Vuonna 2010 myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

FT Ulla Aatsinki 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Siirtolaisesta amerikkalaiseksi, punaisesta suomalaiseksi. Koulun harjoittama poliittinen sosialisaatio USA:ssa ja Suomessa 1920-luvulla.

MSc, PhD on 26/11/2010 Khaled M. Abass 25.200 € post doc -tutkimus
From in vitro metabolic studies of environmental pollutants towards human health risk assessment

Projektitutkija Piia-Kaisa af Ursin 22.800 €
Vertaileva tutkimus Saksan ja Suomen alakoulujen roolista lasten kulttuuripääoman kasvattajana

VTT Akhlaq Ahmad 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
The role of social ties in mediating membership of young people in a radical religious political party in Pakistan

Filosofian maisteri Eine Alt 19.000 € 4. vuosi
Performing ethnicity, locality and citizenship in school festivals in Karelia, Russia

Yhteiskuntatieteiden maisteri Suvi Alt 22.800 €
The biopolitics of the ’human’: A critique of the contemporary human security/Human development framework

Doctoral student Arjun Aryal 22.800 € 2. vuosi
Decentralized monitoring and peri-urban wastewater reuse by closing water and nutrient loops

Dr. Céline Arzel 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Wetland suitability to migratory waterfowl in a changing world

Säveltäjä Antti Auvinen 22.800 € 3. vuosi
Musiikillisen suunnan kokemuksen kerroksellinen hahmottuminen sävelteoksessa polyrytmiikan keinoin (taiteellinen tohtorintutkinto)

Master of Arts Massimo Berruti 22.800 € 3. vuosi
The sense of outsideness in H. P. Lovecraft’s literature: a semiotic approach

FM Heidi Björklund 22.800 € 2. vuosi
Maisemarakenteen muutosten ja lajikohtaisten suojelutoimien vaikutukset lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutuvatko pienemmät petolinnut ekologiseen ansaan?

FL Heli-Hannele Blankenstein 22.800 € 2. vuosi
Modusten käyttö pää- ja sivulauseissa 1300-1500-luvun ranskan kielessä

Filosofian maisteri Sanna Katariina Bruun 22.800 € 2. vuosi
Making immortality: poetics and pragmatics of narrative identity

PhD Yang Cao 11.400 €
Effect of planting orientation and density of willows on biomass, root growth, and soil solution chemistry & methodological developments for root study

PhD student Lin Chen 22.800 € 2. vuosi
Recycling and disposition of nutrients in Finnish food production and consumption system

Scholarship researcher, Post-graduate student Marta Choroszewicz 22.800 € 2. vuosi
Women attorneys’ careers in Finland and Poland: The influence of family responsibilities and career context on career success. The structural and cultural conditions for women’s professional activity.

Master in Literature Diego Del Pozo 22.800 €
The prose of Gabriela Mistral: Compilation and analysis.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anna Elomäki 22.800 € 3. vuosi
Rethinking political togetherness at the intersection of feminist theory and democratic theory

Filosofian maisteri Helena Eskelinen 22.800 €
Ekfrasis ja kuvataiteen rooli Gabriele D’Annunzion Ruusutrilogiassa

Filosofian maisteri Antony Fredriksson 22.800 € 2. vuosi
The paradox of the documentary – realism as a moral concept. Väitöskirjatyö dokumentaatiokäsitteen genealogiasta sekä siihen liittyvistä filosofisista ongelmakohdista.

Valtiotieteiden maisteri Matleena Frisk 22.800 € 3. vuosi
Sukupuolivallankumous? Sukupuolen kokemus, kulutus ja kieli 1960-luvun Suomessa.

Filosofian lisensiaatti Katja Fält 22.800 € 4. vuosi
Suomen ja Pohjois-Euroopan keskiaikaisia rakentajamaalauksia tutkiva väitöskirjatyö

Filosofian maisteri Elise Garritzen 25.200 € post doc -tutkimus
Miten historiankirjoituksen tieteellistä luonnetta korostettiin narratiivisin keinoin 1800-luvun lopun eurooppalaisessa historiantutkimuksessa

FM Malte Gasche 9.500 € 4. vuosi
SS-Ahnenerbes ”Germanischer Wissenschaftseinsatz” in Nord- und Nordwesteuropa, 1942-1945. Zwischen Vollendung der völkischen Gemeinschaft und dem Streben nach Erlösung.

Dosentti, kotimainen kirjallisuus Satu Grünthal 25.200 € post doc -tutkimus
Ilpo Tiihosen runouden metriikkaa

KM Hanna Guttorm 22.800 € 2. vuosi
Käsityön, sukupuolen ja tutkimuksen kulttuurit liikkeessä

FM, jatko-opiskelija Marika Hakola 22.800 €
Tanssii vampyyrien kanssa. Modernin musikaalilibreton käännöstyö osana esityksen taiteellista tuotantoprosessia.

Yhteiskuntatieteiden maisteri, jatko-opiskelija Maija Halonen 22.800 € 2. vuosi
Muuttuvat elämänmuodot Itä-Suomen reuna-alueella: uusia ja vanhoja asukkaita sekä korvaavia pistäytyjiä

FM Ilona Hankonen 22.800 €
Aineettomat ekosysteemipalvelut. Lähiluonto hyvän elämän rakentajana.

KuM Minna Heikinaho 22.800 €
Keskeneräinen toimintatapa on yhteisötaiteen eettinen arvo. Toiseuden ja läsnäolon merkitys omassa taiteellisessa toiminnassani. (taiteellinen tohtorintutkinto)

YTM Antti Heikinheimo 22.800 € 3. vuosi
Mielentilakäsitteet ja konventionalismi

VTL Mikaela Heikkilä 11.400 €
Coping with international atrocities through criminal law. A study into the nature of international criminality and the reflection of these features in international criminal law.

Filosofian maisteri Tarja Heikkilä 22.800 € 3. vuosi
Aale Tynnin käännökset hermeneuttisen käännösteorian kannalta

Filosofian maisteri Mikko Heimola 22.800 € 3. vuosi
Rituaaliyhteisöt adaptiivisina järjestelminä. Kalliiden signaalien teoria ja suomalaiset herätysliikkeet.

Kuvataiteilija, jatko-opiskelija Timo Heino 22.800 €
Aineen olemuksesta materian muuntumiin (taiteellinen tohtorintutkinto)

Musiikin maisteri Mikko Helevä 22.800 € 2. vuosi
Hammond-urut jazzmusiikin eri yhtyemuodoissa (taiteellinen tohtorintutkinto)

FM Heini Hienonen 22.800 € 2. vuosi
Vepsän kielen indefiniittipronominit

Filosofian maisteri / musiikkitiede Riikka Hiltunen 22.800 €
Tanssin sävelet on-stage ja off-stage — Analyysimalli musiikin ja liikkeen suhteen tarkasteluun nykytanssissa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Valtteri Hirvonen 22.800 €
Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa. Pienryhmätutkimuksen uudet mahdollisuudet.

Filosofian maisteri Minna Hjort 5.700 € 3. vuosi
Kääntäjän voimatyökalut. Kirosanojen käyttö amerikanenglannista suomennetussa ja alun perin suomeksi kirjoitetussa nykykaunokirjallisuudessa.

Doctoral student Peter Holley 22.800 €
The Nation (Re)Imagined: Contemporary discourses of national belonging amongst immigrant activists in Finland and Finnish expatriates in the UK

FT, yliopistonlehtori Anna Hollsten 25.200 € post doc -tutkimus
1960- ja 70-luvun suomalainen omaelämäkerrallinen runous

Valtiotieteiden maisteri, tutkija Hanna-Kaisa Hoppania 22.800 €
Care as a site of political struggle. Nancy Fraser’s theory and the Finnish care system. Hoivan politiikkaa ja suomalaista vanhushoivaa tutkiva valtio-opin väitöskirjatyö.

PhD Nan Hui 25.200 € post doc -tutkimus
Application of environmental DNA sequence data analyzing program MuSSA in three existing projects and the fine tuning of MuSSA

Doctoral student/researcher Brendan Humphreys 22.800 € 3. vuosi
The politics of ‘Never Again!’ From Kosovo to Munich

YTT Johanna Hurtig 25.200 € post doc -tutkimus
Uskonnollinen yhteisö lapsena koetun väkivallan toimintaympäristönä

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) Liisa Huttunen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Sietääkö tunturikoivu toistuvaa lehvästön menetystä ilmaston lämmetessä?

Tekniikan lisensiaatti Paavo Huttunen 15.200 €
Spontaneous movements of hands in gradients of weak VHF electromagnetic fileds

Tutkija Antti Jaatinen 22.800 € 2. vuosi
Aerosolihiukkasten vettymisominaisuuksien vaikutus pilvipisaroiden muodostumiseen

Filosofian maisteri Matti Janhunen 5.700 €
Fenotyyppinen muuntelu ja vanhemmaisvaikutukset nieriän lisääntymisessä

YTM Saana Jukola 22.800 €
Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivisuus

FM Santeri Junttila 22.800 € 2. vuosi
Kantasuomalais-balttilaisten kontaktien tutkimushistoria

FM Aleksi Järvelä 22.800 € 2. vuosi
Dôgen’s language philosophy. Problems of language, time and space reconsidered.

Arkkitehti, valtiotieteiden tohtori Timo Kalanti 25.200 € post doc -tutkimus
Materiaalisen tilan performatiivisuudesta. Ruumiillinen subjekti esineiden ympäristössä.

Filosofian lisensiaatti Andrei Kalinitchev 22.800 €
Valkeasaaren ja Kylänjatkon pitäjien inkerinsuomalaiset 1800-luvun loppupuoliskolla. Etnisen yhteisön mikrohistoriallinen ja monitieteinen tutkimus.

MuT Maari Kallberg 21.000 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Aineskokoelman toimittaminen A.O. Väisäsen vuonna 1915 Vienan Karjalaan tekemästä perinteenkeruumatkasta

FM Mirella Kanerva 22.800 € 3. vuosi
Oksidatiivisen stressin rooli Fennoskandian eläinten ympäristövasteissa

VTT, dosentti Risto Kangas 21.000 € post doc -tutkimus
Property and Inheritance. Contests and social institutions from the point of view of sociology. Perintöoikeuden sosiologinen tarkastelu.

YTT Tomi Kankainen 25.200 € post doc -tutkimus
Youth and voluntary associations in Finland: Factors behind passivity

Musiikin maisteri Olli-Taavetti Kankkunen 22.800 €
Ääni kuuluu kaikille. Ääniympäristökasvatus suomalaisessa perusopetuksessa.

Filosofian maisteri Annina Karhu 22.800 € 2. vuosi
Kulttuuristen neuvottelujen laboratoriossa. Media- ja draamakasvatuksen ainekset esityspedagogiikalle.

Filosofian maisteri Kati Kauppinen 22.800 € 2. vuosi
Neoliberalismi populaarikulttuurin kontekstissa. Diskurssianalyyttinen tutkimus tapausesimerkkinä Cosmopolitan Deutschland.

Filosofian maisteri Jukka Kekäläinen 25.200 € post doc -tutkimus
Loisten ja kognitiivisten kykyjen välinen vuorovaikutus muduilla (Phoxinus phoxinus)

FM, ilmaisun kouluttaja ja toimittaja Maria Kesti 22.800 €
Hetki tiedettä. Artikulaatiosemiotiikan tutkimus yliopistojen seminaareista.

Pianonsoiton opettaja Teemu Kide 11.400 € 4. vuosi
Vuorovaikutteinen improvisaatio osana pianonsoiton opiskelua (taiteellinen tohtorintutkinto)

PhD student Jaanika Kingumets 22.800 € 2. vuosi
Place and home-making practices among Russian-speakers in Estonia. An ethnography of the North-East Estonian town of Narva.

Filosofian maisteri Inkeri Kinnari 22.800 €
H. G. Porthanin latinankieliset väitösteesit Turun akatemiassa

FM Heikki Kokko 22.800 € 4. vuosi
Kansalaisuuden alkeet. Moderni subjekti kansanomaisessa ajattelussa 1800-luvun puolivälissä.

FM Kristiina Korjonen-Kuusipuro 11.400 €
Yhteinen Vuoksi. Muutos Vuoksen jokilaaksossa paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta 1800-luvun lopulta nykypäiviin.

Oikeustieteen maisteri, projektitutkija Tiina Korvela 22.800 €
Oikeus maahan. Tutkimus hajakuormitusta vesistöön aiheuttavan maankäytön oikeudellisesta ohjauksesta.

Filosofian maisteri Kaarina Koski 25.200 € post doc -tutkimus
Kirkko uskomusperinteessä. Kansanomaisia näkökulmia kirkkoon ja pyhyyteen.

FM Inkeri Koskinen 22.800 € 4. vuosi
Ajattelun paikallisuuden korostaminen suomalaisessa kulttuurien tutkimuksessa

KM Riitta Koskinen 5.700 € 3. vuosi
Rokokookauden asumiskulttuuri Suomessa. Kartanoarkkitehtuuri Christian Friedrich Schröderin tuotannossa.

Tutkija, jatko-opiskelija, valtiotieteen maisteri Noora Katariina Kotilainen 22.800 €
Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutoksen ja humanitarisen maailmanpolitiikan muotoutumisen suhteet

PhD student Maros Krivy 22.800 € 2. vuosi
Finalization of the PhD thesis Empty space: Politico-economic, aesthetic and cultural aspects of obsolete industrial space

Valtiotieteiden tohtori Markus Kröger 25.200 € post doc -tutkimus
Kiistelevä toimijuus ja yritysten luonnonvarakäyttö: kvalitatiivinen vertaileva analyysi kansanliikkeiden vaikutuksesta paperi- ja terästeollisuuteen Brasiliassa ja Intiassa

Filosofian maisteri Aino Kukkonen 11.400 €
Postmoderni liikkeessä. Tulkintoja 1980-luvun suomalaisesta tanssista.

YTM, tutkija Marika Kunnari 22.800 € 4. vuosi
Kaivostoiminnan tiedollinen oikeuttaminen. Sosiologinen tutkimus Suomessa toteutettavasta globaalin talouden määrittämästä kaivostoiminnasta.

VTM Mari Kuukkanen 22.800 € 2. vuosi
Suomalaisten anarkistien yhteiskuntavisiot ja poliittinen toiminta

FL (filologian kandidaatti, Venäjä) Denis Kuzmin 22.800 €
Vienan Karjalan asuttaminen paikannimien valossa. Tutkimuksessa sovelletaan nimistöntutkimusta asutushistorian tutkimukseen ja pyritään saamaan uutta ja tarkempaa tietoa Vienan väestön alkuperästä.

YTM, jatko-opiskelija Michael Laakasuo 22.800 €
Emootiot ja päätöksenteko. Kokeellinen sosiaalipsykologia ja kognitio.

FT Johanna Laakkonen 25.200 € post doc -tutkimus
Keskieurooppalaisen modernismin vaikutus suomalaiseen tanssiin 1910 – 1939

Filosofian maisteri Maria Laakso 11.400 € 4. vuosi
Huumori ja koominen kaksoispuhuttelun strategioina Kari Hotakaisen lastenkirjoissa

Valtiotieteiden maisteri (VTM) Ville Laamanen 22.800 €
Totalitarismitulkinnat Olavi Paavolaisen kulttuurikritiikissä 1936 – 1939

Säveltäjä, musiikin tutkija Timo Juhani Laiho 11.400 € 4. vuosi
Havainnon ja ajan merkitys musiikkianalyysissa

Filosofian tohtori Tiina Lammervo 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Bicultural competence in the context of remigration

Researcher Roza Laptander 22.800 €
Socio-cultural change of Uralic languages’ minority in 20-21st century Siberia analyzed through Nenets life stories. Collecting, documenting, describing and analyzing the oral history of Nenets people

Filosofian tohtori Mari Lehtinen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Puheen prosodian ja nonverbaalin viestinnän poikkeavuudet suomen- ja ranskankielisillä Asperger-nuorilla

FM, tutkija Minna Leino 22.800 € 3. vuosi
Väitöskirjatutkimus Suomenlinnan vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä

FM, arkeologi Mia Lempiäinen 22.800 €
Elinkeinot ja maaseutuympäristö Lounais-Suomessa rautakauden lopulla. Paleoetnobotaaninen tutkimus.

VTM, tohtorikoulutettava Anna Leppo 22.800 € 2. vuosi
Päihteet, raskaus ja riskien hallinta

Filosofian maisteri Hanna Lindberg 22.800 € 2. vuosi
Maskuliinisuus ja sosiaalipolitiikka tieteenä Heikki Wariksen teksteissä

Valtiotieteiden maisteri, tohtorikoulutettava Samu Lindström 22.800 €
Kuokkavierasliike ja suomalainen poliittinen kulttuuri. Uusien kansalaisliikkeiden aiheuttama murros yhteiskunnallisen toiminnan kentässä

PhD student Xinxin Liu 22.800 € 2. vuosi
Microbial triazine degradation within the boreal region in Finland

Filosofian tohtori Tomi Luoto 25.200 € post doc -tutkimus
Long-term climate impacts on lake trophic status

Filosofian maisteri Outi Lähteenoja 22.800 € 4. vuosi
Amazonian soiden turvekerrostumien hiilidynamiikka ja ekosysteemiekologia

FM Antti Malinen 13.300 € 4. vuosi
Julkisen vallan rajat ja roolit. Sosiaalihallinnon organisointi, muutos ja johtaminen 1917 – 1992.

FT, dos. Marja Maljanen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan ympärivuotisiin dityppioksidipäästöihin

FT Kristiina Mannermaa 25.200 € post doc -tutkimus
Kotieläinten pitoa, metsästystä, kalastusta, kaupankäyntiä ja vaihtoa vanhassa Helsingissä tutkiva väitöskirjan jälkeinen tutkimus

FM Jani Marjanen 22.800 €
The languages of economy, patriotism and the Finnish Economic Society 1797 – 1840

PhD candidate Martyna Markowska 22.800 €
Cityscape – by images and words, Helsinki, Berlin and Silesia region in contemporary photographic novels

PhD student Enikö Marton 22.800 €
Role of motivation in achievement of majority language speaker students in English and in the minority language in five bilingual regions in Europe

Filosofian maisteri Jaana Mattila 22.800 €
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea baltica) ravinnonkäytössä

PhD student Anna Medvedeva 22.800 €
Towards multicultural university

FT, dosentti Arto Miettinen 25.200 € post doc -tutkimus
Sea surface temperatures and variability of the eastern branch of the Norwegian Atlantic Current in the SW Barents Sea during the last 6 000 years and their influence to climate in Scandinavia

FM Kaarina Mononen 22.800 € 4. vuosi
Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla

FM Heta Mulari 22.800 € 4. vuosi
Challenging the ’New Girl’. Feminisms, education and activism in Swedish girl film cycle 1995 – 2005.

Filosofian tohtori Marko Mutanen 25.200 € post doc -tutkimus
DNA-viivakoodien mahdollisuudet biodiversiteettitutkimuksissa, malliryhmänä perhoset

Jatko-opiskelija Jenni Mölkänen 22.800 €
Land and ’making a living’ among Betsimisaraka in North-East Madagascar

Filosofian maisteri, jatko-opiskelija Tapani Möttönen 22.800 € 2. vuosi
The conceptualized reader. Conceptualizer and the dimensions of construal in the analysis of media texts.

Filosofian maisteri Mervi Nieminen 11.400 € 4. vuosi
Maaperän nivelmatojen ekologia muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltoviljelyssä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön- ja viljelymaan hoidossa.

Taiteen maisteri Pekka Niskanen 22.800 € 3. vuosi
Medioituneet tilat identiteettipolitiikan rakentajana (taiteellinen tohtorintutkinto)

Filosofian maisteri Katariina Nurminen 22.800 € 2. vuosi
Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myöhäismesoliittisella ja neoliitisella kivikaudella

FM Samu Nyström 22.800 € 4. vuosi
Pääkaupunki kriisissä. Helsingin ja helsinkiläisten selviytymisstrategiat 1914 – 1920.

FM (väitös 17.12.2010) Venla Oikkonen 25.200 € post doc -tutkimus
The politics of belonging: National narrative in the genomic age

Filosofian maisteri Mila Oiva 22.800 €
Vaikutteiden ja käytänteiden vaihto Puolan ja Neuvostoliiton välisessä ulkomaankaupassa 1960- ja 1970-luvuilla

Kasvatustieteen maisteri, käsityönopettaja Johanna Oksanen-Lyytikäinen 22.800 €
Puku taiteena ja työvälineenä. Monitapaustutkimus näyttämöpuvun merkityksestä kolmessa eri oopperaproduktiossa.

Filosofian maisteri Anna Olkinuora 11.400 € 2. vuosi
Eurooppalaisen identiteetin diskursiivinen rakentuminen Turkin toiseuden kautta ranskalaisessa ja suomalaisessa lehdistössä

Tutkijatohtori Sanna Olsson 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Punalevän geneettinen sopeutuminen ympäristön suolapitoisuuden muutoksiin

Doctor of science Loice Mildred Akinyi Omoro 13.300 € 3. vuosi
Variation in soil properties as related to tree cover in the Taita Hills, Kenya: Implications for forest regeneration and water balance

MA Social Anthropology of Development Henri Onodera 11.400 €
Egyptin poliittisia nuorisoliikkeitä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattaminen

Master of Fine Arts Pessi Parviainen 22.800 €
Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä. (taiteellinen tohtorintutkinto)

Filosofian lisensiaatti Arla Marja Peltomaa 22.800 € 2. vuosi
Typological study of topic-prominence and verb serialization in Wutun and Linxia, two superficially accusative Sinitic languages strongly influenced by Amdo Tibetan, a superficially ergative language

DKK, FM Anne-Maria Pennonen 22.800 € 4. vuosi
Finnish artists in search of landscape in Düsseldorf 1853 – 1886

Dottore in scienze politiche, CLTHE Soile Pietikäinen 22.800 € 3. vuosi
Sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutus suomen kielen kehitykseen ulkosuomalaisilla lapsilla: sosiologinen seurantatutkimus Lontoon suomalaisyhteisön lapsiperheistä

FM Liisa Puhakka 22.800 €
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena. Bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa.

MuM Outi Pulkkinen 22.800 € 3. vuosi
Sileän tilan laulu (taiteellinen tohtorintutkinto)

FM Simo Pulkkinen 22.800 € 3. vuosi
Kulttuurisidonnainen todellisuus. Fenomenologinen tulkinta kokemuksen historiallisista ja yhteisöllisistä ulottuvuuksista.

FM, tohtorikoulutettava Tarja Rannisto 22.800 € 4. vuosi
Luonnon esteettinen kohtaaminen. Tutkimus luonnon esteettisestä kohtaamisesta ja esteettisten arvojen merkityksestä ympäristösuunnittelussa.

Filosofian maisteri Saara Ratilainen 22.800 € 3. vuosi
Venäläisiä naistenlehtiä ja venäläistä naisille suunnattua populaarikirjallisuutta käsittelevä väitöskirjatyö

FM, arkeologi Tanja Katariina Ratilainen 22.800 €
Tiilirakentaminen keskiajan Suomessa

FM Kirsi Reponen 22.800 €
Globaalimuutoksen vaikutukset lintujen kunto- ja kokomuuttujiin sekä elossasäilyvyyteen

Kuvataiteen maisteri Markus Rissanen 22.800 € 3. vuosi
Rakennetut kuvat, taiteellinen mielikuvitus ja tieteellinen visualisointi (taiteellinen tohtorintutkinto)

Filosofian maisteri Eeva-Kaisa Rohas 22.800 €
Amerikkalaisen kirjailijan Sylvia Plathin vastaanotto tälle omistetussa blogissa kriittisen diskurssianalyysin menetelmin

FT, tutkijatohtori Riikka Rossi 25.200 € post doc -tutkimus
Primitivismiä suomalaisessa uusnaturalistisessa romaanissa käsittelevään tutkimukseen

FM Henna Rouhiainen 22.800 €
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation. Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen kehitysyhteistyön ympäristökasvatuksen arvopohjaa ja toimivuutta.

KM Virve Sairanen 22.800 €
Nuori vanhemmuus nuorten äitien ja isien kokemana. Tarkoituksena tutkia alle 25-vuotiaina vanhemmiksi tulleita alle 30-vuotiaita äitejä ja isiä.

Dosentti Kirsti Salmi-Niklander 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Tapahtumakerrontaa nuorten aikuisten käsinkirjoitetuissa lehdissä käsittelevä tutkimus

Valosuunnittelija, TeM Maaret Salminen 22.800 € 2. vuosi
Avaruus ja punainen maailma. Havaintoja, kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityksen visuaalisuudesta 4 – 6-vuotiaan lapsen silmin. (taiteellinen tohtorintutkinto)

Fil. maist. Paula Sankelo 22.800 € 3. vuosi
Mapping inputs of plant biomarkers to glacial ice archives: A novel tool for palaeoclimatology

FM Sanna Saunaluoma 22.800 € 2. vuosi
Esikolumbiaaniset maarakennemuinaisjäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudulla Länsi-Amazoniassa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jani Selin 11.400 € 4. vuosi
Huumeriippuvuuden hoidon historia Suomessa 1965 – 2005

Filosofian maisteri Sinikka Selin 22.800 €
Työvoimapolitiikka ja nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat 1950- ja 1960-luvuilla

FT Vesa Selonen 25.200 € post doc -tutkimus
Oravien elinympäristönvalintaan ja vähentymiseen vaikuttavat tekijät

FM Ville Selonen 22.800 € 3. vuosi
Suojavyöhykkeet ja varovainen metsänkäsittely: monimuotoisuushyödyt ja taloudelliset kustannukset

Master of Arts (with distinction) Jaakko Seppälä 11.400 € 4. vuosi
Hollywood tulee Suomeen

FM Outi Sihvonen 22.800 € 3. vuosi
Vestan neitsyitten ja arvaaliveljien sukujen menestymisstrategiat 200-luvun Roomassa (Priests and familial strategies in the third century Rome)

Master of Arts Jorge Sinisterra 22.800 €
The influence of the Finnish national identity on the attitudes and emotions of the Finns towards Sweden

VTM, PhD Candidate Elina Sinkkonen 22.800 € 3. vuosi
Domestic and international orientations of Chinese nationalism. Rising China, identity and Sino-Japanese relations.

Filosofian maisteri Jonas Sivelä 22.800 € 2. vuosi
Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä Etelä-Afrikassa

Filosofian maisteri Takemi Sosa 22.800 € 2. vuosi
Magnus Lindberg – Musical gesture and dramaturgy

Valtiotieteiden maisteri, jatko-opiskelija Santtu Sundvall 22.800 €
Erottautumisen politiikka. Politiikka esteettisten ja symbolisten erottautumisperusteiden tuottajana suomalaisessa puoluekentässä.

FT Arno Survo 25.200 € post doc -tutkimus
Koillisen etnografioita: (symbolisten) raja-alueiden etniset ja uskonnolliset mielikuvat ”kulttuurisena murteena”

FT, museolehtori Leena Svinhufvud 25.200 € post doc -tutkimus
Kangaspuut ja moderni design. Käsin kudonta suunnittelijanaisten välineenä ja modernistisena diskurssina.

Dosentti, filosofian tohtori Teemu Taira 25.200 € post doc -tutkimus
Uusi ateismi ja uskontodiskurssin nousu

Filosofian maisteri Miikka Tallavaara 22.800 €
Hunter-gatherer population dynamics and cultural processes in Stone Age Finland

Filosofian maisteri Petri Talvitie 22.800 € 4. vuosi
Kyläosuudesta yksityiseen maanomistukseen. Isojako Länsi-Uudellamaalla 1700-luvulla.

FD, dosentti Henrika Tandefelt 25.200 € post doc -tutkimus
Sääty, sukupuoli ja yhteiskunta. Aatelismiehen ihanteet, rooli ja tehtävä modernin ajan murroksessa vuosisadanvaihteen 1900 molemmin puolin. Sarvilahden kartanon von Bornit.

FM Kukka Tervonen 22.800 €
Hiilinanopartikkelien kohtalo vedessä ja vaikutukset vesieliöihin: Minne partikkelit menevät veteen joutuessaan? Onko niillä haittavaikutuksia eliöihin? Analyysimenetelmien kehittäminen.

YTT Tiina Tiilikka 25.200 € post doc -tutkimus
Murtuva universalismi ja ensihoidon toimintakäytänteet

Valtiotieteiden maisteri Teemu Toppinen 22.800 €
Normatiivisuuden ja normatiivisten arvostelmien luonnetta koskevan väitöskirjatyön viimeistelyyn

Tutkijatohtori Pilvi Torsti 25.200 € post doc -tutkimus
Historiatietoisuus Suomessa -tutkimuksen loppuun saattaminen

FT, tutkija Juha Torvinen 25.200 € post doc -tutkimus
The idea of the north in Finnish contemporary music: Experience, ecology and cultural identity.

Tohtoritutkija Lenka Trebaticka 25.200 € post doc -tutkimus
Post doc -tutkimus viruksen vaikutuksista metsämyyrän aineenvaihduntaan

Master of Music, säveltäjä Tapio Tuomela 22.800 € 2. vuosi
Musiikillinen vuorovaikutus säestyksellisessä tilanteessa (taiteellinen tohtorintutkinto)

Dr Lucy Turner Voakes 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
G.M. Trevelyan between literature, politics and history. Tracing the connections between liberal and literary culture in life and work of a major British historian during period of radical change.

Filosofian maisteri Laura Tuulia Tyysteri 22.800 €
Nykysuomen yhdyssanarakenteiden produktiivisuus. Kvantitatiivinen tutkimus.

Filosofian maisteri Tero(-Petteri) Tähtinen 22.800 €
Kokemuksen rajalla. Kulttuurin ja luonnon suhde modernissa suomenkielisessä luontorunoudessa.

Filosofian maisteri Tiina Vainiomäki 11.400 €
Leoš Janáčekin musiikillista realismia koskevaan väitöstyöhön

Filosofian tohtori Saila Varis 25.200 € post doc -tutkimus
Auttaako embryovalinta männyn sopeutumisessa nopeisiin ympäristönmuutoksiin?

VTM Sirkku Varjonen 9.500 € 3. vuosi
Maahanmuuttajien elämä, akkulturaatio ja identiteetti

Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen 22.800 € 4. vuosi
Mielipiteet, ideologiat ja toiminta Virossa toisen maailmansodan aikana. Kansainvälinen poliittinen ja sotilaallinen yhteistyö ja vastarinta.

Valtiotieteiden maisteri Juho Vesa 22.800 €
Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa

Filosofian maisteri Matti Vihakas 15.200 €
Uudet flavonoidijohdannaiset: kemiallinen karakterisointi ja biologinen aktiivisuus. Sahapistiäistoukat ja niiden kemiallinen tutkimus.

VTM Sampo Villanen 22.800 € 3. vuosi
Kaupunkitilan osallisuus ihmisten poliittiseen sekä kaupalliseen vuorovaikutukseen Helsingissä ja Berliinissä

VTM Mikko J. Virtanen 22.800 € 4. vuosi
Systeemiteoreettinen empiirinen tutkimus – yleisestä viitekehyksestä kontrastiivisiin selityksiin. Miksi nykylääketiede tarvitsee eettisiä neuvottelukuntia.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sanna Välimäki 22.800 €
Siperianmäntykehrääjän aiheuttamien metsätuhojen vaikutukset Sisä-Mongolian lehtikuusimetsissä

Taidemaalari, kuvataiteen maisteri Ilkka Väätti 22.800 € 2. vuosi
Mundus. Maailmankuvan visuaalisia tulkintoja. Matka maailman keskipisteeseen. Delfoin omfaloksesta etruskien mundukseen, Rooman umbilicuksesta Konstantinopolin Hagia Sofian omfalioniin. (taiteellinen tohtorintutkinto)

FM Katja Weiland 22.800 € 3. vuosi
Uuden polven pappisperheen elämäntapa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun

Filosofian maisteri Fredrik Westerlund 11.400 € 3. vuosi
Väitöskirjatyön Heidegger and the problem of phenomenality viimeistely

Jatko-opiskelija Laura Wickström 22.800 € 2. vuosi
Islam and Ecology. Väitöskirjan tarkoitus on valottaa islamilaisia ekologianäkemyksiä, niiden levinneisyyttä ja toimialueita sekä keskeisiä toimijoita.

Senior Lecturer at the Department of Sociology, Kazan (Volga Region) Federal University Iskender Yasaveyev 6.300 € post doc -tutkimus
Studying Finnish experience of the reduction of prison population and presenting it to Russian decision-makers, judiciary, criminological and civil communities

FM Pasi Yli-Pirilä 22.800 € 2. vuosi
Pienhiukkasten muodostumista ilmakehässä käsittelevään väitöskirjatyöhön Saksassa

Tohtorikoulutettava Ville Yliaska 22.800 €
Apuraha julkisen sektorin uudistusten historiaa tutkivaan väitöskirjatyöhön

VTM (väit.) Tuomas Ylä-Anttila 25.200 € post doc -tutkimus
Julkinen keskustelu ilmastonmuutoksesta, vertaileva näkökulma

FT, dosentti Patrik Byholm 62.000 €
Understanding animal movement decisions at multiple spatiotemporal scales: Linking local habitat use and migration behaviour of honey buzzards (Pernis apivorus) with habitat heterogeneity

Fil. tri, dosentti Jari Eilola 54.400 €
Kurinpitoa vai perheväkivaltaa? Suhtautuminen patriarkaalisen vallan väärinkäyttöön modernisaation ajan Suomessa (1750 – 1880).

Professori, ympäristö-ja energiaoikeus Ari Ekroos 23.300 €
Oikeudellisen ohjauksen keinot edistää ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä innovaatioita: fossiiliset polttoaineet energialähteenä ja CCS-tekniikka sekä uusiutuvat energiamuodot ja aurinkoenergia

Fudan Nordic Centren suomalaiset jäsenyliopistot 120.000 €
Koneen Säätiön Fudan Nordic Centren tutkijastipendit (2011 – 2013)

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 225.000 € jatkoapuraha
Baltian maista ja Venäjältä tulevien tutkijoiden vierailujen rahoittaminen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa

Professori Kaisa Häkkinen 2.100 €
Vanhan kirjakielen päivien järjestäminen

Itä-Suomen yliopisto / professori Antti Honkanen 28.148 € jatkoapuraha
Rajoja ylittävän matkailun ja vapaa-ajan vieton paikalliset vaikutukset. Case: Venäläismökkeily Itä-Suomessa.

FT Laura Jaakola 35.300 €
Valon laadun vaikutus mustikan marjan kehitykseen

MuT Assi Karttunen (työryhmä Karttunen ja Järviö) 54.900 €
Ääni, eleet, ilmeet, liikkeet: retoriikan action tapahtuminen barokin laulumusiikin esittäjän kehossa (taiteellinen tutkimus)

Tutkijatohtori Tiina Kontinen 35.664 €
Suomalaiset kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyötoimijoina

FT Tua Korhonen 50.400 €
Eläytyvät eläinkuvat antiikin Kreikan kirjallisuudessa

VTT, dosentti, professori Turo-Kimmo Lehtonen 8.000 €
Economization of uncertainty: An invitational workshop on insurance and the management of vitality. 29–30 June 2011, University of Helsinki, Department of Social Research.

FT, dos., tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski 23.000 €
Live-imaging of mobile phone radiation-induced morphological and molecular-level changes in human endothelial cells

Filosofian maisteri Thomas Lilley 9.600 €
Orgaaniset tinayhdisteet siirtyvät akvaattisesta ekosysteemistä terrestriseen. Pitoisuudet Saarisomerellä ruokailevissa vesisiipoissa (Myotis daubentoni).

FT Elina Mäntylä 2.200 €
Mahdolliset riskit merikihujen muuttomatkalla ja talvehtimisalueilla (2011)

FT, dosentti Urho Määttä/BEDLAN 4.000 € jatkoapuraha
Kielievoluutiota käsittelevän seminaarin järjestäminen

Professori Pekka Niemelä 37.800 € jatkoapuraha
Bambut pandan ravintokasvina: piiyhdisteet, endofyyttisienet ja niiden tuottamat sekundaariyhdisteet

Dosentti, FT, VTM Pia Olsson 52.480 €
Kansantieto ja kiistämisen käytännöt. Kulttuurisen tiedon muodot perinneaineistoissa -tutkimushanke.

FM (FT 10/2010) Suvi Ruuskanen 62.000 €
Heavy metal exposure in wild birds: Geographic variation and functional consequences of early exposure

FT, professori Juha-Pekka Salminen 39.000 €
Suomalaisten kasvien pro-oksidanttikapasiteetti ekologisen ympäristötutkimuksen apuvälineenä

Filosofian tohtori Matti-Pekka Salo 19.590 €
Ratkaisuja rantaniittyjen linnuston suojeluun

PhD Jeremy Smith 8.000 €
Soviet nationality policies and the Baltic region 1945 – 1953: publication of a collection of Russian archive documents and an investigation of the Sovietisation of the Baltic region.

PhD Koen Stapelbroek 5.575 €
The Naumann pamphlet collection at the National Library of Finland and the political economic debates of the ‘Age of Liberty’

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 60.000 €
Aleksis Kiven tuotannon kriittiset editiot: Kullervo ja Kiven kirjeet

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutti (YTI) 255.000 €
Vuosittain vaihtuvan ulkomaisen Kone Foundation Senior Research Fellowship -tutkijan rahoittaminen (3 vuotta)

FT, dosentti, erikoistutkija Harri Tolvanen 26.250 €
Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä

Professori Henri Vogt 41.975 €
Dealing with danger: China’s approaches to calamities on local and global levels. Hanke analysoi Kiinan politiikkatoimia vakavissa kriisi- ja uhkatilanteissa (esim. maanjäristys ja finanssikriisi).

FT, dosentti, vanhempi tutkija Anssi Vähätalo 26.800 € jatkoapuraha
Iron (Fe), Manganese (Mn) and Aluminium (Al) – key elements controlling the cycling of organic carbon in aquatic ecosystems

Yrkeshögskolan Novia 33.600 €
Laskentatapojen kehittäminen kasvihuonekaasunielujen vaikutuksen laskemiseksi paikallistasolla ja laskentamallin luominen avuksi kaasujen kokonaiskierron määrittämiseen. Koealueena Länsi-Uusimaa.

Åbo Akademi, Socialvetenskapliga institutionen 25.400 €
Citizens resigned? A comparative inquiry into the causes of closure for voluntary associations in Finland and Estonia. Closing down of NGOs is inspected by means of interviews and statistical data.

Taiteiden maisteri Umayya Abu-Hanna 25.200 €
Monikulttuurisuuden konkretiaa kulttuurikentälle: mittareita, luokituksia, lähestymistapoja, ja suosituksia, joita voi soveltaa erilaisiin organisaatioihin, tehtäviin ja alueisiin.

FT, tutkija Outi Ampuja 42.450 €
Melu, hiljaisuus ja terveys. Uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa melun ja hiljaisuuden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

VTT, tutkijatohtori Krista Berglund 33.500 €
Yleistajuisen tietokirjan kirjoittaminen Georgiasta / Krista Berglund ja työryhmä

FT, Yliopistonlehtori (12.2010 asti) Louis Clerc 25.200 €
Aatteesta instituutioiksi: Euroopan integraatio 1800-luvulta Lissabonin sopimukseen

Dosentti, tutkija Minna Eväsoja 25.200 €
Wabi ja Sabi karun ja yksinäisyyden kauneudesta japanilaisessa kulttuurissa. Ei-materiaalisten arvojen kulttuuribrändäyksen ja kaupallistumisen pohtiminen.

FT, dosentti Outi Fingerroos 11.400 € jatkoapuraha
Tarinoita Guadalupen Neitsyestä -tietokirja. Guadalupen Neitsyen merkitys meksikolaisten arkielämässä valokuvin ja kertomuksin tutkittuna. / O. F. & työryhmä

Filosofian maisteri Jussi Förbom 25.200 €
Migri – Erään viraston anatomia. Maahanmuuttoviraston toiminta, rooli ja asema julkishallinnossa.

VTT, professori Jeremy Gould 20.500 €
Tietokirja etnografisin menetelmin kerätyn tutkimustiedon luonteesta ja laadusta. Suomalaisen tutkimusmatkakirjallisuuden uudistaminen sekä keskustelun edistäminen tiedon ja arvon suhteesta.

Valtiotieteiden kandidaatti Lauha Halonen 39.900 €
Joogan monet kasvot: katsaus joogan historiaan (työnimi) / Työryhmä Halonen ja Rautaniemi

Kirjailija, toimittaja Timo Harakka 25.200 €
Huuman vuodet: Optio-Suomen kulta-aika 1987-2007 kuvaa maamme rajun muutoksen suljetusta, vakaasta valtiosta markkinayhteiskunnaksi. Talous- ja mentaalihistoriaa sekä journalistinen aikalaiskertomus.

Kääntäjä, FM, Dr.ssa in Lingue (HuK) Terhi Hannele Havila 14.250 €
Alberto Angelan kirjan Päivä antiikin Roomassa – elämän arkea, salaisuuksia ja erikoisuuksia kääntäminen italiasta suomeksi

FT, suomentaja, kirjallisuudentutkija Anna Helle 25.200 € jatkoapuraha
Francois Dossen Histoire du structuralisme I-II -teoksen (Strukturalismin historia I-II) toisen osan suomentaminen ranskan kielestä

VTM Vappu Helmisaari 11.400 €
Ranskalaisen politiikan historioitsijan ja teoreetikon Pierre Rosanvallonin teoksen La Légitimité démocratique suomentaminen

FT Yrjö Hosiaisluoma 37.800 €
Nykykirjallisuutemme historia -suurhanke

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kaarina Huhtinen 6.700 €
Tietokirjan kirjoittaminen eri tieteenalojen näkökulmista jätteisiin ja jätepolitiikkaan

Dosentti Marja-Leena Hänninen 25.200 €
Yleistajuinen tietoteos keisariperheen naisista Julius-Claudiusten dynastian Roomassa.

FT Hanna Järvinen 6.300 €
André Lepeckin teoksen Exhausting Dance suomentamiseen

Filosofian maisteri Mia Kankimäki 7.600 €
Elämyksellisen tietokirjan Sei Shonagon – Vuosi japanilaisen hovinaisen jäljillä (työnimi) kirjoittaminen

Musiikin tohtori Arja Kastinen 43.500 €
Musiikkimme juuret. Kolmen tutkijan yhteistyöjulkaisu 1900-luvun alun karjalaisten kanteleensoittajien musiikista, henkilöistä ja soittimista.

FM Laura Keihäs 22.800 €
Uusi kulttuurienvälisyys. Yleistajuinen, mutta samalla yliopisto-opetukseen ja muuhun aikuiskoulutukseen sopiva tietokirja.

FM Tapani Kilpeläinen 22.800 €
Alexandre Kojèven Introduction à la lecture de Hegel -teoksen suomentaminen

Filosofian maisteri, freelance-kääntäjä Johanna Koskinen 7.600 €
Johdatus eläinetiikkaan -kirjahanke. Englanninkielisten eläinetiikkaa käsittelevien artikkelien suomentaminen.

KM Riitta Koskinen 13.300 €
Kertomuksia kartanoista. Teos esittelee noin kymmenen kartanon historiallisia vaiheita mielenkiintoisten ja ennen julkaisemattomien arkistolähteiden valossa.

FT, professori Markku Kuisma 13.900 €
Green gold and capitalism: Finland and world economy 1610 – 2010. Yleistajuinen esitys suomalaisen teollisuushistorian pitkästä linjasta.

Professori Vesa Kurkela 29.000 €
Suomalaisen harmonikan historia 1850 – 2000

FM Hanna Kuusela 23.100 €
Konsulttidemokratia-nimisen tietokirjan kirjoittaminen ja siihen liittyvä tutkimus. Asiantuntijatiedon ja kansalaisyhteiskunnan osuus demokratian teknokratisoitumisessa Suomessa.

Dekaani (Valtiotieteellinen tiedekunta) Liisa Laakso 13.500 €
Gerard Prunierin Africa’s World War: Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe kirjan kääntäminen suomeksi

Dosentti Esa Lehikoinen 11.300 €
Kirjan Suomen lintutieteen kehitys 1827 – 1972 kirjoittaminen ja toimittaminen

Taiteen maisteri Tuula Leinonen 13.100 € jatkoapuraha
Suomalaisen animaation kehityshistorian perusteoksen loppuunsaattaminen

FT, tutkija Auli Annikki Leskinen 16.800 €
Espanjan, Portugalin ja Latinalaisen Amerikan nykykirjallisuuden historia 1970 – 2010

Toimittaja, tietokirjailija Liisa Liimatainen 22.800 €
Aavikolla tuulee: Saudi-Arabia muutosten edessä. Saudi Arabian poliittisen ja taloudellisen uudistuksen ajajat ja heidän tavoitteensa. Uudistuksen kansainväliset seuraukset.

Fil.maist., erikoistutkija Irma Tuulikki Lounatvuori 8.000 €
Oscar Nikula, Augustin Ehrensvärd 1710 – 1772. SLS 1959. Helena Rosénin aloittaman Oskar Nikulan julkaiseman Ehrensvärd-monografian käännöstyön jatkaminen, toimittaminen ja painokuntoon saattaminen.

FT Airi Markkanen 9.450 €
Romaninaiset ja -perheet liikkeellä Suomessa ja EU-Euroopassa. Aleksanteri-instituutin luentosarjan luennoista 2010 kirjoitettava kirja.

Professori Jari Niemelä 24.000 €
Ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin pureutuva Ihminen ja ympäristö -teos

VTT, sosiologian dosentti Sari Näre 38.950 €
Luvattu maa: Suur-Suomi -aate ja suomalaisten pyhä sota

Filosofian tohtori Paavo Oinonen 11.400 €
Taiteilija Markus Raution elämäkerta. Kirjassa Raution elämää tarkastellaan radiouran lisäksi myös teatterin, musiikkielämän ja elokuvan kautta.

Diplomi-insinööri Kari Ojala 22.800 €
Käytännön opas pientalon rakennuttajalle tai talopaketin ostajalle ympäristöntutkimuksen (energia, päästöt, sisäilma, kosteus, homeet, materiaalien elinkaari) uusimpien tulosten huomioonottamiseksi

FM, kääntäjä Leonard Pearl 17.700 €
Nimistöntutkimuksen perusteet -kirjan kääntäminen ja toimittaminen englanniksi

VTT, dosentti, sosiaalihistorian professori Matti Peltonen 26.000 €
Suomen talous 1960 – 2010

FM Tuukka Perhoniemi 8.400 €
Laurence C. Smithin teoksen The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization’s Northern Future suomentaminen

FM Petri Pohjanlehto 11.400 € jatkoapuraha
Persian eli farsin kielen sanakirja

Yhteiskuntatieteiden tohtori Miikka Pyykkönen 13.050 €
Neliosainen toimitettu kirjasarja eri maiden ja maanosien yhteiskuntatieteellisistä teoriaperinteistä (2011) / Työryhmä Pyykkönen ja Kauppinen

FT, kirjailija Tiina Raevaara 4.200 € jatkoapuraha
Tietokirja koiran evoluutiosta sekä ihmisen ja koiran yhteiselon alkamisesta viimeisellä jääkaudella

FL Mika Rissanen 5.700 €
Rooma, suden kaupunki -tietokirja

FT, yliopistonlehtori Marja Rytkönen 19.700 €
Näkymätön voimavirta. Lukuja venäläisten naisten kulttuurihistoriasta 1700-luvulta nykypäivään. Kirja tarkastelee Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa naisten elämäkertojen kautta.

Tradenomi, filosofian maisteri Sanna Ryynänen 22.800 €
Kuvataiteilija Meri Genetzin elämäkerran kirjoittaminen

Filosofian tohtori Ilona Salomaa 11.400 € jatkoapuraha
Suomalaisen uskontotieteen synty 1850 – 1920. Suomalaisen uskontotieteen varhaisvaiheen historiikki.

Valtiotieteen tohtori, tutkija Pasi Saukkonen 10.500 € jatkoapuraha
Suomen kotouttamis- ja vähemmistöpoliittiset vaihtoehdot: yleistajuinen tietoteos integraatiopolitiikan historiasta, nykypäivän haasteista ja suomalaisen politiikan mahdollisuuksista

FT, professori Yrjö Sepänmaa 5.000 €
Taivaan ja avaruuden estetiikka -konferenssin aineistoon pohjautuvan kokoomateoksen, työnimeltään Korkea Taivas, englanninkielisten artikkeleiden suomentaminen, kirjan kuvitus-, taitto- ja toimitus

MA, tutkija Hanna Smith 21.800 €
Medvedev, modernisaatio ja suurvalta -teos. Miten Medvedevistä tuli presidentti ja mikä hänen ensimmäisen kautensa merkitys Venäjän tulevaisuudelle on.

Professori Timo Soikkanen 14.800 €
Valoa mielettömyyden keskellä. Tornio ja Haaparanta sotainvalidivankien vaihdon porttina lännen ja idän välillä 1915 – 1918.

Historiantutkija, dosentti Timo Soukola 10.400 €
Martha Nussbaumin teoksen Not for profit: Why democracy needs the humanities suomentaminen

FT, dos., yli-intendentti Soili Stenroos 20.000 €
Rupijäkäläopas. 200 Suomen yleisintä tai muuten tärkeää rupijäkälälajia värikuvin tutkijoiden, opiskelijoiden ja luontoharrastajien käyttöön.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Risto Suikkanen 15.200 €
Jerry A. Coynen teoksen Why evolution is true (2009) kääntäminen

Valtiotieteiden tohtori Tuukka Tammi 15.050 €
Likainen tusina – addiktion politiikka, talous ja kulttuurit

Tietokirjailija Riikka Tanner 22.800 €
Yleistajuinen tietokirja Tehtaiden varjossa. 350-vuotias pikkukaupunki yrittää sopeutua suurteollisuuteen; tervanpoltosta rikkisateisiin. Seitsemän puheenvuoroa kylmästä kaupungista vuodelta 1970.

Erikoistutkija Vesa Tikander 11.400 €
Urheilulajien synty (työnimi). Miten nykyaikainen kilpaurheilu sai alkunsa ja miten lajit tulivat Suomeen.

FM Marko Toppi 22.800 €
Eero ja Saimi Järnefeltin kirjeenvaihtoa ja päiväkirjamerkintöjä 1914 – 1944 -kirjan toimitus- ja tutkimustyö (2. osa)

Filosofian tohtori Jarkko S. Tuusvuori 22.800 €
Tietokirja ihmiskäsistä ja kädellisyydestä työnimellä Kädestä käsitteeseen

FT Pirkko Ukkonen 35.000 €
Suomen nisäkäs- ja lintufaunan kehitystä käsittelevä tietokirja

Kääntäjä Yuriy Zub 11.400 €
Suomi-ukraina-sanakirjan loppuunsaattamiseen

Agricola-Suomen historiaverkko 30.000 € jatkoapuraha
Agricola – Suomen historiaverkko portaalin ylläpito ja kehitystyö (3. vuosi)

Aino Acktén huvilan ystävät ry 10.000 € jatkoapuraha
Aino Acktén huvilan kulttuuritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen vuonna 2011

Avanton Productions Oy 20.000 €
Sonja Lindénin ihmisen ja teknologian yhteenkietoutumista tutkivan dokumenttielokuvan Wireless World valmistamiseen

Bryggman-instituuttihankkeen ohjausryhmä 50.000 € jatkoapuraha
Bryggman-instituutin (arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja rakentamisen tutkimus- ja kehittämisyksikkö) perustamisen asiantuntijakustannuksiin

Circo Aereo 20.000 €
Hautomo-hankkeen konseptin kehittäminen vuonna 2011

Tanssitaiteen maisteri Titta Court 15.000 €
Kansainvälinen monikulttuurinen teos North – Hidden Behind The Darkness. Pohjoisten alueiden omaleimaisuuden vahvistaminen ja uusien verkostojen synnyttäminen marginaalialueille.

Esitystaiteen Keskus ry 15.000 €
Esitystaiteen Keskuksen ja koko vapaan esittävän taiteen kentän harjotustilatoiminnan palkkakustannuksiin ensimmäisenä toimintavuonna

European University at St. Petersburg 107.184 € jatkoapuraha
MA in Russian and Eurasian Studies for Finnish students: One-year study program at the European University at St. Petersburg, Russia

Kuvataiteilija TaM, TeM Terike Haapoja 8.000 €
Tieteen ja taiteen suhteita tarkastelevan yksityisnäyttelyn järjestämiseen Amos Andersonin Taidemuseossa 2011

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 20.000 €
Kumman taiteen talo: monipuolinen vammaisten ihmisten kulttuurikeskus, jossa vammaiset ovat itse toimijoina yhdessä ammattilaisten ja toisten taiteen harrastajien kanssa

Dosentti, tutkija Ruth Illman 10.000 €
Tieteiden ja taiteiden välistä vuoropuhelua edistävän Aboagora-hankkeen käynnistäminen vuonna 2011

Intomieliset ry. 20.000 €
Raaka-aineet -trilogian viimeisen osan Kaikki vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Ensi-ilta Kiasman URB11-festivaalilla 2011.

Lehtori, tanssitaiteen maisteri Minna Karesluoto 20.000 €
Quantum Circus -projekti. Tutkimuksellinen hanke, jonka tavoitteena on rakentaa silta tieteen ja taiteen välille. Sisältää neljä työpajaa ja huipentuu esitykseen Future Circus -festivaalilla. / Karesluoto ja työryhmä

Keski-Suomen Kirjailijat ry 5.900 €
Uuden runouden koulu. Koulutuksesta, työpajoista ja festivaalista rakentuva kokonaisuus, jossa tarjotaan tietoa ja mahdollisuus toteuttaa ja esittää uusia runouden lajeja, etenkin videorunoutta.

Kolmas Tila – Tredje Rummet ry 20.000 €
Animalis-teatteriesityksen ja Vastakertomus-tapahtuman toteuttaminen

Dosentti, tutkija Mari Johanna Krappala 20.000 €
R.I.P. – Levätköön rauhassa. Monitaiteinen live-esitys installaatio ja taiteellinen työpajakokonaisuus läheisensä menettäneille aikuisille ja lapsille.

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry. 8.000 €
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2011

M.A.D. Tanssimaisterit ry / LOIKKApro 30.000 €
LOIKKApro-tanssielokuvan ammattilaisworkshopit ja -seminaarit sekä Communal film -elokuvan kehittelytyö

Maaseudun Sivistysliitto ry 80.000 €
Ympäristösivistyshankkeen esiselvitys (50 000) ja Tunne maisemasi -hanke (30 000)

Matti Koivurinnan säätiö / Aboa Vetus & Ars Nova 43.724 €
Speed of Darkness. Nuorille taiteilijoille suunnattu kuvataiteen kesäkoulu Saaren Kartanossa, jonka tuloksena toteutetaan uusia tila- ja valoteoksia esittelevä museonäyttely Suomeen ja Viroon.

TaM, skenografi Veera-Maija Murtola 5.000 €
Kokimo: Performatiivinen teos Praha Quadriennale 2011 -näyttelyn arkkitehtuuriosastolle.

Mynälahti -yhdistys ry 15.000 €
Mynälahden alueella tehtävien pienimuotoisten käytännön töiden ja yleishyödyllisten investointien tekeminen sekä uudet innovaatiot alueen parantamiseksi

Taiteilija, taiteen maisteri Jaana Partanen 10.000 €
Tiedettä, taidetta ja tekniikkaa yhdistävä, kiertävä 3D-multimediataidenäyttely Mielen Alkemiaa

Pitskun Kyläkirkon Kulttuuriyhdistys ry 20.000 €
Viisi TIEDETAIDEvuotta Pitskun Kulttuurikirkossa (2011)

Rajataide ry 8.850 €
Uskontojen kuvataide -workshopin järjestämiseen ammattitaiteilijoille Mäntässä kesällä 2011 Rajataide ry:n 15 -vuotisjuhlan kunniaksi sekä 1/2 -lehden aihetta käsittelevään erikoisnumeroon

Musiikin maisteri Saara Linnea Rautio 10.000 €
Rank Ensemblen konserttisarja Helsingissä vuonna 2011

Runoyhdistys Nihil Interit ry 6.000 €
Helsingin kansainvälisen Poetiikkakonferenssin 2011 järjestäminen

Sarjakuvan tiedotuskeskus ry 20.000 €
Suomalaisen sarjakuvan 100-vuotisjuhlavuosi

Suomen Biotaiteen Seura Ry 35.000 €
Field_Notes. To organize a conference, workshop and publication in 2011/12 in Kilpisjärvi Biological Station/ Lapland on art and science.

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö 25.500 €
Bodies, Borders, Crossings. Uuteen suomalaiseen valokuvaan ja videotaiteeseen keskittyvä, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa kiertävä näyttelyhanke.

Kuvataiteen maisteri Katja Syrjä-Johansson 24.600 € jatkoapuraha
Vuonna 2010 alkaneen tiedettä ja taidetta yhdistävän ympäristötaiteellisen projekti PERHOSEN loppuun vieminen

Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry. 15.000 €
MasQue 2011 – kansainvälinen naamioteatterifestivaali 20.-23.10.2011, Helsinki

Turun ammattikorkeakoulu 45.000 €
Ympäristön radiosäteilyn mahdollinen yhteys ihmisten asuinympäristössään kokemiin terveyshaittoihin ja asuinympäristön muutoksen vaikutus oireisiin

Turun kesäyliopisto 10.000 €
Kansainvälisen Urban Nature -kaupunkiluonto- ja nykytaideseminaarin ulkomaisten luennoitsijoiden palkkio-, matka- ja majoituskuluihin 2011

Työryhmä Virkattu teltta (Ida-Lotta Backman) 20.000 €
Virkattu teltta – pakolaisnaisten tarinat näkyviksi soveltavan taiteen keinoin Turku 2011 kulttuuripääkaupungissa

Ukumbi ry 20.000 €
APE-oppimiskeskuksen suunnitteluun Kairoon (Egypti) ja Kwieco-turvakodin suunnitteluun Moshiin (Tansania)

Näyttelijä, TeM Tuukka Vasama 12.400 €
Äänen ja kehon konserton toteuttamiseen

Taiteilija, järjestäjä Willem Wilhelmus 15.000 €
Fake Fin Festival of Experimental Live Arts -tapahtuman järjestäminen, 1. – 3.4.2011. Mukana on noin 20 alkuperältään ulkomaista Suomessa asuvaa taiteilijaa

Zodiak Presents ry/ Zodiak – Uuden tanssin keskus 25.000 €
Nykytanssin kansainvälisen residenssitoiminnan kehittämishanke 2011 – 2013

Arkkitehti-lehti / Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry 5.000 €
Arkkitehti-lehdessä julkaistavien, tutkimukseen pohjautuvien, ympäristöä ja rakennustaidetta käsittelevien artikkelien kirjoituspalkkiot, kuva-aineistot, toimitustyö ja käännättäminen

Edistyksellinen tiedeliitto ry 3.000 €
Tiedepolitiikka-lehden toimitustyön kehittäminen sekä ohjeiden ja sopimusten laatiminen

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura / Pertti Lappalainen 10.000 €
Kansalaisyhteiskunta-verkkolehden kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Kasvatuksen historian verkosto / Jukka Rantala 6.000 €
Kasvatus & Aika -lehden toimitustyön kehittäminen

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry 10.000 €
Gerontologia-lehden kehittäminen laajentamalla levikkiä ja kirjoittajapohjaa sekä ajanmukaistamalla ulkoasua

Kirjallisuudentutkijain Seura 6.000 €
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen julkaiseminen ja kehittäminen

Kotikielen Seuran aikakauslehti Virittäjä 5.100 €
Virittäjän siirtyminen OJS-alustalle

Kulttuurintutkimuksen seura 12.000 €
Kulttuurintutkimus-lehden toimituskunnan koulutus, lehden kehittäminen ja markkinointi

Liikennesuunnittelun Seura ry / Pekka Rytilä 15.000 €
Liikenne-lehden ja Liikenne/Kaupunki -lehden kehittäminen

Metsähistorian Seura ry 3.000 €
Vuosilusto 9, Metsäalan biografiat -julkaisun toimittaminen

Muinaistutkija-lehti / Sanna Lipponen 14.000 €
Muinaistutkija-lehden toimittaminen

Musiikki-lehti / Markus Mantere 6.000 €
Musiikki-lehden toiminnan tukeminen

Musiikkikasvatus-lehti / Marja Heimonen 15.600 €
Musiikkikasvatus-lehden toimittaminen ja kehittäminen

niin & näin -lehti/VilleLähde 15.000 €
niin & näin -lehden päätoimittaminen

Nuorisotutkimusseura ry 15.000 €
Nuorisotutkimus-lehden ja verkkokanava Kommentin kehittämishanke

Porthan-Seura ry 2.500 €
Porthan-Seuran tieteellisen verkkolehden Auraican toimitustyö

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry 3.000 €
Puhe ja kieli -lehden verkkoon siirtäminen

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry / Tuulikki Kurki 1.000 €
SKTS:n julkaiseman Elore-lehden toimituskunnan koulutuspäivä

Suomen Naistutkimuksen Seura ry 8.000 €
Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehden julkaissutoiminta ja julkaisutoiminnan uudelleenorganisointi

Suomen rauhantutkimusyhdistys 8.000 €
Kosmopolis -lehden toimituksen kehittäminen

Suomen sosiaalipedagoginen seura 5.000 €
Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimitusprosessin ja refereekäytäntöjen uudistaminen sekä aikakauskirjan systemaattisen markkinoinnin ja tilauksien suunnittelu

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry 600 €
Kotimaisen tieteellisen yhdistyksen vuosikirjan ja sitä täydentävän internetjulkaisun ulkoasun kehittäminen

Taidehistorian seura – Föreningen för Konsthistoria ry 16.000 €
Taidehistorian alan ensimmäisen tieteellisen lehden, verkossa ilmestyvän TAHITI-lehden, perustaminen ja toiminta

Tekniikan historian seura 5.000 €
Tekniikan Waiheita -lehden julkaisutoiminta

The Westermarck Society r.y. 15.000 €
Sosiologia-lehden toimintaedellytysten kehittäminen sähköisissä ympäristöissä ja materiaalin opetus- ja tutkimuskäytön edistäminen

Tutkijaliitto ry 15.000 €
Tiede & edistys -lehden verkkosivujen kehittäminen, verkkoversion suunnittelu ja toteuttaminen sekä takautuvan verkkoaineiston luominen

Työelämän tutkimusyhdistys ry / Tapio Bergholm 4.500 €
Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning -lehden kehittäminen

Valtiotieteellinen yhdistys ry 7.000 €
Politiikka-lehden toimitusprosessin ja saavutettavuuden kehittämishanke vuodelle 2011

Vasemmistofoorumi ry. 12.000 €
Yhteiskuntapoliittisen Peruste-aikakauskirjan julkaiseminen vuonna 2011

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry 12.000 €
Idäntutkimus-lehden toiminnan tukeminen

Yhdyskuntasuunnittelun seura ry. 15.000 €
Yhdyskuntasuunnittelu-lehden kansainvälistäminen ja kehityskuvan luominen

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 28.4.2010 myöntää apurahan seitsemälle Biodiversiteetin merkitys -hankkeelle. Hakemuksia saapui määräaikaan 15.1.2010 mennessä 82, joista 12 valittiin jatkokäsittelyyn. Apurahoja myönnettiin yhteensä 1 119 360 euroa.
Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjasto 38.400 €
Kotimaisen biodiversiteettikirjallisuuden digitointi BHL-Europe -hanketta varten

FT, dosentti Heikki Henttonen 158.100 €
Biodiversity and health

Professori Risto Kalliola 199.200 €
Biodiversiteettivarojen ylikäytön tragedia Amazoniassa – keräilytalouden ekologiset ja sosiaaliset vuorovaikutukset

Professor of evolutionary ecology Janne Kotiaho 144.900 €
How does the amount of resources affect the amount and the evolution of biodiversity and how does biodiversity affect ecosystem processes?

FT, dosentti Kai Ruohomäki 154.502 €
Effects of forest diversity on ecosystem functioning: an experimental approach

FT, dosentti Ilari E. Sääksjärvi 198.058 €
Biodiversity and multiple trophic interactions

Dosentti, akatemiatutkija Niklas Wahlberg 226.200 €
Diversification of plant-feeding insects over millions of years: what is the role of dramatic climate chang

Koneen Säätiö on mukana säätiöiden yhteisessä post doc -poolissa, jonka suurimmat suomalaiset säätiöt perustivat rohkaistakseen suomalaisia väitelleitä tutkijoita ulkomaille.
Poolin kautta vuonna 2010 myönnettiin seuraavat apurahat:

Tero Auvinen  64.000 €
Rahan ja markkinoiden politiikka ja sosiologia

Miiamaaria Kujala 65.000 €
Sosiaalisen kognition perusta

Vili Lehdonvirta 26.000 €
Kuluttamisen digitalisoituminen: nettishoppailusta lumekuluttamiseen

Sanna Lipponen 14.000 €
Identities and Clothes in Central Tyrrhenian Italy

Samu Niskanen 50.000 €
A critical edition of the letters of Anselm of Canterbury

Mika Perälä 15.000 €
Direct Realism about Perception: A Disjunctivist Approach to Perceptual Knowledge

Anu Raunio 23.000 €
Kriittinen editio Alessandro Bichin aiemmin julkaisemattomasta matkakertomuksesta vuodelta 1696

Aku Visala 43.000€
Evolutionary Psychology and Theological Anthropology: A Critical Appraisal of the Theological Responses to the Evolution of Human Nature

Myönnetty 15.2.2010

Mynälahti -hanke 10.000 €

EMMA – Espoon modernin taiteen museo 35.000 €
Tapiolan SOS-lapsikylän nuorille ja ikäihmisille tarkoitettu yhteisötaidehanke MATKALLA

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen