FT Mats Granskog 3 000€
Matka-apuraha kansainvälisen polaarivuoden Circum Polar Flaw lead study (CFL) tutkimushankkeeseen osallistumiseen Pohjoisella Jäämerellä.

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 70 000€ 5. vuosi
Baltian maista ja Venäjältä tulevien humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkijoiden vierailujen rahoittaminen tutkijakollegiumissa. Ks. Kone Foundation Fellows

Kirjallisuudentutkijain Seura 4 000€
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen 1/2008 toimittamiseen ja painatukseen.

FT, professori Atte Korhola 3 000€
Workshop: Pitkien ympäristöhavaintosarjojen tieteellinen analyysi.

FL Seija Niemi 1 000€
Matka-apuraha: Konferenssimatka ASEH (American Society for Environmental History) Meeting 2008, Boise, Idaho, March 12 – 16, 2008.

Nälkäteatteri Yhdistys ry 10 000€
Nälkäteatterin Kilpi & Kivi -esityssarjan toteuttamiseen Volter Kilpi -kirjallisuustapahtumaan Kustavissa 17.-22.7.2008.

Näytelmäkulma 20 000€ 2. vuosi
Näytelmäkulman suomalaisten näytelmien vienti ulkomaille.

FT, dosentti Tutta Palin 2 000€
Osallistuminen ja sessioesitelmä taidehistorian maailmankongressissa Crossing Cultures: Conflict, Migration, Convergence Melbournen yliopistossa Australiassa 13.-18.1.2008.

FM Hannele Peltonen 2 000€
Väitöskirjatyöhön liittyvä vierailu Pekingin Selkärankaispaleontologian instituuttiin.

 

KONEEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 22.1.2007 MYÖNNETYT APURAHAT:

Vuoden 2006 määrärahoista myönnettiin:

FT Georg Haggrén Post doc -apuraha 10 800 €
Mietoisten Saari – Rakennushistoria ja kartanotalous 1500-luvun puolivälistä 1700-luvun alkuun

KM Riitta Koskinen 6 400 €
Mietoisten Saaren kartanon rakennushistorian tutkimiseen, joka liittyy väitöstutkimukseen (Christoffer Friedrich
Schröderin rokokookartano, kiinteä ja irtain sisustus tapakulttuurin ilmentäjinä)

FM Jyrki Lehtinen 6 400 €
Mietoisten Saaren kartanon maisemahistorialliseen tutkimukseen paikkatietomenetelmiä apuna käyttäen

FM Irma Tuulikki Lounatvuori 6 400 €
Saaren everstin virkatalon rakennushistoria

FT Kari Uotila Post doc -apuraha 10 800 €
Saaren kartanon varhaishistorian arkeologiseen tutkimukseen v. 2007.

Vuoden 2007 määrärahoista myönnettiin:

FM Anu Lahtinen Post doc -apuraha 10 800 €
Saaren kartano aateliston ja kuningashuoneen valtapyrintöjen näyttämönä keskiajan ja uuden ajan alun taitteessa.