VTT, dosentti Martti Ahti 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2 Vuosi
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1917-1944.

FL Inkeri Ahvenisto 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Tehtaan ja yhteisyyden suhteet Verlan tehdasyhdyskunnassa, väitöskirjatyö

FM Sani Alatalo 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjan kirjoittaminen alan kirjallisuudessa esiintyvistä Pohjois-Euraasian kielikuntien välisistä sana- ja kielioppivertailuista

Tutkija Yagut Allahverdiyeva 21 600 € Post doc-tutkimus
Yhteyttämisen ja toksiinituotannon välinen interaktiivinen suhde syanobakteereilla

FM Eine Alt 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: Kulttuuristen merkitysten ja identiteettien tuottaminen koulujen juhlissa Venäjällä

FT Valtteri Arstila 21 600 € Post doc-tutkimus
Filosofisten havaintoteorioiden yhteensovittaminen tajunnantutkimuksen kanssa

Dr.phil. Angela Bartens 21 600 € Post doc-tutkimus
Nicaraguan kreolin kuvaus

FM Sophie Capdeville 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Saamen kirjahistoria Suomessa -väitökirjan toteuttamiseen

VTM Laura Ekholm 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Juutalaisyhteisön yhteiskunnallisen aseman muuttuminen Helsingissä 1870-1970 (työnimi), väitöskirjatutkimus.

VTM Matti Eräsaari 19 200 €
Raha- ja vaihtotalous Fidzillä paikkaan sidottuina järjestelminä

FM Jussi Eronen 21 600 € Post doc-tutkimus
Kasvinsyöjänisäkkäiden yhdistäminen ilmastomallinnukseen menneisyyden ilmaston prosessien ymmärtämiseksi 23-2
miljoonaa vuotta sitten

Magister Artium Malte Gasche 19 200 €
Väitöskirjani: SS-Ahnenerbes Germanischer Wissenschaftseinsatz i Nord- och Nordvästeuropa, 1942-1945.

Dr Phillip Gienapp 21 600 € Post doc-tutkimus
Understanding evolutionary processes in small and fragmented populations

FM Malin Grahn 19 200 €
Filosofinen väitöskirjatutkimus minuudesta ja filosofisesta tiedosta

FM Saara Hacklin 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Väitöskirjatutkimus: ”Näkemisen filosofia: kuvataiteen fenomenologia ja sen rajat”

VTM Heidi Haggren 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Sosiaalisten sitoumusten ja kollektiivisen edunvalvonnan väliset jännitteet. Sairaanhoitajien edunvalvonta toisen maailmansodan jälkeen

FM Heli Harsunen 9 600 €
Väitöskirjatutkimus ”On Metaphors in Sports Media Discourse”

FT Samuli Helama 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2 Vuosi
Uhanalainen jokihelmisimpukka ja ilmastonmuutos

FT Heidi Hellén 21 600 € Post doc-tutkimus
PTR-MS mittausten kehitys sekundääristen orgaanisten aerosolien tutkimiseksi

FM Mikko Helminen 19 200 €
Karismaattinen liike Etiopian Mekane Yesus-kirkossa. Globaalin uskonnon sosiokulttuuriset vaikutukset.

FL, PsM Jarmo Herkman 6 400 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Metaforien ymmärtäminen ja asiantuntijuus. Kielen psykologian alaan liittyvä kokeellinen tutkimus; artikkeleista koostuva
väitöskirjatyö.

FM, kääntäjä Minna Hjort 6 400 €
Kaunokirjallisen käännös- ja alkuperäissuomen kirosanat sekä kirosanojen käännösstrategiat yhdysvaltalaisen
nykykirjallisuuden suomentamisessa

FL, tutkija Tuomas Huttunen 19 200 €
Kirjailija Amitav Ghoshin tuotantoa tarkasteleva väitöskirja

FM Tiina Hyytiäinen 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Väitöskirjatutkimus Naiset tantrassa. Tiibettiläisten naisten kansanomainen uskonnollisuus Amdo Qinghain maakunnassa
Kiinassa.

FM Oona Ilmolahti 9 600 €
Väitöskirjatyöhön ”Isänmaan toivot Kansakoulunopettajien ja työväenyhteisön vuorovaikutus Helsingin Sörnäisissä 1918–1939”

PhD Juha-Pekka Jokela 21 600 € Post doc-tutkimus
Europeanisation of Foreign Policy: Post Doctoral Research Project

HT Ari Jokinen 21 600 € Post doc-tutkimus
Yhteistoiminnallisen luonnonsuojelun ekososiaalinen perusta

FM Santeri Junttila 19 200 €
Väitöskirja aiheesta Uralilaisten kielten balttilaisperäinen sanasto

Apurahansaaja ei halua nimeään julki 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
väitöskirjatutkimus ”Eutanasiaan suhtautumisen kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa”

MA (Master of Arts) Pietari Kääpä 19 200 €
Väitöskirjatutkimus aiheesta ”The national and beyond: the globalisation of national culture in the films of Aki and Mika
Kaurismäki”

VTM Nina Kahma 19 200 €
Keskiluokan maku ja elämäntyyli

FM Kirsi Kallioniemi-Holmberg 19 200 €
Naisten verkostot myöhäiskeskiajan hyväntekeväisyydessä. Katariina Sienalainen (1347-1380) ja Francesca Roomalainen
(1384-1440)

YTM Heli Kantola 19 200 €
Väitöskirjatutkimuksen ”Vakavaan sairauteen sairastumisen merkitys elämänkulussa ja sosiaalityön rooli -esimerkkinä
SLE-” täysipäiväiseen tekoon

Tutkija Alexey Karetnikov 9 600 €
Role of the non-translated regions of Blackcurrant reversion nepovirus: host-parasite interactions at the molecular level

FM Maarit Karonen 21 600 € Post doc-tutkimus
Koivun lehtien polymeeriset proantosyanidiinit: keskimääräisen polymeroitumisasteen määrittäminen ja merkitys

FM Mervi Kasanen 19 200 €
Väitöskirjatyö:”Metsänomistajien valinnat metsänhoidossa”

FT Anne Kasurinen 21 600 € Post doc-tutkimus
Kohotetun UV-B säteilyn vaikutukset pohjoisen suon pieneliöstöön.

VTM Kati Kataja 19 200 €
Lastensuojeluasiakkaiden sosiaaliset verkostot
– Miten lastensuojelulasten sosiaaliset verkostot ja lastensuojeluongelmien kasvu ovat yhteydessä toisiinsa?

FT Leena Kaunonen 10 800 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 3 Vuosi
Post doc -tutkimukseen Paikka, ympäristö ja avaruus Antti Hyryn teoksissa

FM Marianna Keisalo-Galvan 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjatutkimus The Chapayeka Sacred Clown: A Yaqui Focus on Change, Continuity, and Meaning

FM Jukka Kekäläinen 19 200 €
Visuaaliset signaalit uhanalaisten nieriäkantojen parinvalinnassa

HM Anu Kerkkänen 19 200 €
Valtion toimintatavat ja -mahdollisuudet kansainvälisten ympäristöongelmien hallinnassa. Ilmastopolitiikan muotoutuminen ja
toimeenpano Suomessa.

MSc Markus Ketola 9 600 €
Tohtorin tutkintoon tähtäävät opinnot yhteiskuntatieteessä (MPhil/PhD in Social Policy)

MSc (29.9.06 alkaen) Elina Kilpi 19 200 €
Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutus ja koulutehokkuus integroitumisen edistäjänä

FM Sanna-Ilaria Kittelä 19 200 €
Rauhanaate kreikkalaisessa tragediassa. Euripideen näytelmä Troijan naiset 415 eaa.-2006 jaa

FM Sanna-Maria Kivimäki 19 200 €
Metsästäjä-keräilijäyhteisöjen rakennetta ja liikkuvuuden astetta Kymijokilaaksossa ja eteläisellä Saimaalla 4500-3500
calBC käsittelevä väitöskirjatyö

FM Pia Koivunen 19 200 €
Väitöskirjatyö: Kansainväliset nuorisofestivaalit kylmän sodan kulttuurin ja maailmakuvan rakentamisen ja rakentumisen
paikkoina 1947 – 1973.

FM Marjo Kolehmainen 19 200 €
Poliittista huumoria käsittelevään mediakulttuurin väitöskirjatyöhön

FM Johanna Konttori 12 800 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjatutkimus, joka käsittelee uskonnon ja valtion välistä suhdetta, islamia sekä kansallista identiteettiä Ranskassa

YTM Anna Kontula 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Väitöskirjatutkimukseen siitä, miksi Suomessa päädytään prostituutioon

FT Eva Korsisaari 21 600 € Post doc-tutkimus
Rakkaus, aistimellisuus ja transsendentaalisuus

FL Kimmo Korteniemi 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Väitöskirjatutkimus työotsikolla Jalot villit: Paul Shepard (1925-1996), primitivismin traditio ja kiista primitiivisen
luontosuhteen esikuvallisuudesta

VTM Riikka Kotanen 19 200 €
Väitöstutkimukseen: ”Perhekonfliktista (nais)yksilön itsemääräämisoikeuskysymykseksi? Parisuhdeväkivallan rakentuminen
sosiaaliseksi ongelmaksi Suomessa vuosina 1970–2005”

PhD – Cand.Phil. Natalia Kukarenko 7 200 € Post doc-tutkimus
Russian Women on the Move: Communities, Identities and Agency in Russia

VTM Jussi Kulonpalo 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: ”New Modes of Urban Governance in Cities” Development Strategies: 21st Century Urban
Regeneration Projects In Helsinki and Paris.

FM Mirja Kuurola 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirja Karibian alueen siirtomaamenneisyyden kuvaamisesta 1900-luvun isobritannialaisessa kirjallisuudessa

FT Ritva Kylli 21 600 € Post doc-tutkimus
Saamelaisten kirkkohistoriaa käsittelevään post doctoral -tutkimukseen

FM Maria Laakso 19 200 €
Kirjallisuutta kahdelle lukijalle. Kaksoisyleisön rakentuminen ja lukijan puhuttelun strategiat Kari Hotakaisen teoksissa
Lastenkirja, Ritva ja Satukirja

FM Marja Lahelma 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: ”Depicting the Self. Nordic Fin-de-siècle Self-Portraits”

FM Sirkku Laimio 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjatutkimus koskien mentaalista representaatiota

FM, BPhil Maria Lasonen-Aarnio 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Väitöskirjatyön loppuunsaattaminen Oxfordin yliopistossa

YTM Emmi Lattu 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
väitöskirjaan naisten tekemästä väkivallasta Suomessa

FT Pauliina Latvala 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2 Vuosi
Politiikkaa ja valtapeliä. Muistitietoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen vaiheista Suomessa

FM Inkeri Lehtimaja 19 200 €
Oppilaiden käyttämät puheen kohdistamisen keinot suomi toisena kielenä -luokassa

VTT, E.MA. Miko Lempinen 21 600 € Post doc-tutkimus
Ihmisoikeudet Suomen ulkopolitiikassa: Tutkimus Suomen harjoittaman ihmisoikeuspolitiikan aloitteellisuudesta,
edistyksellisyydestä ja johdonmukaisuudesta

FM Heli Maijanen 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Vaitoskirjatutkimus: Ihmisen pituuden ja ruumiin mittasuhteiden rekonstruktio luuston mittojen perusteella

FM Maria Mäkelä 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjatyö kertomuksen teorian alalla; aiheena tajunnankuvauksen kerronnalliset keinot ja
romanttisen koodin käyttö feminiinisen mielen esittämisessä länsimaisessa modernissa proosakirjallisuudessa.

MA Anthoula Malkopoulou 19 200 €
An Obligation to Vote? Contextualizing the Concepts of Liberty and Political Participation

VTT Iivi Masso 21 600 € Post doc-tutkimus
Democracy after Deconstruction. Poliittisen filosofian post-doc tutkimus.

FM, YTM Riina Maukola 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Suomalaisen teatterin sankarittaret: suurnaismyytit ja -identiteetit 2000-luvun alussa

VTM, tutkija Mianna Meskus 19 200 €
Väitöskirjatyö ”Väestövaarasta yksilöriskiin. Kansalaiset, geenitieto ja perimän politiikka Suomessa 1950-luvulta
nykypäivään.”

FM, tutkija Lalli Metsola 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Valtion ja kansalaisuuden muotoutuminen Namibiassa entisten sissien, sotilaiden ja maanpakolaisten ”reintegroinnin”
valossa.

FM Katja-Maria Miettunen 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja: Historiakuvan muotoutuminen ja merkitys. Muistikuvia, mielikuvia ja kuvitelmia
suomalaisesta kuusikymmentäluvusta.

Jatko-opiskelija Galina Misharina 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Komilaiset itkuvirret: tekstuaaliset ja kontekstualiset suhteet. Väitöskirjatyö

FM 2005 Heta Mulari 19 200 €
Kulttuurihistorian alan väitökirja. Otsikkoluonnos: Youth Film as a Social Technology and Meaning Maker. The
Construction of Girlhoods in Swedish Youth Film 1995-2005.

FM Anu Niemi 19 200 €
Väitöskirjatutkimukseen kiinalaisen sanonnan alkuperästä

PM (Pol. Mag.) Patrik Nordin 19 200 €
PhD -thesis on The Role of Pan-European Trade Unions and Employer Confederations in Shaping the Industrial Relations
in Europe.

FM Samu Nyström 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjatutkimus: ”Pääkaupunki kriisissä – Helsingin ja helsinkiläisten selviytymisstrategiat 1914 – 1920”

VTM James O´ Connor 19 200 €
Valtiotieteen alaan kuuluva väitöskirjatyö ”Universalismi, hierarkia ja maailmanjärjestyksen legitimiteetti”

FT, VTM Pia Olsson 21 600 € Post doc-tutkimus
Naisen asema sodanjälkeisessä Suomessa

FT, dosentti Tiina Onikki-Rantajääskö 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2 Vuosi
Merkitysnäkemyksen pitkät linjat fennistiikassa

FM Veli-Matti Pakanen 19 200 €
Uhanalaisten kahlaajalintupopulaatioiden elinkykyanalyysi: sukupuuttoriski, sukusiitostaakka ja elinympäristöjen hoito

FM Rea Peltola 19 200 €
Väitöskirjatutkimus ”Alisteisen lauseen verbin tempus ja modus suomessa ja ranskassa”

FL Milla Peltonen 9 600 €
Hannu Salaman jälkirealistista romaania käsittelevän väitöskirjatyön loppuun saattamiseen

FM Tuukka Perhoniemi 19 200 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Measures of Space in Modern Lifeworld: A Phenomenological Study, väitöskirjatutkimus

YTM Henna Pirskanen 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Sosiologian väitöskirjatutkimukseen ”Alkoholi, isyys ja valta. Poikien kokemukset runsaasti alkoholia käyttäneiden isien
isyydestä ja mieheydestä.”

FM Miika Pölkki 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Japanin klassisen kirjallisuuden runokielen kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön

YTM Reeta Pöyhtäri 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
äitöskirjaan Etniset identiteetit, ryhmät ja hierarkiat suomalaisissa ja alankomaalaisissa aikakauslehdissä.

FM Merja Pulkkanen 19 200 €
Järvien jäänalaisen kevätkierron mekanismit. Väitöskirjatyö

YTM Eeva Puumala 19 200 €
Tilapäiselämää väliaikaistiloissa? Turvapaikanhakijoiden ja kansalaisten poliittisen subjektiviteetin rakentuminen kehollisessa
dialogissa suhteessa toisiinsa ja maailmaan.

FM Nina Puurunen 19 200 €
Saamelaisuus Kansallismuseossa. Saamelaisuutta kuvaavan aineiston kertyminen Kansallismuseon kokoelmiin sekä sen
pohjalta tehdyt tulkinnat kansatieteellis-museologisesti tarkasteltuina.

FM Mari Raami 19 200 €
Väitöskirjan ”Olga Berggolts and Autobiographical Writing in Soviet Literature” valmisteluun Helsigin ja Oxfordin
yliopistoissa

VTM, tutkija Jarkko Rasinkangas 19 200 €
Asumisen valinnat, sosiaalinen kestävyys ja erilaistuminen Turun kaupunkiseudulla – Väitöskirjatyö, jonka loppuun
saattamiseen haen tutkijastipendiä

FT Johanna Riikonen 21 600 € Post doc-tutkimus
Koivun ja haavan sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon pohjoisella ilmastovyöhykkeellä

YTL Jussi Ronkainen 9 600 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirja ”Kaksoiskansalaiset Suomen kansalaisina”

FM Heli Routti 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Ympäristömyrkkyjen vaikutukset ja kertyminen Itämeren ja arktisten alueiden norppiin; väitöskirja

FM Sirke Ruokokoski 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjatyö: Lasten ja nuorten tilankäyttö sekä suhtautuminen erilaisiin tiloihin

FT, dosentti Helena Ruotsala 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2 Vuosi
Paikka ja raja monikulttuurisella alueella

VTT Tauno Saarela 21 600 € Post doc-tutkimus
Otto Ville Kuusinen vuosina 1918-1940

YTM Kari Saari 9 600 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa: Joukkotilanteet ja niihin liittyvä poliisitoiminta suomalaisten poliisien näkökulmasta
tarkasteltuna

FT, mvs. prof. Kirsi Saarikangas 21 600 €
Luonnon, maiseman ja sukupuolen esittäminen ja aistiminen

VTM Arttu Saarinen 19 200 €
Väitöskirjatyö: Lääkärit ja lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa – Mielipiteet, intressit ja
vaikuttaminen

FT, dosentti Kirsi Salonen 21 600 € Post doc-tutkimus
Vatikaanin arkistossa säilytettävän Sacra Romana Rota-tuomioistuimen arkistossa olevien aikaisemmin tuntemattomien
Suomea koskevien keskiaikaisten asiakirjojen kartoittaminen ja analysointi

FT Raija Sarasti-Wilenius 21 600 € Post doc-tutkimus
Kirje, kieli, perhe ja yhteiskunta. Filologis-sosiaalihistoriallinen tutkimus Gyldenstolpe-perheen (1660-1708) kirjeenvaihdosta

YTM Erika Säynässalo 9 600 €
Väitöskirjahanke. Otsikko: ”Complex Mechanisms of Stong state. Approaching the political decision-making of nuclear
policy in Finland from comparative perspective”

FM Nora Schuurman 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirja aiheesta Hevosten pito ja hevosen hyvinvointi

YTM Jani Selin 19 200 €
Huumeriippuvuuden hoidon historiaa Suomessa 1965-2005 käsittelevään väitöskirjatyöhön

Diplomi-insinööri Arja Selin 19 200 €
Automaattista linnunäänianalyysiä käsittelevä väitöskirjatyö

FT Otto Seppälä 21 600 € Post doc-tutkimus
Ympäristöstressin vaikutus lois-isäntäsuhteiden ekologiaan ja evoluutioon

MA Jaakko Seppälä 19 200 €
Hollywood Suomessa: Suomalaisen itsenäisyydenajan elokuvakulttuurin suhtautuminen amerikkalaisten elokuvien ylivallan
kasvuun

FM, tutkija Katriina Siivonen 16 000 € Jatkoapuraha 3 Vuosi
Kansatieteen väitöskirja aiheesta Identiteetti, alueellisuus ja etnisyys Varsinais-Suomen saaristossa

VTM Mirka Smolej 19 200 €
Rikollisuutta uutismediassa, peloissa ja yleisötulkinnoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön

PhD Anna Solin 21 600 € Post doc-tutkimus
Globaalit tekstivirrat: tutkimus tuontigenren kotouttamisesta

TkL Jaana Sorvari 4 800 €
Pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi- ja riskinhallinta-menettelyjen kehittämiseen liittyvän väitöskirjatyön
loppuunsaattamiseen

TM, tutkija Jenni Spännäri 9 600 €
Tutkimus tarkastelee ikääntyneenä elämistä ikäihmisten kirjoittamien uskonnollisten tekstien kautta.

FM Eila Stepanova 19 200 €
Väitöskirja: Murheet itkuhun upotan. Seesjärven karjalaiset itkuvirret

Ph.D. / lehtori Katri Suhonen 21 600 € Post doc-tutkimus
Talvi-metaforan funktiot Kanadan ranskankielisessä kirjallisuudessa

FT Janne Sundell 21 600 € Post doc-tutkimus
Karhun (Ursus arctos) käyttäytyminen ihmiskohtaamisissa

FM Risto Taipale 19 200 €
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen hiilivetypäästöjen mittaaminen ajoittaisen näytteenoton kovarianssimenetelmällä
(väitöskirjatyö)

PsL Jari Takatalo 19 200 €
Väitöskirjatyö aiheesta:”Psychology of the Digital Gaming”

VTM, MA Elisa Tarnaala 19 200 €
Tutkijastipendi väitöskirjatyön loppuunsaattamiseksi.Tutkimusaihe: Demokraattinen ja autoritäärinen poliittinen
vakauttaminen sotienvälisen ajan Suomessa, Tsekkoslovakiassa, Unkarissa ja Virossa.

Ph.D / FT Robert Thomson 21 600 € Post doc-tutkimus
Predator-prey interactions in anthropogenic environments: studying the additive impact of forest loss and predators on prey

FM, tutkija Tero Toivanen 21 600 € Post doc-tutkimus
Metsien ennallistamisen merkitys lahopuusta riippuvaisille eliöille: ennallistamisen pitkäaikaisvaikutukset ja tuotetun resurssin laadun merkitys

FT Tuija Tuhkanen 10 800 € Post doc-tutkimus
Henrik Flemingin (1584-1650) kirkolliset lahjoitukset ja niiden välittämä lahjoittajan eetos.

FT Ulla Tuomarla 21 600 € Post doc-tutkimus
Luottamuksellisen diskurssin tunnuspiirteitä etsimässä. Luottamuksellisuuden käsite ja sen kielellinen ilmeneminen
yksityisluonteisessa tekstiaineistossa.

OTT, FM Kaius Tuori 21 600 € Post doc-tutkimus
Oikeuden juuret: primitiivisen oikeuden historia 1800-1930

FL Helena Tyrväinen 9 600 €
Musiikkitieteellisen väitöskirjan ”Kohti Kalevala-sarjaa — Identiteetti, eklektismi jaRanskan jälki Uuno Klamin musiikissa”
loppuunsaattamiseen

VTM Maija Urponen 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: Yli kaikkien rajojen? Tutkimus sukupuolesta, kansallisuudesta ja kansainvälisistä parisuhteista
Suomessa 1950-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen

YTM Eeva Urrio 19 200 €
Naistutkimuksen alaan kuuluva, feminististä teoriaa ja filosofiaa käsittelevä väitöskirjatyö ”Elizabeth Grosz’s Feminist
Philosophy of Difference and Change”.

VTM Tiina Valkendorff 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Tutkimukseen itse aiheutetuista sairauksista ja sairauksien yhteiskunnallis-kulttuurisesta suhteesta

FT Eeva-Riikka Vehniäinen 21 600 € Post doc-tutkimus
Kalanpoikasten herkkyys UV-säteilylle – UV-säteilyn ja valoindusoituvan toksisuuden mekanismit Pohjolan kaloissa

DI (Tutkija) Niina Vieno 9 600 €
Lääkeaineet Suomen jätevesissä ja pintavesissä sekä niiden poistuminen juomavedenkäsittelyssä.

FM Maarit Viljakainen 19 200 €
Perinteentutkimuksen alaan kuuluva lisensiaattitutkimus/väitöskirja suomalaisten ja karjalaisten loitsujen
kommunikatiivisuudesta

VTM Sampo Villanen 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: Mitä kaupunki tekee – kaupunkitila osana toimintaa

YTM Stefan Walter 19 200 €
Structural conditions for sustainable forestry in the Barents region: understanding the roles of complexity, control and
evolution in the process of natural resource management

Sc. Keguang Wang 21 600 € Post doc-tutkimus
Winter Oil Spill Processes in the Gulf of Finland: A Case Study

Tutkija Melita Zec-Vojinovic 16 000 €
Biological control of oilseed rape pests with entomopathogenic nematodes