Vuonna 2011 myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Filosofian tohtori Sirpa Aalto 27.600 € post doc -tutkimus
Jómsvíkinga saagan genre ja historiankirjoitus

Tohtorikoulutettava Salla Ahola 25.200 € 2. vuosi
Arvot ja tietokäsitykset tietoon suhtautumisen jäsentäjinä

Tutkija Janne Alahuhta 27.600 € post doc -tutkimus
Eliömaantieteelliset prosessit, vesiekosysteemien ominaisuudet ja ekolokeroiden pysyvyys suurilla mittakaavoilla

Doctor of Science Ashraful Alam 27.600 € post doc -tutkimus
Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: life cycle perspective

Fil.kand. Jarmo Alatalo 25.200 €
Sölkupin kielen morfoformanssit (KIELIOHJELMA)

Master of music, säveltäjä Antti Auvinen 12.600 € 4. vuosi
Kerroksellinen rytmiikka ja musiikillisen suunnan kokemuksen hahmottuminen sävelteoksessa (taiteellinen tutkimus)

Projektipäällikkö Hermanni Backer 25.200 €
Itämeren kansainvälinen merialuesuunnittelu ja ekosysteemilähestymistapa -HELCOMin ja EUn piirissä sovitut meren hyvän tilan määritelmät ja niiden rooli ”merikaavoituksessa”

FM Heidi Björklund 25.200 € 3. vuosi
Maisemarakenteen muutosten ja lajikohtaisten suojelutoimien vaikutukset lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutuvatko pienemmät petolinnut ekologiseen ansaan?

FL, tutkija Heli-Hannele Blankenstein 25.200 € 3. vuosi
Modusten käyttö pää- ja sivulauseissa 1300-1500-luvun ranskan kielessä

Filosofian lisensiaatti Sanna Katariina Bruun 25.200 € 3. vuosi
Making Immortality: Poetics and Pragmatics of Narrative Identity

PhD student Lin Chen 25.200 € 3. vuosi
Indicators of Nutrient Management: from agri-environmental indicators to agrifood system indicators in Finland

Scholarship researcher, Post-graduate student Marta Choroszewicz 25.200 € 3. vuosi
Women Attorneys: The Comparative Study of Women’s Careers and Professional Success in Finland and Poland

Master in Literature Diego del Pozo 25.200 € 2. vuosi
The Prose of Gabriela Mistral: Compilation and Analysis

Filosofian tohtori Svetlana Edygarova 27.600 € post doc -tutkimus
Language Change and Maintenance: a study of morphosyntactic shift in the Permian languages with a focus on constructions expressing possession (KIELIOHJELMA)

Valtiotieteiden maisteri, filosofian ylioppilas Veikko Eranti 25.200 €
Yhteinen hyvä ja oma etu. Suomalaisen poliittisen kulttuurin tutkiminen kaupunginosien kehittämisen kautta ja uuden sisällön rakentaminen nimby-käsitteelle demokratiatutkimuksen avulla.

FT, Dosentti Minna Eväsoja 27.600 € post doc -tutkimus
Japanilainen puutarha taideteoksena: esteettinen näkökulma japanilaisen puutarhan historiaan ja tyyleihin klassisten primääritekstien kautta tarkasteltuna

FL Annette Forsén 27.600 € post doc -tutkimus
Identity and Integration. German speaking migrants in Finland 1870-1930.

Filosofian maisteri Antony Fredriksson 25.200 € 3. vuosi
The Paradox of the Documentary – Realism as a Moral Concept. Väitöskirjatyö dokumentaatiokäsitteen genealogiasta sekä siihen liittyvistä filosofisista ongelmakohdista.

Master in Art, theatre director Davide Alessandro Michelangelo Giovanzana 25.200 €
The Metamorphosis of Illusion. The phenomenon of the play within the play, with a special interest in its philosophical repercussions. (taiteellinen tutkimus)

Master of European Studies Daria Gritsenko 25.200 €
Environmental Dialogue in the Baltic Sea Region: Focus on Clean Shipping. Investigating the effects of multi-leveled regulation on environmental performance of shipping sector.

MA Joanna Gronska-Turunen 25.200 €
Impersonals in spoken Finnish and Polish

Doctoral Student of Social Sciences Halil Gurhanli 25.200 €
Populism in Perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey

KM Hanna Guttorm 25.200 € 3. vuosi
Kirjavia polkuja ja sommitelmia. Erään tutkimuksen synty ja postdekonstruktiivinen kirjoittaminen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri, jatko-opiskelija Maija Halonen 25.200 € 3. vuosi
Elämäntavan muutos kutistuvan maaseutukaupungin laidalla

PhD Atef Hamada 27.600 € post doc -tutkimus
Enhanced Mechanical Properties and Fatigue Strength in Environment-Friendly Advanced High Mn TWIP Steel by Controlling Deformation Mechanisms

FT Arja Hamari 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Suomalais-ugrilaisten kielten abessiivi

FM Ilona Hankonen 25.200 € 2. vuosi
Aineettomat ekosysteemipalvelut – lähiluonto hyvän elämän rakentajana

Kuvataitelija, KuM Minna Heikinaho 25.200 € 2. vuosi
Keskeneräinen toimintatapa on yhteisötaiteen eettinen arvo. Ruumiillisen läsnäolon, intervention ja prosessitekemisen merkityssuhteista omassa taiteellisessa toiminnassani. (taiteellinen tutkimus)

YTM Antti Heikinheimo 12.600 € 4. vuosi
Mielentilakäsitteet ja konventionalismi

Filosofian maisteri Mikko Heimola 12.600 € 4. vuosi
Rituaaliyhteisöt adaptiivisina järjestelminä: kalliiden signaalien teoria ja suomalaiset herätysliikkeet

Kuvataiteilija Timo Antero Heino 25.200 € 2. vuosi
Aineen olemuksesta materian muuntumiin (taiteellinen tutkimus)

Musiikin maisteri Mikko Helevä 12.600 € 3. vuosi
Hammond-urut jazzmusiikin eri yhtyemuodoissa (taiteellinen tutkimus)

M.A. Social Sciences, Research Assistant Shari Hirvelä 25.200 €
Representing Social Order in the Finnish Context

YTM Pasi Hirvonen 25.200 € 2. vuosi
Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa. Pienryhmätutkimuksen uudet mahdollisuudet.

Valtiotieteiden maisteri Hanna-Kaisa Hoppania 25.200 € 2. vuosi
Care As a Site of Political Struggle. Hoivan politiikkaa ja suomalaista nykypäivän vanhushoivaa ja niin sanottua ikälakia käsittelevä väitöstutkimus.

Ph.D Nan Hui 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Application of environmental DNA sequence data analyzing program MuSSA in three existing projects and the fine tuning of MuSSA

Doctoral Student/Reseacher Brendan Humphreys 25.200 € 4. vuosi
“The Politics of ‘Never Again!’, From Kosovo to Munich”

YTT Johanna Hurtig 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Uskonnollinen yhteisö lapsena koetun väkivallan toimintaympäristönä. Väkivallan, uskon ja yhteisöllisyyden yhteydet sekä kulttuuriset ja rakenteelliset erityispiirteet.

VTT Riitta Högbacka 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Neuvoteltu sukulaisuus: lapsen luovuttavat ja vastaanottavat perheet kansainvälisessä adoptiossa

Filosofian maisteri Antti Jaatinen 25.200 € 3. vuosi
Aerosolihiukkasten vettymisominaisuuksien vaikutus pilvipisaroiden muodostumiseen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kosti Joensuu 25.200 €
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki

YTM Saana Jukola 12.600 € 2. vuosi
Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivisuus

FT, dosentti Marianne Junila 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Vaiettu häpeä? Saksalaisten sotilaiden lapset ja kansakunnan historia

Filosofian maisteri Riitta Juvonen 21.000 € 2. vuosi
Tekijän äänen välittyminen suomenkielisessä ylioppilasaineessa

FM, jatko-opiskelija HY Aleksi Järvelä 25.200 € 3. vuosi
Dôgen’s Language Philosophy – Problems of Language, Time and Space Reconsidered

FL / tohtorinväitös 18.11.2011 Inka Kaakinen 27.600 € post doc -tutkimus
Kukkaisvalta tai kuinka Karhupuisto kesytettiin. Tutkimus elettyjen kaupunkitilojen muutoksista, vallan rekistereistä, voimaantumisista sekä syrjäytymisistä.

Arkkitehti, valtiotieteiden tohtori Timo Kalanti 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Materiaalisen tilan performatiivisuudesta. Ruumiillinen subjekti esineiden ympäristössä.

FL Andrei Kalinitchev 25.200 € 2. vuosi
Valkeasaaren ja Kylänjatkon pitäjien inkerinsuomalaiset 1800-luvun loppupuoliskolla. Etnisen yhteisön mikrohistoriallinen ja monitieteinen tutkimus.

Filosofian maisteri (FM) Lauri Kallio 25.200 €
Persoonallisuus J. V. Snellmanin filosofian ydinkäsitteenä

Oikeustieteen lisensiaatti Pasi Kallio 10.500 €
Varautuva luonnonsuojelu – varovaisuusperiaate biodiversiteetin turvaamisen oikeudellisena instrumenttina

Väitöskirjatyöntekijä Eveliina Kallioniemi 25.200 €
Leviämisominaisuuksien merkitys lajien kykyyn mukautua ilmastonmuutokseen

Tohtorikoulutettava Mirella Kanerva 16.800 € 4. vuosi
Oksidatiivisen stressin rooli Fennoskandian eläinten ympäristövasteissa

Eija Kankaanranta 20.700 € post doc -tutkimus
eKantele – post doc -projekti konserttikanteleen ja sähkökanteleen soittotapojen ja ohjelmiston laajentamiseksi (taiteellinen tutkimus)

Musiikin maisteri Olli-Taavetti Kankkunen 25.200 € 2. vuosi
Ääni kuuluu kaikille – ääniympäristökasvatus suomalaisessa perusopetuksessa

Filosofian maisteri Annina Karhu 25.200 € 3. vuosi
Kulttuuristen neuvottelujen laboratoriossa – Soveltava draama esityksen kontekstissa

Filosofian lisensiaatti Marja Arla Kaurila (ent. Peltomaa) 25.200 € 3. vuosi
Typological study of topic-prominence and verb serialization in Wutun and Linxia, two superficially accusative Sinitic languages strongly influenced by Amdo Tibetan, a superficially ergative language.

Researcher Ruta Kazlauskaite 25.200 €
In Search of a Meaningful Past: contested memories of minorities and national memory ideologies in Poland and Lithuania.

FT Jukka Kekäläinen 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Loisinnan ja kognitiivisten kykyjen välinen vuorovaikutus muduilla (Phoxinus phoxinus)

Valtiotieteiden tohtori Ilona Kemppainen 13.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Suomalaisen hautauskulttuurin muutosta 1800-luvulta 2000-luvulle käsittelevä tutkimus

FT, dosentti Anja Kervanto Nevanlinna 27.600 € post doc -tutkimus
Helsingin Oulunkylän kaupunkirakentamis- ja kaavoitushistoriallinen tutkimus

PhD researcher Jaanika Kingumets 25.200 € 3. vuosi
Translocal place and home-making practices among Russian-speakers in Narva, Estonia

Filosofian maisteri Inkeri Kinnari 12.600 € 2. vuosi
H. G. Porthanin latinankieliset väitösteesit Turun akatemiassa

Projektitutkija (FT) Jukka Kokkonen 27.600 € post doc -tutkimus
Rajan käsitteen muutos, laillinen ja laiton maastamuutto sekä rajan valvonta varhaiselta uudelta ajalta viime sotiin

FT Kai Korsu 18.400 € post doc -tutkimus
Vierasperäisten lohikalojen leviämisen vaikutukset suomalaisissa virtavesieliöyhteisöissä

OTM Tiina Korvela 25.200 € 2. vuosi
Kenen kuormia kannat? Tutkimus hajakuormitusta vesistöön aiheuttavan maankäytön oikeudellisesta ohjauksesta

Filosofian tohtori Kaarina Koski 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Kirkko uskomusperinteessä

Valtiotieteen maisteri / jatko-opiskelija Noora Katariina Kotilainen 25.200 € 2. vuosi
Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutoksen ja humanitarisen maailmanpolitiikan muotoutumisen suhteet

VTM Mari Kuukkanen 25.200 € 3. vuosi
Anarkismin politiikat Suomessa

PhD Hanna Kuusela 27.600 € post doc -tutkimus
Kollektiiviset kirjoituskäytännöt – Kirjallisuutta luovuuden, teknologian ja julkisen alueen välimaastossa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Michael Laakasuo 25.200 € 2. vuosi
Emootiot ja päätöksenteko – kokeellinen sosiaalipsykologia ja kognitio. Emootioiden uusi rooli päätöksenteon paradoksien tarkastelussa

FT Mirkka Lahdenperä 27.600 € post doc -tutkimus
Vanhenemisen ja pitkäikäisyyden evoluutio ihmisellä ja Aasian norsulla

PhD student Magdalena Laine-Zamojska 25.200 €
ViMuseo.fi project. Improving accessibility to the Finnish cultural heritage. Researching and designing an online application to present cultural heritage is small, local history museums.

Professor Paul Landon 25.200 €
Exploring the spatio-temporal experience of the contemporary urban environment in images, art texts and installations (taiteellinen tutkimus)

Filosofian maisteri Niina Lappalainen 12.600 € 2. vuosi
Naurun voima. Väitöskirjatutkimus huumorin ja pilailun yhteisöllisistä merkityksistä teollistumisen jälkimurroksessa Tikkakosken entisen asetehtaan paikallisyhteisössä.

Researcher Roza Laptander 25.200 € 2. vuosi
Socio-cultural change of Uralic languages’ minority in 20-21st century Siberia analyzed through Nenets life stories. Collecting, Documenting, Describing and Analyzing the Oral history of Nenets people

FT, tutkija Jussi Lassila 27.600 € post doc -tutkimus
Tutkimus kansallisen muistamisen ja modernisaation välisestä sosiokulttuurisesta vuorovaikutuksesta Putinin Venäjällä

FT Virpi Lehtinen 27.600 € post doc -tutkimus
Sukupuoli sodassa ja konfliktissa: ruumis, affekti ja motivaatio

FM Minna Leino 25.200 € 4. vuosi
Meriarkeologinen väitöskirjatutkimus: Recycling Shipwrecks, from Shipyard to Graveyard

Valtiotieteen maisteri Heli Johanna Leppälä 8.400 €
Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden (1947-1987) Suomen vammaispolitiikassa.

Professori (ma.) Annikki Liimatainen 27.600 € post doc -tutkimus
Ajan vaikutus fraseologismien kääntämiseen. Tarkastelussa Thomas Mannin teoksen Buddenbrooks ensi- ja uudelleensuomennos.

Valtiotieteiden maisteri / tohtorikoulutettava Samu Lindström 25.200 € 2. vuosi
Kuokkavierasliike ja suomalainen poliittinen kulttuuri. Uusien kansalaisliikkeiden aiheuttama murros yhteiskunnallisen toiminnan kentässä.

FM Anssi Lipponen 25.200 €
Teeripopulaatioiden (Tetrao tetrix) elinvoimaisuuteen vaikuttavat geneettiset tekijät

PhD student Xinxin Liu 25.200 € 3. vuosi
Microbial triazine degradation within the boreal region in Finland

Valtiotieteiden maisteri Jyri Liukko 4.200 € 2. vuosi
Solidaarisuuden koneisto – Tutkimus vakuutusyhteiskunnan rakentamisesta -väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn

VTT Anu Lounela 27.600 € post doc -tutkimus
Ilmastonmuutoskiistat, paikalliset arvot ja julkinen keskustelu Indonesiassa

FM Jani Marjanen 12.600 € 2. vuosi
The Languages of Economy, Patriotism, and the Finnish Economic Society, 1797–1840

Tutkija, yliopiston opettaja Martyna Markowska 25.200 € 2. vuosi
Cityscape – by images and words, Helsinki and Silesia region in contemporary photographic novels

Filosofian maisteri Jaana Mattila 25.200 € 2. vuosi
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea baltica) ravinnonkäytössä

PhD researcher Anna Medvedeva 25.200 € 2. vuosi
Towards Multicultural University. International Master programs as a form of internationalization: student outcomes.

FT, dosentti Arto Miettinen 13.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Sea surface temperatures and variability of the eastern branch of the Norwegian Atlantic Current in the SW Barents Sea during the last 6 000 years and their influence on climate in Scandinavia

Filosofian tohtori Kari Miettinen 27.600 € post doc -tutkimus
Namibian ovambojen maskuliinisuuteen liittyneet käsitteet ja käytännöt. Historiallinen analyysi esikoloniaaliselta ja varhaiselta koloniaaliselta kaudelta, n. 1870-1940.

VTM Elina Mäenpää 25.200 € 2. vuosi
Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avo- ja avioliittojen pysyvyyteen

Filosofian maisteri Sari Mäittälä-Kauppila 25.200 €
Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloironian tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet

Filosofian maisteri Anna Mäkelä 25.200 €
Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset

FT Teemu Mökkönen 27.600 € post doc -tutkimus
Maanviljelyn alku ja muiden neoliittisen kivikauden piirteiden ilmeneminen Koillis-Euroopassa 5200–2000 eKr.

Filosofian maisteri Tapani Möttönen 25.200 € 3. vuosi
Conceptualizer and the Dimensions of Construal in Cognitive Grammar

Filosofian tohtori, Dosentti Liisa Nevalainen 27.600 € post doc -tutkimus
Järvisedimenttien lepomunat ympäristönmuutosten indikaattoreina

FM Saija-Elisa Niemi 25.200 €
Southern Sudanese Forced Migration: A Grounded Theory Study based on Migration Data from Finland, Sudan, Uganda and Egypt

Kuvataiteilija Pekka Niskanen 25.200 € 4. vuosi
Medioituneet tilat identiteettipolitiikan rakentajana (taiteellinen tutkimus)

FM Kaisa Nissi 25.200 €
Sukupuolen ja kulttuurierojen neuvottelu kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri.

Filosofian maisteri Katariina Nurminen 25.200 € 3. vuosi
Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myöhäismesoliittisella ja neoliittisella kivikaudella

Filosofian tohtori Venla Oikkonen 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
The Politics of Belonging: National Narrative in the Genomic Age

FM Auli Oksanen 25.200 €
Koltansaamen verbien johto-oppi (KIELIOHJELMA)

Filosofian maisteri Sari Oksanen 25.200 €
Itämeren hallin ja norpan liikkuminen ja elinympäristönkäyttö suhteessa rannikkokalastukseen

Kasvatustieteen maisteri, käsityönopettaja Johanna Oksanen-Lyytikäinen 25.200 € 2. vuosi
Puku taiteena ja työvälineenä. Monitapaustutkimus näyttämöpuvun merkityksestä kolmessa eri oopperaproduktiossa.

Filosofian maisteri Anna Olkinuora 6.300 € 3. vuosi
Eurooppalaisen identiteetin kielellistä rakentumista käsittelevän väitöskirjan viimeistely

Doctoral researcher Loice Mildred Akinyi Omoro 14.700 € 4. vuosi
Variation in soil properties related to tree cover in the Taita Hills, Kenya: Implications for forest regeneration and water balance.

Musiikin maisteri, pianisti Maija Parko 25.200 €
Ekspressiivisyys Claude Debussyn preludissa Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (taiteellinen tutkimus)

Master of Fine Arts Pessi Parviainen 25.200 € 2. vuosi
Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa.

Dottore in scienze politiche, CLTHE Soile Pietikäinen 25.200 € 4. vuosi
Sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutus suomen kielen kehitykseen ulkosuomalaisilla lapsilla: sosiologinen seurantatutkimus Lontoon suomalaisyhteisön lapsiperheistä

Filosofian tohtori Päivi Maria Pihlaja 27.600 € post doc -tutkimus
Valo ja voima – revontulitutkimus ja polaariretket 1800-luvun Suomen suuriruhtinaskunnassa

Filosofian maisteri Laura Piironen 25.200 €
Geneeris-indefiniittiset sivulauseet rajakarjalaismurteissa ja suomen itämurteissa (KIELIOHJELMA)

FM Liisa Puhakka 25.200 € 2. vuosi
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena – bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa

Outi Pulkkinen 6.300 € 4. vuosi
Sileän tilan laulu (taiteellinen tohtorintutkinto)

Filosofian maisteri Simo Pulkkinen 16.800 € 4. vuosi
Kulttuurisidonnainen todellisuus – Fenomenologinen tulkinta kokemuksen historiallisista ja yhteisöllisistä rakenteista

Diplomi-insinööri Sanna Pynnönen 25.200 €
Erilliskerätyn virtsan hyötykäytön mahdollisuudet ja potentiaaliset riskit (The possibilities and potential risks of utilisation of source separated urine)

Tutkija Niko Pyrhönen 25.200 € 2. vuosi
Solitary Solidarity? The Role of Welfare State Emphasizing Narratives in the Articulation of Anti-Immigration Sentiment within the Contemporary Public Debate of the Nordic EU Countries

TaM Minna Rainio 25.200 €
Globalisaation varjoissa. Yhteiskunnalliset ja eettiset prosessit taiteessa ja tutkimuksessa. (taiteellinen tutkimus)

Filosofian maisteri Heli Rantala 25.200 € 2. vuosi
J. V. Snellmanin kulttuurikäsitystä ja historiallista ajattelua käsittelevä väitöstyö

FM Tanja Katariina Ratilainen 25.200 € 2. vuosi
Hattulan Pyhän Ristin kirkon rakentaminen keskiajalla

VTM Jemima Repo 27.600 € post doc -tutkimus
Vähemmistöjen hallinnan biopolitiikka nyky-Euroopassa

FM Kirsi Reponen 25.200 € 2. vuosi
Globaalimuutoksen pitkäaikaisvaikutukset lintujen koko- ja kuntomuuttujiin sekä talvielossasäilyvyyteen

Kuvataiteen maisteri Markus Rissanen 25.200 € 4. vuosi
Rakennetut kuvat. Taiteellinen mielikuvitus ja tieteellinen visualisointi (taiteellinen tohtorintutkinto)

FM Henna Rouhiainen 25.200 € 2. vuosi
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation

D.Phil. Inga Anna-Liisa Saikkonen 27.600 € post doc -tutkimus
Vaalikäyttäytymisen muutos jälkikommunistisissa maissa: vertaileva tutkimus Venäjän ja Viron poliittisesta transitiosta

KM Virve Sairanen 10.500 € 2. vuosi
Vanhemmuus nuorena. Alle 20-vuotiaana äidiksi ja isäksi tulleiden käsityksiä ja kokemuksia.

FM Jukka Salmela 25.200 €
Kosteikkosidonnaisten hyönteisten monimuotoisuus havumetsävyöhykkeellä – yhteisökoostumuksen paikallinen ja ajallinen vaihtelu sekä merkitys suojelulle

Dosentti Taru Salmenkari 27.600 € post doc -tutkimus
Japanilaisen siirtomaavallan merkkejä Seoulin ja Taipein kaupunkitilassa

Valosuunnittelija TeM Maaret Salminen 25.200 € 3. vuosi
Avaruus ja punainen maailma – Havaintoja, kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityksen visuaalisuudesta 4-6-vuotiaan lapsen silmin. (taiteellinen tohtorintutkinto)

FT, dosentti Timo Salminen 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Suomalaisten arkeologien kansainväliset yhteydet 1900-luvun alkupuoliskolla

FM Sanna Saunaluoma 25.200 € 3. vuosi
Esikolumbiaaniset maarakennemuinaisjäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudulla Länsi-Amazoniassa

Filosofian maisteri Outi Sihvonen 25.200 € 4. vuosi
The Three Families of the Vestal Virgins – Communities Operating with the Social Status in the Third Century Rome

Master of Arts Jorge Sinisterra 12.600 € 2. vuosi
The influence of the Finnish national identity on the attitudes and emotions of the Finns towards Sweden

VTM, PhD Candidate Elina Sinkkonen 25.200 € 4. vuosi
The Wider Context of Chinese Foreign Policy Making during the Era of Hu Jintao, 2002-2012. Influence of Academics, Elite University Students and Public Opinion.

Filosofian maisteri Jonas Sivelä 25.200 € 3. vuosi
Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä Etelä-Afrikassa

Filosofian maisteri Takemi Sosa 25.200 € 3. vuosi
Magnus Lindberg – Musical Gesture and Dramaturgy

Filosofian maisteri Eila Stepanova 12.600 € 2. vuosi
Murheet itkuhun upotan. Seesjärven karjalaiset itkuvirret.

Valtiotieteiden maisteri Santtu Sundvall 25.200 € 2. vuosi
Puolueet ja erottautumisen politiikka: politiikka symbolis-esteettisten kamppailujen areenana

Kasvatustieteen lisensiaatti Teemu Suorsa 25.200 € 4. vuosi
Kasvatuspsykologinen tutkimus- ja ammattikäytänne. Subjektitieteellinen näkökulma

FT Arno Survo 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Koillisen etnografioita: (symbolisten) raja-alueiden etniset ja uskonnolliset mielikuvat ”kulttuurisena murteena”.

FT Leena Svinhufvud 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Kangaspuut ja moderni design. Käsin kudonta suunnittelijanaisten välineenä ja modernistisena diskurssina, esimerkkeinä Loja Saarinen ja Marianne Strengell

FL Nina Sääskilahti 27.600 € post doc -tutkimus
Tyhjä maisema. Lapin sodan tuhot ja muistamisen etiikka.

Filosofian maisteri Miikka Tallavaara 25.200 € 2. vuosi
Hunter-gatherer population dynamics and cultural processes in Stone Age Finland

FT, dosentti Henrika Tandefelt 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Sääty, sukupuoli ja yhteiskunta. Aatelismiehen ihanteet, roolit ja tehtävä modernin ajan murroksessa vuosisadanvaihteen 1900 molemmin puolin.

Kulttuurimaantieteen dosentti Allan Tiitta 27.600 € post doc -tutkimus
Säätiöiden vaikutus Suomen humanististen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden kehitykseen 1917-60

VTM Teemu Toppinen 25.200 € 2. vuosi
Normatiivisen ajattelun luonnetta käsittelevän väitöskirjatyön viimeistely

FT, tutkija Juha Torvinen 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
The Idea of the North in Contemporary Music: Experience, Ecology and Finnish Cultural Identity

PhD., tutkijatohtori Lenka Trebaticka 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Viruksen vaikutukset metsämyyrän aineenvaihduntaan

Tanssitaiteen maisteri Jaana Irmeli Turunen 25.200 € 3. vuosi
Improvisaatio, intuitio, resistanssi. Tanssin tekeminen ja esittäminen ruumiillisen toimijuuden ja subjektiuden prosesseina. (Taiteellinen tutkimus)

FM, tohtorikoulutettava Olli Turunen 25.200 € 2. vuosi
Aineeton varallisuus: inhimillisen ja sosiaalisen pääoman edeltäjät 1800-luvun kansantaloustieteessä Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa

Filosofian maisteri Saija Turunen 25.200 €
Tutkimus seitsemän suomalaisen järven pohjasedimentin lustoparametrien vastaavuudesta meteorologisen mittausaineiston kanssa: missä määrin lustosedimentti heijastelee sadannan ja lämpötilan muutoksia?

Filosofian maisteri Laura Tuulia Tyysteri 25.200 € 2. vuosi
Nykysuomen yhdyssanarakenteiden produktiivisuus – kvantitatiivinen tutkimus (väitöskirja)

Tutkija Tero Tähtinen 25.200 € 2. vuosi
Kokemuksen rajalla. Kulttuurin ja luonnon kohtaaminen suomalaisessa nykyluontorunoudessa.

Filosofian maisteri Risto Uusikoski 25.200 €
A Theory of Tense and Tense Categories. Tempuksen funktionaalisen määritelmän ytimessä olevat ajalliset suhteet.

FM (10/2011) Elina Vaara 25.200 €
Avustetun leviämisen soveltaminen ilmastonmuutoksen vuoksi uhanalaistuneisiin kasvilajeihin: oikeudelliset rajat sekä sovellusmahdollisuudet biologin silmin.

Filosofian Tohtori Saila Varis 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Auttaako embryovalinta männyn sopeutumisessa nopeisiin ympäristönmuutoksiin?

VTM Sirkku Varjonen 10.500 € 4. vuosi
Maahanmuuttajien elämä, akkulturaatio ja identiteetti

Maisteri Juho Vesa 25.200 € 2. vuosi
Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa

FM, kääntäjä Ella Vihelmaa 25.200 €
Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen? Lajienvälisen kääntämisen teorian kehittäminen – sen mahdollisuudet, menetelmät ja vaikutukset ihmisen luontosuhteeseen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mirja Vihersalo 25.200 € 2. vuosi
EU:n ilmastopolitiikka ympäristökansalaisuuden näkökulmasta

FM (väit.) Riika Virtanen 27.600 € post doc -tutkimus
Väitöskirjan jälkeinen tutkimus henkilöhahmoista tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa

FM Katja Weiland-Särmälä 25.200 € 4. vuosi
Uuden polven pappisperheen elämäntapa 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun

Jatko-opiskelija Laura Wickström 25.200 € 3. vuosi
Islam and Ecology. Islamilaisten ekologianäkemysten, niiden levinneisyyden ja toimialueiden sekä keskeisten toimijoiden valottaminen.

Taiteen & filosofian maisteri Annu-Johanna Wilenius 25.200 € 2. vuosi
Semi-Detached Ger with a Garden – experiencing self, community and environment through urbanizing Mongolia (taiteellinen tutkimus)

Tohtori Helena Wirta 27.600 € post doc -tutkimus
Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla

PhD candidate Qingbo Xu-Susiluoto 25.200 €
A comparative study between evolutionary/feminism theory and Zhang Kangkang, a contemporary Chinese woman writer

Tohtorikoulutettava Ville Yliaska 25.200 € 2. vuosi
Julkisen sektorin reformien historia (1970-2000)

VTT Tuomas Ylä-Anttila 27.600 € post doc -tutkimus 2. vuosi
The Climate Debate: A Comparative Perspective

VTT (dosentti), FM Anu-Hanna Anttila 62.396 € Voice and Silence of Class – Critique of Recent Conceptions (VoxClass). Post-bourdieuläisen luokkateorian kehittäminen Suomea koskevien tapaustutkimusten avulla.

Dosentti (Adjunct professor) Laura Assmuth 46.000 € Families on the Move across Borders: Children’s Perspectives on Labour Migration in Europe Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia työperäiseen maahanmuuttoon Euroopassa.

FT, dosentti Patrik Byholm 13.000 € jatkoapuraha Understanding animal movement decisions at multiple spatio-temporal scales: linking local habitat use and migration behaviour of honey buzzards (Pernis apivorus) with habitat heterogeneity

CROSSLING / Itä-Suomen yliopisto 20.000 € Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä (CROSSLING) (KIELIOHJELMA)

Mika Elo 15.000 € Kansainvälisen Senses of Embodiment -tutkimusseminaarin järjestäminen (taiteellinen tutkimus)

Green Spot / Jussi Hirvi 1.500 € Devra Davisin luentokiertue Suomessa

Professori, Tutkijakollegiumin johtaja Sami Pihlström Helsingin yliopiston tutkijakollegium 50.000 € jatkoapuraha Erik Allardt -tutkijavaihto-ohjelma

Professori Markku Henriksson 10.000 € Maple Leaf and Eagle Conference. Pohjois-Amerikan tutkimuksen konferenssi 8.5. – 11.5.2012.

FT, dosentti Laura Jaakola 33.000 € jatkoapuraha Valon laadun vaikutusta mustikan marjan kehitykseen käsittelevä tutkimushanke

Professori Sanna Karkulehto 40.100 € Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa

FT, Tutkijatohtori Tiina Kontinen 60.038 € jatkoapuraha Suomalaiset kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyötoimijoina

Filosofian tohtori Tua Korhonen 55.200 € jatkoapuraha Eläytyvät eläinkuvat antiikin Kreikan kirjallisuudessa

FT, Dos. Anneli Luhtala 43.200 € Muutosta ja jatkuvuutta myöhäiskeskiajan ja uuden ajan kieliopeissa

Dosentti, FT Olli Seppo Löytty 96.000 € Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus

FT, dosentti, tutkija Marko Mutanen 40.000 € Yhteissuomalainen FinBOL–hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille

FT Elina Mäntylä 4.930 € jatkoapuraha Mahdolliset riskit merikihujen muuttomatkalla ja talvehtimisalueilla

Urho Määttä (BEDLAN-hanke) 7.500 € jatkoapuraha Poikkitieteellisen BEDLAN 2012 -seminaarin järjestäminen

Dosentti, yliopistonlehtori Tiina Onikki-Rantajääskö 84.354 € Suomen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä -hanke (KIELIOHJELMA)

DPhil (Oxfordin yliopisto),VTL Pekka Pere 3.500 € Huoltoriidat lapsista -aineiston kerääminen ja tutkiminen

Professori Kimmo Rentola 30.000 € Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen, ja Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä.

FT Suvi Ruuskanen 50.000 € jatkoapuraha Heavy metal exposure in wild birds: geographic variation and functional consequences of early exposure

FT, professori Juha-Pekka Salminen 35.000 € jatkoapuraha Suomalaisten kasvien pro-oksidanttikapasiteetti ekologisen ympäristötutkimuksen apuvälineenä

YTT, professori Martti Siisiäinen 8.500 € Kansainvälisen tutkimusseminaarin järjestäminen

Professori, VTT Susan Sundback (Åbo Akademi) 75.593 € jatkoapuraha Citizens Resigned? A Comparative Inquiry into the Causes of Closure for Voluntary Associations in Finland and Estonia. Closing down of NGOs is inspected by means of interviews and statistical data.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 30.000 € jatkoapuraha Aleksis Kivi -tutkimushankkeet

YTT Suvi Soininen ja työryhmä 120.000 € Parlamentaarisen politiikan haasteet: Epäluulon valta, talouden ehdot, populismin paine -tutkimushanke. Parlamentaarisen politiikan tila ja kritiikki historiallisessa, nykyisessä ja tulevaisuuden perspektiivissä.

FT, dos. Harri Tolvanen 30.000 € jatkoapuraha Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä

Turun ammattikorkeakoulu 65.000 € jatkoapuraha Ympäristön radiosäteily Suomessa: uutta tietoa altistuneista ja kouluympäristöistä (vuodelle 2012)

Muusikko MuT Työryhmä Ääni, eleet, ilmeet, liikkeet / Assi Karttunen 58.300 € jatkoapuraha Ääni, eleet, ilmeet, liikkeet: retoriikan action tapahtuminen barokin laulumusiikin esittäjän kehossa (taiteellinen tutkimus)

Työväen Arkiston Säätiö 10.000 € Suomen metallityöntekijöiden 1970-1980 lukujen haastattelusarjan digitointi, metatietojen lisääminen ja esillepano sähköiseen palvelu- ja tutkijakäyttöön

Professori Henri Vogt 45.325 € jatkoapuraha Dealing with Danger. China’s Approaches to Calamities on Local and Global Levels.

FT, dosentti, specialforskare Anssi Vähätalo 12.900 € jatkoapuraha Iron (Fe), Manganese (Mn) and Aluminium (Al) – key elements controlling the cycling of organic carbon in aquatic ecosystems

Yrkeshögskolan Novia 38.000 € jatkoapuraha Laskentatapojen kehittäminen kasvihuonekaasunielujen vaikutuksen laskemiseksi paikallistasolla ja laskentamallin luominen avuksi kaasujen kokonaiskierron määrittämiseen

Taiteiden maisteri Umayya Abu-Hanna 12.600 € jatkoapuraha Monikulttuurisuuden työkalupakki Suomen kulttuurikentälle -tietokirja

Tietokirjailija, diplomi-insinööri Joel Ahola (ja työryhmä) 13.600 € Tietokirja Pohjois-Suomen autiotuvista

Jan-Erik Andersson 10.000 € Life on a Leaf -taloa kokonaistaideteoksena käsittelevä kirja

Dosentti, kirjailija Jari Ehrnrooth 27.600 € Uskonnoton usko ja 2000-luvun ihmisyys

Ethnos ry 6.000 € Kuvitettu kulttuuriperintö-aiheinen artikkelikokoelma suurelle yleisölle

FT, dosentti, yliopistotutkija Outi Fingerroos (ja työryhmä) 7.100 € jatkoapuraha Tarinoita Guadalupen Neitsyestä -tietokirja. Guadalupen Neitsyen merkitys meksikolaisten arkielämässä valokuvin ja kertomuksin tutkittuna.

Fotosynteesikirjatyöryhmä 34.000 € jatkoapuraha Fotosynteesi – puhdasta energiaa auringosta -tietokirjan kirjoittaminen

Filosofian maisteri, tietokirjailija Jussi Förbom 16.800 € jatkoapuraha Migri – Erään viraston anatomia. Maahanmuuttoviraston toiminta, rooli ja asema julkishallinnossa.

Professori Jukka Gronow 2.500 € On the Formation of Marxism -teoksen uudistetun laitoksen julkaiseminen Brill -kustantamon kirjasarjassa

VTM, vapaa toimittaja Elina Grundström 31.000 € Raaka-ainekauppaa käsittelevä reportaasikirja

Filosofian tohtori Maria Hirvi-Ijäs 8.000 € Tietokirja suomalaisesta nykytaiteesta. Käsikirja viimeisten kahden vuosikymmenen ajan tärkeimpien kuvataiteilijoiden taiteesta ja ajattelusta.

Yliopisto-opettaja Lauri Holappa (ja työryhmä) 4.400 € Raha ja talous -tietokirja kapitalistisen rahatalousjärjestelmän eri ulottuvuuksista

FL Juhani Huotari (ja työryhmä) 14.700 € Unkarilaisen nykykirjallisuuden esittely esseiden muodossa kustannusyhtiö Avaimen Café Voltaire sarjassa

Dosentti Marja-Leena Hänninen 9.200 € jatkoapuraha Yleistajuinen tietoteos keisariperheen naisista Julius-Claudiusten dynastian Roomassa

Professori emerita Riitta Jallinoja 5.000 € The Dynastic Family and the Emergence of the Bare Family -kirjan kielentarkastus

VTM, toiminnanjohtaja Frank Johansson 15.000 € Ihmisoikeustyön ja humanitaarisen avun käytäntöjä kriittisesti käsittelevien tekstien kääntäminen

VTT,dos. Kristiina Kalleinen 27.600 € Tietokirja Nordenskiöld-suvun historiasta

FT Nuutti Kangas 30.000 € Valaiden historiaa Itämeressä. Kirjattuja valaiden harharetkiä Itämereen vuosisatojen saatossa ekologian ja kulttuurin näkökulmasta.

Filosofian maisteri Mia Kankimäki 4.200 € jatkoapuraha Sei Shonagon – Vuosi japanilaisen hovinaisen jäljillä -tietokirjan kirjoittaminen

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura 7.090 € jatkoapuraha Kansalaisyhteiskunta-verkkolehden kehittäminen

Suomentaja Jaana Kapari-Jatta 6.300 € jatkoapuraha Virginia Woolfin esseevalikoiman suomentaminen

Musiikin Tohtori Arja Kastinen (ja työryhmä) 36.800 € jatkoapuraha Musiikkimme juuret. Kolmen tutkijan yhteistyöjulkaisu 1900-luvun alun karjalaisten kanteleensoittajien musiikista, henkilöistä ja soittimista.

Fil. maist. Paula Kokkonen 25.200 € Komi–suomi-sanakirjahanke. Komi–englanti–suomi-sanakirjamateriaalin suomen kielen tarkistus ja Komi–venäjä-sanakirjan hakusanojen kääntäminen suomeksi.(KIELIOHJELMA)

KM, tutkija, tietokirjailija Riitta Koskinen 8.400 € jatkoapuraha Kertomuksia kartanoista -tietokirjan loppuunsaattaminen

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 29.500 € Suomen murteiden sanakirjan (SMS) toimitustyöhön osallistuminen (KIELIOHJELMA)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 115.000 € Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osan loppuunsaattaminen ja sanakirjan toimitustyön jatkaminen O-kirjaimesta eteenpäin. (KIELIOHJELMA)

Kulttuurintutkimus-lehti/Kulttuurintutkimuksen seura ry. 2.730 € jatkoapuraha Kulttuurintutkimus-lehden toimituskunnan koulutus

Kääntäjä Tuomas Kärki 10.500 € Väestötieteen maailmanklassikon, Thomas Malthusin kirjan An Essay on the Principle of Population kääntäminen suomeksi

FM / tutkija Toni Lahtinen 8.400 € Kirjailija Timo K. Mukan kirjeistä koostuvan Pieniä kiviä putoilee – Kirjeitä 1958–1973 -antologian toimittaminen

FT, professori Mikko Lehtonen 11.550 € Kulttuuritaistolaisuutta koskevan kirjan laatiminen (vuodelle 2012)

Filosofian maisteri Kaisa Lehtosalo (ja työryhmä) 15.475 € Sanakirjat ja etiikka -artikkelikokoelman toimittaminen ja kahden kokoelmaan tulevan artikkelin kirjoittaminen

FT Auli Annikki Leskinen (ja työryhmä) 31.300 € jatkoapuraha Espanjan, Portugalin ja Latinalaisen Amerikan nykykirjallisuuden historia 1970-2010

Liikennesuunnittelun Seura ry 5.000 € jatkoapuraha Liikennesuunnittelun Seuran Liikenne-lehden ja Liikenne/Kaupunki -lehden kehitysprojektit

FM Minna Lindgren 8.400 € Subjektiivisen oopperaoppaan kirjoittaminen

HuK. suomentaja Juhani Lindholm 9.200 € David Foster Wallacen esseevalikoiman suomentamiseen

Sosionomi, toimittaja Leena Liukkonen-Forsell 16.800 € Venäläiset tulevat. Kokemus ja näkemys venäläisen ja suomalaisen toimintakulttuurin kohtaamisesta esseenä.

Filosofian tohtori Ville Lähde 27.600 € Niukkuuden maailmassa -tietoteoksen kirjoittaminen

Diplomi-insinööri Kari Ojala 16.100 € jatkoapuraha Käytännön opas pientalon rakennuttajalle tai talopaketin ostajalle ympäristöntutkimuksen uusimpien tulosten huomioonottamiseksi

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Partanen 20.700 € Tietokirja Yhdysvaltain arjesta pohjoismaalaisen näkökulmasta

Tiedetoimittaja Timo Paukku 27.600 € 10 teknikkaa, jotka muuttavat maailmaa: 21. vuosisadan tekniikoita, jotka tulevat osaksi arkeamme. Miten keksinnöt muuttavat maailmaa ja ihmisiä 2100-luvulla.

FT, dos. Jyrki Pöysä 9.200 € Kirja lähiluvun menetelmästä kulttuurin- ja perinteentutkijan työvälineenä

Tietokirjailija, toimittaja Ville Ropponen (ja työryhmä) 12.600 € Matkalla lapsen kanssa -matkaopas

FT, prof. Sirkka Saarinen (ja työryhmä) 26.400 € Suomalais-udmurttilaisen sanakirjan laatiminen (KIELIOHJELMA)

Valtiotieteen tohtori, dosentti Pasi Saukkonen 16.100 € jatkoapuraha Suomen kotouttamis- ja vähemmistöpoliittiset vaihtoehdot -tietoteos integraatiopolitiikan historiasta, nykypäivän haasteista ja suomalaisen politiikan mahdollisuuksista

FK Annamari Saure (ja työryhmä) 14.600 € Tietokirja yleisölle avoimista suomalaisista kirjailijakodeista

FM, suomentaja Aura Sevón (ja työryhmä) 10.500 € Sukupuolen- ja kirjallisuudentutkimuksen klassikon, Hélène Cixous’n teoksen Le rire de la méduse et autres ironies suomentaminen

FM Anna Sidorova 6.300 € Pienten kielten suojeluoppaan aineistohankinta, editointi ja kääntäminen (KIELIOHJELMA)

FT, dosentti Raisa Simola 9.200 € jatkoapuraha Suomenkielisen afrikkalaisen kirjallisuuden tietokirjan laatiminen

Kirjailija John Simon 31.000 € Suomi venäläisen puun ja saksan kuoren välissä jatkosodassa suomenjuutalaisten sotilaiden näkökulmasta nähtynä

Kirsti Katariina Simonsuuri 27.600 € Homeroksen maailma -teos homeerisesta maailmankuvasta, suullisen runouden ja keskeisen jumalsuhteen näkökulmasta

Anja Snellman 25.200 € Prostituution ja seksibisneksen historian kirjoittaminen – ensimmäinen ja toinen versio

Suomen etnomusikologinen seura ry 4.000 € Suomalaista etnomusikologiaa esittelevä Musiikki kulttuurina -oppikirja

Suomen rauhantutkimusyhdistys ry. 9.310 € jatkoapuraha Kosmopolis-lehden toimituksen kehittäminen, verkkosivujen uudistaminen ja yhteistyö VTY:n politiikasta.fi-sivuston kanssa

Suomen sosiaalipedagoginen seura 7.000 € jatkoapuraha Referee-arviointiprosessin käyttöönotto sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa

Suomen uskontotieteellinen seura ry – Religionvetenskapliga Sällskap i Finland rf 12.000 € Uskonnontutkija-lehden kehittämistyö, päätoimittaminen ja sähköisen julkaisuympäristön luominen

Toimittaja Jari Tamminen 6.300 € Häiriötiloja – Kulttuurihäirinnän aakkoset. Kuvitettu tietokirja kulttuurihäirintänä (Culture Jamming) tunnetusta ilmiöstä, joka yhdistää taiteen ja aktivismin markkina- ja yhteiskuntakritiikkiin.

Tietokirjailija Riikka Tanner 25.200 € jatkoapuraha Tietokirjan Tehtaiden varjossa kirjoittaminen. Tehtaat ja kaupunki 1970.

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka 4.600 € Kirjallisuudessa olevan tiedon koonti suomettumisajan historiasta ja perustan luominen Suomen kylmän sodan aikaisen historian tulevalle tutkimukselle

The Westermarck Society ry. 6.000 € jatkoapuraha Sosiologia-lehden digitointi ja jäsenpalvelujen kehittäminen

FM Marko Toppi 12.600 € jatkoapuraha Eero ja Saimi Järnefeltin kirjeenvaihtoa ja päiväkirjamerkintöjä 1914 – 1944 -kirjan toimitus- ja tutkimustyö (2. osa)

YTT, Dosentti Jarno Valkonen (ja työryhmä) 13.000 € Rogers Brubakerin Etnisyys ilman ryhmiä -tietokirjan toimittaminen ja suomentaminen

Valtiotieteellinen yhdistys ry. 8.200 € jatkoapuraha Politiikka-lehden toimitusprosessin ja saavutettavuuden kehittämishanke 2011-2013

Venäjän ja Itä-Euroopan Tutkimuksen Seura 7.000 € jatkoapuraha Idäntutkimus-lehden kehittämishankkeet

FM, suomentaja Natasha Vilokkinen 13.800 € Göran Therbornin The World – A Beginner’s Guide -kirjan suomentaminen

YTM, tietokirjailija Matti Ville Samuli Ylönen 23.100 € Talouskriisi, budjettikuri ja demokratian jälkeinen Eurooppa? Journalistinen kirja talouskriisin vaikutuksista demokratiaan Kreikassa ja EU:ssa.

Valosuunnittelija AMK Timo A. Aalto (ja työryhmä) 5.500 €
Siilo – nykysuomen oraakkeli. Paikkasidonnainen taideteos, jossa käytetään valo- ja videoinstallaatiota yhdessä performanssin ja äänimaailman kanssa herättämään henkiin betonisia viljasiiloja.

AAVE -festivaalin työryhmä 14.000 €
AAVE – Alternative AudioVisual Event: kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali Helsingissä

Aino Acktén huvilan ystävät ry. 10.000 € jatkoapuraha Aino Acktén huvilan kulttuuritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen vuonna 2012

Kuvataiteilija Niran Baibulat (ja työryhmä) 4.000 € Tammimäki 3416 askelta -teos

Elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Hanna Bergholm (ja työryhmä) 35.000 € Teatterikohtausten suunnittelu ja nukkejen teko pitkään elokuvaan ja teatteriesitykseen

Circo Aereo ry 21.000 € jatkoapuraha Nykysirkuksen Pohjoismainen Hautomo – hitaasti kasvavaa juurevaa nykysirkusta

DO TANK Helsinki työryhmä 10.000 € DO TANK ’base camp for better world’ -tapahtuman järjestäminen

Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry 20.000 € Susanna Leinonen Companyn Romeo ja Julia -kantaesityksen tuottaminen

FT, kuraattori Taru Elfving (ja työryhmä) 10.000 € Archipelago Think Tank Hautomo I

Teatteriohjaaja TeM Lija Fischer (Laine) (ja työryhmä) 5.000 € Henriikka Tavin runoihin pohjautuvan runoesityssarjan tuotantantokuluihin

FixC osuuskunta 20.000 € Suomen ensimmäisen elektronisen taiteen Vilke-kokoelman perustaminen

Framil ry 15.000 € Kansainvälisen New Performance -performanssifestivaalin järjestäminen Turussa 4.-5.5.2012

Artist Jalal Adel Hameed 15.000 € Freeze. Working with the media art project, Arab refugees in East Helsinki involved

Taiteen tohtori Tapio Heikkilä 8.400 € Visuaalisen maisemaseurannan niittykohteiden valokuva-aineiston arkistointi

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 12.000 € Arooska – somalihäät. Somalitaustaisten suomalaisten aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen ja esittely.

Helmi Films Oy 21.000 € Woman On Hold -dokumenttielokuva sambialaisesta naisnyrkkeilijästä

Taiteen maisteri Miina Hujala (ja työryhmä) 20.000 € Galleria ja työryhmä Alkovin perustoiminnan mahdollistaminen

Taiteen ja Teatteritaiteen maisteri Tomi Humalisto (ja työryhmä) 10.500 € Light Noise -esityksen valmistaminen Tampereelle vuonna 2012

FM, Elokuvaohjaaja Iiris Härmä (ja työryhmä) 17.000 € Girl and The Moon -dokumenttielokuvan ennakkotutkimus, ennakkokuvausmatkakulut ja käsikirjoitus

Filosofian tohtori, dosentti Ruth Illman (ja työryhmä) 10.000 € jatkoapuraha Tieteiden ja taiteiden välisen Aboagora-symposiumin järjestäminen

Composer Aki Ito (ja työryhmä) 11.175 € Creating a new musical composition for voice, electronics and small ensemble through research on language and sound perception

Juminkeko-säätiö 15.000 € jatkoapuraha Kainuussa ja Vienan Karjalassa toteutettavan Sommelo- musiikkijuhlan kansainvälisyyden vahvistaminen alkuperäismusiikin välityksellä

Ohjaaja, Master of Arts Kira Jääskeläinen 2.000 € Pohjankävijän päiväkirjasta -dokumenttielokuvan käsikirjoituksen valmistelu ja projektin esittely Beringia Days -kongressissa

Kuvataiteilija Jukka-Pekka Kaljonen (ja työryhmä) 10.000 € Tukholmaan toteutettava Dublin2-taideprojekti

Kanteleliitto ry 20.000 € KanteleFest -kantelemusiikkifestivaali yhteistyössä Meidän festivaalin kanssa 29.7. – 4.8.2012 Tuusulanjärvellä

Kattoparatiisi ry / Aikatutkija Teemu Lehto 40.000 € Kattopalatsi. Urbaani, yhteisöllinen sekä ekosysteemipalveluja ja kaupunkikulttuuria aktivoiva tila Helsingin sydämessä, arjen yläpuolella.

Keski-Uudenmaan Teatterin kannatusyhdistys ry 13.600 € Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen tuottaminen historialliselle Tuusulan Olympiakasarmille

Filosofian maisteri Lauri Keskinen 27.600 € Rockantropologi Timo Saarniemen arkiston järjestely ja digitointi sekä häntä käsittelevän valokuvanäyttelyn järjestäminen

Ylioppilas Maksim Komaro (ja työryhmä) 5.000 € Camping 2 -teoksen suunnittelu ja toteutus

Sirkustaiteilija Rauli Karlo Olavi Kosonen (ja työryhmä) 10.000 € O`DD-sirkusesityksen ja arkkitehtuuriluomuksen work in progress -vaihe (2012)

Kulttuurintutkimuksen seura ry. 20.000 € Tieteen kieli – Vetenskapens språk -hanke (vuosi 2012)

Musiikin maisteri, kitarataiteilija Petri Kumela (ja työryhmä) 6.000 € Konsertti-installaation valmistaminen Meksikossa 2012

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry. 8.000 € jatkoapuraha Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2012

Kuvataideakatemian ystävät ry 40.000 € jatkoapuraha Mestarikurssi 2012 – Kuvataideakatemian opiskelijoille suunnattu intensiivikurssi kansainvälisesti arvostetun kuvataiteilijan johdolla

Lens Politica ry 10.000 € Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin Lens Politican järjestämiseen 2012

VtM Jan Liesaho (ja työryhmä) 5.775 € Eduskunta II-teatteriproduktion käsikirjoittaminen ja taustoitaminen

Lyhty ry 4.500 € Kehitysvammaisten Marginaaliklubin toiminnan jatkaminen

Taidemaalari, muusikko Tapio Lötjönen (ja työryhmä) 15.000 € Soiva kuva -näyttely Rovaniemen Korundissa

M.A.D. Tanssimaisterit ry 25.000 € jatkoapuraha Suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke

Maaseudun Sivistysliitto 80.000 € jatkoapuraha Lupa käyttää luontoa. Ympäristösivistyksen hankekokonaisuuden toteuttaminen vuonna 2012.

Muusikko Samuli ”Teho” Majamäki 9.000 € Soololevyn sävellystyö ja tuotanto tammi–maaliskuussa 2012 sekä esiintymisten harjoitus ja toteutus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, näyttelijä (FIA) Antti-Juhani Manninen 5.000 € Breathing-pop-up-kulttuuritilan vierailevien taiteilijoiden palkkioihin

Matti Koivurinnan Säätiö / Aboa Vetus & Ars Nova Museo 20.000 € jatkoapuraha Speed of Darkness -museonäyttelyt Suomessa ja Virossa 2012

Tanssinopettaja/Koreografi Menard Mponda (ja työryhmä) 5.000 € Afrikkalaisen tanssin ja musiikin Fest Afrika -festivaalin järjestäminen Tampereella

Mustarinda seura ry 8.100 € Mustarinda 2012: kesänäyttely ja -koulu

Sarjakuvataiteilija, Taiteen maisteri Tommi Musturi (ja työryhmä) 2.830 € Le Dernier Cri -taiteilijaryhmän näyttely, työpaja, esiintyminen ja vierailu Tampereelle huhtikuussa 2012

Naisten Tiedesäätiön kannatusyhdistys 50.000 € Naisten Tiedesäätiön toiminnan tukeminen

Professori Jyrki Nummi 70.000 € Suomalainen kirjallisuuspankki (KIELIOHJELMA)

Nuoren Voiman Liitto 3.050 € Helsingin Proosakonferenssin 2012 tiedotus- ja matkakuluihin

Oulun sarjakuvaseura r.y. 3.000 € Oulun sarjakuvapäivät 2012

Elokuvatuotantoyhtiö Oy Bufo Ab 10.000 € Maailman ensimmäinen taidelyhytelokuva revontulista planetaarioihin

Kuvataiteen maisteri Anu Pennanen 15.000 € Tempelhof. Kokeellinen elokuva ja videoinstallaatio Tempelhofin lentokentän kuvitteellisesta tulevaisuudesta pakolaisten satelliittikaupunkina.

Tanssitaiteilija Ninni Perko (ja työryhmä) 20.000 € Laulu Rakkaudesta. Tanssin ja teatterin rajamaastossa kulkeva teos dementian kanssa aikaa vastaan kipuilevasta parisuhteesta.

Pitskun Kyläkirkon Kulttuuriyhdistys ry 20.000 € jatkoapuraha Pitskun Kulttuurikirkon viisi tiede-taidevuotta osa II : Tunteet, aivotutkimus ja taide

Elokuvaohjaaja Jaana Puhakka 11.000 € Matkalla jossain Suomessa -dokumenttielokuvan kehittely

Musiikin maisteri Uljas Pulkkis (ja työryhmä) 8.400 € Virtuaalisen pianokonserton sävellystyö ja toteuttaminen

Runoviikko ry 15.000 € Kansainvälisten runoklubien järjestäminen

FM, arkistonhoitaja Merja Sippula 14.175 € Keski-Suomen Metsämuisti -arkiston, erityisesti sen valokuvatietokannan täydentäminen ja käytettävyyden kehittäminen

Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry 20.000 € Nykysirkusta, parkouria, tanssia ja musiikkia yhdistävän Kerrostalo-nykysirkusteoksen valmistaminen

Tuottaja Hanna Suhonen (ja työryhmä) 7.350 € Rajal-nimisen karjalankielisen laulusarjan tuottaminen sopraanolle ja lyömäsoittajalle

Suomen Biotaiteen Seura ry 35.000 € jatkoapuraha Field_Notes Publication on Art and Science

Suomen Rakennustaiteen Museo 40.000 € Unbuilt Helsinki. Arkistohistoriallinen tutkimushanke Helsingin rakentamattomista arkkitehtuurisista kohteista.

Suomen soundpaintingyhdistys ry 15.000 € The Soundpainting Laboratory -konserttisarja

Taideyhdistys Olohuone ry 6.000 € Olohuone 306,4 km2 -kaupunkitaidetapahtuma

TAKO 3. pooli 3.000 € Suomalainen talvipäivä 2.2.2011 -näyttelytekstin kääntäminen

Koreografi, tanssitaiteen maisteri Virva Johanna Talonen (ja työryhmä) 28.350 € Hän ei asu täällä enää -nykytanssiteoksen valmistaminen ja esittäminen vuonna 2012

Talonpoikaiskulttuurisäätiö 10.000 € jatkoapuraha Kekristä kansanjuhla -hankekokonaisuus. Lapsille ja nuorille suunnattujen kekritarinoiden, -leikkien ja -pelien jatkosuunnittelu ja toteutus.

Tero Saarinen Company / Into liikkeessä ry 20.000 € A Chair Fit for an Angel -elokuvan valmistaminen kanadalais-suomalaisena yhteistuotantona

Todellisuuden tutkimuskeskus ry 43.000 € Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utopia-tutkimussuunnitelman toteuttaminen

Tuglas-seura 8.000 € Virolaista kulttuuria suomenvirolaisille lapsille ja nuorille. Kahdeksan kulttuuritapahtuman sarja virolaisnuorten oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi ja Suomeen kotoutumisen tukemiseksi.

Turku Jazz ry 10.000 € tku_jazz_goes_free – kokeellisen ja vapaan jazzin ja jazz-performanssin konserttisarja

Työryhmä Elin&Keino 6.750 € Punctured Sky -installaation valmistaminen ja kansainväliseen kuvanveistonäyttelyyn osallistuminen Australiassa

Työryhmä Nukkehallitus 21.000 € Poikkitaiteellisen Miehen puhe -tangoteoksen toteuttaminen

Työryhmä Tyttö ja kuolema 28.000 € Kokeellisen ja tutkimuksellisen elokuvakäsikirjoituksen kirjoittaminen sekä monitaiteinen ja avoin dramaturginen työskentely nuoren tytön itsemurhaa käsittelevästä kertomuksesta

Ulan Batorin kannatusyhdistys ry 14.700 € Don Quijote – tuulimyllyjen puolesta -kiertueteatteriesitys Suomen länsirannikolla kesällä 2012

Kuvataiteilija Timo Vartiainen (ja työryhmä) 20.000 € Ympäristötaiteellinen teos, jossa visualisoidaan kulutusta ja kierrätystä monialaisesti taiteen keinoin

Kulttuurituottaja (amk), opiskelija Ulrika Vilke (ja työryhmä) 20.000 € Yhteisöllinen Visuaalinen partituuri -monitaideteos

Nukketeatteritaiteilija/ Teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) Timo Väntsi (ja työryhmä) 10.500 € Federico García Lorcan kirjoittaman Nukketeatteria nuijan tahtiin -nukketeatterinäytelmän kantaesityksen toteuttamisnen

Zodiak Presents ry/ Zodiak – Uuden tanssin keskus 25.000 € jatkoapuraha Nykytanssin kansainvälisen residenssitoiminnan kehittämishanke 2011-2013

Koneen Säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 1.10.2010 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2011. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 235, ja residenssipaikkoja myönnettiin 34 hakijalle.

 

RUNOILIJA, HALLINTOTIET. YO KLAUS MIKAEL BRYGGER Teoksen Theses on the Body Politic (Ariadne’s Threads) työstäminen ja viimeistely. 3 kuukautta

Curator Marcos Farrajota Disobedience is a collector’s item 2 kuukautta

ARTIST/SCULPTOR (MFA COMPLETED IN 2009) ANDREANNE FOURNIERI intend to create a corpus of sculptures pursuing an experimental and formal research and developing abstract shapes, aesthetics and textures inspired by animal cadavers and their materiality. 2 kuukautta

Laulaja-lauluntekijä, laulupedagogi Tua Sofia Hakanpää Laulumuskelit ja oikea taitohengitys -kirjan valmiiksi saattaminen, sekä Alva ja Kettu -lasten musiikkisadun sävellystyö 2 kuukautta

TAITEEN MAISTERI HENNA-RIIKKA HALONEN Uuden videoteoksen taustatyöhön ja käsikirjoitukseen sekä tohtorin väitöskirjaani liittyvän tutkimuksen tekemiseen 3 kuukautta

Runoilija, ravintolakokki Esa Ensio Hirvonen Runokirjan kirjoittaminen 2 kuukautta

COMPOSER AKI ITO Create a new piece for two cellos through deepening my notions of time and timbre. Development on compositional form deriving from this researches. 3 kuukautta

TAITEEN MAISTERI (TAM) ELINA JULINTaiteelliseen työskentelyyn ja teossarjan valmistamiseen. 2 kuukautta

Filosofian maisteri Teemu Kaskinen Romaanin ”Ikkunattomat huoneet” kirjoittaminen 2 kuukautta  

NÄYTELMÄKIRJAILIJA, TEATTERIOHJAAJA ELINA KILKKU Näytelmän Non Existere kirjoittamiseen 2 kuukautta

Kirjailija Marianna Kurtto Kirjalliseen työskentelyyn 2 kuukautta

ANIMAATIOTAITEILIJA (BA OF ANIMATION) LEEVI LEHTINEN Runoanimaatiosarja Poesia Fantasian yhden osan valmistus 2 kuukautta

MFA, BA(Hons), MA, PD Sari Lievonen Taiteellisen työskentelyn kehittäminen ja uuden tutkimusprojektin työstäminen sekä tälle työskentelylle perustuvan uusien töiden suunnittelu ja alustava valmistelu näyttelya varten 2 kuukautta  

TAITEEN MAISTERI ELISA MATIKAINEN Piirustussarjan ja tekstin työstämiseen ujoutta pohtivaa taiteilijakirjaa varten 3 kuukautta

Diploma in Circus Arts, diploma in Physical Theatre Thomas Monckton Moving Stationary – a comic solo physical theatre and circus production about control 3 kuukautta  

ARTIST KAIDO OLE Two months in maximum quiet and isolated conditions to analyse my past experience as an artist, art teacher and a human being 2 kuukautta

Koreografi, tanssitaiteen maisteri Mikko Orpana Taiteelliseen väitöstyöhön liittyvän esityksen suunnittelu ja valmistamine, tanssi/multimediateos Void 2 kuukautta

KÄSIKIRJOITTAJA-OHJAAJA (FREELANCER) RIIKKA PELKONEN Rikkautta, köyhyyttä ja globaalia oikeudenmukaisuutta tutkivan näyttämöteoksen käsikirjoitustyön loppuunsaattaminen sekä ohjaustyön suunnittelu 2 kuukautta

Kirjailija, tutkija, taiteen maisteri Riikka Pelo Romaanikäsikirjoituksen Hengityslaulu kirjoittamiseen ja loppuunsaattamiseen 2 kuukautta

TAM SARI POIJÄRVI Näyttelyn Miljööhenkilökuvia 80-luvulta ja kirjan Kasari, 80-luku -historiikin viimeistelytyöt 3 kuukautta

Tanssitaiteilija Nina Renvall Kahden tanssiteoksen suunnittelu ja liikemateriaalin työstäminen 2 kuukautta

MA ARTIST, WRITER GABI SCHAFFNER Otto Mötö – The Archives of Martti Mauri. A Selection of Modern Compositions, 1947-2001 (An anonymous collaboration of Finnish and German artists) 2 kuukautta

Kuvataiteen tohtori, kuvataiteilija Jyrki Siukonen Työkalujen filosofiaa ja kuvanveistoa käsittelevän kirjan kirjoittamiseen 2 kuukautta

KIRJAILIJA EIRA STENBERG Kaunokirjallinen työskentely. Romaanin saattaminen valmiiksi. Keskeisiä teemoja ihmisen luontosuhde ja metsään ja henkiin liittyvät myytit. 3 kuukautta

B.A. (Honours), M.A. Poet/ Author Moez Surani Mythic novel The Legend of Baraffo, a chronicle of a fictional small town that is wracked by a political revolution 2 kuukautta

GARDENER, ARTIST SHUJI YAMAMOTO I will observe the ecology of plants, especially trees, which compose the history and the system of the landscape of Finland, and create artworks inspired by the forest 2 kuukautta

Artists Ken and Julia Yonetani The work reveals the hidden process of photosynthesis and respiration of plant life to the naked human eye, asking us to once again begin a lost conversation with trees as living and breathing spirit. 2 kuukautta

KÄTLIN KALDMAAN residenssikausi siirtyi vuodelle 2012. Hänen tilalleen valittiin varasijalta Agathe Simon (novellin ja esseen kirjoittaminen).

Vuonna 2011 kartanossa työskentelivät myös Koneen Säätiön apurahalla työskentelevät tutkijat:

ARJA HAMARIMinna Heikinaho, ANTTI-JUSSI LANKINENIlkka Väätti ja 

Koneen Säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 30.9.2011 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2012. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 184, ja residenssipaikkoja myönnettiin 42 hakijalle.

ADELFA AGENCY OY Itämeren maiden nuorten naisnäytelmäkirjailijoiden verkostoiminen ja esitysdemojen harjoitteleminen Tukholman Naisnäytelmäkirjailijoiden maailmankonferenssia varten 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 6.700 euroa

Anna-Mari Karvonen ja työryhmä Esityksen ”Projekti XX” (työnimi Kolme sisarta) työstäminen ja harjoitteleminen 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 4.328 euroa Siirtyi vuodelle 2013.

HILDEGARD PROJEKT Nyyttikestit – Hildegard Projektin ja Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian ryhmätyöskentely Saaren kartanossa 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 6.674 euroa 

KINETIC ORCHESTRAKineettinen taide -tanssiteoksen koreografiointi ja harjoittelu, teokseen tarvittavan videotekniikan tutkiminen sekä äänimailman luominen 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 2.940 euroa

MeNaiset MeNaiset -lauluyhtyeen taiteelliseen työskentelyyn 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 3.056 euroa

MILLA VIRTANEN & TYÖRYHMÄ Kansainvälisen tanssiteatteri-/animaatioteoksen valmistamiseen 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 3.805 euroa

Quo Vadiksen Tuki ry / Teatteri Quo Vadis Eurooppalaisen yhteistuotannon Klimatologia valmistaminen 4 viikkoa | ryhmäresidenssituki 5.150 euroa

RUNOKOHTAUKSIA-TYÖRYHMÄUussuomalaisten runoilijoiden tekstien kääntäminen suomeksi 1 viikko | ryhmäresidenssituki 2.808 euroa

The Nordic Puppet Ambassadors The Human Lab -näyttämötuotannon harjoitukset 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 3.338 euroa  

TYÖRYHMÄ HAKKARAINEN-METSISTÖ-NIEMINEN Tämän runon haluaisin nähdä: Saila Susiluodon runojen pilkkominen, raastaminen ja hauduttaminen esitykseksi Yksi kuuma päivä muiden joukossa 1 viikko | ryhmäresidenssituki 1.016 euroa

Unikuvia-projekti Unikuvia-projektin ryhmätyöskentelyyn ja performanssityöpajaan 2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 2.340 euroa Siirtyi vuodelle 2013.

Koneen Säätiö on mukana säätiöiden yhteisessä post doc -poolissa, jonka suurimmat suomalaiset säätiöt perustivat rohkaistakseen suomalaisia väitelleitä tutkijoita ulkomaille. Lisätietoja post doc -poolista osoitteessa www.postdocpooli.fi.

 

27.500 € Sosiaalisen kognition perusta

Vili Lähteenmäki 35.000 € Tietoisuus ja tietoinen subjekti esimodernissa filosofiassa

42.000 € Vallan kuvaus William Shakespearen historia- ja roomalaisnäytelmissä

Mikko Peltola 54.000 € Social information processing in infancy: The early markers of attachment security

42.800 € The Biography of an Office Chais: Designin future Offices and Workers

Anu Raunio 9 9.000 € Kriittinen editio Alessandro Bichin aiemmin julkaisemattomasta matkakertomuksesta vuodelta 1696

50.000 € Kompleksisuus kielten evoluutiossa. Asymmetriset paradigmat ja konstruktiot mordvalaiskielissä

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen