Tarinat ja julkaisut

17.05.2015

Ympäristökriisit jakavat Suomea

Tutkijaryhmän ja Ylen yhteiskuntatoimituksen yhteistyöhankkeessa tutkitaan ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia eriarvoistumiseen Suomessa. Hankkeessa kehitetään ympäristö- ja resurssikriiseihin liittyvää tutkimuksellista ja taiteellista yhteistyötä sekä viestintää.

Haasteena on yhtäältä uuden tiedon ja uudenlaisten näkökulmien tuottaminen, mutta toisaalta kyse on vahvasti myös uudenlaisista viestintätavoista, jotka eivät perustu jo tapahtuneen kertomiseen vaan ennakoivat tulevia, yhteiskuntaan monella tasolla vaikuttavia muutoksia.”

– Paavo Järvensivu, hankkeen koordinaattori

Järvensivun mukaan tieto eriarvoistumiseen vaikuttavista tekijöistä on tällä hetkellä pääosin hajanaista ja vaikeasti saavutettavaa: ”Ympäristö- ja resurssikriisit sekä ilmastonmuutosta hillitsevät päästörajoitukset heijastuvat nyt ja tulevaisuudessa kaikkialle yhteiskuntaan ja niiden ennakoidaan voimistavan yksilöiden, alueiden ja eri toimialojen eriarvoistumista. Hankkeessa sekä kootaan tietoa että tehdään siitä ymmärrettävämpää ja koskettavampaa.”

Hankkeen yhtenä tavoitteena on perustaa Suomeen laadukas ja osin journalistisesti orientoitunut ympäristö- ja resurssikriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia ennakoiva tutkimusyksikkö.

Hankkeessa tutkijat, taiteilijat ja toimittajat käyvät jatkuvaa vuoropuhelua ympäristö- ja resurssikriiseihin liittyvästä journalismista. Työryhmä myös tutustuu parhaisiin toimintatapoihin ulkomailla. ”The Guardian on juuri nostanut ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan laajat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja eriarvoistavat vaikutukset lehden keskeiseksi pitkäjänteiseksi teemaksi. Teemme kokeiluja ja tutkimme minkälaiset journalistiset keinot toimivat ja minkälaiset eivät”, kertoo Järvensivu.

Tutkimusryhmän journalistinen yhteistyökumppani on Ylen yhteiskuntatoimitus. Järvensivu muistuttaa, että toimitus tekee kaikki juttunsa ja julkaisupäätöksensä normaalein journalistisin perustein: ”Yle on mukana hankkeessa saadakseen tietoa journalisminsa pohjaksi sekä kehittääkseen journalistisia esitystapoja ja kerrontaa aiheeseen liittyen.”

 

Projekti sai rahoitusta Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -apurahahaussa huhtikuussa 2015.