Vuonna 2007 myönnetyt apurahat

FT, VTM Markus Jokela 349.200 €
Reproductive behavior in contemporary societies: Combining evolutionary theory with social science research

VTT, dosentti Erkki Kilpinen 167.500 €
Yhteiskunnallisen todellisuuden luonne ja evoluutioteorian relevanssi

Professori Klaus Kultti 107.200 €
Miehet ja naiset ja taloudellinen menestys

Vt professori Olli Markus Lagerspetz 289.675 €
Westermarck and Beyond: Evolutionary Approaches to Morality and Their Critics

Dosentti, lehtori, vs. professori Urho Määttä 262.540 €
Kielen murteet biologisen lajiutumisen näkökulmasta.

Dosentti Karri Silventoinen 65.100 €
Puolison valinta ja lisääntymismenestys ihmisillä populaatiogeneettisestä näkökulmasta

Tietokirjailija, filosofian maisteri Tiia Aarnipuu 20.400 €
Yleistajuinen tietokirja suomalaisesta dragtaiteesta ja sen historiasta. Kirjan työnimi on Sinivalkoisissa höyhenissä.

Aleksanteri-instituutin tutkijakoulu: Elina Viljanen, Kaarina Aitamurto, Anna-Maria Salmi ja Jussi Lassila 9.800 €
Venäjän ja Itä-Euroopan (VIE) tutkimuksen oppi/tietokirja. Ensisijaisesti suunnattu alan opiskelijoille, tarjoaa metodologisia virikkeitä ja ratkaisuja aluetutkimukseen VIE kontekstissa.

Filosofian tohtori Rani-Henrik Andersson 30.900 €
Hankkeemme tarkoituksena on antaa suomalaisille lukijoille viimeisimpään tutkimukseen perustuva yleiskuva Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista aikojen alusta nykypäivään asti.

FT, professori Eva-Mari Aro 27.800 €
Suomenkielisen fotosynteesikirjan kirjoittaminen

Filosofian tohtori Sanna Aro-Valjus 11.400 €
Jatkoapuraha Muinaisen Anatolian kansoja käsittelevään suomenkieliseen tietokirjaan.

Fm Martti Berger 6.800 €
Giambattista Vicon teoksen Scienza Nuova suomentaminen ja varustaminen viitteillä sekä esipuheella

Apulaisprofessori Maurice Carrez 20.000 €
O. Kuusisen ranskankielisen elämäkerran (1881-1918) kääntäminen.

Japanilaisen estetiikan dosentti, HY Minna Eväsoja 22.800 €
Käännöstyö Hisamatsu Shinichin (1889-1980) kirjasta Zen to Bijutsu (1976), ”Zen ja Taiteet”.

FT Martta Heikkilä 20.400 €
Suomenkielisen taidekritiikin johdantoteoksen kirjoittaminen

Filosofian maisteri Kaija-Anneli Milja Helminen 20.400 €
Tankasuomennoksia käsittelevä esseekokoelma

FM Antti Immonen 15.000 €
John Deweyn kasvatusfilosofisen klassikon Democracy and Education suomentaminen.

Filosofian tohtori, tutkijatohtori Marko Juntunen 7.600 €
Vuosina 2005-2008 kerättyyn laajaan empiiriseen aineistoon perustuva tietokirja Suomen muslimiyhteisön tilasta.

FM, päätoimittaja Kimmo Jylhämö 5.640 €
Filosofi Slavoj Zizekin haastattelu sekä yhteiskunnallis-kulttuuristen artikkelien kokoelman toimittaminen ja kääntäminen. Aiheena politiikan, liberaalin demokratian ja hyvinvointivaltion haasteet.

Fil. tri Jorma Keskitalo 19.000 €
Kirja ihmiskunnan energiakriisistä

Kääntäjä, tulkki, kulttuurituottaja Kirsi Kinnunen 1.900 €
Muumisisarukset Tove ja Lars Jansson – Muumipeikko-sarjakuvan tarina, kirj. Juhani Tolvanen, kääntäminen ranskaksi.

LKT, professori Sirkka-Liisa Kivelä 11.400 €
Turvallinen ja arvokas vanhuus – tietokirjan kirjoittaminen

FM Arto Juhani Kivimäki 26.600 €
Aristoteleen Runousoppia käsittelevä teos, joka soveltuu sekä aiheesta yleisesti kiinnostuneille lukijoille että oppikirjaksi teatterin, elokuvan ja kirjallisuudentutkimuksen aloille.

DR, Suomen Akatemian tutkijatohtori Hannele Klemettilä 8.000 €
Eläimiin suhtautumista keskiajalla käsittelevä tietokirja

FT, hydrogeologian dosentti Kirsti Korkka-Niemi 11.500 €
Oppikirjan ”Maanalaiset vedet – pohjavesigeologian perusteet” päivittäminen, täydentäminen ja uusintapainoksen laatiminen

FM Lasse Koskela 28.700 €
”Monikulttuurisen maamme kirjan” tekeminen ja toimittaminen

Dosentti Anna Kuismin 26.800 €
Kirjoituksen kallis konsti – Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Tietokirja 1800-luvun itseoppineista kansanihmisistä ja heidän astumisestaan kirjalliseen kulttuuriin.

Lääket.lis. Heikki Laakkonen 4.000 €
Tacituksen Historiae-teoksen kääntäminen latinasta suomeksi

FM, biologi-tutkija Mervi Laaksonen 22.800 €
Miten sudesta tuli susi (työnimi). Kirja sudesta, sen biologiasta ja historiasta Suomessa.

Filosofian tohtori, Suomen Akatemian varttunut tutkija Klaus Laalo 22.800 €
Lapsenkielen sanaston kehittymistä käsittelevä teos.

VTT, dosentti, yliopistonlehtori Olli Loukola 26.200 €
Tietokirja ’Ympäristöpolitiikan filosofia’ tulee tarkastelemaan luontoon ja ympäristöömme liittyviä elintärkeitä kysymyksiä suhteessa muihin eettisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin ja periaatteisiin

Professori Vesa Oittinen 11.800 €
Kantin filosofiaa ja Kantiin kohdistuvaa tutkimusta esittelevän suomenkielisen antologian tuottaminen.

Professori (mvs) Ahti-Veikko Pietarinen 7.000 €
Charles Peircen pragmatisismikirjoitusten kääntäminen ja julkaiseminen

Jatko-opiskelija, kääntäjä, opettaja Vesa Matteo Piludu 17.000 €
Kalevalan maailma -teoksen kääntäminen italian kielelle.

FM Petri Pohjanlehto 20.400 €
Suomi-persia-suomi sanakirja

FT Marko Pyhtilä 22.800 €
2000-luvun käskyt eli aikamme tabut

Kääntäjä Markku Päkkilä 6.000 €
Antony Beevorin ja Artemis Cooperin kirjan ”Paris after the liberation 1944-1949” suomentaminen.

FL Eila Rantonen 4.700 €
”Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa” -kirjahanke

FT Ilona Reiners 22.800 €
Estetiikan klassikot II: 1900-luku -antologian toimittamiseen, kirjoittamiseen ja käännöstyöhön

Master of Arts Jukka Relander 24.300 €
Historian tutkimuksen eri metodien esittely selittymättömän tutkimusongelman edessä, ja samalla kiinnostavan tapahtumaketjun esittely Ylöjärvien henkien tuottaman oikeudenkäyntiaineiston valossa.

TeM, Ohjaaja-dramaturgi Kristiina Repo 20.400 €
Konstantin Stanislavskin teosten ”Rabota aktera nad soboi, tshasti 1 i 2”, Iskusstvo, Moskva 1989 ja 1990 – Näyttelijän työ 1 ja 2 kääntäminen.

FM Intendentti Helena Rosén 13.300 €
Oscar Nikulan teoksen suomentaminen: Augustin Ehrensvärd 1710-1772. Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland Nr 380. Åbo 1960. A.Ehrensvärdin syntymästä 300 vuotta v. 2010.

FT Leena-Maija Rossi 7.000 €
Maisemasta paikkaan -kirjan kirjoittaminen, toimittaminen ja kääntäminen

Filosofian lisensiaatti, kääntäjä Janne Rovio 5.100 €
Sosiaaliantropologi Tim Ingoldin keskeisen tuotannon suomentaminen.

Filosofian maisteri Erika Ruonakoski 63.600 €
Simone de Beauvoirin teoksen Le Deuxième Sexe (1949) suomentaminen.

Päätoimittaja Mikael Rönkkö 9.500 €
Fredrick Lordonin kirjan Jusqu´à quand? L´éternel retour de la crise financière käännös ja julkaisu

VTT Märta Salokoski 9.650 €
Kirjoittaa elämyksellinen tietoteos imetyksen kulttuurisidonnaisuuksista suomalaisen tutkimuksen ja imetysneuvontakokemuksen pohjalta, kohderyhminä äidit, vertaisryhmät ja terveysalan ammattilaiset.

Filologian lisensiaatti Aleksandra Stepanova 22.800 €
Karjalaisen itkuvirsikielen sanakirjan suomentamiseen. Sanakirja on ilmestynyt v. 2004 Petroskoissa venäjän kielellä.

Suomen Viron-instituutin säätiö 12.040 €
Uusi suomen kielen ja kulttuurin oppikirja Virossa suomen kieltä opiskeleville.

DKK Veikko Ilmari Tammilahti 1.300 €
Suomi-venäjä-suomi ydintekniikan sanakirja.

FT, dosentti, tohtoriassistentti Lotte Tarkka 6.000 €
Folkloristiikan alaan kuuluvan monografiakäsikirjoituksen Songs of the Border People englanninnoksen viimeistely ja runotekstinäytteiden editointi

Dosentti Annika Teppo (ja työryhmä) 22.000 €
Uutta suomalaista Afrikan-tutkimusta esittelevän, alueen ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevän teoksen kirjoittaminen ja toimittaminen.

FT Jarkko Tuusvuori 42.000 €
Lasten ajattelutaitojen ja filosofoinnin oppimateriaali- ja tietokirjahanke

Filosofian maisteri Johanna Vaattovaara 3.400 €
Suomalaisten kieliasenteita ja suomen kielen tulevaisuutta tarkastelevan populaarin tietoteoksen kirjoittaminen

FM, käsikirjoittaja Anders Vacklin 20.400 €
”Television runousoppia. Tv-dramaturgian syventävät tiedot” -teoksen kirjoittaminen.

FT, Intendentti Jari Valkama 50.000 €
Lintujen rengastusta ja rengastustoiminnan tuloksia esittelevän Suomen Rengastusatlas -kirjasarjan tekoon

Tri, Professori (emerita) E.Tellervo Valtonen 30.000 €
Elämää veden alla – kalojen loiset ja niiden merkitys. Teos kalaloisten elinkierroista, taloudellisesta ja biologisesta merkityksestä.

Fil.tri Irmeli Valtonen 17.100 €
Tietokirjan kirjoittaminen viikinkiajan Pohjolaa kuvaavista matkakertomuksista

Professori, emer. Toivo Viljamaa 10.000 €
Gregorius Halleniuksen Mynämäen seudun historian (Wirmoënsis in Finlandia territorii memorabilia ,v. 1738, 1741)suomennos, editio ja kommentaari.

FM Johanna Virkkula 7.600 €
Ruotsinnos teoksesta Juhani Nuorluoto (2003) Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä. (Yliopistopaino: Helsinki)

Kääntäjä Aulikki Vuola 20.000 €
Quintilianuksen teoksen Institutio oratoria suomentaminen

LKT, lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen 19.000 €
Suomenkielinen tietokirja lääketieteellisestä historiasta. Teos voi samalla toimia oppikirjana sekä humanisteille että lääkäreille.

FT, dosentti, ympäristötieteen lehtori Timo Vuorisalo 25.000 €
Vuonna 2007 ilmestyneen, dosenttien Simo Laakkonen ja Timo Vuorisalo toimittaman ja Suomalaisen kirjallisuuden Seuran julkaiseman teoksen Sodan ekologia käännättämiseen ja toimittamiseen

FT, tutkijatohtori Annamari Vänskä 11.400 €
Tietokirjan ”Kuviteltu lapsuus. Näkökulmia lapsuuteen visualisoituneessa kulutuskulttuurissa” kirjoittamiseen.

Filosofian tohtori, tutkija Lotta Weckström 5.000 €
Ruotsinsuomalaisia käsittelevästä, englanninkielisestä väitöskirjasta suomenkielisen, populaaritieteellisen kirjan työstäminen

Kaksi hakijaa, jotka eivät halunneet nimeään julkisuuteen.

Valtiotieteiden maisteri Salla Ahola 20.400 €
Väitöskirjatyöhön ”Arvot ja tietokäsitykset tietoon suhtautumisen jäsentäjinä”

VTT Martti Ahti 11.400 € post doc -tutkimus 3. vuosi
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1914-1944 (viimeistely).

FM, biologi Teija Alanko 20.400 € 2. vuosi
Maaperän siemenpankki ja kasviston historia kasvitieteellisissä puutarhoissa arkeobotaanisen tutkimuksen valossa.

Filosofian maisteri Eine Alt 20.400 € 2. vuosi
Reproduction of cultural meaning systems and identities in school festivals in Russian Karelia

FM Lieven Ameel 20.400 € 2. vuosi
Koettu ja kuviteltu Helsinki suomenkielisessä proosakirjallisuudessa 1900-1945

Master of Arts; PhD student; University teacher Massimo Berruti 20.400 €
”The sense of Outsideness in H.P. Lovecraft’s literature. A semiotic approach”. The dissertation deals with Linguistics and Semiotics applied to the critical study of a master of literature.

Fil. tri Klaus Brax 22.800 € post doc -tutkimus
Postmoderneja historiallisia romaaneja käsittelevän artikkelikokoelman viimeistelyyn.

Ph.D. David Brus 22.800 € post doc -tutkimus
Laboratory experiments on cluster activation and atmospheric new particle formation.

Master of Sociology, Master of Social Science Marta Choroszewicz 20.400 €
Women in the Bar: A Comparative Study of Differences in Professional Careers of Finnish and Polish Female Lawyers. Gender as a factor that interacts with nationality to shape career experiences.

Senior researcher Ivan Dubovskiy 22.800 € post doc -tutkimus
Effects of pollution on evolutionary and ecological aspects of insect resistance to pathogen: trade-offs between immune defence and life history traits under heavy metal treatment

Valt. tri, dosentti Jari Ehrnrooth 22.800 € post doc -tutkimus
Hallitsematon rakkaus ja hyvän elämän ristiriitainen kokemus

YTM Anna Elomäki 20.400 €
Naisten kansalaisuuden ja äitiyden yhteenkietoutumista käsittelevä väitöskirjatyö

Filosofian tohtori Matti Enbuske 22.800 € post doc -tutkimus
Keskus, valta ja periferia. Pohjoinen valtiovallan hallinnollisten ja taloudellisten toimien kohteena 1809-1939

VTM Matti Eräsaari 20.400 € 3. vuosi
Fidzin talousjärjestelmiä käsittelevä antropologinen väitöskirjatutkimus

FT Kirsi Eskelinen 22.800 € post doc -tutkimus
Jacopo Bassanon ja hänen työhuoneensa signeerausstrategiat 1500-luvun Venetsiassa

FT Tuomo Fonsén 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Post doc -tutkimus saksalaisen oikeuskielen popularisoimisesta

Valtiotieteiden maisteri Matleena Frisk 20.400 €
Väitöskirjatutkimukseen Sukupuolikumous? Sukupuolen kokemus, kulutus ja kieli 1960-luvun Suomessa

MPhil. PhD jatko-opiskelija Frog 22.800 € post doc -tutkimus
The Generation of Myth in a Confluence of Cultures. Perspectives on the Sampo-Cycle in Kalevalaic Poetry.

FM Katja Fält 20.400 € 2. vuosi
Suomen ja Pohjois-Euroopan ns. primitiivisten kirkkomaalausten tutkimusta käsittelevä väitöskirjatyö

FM Malin Grahn 20.400 € 3. vuosi
Filosofian väitöskirjatutkimus ”Seksuaalisuus ja sukupuoli stoalaisessa moraalipsykologiassa ja yhteiskuntafilosofiassa”.

FM Panu Halme 13.600 € 3. vuosi
Lahottajasienilajiston ekologia ja lajien indikaattoriominaisuuksien käyttö metsien suojelussa

Filosofian tohtori Arja Hamari 22.800 € post doc -tutkimus
Suomalais-ugrilaisten kielten abessiivi

FT, dosentti Minna Harjula 22.800 € post doc -tutkimus
Pyhäpäivä murroksessa: Suomalainen sunnuntai 1750-2000

MA, E.MA Linda Hart 20.400 € 2. vuosi
Kohti uutta perhekäsitystä? Perhe-elämän politiikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksissa

FT, estetiikan dosentti Irmeli Hautamäki 22.800 € post doc -tutkimus
Tutkimus taiteen ja tieteen suhteista varhaisessa avantgardetaiteessa

FT Liisamaija Hautsalo 22.800 € post doc -tutkimus
Post doc -tutkimus suomalaisesta oopperasta

Filosofian maisteri Tarja Heikkilä 20.400 €
Väitöskirjatyöhön Aale Tynnin käännökset hermeneuttisen käännösteorian kannalta

FT Jani Heino 22.800 € post doc -tutkimus
Spatial patterns in ecological communities: variation in macroinvertebrate community structure within and among streams

FM, MMK Sari Himanen 22.800 € post doc -tutkimus
Post doc-tutkimus kohotetun ilmakehän otsonin vaikutuksesta ristikukkaiskasvien puolustusyhdisteisiin ja hyönteisherbivoriaan

Filosofian maisteri, kääntäjä Minna Hjort 6.800 € 2. vuosi
Kaunokirjallisen käännös- ja alkuperäissuomen kirosanat sekä kirosanojen käännösstrategiat yhdysvaltalaisen nykykirjallisuuden suomentamisessa

FT Jari Holopainen 22.800 € post doc -tutkimus
Post doc- tutkimukseen ”Vulnerability of historical Finland to climatic changes. A quantitative assessment via inter-disciplinary approach”

Master of Social Sciences Brendan Humphreys 20.400 €
The Lure of the Past; Readings in Mythology and History Doctoral Thesis in Political History

MMM Liisa Huttunen 22.800 € post doc -tutkimus
Sietääkö tunturikoivu toistuvaa lehvästön menetystä ilmaston lämmetessä?

FM Ari Häyrinen 20.400 € 2. vuosi
Menetelmä kulttuurihistoriallisen aineiston digitaaliseen dokumentointiin ja yhteisölliseen tiedontuottamiseen museoympäristössä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Taru Ijäs 20.400 €
Hoitopäätöksestä neuvotteleminen perusterveydenhuollossa

PhD Juha-Pekka Jokela 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Europeanisation and Foreign Policy: A Post Doctoral Reasearch Project

Filosofian maisteri Riitta Juvonen 20.400 €
Suomenkielisen ylioppilasaineen tekstuaalista vuorovaikutusta käsittelevä väitöstutkimus

VTM Nina Kahma 20.400 € 3. vuosi
Keskiluokan makua ja elämäntyyliä käsittelevään väitöskirjatyöhön

Filosofian maisteri Mirella Mariia Kanerva 20.400 €
Oksidatiivisen stressin rooli Fennoskandian eläinten ympäristövasteissa, väitöskirjatutkimus

FM Mervi Kasanen 20.400 € 3. vuosi
Väitöskirjatyö: ”Metsänomistajien valinnat metsänhoidossa”

Valtiotieteen maisteri Kati Kataja 20.400 € 3. vuosi
Lastensuojeluasiakkaiden sosiaaliset verkostot

Tutkija, Dr. phil (Saksa) Pekka Kauppala 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Elämää Suomen miehittämässä Itä-Karjalassa -haastatteluhanke

FM Marianna Keisalo-Galvan 20.400 € 4. vuosi
The Chapayeka Sacred Clown: A Yaqui Focus on Change, Continuity, and Meaning -väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn

MSc Elina Kilpi 20.400 € 3. vuosi
Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutus Suomessa

Filosofian maisteri Sanna-Ilaria Kittelä 20.400 € 3. vuosi
Rauhanaate kreikkalaisessa tragediassa. Euripideen näytelmä Troijan naiset 415 eKr.-2006 jKr.

FM Sanna-Maria Kivimäki 20.400 € 3. vuosi
Hunter-gatherer society and mobility in North Karelia, eastern Finland between 4500-3500 calBC

FM, tutkija Tintti Klapuri 20.400 € 2. vuosi
Time, Narrative and Modernity in Anton Chekhov’s Mature Work

Master of Science Aleksi Knuutila 20.400 €
A quantitative conscience: Carbon footprints as means for individual political involvement in climate change

HTM, FM Jarmo Koistinen 20.400 €
Suomen ja Venäjän talouselämän väärinkäytöksiä koskeva vertaileva ja poikkitieteellinen tutkimus

Filosofian maisteri Heikki Kokko 20.400 € 2. vuosi
Sivistyneistön identiteetti ja kulttuurinen valta. Fennomaanisen sivistyneistön kokemus kulttuurikriisistä maailmansotien välisenä aikana.

Tutkija Marjo Kolehmainen 20.400 € 3. vuosi
Poliittista huumoria käsittelevään mediakulttuurin väitöskirjatyöhön

FM Inkeri Koskinen 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatyöhön ajattelun paikallisuuden korostamisesta suomalaisessa kulttuurien tutkimuksessa.

VTM Riikka Kotanen 20.400 € 3. vuosi
Perhekonfliktista (nais)yksilön itsemääräämisoikeuskysymykseksi? Parisuhdeväkivalta sosiaalisena ongelmana ja kriminaalipolitiikan kohteena Suomessa vuosina 1970-2008

YTM, tutkija Marika Kunnari 20.400 € 2. vuosi
Uudet suomalaiset kaivosyhteisöt – Sosiologinen vertailututkimus kaivosten toimintaympäristön muutoksesta ja toimijoiden valinnoista

FT Tiina Käkelä-Puumala 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Words’ Worth: Economical Discourse and Literary Representation in 19th and 20th Century Literature

Filosofian maisteri Maria Laakso 20.400 € 3. vuosi
Väitöskirja: Kirjallisuutta kahdelle lukijalle. Kaksoisyleisön rakentuminen ja lukijan puhuttelun strategiat Kari Hotakaisen teoksissa Lastenkirja, Ritva ja Satukirja

Tutkija, jatko-opiskelija Timo Laiho 20.400 € 2. vuosi
Havainnon ja ajan merkitys musiikkianalyysissa

FM Anne Laita 20.400 €
Metsien talouskäytön ja monimuotoisuuden suojelun yhdistäminen kustannustehokkaasti

VTM, tutkija Tuija Lattunen 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus Politics as a Struggle over Imagination: Art and/as Activism. Esteettistä muotoa käyttävän aktivismin haaste politiikan ja poliittisen toiminnan tutkimukselle.

Researcher Damien Lecarpentier 22.800 € post doc -tutkimus
Empowering Migrant Women: The claims and work of migrant women’s organisations in a comparative perspective (Finland, France and Great Britain)

FM, tohtorikoulutettava (Langnet) Mari Lehtinen 22.800 € post doc -tutkimus
Puheen prosodian ja nonverbaalin viestinnän poikkeavuudet suomen- ja ranskankielisillä Aspergerin syndroomasta kärsivillä henkilöillä

FT Samuli Lehtonen 22.800 € post doc -tutkimus
Ekologisen sopeutumisen merkitys Amazonian lajirikkauden selittäjänä

Tutkija Minna Leino 20.400 €
Vedenalainen Suomenlinna, historian kerrostumat meriarkeologisen tutkimuksen kohteena. Vedenalaisen kulttuurimaiseman muutoksen visualisointi ja tulkinta.

Ph.D Liping Liu 22.800 € post doc -tutkimus
Miocene Environmental Changes Inferred from the Mammalian Teeth Crown Type

Ph.D student Xinxin Liu 20.400 €
Microbial triazine degradation within the boreal region in Finland. Aim at obtaining information on the microbial remediation of groundwater resources contaminated by triazines.

FT, dosentti Tuija Liukkonen 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Konfliktien hallinta suurpetokantojen hoidossa – paikallinen, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen näkökulma

FM Karoliina Lummaa 20.400 € 3. vuosi
Väitöskirja: Lintujen konkretisoituminen 1970-luvun suomalaisessa runoudessa

FM, väitöskirjantekijä Outi Lähteenoja 20.400 € 2. vuosi
Amazonian soiden ekosysteemiekologiaa ja hiilidynamiikkaa käsittelevä väitöskirjatutkimus

FM Antti Malinen 20.400 € 2. vuosi
Julkisen vallan rajat ja roolit – Sosiaalihallinnon organisointi, muutos ja johtaminen 1917-1992

PhD Candidate Anthoula Malkopoulou 20.400 € 3. vuosi
Democracy, representation and liberty: Debating compulsory voting in Europe 1870-2000

PhD Francoise Martz 11.400 € post doc -tutkimus
Effect of the environment on the chemical composition of plant natural resources.

Tutkija Janne Mattila 20.400 € 2. vuosi
Onnellisuuden saavuttaminen 900-luvun arabialaisessa peripateettisessa ja ismailiittisessa filosofiassa

FM, YTM Riina Maukola 20.400 € 4. vuosi
Taiteilijamyytti 2000-luvun suomalaisen teatterin sankaritarrooleissa

Dr. Ekaterina Melnikova 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Accommodating an Alien Past: the Soviet Migrants at the Territory of the Former Finnish Karelia

FL Lea Meriläinen 20.400 € 2. vuosi
Suomalaisten englannin oppimista käsittelevä väitöskirjatyö

FM Kaarina Mononen 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla

FM Heta Mulari 20.400 € 3. vuosi
Kulttuurihistorian alan väitöskirja. Otsikko: Challenging the New Girl. Feminisms, Education and Consumerism in Swedish Youth Film 1995-2005.

Filosofian tohtori Petteri Muukkonen 22.800 € post doc -tutkimus
Post doc -tutkimus: Metsätuhojen alueelliset ja ajalliset muutokset muuttuvassa ympäristössä

VTM Elina Mäenpää 20.400 €
Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus liiton pysyvyyteen

FM, tutkija Sami Mörsky 10.200 €
Väitöskirjatyö – Otsonin ja ultraviolettisäteilyn vaikutukset suokasvillisuuteen ja suon metaanidynamiikkaan

FM Anu Niemi 20.400 € 3. vuosi
Ruokaa ja nälkää käsittelevät idiomit chan-buddhalaisissa teksteissä.

Filosofian maisteri Mervi Nieminen 20.400 € 2. vuosi
Maaperän nivelmatojen ekologia muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltoviljelyssä.

Filosofian Maisteri Alina Niskanen 20.400 €
MHC II -luokan geenien monimuotoisuus sudella (Canis lupus) ja koiralla (Canis familiaris)

FM Samu Nyström 20.400 € 3. vuosi
Pääkaupunki kriisissä – Helsingin ja helsinkiläisten selviytymisstrategiat 1914-1920

VTM James O’ Connor 20.400 € 3. vuosi
Väitöskirjatyö aiheesta universalismi ja moraalinen edistys käsitteinä maailmanpolitiikassa.

Jatko-opiskelija Pirkko Oinonen 20.400 €
Iän vaikutus kauneuskäsityksiin – mitkä tekijät vaikuttavat siihen, minkä ikäisiä ihmiskasvoja eri ikäiset arvioijat pitävät puoleensavetävimpinä

Filosofian Maisteri Jarkko Okkonen 20.400 € 2. vuosi
Pohjaveden kestävä käyttö ja pohjavedenotto muuttuvassa ympäristössä

Doctoral Student Loice Mildred Akinyi Omoro 20.400 €
Variation in soil properties as related to tree cover in the Taita Hills, Kenya: Implications for forest regeneration and water balance.

FM Veli-Matti Pakanen 20.400 € 3. vuosi
Uhanalaisten kahlaajalintupopulaatioiden elinkykyanalyysi: sukupuuttoriski, sukusiitostaakka ja elinympäristöjen hoito

FM Rea Peltola 20.400 € 3. vuosi
Väitöskirjatutkimus ”Irrealis alisteisessa lauseessa”

DKK, FM Anne-Maria Pennonen 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatyöhön, jonka aiheena Düsseldorfissa vuosina 1850-1880 opiskelleet ja työskennelleet suomalaiset ja norjalaiset taiteilijat

Dottore in scienze politiche Soile Pietikäinen 20.400 €
Sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutus suomenkielen kehitykseen ulkosuomalaisilla lapsilla: sosiologinen seurantatutkimus Lontoon suomalaisyhteisön lapsiperheistä

FM Sari Piippo 10.200 €
Väitöskirjatyön ”Niittykasvien sopeutuminen laidunnukseen ja kilpailuun sekä populaatioiden elinkyky” loppuunsaattaminen

YTT Pasi Pohjola 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Teknologian konstituutioteorian tutkimukseen

FM Pekka Posio 20.400 €
Subjektipronominin ei-pakollinen käyttö nollasubjektikielissä (esim. espanja, suomi ja portugali) ja siihen vaikuttavat semanttiset, pragmaattiset ja verbin argumenttirakenteeseen liittyvät tekijät.

Filosofian maisteri Simo Pulkkinen 20.400 €
Kulttuurisidonnainen todellisuus. Fenomenologinen tulkinta todellisuuskokemuksen kulttuurillisista ja yhteisöllisistä rakenteista

YTM Eeva Puumala 20.400 € 3. vuosi
Tilapäiselämää väliaikaistiloissa? Turvapaikkaa hakeneiden poliittisen subjektiviteetin rakentuminen kehollisissa dialogeissa

FM Nina Puurunen 20.400 € 3. vuosi
Saamelaisuus Kansallismuseossa. Saamelaisuutta kuvaavan aineiston kertyminen Kansallismuseon kokoelmiin sekä sen pohjalta tehdyt tulkinnat kansatieteellis-museologisesti tarkasteltuina.

Filosofian maisteri Miika Pölkki 20.400 € 4. vuosi
Runokielen kehitystä Japanin klassisessa kirjallisuudessa käsittelevä väitöskirjatyö

FT Juha Pöyry 22.800 € post doc -tutkimus
Ilmaston lämpenemisen vaikutukset Suomen yöperhosyhteisöjen koostumukseen ja monimuotoisuuteen.

FM, tutkija Mari Raami 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatyön ”Olga Berggolts and Autobiographical Writing in Soviet Literature” loppuunsaattamiseen.

Tutkija Elina Rahimova 18.700 € 2. vuosi
Päivölän pitojen runon suulliset toisinnot Venäjän Karjalasta: kalevalamittaisen kertomarunouden variaatio.

Filosofian tohtori Satu Ramula 9.500 € post doc -tutkimus
Tulokaskasvilajien tehokkaampi torjunta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet

FM, tohtorikoulutettava Tarja Rannisto 20.400 € 2. vuosi
Väitöstutkimus aiheesta: Kulttuurin heijastumat luonnon esteettisessä kohtaamisessa – kokemisen hermeneuttinen rakenne

Tutkija, VTM Jarkko Rasinkangas 15.300 € 2. vuosi
”Asumisen valinnat, sosiaalinen kestävyys ja erilaistuminen Turun kaupunkiseudulla” väitöskirjatyön loppuun saattamiseksi

FM Saara Ratilainen 20.400 € 2. vuosi
Neuvostoliittolaisia ja nykyvenäläisiä naistenlehtiä käsittelevä väitöskirjatyö

Valtiotieteiden maisteri Jemima Repo 20.400 €
Gender and the Declining Birth Rate in Japanese Politics

FM Arto Rintala 20.400 € 2. vuosi
Novellisti Cervantes ja todellisuuden muodonmuutokset. Tutkimus Miguel de Cervantes Saavedran novellikokoelmasta Novelas Ejemplares.

Filosofian maisteri, jatko-opiskelija Aapo Roselius 20.400 € 2. vuosi
Uhka ja reaktio. Suomen sisällissodan voittajapuolen muiston vaaliminen ensimmäisen tasavallan aikana.

FM Sirke Ruokokoski 20.400 € 4. vuosi
Lapset tilojen tekijöinä ja arkkitehtuurikasvatus. Väitöskirjatutkimuksen viimeistely

FT Hanna Ruutu 22.800 € post doc -tutkimus
Suomenruotsalainen modernismi ja Venäjä

VTT, tutkija Kimmo Saaristo 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Puhetta alkoholista: valistus, holhous ja uho.

DI Soile Saastamoinen 13.600 € 2. vuosi
Fosforin adsorptio- ja dispersio-ominaisuudet sekä kulkeutuminen suomalaisessa moreenimetsämaassa

Fil. maist. Paula Sankelo 20.400 €
Mapping inputs of plant biomarkers to glacial ice archives: A novel tool for palaeoclimatology

Valtiotieteiden maisteri Heikki Sarmaja 20.400 € 2. vuosi
Inhimillisyyden alkuperä – Edvard Westermarckin elämäntyötä käsittelevä väitöskirjahanke

YTM Jani Selin 20.400 € 3. vuosi
Huumeriippuvuuden hoidon historia Suomessa 1965-2005

Filosofian maisteri Ville Selonen 20.400 €
Suojavyöhykkeet ja varovainen metsänkäsittely: monimuotoisuushyödyt ja taloudelliset kustannukset.

Master of Arts (with distinction) Jaakko Seppälä 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjan ”Hollywood tulee Suomeen” työstämiseen vuonna 2009.

FM Outi Sihvonen 20.400 €
Vestan neitsyitten ja heidän sukujensa menestymisstrategiat 200-luvun Roomassa (Vestal virgins and familial strategies in the third century Rome)

FM Tarja Silfver 20.400 €
Rauduskoivun otsoni- ja hyönteistuhonkestävyys muuttuvassa ilmastossa

Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen koordinaattori Elina Sinkkonen 20.400 €
Comparative Perspectives on Modelling National Identity Construction in Chinese and Japanese Top Universities.

FM, Tohtorikoulutettava / tutkija Mikko Sipilä 10.200 €
Laboratoriokoita ilmakehän aerosolihiukkasten synnystä ja vastasyntyneiden klustereiden dynamiikasta hyödyntäen uusia ja ainutlaatuisia mittausmenetelmiä molekylaaristen klustereiden havaitsemiseen.

Filosofian maisteri Maija Helena Sirola 20.400 €
”-ine ja kaa-komitatiivi suomessa. Kielitypologinen ja areaalinen näkökulma.” Tutkimuksessa verrataan -ine-sijan ja puhekielisen kaa-komitatiivin käyttöä nykysuomessa.

VTM Mirka Smolej 20.400 € 2. vuosi
Väkivaltarikollisuutta, uutismediaa ja emootioita tarkastelevaan väitöskirjatutkimukseen

Filosofian maisteri, diplomi-insinööri, kauppatieteiden kandidaatti Jyri Soininen 20.400 €
Industrial Geographies of Cocaine (Kokaiinin teollisuusmaantiede)

Filosofian tohtori Riikka Sorjamaa 22.800 € post doc -tutkimus
Aerosoli-pilvi vuorovaikutukset: Mittaushavaintojen, mallisimulaatioiden ja satelliittihavaintojen vertailu

YTM Ville-Pekka Sorsa 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus suomalaisesta eläkerahastokapitalismista

Valtiotieteiden maisteri Marikki (Minna Sylvia) Stocchetti 20.400 €
Väitöskirjatutkimus: EU:n normatiivinen toimijuus kansainvälisessä kehityspolitiikassa: Kehitys- ja kauppapoliittisten päämäärien johdonmukaisuuden tarkastelua

Dr.; researcher Hugo Strandberg 22.800 € post doc -tutkimus
Self-knowledge and the self

VTM Milka Sunell 10.200 € 2. vuosi
Suomen ydinvoimapolitiikka

Kasvatustieteen maisteri Teemu Suorsa 20.400 € 2. vuosi
Kokemuksen käsite ja sen merkitys kasvatuspsykologian tutkimus- ja ammattikäytänteille

FM Risto Taipale 20.400 € 3. vuosi
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen hiilivetypäästöjen mittaaminen ajoittaisen näytteenoton kovarianssimenetelmällä (väitöskirjatyö)

FM Petri Talvitie 20.400 € 2. vuosi
Privatisoituva maanomistus – Isojako ja kruununtilojen perinnöksiostot Länsi-Uudellamaalla 1700-luvulla

FM Saija Tamminen-Parre 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjani käsittelee suomalaisten kielellisiä asenteita. Tutkin, miten suomalaiset suhtautuvat englannista tulleisiin tuontisanoihin ja niiden käyttöön.

Tutkija Timo J. Tuikka 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
”Ystäviä, vihollisia ja reaalipolitiikkaa”. Kaarlo Hillilä Suomen historian taustalla ja eturivissä sisällissodasta Urho Kekkosen vallan vakiintumiseen

FL, tutkija Sanna Turoma 22.800 € post doc -tutkimus
Representations of Empire and Geographical Space in Late Soviet Russian Culture

FM, tohtorikoulutettava Arja Turunen 20.400 € 2. vuosi
Housujen käyttöönotto naisten pukeutumisessa Suomessa

FM, tohtorikouluttettava Olli Tapio Turunen 20.400 €
Aineeton varallisuus: Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman edeltäjät saksalaisessa historiallisessa kansantaloustieteessä

Fil. lis. Helena Tyrväinen 15.300 € 3. vuosi
Säveltäjä, akateemikko Uuno Klamia koskevan musiikkitieteellisen väitöskirjan loppuunsaattamiseen (Kohti Kalevala-sarjaa – Identiteetti, eklektismi ja Ranskan jälki Uuno Klamin tuotannossa)

YTM Sari Ung 20.400 € 2. vuosi
Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta bio- ja geeniteknologiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön

VTM Maija Urponen 20.400 € 3. vuosi
Ylirajaisen rakkauden kammo ja kaipaus. Kertomuksia kansainvälisen Suomen alkuperästä.

VTM, sosiaalipsykologian jatko-opiskelija Sirkku Varjonen 20.400 €
Maahanmuuttajien elämä ja akkulturaatio Suomessa

Valt.tri; historiantutkija, dosentti Erkki Vasara 22.800 € post doc -tutkimus
Presidentti Lauri Kristian Relanderin valtiomieselämäkerta. Käsiteltävänä koko hänen elämänsä ja uransa; pääpaino presidenttivuosissa.

FM Seppo Vepsäläinen 20.400 € 2. vuosi
Virolaisten mielipiteet, kansainvälinen yhteistyö ja vastarinta toisessa maailmansodassa

FM, tutkija Mika Vestenius 20.400 €
Luonnon hiilivetypäästöjen (mono- ja seskviterpeenit) vaikutus taustailmaan.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mirja Vihersalo 20.400 €
Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n ilmastopolitiikkaa ympäristökansalaisuuden näkökulmasta ja selvitetään, minkälaista ilmastokansalaisuutta EU:n ilmastopolitiikka rakentaa.

VTM Mikko J. Virtanen 20.400 € 2. vuosi
Väitöskirjatyö: Eettisistä julkilausumista käypähoitosuosituksiin ja hoitokäytäntöihin – Eettisten neuvottelukuntien toiminta osana nykylääketiedettä

FT Pirjo Kristiina Virtanen 22.800 € post doc -tutkimus
Multidimensional tradition, embodied alterity and indigenous youth in Amazonia. (=Monidimensionaalinen perinne, vaihteleva kehollisuus ja Amazonian alkuperäiskansojen nuoret)

Filosofian tohtori Marina Vituhnovskaja-Kauppala 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Venäjän mustasotnialaiset Suomen oikeuden edessä. Kadettikansanedustaja Mihail Hertzensteinin murhajuttu suomalais-venäläisten suhteiden peilissä 1906-1911

Filosofian tohtori Susanna Välimäki 22.800 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Post doc -tutkimus 2. vuosi: Queer sounds and postmodern aesthetics: Musical constructions of queer identity in contemporary audiovisual culture

Yhteiskuntatieteiden maisteri / Scientist Stefan Walter 20.400 € 2. vuosi
Structural conditions for sustainable resource management in Northern Europe: understanding the roles of complexity, control and evolution in governing resource use

Filosofian maisteri Katja Weiland 20.400 €
Uuden polven pappisperheen elämäntapa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun

VTM, tutkimuksen aikana VTT Katja Yesilova 22.800 € post doc -tutkimus
Working mother / Day-Care child. The problem of working mother and day-care of the children in post 60s Finnish society. Post doc-study in sociology

YTM Anu zu Dohna 20.400 € 3. vuosi
Tulevat äidit ja sikiödiagnostiikka, väitöskirjatutkimus

Yksi hakija, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Master of Music Antti Auvinen 20.400 €
Musiikillisen suunnan kokemuksen kerroksellinen hahmottuminen sävelteoksessa polyrytmiikan keinoin

Valokuvataiteilija Marjaana Kella 20.400 € 2. vuosi
”Miten valokuva on?” Valokuvan kuvaluonnetta käsittelevä tekijälähtöinen tutkimus

Yrittäjä, pianonsoiton opettaja Teemu Kide 20.400 € 2. vuosi
Vuorovaikutteinen improvisaatio osana pianonsoiton opiskelua

Tanssitaiteilija Jaana Klevering 20.400 €
Improvisaatio, intuitio, resistanssi. Tanssin tekeminen ja esittäminen ruumiillisen toimijuuden ja subjektiuden prosesseina.

FM, ohjaaja Tuija Kokkonen 20.400 € 2. vuosi
Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta.

Taiteen maisteri Pekka Niskanen 20.400 €
Medioituneet tilat identiteettipolitiikan rakentajana

Musiikin maisteri Outi Pulkkinen 20.400 €
Taiteelliseen tohtorintutkintoon ”Sileän tilan laulu”

Kuvataiteen maisteri Markus Rissanen 20.400 €
Rakennetut kuvat. Taiteellinen mielikuvitus ja tieteellinen visualisointi.

FM, väitellyt Markus Ahola 40.000 €
Hallintopäätösten, lainsäädännön ja muiden maankäyttöä rajoittavien tekijöiden vaikutus ihmistoiminnan ympäristövaikutuksiin

Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä 21.700 €
Maahanmuuttajien muuttoprosessit Suomen sisäisessä muutossa

Professori Päivi Lappalainen 50.600 €
Sairauden kulttuuriset merkitykset ja modernisoituva Suomi tarkastelee suomalaisen kulttuurin moninaisia tapoja jäsentää sairautta 1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun modernisoituvassa Suomessa

Professori Pekka Niemelä 19.000 €
Ilmastonmuutoksen vaikutus subarktiseen perhosyhteisöön.

Poga Language Survival Network 43.309 €
Tutkimusverkoston ja seminaarisarjan ”Equally Diverse: Comparing language and culture minorities in the Russian Federation and the European Union” järjestäminen ja koordinointi

Assistentti Mia Raitaniemi 1.400 €
Keskusteluntutkimuksen päivät 2009. Suomen keskusteluntutkijoiden vuosittainen seminaari.

PhD Koen Stapelbroek 2.114 €
Transnational Organisations: The Case of Economic and Patriotic Societies, 1700-1850. Kansainvälisen seminaarin järjestäminen

Tri Henrik Stenius 19.300 €
”NORDIC OPENNESS”: Opportunities and limits of a consensual political culture

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 30.000 €
Moninainen Suomi – henkilöhistoriallisen tutkimuksen haasteet ja Suomen kansallisbiografia

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 5.000 €
Ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden kääntäjien työpaja Rodoksen kansainvälisessä kirjailija- ja kääntäjäkeskuksessa 14.-21.5.2009

FT, dosentti, yliassistentti Kari Taulavuori 30.000 €
Tutkitaan sekä kokeellisesti että mallintamalla puulajien sopeutumista pohjoiseen valoilmastoon jäljittelemällä kasvillisuusvyöhykkeiden siirtymistä.

Akatemiatutkija, VTT Sirpa Tenhunen 3.800 €
Pohjoismaisen Eteleä-Aasian tutkimuskonferenssin järjestäminen Helsingissä toukokussa 2010

Tieteen päivät 10.000 €
Vuoden 2009 Tieteen päivät Helsingissä 7.1.-11.1.2009, pääteemana ”Evoluutio”.

FT / dosentti Kari Uotila 17.400 €
Mynämäen Saaren kartanon arkeologiset tutkimukset v. 2009

The Westermarck Society ry 4.060 €
Ulkomaisten esitelmöijien kutsuminen sosiologipäiville Helsingissä 20-21.3.2009.

Agricola-Suomen historiaverkko 30.000 €
Agricola – Suomen historiaverkko portaalin ylläpito ja kehitystyö 2009-2011

European University at St. Petersburg 86.960 €
MA in Russian and Eurasian Studies for Finnish students: one-year study program at the European University at St. Petersburg, Russia. Ks. Kone Foundation Scholarships for EUSP.

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 70.000 € 6.vuosi
Baltian maista ja Venäjältä tulevien humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkijoiden vierailujen rahoittaminen tutkijakollegiumissa. Ks. Kone Foundation Fellows.

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 50.000 €
Erik Allardt -stipendi

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 750.000 €
Koneen Säätiön nimikkotutkija

Kansalliskirjasto 91.000 €
Suomen kirjallisen kulttuurin keskiaikaiset juuret -verkkoteos

Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy 20.000 €
Näytelmäkulman suomalaisten näytelmien vienti ulkomaille

Taidesäätiö Pro Arte 50.000 €
Taidesäätiö Pro Arten vuoden 2009 IHME-projekti, joka on brittiläisen kuvanveistäjä Antony Gormleyn teos Savi ja kollektiivinen keho.

Fil. kand. Jaakko Yli-Paavola 5.000 €
Aleksis Kiven Seuran 70-vuotishistoriikin laatiminen Kiven syntymän 175-vuotispäiväksi 10.10.2009 julkaistavaan häntä ja hänen tuotantoaan käsittelevään Seuran albumiin Tulinuija.

 

Myönnetty 27.6.2008

Professori Bo Stråth 37.000 €
Conceptual history and global translations: The Euro-Asian and African Semantics of the Social and the Economic

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen