Vuonna 2002 myönnetyt apurahat

TUTKIJASTIPENDIT

FL Inkeri Ahvenisto 18 000 €
Verlan tehdaskylää koskeva kulttuurihistorian väitöskirjatyö

FM Minna Haapanen 18 000 €
Kiinan arkeologian jatko-opinnot Kalifornian yliopistossa, Los Angelesissa

FL Jopi Harri 18 000 €
Pietarin hovikapellan sävelmistöt ortodoksisessa kirkkomusiikkitraditiossa

MA Katja Huumo 18 000 €
Miten suomesta tehtiin tieteen kieli? Kuuluu osana professori Lea Laitisen johtamaan 1800-luvun monitieteiseen kirjakielihankkeeseen

FM Inkamaija Iitiä 18 000 €
Suomalaisen 1990-luvun maalaustaiteen käsitteellistymisen tutkimiseen.

FM Touko Issakainen 18 000 €
Folkloristiikan alan väitöskirjan ”Suomalainen elinkeinotaikuus ja kansanomainen maailmankuva” kirjoittaminen

7 FM Outi Jokinen 18 000 €
Melu, modernisaation symbolista ympäristöongelmaksi. Yksilötason ympäristöhistoriaa ja modernin lupaus.

FL Sakari Katajamäki 18 000 €
Väitöskirjatutkimus ”Uni ja nonsense Lauri Viidan ’Kukunorissa’”

FM Terhi Kivistö 18 000 €
Talonpoika ja porvari veronmaksajina. Keskiajan kruununverotus Turun linnaläänissä.

10 Ph.D. Stefan Kuzay 20 400 €
The social and cultural impact of the new economic Policy of the PR of China on traditional rural communities.

11 FM Ville Laakso 18 000 €
Hegemonia kielessä – kielitieteen käsitteellisistä ulottuvuuksista (väitöskirjatutkimus).

12 FM Maria Lasonen-Aarnio 18 000 €
Väitöskirjatutkimus otsikolla ”Concepts, Values and Reality: Exploring the Limits of Mind-Dependence”.

13 PsM Jenni Leinonen 9 000 €
Väitöskirja tutkimus ”Child mental health and the well-being of families with 12-year old children during the depression in Finland: the importance of parenting”

14 FT Taru Leppänen 20 400 €
Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun alun Suomessa.

15 FM Minna Maijala 18 000 €
Väitöskirjatutkimus ”Passio Minna Canthin teoksissa”

16 FT Taru Nordlund 20 400 €
Suomen kirjakielen kehitys ja vakiintuminen 1800-luvulla. Kuuluu osana professori Lea Laitisen johtamaan 1800-luvun monitieteiseen kirjakielihankkeeseen

17 FT Outi Paloposki 20 400 €
Suomen kirjakielen kehitys ja vakiintuminen 1800-luvulla. Kuuluu osana professori Lea Laitisen johtamaan 1800-luvun monitieteiseen kirjakielihankkeeseen

18 FT Helena Saarikoski 3 400 €
Tieteellisen esseen kirjoittamiseen tanssintutkimuksesta

19 FM Johanna Vaattovaara 18 000 €
Väitöskirjatutkimus: Kieli alueellisen identiteetin ulottuvuutena: yksilöllinen paikkasuhde kielellisen variaation selittämisessä.

20 FT Raija Vainio 20 400 €
Kieliopillisten esimerkkien korpus

TUTKIMUSHANKKEET

Professori Lea Laitisen johtama 1800-luvun monitieteinen kirjakielihanke. Kts. edellä hankkeen tutkijat Katja Huumo, Taru Nordlund ja Outi Paloposki.

MUUT HANKKEET

21 Suomen historiallinen seura 15 000 €
Suomen historiallisen bibliografian dynaamisen verkkoversion toimittaminen

22 Suurlähettiläs Du Zhongying 5 000 €
10 suomalaisen kirjailijan 10 novellin käännöstyöhön suomesta kiinaksi

TUTKIJASTIPENDIT

23 VTM Perpetual Crentsil 18 000 €
Aids and traditional medicine among the Akan of Ghana

24 VTM Leena-Maria Ehrling 18 000 €
Psykoterapioiden vuorovaikutus ja koettu vaikuttavuus: sisäistä kokemusta, mielen ongelmia ja paranemista koskevat puhetavat ja niiden muutos terapiaprosessissa.

25 FM Timo Karjalainen 12 000 €
Environmental awareness and policy in social and cultural contexts.

26 YTM Marko Kauppinen 18 000 €
”Politics of Spectacle”; väitöskirjatyö Kiinan kommunistisen puolueen vallankäytöstä.

27 YTM Paul-Erik Korvela 18 000 €
Väitöskirjatyö: ”Stairway to Hell – Machiavelli’s Critique of Christianity”

28 YTM, tutkija Suvi-Tuulia Salmenniemi 18 000 €
Väitöskirjatutkimus aiheesta ”The Construction of Civil Society and Gendered
Citizenship in Contemporary Russia”

29 YTM Sanna Sanaksenaho 18 000 €
Sosiologian väitöskirjatyö: ”Suomalainen yhteiskunta ja sen muutos 1990-luvulla
bourdieulaisen luokkateorian näkökulmasta”

30 YTM Tiina Seppälä 18 000 €
Väitöskirjatyö: ”Media ja (ulko)politiikka: sota mediassa”

31 VTM Heli Suominen 18 000 €
Muukalaisuus poliittisena asemana. Tutkimus maahanmuuttajien poliittisesta
osallistumisesta ja identiteetistä. Väitöstyö.

32 VTM (väit.) Annukka Vainio 20 400 €
Morality and tolerance: conceptions of European morality and rule systems as social representations held by Finns and Italians

33 YTL Pertti Vehkalahti 18 000 €
Palkkatyö, työmarkkinat ja julkisuus

34 VTM Laura Werner 18 000 €
Väitöskirjatutkimus ”Love, gender and morality in G.W.F. Hegel’s philosophy”

35 VTM Jarkko Vesikansa 18 000 €
Uhkana punainen neljännes. Suomalainen oikeisto ja ”kommunismin ongelma”1950-1968.

TUTKIMUSHANKKEET

36 Professori Matti Hyvärinen 2 700 €
Suomen kielen käsitteellisen perustan synty

MUUT HANKKEET

37 Professori Risto Heiskala 10 500 €
Talous ja yhteiskuntateoria -kokoelma: laaja ja pitkäikäinen käsikirja.

38 VTT, KTM Heikki Hiilamo 8 100 €
Suomen tupakkaoikeudenkäynnit tupakka-asiakirjojen valossa

Nuorten tutkijoiden projektiapurahat yhteensä 174 000 €:

39 FT Georg Haggrén 67 000 €
Länsi-Uudenmaan rannikko rautakaudella ja keskiajalla. Asutushistoria arkeologian, historian, biologian ja geologian näkökulmista. Tutkimusryhmän jäsenet: FM Teija Alenius, HuK Henrik Jansson, FT Arto Miettinen ja FT Georg Haggrén.

40 Professori (ma.) Tapio Määttä (ja työryhmä) 67 000 €
Ympäristö oikeudessa – Oikeus ympäristötutkimuksessa. Joensuun ja Turun yliopistojen nuorten ympäristöoikeuden ja biologian tutkijoiden tieteiden välinen yhteishanke. Tutkimusryhmän jäsenet: FL Sari Penttinen, HTM Aleksi Heinilä, OTL Kai Kokko ja FM Marianna Kettunen.

41 VTT Ville Pernaa 40 000 €
Julkisuuden murros ja suomalainen politiikka (JULMU) 1960-luvulta 2000-luvulle – Monitieteinen nuorten tutkijoiden hanke. Tutkimusryhmän jäsenet: VTM Erkka Mattinen, FM Henna Virkkunen ja VTT Ville Pernaa.

TUTKIJANSTIPENDIT

42 DI Arkke Eskola 18 000 €
Noen ja nokihiukkasten sekä rikkiä sisältävien hiukkasten muodostumiseen liittyvät kemialliset reaktiot

43 Tutkija Juha Hiedanpää 18 000 €
Talous/etiikka Satakunnan luonnonsuojelussa: tapaus Luonnonarvokauppa

44 YTM Jouni Kero 9 000 €
Energiaverotuksen vaikutus kotitalouksien lämmitysvalintoihin, lämmityksestä aiheutuviin kasvihuonepäästöihin ja puuenergian käyttöön”.

45 FM Anna Kiiski 18 000 €
Sedimenttien haitallisuuden biologista arviointia käsittelevä väitöskirjatyö

46 FM Karita Kuikka 9 000 €
Herbivorian vaikutus mykorritsasymbioosiin

47 FM Bo-Göran Lillandt 18 000 €
Kuukkelin ekologia, populaatiobiologia ja biometria suhteessa metsäympäristön muutoksiin.

48 M.Sc. Maohua Ma 18 000 €
Conservation of Plant Species Diversity in Finnish Agricultural Landscape Spatial Patterns and Factorial Explanations

49 MMM Sini Niinistö 18 000 €
Maan hiilidioksidivuon osuus boreaalisen mäntymetsän hiilen vaihdosta

50 MMM Tommi Peltovuori 18 000 €
Fosforin käyttäytymistä suomalaisissa maaprofiileissa käsittelevä väitöskirjatyö

51 PhD Dirk Schmeller 20 400 €
Living at the edge – reproductive success of the subarctic common frogs.

52 FM Tapio van Ooik 18 000 €
Selvitän miten tunturimittareiden elinkierron ominaisuudet eroavat eri genotyyppien välillä suhteessa raskasmetallialtistumiselle.

TUTKIMUSHANKKEET

53 FT Kari Immonen 21 000 €
Jäkälien vaikutus suomalaiseen kulttuuriperintöön. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia eri jäkälälajien rapauttavaa vaikutusta eri kulttuuriperintökohteisiin.

Myönnetty 26.4.2002
Helsingin kaupungin Liikennelaitos, HKL-Raitioliikenne 35 000€
Kulosaari-Brändö -raitiovaunun kunnostukseen

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen