Vuonna 2003 myönnetyt apurahat

TUTKIJASTIPENDIT

1 FL Inkeri Ahvenisto 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Verlan tehdaskylää koskevaan väitöskirjatyöhön

FM Outi Ampuja 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Kohti keinotekoista äänimaisemaa. Melun sieto ja sen kulttuuriset säätelykeinot modernissa yhteiskunnassa.

FL Jopi Harri 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Pietarin hovikapellan sävelmistöt ortodoksisessa kirkkomusiikkitraditiossa

FL, PsM Jarmo Herkman 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Artikkelimuotoinen väitöskirjatyö ’Metaforien ymmärtäminen ja asiantuntijuus’

FM Touko Issakainen 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Folkloristiikan alan väitöskirjan ”Suomalainen elinkeinotaikuus ja kansanomainen maailmankuva” kirjoittaminen

FL Sakari Katajamäki 9 600 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjatutkimus ”Uni ja nonsense Lauri Viidan ’Kukunorissa’”

FM Taina Kauppinen 19 200 €
Eläimellistävän kuvakielen historiaa grafiikassa käsittelevään lisensiaatintutkimukseen

FT Esa Kirkkopelto 21 600 €
Teatterin totuus ja modaliteetit

FM Terhi Kivistö 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjatutkimus Talonpoika ja porvari veronmaksajina. Keskiajan kruununverotus Turun linnaläänissä.

10 FL Anu Koivunen 21 600 €
Monografia Yleisradion televisioteatterien historiasta, ohjelmista ja tekijöistä 1960-luvulta 2000-luvulle

11 FM, tutkija Maria Lasonen-Aarnio 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Oxfordin yliopistossa suoritettava väitöskirjatyö otsikolla ”Concepts, Values and Reality: Exploring the Limits of Mind-Dependence”

12 FT Taru Leppänen 21 600 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Tytöt, pojat ja musiikki. Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun alun Suomessa

13 FM Minna Maijala 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjatutkimus ”Passio Minna Canthin teoksissa”

14 FM Riikka Myllys 19 200 €
Salmin kapina 1831 ja sen vaikutukset talonpoikasiyhteisöön vuoteen 1848

15 FT Johanna Oksala 21 600 €
Sukupuoli, väkivalta ja teknologia. Väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus

16 FK Jaana Riikonen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Turun Kirkkomäen myöhäisrautakautisen kalmiston hautalöytöjen tutkimus

17 FT, dosentti Helena Ruotsala 21 600 €
Post doc -tutkimukseen: Naisten tila ja paikka

18 FM Inka Tuomaala 19 200 €
”Puen sydämeni miehisen rohkeuden haarniskaan” – myöhäiskeskiajan naisen elämänkaari ajan käytösoppaitten valossa

19 FT Raija Vainio 21 600 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Kieliopillisten esimerkkien korpus

TUTKIMUSHANKKEET

20 Professori Lea Laitinen 2 000 €
Jatkoapuraha 3. vuosi 1800-luvun monitieteinen kirjakielihanke

21 Suomen Ateenan-instituutin säätiö 20 800 €
The Thesprotia Expedition – a regional, interdisciplinary survey project in NW Greece

MUUT HANKKEET

22 Suomen Historiallinen Seura 15 000 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Suomen historiallisen bibliografian dynaamisen verkkoversion toimittaminen, kolmivuotinen hanke

FT Georg Haggrén 67 000 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Länsi-Uudenmaan rannikko rautakaudella ja keskiajalla. Asutushistoria arkeologian, historian, biologian ja geologian näkökulmista (toinen vuosi). Tutkimusryhmän jäsenet: FT Georg Haggrén, FM Teija Alenius, HuK Henrik Jansson ja FT Arto Miettinen.

YTT Jussi Kurunmäki 55 000 €
Demokratisoituminen ja hyvinvointivaltio poliittisina kamppailuina Suomessa ja Ruotsissa – Poliittisten aatteiden ja käsitteiden reseptiot ja tulkinnat kansanvälistä taustaa vasten tarkasteltuna. Tutkimusryhmän jäsenet: YTT Jussi Kurunmäki ja FM Johan Strang.

VTT Ville Pernaa 42 400 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Julkisuuden murros ja suomalainen politiikka 1960-luvulta 2000-luvulle (JULMU) – Monitieteinen nuorten tutkijoiden tutkimushanke. Tutkimusryhmän jäsenet: VTT Ville Pernaa, VTM Erkka Mattinen ja FM Henna Virkkunen.

FT Markus Rantala 67 000 €
Ympäristön stressin vaikutus tunturimittarin immuniteettikykyyn

TUTKIJASTIPENDIT

23 YTM Laura Ahva 19 200 €
Kansalaislähtöinen journalismi suomalaisessa toimituskäytännössä

24 VTM Leena-Maria Ehrling 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Psykoterapian koettu vaikuttavuus ja vuorovaikutus. Sisäistä kokemusta, mielen ongelmia ja paranemista koskevat puhetavat ja niiden muutos.

25 VTT Jari Ehrnrooth 21 600 €
Vertikaaliset tunteet eurooppalaisessa kirjallisuudessa.

26 YTM Kimmo Elo 3 000 €
Väitöskirjatyön viimeistely FU-Berlinin alaisessa tutkimuslaitoksessa

27 VTM Tomi Kokkonen 19 200 €
Ihmisen käyttäytymisen evolutiiviset selitykset. (Väitöskirjatutkimus: ihmisen käyttäytymisen selittämiseen sovellettujen evolutiivisten mallien tieteenfilosofista tarkastelua.)

28 VTM Kristiina Kuussaari 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Suomen huumehoito murroksessa (SUHMU)

29 YTM Emmi Lattu 19 200 €
Väitöskirjaan: Women’s Violence and Violent Women in Finland. A Study on How Women Understand, Experience and Interpret Their Violence.

30 VTM Eeva Luhtakallio 19 200 €
Väitöskirjatyö Julkinen kansalainen: Kansalaisuuden ja kansalaistoiminnan representaatiot Suomessa ja Ranskassa

31 VTM Semi Purhonen 19 200 €
Suuret ikäluokat ja sukupolvien ongelma. Sosiologian väitöskirjatyö.

32 YTM Ari Rasimus 19 200 €
Kansalaisaktivismi ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet Suomessa 1990-luvulla, väitöskirjatutkimus

33 VM Heli Suominen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Uudet kansalaiset ja epäviralliset kansalaiset. Tutkimus yhteiskunnallisesti aktiivista kurdinaisista Suomessa. Väitöstyö

34 VTM Miika Tervonen 19 200 €
Väitöskirjahanke: Urbaanin sosiaalisuuden muodonmuutokset 1900-luvun Helsingissä ja Boltonissa

35 YTM Soja Ukkola 19 200 €
Väitöskirja: IT-alan työaikakäytännöt. Etnografinen tutkimus it-alan työaikojen sosiaalisesta ja kulttuurisesta muotoutumisesta ja kokemisesta. Yrityksen, kotitalouden ja yksilön näkökulma.

36 VTT Annukka Vainio 21 600 € Jatkoapuraha 2. vuosi
(Post-doc tutkimus) Does European morality exist? Religious ideology, tolerance and moral conceptions of Finns and Italians as social representations

TUTKIMUSHANKKEET

37 VTT, KTM Heikki Hiilamo 7 800 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Suomen tupakkaoikeudenkäynnit tupakka-asiakirjojen valossa: tupakkateollisuuden lääketiede

Matka-apurahat:

38 OTL, FM Kaius Tuori 680 €
Osallistuminen Europäisches Forum junger Rechtshistoriker/Innen -konferenssiin Varsovassa 27.5.-30.5.2004

39 VTM Juha Vuori 640 €
Konferenssimatka Toronton yliopiston Itä-Aasian tutkimuksen laitokselle 4.10.2003

MUUT HANKKEET

40 Emeritusprofessori Aulis Aarnio 5 000 €
Lainkäytön laadun arviointi

TUTKIJASTIPENDIT

45 FT Patrik Byholm 21 600 €
Tutkimuksen nimi: Lisääntymismenestys ja populaatioiden elinkykyisyys: mikä on globaalien sääilmiöiden, heikkenevän habitaattilaadun ja yksilöllisten ominaisuuksien rooli?

46 DI Arkke Eskola 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjan loppuun saattaminen hiukkasten muodostumiseen liittyvistä kemiallisista reaktioista palamisessa ja ympäristössä

47 FM Mats Granskog 19 200 €
Jokivesien vaikutus Perämeren veden laatuun ja tuottavuuteen

48 FM Kalle Hellström 9 600 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Eri elinkiertostrategioita edustavien kasvien sopeutumista herbivoriaan sekä tämän soveltamista niittyjen hoitoon käsittelevään väitöskirjatyöhön

49 FM Minna Keinänen 9 600 €
Kohonneen hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan vaikutukset maan mikrobiyhteisöihin

50 FM Kirsi Kostamo-Liusvaara 19 200 €
Väitöskirjatyöhön elinympäristön muutoksen vaikutuksista punalevän elinkiertoon ja populaatiogenetiikkaan

51 M.Sc. Maohua Ma 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Conservation of plant species diversity in Finnish agricultural landscape – spatial patterns, factorial explanations, and predictive methods

52 MMM Sini Niinistö 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Maan hiilidioksidivuon osuus boreaalisen mäntymetsän hiilen vaihdosta

53 FM Johanna Riikonen 19 200 €
Nopeakasvuisten otsoniherkkien ja otsonikestävien rauduskoivujen vasteet lisääntyvään otsoni- ja hiilidioksidipitoisuuteen- väitöskirjatyön loppuunsaattaminen

54 VTM Jouko Salenius 19 200 €
Luonnonarvokauppa ympäristöpoliittisena instrumenttina: synty ja muotoutuminen

55 KTT JiWu Sun 21 600 €
Maailmanlaajuisten CO2 päästöjen varat polttoaineen palamisesta ja arvioidusta hiilenpoistosta vuosilta 1971 – 2000

56 FM Tapio van Ooik 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Raskasmetalleille altistetun hyönteisen elinkierron geneettiset sopeumat

MATKA-APURAHAT

57 FM Jari J. Marjanen 750 €
Väitöskirjatutkimus: Vesirakentaminen vesiympäristön muuttajan – tarkastelukohteena erityisesti tuomioistuinratkaisut. Tutustumis- ja opintomatka Viroon (kaksi tekojärveä, Tallinna, Tarton yliopisto kirjastoineen)

MUUT HANKKEET

58 Ilmansuojeluyhdistys ry. 6 000 €
Ilmansuojelun historiaa Suomessa – Näkökulmia 30-vuotiaalta Ilmansuojeluyhdistykseltä.

Myönnetty 21.3.2003.
FM Pia Stenfors 4 500€
Jatkoapuraha väitöskirjatyöhön ”Suomen kotiseutuliikkeen historia vuoteen 1944

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen