
Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen sekä Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä
FILOSOFIAN TOHTORI JACK RUETER JA TYÖRYHMÄ178.038 €
Avointa kieliteknologiaa uralilaisille vähemmistökielille
FT, PROF. JANNE SAARIKIVI JA TYÖRYHMÄ61.180 €
Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa. Suomalais-ugrilaisen etymologian päivitys uudelle vuosituhannelle
FT PETRI SAARIKOSKI JA TYÖRYHMÄ38.200 €
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö
FT, AKATEMIATUTKIJA MARJO SAASTAMOINEN JA TYÖRYHMÄ54.000 €
Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa
VTT, DOSENTTI, APULAISPROFESSORI SUVI SALMENNIEMI 116.450 €
The puzzle of the psyche: Therapeutic knowledge and selfhood in a comparative perspective (Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta)
FT JANNE-TUOMAS SEPPÄNEN 60.000 €
Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä
VTT, DOSENTTI TIINA SILVASTI JA TYÖRYHMÄ103.575 €
Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – ruokajärjestelmän haavoittuvuuden analyysi (Future food security in Finland – Identifying and analyzing the vulnerabilities of the Finnish food system)
PROFESSOR OF RUSSIAN HISTORY AND POLITICS JEREMY SMITH 13.242 €
From post-Soviet to Eurasian: reconfiguring Borders and Space
PROFESSORI ANDRÉ SOURANDER JA TYÖRYHMÄ78.135 €
FinnCrime: Rikollisuuden esiintyvyys ja riskitekijät Suomessa vuonna 1981 syntyneillä naisilla ja miehillä
PHD CHRISTINA STADLBAUER 33.400 €
Melliferopolis – Honeybees in urban environments
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 36.800 €
Codices Fennici – Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihanke
FT OUTI VESAKOSKI JA TYÖRYHMÄ289.069 €
SUMURAsyyni: suomen murteiden, lähisukukielten ja uralilaisten kielten muutosprosessien monitieteinen metsästys
YLIOPISTONLEHTORI, FT, DOSENTTI SUSANNA VÄLIMÄKI JA TYÖRYHMÄ73.180 €
Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa
KUVATAITEILIJA, KUVATAITEEN TOHTORI JAN KENNETH WECKMAN JA TYÖRYHMÄ94.800 €
Taiteellisen tutkimuksen laboratorion perustaminen ja toiminnan aloittaminen viidellä teemaseminaarilla
TUTKIJATOHTORI TUOMAS YLÄ-ANTTILA JA TYÖRYHMÄ229.250 €
Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoista Suomessa

FT EIJA AHO JA TYÖRYHMÄ20.700 €
Fonetiikan oppikirja pitkälle edenneille suomi toisena kielenä -oppijoille ja s2-opettajille
FK, FT H.C. SAMULI AIKIO 13.800 €
Saamelainen paikannimikirja pohjoissaameksi
FT, DOSENTTI PAULI BRATTICO 15.600 €
Kielellisiä vaikeuksia ja kielen häiriöitä käsittelevä yleistajuinen tietokirja
FILOSOFIAN MAISTERI NATALIA DEVIATKINA 4.600 €
Erityisesti suomalaisille tarkoitettu ersän kielen oppikirja
DOSENTTI KAI ERIKSSON JA TYÖRYHMÄ10.200 €
Verkostot yhteiskuntatieteessä
EUROOPPALAISEN FILOSOFIAN SEURA RY. 17.000 €
Filosofian keskeisiä termejä käsittelevien suomenkielisten ensyklopedia-artikkeleiden kirjoittaminen ja toimittaminen
FT, ETNOLOGIAN DOSENTTI OUTI FINGERROOS JA TYÖRYHMÄ6.262 €
Guadalupen ihme, tieteen ja taiteen risteyskohdassa toteutettava etnografinen kirja
FINNISH YEARBOOK OF POPULATION RESEARCH 7.700 €
Väestöntutkimuksen vuosikirjan 1946–1999 numeroiden digitointi ja vuosikirjan siirtäminen Open Journal Systems -julkaisupohjalle
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ RITVA HYTTINEN JA TYÖRYHMÄ33.900 €
UTELE – Uusia tapoja esittää tutkimustuloksia
INTO KUSTANNUS 55.200 €
Tietokirjapäivät 2014: Ohjelmallisten tietokirjatapahtumien järjestäminen useissa eri kaupungeissa tieteen yleistajuistamiseksi ja tietokirjallisuuden tuomiseksi näkyvästi esiin
LUOKANOPETTAJA ANTTI JAUHIAINEN JA TYÖRYHMÄ9.800 €
Taloustieteilijä Robin Hahnelin kirjan Osallisuustalouden aakkoset kääntäminen ja julkaiseminen
KAUPPATIETEIDEN TOHTORI MARIA JOUTSENVIRTA JA TYÖRYHMÄ32.600 €
Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja
TEKNIIKAN YLIOPPILAS MARKUS KAILA JA TYÖRYHMÄ50.000 €
Debatti – pintaa syvemmältä. Verkkolehti, jossa tutkijat kommentoivat uutisia ja ajankohtaisia ilmiöitä oman tieteenalansa näkökulmasta
PHD TAPIO KANNINEN 98.575 €
Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: Crisis of Global Sustainability -teoksen suomentaminen, visualisointi ja portaalin luominen vaikuttamiseen, vuoropuheluun ja kokemukselliseen oppimiseen
TOIMITTAJA ILKKA KARISTO 6.900 €
Rikos Suomessa 2014. Tutkivan journalismin keinoja hyödyntävä laaja artikkeli, joka julkaistaan Long Play -verkkojulkaisussa
FT ANU KARJALAINEN JA TYÖRYHMÄ16.600 €
Monikielinen perheemme – Our Multilingual Family. Kaksikielinen yleistajuinen opas monikielisille perheille Suomessa ja ulkomailla
OPISKELIJA EEVA KEMPPAINEN 15.000 €
Kuilut umpeen. Maantieteellisen tutkimuksen yleistajuistaminen ja globaalikasvatushankkeen opetuskokemuksien jakaminen
LEHTORI PETRI KETO-TOKOI JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Suomalainen aarniometsä -tietokirjan englanninkielisen laitoksen toimittaminen
FM HANNA KIETÄVÄINEN-SIRÉN 27.600 €
Tietokirja Rahvaan rakkaus: suomalaisen rakkauden historiaa
FILOSOFIAN MAISTERI MIIA KOIVU 4.600 €
Swahilin kielen oppikirjan viimeistely
VTM TOMI KOKKONEN 13.800 €
Moraalin evoluutiota filosofisesta näkökulmasta käsittelevä tietokirja
VTT SEPPO LALLUKKA JA TYÖRYHMÄ4.320 €
Udmurttien ja marien arki ja juhlat Uno Harvan matkakirjeiden valossa. Kommentoidun venäjänkielisen käännöksen ja alkuperäistekstien julkaiseminen
KÄÄNTÄJÄ ULLA LEMPINEN 10.400 €
Alan Weismanin teoksen Countdown suomentaminen
FILOSOFIAN MAISTERI JOONAS MARISTO 23.450 €
Tietokirja Nykyajan islamit – katsauksia moninaisuuteen
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, VAPAA KIRJOITTAJA TAMAS MATEKOVITS 13.800 €
Kiven ja raudan ympyrän laulajat – laaja kulttuurihistoriallinen esseeromaani helsinkiläisistä toisinajattelijoista ja kivikaupungin kahleista
FT, DOSENTTI, TUTKIJA PÄIVI MEHTONEN 15.600 €
Sisäisyys ja seikkailu. Pohjanmaan mystiikan kirjallisuus
TOIMITTAJA HANNA NIKKANEN JA TYÖRYHMÄ18.400 €
Aidsin suomalainen historia
POHJOINEN FILOSOFIYHDISTYS AGON RY 5.500 €
Yleissivistävän ja tieteellisen lehden kehitystyö
POP-TIEDE RY – POP-VETENSKAP RF. 40.000 €
Pop-Tiede: tiedettä kouluihin draaman keinoin
FM RAISA PORRASMAA 10.350 €
Nojatuolimatka Japanin historiaan
PROFESSORI HETA PYRHÖNEN 3.000 €
Jane Austen – aikalaisemme
FM, TUTKIJA MIIKA PÖLKKI 13.800 €
Japanin kirjallisuus -tietokirja
VTM MILJA SAARI 18.200 €
Samapalkkaisuus – neuvoteltu ihmisoikeus. Väitöskirjan tutkimustulokset esittelevä teos ja samapalkkaisuuden edistämisen käytännön työkalu
FT, PROFESSORI ANNELI SARHIMAA 27.650 €
Karjalankielisiä suomalaisia käsittelevä tietokirja
VTM NIKLAS SAXEN JA TYÖRYHMÄ24.150 €
Tietokirja suomalaisista somaleista
TOIMITTAJA RIKU SIIVONEN 29.600 €
Suomi – näin se oikeasti toimii. Tarinallinen kuvaus suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden ja toiminnallisuuksien historiasta ja toimintalogiikasta
FILOSOFIAN MAISTERI JONAS SIVELÄ 13.800 €
Kaiken takana on salaliitto – tai ainakin hyvä tarina. Tietokirja salaliittoteorioista kulttuurintutkimuksen näkökulmasta
VALTIOTIETEEN MAISTERI MIKAEL SJÖVALL 13.800 €
Reportaasikirja vironruotsalaisesta kulttuurista ja sen ilmenemismuodoista Virossa tänään
VALTIOTIETEIDEN TOHTORI TIMO SOIKKANEN JA TYÖRYHMÄ3.450 €
Valoa mielettömyyden keskellä. Sotainvalidivankien vaihto-operaatio Torniossa ja Haaparannassa vuosina 1915–1918
SUOMEN KANSANTIETOUDEN TUTKIJAIN SEURA 4.120 €
Eloren internetsivujen uudistaminen
SUOMEN RAUHANTUTKIMUSYHDISTYS RY 2.000 €
Kosmopoliksen verkkojulkaisemisen tukeminen
TAIDEHISTORIAN SEURA – FÖRENINGEN FÖR KONSTHISTORIA RY 3.000 €
Taidehistorian seuran perustaman TAHITI-verkkolehden julkaiseminen
FILOSOFIAN MAISTERI ANNA TUOMIKOSKI 9.200 €
Maurizio Lazzaraton teoksen La fabrique de l’homme endetté : Essai sur la condition néolibérale suomentaminen
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 40.000 €
Sähköherkkyys elinympäristössämme -hanke
TUTKIJALIITTO RY 5.000 €
Eurooppa liikkeessä: Euroopan kriisiä ja poliittista tulevaisuutta koskeva seminaari sekä Tiede&Edistys -lehden erikoisnumero
TOIMITTAJA JOHANNA VEHKOO 17.622 €
Hylätyt paikat – reportaasikirja autioista kaupungeista, unohdetuista kaivoksista, hylätyistä rakennuksista ja niiden kulttuurisesta merkityksestä
FILOSOFIAN KANDIDAATTI MARJO VILKKO 9.200 €
Suomi on ruotsalainen – kirja Ruotsin vaikutuksesta Suomeen kautta aikojen
FM JOHANNA VIRKKULA 40.350 €
Bosnian, kroaatin, montenegron ja serbian kielioppi
VIRON SOVELTAVAN KIELITIETEEN YHDISTYS 2.000 €
Tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi. Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen
FILOSOFIAN TOHTORI SILJA VUORIKURU 15.600 €
Aino Kallaksen elämäkerta
DOSENTTI, YMPÄRISTÖTIETEEN LEHTORI TIMO VUORISALO JA TYÖRYHMÄ4.500 €
Saimaannorppa organisaatioiden ja ihmisen luontosuhteen tulkkina -kirjan julkaiseminen
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA-LEHTI / THL 8.400 €
Yhteiskuntapolitiikka-lehden verkkopalvelun kehityshanke: Hyvinvointitutkimuksen tietotoimisto
YMPÄRISTÖTIEDON FOORUMI 76.000 €
Ympäristötiedon foorumin toiminta: tutkimustiedon saattaminen poliittisille päättäjille (2014–2016)

VALOKUVAAJA VESA AALTONEN 10.000 €
Kakolanmäen aluetta, arkkitehtuuria ja historiaa käsittelevän valokuvateoksen toteuttaminen
SIRKUSARTISTI ELICE JOHANNA ABONCE MUHONEN JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Mad In Finland -sirkuselokuva
AGENCY NORTH OY 11.500 €
Kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen käännöshanke
KUVATAITEILIJA HEINI AHO 13.800 €
Installaatioiden rakentamiseen ja näyttelyiden järjestämiseen, teemoina ihmisen ja tilan suhde sekä huonekalun ja huoneen merkitys ihmisolemuksen muokkaajina
AINO ACKTÉN HUVILAN YSTÄVÄT RY. 25.000 €
Aino Acktén kamarifestivaalin toteuttaminen vuonna 2014
TEATTERI- JA TANSSITAITEILIJA AKSELI AITTOMÄKI JA TYÖRYHMÄ4.600 €
Praxes itinérantes -esityssarjan toinen ja kolmas osa
ANIMAATION APUPYÖRÄ RY 10.000 €
Huvipuisto-animaatiotaidenäyttely
ARKKITEHTUURIMUSEO 15.000 €
Jälleenrakennus -teoksen tuottaminen Shenzhenin & Venetsian arkkitehtuuribiennaaleihin
ASSOCIATION WHS RY 30.000 €
Swan of Tuonela – nykysirkusta ja tanssia yhdistelevän kansainvälisen teoksen valmistaminen
MUSIIKIN MAISTERI JOHANNA AUTIO JA TYÖRYHMÄ16.400 €
Zoo-esityksen valmistaminen
TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA (AMK), HTM RIIKKA MAARIA BADO JA TYÖRYHMÄ17.000 €
Länsiafrikkalaisten puuvillanviljelijöiden ja suomalaisen puuvillatuotteiden kuluttajan kohtaamista dokumentoivan näyttämöteoksen valmistus
BALTIC CIRCLE FESTIVAALI / Q-TEATTERI RY 36.800 €
Suomen Taidepoliittinen Tapahtuma: symposiumi, esityssarja ja käsikirja
MA, ARTIST, CULTURAL WORKER ERICH BERGER JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Inheritance -family jewellery artefacts with traces of radionuclide which render them unwearable. To bring the irrationality we treat our environment into an intimate and comprehensible context
CATALYSTI ASSOCIATION OF TRANSCULTURAL ARTISTS 10.000 €
Catalysti: events that offer information and networks for transcultural artists in Finland
CINEMA EVENTS FINLAND RY 8.000 €
Suomalaista lyhytelokuvataidetta maailmalle
CINEPARADISO 7.200 €
Hietaranta -Tempus fugit -dokumenttielokuvan valmiiksi saattaminen
TANSSITAITEILJA GIORGIO CONVERTITO JA TYÖRYHMÄ13.800 €
Helsinki Meeting Point -tapahtumasarjan järjestäminen vuonna 2014
TEM, NÄYTTELIJÄ NOORA DADU JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Estella ja Sofia kolme. Trilogian viimeinen osa, joka ehkä ratkaisee kaiken
DEFUNENSEMBLEN KANNATUSYHDISTYS RY 20.000 €
defunensemblen kansainvälinen toiminta 2014
FM JULIA DONNER 20.700 €
Suomen Arkkitehtuurimuseossa vuonna 2015 järjestettävän Puutarha ja arkkitehtuuri -näyttelyn käsikirjoittamiseen ja valokuvaamiseen.
ESKUS – ESITYSTAITEEN KESKUS RY 18.500 €
Esitystaidekokonaisuus Urban species – Helsinki Expedition
FYYSILLISEN AIKALAISTAITEEN YSTÄVÄT RY 15.000 €
Walkapolis-kaupunkikävelykonseptin suunnittelu ja toteutus 2013-2015: jatkohakemus vuoden 2014 työskentelyyn
TAITEEN MAISTERI LINDA GRANFORS JA TYÖRYHMÄ2.700 €
Näyttely Turussa Galleria Titanikissa tammikuussa 2014 yhdessä Aura Hakurin kanssa
KUVATAITEILIJA TEM, TAM TERIKE HAAPOJA JA TYÖRYHMÄ25.450 €
Kulttuurihistoriaa toisten lajien silmin tarkastelevan Toisten Historia -projektin vuoden 2014 taiteellisiin produktioihin
KLOVNERIAN MAISTERI JANNA HAAVISTO 5.150 €
Yhteistyö taidetalo Zico Housen kanssa Beirutissa
SARJAKUVATAITEILIJA MATTI HAGELBERG 27.600 €
Läskimooses-sarjakuvalehti
TAITEEN MAISTERI MA BO HAGLUND 19.000 €
Metsä-installaatioprojektin toteuttamiseen
TAITEILIJA KATRIINA HAIKALA 14.000 €
Tärähtäneet ämmät: Monokini 2.0 – who says you need two? Yhteisötaitaiteellinen projekti, jossa otetaan kantaa kulttuurimme normatiiviseen kauneusihanteeseen
KUVATAITEEN MAISTERI AURA HAKURI JA TYÖRYHMÄ3.000 €
Unikuvia-projektin näyttely Taidesalongissa
KUVATAITEILIJA, KUVATAITEEN MAISTERI ANU HALMESMAA 6.000 €
Made in Mymind -sarjaan kuuluvat näyttelyt ja työpajat Turussa ja Tampereella
TEATTERITAITEEN MAISTERI MINNA SUSANNA HARJUNIEMI 6.900 €
Jobin (päivä)kirjan puuttuvat kymenlaaksolaiset sivut (työnimi) -esityksen kirjoittaminen
FM, TAITEEN YLIOPPILAS JUHANI HAUKKA JA TYÖRYHMÄ10.850 €
Kadonnut sävel -elokuvanäytelmän toteuttamiseen
FIL. YO. OLLI HEIKKONEN 20.700 €
Neljännen runokokoelman kirjoittaminen
HIAP RY 40.000 €
FRONTIERS IN RETREAT Multidisciplinary approaches to ecology in contemporary art. Viisivuotinen EU-hanke
TANSSITAITEEN MAISTERI MAIJA HOISKO JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Kehollisen näyttämöesseen Maanantaikerho valmistaminen
WRITER, SOUND ARTIST DIRK HUELSTRUNK JA TYÖRYHMÄ13.400 €
A pile of frames. Sound Poetry Dance Project
TEATTERITAITEEN MAISTERI, MASTER OF FINE ARTS OTSO HUOPANIEMI JA TYÖRYHMÄ49.450 €
Monikielisen love.abz-esityksen jatkokehittäminen sekä työskentely- ja produktiokustannukset
KIRJAILIJA VILLE HYTÖNEN 27.600 €
Romaanin Ukko Thiesin oikeudenkäynti kirjoittaminen
KOREOGRAFI-TANSSIJA-ESIINTYJÄ MIKKO HYVÖNEN JA TYÖRYHMÄ4.600 €
Entertainments – versions esitysten toteuttaminen Zodiak – Uuden tanssin keskuksen näyttämölle huhtikuussa 2014 sekä jatkotyöskentely syksyllä 2014
FM TUIRE HÄNNINEN JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Vapriikissa toteutettujen palveluiden vienti Kiinan Xi ´aniin
TOIMITTAJA, KRIITIKKO, TIETOKIRJAILIJA VILLE HÄNNINEN JA TYÖRYHMÄ11.500 €
Nuorten taiteilijoiden Tarinoita takomassa -hankkeen näyttelyjen suunnitteluun ja toteutukseen Luzernin Fumettossa vuonna 2014
VALOKUVAAJA ISMO HÖLTTÖ 6.000 €
Ismo Höltön retrospektiivinen valokuvanäyttely Ateneumin taidemuseossa
MUSIIKIN MAISTERI KARI IKONEN 20.700 €
Soolopiano- ja sooloMoog-ohjelmiston säveltäminen ja harjoittelu konsertteja ja levytystä varten
TAITEEN MAISTERI KAISA ILLUKKA 4.025 €
Ympäristöaktivismia ja esitystaidetta yhdistävä projekti sekä käännöstyö
MUSIIKIN MAISTERI MINNI ILMONEN JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Monikielinen Nidone -hanke
MAATALOUS-METSÄTIETEIDEN TOHTORI EIJA JUUROLA JA TYÖRYHMÄ35.000 €
Uusia näkökulmia metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimukseen
VALOKUVATAITEILIJA MARTTI JÄMSÄ 20.000 €
Valokuvataiteellinen työskentely analogisilla välineillä ja materiaaleilla
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA, VALOKUVAAJA JUHO JÄPPINEN JA TYÖRYHMÄ9.000 €
Laadukasta kansainvälistä nykytaidetta Suomeen ja suomalaista nykytaidetta maailmalle – Äkkigallerian vuosi 2014.
KIRJAILIJA SILJA JÄRVENTAUSTA 27.600 €
Fiktiivisen tietokirjan kirjoittaminen aikuisille
JÄTTÖMAA RY 20.000 €
Jättömaa-festivaalin järjestämiseen Kouvolassa 2014
MASTER OF ARTS KIRA JÄÄSKELÄINEN 2.000 €
Pohjankävijän päiväkirjasta -dokumenttielokuvaan liittyvään tutkimus- ja ennakkokuvausmatka
MUT MAARI KALLBERG JA TYÖRYHMÄ19.200 €
Seurasaari Soi! 2014–2015 (2014)
TANSSIJA-KOREOGRAFI MIKKO KALLINEN JA TYÖRYHMÄ7.800 €
REVERSE
MUSIIKIN MAISTERI HANNA KANGASNIEMI JA TYÖRYHMÄ6.900 €
Bravade-nokkahuilukvartetti: Poikkitaiteellisen Reflections of the past and present -teoksen työstäminen
KANSALLISKIRJASTO 650.000 €
Kansalliskirjaston Sukukielten digitointiprojektin jatkohanke (2014–2016)
KANSANMUSIIKKI-INSTITUUTTI RY 22.000 €
Pieni kansanlaulu – taiteellinen lähestyminen kansanlaulun estetiikkaan, merkityksiin ja käyttöyhteyksiin
FL, KRIITIKKO MERVI KANTOKORPI 10.350 €
Nykyrunoudesta ja kokeellisesta proosasta kirjoittaminen
KUVITTAJA ILJA KARSIKAS JA TYÖRYHMÄ6.500 €
Tyttö ja karhu: Ihmisen ja luonnon suhdetta käsittelevä lapsille suunnattu teoskokonaisuus
MUSIIKIN MAISTERI MIA KASPER JA TYÖRYHMÄ6.900 €
Kaikuvat kalliot -konserttisarjan toteutus
TAITEEN MAISTERI PÄIVI KETTUNEN 2.300 €
Kuvausmetodin suunnittelu
KIRJALLISUUS- JA KULTTUURIYHDISTYS SÄRÖ RY 25.000 €
Kulttuurilehti Särön teemavuoden toteuttaminen: Tieteen ja taiteen missio
TEATTERITAITEEN MAISTERI EMILIA KOKKO JA TYÖRYHMÄ18.000 €
Nykyteatteriesityksen STYROX-sankari valmistaminen
TAM AAPO KORKEAOJA JA TYÖRYHMÄ16.100 €
Käsitekesä-näyttelyn järjestäminen
KRISTALLISILMÄ OY 16.000 €
Kaiken jälkeen – Pekka Sassin kokeellisen taide-elokuvan ja projisointi-installaation tuotantokustannusten kattaminen sekä taiteellis-tekninen toteuttaminen
MASTER OF FINE ARTS KAROLINA KUCIA 19.000 €
Artistic work on Parasitic Project
KUVATAITEEN MAISTERI IIRIS-LILJA KUOSMANEN JA TYÖRYHMÄ4.200 €
Kuuden kuvataiteilijan yhteisnäyttely Forum Box -galleriassa
TEATTERITAITEEN MAISTERI, TOIMITTAJA SUSANNA KUPARINEN 40.000 €
Dokumenttiteatterin työpajatoiminta ja teatteriesitys
KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY 10.000 €
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2014
KUTIKUTI RY. 10.000 €
Uuden suomalaisen sarjakuvan kansainvälistä vientiä vahvistavan agentuurin perustaminen
LAPIN NUKKETEATTERIYHDISTYS RY 5.000 €
7 Sooloa! -nukketeatterifestivaali syksyllä 2014 Rovaniemellä
MA LEEVI LEHTINEN JA TYÖRYHMÄ5.000 €
Kuolemansyntejä -animaatioinstallaationäyttely Berliinissä ja Oulussa
LENS POLITICA RY 10.000 €
Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin Lens Politica 2014
FM, SARJAKUVATAITEILIJA MIKA LIETZEN 9.200 €
Sarjakuvakertomusten 1986 ja 23 toteuttaminen
KÄSIKIRJOITTAJA, OHJAAJA, KUVAAJA SINI LIIMATAINEN JA TYÖRYHMÄ9.200 €
Nuket-dokumenttielokuva
LILLA VILLANIN YSTÄVÄT RY 40.000 €
Kaksikielisen kulttuuritalon kehittäminen
TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA NIINA LINDROOS JA TYÖRYHMÄ4.025 €
Agony of Emma Eckstein -paperiteatteriesitys
KIRJAILIJA, FM LAURA LINDSTEDT 23.000 €
Oneiron-romaanikäsikirjoituksen loppuunsaattaminen
JAZZMUSIIKIN MAISTERI OLAVI LOUHIVUORI 13.800 €
Rumpusoololevy ja sävellystyö Oddarrang-yhtyeelle
KUVATAITEEN MAISTERI MAIJA LUUTONEN 9.200 €
Yksityisnäyttely, joka muodostaa maalauksista ja niiden katseluun tarkoitetuista välineistä koostuva kokonaisuuden
LYHTY RY 4.000 €
Kehitysvammaisten Marginaaliklubin toiminnan jatkaminen vuonna 2014
KUVATAITELIJA, NUKENRAKENTAJA HEINI MAARANEN JA TYÖRYHMÄ24.500 €
Einsteinin unet – otteita ajasta. Nukketeatteriesitys aikuisille
MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY 109.500 €
Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. Hankejakson II Paikan tuntu – paikan identiteetti käynnistäminen ja toteutus vuonna 2014
MAD TANSSIMAISTERIT RY 26.975 €
Loikka-festivaali ja suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke vuonna 2014
NUKKETEATTERITAITEILIJA ANTTI-JUHANI MANNINEN 8.000 €
Esitysteos ABOUT ALL RIGHT
RUNOILIJA SATU MANNINEN 13.800 €
Viidennen runokokoelman kirjoittaminen
SÄVELTÄJÄ, MUUSIKKO RONI MARTIN JA TYÖRYHMÄ15.000 €
KILL CARMEN -teoksen musiikin toteuttaminen
MEHILÄISPESÄ RY / GALLERIA HUUTO 20.000 €
Taiteilijoiden uuden toimintatilan vakiinnuttaminen 2014
TAITEILIJA IIVI MELTAUS 6.900 €
Looking for a sculptor or a sense of beauty – tanssiteos, jota ei pitänyt olla
KUVATAITEILIJA (MFA) ARTTU MERIMAA 20.000 €
Kuoppakaupunkiprojekti
TAITEILIJA KIMMO MODIG 23.000 €
Taiteellinen työskentely, kuratointi ja esitysten valmistaminen vuonna 2014
TAITEEN MAISTERI SOILE MOTTISENKANGAS JA TYÖRYHMÄ7.000 €
Paatitampun soopa -dokumenttielokuvan esituotanto. Vanhan finglish-kielen taltiointi dokumenttielokuvaksi; taustatutkimus ja käsikirjoitus
MUOTOILIJA, NÄYTTÄMÖPUKUJEN VALMISTAJA ANNE MUSTARASTAS 4.000 €
Helsinki Dresses – Helsingin kauneimmat rakennukset pukuina
MUSTARINDA-SEURA RY 30.000 €
Mustarinda Off the Grid – Energiaomavarainen taidekeskus
MUU RY 35.000 €
Performanssitaiteen festivaali AMORPH!14: performanssi julkisen taiteen teoksena, yhteisöllisesti toteutettuna (4.7.-7.9.2014)
MYLLYTEATTERI-YHDISTYS RY 30.000 €
Myllyteatterin uuden kantaesityksen Nälkäinen luokka tuotanto
KIRJAILIJA ESA MÄKIJÄRVI 13.800 €
Joki-runoteoksen ja Vieraita-romaanin kirjoittaminen
SIRKUSTAITEILIJA SAKARI MÄNNISTÖ JA TYÖRYHMÄ23.775 €
Nouse luontoni lovesta – etnofuturistinen tutkielma kielen ja kommunikaation lahoamisesta toteutettuna nykysirkuksen keinoin
KUVATAITEILIJA (AMK) ERKKI NAMPAJÄRVI 4.500 €
Näyttely Galleria Katariinassa
TANSSITAITEEN MAISTERI VERA NEVANLINNA JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Tanssiteoksen Kohta toteuttaminen
NEW PERFORMANCE TURKU RY 25.700 €
New Performance Turku -performanssi- ja esitystaiteen festivaali Turussa 2014
TANSSITAITEILIJA JAAKKO NIEMINEN JA TYÖRYHMÄ11.500 €
Teoksen Anthem tuottaminen
TANSSIJA KAISA NIEMINEN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Nordic Soul -festivaali – Ladies Edition
TAITEEN MAISTERI PEKKA NIITTYVIRTA 5.600 €
Monsters, Dark Mills and Angels -näyttelyn järjestäminen Muu-galleriassa
KOREOGRAFIAN MAISTERI SAMULI NORDBERG JA TYÖRYHMÄ9.200 €
Project K -hanke
KUVATAITEEN MAISTERI SUVI NURMI JA TYÖRYHMÄ25.000 €
Kolmen poikkitaiteellisen, monikielisen tapahtuman järjestämiseen Helsingissä: Art’s Birthday 17.1., World Poetry Day 21.3., Bloomsday 16.6.2014.
OFFICE OF CULTURAL AFFAIRS FELLBACH 6.000 €
Book.Fellbach.Reading project within the frame of the 5th European Summer of Culture – Guest countries Finland and Estonia
KUVATAITEILIJA KONSTA OJALA 11.500 €
Näyttelyt Pietarissa ja Japanissa
OSUUSKUNTA POESIA 30.000 €
Korkeatasoisen nykyrunouden julkaisemisen kehittäminen vuonna 2014
KOREOGRAFI, OHJAAJA TOMI PAASONEN JA TYÖRYHMÄ19.000 €
2nd Nature -tanssiteoksen koreografin ja suunnittelijoiden työskentelyyn
KUVATAITEILJA, KUVATAITEEN KANDIDAATTI JAAKKO PALLASVUO 15.000 €
Laajan videoteoksen toteuttamiseen
TAITEEN MAISTERI, KUVATAITEILIJA SARI PALOSAARI 15.000 €
Material matters (työnimi) -teoskokonaisuuden toteuttamiseen
TANSSITAITEEN MAISTERI, TANSSI- JA ESITYSTAITEILIJA, ROCKMUUSIKKO ELINA PIRINEN 27.600 €
Musiikin ja ruumiin välisen nykytaiteellisen suhteen syntyä, tuhoa ja uudelleen syntyä tutkivan kolmivuotisen hankkeen Autopsies for Music and Body ensimmäinen osa We Might Die (työnimi) vuonna 2014
PITSKUN KYLÄKIRKON KULTTUURIYHDISTYS RY 25.000 €
Pitskun Kulttuurikirkon viisi tiede-taidevuotta osa III: Moniaistisuus taiteen ja tieteen kokemisessa 2014
POHJANKONNA OY 45.000 €
Kolmiulotteisen röngentomografiadatan taiteellisten käyttömahdollisuuksien kartoittaminen
POHJOINEN LIIKE RY 23.000 €
Novelleja unohdetuista huoneista -teos tanssijoille, runoilijalle ja pianistille
MUSIIKIN MAISTERI KIMMO OLAVI POHJONEN 27.700 €
50-vuotisjuhlakonserttisarja, soololevyn julkaiseminen ja Uniko teoksen orkestroiminen sinfoniaorkesterille 2014
MEDIATAITEILIJA, OHJAAJA, TUOTTAJA, KÄSIKIRJOITTAJA ARTO POLUS 5.400 €
Suomismi / Finnme -lyhytelokuvaprojekti suomen kielen maailman valloituksesta Englannissa
KULTTUURITUOTTAJA IVAN PUNZO JA TYÖRYHMÄ23.000 €
AAVE-festivaali: Helsingissä järjestettävä, maksuton kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali, joka esittää laajasti eri audiovisuaalisen ilmaisun ja liikkuvan kuvan lajityyppejä
TAITEEN MAISTERI ANNI PUOLAKKA JA TYÖRYHMÄ6.900 €
Baking Heraldry (työnimi) – Kansallisidentiteetin tutkiminen ja uudelleensuunnittelu yhteistyössä monikulttuuristen yhteisöjen kanssa
TAITEEN KANDIDAATTI SIIRI RAASAKKA 5.400 €
Kaupallisesti riippumattoman naistenvaatemalliston suunnittelu ja toteutus
KOREOGRAFI KATI RAATIKAINEN 10.000 €
Public Address: Huutajaiset!-tanssiteos Turussa Barker-teatterilla 2014
TAITEEN KANDIDAATTI VIIVI RINTANEN 6.900 €
Mielenterveysosastoa käsittelevän sarjakuvateoksen käsikirjoittaminen ja piirtäminen
YLIOPPILAS SASU RIPATTI 27.600 €
Kokeellisen musiikin säveltäminen ja julkaiseminen
RITUAALIMUSEON TUKI RY 29.000 €
Riitti Soikoon -päivien järjestäminen
VISUAL ARTIST, TEACHER GREGOIRE ROUSSEAU 3.550 €
Boxes is metal casting sculptures artwork. Framed structure is kinetic sculpture in a frame on the wall
KUVATAITEEN MAISTERI, KUVATAITEILIJA JANI RUSCICA 7.000 €
Flatlands teoskokonaisuuden toteuttamiseen
MEDIANOMI JOONAS RUTANEN 2.300 €
Pitkän näytelmäelokuvan Leiri käsikirjoituksen ennakkotutkimus ja käsikirjoituksen treatment -juonikirjoitelman valmistaminen
BACHELOR OF FINE ARTS PEKKA RUUSKA 18.000 €
Taidekaavan määrittäminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman malli
TAITEEN MAISTERI SALLA SALIN 10.900 €
Äänen tilallisuutta käsittelevän teossarjan Lossless ensimmäinen osa Surround System (työnimi)
TUOTTAJA, MEDIANOMI (AMK) ANTTI-VEIKKO SALO JA TYÖRYHMÄ17.250 €
Vibes-esityssarjan valmistaminen ja esittäminen 2014
KURAATTORI, JATKO-OPISKELIJA MIRJAMI SCHUPPERT JA TYÖRYHMÄ13.150 €
Valheellisia dokumentteja ja uskottavia taruja -näyttely Suomen valokuvataiteen museon Projekti-tilassa
VALOKUVATAITEILIJA SANNI SEPPO JA TYÖRYHMÄ50.000 €
Poliittisen valokuvan festivaali 2014. Kolmivuotinen valokuvatapahtuma, joka on omistettu valokuville, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan
KIRJAILIJA JOUKO SIROLA 31.200 €
Mosaiikin historia-romaanin kirjoittaminen
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 20.000 €
Puhuva kirjailija, kertova arkisto -haastatteluhanke
SUOMEN NEW YORKIN KULTTUURI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ 67.000 €
Ammattilaiset liikkeelle – Fellows on the Move 2014–16: Taide-, museo- ja arkistoammattilaisten kansainvälinen liikkuvuushanke (2014)
SUOMEN PIETARIN INSTITUUTTI 57.000 €
Suomen kieli eläväksi 2013–2016 (2014)
SUOMI-VENÄJÄ-SEURA RY. 65.000 €
Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2012–2016 (2014)
MEDIATAITEILIJA, TAM MAARIT SUOMI-VÄÄNÄNEN 11.000 €
20 uuden Minispektaakkelin, minuutin mittaisen elokuvallisen haikun, valmiiksi saattaminen
KUVANVEISTÄJÄ PEKKA SYRJÄLÄ JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Sanomisia-ryhmänäyttelykierroksen järjestäminen
KUVATAITEILIJA, HUK PATRIK SÖDERLUND JA TYÖRYHMÄ30.000 €
Installaatioantologian toimittamiseen ja toteuttamiseen Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä järjestettävään suomalaisen taiteen näyttelyyn Frankfurter Kunstvereinissa heinä-lokakuussa 2014
ELOKUVAOHJAAJA MIKA TAANILA JA TYÖRYHMÄ14.240 €
Lettristisen elokuvaprojektin Kalvoja käsikirjoittaminen ja toteutus
KUVATAITEEN MAISTERI ELLA TAHKOLAHTI JA TYÖRYHMÄ5.500 €
Sinua varten (työnimi) -näyttely Uudenmaankadun Huuto-galleriassa Helsingissä 2014
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT 16.000 €
Tampereen elokuvajuhlien toiminnan kehittäminen: kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen kohtaaminen
RUNOILIJA, FM OLLI-PEKKA TENNILÄ 27.600 €
Fragmentaarinen esseeteos
TAITEEN KANDIDAATTI MIIA TERVO JA TYÖRYHMÄ12.900 €
Santra Remsujevasta kertovan dokumenttielokuvan lopputöihin sekä Santra Remsujeva 100 v. DVD:n kokoamiseen yhteistyössä Juminkeko-säätiön kanssa
TEATTERITAITEEN KANDIDAATTI HANNA-KAISA TIAINEN JA TYÖRYHMÄ25.000 €
Raatteen tie -hanke (Ruumiinsisäinen sodankäynti)
KUVATAITEILIJA TUULI TOIVOLA JA TYÖRYHMÄ9.200 €
Taiteilijaryhmä Airbakers: HYRSKYNMYRSKYN-projektin jatko ja kehittäminen
KUVATAITEILIJA JOUNI TONI 27.600 €
Työskentely Rijksakademie van beeldende kunsten/de Ateliers -taiteilijaresidenssissä
TOTEM-TEATTERIN KANNATUSYHDISTYS RY 13.371 €
Alakouluikäisille suunnattu Lasten valta -työpajatoiminta
KUVATAITEILIJA (AMK) MARTTA TUOMAALA JA TYÖRYHMÄ7.000 €
Siivoojan ääni -installaation ja dokumentaarisen lyhytelokuvan työstäminen Galleria Jangvan yksityisnäyttelyä varten
LEIKKAAJA, DOKUMENTTIELOKUVANTEKIJÄ ANTTI TUOMIKOSKI 9.000 €
Dokumenttielokuvan Kun isoisä hakaristin hommasi (työnimi) ennakkotutkimus- ja käsikirjoitustyö
MASTER OF ARTS (RCA) JAAKKO TUOMIVAARA JA TYÖRYHMÄ14.950 €
Choir-projektin taiteellinen osuus
KUVATAITEEN MAISTERI, TAIDEMAALARI AKI JUHANI TURUNEN 18.400 €
Taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, aiheena leijuvien ja vedenalaisten asioiden maailma
SARJAKUVATAITEILIJA, KUVITTAJA, OPETTAJA MARKO TURUNEN 27.600 €
Harlemin Šeikki. Sarjakuvan muodossa oleva muotokuva ADHD-diagnosoidusta henkilöstä
TYÖVÄEN ARKISTON SÄÄTIÖ 10.000 €
Suomen metallityöntekijöiden 1980-luvun haastattelusarjan digitointi, metatietojen lisääminen ja esillepano sähköiseen palvelu- ja tutkijakäyttöön
KUVATAITEEN MAISTERI TIMO VAITTINEN 9.200 €
Teoskokonaisuuden toteuttamiseen Kiasman Mediateekkiin
KUVATAITEEN MAISTERI ILONA VALKONEN 21.000 €
Maalarin vastaanotto -kokonaisuuden työstäminen Forum Boxin näyttelyyn
VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO 20.000 €
Keskusteluohjelman rakentaminen ja toiminnan kehittäminen Valokuvagalleria Hippolytessä
KUVATAITEILIJA JUHA VAN INGEN 16.000 €
inter_active (työnimi) -teossarjan toteuttamiseen
TANSSITAITEEN MAISTERI NINA VIITAMÄKI JA TYÖRYHMÄ9.200 €
Jukebox-soolokoreografian valmistaminen
VIITASAAREN KESÄAKATEMIA RY 20.000 €
Uuden musiikin kesäakatemia 2014–2016 (2014)
KULTTUURITUOTTAJA (AMK), OPISKELIJA ULRIKA VILKE JA TYÖRYHMÄ18.400 €
Yhteisöllisen monitaideteoksen Visuaalinen partituuri osan 3 toteuttaminen Houtskärissä kesällä 2014
DOSENTTI, KTT AKSELI VIRTANEN 36.000 €
Future Art Base’iin liittyvä tutkimus ja kokeilut
TEATTERITAITEEN MAISTERI, DRAMATURGI HEIDI VÄÄTÄNEN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Heidi Väätäsen näytelmän Espoo 60 °N, #kjkfs°E kantaesityksen toteuttaminen Teatteri Takomossa elokuussa 2014
KUVATAITEEN MAISTERI LAURI WUOLIO 12.000 €
Ääni-installaation valmistaminen
YHTEISÖRAHOITUSPALVELU MESENAATTI.ME OY 40.000 €
Taiteen yhteisörahoitusohjelma 2014
KUVATAITEILIJA EERO YLI-VAKKURI 30.600 €
Ore.e Refineries (Ore.e Jalostamo): Hevoslinjan Helsinki-Turku-Helsinki konseptointi ja pilotoiminen 2014
KUVATAITEILIJA, KUT DENISE ZIEGLER 6.750 €
Yksityisnäyttely Tästä tuonne galleria Sculptorissa

DR. ROGIER BLOKLAND JA TYÖRYHMÄ175.700 €
Building an annotated digital corpus for future research on Komi speech communities in northernmost Russia
FILOSOFIAN MAISTERI, TUTKIJA ROBIN ERIKSSON 4.200 €
Reutersin monikielisen korpuksen laadunvarmistus
FT — FT FILIP GINTER JA VERONIKA LAIPPALA JA TYÖRYHMÄ262.400 €
Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi morfosyntaktisen analyysin ja tekstin luokittelun avulla
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, HUMANISTINEN OSASTO 105.400 €
Suomen itäpuolisten lähialueiden kielikorpukset
FT, YLIOPISTONLEHTORI MARIA KELA JA TYÖRYHMÄ93.600 €
Viron- ja venäjänkieliset lapset suomen kielen puhujina. Long Second -aineiston litterointihanke
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 47.500 €
Karjalan kielen sana-arkiston digitalisoiminen
FT, LEHTORI TOMMI KURKI JA TYÖRYHMÄ126.630 €
Suomen kielen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio
FILOSOFIAN TOHTORI JUHANI LEHTIRANTA 22.100 €
Arjeploginsaamen suursanakirjan ja kattavan tekstikokoelman luominen
YLIOPISTONLEHTORI ANTTI LEINO JA TYÖRYHMÄ111.685 €
Uralilaisten kielten kognaattikorpus
FT LARISA LEISIÖ 134.000 €
Nganasanin kielen korpus
ASSOCIATE PROFESSOR/DR. TIMOTHY RIESE JA TYÖRYHMÄ146.800 €
The Mari Web Project: Phase 2
TUTKIJATOHTORI FLORIAN SIEGL JA TYÖRYHMÄ115.100 €
Dulsonin arkiston (Tomskin valtiollinen pedagoginen yliopisto) valikoitujen osien pelastusdigitointi
SUOMALAIS-UGRILAINEN SEURA 50.000 €
Manuscripta Castreniana Jurak-samoiedica

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 16.10.2013 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2014. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 259, ja residenssipaikkoja myönnettiin 46 hakijalle.

WRITER, SCRIPT WRITER, JOURNALIST ILDAR ABUZYAROV
’The Sun of Finland’ – a novel.
ARTIST, MFA DAVID CANTARERO TOMÁS
Artwork production as part of the research project developed within the ”Postgraduate Art Program: Production and Research” of the Polytechnic University of Valencia.
PLAYWRIGHT AND DIRECTOR KEVIN DOYLE
The continued writing, development and designing of a new work for interdisciplinary theatre entitled, THE ARTS; a deconstruction of American arts funding history compared to European funding systems.
HUK KRISTIINA DREWS
Vladimir Nabokovin teoksen Pale Fire suomentaminen
MA IN ARTS (CINEMATOGRAHY) MAŠA DRNDIĆ
From May To May – script for documentary film project.
MUSIIKIN MAISTERI, SÄVELTÄJÄ JARKKO HARTIKAINEN
Sävellystyö ja musiikillisen materiaalin organisoiminen
RUNOILIJA IRINA JAVNE
Runokirjan Imatra kirjoittaminen
ESITYSTAITEILIJA ( MA IN THEATRE ) SONJA JOKINIEMI
Alustava taiteellinen tutkimustyö , joka katsoo kielisysteemien muodostamista elottomien ja elollisten kehojen välille. Etsintä koskee kielen vapauttamista omasta paradoksistaan
TANSSITAITEEN MAISTERI PÄIVI JÄRVINEN
Tekstin, valon, kuvan ja tilan pohjalta syntyvän uuden liike- ja musiikkiteoksen luominen
KUVATAITEILIJA JUKKA-PEKKA KALJONEN
Yhteisölähtöisen puisto-projektin Populus (työnimi) toteuttaminen Mynämäellä
TANSSITAITEILIJA MARIA KANANEN
Taiteellisen työni kehittäminen sekä Darwinin kaalimato –teoksen kehittämisprosessiin osallistuminen yhteistyössä koreografi Samuli Roinisen ja dramaturgi Martina Martin kanssa.
FILOSOFIAN LISENSIAATTI, TUTKIJA, KIRJAILIJA JENNY KANGASVUO
Rautakauteen sijoittuvan fantasiaromaanin Rautakynsi kirjoittaminen
MASTER OF ART IN FINE ART HWANHEE KIM
”The Zone System”, a collective exhibition project with Felix Nybergh that is scheduled at Valokuvagalleria Hippolyte in July 2014, to produce total 40 photographs and two photographic sculptures.
ESITYSTAITEILIJA JENNI KOKKOMÄKI
Videoteosten sarjan työstäminen
KUM/KUT OPISKELIJA ANNAMAIJA KRISTIINA KOSKENTOLA
Taitelijan käytäntöpainotteisen kuvataiteen tohtoritukimuksen tekeminen / erityisesti keskittyminen kirjoittamiseen
TAITEEN MAISTERI MIKKO KUORINKI
Taiteellisen työskentelyn uudelleenjäsentäminen, Stuff-taidekirjan viimeistely, sekä uusien teosten valmistaminen
PERFORMANCE ARTIST ISABEL LEÓN
“EXCHANGE IN SAARI” is a site specific project to research communication-interpretation by “exchanging” performance art scores and art processes between us and with other artists.
KUVATAITEEN MAISTERI ULLA MARIA LEPPÄVUORI
LIIKKUMINEN MAISEMASSA JA SEN HAVAINNOINTI VÄRIN AVULLA – valokuvaus väri lähtökohtana ja materiaalien kerääminen värien valmistamiseen sekä sovellutuksien kartottaminen pigmenteille rakennettussa ympäristössä
PHOTOGRAPHER, ARTIST AND ART MANAGER ANA MATEY
“EXCHANGE IN SAARI” is a site specific project to research communication-interpretation by “exchanging” performance art scores and art processes between us and with other artists.
KUVATAITEEN MAISTERI JUHA MÄKI-JUSSILA
Videofilmin valmistelu
KIRJAILIJA, KÄÄNTÄJÄ MAIJA MÄKINEN
Kaksikielisyyttä ja identiteettiä käsittelevän englanninkielisen romaanikäsikirjoituksen kirjoittaminen
VALOKUVATAITEILIJA / TAK FELIX NYBERGH
”The Zone System”, a collective exhibition project with Hwanhee Kim that is scheduled at Valokuvagalleria Hippolyte in July 2014, to produce total 40 photographs and two photographic sculptures.
TEATTERITAITEEN MAISTERI SATU PALOKANGAS
Somaattisiin liikemenetelmiin pohjautuvien esityksellisten ja pedagogisten harjoitteiden työstäminen ja prosessin kirjallinen dokumentointi
MEDIA ARTIST, DIPLOMA IN PHYSICS RONA RANGSCH
Nature happens. Evolution – interactive self-creation of marvellous un-intelligent design
SCRIPTWRITER AND FILMMAKER JEAN MICHEL ROUX
A film project, an audiovisual essay about how the painting ”The Wounded angel” by Hugo Simberg can affect today the imagination and the pshyche of people in Finland and abroad.
MFA ELIDA RUNESON
Artistic work
TAITEEN MAISTERI LAURA UKKONEN
Taiteellinen työskentely. Lyijykynä-, puuväri- ja hiilitekniikan kehittely, maisema/henkilökuva-aiheisten piirustusten toteuttaminen. Sosiaalisuuden ja yksinäisyyden välisen suhteen tarkastelu.
MA OF AUDIOVISUAL ARTS, AND MA OF GRAPHIC ART AND PAINTING LEA VIDAKOVIC
Family Portrait. Research and preproduction for an animated multi screen installation
MUT TIMO VÄÄNÄNEN
Tekstin, valon, kuvan ja tilan pohjalta syntyvän uuden liike & musiikkiteoksen luominen
BACHELOR IN STORYTELLING AT KONSTFACK, STOCKHOLM EMELIE ÖSTERGREN
Dreamcatcher – a graphic novel based on Nordic mythologhy.

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 16.10.2013 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2014. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 259, ja residenssipaikkoja myönnettiin 46 hakijalle.

417 INTERNATIONAL THEATER GROUP 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 5.036 €
Monikielisen teatteriesityksen valmistaminen
ESITYSTAITEEN SEURA RY. 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 1.176 €
Esitystaiteen seuran vuoden 2014 päähankkeen Performanssin vuosi 2014 -työryhmän opiskelu ja työskentely
FAGERHOLM&FRANCK 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 4.014 €
”På spaning efter en organisk dramaturgi med brunnsperformance”. Experimentell skrivarworkshop
JALOSTAMO-KOLLEKTIIVI RY 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 5.058 €
Elfriede Jelinekin Rechnitz-näytelmän suomenkielisen kantaesityksen harjoittelujakso
JOKAISELLA ASKELEELLASI -TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.360 €
Tanssiteoksen ”Jokaisella askeleellasi – tutkimusmatka pyhän kokemiseen tanssissa” työstäminen
KIELEKE 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 3.018 €
Liikkeen ja kielen yhdistämistä ja raja-alueita tutkivan taiteellisen laboratorion ryhmätyöskentelyjakso ja esitysdemon valmistaminen
MAIJA NURMIO AND WORKING GROUP 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 1.408 €
Choreographer Maija Nurmio and working group production of Physical Identity (working title)
MYRTTI-TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.992 €
Myrtti – lasten (elokuvallisen) draamasarjan kehittely
OTTODENKT 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.854 €
”The Mynämäki Intersection” The Truth About Geodesy at Saari Residence. An Archaeological Excavation
SHIFTING THOUGHTS 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 1.063 €
IT PULSE ”Working title”
SUOMEN KIELEN JA VIISAUDEN RAKASTAJAT 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 3.520 €
Filosofian suomentamisen ja suomentamisen filosofian työpaja otsikolla ”Suomen kielen ja viisauden rakastajat”
TAIDEOSUUSKUNTA TSUUMI 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.724 €
Project K: Tanssin, teatterin ja musiikin välisen kehollisen kommunikoinnin tutkimus esittävän taiteen kontekstissa.
TÄRÄHTÄNEET ÄMMÄT & GABRIEL MELLAN 3 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 7.324 €
DYSTOPIA/UTOPIA on yhteisötaiteellinen projekti, joka toteutetaan mynämäkeläisten lastenkotinuorten kanssa. Kolmen valokuvan sarja kuvaa nuoren tulevaisuudennäkymiä, utopiaa ja dystopiaa ja nykytilaa.
VIDEOKAFFE 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 7.234 €
Videokaffe-mediataideryhmän taiteellista työskentely sekä uusien yhteistyöprojektien kehittäminen.
WANDERLUST PERFORMANCE 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 4.912 €
”Women in the Woods” is a staged work intended for performance in public spaces for two sopranos, flute, violin, viola da gamba and lute, with a solo dancer.
WHITE ON WHITE 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.066 €
White on White #7 – Fuck me! (we didn´t make it)

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen