Tarinat ja julkaisut

Konehuone-kolumni

29.04.2024

Vastavoima luontoa tuhoavalle politiikalle

Kuva: Minka Virtanen

Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar toivoo, että toiminnan kautta syntyvä innostus ja uskallus voittavat ahdistuksen ja epäilyn, kun tavoitteena on metsien kestävä käyttö.

Koneen Säätiö myönsi kolmannella Metsän puolella -rahoituskierroksella yhteensä kolme miljoonaa euroa 16 hankkeelle. Yhteensä säätiö on rahoittanut vajaan vuoden aikana noin kahdeksalla miljoonalla eurolla työryhmiä, jotka tuovat uusia näkökulmia keskusteluun metsien merkityksestä tieteen, taiteen, aktivismin ja journalismin keinoin.

Panostus on yksittäiseltä säätiöltä erittäin merkittävä. Merkittävä se on erityisesti siksi, että maamme hallitus on osoittanut, ettei luonnonsuojelu ja ilmastokriisin pysäyttäminen ole sen prioriteettilistalla. Päinvastoin, aiemminkin riittämättömistä toimista ja rahoituksesta leikataan edelleen.

Tämä tuntuu hullunkuriselta, koska yhtäältä sanotaan, että taloutta on pakko tasapainottaa lapsiemme vuoksi ja siksi ympäristörahoituksesta on leikattava. Toisaalta rapautetaan lastemme tulevaisuuden perustaa, luontoa.

Metsän puolella -aloitteen apurahapäätöksillä rahoitetaan jo useita hankkeita, jotka kurkottavat tulevaisuuteen ja joista monet tuovat samalla ratkaisuja tämän päivän ongelmiin.

Nyt rahoitetuista hankkeista esimerkiksi Jan Saijetsin työryhmä kartoittaa saamelaisalueen suojelemattomia luonnonmetsiä tekoälyn avulla. Rahoitus jatkaa Koneen Säätiön pitkäaikaista tukea vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoittamiseksi eli työhön, johon valtion panostukset eivät ole kohdistuneet. Nyt toivomme, että päättäjät hyödyntäisivät tätä pitkäjänteistä työtä toteuttaessaan hallitusohjelmansa suojelulupausta. Tärkeä kysymys tässä on, millaista metsää jää lapsillemme, jos tuhoamme vanhat ja luonnontilaiset metsät.

Rahoituksen sai myös Long Playn hanke, jossa tutkitaan metsävallankäyttöä, sekä Suomen luonnonsuojeluliiton hanke, jossa kampanjoidaan kuntametsien puolesta. Lisäksi rahoitettiin Nina Rantalan johtamaa hanketta, jossa tuhansien vuosien aikana kehittyneitä maaperän mikrobiyhteisöjä voidaan konkreettisesti hyödyntää rakenteilla olevan psykiatrisen sairaalan sairaanhoidossa.

Ilmastokriisin hillinnässä ja luontokadon pysäyttämisessä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään rahasta. Kyse on myös ymmärryksestä, arvoista ja toivosta. Kyse on halusta ja mahdollisuudesta taistella jossain ulottumattomissa olevia tulevaisuutta tuhoavia rakenteita vastaan.

Metsän puolella -aloitteessa haluamme, että innostus ja uskallus, jotka syntyvät toiminnan kautta, voittavat ahdistuksen ja epäilyn. Tämä toivo ei perustu onttoihin lauseisiin, että kaikki muuttuu paremmaksi, eikä se perustu pelkästään rahaan.

Metsän puolella -yhteisössä onkin jo mukana yli 50 toimijaa tai työryhmää, joissa tieteen, taiteen, aktivismin ja journalismin tekijät yhdistävät voimiaan. On tärkeää tuoda yhteen toimijoita, joilla on erilaisia lähestymiskulmia metsien merkityksiin. Tiede ei ole yksin onnistunut käynnistämään tarvittavan mittavaa toimintaa, vaan muutoksen tärkeys tulee kokea myös sydämessä. Haluamme osoittaa, että metsien kestävä käyttö on paitsi mahdollista, myös hyödyksi meille, tuleville sukupolville ja koko planeetan arvokkaalle luonnolle.

Yhteisön tapaamiset ovat osoittaneet, että positiivinen, hyvää tulevaisuutta turvaava vastavoima on olemassa. Ja se vahvistuu koko ajan.

Katso lista kaikista Metsän puolella -hankkeista.

Lue lisää Metsän puolella -rahoituksesta.