Vuonna 2012 myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2012 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 13,6 miljoona euroa. Hakemuksia saapui 3081 ja apuraha myönnettiin 479 hakijalle, eli apurahan sai 15,5 % hakijoista. Koneen Säätiö on vuonna 2012 myöntänyt tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahoja ja palkintoja yhteensä 15 122 429 € Saaren kartanon residenssiapurahat mukaan lukien.

FILOSOFIAN TOHTORI SIRPA AALTO 17.500 €
Jómsvíkinga saagan genre ja historiankirjoitus
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI OLLI AHO 25.200 €
Kuinka liike meihin vaikuttaa – affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot
LUK, VTK JOHANNA AHOLA-LAUNONEN 25.200 €
Conceptions of responsibility in bioethics – common fallacies and a way forward
DR. ASHRAFUL ALAM 30.000 €
Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: life cycle perspective
FILOSOFIAN MAISTERI TEIJA ALANKO 25.200 €
Maaperän siemenpankki ja kasviston historia kasvitieteellisissä puutarhoissa arkeobotaanisen tutkimuksen valossa
FIL.KAND. JARMO ALATALO 25.200 €
Sölkupin kielen morfoformanssit
FT, POST DOC TUTKIJA KATJA ANTTILA 30.000 €
Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa
TAT MERVI AUTTI 30.000 €
Tulien virittelyä ”Lapin henkisen elämän raunioilla”. Taiteilijat kulttuurivaikuttajina Lapin sodan jälkeen –tutkimus ja dokumenttielokuvan käsikirjoitus
PH.D. ULDIS BALODIS 30.000 €
Lutsi Estonian: Documentation and restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia
FM HEIDI BJÖRKLUND 25.200 €
Maisemarakenteen muutosten ja lajikohtaisten suojelutoimien vaikutukset petolintulajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutuvatko heikommat kilpailijat ekologiseen ansaan?
MASTER OF ARTS ADRIAN BRAUN 25.200 €
Corporate social responsibility in the Barents Region
FILOSOFIAN LISENSIAATTI SANNA KATARIINA BRUUN 25.200 €
Rules of engagement: Renegotiating the relationships between narrative, identity, and literary theory
M.A., PHD CANDIDATE STINA BÄCKSTRÖM 30.000 €
How do we understand people when they are not acting rationally? Common-sense psychology, rationality and causal explanation
FILOSOFIAN MAISTERI, VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, TOHTORIKOULUTETTAVA MIRKKA DANIELSBACKA 25.200 €
Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta
MASTER IN LITERATURE DIEGO DEL POZO 25.200 €
The prose of Gabriela Mistral: compilation and analysis
TOHTORIKOULUTETTAVA LEENA EEROLAINEN 25.200 €
Personification of the social monstrous in 21st century Japanese horror cinema
TOHTORITUTKIJA AINUR ELMGRÉN 30.000 €
Länsi-eurooppalainen kommunismi Neuvostoliiton jälkeen – vertaileva tutkimus menneisyyden hallinnasta kommunismiin samaistuvissa liikkeissä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, FILOSOFIAN YLIOPPILAS VEIKKO ERANTI 25.200 €
Yhteinen hyvä ja oma etu
FT MARJA ETELÄMÄKI 30.000 €
Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa
TEATTERITAITEEN MAISTERI, TUTKIJA-TAITEILJA HEIDI MARIKA FAST 25.200 €
Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa
RESEARCH PROFESSOR (EMERITA) MARIE-MADELEINE JOCELYNE FERNANDEZ-VEST 12.000 €
Northern Sami, from oral discourse to written text: Looking for an authentic ethnolinguistic identity
FT KAREN FEY 30.000 €
Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa ja metsäelinympäristössä
FT ANNETTE FORSÉN 30.000 €
Integration and identity. German speaking migrants in Finland in 1870–1930
FILOSOFIAN TOHTORI ELISE GARRITZEN 30.000 €
Paratekstit ja niiden käyttö eurooppalaisessa historiankirjoituksessa n. 1860-1914
THEATRE DIRECTOR AND MA IN THEATRE DAVIDE GIOVANZANA 25.200 €
The metamorphosis of illusion
TUTKIJA RONI GRÉN 30.000 €
Eläimen kuva ja moderni taideteoria
MA JOANNA GRONSKA-TURUNEN 25.200 €
Impersonals in spoken Finnish and Polish
DOCTORAL STUDENT HALIL GURHANLI 25.200 €
Populism in perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey
YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATTI TARU HAAPALA 30.000 €
Parlamentaarisen menettelyn poliittiset käyttötavat 1800-luvun Cambridgen ja Oxfordin debattiyhdistyksissä
VTM HEIDI HAGGRÉN 25.200 €
Sosiaalisten sitoumusten ja työmarkkinaintressien väliset jännitteet. Sairaanhoitajien kollektiivinen edunvalvonta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa
DOCTOR OF SCIENCE PRADIPTA HALDER 30.000 €
Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India – divergence or convergence in cross-national contexts?
TEATTERITAITEEN MAISTERI, TOIMITTAJA TIMO HARAKKA 25.200 €
Nousukausi: Vuosien 1994-2008 yhteiskunnallisen murroksen käsitehistoriallinen analyysi
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI TOTTE HARINEN 25.200 €
Levels and reduction in the special sciences
PH.D. CANDIDATE EHSAN HASSANI NEZHAD GASHTI 25.200 €
Geothermal energy in pile foundations. Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa
FILOSOFIAN TOHTORI JAAKKO HAVERINEN 30.000 €
Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja ravuilla
KUM MINNA HEIKINAHO 25.200 €
Keskeneräinen toimintatapa on yhteisötaiteen eettinen arvo
FT, DOSENTTI MARTTA HEIKKILÄ 36.000 €
Kritiikin kriisi: taiteen totuus ja taidekritiikin postmoderni käänne
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, FILOSOFIAN MAISTERI SAILA HEINIKOSKI 25.200 €
Mistä eurooppalaisuus koostuu? Eurooppa-koulut identiteetin rakentajina
KUVATAITEILIJA TIMO ANTERO HEINO 25.200 €
Aineen olemuksesta materian muuntumiin
FILOSOFIAN MAISTERI, VIESTINNÄN LEHTORI PILVI HEINONEN 25.200 €
Opettajan ironia luokkahuonevuorovaikutuksen resurssina
FM LAURA HIRVI 30.000 €
Mobility across the Baltic Sea. Finnish artists and their relationship with Berlin
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI, YTM PASI HIRVONEN 25.200 €
Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa
FILOSOFIAN MAISTERI SANNA HIRVONEN 12.600 €
Perspective dependence: Semantic relativism and its alternatives
MUM MINNA HOLKKOLA 25.200 €
Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa
FT, YLIOPISTONLEHTORI ANNA HOLLSTEN 30.000 €
1960- ja 70-luvun suomalainen omaelämäkerrallinen runous
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI HANNA-KAISA HOPPANIA 25.200 €
Hoiva poliittisen kamppailun kenttänä
FILOSOFIAN TOHTORI SAARA HUHMARNIEMI 30.000 €
Reunat – Edges: rakenteesta sanajärjestykseen
FILOSOFIAN MAISTERI ALEKSI HUHTA 25.200 €
Finnish Americans and the question of race, 1900-1945
MMM, VALTIOTIETEIDEN JATKO-OPISKELIJA KATRI HUUTONIEMI 30.000 €
Ratkaisuhakuisen ympäristötutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia
LIIKKEENJOHDON VALMENTAJA ANTTI HYRKÄS 25.200 €
Menestyksen mytologiat – Sankarin matka startup-johtajien ja ammattijohtajien tarinoissa
FM KIRSI-MARIA HYTÖNEN 12.600 €
Raskaan työn muistot. Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä 1940-luvun Suomessa
FILOSOFIAN MAISTERI MATTI HÄKKILÄ 25.200 €
Biological homogenization of bird communities under human influence – Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta
FILOSOFIAN MAISTERI, TOHTORIKOULUTETTAVA JAAKKO HÄKKINEN 12.600 €
Before and after the protolanguage
FL RIITTA HÄNNINEN 30.000 €
Nuoria työttömiä käsittelevä post doc -tutkimus
VTT HELENA JERMAN 36.000 €
Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin
YTM, VÄITÖSKIRJATUTKIJA KOSTI JOENSUU 25.200 €
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki
FILOSOFIAN MAISTERI SALLA JOKELA 12.600 €
Matkailu, kuva ja kansallinen identiteetti Suomessa
FILOSOFIAN MAISTERI SANNA JOSKA 25.200 €
Representations of imperial children in the context of power relations of the Roman Empire
FM SANTERI JUNTTILA 25.200 €
Kantasuomalais-balttilaiset kontaktit I. Lainasanatutkimuksen historia
FM ALEKSI JÄRVELÄ 25.200 €
Dôgen’s language philosophy – Problems of language, time and space reconsidered
TUTKIJATOHTORI SIRU KAINULAINEN 30.000 €
Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaihteen Suomessa
FILOSOFIAN MAISTERI KAIJA KAITAVUORI 25.200 €
Art of human relations: Contemporary art and audience participation
FL, AUKTORISOITU KIELENKÄÄNTÄJÄ ANDREI KALINITCHEV 25.200 €
Inkerinsuomalaisen etnisen yhteisön monitieteinen tutkimus
FILOSOFIAN MAISTERI LAURI KALLIO 25.200 €
J. V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit (J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia)
FILOSOFIAN TOHTORI PETRI KALLIO 30.000 €
Yhteissuomalainen sanasto
SINOLOGI – KIINANKIELEN TULKKI MERJA-RIITTA KALLIOMÄKI 25.200 €
Ethnic strategies in the Chinese sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä)
TUTKIJA, PÄÄTOIMITTAJA NINA KAMPPI 25.200 €
Teoria ja metodologia leksikografisessa merkityksenkuvauksessa
MUSIIKIN MAISTERI OLLI-TAAVETTI KANKKUNEN 21.000 €
Kuuntelukasvatuksen akustisen kommunikaation malli ja ääniympäristökasvatus osana suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatusta
FILOSOFIAN MAISTERI ANNINA KARHU 25.200 €
Kulttuuristen neuvottelujen laboratoriossa – Muutoksen mahdollisuus teatterillisessa tapahtumassa
FT MIRA KARJALAINEN 30.000 €
Uskonnollisten käytäntöjen rakentuminen harrastustoiminnassa
PHD STUDENT RUTA KAZLAUSKAITE-GURBUZ 25.200 €
In search of a meaningful past: Contested memories of minorities and national memory ideologies in Poland and Lithuania
PHD CANDIDATE JOANNA KEDRA 25.200 €
Modelling press photography analysis: Learning through pictures
FILOSOFIAN TOHTORI JAANA KEKKONEN 30.000 €
Vieraslajit – onnistuneisiin bio-invaasioihin johtavien geneettisten mekanismien ymmärtäminen – mallina suomalainen valkohäntäkauris
FILOSOFIAN TOHTORI MARKKU YRJÖ KALEVI KEKÄLÄINEN 30.000 €
Aesthetics of existence and semi-private sphere in Britain, 1750-1830: Space, sociability, and self-cultivation
FT, DOSENTTI ANJA KERVANTO NEVANLINNA 30.000 €
Helsingin Oulunkylän kaupunkirakentamis- ja kaavoitushistoriallinen tutkimus
DOCTORAL STUDENT IN ARTISTIC RESEARCH RANIA KHALIL 25.200 €
On memory: A video art and performance archive retrieval in artistic research
FILOSOFIAN MAISTERI, S2-OPETTAJA MARIA KOK 25.200 €
Varjon kieliopillistuminen: Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys suomessa ja sen itäisissä lähisukukielissä
KUVATAITEILIJA, TAITEEN MAISTERI, KAUPPAT.MAISTERI JAANA KOKKO 25.200 €
Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona – Avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen
OTM TIINA KORVELA 25.200 €
Kenen kuormia kannat? Maatalouden aiheuttama hajakuormitus ja miten oikeusekologia voi auttaa / Whose loads do you lighten? Diffuse water pollution, industrial agriculture and legal ecology
VTM MARI KUUKKANEN 25.200 €
Anarkistisen politiikan ulottuvuudet
VTM (PROJEKTITUTKIJA) MIRA-NEEA KÄKÖNEN 25.200 €
Actors and forces shaping the development and environment nexus in the Mekong region
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI KAISA KÄRKI 25.200 €
Voluntary exclusions – systemic refusal as active resistance / Tarkoituksellinen ulkopuolelle asettuminen ja syrjäytyminen
TUTKIJA, YTM, M.SC. MICHAEL LAAKASUO 25.200 €
Emootiot ja päätöksenteko – kokeellinen sosiaalipsykologia ja kognitio
FILOSOFIAN MAISTERI, JATKO-OPISKELIJA ANTTI LAMPINEN 25.200 €
Pohjoisten barbaarikansojen uskontojen kuvaaminen roomalaisessa kirjallisuudessa (Characterising northern barbarian religiosity in the Roman literary tradition)
RESEARCHER ROZA LAPTANDER 25.200 €
Socio-cultural change of Uralic languages’ minority in 20-21st century Siberia analyzed through Nenets life stories
FT VIRPI LEHTINEN 30.000 €
Gender in war and conflict: Body, affect and motivation
FM, ARKEOLOGI MIA LEMPIÄINEN-AVCI 25.200 €
Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tutkimus arkeologisten kasvijäänteiden avulla – elinkeinot rautakaudella Lounais-Suomessa. Poikkitieteellinen tutkimus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin.
VALTIOTIETEEN MAISTERI HELI LEPPÄLÄ 25.200 €
Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi ja kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden (1947-1987) Suomen vammaispolitiikassa
FILOSOFIAN MAISTERI HANNA LINDBERG 25.200 €
Maskuliinisuus ja sosiaalipolitiikka tieteenä Heikki Wariksen teksteissä
TOHTORI, DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI SUSANNA LINDBERG 36.000 €
Yhteisön paikasta tekniikan näyttämöön
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, TOHTORIKOULUTETTAVA SAMU LINDSTRÖM 25.200 €
Kuokkavierasliike ja suomalainen poliittinen kulttuuri
FM ANSSI LIPPONEN 25.200 €
Teeripopulaatioiden (Tetrao tetrix) elinvoimaisuuteen vaikuttavat geneettiset ja fysiologiset tekijät
PHD STUDENT XINXIN LIU 25.200 €
Microbial triazine degradation within the boreal region in Finland
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JYRI LIUKKO 30.000 €
Työkyvyttömyyseläke ja tiedon rajat
VTT ANU LOUNELA 30.000 €
Ilmastonmuutoskiistat, paikalliset arvot ja julkinen keskustelu Indonesiassa
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI AINO MARIA LUOTONEN 25.200 €
Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset kolmessa elämänvaiheessa
FILOSOFIAN MAISTERI ANNI MAARET MAGGA-EIRA 25.200 €
Sosio-onomastinen tutkimus Lákkonjárgan paliskunnan pohjoissaamenkielisistä paikannimistä
TUTKIJA KRISTIINA MANNERMAA 30.000 €
Kotieläinten pito, metsästys, kalastus, kaupankäynti ja vaihto vanhassa Helsingissä
JATKO-OPISKELIJA ARIANNA CONSUELO MARCON 25.200 €
True and counterfeited. Symbols and etymological wordplays in the poetry and prose of Pentti Saarikoski
FM JANI MARJANEN 10.500 €
The rise and fall of economic patriotism: The Finnish Economic Society in its European contexts, 1797–1840
PHD CANDIDATE MARTYNA MARKOWSKA 25.200 €
Cityscape – by images and words, Helsinki and Silesia region in contemporary photographic novels
PHD STUDENT ENIK? JÚLIA MARTON 25.200 €
The motivation of majority language speakers in learning and using different minority languages and English – an international comparison
FILOSOFIAN MAISTERI JAANA MATTILA 25.200 €
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä
PHD STUDENT ANNA MEDVEDEVA 25.200 €
Towards a multicultural university
M.A., DOCTORAL CANDIDATE RUSTEN (ENT. SHARI) MENARD (ENT. HIRVELÄ) 25.200 €
Representing social order in the Finnish context
DOSENTTI, FT ARTO MIETTINEN 36.000 €
Länsi-Grönlannin merivirran vaikutus Atlantin kiertoliikkeeseen ja pohjoisen pallonpuoliskon ilmastoon viimeisen 2000 vuoden aikana
FILOSOFIAN TOHTORI KARI MIETTINEN 30.000 €
Namibian ovambojen maskuliinisuuteen liittyneet käsitteet ja käytännöt
BIOLOGIST ULISSES MOLITERNO DE CAMARGO 25.200 €
Inferring the spatio-temporal dynamics of a tropical bird community from audio recordings: combining automatic species identification with Bayesian modeling
VTM ELINA MÄENPÄÄ 25.200 €
Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avo- ja avioliittojen pysyvyyteen
FILOSOFIAN MAISTERI SARI MÄITTÄLÄ-KAUPPILA 25.200 €
Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloironian tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet
FILOSOFIAN MAISTERI TAPANI MÖTTÖNEN 25.200 €
Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI SANDRA NASSER EL-DINE 25.200 €
Arabinuorten parisuhdekäsitykset. Etnografinen tutkimus Jordanian kaupunkilaisnuorten arjesta
FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI LIISA NEVALAINEN 30.000 €
Järvisedimenttien lepomunat ympäristönmuutosten indikaattoreina
FILOSOFIAN MAISTERI RIIKKA NIEMELÄ 25.200 €
Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista
FILOSOFIAN MAISTERI KAISA NISSI 25.200 €
Sukupuolen ja kulttuurierojen neuvottelu kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri
FILOSOFIAN MAISTERI KATARIINA NURMINEN 25.200 €
Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myöhäismesoliittisella ja neoliittisella kivikaudella
VTM JAMES O’CONNOR 12.600 €
Yksilön asema Peter Singerin maailmankansalaisetiikassa
FM AULI OKSANEN 25.200 €
Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset
KM, KÄSITYÖNOPETTAJA JOHANNA PÄIVIKKI OKSANEN-LYYTIKÄINEN 25.200 €
Puku taiteena ja työvälineenä. Monitapaustutkimus näyttämöpuvun merkityksestä kolmessa eri oopperaproduktiossa
FILOSOFIAN MAISTERI ANNA OLDÉN (ENT. MÄKELÄ) 25.200 €
Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset
PSYKOLOGIAN MAISTERI HENRI OLKONIEMI 25.200 €
Sarkasmin ymmärtämiseen vaikutavat tekijät
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI PAULI PAKARINEN 25.200 €
Ylimmän johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: Tutkimus instituutioista ja toimijoista
MUSIIKIN MAISTERI MAIJA PARKO 25.200 €
Ekspressiivisyys Claude Debussyn preludissa ”Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir”
MASTER OF FINE ARTS PESSI PARVIAINEN 25.200 €
Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa
FILOSOFIAN MAISTERI ROSE-MARIE PEAKE 25.200 €
Louise de Marillac and the ideal Christian in seventeenth-century France
VTM SAARA PELLANDER 16.800 €
Perhe- ja avioliittomuutto poliittisessa päätöksenteossa ja viranomaisten tulkinnoissa
ETNOMUSIKOLOGIAN DOSENTTI RISTO PEKKA PENNANEN 36.000 €
Music, musicians, soundscape and colonial policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 1878-1918
FT JENNI PETTAY 30.000 €
Perheen evoluutio: Yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa
FILOSOFIAN TOHTORI PÄIVI MARIA PIHLAJA 30.000 €
1800-luvun Suomen suuriruhtinaskunnan tiede-elämä, oppineiston laajempi poliittinen ja kulttuurinen suuntautuminen sekä tieteen kansainvälistyminen revontulitutkimuksen kautta tarkasteltuna
FILOSOFIAN TOHTORI IRINA PIIPPO 17.500 €
Normatiivisuus toiminnassa: Teoreettisesti orientoitunut sosiolingvistinen tutkimus kielen normeista
FT, DI SARI PIIPPO 30.000 €
Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla
DIPLOMI-INSINÖÖRI HANNA POIKONEN 25.200 €
Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa
PHD IN SOCIAL SCIENCES, DOCENT IRINA POLESHCHUK 30.000 €
Temporality of justice in ethics
FM, JATKO-OPISKELIJA LIISA PUHAKKA 25.200 €
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena – bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa
TUTKIJA LOTTA PURKAMO 25.200 €
Suomen kallioperän ja suolaisten pohjavesien mikrobiekologia
TUTKIJA, FIL. TOHTORI ALEXANDER PUSTYAKOV 30.000 €
Marinmaan permiläisperäistä paikannimistöä
FILOSOFIAN TOHTORI VELI-MATTI PYNTTÄRI 30.000 €
Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee Paavolaisesta nykypäivään
TUTKIJA NIKO JOHANNES PYRHÖNEN 25.200 €
Solitary solidarity? Preservation of the welfare state
TUTKIJA ALI QADIR 30.000 €
Governing God: Parliamentary discourses on Islam in the modern world polity
TOIMITTAJA RIITTA RAATIKAINEN 25.200 €
Suomen itä. Valokuva alueellisuuden representaationa
FD VIVECA RABB 30.000 €
Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar
FILOSOFIAN MAISTERI SAARA RATILAINEN 10.500 €
Women’s print media and consumer culture in the new Russia
MASTER OF ARTS ZSUZSANNA RENKÓ-MICHELSÉN 25.200 €
Language death and revival: The intergenerational transmission of revived Cornish
VTT JEMIMA REPO 30.000 €
Vähemmistöjen hallinnan biopolitiikka nyky-Euroopassa
FM KIRSI REPONEN 25.200 €
Globaalimuutoksen vaikutukset lintujen kunto- ja kokomuuttujiin sekä elossasäilyvyyteen
FILOSOFIAN TOHTORI ANNA RIPATTI 30.000 €
Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkkitehtuurin historismit 1850–1870
DR THOMAS MATTHEW ROBSON 36.000 €
How does the spectrum of radiation penetrating forests canopies change with latitude and how does this change influence understorey phenology through interactions with other environmental factors
FILOSOFIAN MAISTERI LEENA ROMU 25.200 €
Ruutuja rikkovat ruumiit – sarjakuvahahmot Kati Kovácsin, Katja Tukiaisen, Kaisa Lekan ja Tiitu Takalon teoksissa
FILOSOFIAN TOHTORI AAPO ROSELIUS 30.000 €
Suomi ja postkommunistinen muistoaalto: sodan julkinen muistaminen kylmän sodan jälkeisessä Suomessa
RESEARCHER JADRANKA ROTA 36.000 €
Community phylogenetics and host specificity of insect herbivores in tropical forests
FM HENNA ROUHIAINEN 25.200 €
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation
FM HETA RUNDGREN 25.200 €
Feminiinistä queeriin: Sukupuoli ja subjektius feministisiä teemoja käsittelevässä nykyromaanissa
VALOSUUNNITTELIJA TEM MAARET SALMINEN 12.600 €
Avaruus ja punainen maailma – Havaintoja, kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityksen visuaalisuudesta 4-6-vuotiaan lapsen silmin
FILOSOFIAN MAISTERI ERIKA SANDMAN 25.200 €
The grammar of Wutun
FILOSOFIAN MAISTERI SAMU SARVIAHO 25.200 €
Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä
FM SANNA SAUNALUOMA 25.200 €
Esikolumbiaaniset maarakennemuinaisjäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudulla Länsi-Amazoniassa
FM MINNA SEIKKULA 25.200 €
Intersektionaalinen näkökulma antirasistiseen toimintaan ja sen ehtoihin
FILOSOFIAN MAISTERI SINIKKA SELIN 25.200 €
Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat 1950-1970
FM SALLA SELONEN 16.800 €
Lyijyn kulkeutuminen ja vaikutukset metsäekosysteemissä vanhalla ja uudella ampumaradalla
FILOSOFIAN MAISTERI PÄIVI SEPPÄLÄ 25.200 €
”What” and ”why” in historiography: How does historiographical reasoning work?
FM, TOHTORIKOULUTETTAVA ANNE SEPPÄNEN 25.200 €
Evoluutiotutkimuksia adaptiivisen dynamiikan menetelmin
FM LIISA SEPPÄNEN 30.000 €
Turku – keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli?
MA HARRI SIIKALA 25.200 €
Dispersal and encompassment of power: Dynamics of Samoan social hierarchy at the village level
FT, DOS. HELI SIITARI 36.000 €
Sääolosuhteiden merkitys kanalintujen, erityisesti teeren, selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen
FILOSOFIAN MAISTERI JONAS SIVELÄ 18.900 €
Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä Etelä-Afrikassa
FILOSOFIAN MAISTERI SACHIKO SOSA 25.200 €
Itähantin kielen informaatiorakenne kertovissa teksteissä
FILOSOFIAN MAISTERI TAKEMI SOSA 12.600 €
Magnus Lindberg – Musical dramaturgy and gesture
DR., ASSOCIATE PROFESSOR IN PHILOSOPHY, LECTURER HUGO STRANDBERG 15.000 €
Self-knowledge and the self
BIOLOGY JUNKO SUGANO 25.200 €
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple basidiomycetes
VTM, TUTKIJA SANTTU SUNDVALL 25.200 €
Puolueet ja erottautumisen politiikka – Vaalimainonta symbolis-esteettisten kamppailujen välineenä
FT, VENÄLÄISEN KIRJALLISUUDEN DOSENTTI TIMO SUNI 36.000 €
Venäjän jäljet Ilmari Kiannon tuotannossa
FT ARNO SURVO 36.000 €
Perinnemiljöö muutosten kohteena ja niiden lähtökohtana Pohjois-Venäjällä
FILOSOFIAN TOHTORI NINA ELINA SÄÄSKILAHTI 30.000 €
Lapin sota ja muistamisen haaste
FM JAAKKO TAHKOKALLIO 30.000 €
Sallustiuksen historiateosten vastaanotto ja 1100-luvun renessanssi
DOCTORAL CANDIDATE ATSUSHI TAKANO 25.200 €
Development of new sustainable log house in a cold climate region: Learning from traditional vernacular buildings
FILOSOFIAN TOHTORI PETRI TERVO 30.000 €
Mimesis ja jokapäiväinen elämä
M.SC. MARIANNA TERÄVÄINEN 10.500 €
Kladistiikka: Biologisen ja kulttuurin evoluution yhdistävä tekijä
DOSENTTI, FILOSOFIAN TOHTORI ALLAN TIITTA 30.000 €
Kotimaisten säätiöiden vaikutus Suomen tieteiden ja korkeimman opetuksen kehitykseen 1917–1959
TOHTORIOPISKELIJA LIISA TUOMI 25.200 €
Naispoplaulajan konstruoituminen fani- ja mediateksteissä
KUVATAITEEN MAISTERI MARKUS TUORMAA (ENT. PERÄLÄ) 25.200 €
Maisemakuvan ja muotokuvan ykseys
FM, TOHTORIKOULUTETTAVA OLLI TURUNEN 25.200 €
Aineeton varallisuus: Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman edeltäjät 1800-luvun kansantaloustieteessä Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa
FILOSOFIAN MAISTERI SAIJA TURUNEN 25.200 €
Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta
FILOSOFIAN MAISTERI LAURA TUULIA TYYSTERI 25.200 €
Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus
FILOSOFIAN MAISTERI TERO(-PETTERI) TÄHTINEN 25.200 €
Kokemuksen rajalla. Kulttuurin ja luonnon kohtaaminen suomalaisessa nykyluontorunoudessa
FILOSOFIAN TOHTORI SILVA UUSI-HEIKKILÄ 30.000 €
Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit
FILOSOFIAN MAISTERI RISTO UUSIKOSKI 25.200 €
The concept and cross-linguistic comparability of tense
YLIOPISTO-OPETTAJA (MA.), MSC VTM MILLA EMILIA VAHA 30.000 €
The war of ethics within the ethics of war: Ethical reasoning and international political theory
MMT VILJA VARHO 30.000 €
Kohti ympäristönsuojelullisesti tehokasta liikennepolitiikkaa – ohjauskeinovalinnat pääkaupunkiseudulla
VALTIOTIETEIDEN MAISTERI JUHO VESA 25.200 €
Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa
FM, KÄÄNTÄJÄ ELLA VIHELMAA 25.200 €
Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen?
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI MIRJA VIHERSALO 25.200 €
EU:n ilmastopolitiikka ympäristökansalaisuuden näkökulmasta
FT RIIKA VIRTANEN 30.000 €
Henkilöhahmot tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa
JATKO-OPISKELIJA LAURA WICKSTRÖM 25.200 €
Islam and ecology
TAITEEN JA FILOSOFIAN MAISTERI ANNU WILENIUS 25.200 €
Semi-detached ger with a garden: Experiencing self, community and environment through urbanizing Mongolia
DOCTORAL STUDENT SARAH WINTER 25.200 €
The role of autonomous motivation for goal achievement, work engagement and burnout prevention in Finland during the transition from school to work
FILOSOFIAN TOHTORI HELENA WIRTA 30.000 €
Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla
VTM TUUKKA YLÄ-ANTTILA 25.200 €
Perussuomalaiset, poliittiset käytännöt ja uusi populismi

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2012 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 13,6 miljoona euroa. Hakemuksia saapui 3081 ja apuraha myönnettiin 479 hakijalle, eli apurahan sai 15,5 % hakijoista. Koneen Säätiö on vuonna 2012 myöntänyt tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahoja ja palkintoja yhteensä 15 122 429 € Saaren kartanon residenssiapurahat mukaan lukien.

FT, TUTKIJA MIKKO AHONEN JA TYÖRYHMÄ41.500 €
Ympäristötekijöiden yhteys autismiin ja ADHD:een
FT JARKKO AKKANEN JA TYÖRYHMÄ55.757 €
Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus
ADJUNCT PROFESSOR, PHD YAGUT ALLAHVERDIYEVA-RINNE JA TYÖRYHMÄ67.200 €
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production
VTT, DOSENTTI ANU-HANNA ANTTILA JA TYÖRYHMÄ99.305 €
Voice and silence of class – Critique of recent conceptions (VoxClass)
FT, TUTKIJA ANNI ARPONEN 47.869 €
Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen
PROFESSORI LAURA ASSMUTH JA TYÖRYHMÄ81.550 €
Families on the move across borders: Children’s perspectives on labour migration in Europe Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia työperäiseen maahanmuuttoon Euroopassa
FT, DOSENTTI PATRIK BYHOLM JA TYÖRYHMÄ35.420 €
Understanding animal movement decisions at multiple spatio-temporal scales
DOCENT, UNIVERSITY LECTURER ULRIKA CANDOLIN JA TYÖRYHMÄ40.810 €
Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species
FT, PROFESSOR ALFRED COLPAERT JA TYÖRYHMÄ30.600 €
Oral histories and places of memories of local people in the Caprivi Region, Namibia Paikallisen väestön suullinen muistitieto ja muistin paikat Caprivin alueella Namibiassa
CROSSLING / ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 44.448 €
Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä (CROSSLING)
VTT ELINA EINIÖ JA TYÖRYHMÄ30.245 €
Vanhuus, vaivaishoito ja äänioikeudettomuus Suomessa 1900-luvun alussa
DOCTOR OF PHILOSOPHY, DOSENTTI KIMMO GRANQVIST JA TYÖRYHMÄ121.900 €
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet
PROFESSORI RIHO GRÜNTHAL JA TYÖRYHMÄ256.510 €
Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä (2013-2016)
FT PANU HALME JA TYÖRYHMÄ41.892 €
Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista
FT SARA HEINÄMAA (JA TUTKIJAYHTEISÖ ”SUBJECTIVITY, HISTORICITY, COMMUNALITY”) 46.500 €
Subjectivity, Historicity and Communality -tutkijayhteisön kehittäminen
PH.D., PROFESSORI MARJA-LIISA HELASVUO JA TYÖRYHMÄ364.646 €
Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn (2013-2016)
YLIOPISTOTUTKIJA TAINA HINTSA JA TYÖRYHMÄ54.900 €
Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa
PROFESSORI KATARIINA HOLMA 54.770 €
Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn
FT, DOSENTTI, PROFESSORI TOMI HUTTUNEN JA TYÖRYHMÄ147.100 €
Itsesyntyinen venäläinen avantgarde (2013-2015)
VALTIOTIETEEN MAISTERI, TOHTORIKOULUTETTAVA JUHA ITKONEN JA TYÖRYHMÄ500 €
Survey on social networks -kyselytutkimuksen arpajaispalkinto
FT, DOSENTTI LAURA JAAKOLA JA TYÖRYHMÄ20.625 €
Valon laadun vaikutusta mustikan marjan kehitykseen käsittelevä tutkimushanke
JUMINKEKO-SÄÄTIÖ 10.000 €
Laulu inhimillisen kommunikaation muotona -seminaarisarjan ja työpajojen järjestäminen vuonna 2013
PROFESSORI SANNA KARKULEHTO JA TYÖRYHMÄ72.900 €
Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa
PROFESSORI MARJA KERÄNEN JA TYÖRYHMÄ67.800 €
Osallistuminen ja demokraattinen legitimaatio EU:ssa
ADJUNCT PROFESSOR, DOSENTTI TARMO KETOLA JA TYÖRYHMÄ31.200 €
Constraints of evolutionary adaptation to the climate change
FT TIINA KONTINEN JA TYÖRYHMÄ85.008 €
Suomalaiset kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyötoimijoina
KREIKAN KIRJALLISUUDEN DOSENTTI TUA KORHONEN JA TYÖRYHMÄ72.470 €
Eläytyvät eläinkuvat antiikin Kreikan kirjallisuudessa
OTT, OIKEUSHISTORIAN DOS., KOLLEGIUMTUTKIJA MIA KORPIOLA JA TYÖRYHMÄ97.800 €
Vauhdilla kohti tulevaisuutta: Uudet kulkuvälineet, modernisaatio ja oikeus Suomessa 1830–1950 (2013-2015)
KUUROJEN LIITTO RY 158.217 €
Suomalaisten viittomakielten korpus- ja kansalaissanakirjahanke
FT, PROFESSORI JOHANNA LAAKSO 3.000 €
Kansainvälisen uralilaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen seuran (International Association for Uralic Studies) perustaminen ja toiminnan käynnistäminen
PROFESSORI RAIMO LAHTI JA TYÖRYHMÄ31.210 €
Humanististen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja
DOSENTTI, YLIOPISTONLEHTORI HANNA LAPPALAINEN JA TYÖRYHMÄ56.859 €
Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohanke
DOS, INTENDENTTI ALEKSI LEHIKOINEN JA TYÖRYHMÄ61.000 €
Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen
FILOSOFIAN MAISTERI LAURI LEINONEN JA TYÖRYHMÄ25.200 €
Kansalliskirjaston inkunaabelikokoelman tutkimus ja luettelointi
TUTKIMUSJOHTAJA KRISTER LINDÉN JA TYÖRYHMÄ99.135 €
Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet
FT, DOS. ANNELI LUHTALA JA TYÖRYHMÄ55.500 €
Muutosta ja jatkuvuutta pohjoiseurooppalaisessa kieliteoriassa myöhäiseltä keskiajalta uuden ajan alkuun
DOSENTTI, TUTKIJA JORMA LUUTONEN JA TYÖRYHMÄ5.405 €
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla
LYYDILÄINEN SEURA RY 29.700 €
Kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin verkkosanakirja
DOSENTTI, FT OLLI SEPPO LÖYTTY JA TYÖRYHMÄ144.450 €
Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus
VTT, TUTKIJATOHTORI MIANNA MESKUS JA TYÖRYHMÄ188.200 €
Monikykyinen tiede: Elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla (2013-2015)
PROFESSOR ATTE MOILANEN JA TYÖRYHMÄ181.700 €
Conservation strategies: their attributes, classification, application, implications, and emergent properties (2013-2015)
FT, DOSENTTI MARKO MUTANEN JA TYÖRYHMÄ80.000 €
Yhteissuomalainen FinBOL–hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille
YTT, DOSENTTI ATTE OKSANEN JA TYÖRYHMÄ79.650 €
Hate communities: A cross-national comparison
FT, DOSENTTI TIINA ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ JA TYÖRYHMÄ75.553 €
Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä
PROFESSORI ANNELI PAJUNEN JA TYÖRYHMÄ85.300 €
Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset
YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTORI HANNELE PALUKKA JA TYÖRYHMÄ119.200 €
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään
PROFESSORI MARKKU PELTONEN JA TYÖRYHMÄ5.000 €
Fable of the Bees after 300 years
VTT, DOSENTTI SEMI PURHONEN JA TYÖRYHMÄ43.305 €
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta, 1960-2010
FILOSOFIAN TOHTORI RIITTA RAINIO JA TYÖRYHMÄ24.755 €
Äänellinen kulttuuri Pohjois-Euroopan kivikautisilla asuinpaikoilla, kalliomaalauksilla ja kalmistoissa
HTT, TUTKIJATOHTORI HARRI RAISIO JA TYÖRYHMÄ64.513 €
Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa: Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa
PH.D., CONSULTANT ANDREW RATH JA TYÖRYHMÄ17.210 €
More than a ”Crimean War”: Primary source evidence and Finland’s wartime experiences, 1854-1856
PROFESSORI KIMMO RENTOLA JA TYÖRYHMÄ67.575 €
Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen, ja Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä
FT JACK RUETER JA TYÖRYHMÄ183.067 €
Morfologisten jäsentimien luominen suomalais-ugrilaisille vähemmistökielille
FT, PROFESSORI HELENA RUOTSALA JA TYÖRYHMÄ124.061 €
Etnologinen tutkimus kuntarakenteen muutoksista kuntalaisten näkökulmasta (2013-2014)
YLIOPISTONLEHTORI PETRI SAARIKOSKI JA TYÖRYHMÄ41.700 €
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö
FT MARJO SAASTAMOINEN JA TYÖRYHMÄ55.550 €
Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa
PROFESSORI TIMO SOIKKANEN 7.500 €
Sylvi Kiinassa: Sylvi Kekkosen päiväkirja Kiinan matkalta 1953
YTT SUVI SOININEN JA TYÖRYHMÄ137.600 €
Parlamentaarisen politiikan haasteet: Epäluulon valta, talouden ehdot, populismin paine
PHD CHRISTINA STADLBAUER 26.500 €
Melliferopolis – Honeybees in urban environments
PROFESSORI SUSAN SUNDBACK JA TYÖRYHMÄ90.950 €
Citizens resigned? A comparative inquiry into the causes of closure for voluntary associations in Finland and Estonia
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 27.900 €
Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihanke
SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYS 15.000 €
Esinetutkimusverkosto Artefactan tieteellisen roolin vahvistaminen
FT, DOS. HARRI TOLVANEN JA TYÖRYHMÄ28.650 €
Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 65.000 €
Ympäristön radiosäteily Suomessa: Uutta tietoa altistuneista ja kouluympäristöistä
PROFESSORI HENRI VOGT JA TYÖRYHMÄ55.050 €
Dealing with danger: China’s approaches to calamities on local and global levels
VTM NIINA VUOLAJÄRVI 1.600 €
Sex work as a gendered form of migration and precarious labour in the Nordic region
YLIOPISTONLEHTORI ANSSI VÄHÄTALO JA TYÖRYHMÄ36.000 €
Iron (Fe), Manganese (Mn) and Aluminium (Al) – key elements controlling the cycling of organic carbon in aquatic ecosystems

TUTKIJA FK (FT H.C.) SAMULI AIKIO 25.200 €
Saamelainen paikannimikirja pohjoissaameksi
DR, AASIAN TUTKIMUKSEN YLIOPISTONLEHTORI TIINA AIRAKSINEN JA TYÖRYHMÄ20.900 €
’Enemmän kuin puoli taivasta? Naisten uudet roolit kiinalaisessa yhteiskunnassa’ -oppikirja
PHD VESA ARPONEN 27.765 €
Luonnoton suhde: ympäristöngelmat ja ideologisen ihmiskuvan kritiikki
VTT, DOS. TIINA ARPPE 11.500 €
”Riitti, myytti ja va?kivalta” – ranskalaisen uskonnonsosiologian klassikoita va?kivallan, rituaalin ja mytologian teemojen kautta tarkastelevan teoksen kirjoittaminen
FT AULI BLÄUER 23.000 €
Kirja kotieläinten ja karjanhoidon historiasta Suomessa kivikaudelta 1800-luvulle
FILOSOFIAN MAISTERI, KÄÄNTÄJÄ, OPETTAJA NATALIA DEVIATKINA 12.750 €
Erityisesti suomalaisille suunnattu ersän kielen oppikirja
DOSENTTI MINNA EVÄSOJA 6.900 €
Tietokirjasuomennoksen ”Zen ja taiteet”, Hisamatsu Shin’ichi (1957) käsikirjoituksen viimeistely
VTM ELINA GRUNDSTRÖM 13.800 €
Raaka-ainekauppaa käsittelevä reportaasikirja
FT, DOSENTTI GEORG HAGGRÉN 18.900 €
Suurvalta-ajan ruukkiyhteisöt Suomessa -tietokirja
TOHTORIKOULUTETTAVA LAURI HOLAPPA JA TYÖRYHMÄ8.700 €
Kapitalistisen rahatalousjärjestelmän eri ulottuvuuksia käsittelevä Raha ja talous -niminen tietokirja
FILOSOFIAN TOHTORI JOHANNA ISOSÄVI JA TYÖRYHMÄ12.450 €
Suomenkielinen tietokirja ”Eurooppalaiset puhuttelukäytännöt”
FM, PÄÄTOIMITTAJA KIMMO JYLHÄMÖ 13.800 €
Uusi sitoutunut journalismi. Esseistinen tietokirja
FM JUHA JÄRVELÄ 2.100 €
Mika Waltari ja sukupuoli modernina aikana
APULAISPROFESSORI, PÄÄTOIMITTAJA ANNEKATRIN KAIVAPALU JA TYÖRYHMÄ6.900 €
Tieteellisen aikakauslehden ”Lähivõrdlusi. Lähivertailuja” 23. numeron julkaisutoiminnan tukeminen, lehden kotisivujen kehittäminen ja tieteellisen profiilin vakiinnuttaminen
FT, YTM PÄIVI KANNISTO 12.600 €
Nomadinen vapauden manifesti
KIRJAILIJA TUOMO KESÄLÄINEN 25.200 €
Suomen rotkoja käsittelevä tietokirja
KIRJALLISUUDENTUTKIJAIN SEURA 3.000 €
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen kahden erikoisnumeron toimittaminen
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 28.400 €
Suomen murteiden sanakirjan (SMS) toimitustyöhön osallistuminen
KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS 110.600 €
Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osan loppuunsaattaminen ja sanakirjan toimitustyön jatkaminen O-kirjaimesta eteenpäin
FT, DOSENTTI RAUNO LAHTINEN 13.800 €
Turun puretuista taloista kertovan kirjasarjan kolmannen osan kirjoittaminen
KTM TOMMI LAMPIKOSKI 5.250 €
Vihreä Aalto – vihreämmällä liiketoiminnalla kilpailuetua -tietokirja
ARKKITEHTI NOONA LAPPALAINEN 15.000 €
Asumisen ulkotiloja käsittelevä arkkitehtuurikirja
FT, VAPAA TUTKIJA JOHANNA LATVALA 6.900 €
Tietokirjan ”Suku minussa, minä suvussa. Sukulaisuuden merkitys tämän päivän suomalaisille” loppuun saattaminen
FM MIETTA LENNES 19.200 €
Puheen analyysin perusteita käsittelevän oppikirjan kirjoittaminen
TOIMITTAJA, TIETOKIRJAILIJA LIISA LIIMATAINEN 12.600 €
Aavikolla tuulee: Saudi Arabia muutosten edessä; Saudi Arabian yhteiskunnallisen uudistuksen ajajat ja heidän tavoitteensa
TUTKIJA MIIKA LUOTO 23.000 €
Martin Heideggerin Der Satz vom Grund -teoksen suomentaminen
FT TERO MIELONEN JA TYÖRYHMÄ19.950 €
Sarjakuva tutkijavierailusta ulkomaille ja ilmakehän tutkimisesta nykyaikana
FK EKATERINA NIKKILÄ JA TYÖRYHMÄ6.700 €
Yleiskielen venäjä-suomi -sanakirjan käsikirjoituksen saattaminen julkaisukuntoon
FL LAURI OCKENSTRÖM 12.600 €
Tietokirja keskiaikaisen magian historiasta
DIPLOMI-INSINÖÖRI KARI OJALA 14.600 €
Käytännön opas pientalon rakennuttajalle tai talopaketin ostajalle ympäristöntutkimuksen uusimpien tulosten huomioonottamiseksi
TAM, MA ANNA KATARIINA PESONEN 18.900 €
Johdantoteos intialaisesta populaarielokuvasta suomeksi
FM MIIKA PÖLKKI 25.200 €
Japanin kirjallisuus -tietokirjan kirjoittaminen
FM KEIJO RANTANEN JA TYÖRYHMÄ28.650 €
Onnen maa? – uusi historiateos arjesta 1950-luvun Suomessa
TOIMITTAJA RISTO SAKARI REPO 8.400 €
Eino S. Revon elämäkerta
FM VELI-MATTI RISSANEN 12.600 €
Marcus Tullius Ciceron kirjeiden suomentaminen
SUOMENTAJA, ESSEISTI TARJA ROINILA 27.600 €
Kääntämistä käsittelevän esseekirjan kirjoittaminen
PÄÄTOIMITTAJA MIKAEL RÖNKKÖ JA TYÖRYHMÄ2.100 €
Le Monde diplomatiquen ranskankielisen Maailmanpolitiikan Atlas – Uusi maailmanjärjestys -kartaston kääntäminen ja julkaisu
FT, PROFESSORI SIRKKA SAARINEN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Tataarilais-suomalainen sanakirja sekä sähköinen tataarin sanalista tutkijoille
KUSTANNUSJOHTAJA TUOMAS / GAUDEAMUS SEPPÄ JA TYÖRYHMÄ21.000 €
Norbert Elias: Sivilisaatioprosessi – suomennoksen loppuunsaattaminen
FILOSOFIAN MAISTERI, TIETOKIRJAILIJA ANDREI SERGEJEFF 12.600 €
Tietokirja arabialaisen Egyptin historiasta (n. 640-luvulta nykypäivään)
KIRJAILIJA JOHN SIMON 30.000 €
Suomi venäläisen puun ja saksan kuoren välissä jatkosodassa suomenjuutalaisten sotilaiden näkökulmasta nähtynä
KIRJAILIJA, HUK, PSYKOTERAPIAOPISKELIJA ANJA SNELLMAN 12.600 €
Prostituution ja seksibisneksen historian ja siihen liittyvien ilmiöiden tarkasteleminen
FILOSOFIAN MAISTERI EILA STEPANOVA 21.000 €
Tietokirja Kuundele kurd’an gor’an kuid’errukšuzet: Praskovja Saveljevan itkuvirret
FK ELINA SUOLAHTI 25.000 €
Italialaisen kirjallisuuden historia
SUOMEN ANTROPOLOGINEN SEURA RY. 16.700 €
Antropologista ruokatutkimusta esittelevä artikkelikokoelma: Ruoan kulttuuri. Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen
SUOMEN RAUHANTUTKIMUSYHDISTYS RY 7.400 €
Kehitetyn toimitusprosessin jatko ja verkkonäkyyden lisääminen
FT LEENA SVINHUFVUD 23.800 €
Suomenkielinen elämäkerta Loja Saarisesta (1879–1968)
TAIDEHISTORIAN SEURA RY – FÖRENINGEN FÖR KONSTHISTORIA 8.600 €
TAHITI – Taidehistoria tieteenä -verkkolehden toiminta ja kehittäminen
FM RIIKKA TANNER 8.400 €
Tehtaiden varjossa -tietokirjan aineiston hankinta ja kirjoittaminen
FILOSOFIAN MAISTERI ANU TUKEVA 9.400 €
Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen kustantaman videopelimusiikkia käsittelevän tietokirjan kirjoitustyö
FILOSOFIAN TOHTORI PIRKKO UKKONEN JA TYÖRYHMÄ5.360 €
Kuvamateriaalin hankinta ”Jääkauden jälkeläiset” -tietokirjaan
VALTIOTIETEELLINEN YHDISTYS RY. 7.800 €
Politiikka-lehden toimitusprosessin ja saavutettavuuden kehittämishanke 2010-2013
TIETOKIRJAILIJA EETU VIREN JA TYÖRYHMÄ12.600 €
Walter Benjaminin kaupunkiaiheisten kirjoitusten käännöskokoelma

FILOSOFIAN MAISTERI EINARI AALTONEN 16.800 €
Roberto Bolañon espanjankielisen romaanin suomentaminen
AAVE -FESTIVAALIN TYÖRYHMÄ 15.000 €
AAVE – Alternative AudioVisual Event. Helsingissä järjestettävä liikkuvan kuvan festivaali
AGENCY NORTH OY 10.500 €
Kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen käännöshanke
AINO ACKTÉN HUVILAN YSTÄVÄT RY. 25.000 €
Aino Acktén kamarifestivaalin toteuttaminen vuonna 2013
TEATTERITAITEEN MAISTERI, MUSIIKIN MAISTERI MARKO ALASTALO JA TYÖRYHMÄ21.000 €
Aivomusiikkilaboratorio: Hyperpeili
MUSIIKIN MAISTERI MARTTI ANTTILA JA TYÖRYHMÄ7.000 €
Nykymusiikin konserttisarja KLANG 2013
ARTE RY 20.000 €
Kansainvälisen äänitaiteen biennaalin järjestäminen Turussa elokuussa 2013
TAITEEN MAISTERI MARIA BJÖRKLUND 10.500 €
Planeetta Z -sarjakuva-albumin piirtäminen ja näyttelyn laatiminen sarjakuvan aihepiiristä
FT KRISTIAN BLOMBERG 25.200 €
Kolmannen runokokoelman, Ihmeen tuntua, kirjoittaminen
MA ULU BRAUN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Kuvataiteilija Teuri Haarlan elämästä ja taiteesta kertovan taiteellisen videodokumentin ”Plantheon” lopullinen toteutus ja jälkityöt
DEFUNENSEMBLEN KANNATYSYHDISTYS RY 16.000 €
Nykymusiikkiyhtye defunensemblen taiteellinen toiminta vuonna 2013
DOCPOINT – HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAYHDISTYS RY 14.000 €
DOKKINO lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuman kehityshanke vuodelle 2013
OHJAAJA JUKKA EGGERT 8.000 €
Uneton kaupunki -dokumenttielokuvan esituotantovaihe
KUVATAITEILIJA SAARA EKSTRÖM 10.000 €
Aquarium-multimediateoksen ja dokumenttiprojektin toteuttaminen
NUKKETEATTERITAITEILIJA, TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA (AMK) ISHMAEL FALKE JA TYÖRYHMÄ13.125 €
Työryhmä Päivänpolttaja: Päivänpolttaja-nykynukketeatteriesityksen valmistaminen Turussa vuonna 2013
FINNISH ARCHITECTURE 2012-2013 14.000 €
Kansainvälinen kiertonäyttely Finnish Architecture 2012 – 2013
FIXC OSUUSKUNTA 20.000 €
Vilke-kokoelman julkistamisnäyttely Keravan Taidemuseossa 18.9.-23.9.2013
TANSSITAITEILIJA THOMAS FREUNDLICH JA TYÖRYHMÄ11.000 €
Goldberg Variations -tanssiteoksen toteuttaminen
FYYSILLISEN AIKALAISTAITEEN YSTÄVÄT RY 15.000 €
Walkapolis-kaupunkikävelykonseptin suunnittelu ja toteutus 2013
MEDIATAITEILIJA, OHJAAJA, KURAATTORI JARI HAANPERÄ JA TYÖRYHMÄ25.200 €
Suomesta-residenssigalleriaprojektin toiminta Berliinissä 2013
TAM, TEM TERIKE HAAPOJA JA TYÖRYHMÄ18.000 €
Toisten historia -hanke. Eläinten kokemus- ja kulttuurihistorian kartoittaminen tieteen ja taiteen keinoin (2013)
KUVATAITEILIJA, TAITEEN MAISTERI HANNA HAASLAHTI JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Vilpittömiä valheita. Vanhaa maalaustaidetta ja nykypäivän mediataidetta yhdistävä kokeellinen näyttelyhanke
TAITEEN MAISTERI MATTI HAGELBERG 25.200 €
800-sivuisen sarjakuvakirjan käsikirjoittaminen ja piirtäminen
SÄVELTÄJÄ, TUOTTAJA, TAITEEN YLIOPPILAS VILLE HAIMALA JA TYÖRYHMÄ11.450 €
Amnesia Scanner -multimediateoksen suunnittelu ja toteutus
TEM HENNA HAKKARAINEN JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Ryhmä3:n Ohuiden lankojen varassa -produktion kiertue-esitykset
TAITEEN MAISTERI HENNA-RIIKKA HALONEN 5.000 €
Videoteoksen Modernin raunioilla (In the Modern Ruins) tuotantokuluihin
YMPÄRISTÖTAITEILIJA TRISTAN HAMEL 12.000 €
Down River Vashka. Taide- ja tiedeprojekti Komin tasavallassa
TAITEILIJA, SUUNNITTELIJA SAARA HANNULA JA TYÖRYHMÄ23.850 €
Prototype Helsinki -verkoston luominen sekä uuden kansalaisvaikuttamisen mallin rakentaminen ja käyttöönotto
HELINÄ RAUTAVAARAN ETNOGRAFISEN MUSEON SÄÄTIÖ 20.000 €
Arooska – somalihäät. Somalitaustaisten suomalaisten aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen ja esittely
HELSINGIN VIIKON SÄÄTIÖ/MUSICA NOVA HELSINKI 15.000 €
Atlas Ensemble -yhtyeen residenssi Musica nova Helsinki -festivaalin aikana
KUVATAITEILIJA SASHA HUBER 2.000 €
Exhibition project Trophy
KIRJAILIJA, HUK KARI HUKKILA 25.200 €
Esseekokoelman kirjoittaminen
KUVATAITEEN MAISTERI, KUVANVEISTÄJÄ PÄIVI HÄKKINEN 6.300 €
Teossarjan loppuunsaattaminen
TOIMITTAJA, TIETOKIRJAILIJA VILLE HÄNNINEN JA TYÖRYHMÄ11.000 €
Nuorten, lupaaviksi katsottujen sarjakuvataiteilijoiden koulutus-, julkaisu- ja näyttelyhanke vuosina 2013-2014
FILOSOFIAN TOHTORI, DOSENTTI RUTH ILLMAN JA TYÖRYHMÄ25.000 €
Tieteiden ja taiteiden välisen Aboagora-symposiumin järjestäminen
COMPOSER AKI ITO JA TYÖRYHMÄ15.000 €
The Princess Plays (Prinsessa leikkii). Creating a new composition for voice, small ensemble and electronics
TEATTERITAITEEN MAISTERI JUSSI JOHNSSON JA TYÖRYHMÄ21.000 €
Pahan Kukat – Kuhan pakat -esityksen toteuttaminen teatteri- ja hoitoyksikköversioina
MAATALOUS-METSÄTIETEIDEN TOHTORI EIJA JUUROLA JA TYÖRYHMÄ60.000 €
Uusia näkökulmia metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimukseen. Tieteen ja taiteen välinen yhteistyö
KUVATAITEILIJA MARJA KANERVO 8.000 €
Kuvataiteilija Marja Kanervon tuotantoa esittelevä julkaisu
KUVANVEISTÄJÄ MINNA KANGASMAA 6.000 €
Kuudesta teoksesta koostuvan osakokonaisuuden valmistaminen Systema naturae -teossarjaan
KANSALLISARKISTO 50.000 €
von Stedingk -suvun aineiston hankinta Ruotsista
KUVATAITEILIJA EEMIL KARILA JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Berliinissä sijaitsevan Musterzimmer -showroomin näyttelytoiminnan järjestäminen vuodelle 2013
KARJALA-TIETOKANTASÄÄTIÖ 53.200 €
Karjala-tietokannan kehittäminen ontologisin menetelmin
KUVATAITEILIJA, MIELENTERVEYSHOITAJA CIA CHRISTINA KARLSSON 10.000 €
Teoksia mielenlääkkeistä -taidehankkeeseen liittyvän verkkopalvelun perustaminen
PERFORMANSSI- JA KUVATAITEILIJA (MA) ESSI KAUSALAINEN 2.000 €
Yksityisnäyttelyn valmistaminen ja esittäminen
KUVATAITEILIJA PETRI KAVERMA JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Ozane-ryhmä: Helsingin Taidehallin Karjala!-näyttely
TAITEEN MAISTERI, TAITEILIJA MARI KESKI-KORSU JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Case Pyhäjoki – Where art&activism meet? Transdisciplinary expedition, workshop and event
FILOSOFIAN TOHTORI LAURI KESKINEN JA TYÖRYHMÄ12.600 €
Rockantropologi Timo Saarniemen aineistojen digitointi
KIRJAN TALO -BOKENS HUS RY. 29.000 €
Rakennemuutos ja yksilön kokemus – monitaiteinen tapahtumasarja Varsinais-Suomessa
KLOVNIT ILMAN RAJOJA RY. 10.000 €
Srebrenica 2013 – toivoa tulevaisuuteen. Sirkusesityksen ja työpajojen toteuttaminen Srebrenican vuoden 1995 joukkomurhasta selvinneille ja heidän perheilleen alueen telttakylissä
TANSSITAITEEN MAISTERI, KOREOGRAFIAN MAISTERI MILLA KOISTINEN JA TYÖRYHMÄ23.000 €
False-tanssiteoksen valmistaminen ja esittäminen vuonna 2013
KOLMAS TILA – TREDJE RUMMET RY 25.200 €
Nietzscheä etsimässä – kansainvälisen seminaarin järjestäminen ja taiteellisen työryhmän palkkaaminen
KUVATAITEILIJA (MA) ANNA-LEA KOPPERI JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Mediataideinstallaatio ja ympäristö-yhteisötaiteellinen performanssi Plants for Free
TANSSITAITEEN MAISTERI KATI KOROSUO JA TYÖRYHMÄ9.000 €
good-looking, symphony -tanssiteos Shostakovichin 5. sinfoniaan täysin uudenlaisin tulkinnoin
NUORALLATANSSIJA, SIRKUSOHJAAJA SANJA KOSONEN JA TYÖRYHMÄ6.900 €
Capilotractées-nykysirkusesityksen toteuttaminen
KULTTUURIYHDISTYS AURINKO RY 25.000 €
Minä, te ja muut – Me, you and the others. Kansainvälinen nykyromanitaiteen tapahtuma Tampereella vuonna 2013
MUSIIKIN MAISTERI, KITARATAITEILIJA PETRI KUMELA JA TYÖRYHMÄ6.000 €
Konsertti-installaation jatkokehitys ja toteutus Perussa vuonna 2013
OHJAAJA, KUVATAITEEN MAISTERI RIIKKA KUOPPALA JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Vuorimari-alueella 1970-91 kuvatun filmiaineiston pelastaminen ja digitointi
FL, PÄÄTOIMITTAJA MARTTI-TAPIO KUUSKOSKI JA TYÖRYHMÄ6.810 €
Runovaara 2013 -taidetapahtuman järjestäminen
TAIDEMAALARI, BA VILLE KYLÄTASKU 10.500 €
Kahden taidenäyttelyn järjestäminen vuonna 2013 Berliinissä ja Münchenissä
KUVATAITEILIJA MARKUS GEORG KÅHRE JA TYÖRYHMÄ50.000 €
Checkpoint Helsinki -nykytaideorganisaation toiminnan käynnistäminen ja pilottihankkeen toteutus
KUVATAITEEN MAISTERI TUOMAS LAITINEN 16.000 €
Kiinassa ja Yhdysvalloissa toteutettavan Transitions-taidehankkeen valmistelu, käsikirjoitus ja esituotanto
NUKKETEATTERITAITEILIJA, NÄYTTELIJÄ ELINA LAJUNEN JA TYÖRYHMÄ21.000 €
Koko perheen nukketeatteri- ja kansanmusiikkiesityksen ”Alastalon salissa” toteuttaminen Kustavin kirjallisuusviikoilla ja Seurasaaren ulkomuseossa
LENS POLITICA RY 10.000 €
Lens Politica, yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin järjestäminen vuonna 2013
MUSIIKIN TOHTORI ANNA-KAISA LIEDES-LÅNGBACKA JA TYÖRYHMÄ 14.600 €
Seurasaari Soi! -tapahtuma kesällä 2013
LIIKKEEN PUOLESTA KANNATUSYHDISTYS RY. 20.000 €
Petri Kekoni Company: nykytanssiteos Non-linear
KOREOGRAFI-TANSSIJA, BA SONYA LINDFORS JA TYÖRYHMÄ8.900 €
Erilaisuutta, muuttuvaa identiteettiä ja afrikkalaisia juuria käsittelevän NOIR? -tanssiteoksen toteutus
MFA, MASTER OF SCIENCE IN VISUAL STUDIES PIA LINDMAN 13.000 €
Residenssi Residency Unlimited:ssa ja yksityisnäyttely Stephan Stoyanov -galleriassa New Yorkissa ja osallistavan taiteen projektin toteuttaminen Bogotassa Colombiassa
KIRJAILIJA LAURA LINDSTEDT 25.200 €
Romaanin kirjoittaminen
MEDIANOMI, ANIMAATIOELOKUVAOHJAAJA CHRISTER LINDSTRÖM 6.300 €
Valkotukka-Ivar -lyhytelokuvan ennakkosuunnittelutyö
YTM JENNI LINTURI 14.175 €
Malminkylään sijoittuvan romaanin kirjoittaminen
LOKAL COLLECTIVE RY 15.000 €
Kallo Collective: Caterpillars Show -esityksen toteuttaminen
KUVATAITEEN MAISTERI SAMI LUKKARINEN 12.600 €
Yksityisnäyttelyn järjestäminen Saksassa, Münchenissä, Galerie von Braunbehrensissä 2.5.-14.6.2013
KÄSIKIRJOITTAJA JOHN LUNDSTEN JA TYÖRYHMÄ8.400 €
Mummo-elokuvakäsikirjoituksen kirjoittaminen
LUOVAKUNTA TMI 15.000 €
Wildlife Helsinki 2013 -festivaali
LÄNTINEN TANSSIN ALUEKESKUSYHDISTYS RY 10.000 €
Taide kotouttaa -hankkeen monikulttuuristen tarinankerrontatyöpajojen järjestäminen Suomessa
M.A.D. TANSSIMAISTERIT RY 24.700 €
Suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke: Loikka-tanssielokuvafestivaali ja kokopitkän tanssielokuvan kehittelyhanke 2013
KUVATAITEEN MAISTERI, KUM SAMI MAALAS JA TYÖRYHMÄ23.300 €
Art-Raft-Avant-Gardeners, Kelluvan Puutarhan taidetyöpajojen ja tapahtumien toteuttaminen Tampereella
MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY 95.000 €
Lupa käyttää luontoa. Ympäristösivistyksen hankekokonaisuuden toteuttaminen vuonna 2013
TANSSITAITEEN MAISTERI, KOREOGRAFI JARKKO MANDELIN JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Kinetic Orchestra: Wolfpack-nykytanssiteoksen valmistaminen
BA, MBA MARTINA MARTI JA TYÖRYHMÄ18.000 €
Veronikan päätös -teatteriprojektin toteuttaminen
MEHILÄISPESÄ RY / GALLERIA HUUTO 20.000 €
Uuden galleria- ja työtilakokonaisuuden perustaminen
TAITEEN MAISTERI MARCO MELANDER JA TYÖRYHMÄ14.600 €
Atelieri O. Haapalan näyttelyn järjestäminen Bostonissa Panopticon-galleriassa
TEATTERITOIMITTAJA KIRSIKKA MORING JA TYÖRYHMÄ11.000 €
Matka myyttien taakse. Esitystaiteet suomalais-ugrilaisen identiteetin vahvistajina -hankkeen valmistelu
MUSIIKKIYHDISTYS PRO SOMMELO RY 10.000 €
Musiikkijuhla Sommelon uudelleen organisoituminen vuonna 2013
MUSTARINDA-SEURA RY 22.000 €
Mustarinda off the Grid. Maailman ensimmäinen saasteeton ja energiaomavarainen taidekeskus
YHTEISKUNTATIETEIDEN YLIOPPILAS ARTTU MUUKKONEN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
11-kuvaajakollektiivi: Arki kriisialueilla -kuvausprojekti
HUK MARJA MÄENPÄÄ JA TYÖRYHMÄ5.490 €
Runokohtauksia -hanke. Uussuomalaisten runoilijoiden suomennettujen runojen julkistaminen
NATIONAL LIBRARY OF UDMURT REPUBLIC 11.250 €
National collection digitization project of the National Library of Udmurt Republic
KUVATAITEILIJA, TUTKIJAKOULUTETTAVA TERO NAUHA JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Esitystaideteos Astronomerin toteuttaminen
NEW PERFORMANCE TURKU RY 25.000 €
New Performance Turku -festivaalin järjestäminen
KUVATAITEEN KANDIDAATTI KALLE NIO JA TYÖRYHMÄ19.950 €
Lähtö-näyttämöteos
NIUBI OY 4.000 €
Club Niubi -tapahtumasarjan tuottaminen Helsingissä
TEATTERITAITEEN MAISTERI SAIJA NOJONEN JA TYÖRYHMÄ6.300 €
Ekologisen tanssiteoksen Klaustrofunktionalismi toteuttaminen
NOMADI RY / ALPO AALTOKOSKI COMPANY 23.000 €
Wearable electronics – päälle puettava elektroniikka ja sen mukana tuomat mahdollisuudet nykytanssissa
ELOKUVANTEKIJÄ MIIKA J. NORVANTO JA TYÖRYHMÄ17.000 €
Olipa kerran seminaari -dokumenttielokuva Kajaanin opettajainkoulutuslaitoksen suuruuden päivistä ja aikamme hengestä
TAM, OHJAAJA JAAKKO NOUSIAINEN JA TYÖRYHMÄ11.500 €
Oopperan La figure de la terre tuotanto ja esitykset Berliinissä
NUORISOTUTKIMUSSEURA RY 15.600 €
Taiteellinen osio tutkimushankkeeseen Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä
KUM ELENA NÄSÄNEN 8.500 €
Ohikulkija videoteoksen valmistaminen
NÄYTELMÄKULMA – NORDIC DRAMA CORNER OY 35.000 €
Näytelmäkulman kotimaisten näytelmien vientiprojekti
KUVATAITEILIJA KONSTA OJALA 16.000 €
Näyttely Kluuvin galleriassa ja Japanissa
OPENHOUSE RY 10.000 €
Vuorovaikutteisen kaupunkitapahtuman toteuttaminen ja kehittäminen – OpenHouseHelsinki 2013
FILOSOFIAN MAISTERI SARI ORKOMIES JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Veden perintö -työryhmän vettä ja sen kulutusta tutkiva poikkitaiteellinen näyttämöteos
KÄÄNNÖSTIETEEN MAISTERI MARIA PAKKALA 25.200 €
Sinuhe egyptiläisen kääntäminen arabiaksi
TANSSITAITEEN MAISTERI SARI PALMGREN JA TYÖRYHMÄ9.000 €
The earthsong -tanssiteoksen valmistaminen
FM, KULTTUURITUOTTAJA JENNI PEISA JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Helsinki Cine Aasia -elokuvafestivaalin järjestäminen keväällä 2013
TEATTERITAITEEN MAISTERI, OHJAAJA, TEATTERINJOHTAJA AKSE PETTERSSON JA TYÖRYHMÄ3.000 €
Viharikos-esityksen lavastuksen toteuttaminen
PISPALAN KULTTUURIYHDISTYS RY 10.000 €
Pispalan nykytaiteen keskuksen eli Hirvitalon näyttelysarjojen, työpajojen ja tapahtumien järjestäminen 2013
TAITEEN MAISTERI, LAVASTAJA JYRKI PYLVÄS JA TYÖRYHMÄ12.000 €
Täynnä elämää – Teatteri Circus Maximuksen ja Joensuun kaupunginteatterin yhteistyönä toteutettava musiikkiteatteriesitys
FILOSOFIAN MAISTERI SAARA PÄÄKKÖNEN 2.300 €
David B:n L’ascension du haut mal -sarjakuvateoksen suomentaminen
QUO VADIKSEN TUKI RY/RITUAALIMUSEO 81.400 €
Rituaalimuseon perustaminen
RAJATAIDE RY 10.000 €
Toimintakoordinaattori -hankkeen aloittaminen 2013
KUSTANNUSPÄÄLLIKKÖ TUOMAS RANTANEN JA TYÖRYHMÄ44.000 €
Tutkivan journalismin ja dokumenttiteatterin työpajatoiminta
TEM MARI RANTASILA JA TYÖRYHMÄ13.000 €
Masennuskomedia-elokuvan taustatyö, käsikirjoittaminen ja kehittely
MUSIIKIN MAISTERI SAARA LINNEA RAUTIO JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Rank Ensemblen konserttisarja vuonna 2013
TEATTERITAITEEN MAISTERI NORA EERIKA RINNE 6.300 €
Iso sininen poika -hankkeen toteutus
TAITEEN MAISTERI JAAKKO RUUSKA 5.000 €
Videoinstallaation Kiviveistokset (työnimi) leikkaaminen ja jälkityöt
TAITEILIJA, MA PETRI SAARIKKO JA TYÖRYHMÄ25.000 €
Kallio Labs: Curating the Social Kallio Kunsthallessa
VALOKUVAAJA ILKKA SAASTAMOINEN 10.000 €
80-luvulla syntynyt heinolalainen mies -dokumenttivalokuvasarjan kuvaaminen ja näyttelyn rakentaminen Jukka Male Museoon
TAITEEN MAISTERI SONJA SALOMÄKI 25.200 €
Taiteellinen työskentely aiheena suomalainen alkoholikulttuuri ja betonibrutalismin ilmentymät
SIRKUSYHDISTYS RACE HORSE RY 18.000 €
Race Horse Company: A Carpet Tiger – akrobatian villeimpiä unelmia ja mustaa huumoria suurelle näyttämölle
SKS/FILI 20.000 €
Tietokirjallisuus Frankfurtin kirjamessuilla 2014
KUVATAITEILIJA ERKKI ILMARI SOININEN JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Tapahtumisen tunne: 12 taiteilijan paikkasidonnaiset teokset Helsingin kaupungin rajojen sisäpuolen 12 eri paikassa vuonna 2013
STUDIO LÀ-BAS 20.000 €
Tapahtumanäyttely Là-bas ->Irma Optimisti Taidehallissa
KUVATAITEILIJA, ARKKITEHTI JENNY SUHONEN 10.500 €
Teosten toteuttaminen Galleria Katariinassa ja Galleria Rantakasarmissa järjestettäviin näyttelyihin 2013
SUOMEN LONTOON INSTITUUTIN SÄÄTIÖ 10.000 €
Avoimen tiedon toiminnan kehittäminen ja toimijaorganisaation perustaminen Suomeen
SUOMEN PIETARIN INSTITUUTTI 61.000 €
Suomen kieli – elävää taitoa
SUOMI-VENÄJÄ-SEURA RY 50.000 €
Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä
KUVATAITEILIJA, HUK PATRIK SÖDERLUND JA TYÖRYHMÄ22.000 €
Takautuvan yksityisnäyttelyn ja siihen liittyvän julkaisun toteuttaminen Turun taidemuseossa syyskuussa 2013
TAIDEKESKUS KETTUKI 5.000 €
Huumori taiteessa -kesänäyttely 2013
TAIDEYHDISTYS LARU ART RY 30.000 €
Ympäristöaiheisen Nuppu-veistosprojektin tekeminen
TAIDEYHDISTYS ROIHU RY 10.000 €
Yhdeksäs Reikäreuna-elokuvafestivaali 5.-8.9.2013 Orivedellä
TALLINNAN INKERINSUOMALAISTEN SEURA 7.000 €
Inkerinsuomalaisten muistitieto ja visuaalinen verkkoarkisto
TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖ 23.000 €
Kekristä kansajuhla: Kekriaiheisen lastenkirjan ja opetusmateriaalin toteuttaminen
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT 10.000 €
China Experience: Kiinalaisen riippumattoman kokeellisen lyhytelokuvan ja mediataiteen esittely
TANSSIAREENA RY 20.000 €
Liikkeellä marraskuussa 2013: Hollantilaisen ja belgialaisen nykytanssin esityskokonaisuuden järjestäminen
TEATTERIYHDISTYS METAMORFOOSI RY. 10.000 €
Kansainvälisen MasQue -naamioteatterifestivaalin järjestäminen
TIETEEN PÄIVÄT/TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA 9.500 €
Kauppakeskus Kampissa Helsingissä 9.-10.1.2013 toteutettava tiedetapahtuma, jonka teemoina ovat kieli ja ympäristö
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS-YHDISTYS RY 80.000 €
Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utopia-tutkimussuunnitelman toteuttaminen 2013
TOISISSA TILOISSA RY 15.000 €
Parkkitalo. Yleisöä osallistavan kokemuksellisen esityksen valmistaminen ja esittäminen vuonna 2013
TOTEM-TEATTERIN KANNATUSYHDISTYS RY 11.000 €
TOTEM-teatterin taidekasvatushankkeet Sealife ja Vienankarjalan hanke vuonna 2013
TUGLAS-SEURA RY 13.500 €
Virolaista kulttuuria suomenvirolaisille lapsille ja nuorille
KUVATAITEILIJA (AMK) MARTTA HELENA TUOMAALA JA TYÖRYHMÄ8.000 €
Alakulttuureja käsittelevän elokuvallisen teoksen työstäminen Sydneyssä ja Helsingissä
KOREOGRAFI SATU TUOMISTO JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Huuda Mulle -projekti – ennennäkemätöntä tanssitaidetta Ambisonics-tekniikkaa hyödyntäen
TAITEEN MAISTERI, ELOKUVATAIDE ANNA KRISTIINA TUURA 7.900 €
Utopia-elokuvakäsikirjoitus (työnimi). Kuinka Suomen käy, kun se ottaa vastaan 430 000 itärajan takana palelevaa aasialaista ympäristöpakolaista marraskuussa 2017 ?
TYÖVÄEN ARKISTON SÄÄTIÖ 10.000 €
Suomen metallityöntekijöiden 1970-1980-lukujen haastattelusarjan digitointi, metatietojen lisääminen ja esillepano sähköiseen palvelu- ja tutkijakäyttöön
TYÖVÄEN MUSEOYHDISTYS RY (TYÖVÄENMUSEO WERSTAS) 20.000 €
Maat, metsät, tehtaat. Näyttely suomalaisesta 1950-luvusta
TÄRÄHTÄNEET ÄMMÄT / NUTTY TARTS 35.200 €
Monokini-yhteisötaideprojekti, näyttely ja muotinäytös Oslossa syksyllä 2013
UKUMBI RY 17.000 €
Kwieco-turvakodin suunnittelutyö ja matkat Moshiin, Tansaniaan
ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI 25.000 €
Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston (EILEN) kehittäminen
VALTIMONTEATTERI YHDISTYS RY. 6.300 €
Nykyhetki-teatterifestivaalin toteuttaminen
KUVATAITEILIJA TIMO VARTIAINEN 18.600 €
Kodin garbalogiaa – ympäristötaiteellinen projekti
KUVATAITEILIJA AMK JARNO VESALA 16.000 €
Kahden suuren yksityisnäyttelyn toteuttaminen 2013
KUVATAITEEN MAISTERI MARJA VIITAHUHTA (ENT. MIKKONEN) 15.000 €
Elämä teoriassa -näyttelykokonaisuuden toteuttaminen Kluuvin galleriaan
KULTTUURITUOTTAJA (AMK), OPISKELIJA ULRIKA VILKE JA TYÖRYHMÄ20.000 €
Visuaalinen partituuri- yhteisöllisen monitaideteoksen osa 2, Norrskata 2013
MEDIANOMI AMK, MAISTERIOPISKELIJA ANNA VIRTANEN JA TYÖRYHMÄ15.000 €
Epävakauden museo -näyttelyprojekti
TAITEEN MAISTERI ISMO VIRTANEN JA TYÖRYHMÄ9.000 €
Robonauts -animaatioelokuvan visuaalisen ja taiteellista tyylin kehittäminen
TANSSITAITEEN MAISTERI AINO VOUTILAINEN JA TYÖRYHMÄ7.450 €
Intermezzo-välinäytösten kehittäminen ja toteuttaminen
SIRKUSTAITEILIJA OLLI VUORINEN JA TYÖRYHMÄ10.000 €
Cie Nuua: Lento-nykysirkusteoksen suunnittelu ja valmistus
TUOTTAJA KIMMO VÄLIMÄKI JA TYÖRYHMÄ7.000 €
Animaation Apupyörän yhteisnäyttely Ahdistaa/Helpottaa Tokiossa
KUVATAITEILIJA KIMMO YLÖNEN 6.000 €
Noin miljoona askelta
ZODIAK PRESENTS RY 25.000 €
Nykytanssin kansainvälisen residenssitoiminnan kehittämishanke (2013)

Koneen Säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 17.10.2012 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2013. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 257, ja residenssipaikkoja myönnettiin 38 hakijalle.

 

TRANSLATOR SLAVICA AGATONOVIC
To translate poetry of Claes Andersson into Serbian, in order to make a selection from his collected poems, and edit my translations of four Finland-Swedish plays.
PERFORMANCE ARTIST, DIPLOMA IN APPLIED THEATRE STUDIES JÖRN BURMESTER
Kritik der Weltmaschinen/Critique of World Machines (working title)
MA FINE ART PRACTICE, UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA, UK MATTHEW COWAN
The creation of new video or performance based artwork, based on interaction with local people and communities to draw on traditions of folklore, ritual and customs.
DIPLOMA (DIRECTOR IN THEATRE), DOCTORAL CANDIDATE FRIEDERIKE FELBECK
Government Poetry, Part II: Europe. Completion of the draft version of a theatrical performance that portrays the negotiations and struggles of contemporary artists in the performing arts in Europe
PERFORMANCEMAKER-PERFORMER (BA HONORS IN CONTEMPORARY DANCE FROM LONDON CONTEMPORARY DANCE SCHOOL, UK) NADA GAMBIER
Research work 2013: Exploring ways in which food and objects can be used in physical performance and how a focus on presence influences the reading of material
KLOVNERIAN MAISTERI JANNA HAAVISTO
Taiteelliseen työskentelyyn
MUSIIKIN MAISTERI MAIJA HYNNINEN
Työskentely huilukonserton ja radiofonian parissa sekä kehittyminen taiteilijana
FILOSOFIAN MAISTERI KARO HÄMÄLÄINEN
Kaunokirjallinen työskentely
MUSIIKIN MAISTERI JOHANNA JUHOLA
Musiikin säveltäminen ja sovittaminen sooloharmonikalle soolokonsertteja ja nuottikirjaa varten sekä Juhola meets Bach -projektin sävellys- ja sovitustyö
KUVATAITEILIJA AMK TUOMO KANGASMAA
Näyttelyn ja liikkuvan kuvan teoksen käsikirjoittaminen
FM, KUVATAITEILIJA PEKKA KANTONEN
Taiteellisen tohtorintyön kirjoittaminen
KUVATAITEILIJA AMK SANNA KAUPPINEN
Valokuvaaminen residenssin läheisellä luonnonsuojelualuella sekä metsäaiheisen piirustuskokoelman työstäminen
KUVATAITEEN MAISTERI EIJA KESKINEN
Taiteellinen työskentely, tilaustyön luonnosten valmiiksi saattaminen
ARTIST RYUSUKE KIDO
Making works by carving daily necessities. Research about Finnish nature and culture
GRADUATE OF VISUAL ARTS ILAN MANOUACH
The project I will develop during the Saari Residence is a 250 pages graphic novel called UNDERCURRENTS. It will be published by La Cinquième Couche publisher in Brussels
TANSSITAITEEN MAISTERI HELI MEKLIN
Kansainvälisen post master -tutkimuksen ja siihen liittyvien näyttämöteosten ja työpajojen suunnittelu, työstäminen ja valmistaminen
KIRJAILIJA, FIL.MAIST. MARJA-LEENA MIKKOLA
Marina Tsvetajevan runouden tutkiminen ja suomentaminen myöhemmin julkaistavaa laajaa käännöskokoelmaa ja esseetä varten
KIRJAILIJA ESA MÄKIJÄRVI
Runokokoelman Joki viimeistely, käännöstyö ja espanjalaista jalkapalloa käsittelevän kirjan kirjoittaminen
MFA, DANCE HELEN ”JULIE” NATHANIELSZ
Yo, Genesis is designed to deepen and personalize choreographic practice, and to complete a new dance work within the context of creative and intentional community
KUVATAITEEN MAISTERI ANU PENNANEN
Alzheimerin tautia sairastavan suomalaisen sotaveteraanin viimeisiä päiviä kuvaavan ANTEEKSIPYYNTÖ-elokuvan käsikirjoitus ja taustatyö
VALOKUVATAITEEN MAISTERI MINNA PÖLLÄNEN
Uuden teoskokonaisuuden työstäminen
KUVATAITEEN MAISTERI STÉPHANE QUERREC
Alzheimerin tautia sairastavan suomalaisen sotaveteraanin viimeisiä päiviä kuvaavan ANTEEKSIPYYNTÖ-elokuvan käsikirjoitus ja taustatyö
ARTS EDUCATION FOR CHILDREN + STAGE DIRECTOR JORGE RAEDO
What is A? Arts education for children and youth
ARTIST/CURATOR/WRITER, BACHELOR OF ARTS (HONOURS), SCULPTURE, PERFORMANCE & INSTALLATION JODI ROSE
Singing Bridges: Myths and Legends Finnish Chapter (Aural/Oral Histories & Text) Exploring local, personal and invented mythologies of bridges around the world in site specific audio, story & writing
CURATOR, WRITER AIRI TRIISBERG
Developing the exhibition project ”Get well soon!”
MFA MARTIN VONGREJ
Interpretation of visual laws; everything what is in front of every human is alive colour – transparent colour, which holding everything seeing with certain pattern, I want to work through this pattern
KUVATAITEILIJA MIRIMARI VÄYRYNEN
Yksityisnäyttelyiden valmistaminen ja metsäkuva-aineiston keruu Saaren kartanon lähiseuduilta
TAIDEMAALARI RIIKKA WESAMAA
Kosmos-maalaussarjan ideointi ja maalauskokeilut
TAITEEN MAISTERI KATI ÅBERG
Videoteoksen valmistaminen ja uuden teoksen käsikirjoittaminen

Koneen Säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 17.10.2012 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2013. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 257, ja residenssipaikkoja myönnettiin 38 hakijalle.

 

ACCORDION SAMURAI 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 3.500 €
Samurai-harmonikkakvintetin uuden ohjelmiston valmistaminen ja työstäminen sekä uusien äänimaisemien luominen
COMPAGNIE CRAHCE LARMES 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.302 €
Maan alla! – fyysistä teatteria ja nukketeatteria yhdistelevän kansainvälisen teatteriproduktion harjoitukset, sekä lavasteiden, varjojen ja nukkien rakennus
EMMA ECKSTEININ PIINA TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.730 €
Emma Ecksteinin piina -kuunnelman työstäminen kiertäväksi paperiteatteriesitykseksi
KAAOS COMPANY/DANCEABILITY FINLAND RY 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 4.340 €
The Big Project – a search for the inner dance
KÄÄNTÄJÄTYÖPAJA RUNOSAARI 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 3.500 €
Millainen on hyvä runosuomennos? Pitääkö suomentajan olla runoilija? Mikä on alkutekstin ja sen muodon merkitys?
MUU RY 3 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 12.000 €
ON THE THRESHOLDS OF PRIVACY — Yksityisyyden kynnyksellä. Yhdeksän taiteilijan residenssi Suomessa. ”Yksityisyyden kynnyksellä” on julkisen tilan taidehanke
PELIKAANI TYÖRYHMÄ 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 3.490 €
Tommi Parkon runokokoelmasta Pelikaani toteutettavan esityssarjan harjoitusjakso
PROJEKT NMN 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 2.520 €
Projekt NMN: [sanctity]-sirkus/musiikki-esityksen valmistaminen
PUHTI 1 VIIKKO | RESIDENSSITUKI 2.915 €
Puhti-yhtyeen uuden esityksen ja DVD-julkaisun valmistaminen
RUSSELL DUMAS AND DANCERS 2 VIIKKOA | RESIDENSSITUKI 13.812 €
Tanssiteos Dance for the time being – Northern Light valmistaminen

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen