Tarinat ja julkaisut

Pitkät jutut

30.08.2017

Värillä on väliä

”Värien käytöllä on sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia, jotka jäävät ilman huomiota, jos värit ohitetaan olankohautuksella”, sanoo VTT, dosentti Juha A. Vuori, joka työryhmineen tutkii värienkäyttöä turvallisuuskäytäntöjen yhteydessä.

Miten sinusta tuli tutkija? Tiede on kiinnostanut minua jo yläasteelta asti. Maisteriksi valmistumiseni jälkeen toimin suunnittelijana Suomen virtuaaliyliopistossa ja valmistelin väitöskirjaani töiden jälkeen. Puolentoista vuoden yrittämisen jälkeen minun onnistui saada väitöskirja-apuraha Emil Aaltosen säätiöltä vuonna 2003, ja siitä se sitten lähti.

Mitä tutkit? Tutkin pääasiassa turvallisuuden poliittisia käyttötapoja ja suurin osa tutkimuksestani on kohdistunut Kiinan kansantasavaltaan (ks. lisää). Olen myös perehtynyt ydinaseiden politiikkaan, valvontayhteiskuntaan ja populaarikulttuurin poliittisiin imaginaareihin.

Koneen Säätiöltä hain apurahaa tiedettä ja taidetta yhdistävälle hankkeelle Turvallisuuden värit, jossa tutkitaan värien käyttöä erityisten toimijoiden, kuten asevoimien, arkipäiväisten esineiden kuten lippujen ja turvallistettujen tilojen, kuten mielenosoituksien yhteydessä. Hankkeen kansainvälinen tutkijaryhmä on työskennellyt näiden kysymysten parissa jo jonkin aikaa ja kehittänyt oman tutkimuslähestymistapansa niiden ratkaisemiseen.

Hanke astuu uudelle alueelle yhdistämällä taiteen osaksi tutkimusprosessia ja tutkimustulosten levittämistä. Hanke ei vain tutki visuaalisia käytäntöjä, vaan se toteuttaa tutkimusta visuaalisilla menetelmillä yhteistyössä ammattitaiteilijan kanssa.

Miksi hait rahaa juuri Koneen Säätiöltä? Hanke on hyvin etäällä kansainvälisen politiikan tutkimuksen valtavirrasta, ja se ylittää tieteen ja taiteen rajapinnan. Tämä sopii yhteen Koneen Säätiön tavoitteiden kanssa. Koneen Säätiö on niitä harvoja säätiöitä, jotka tukevat yksittäisten tutkijoiden lisäksi myös työryhmiä yhteiskuntatieteen alalla.

Mikä tekee hankkeesta rohkean avauksen? Värien käyttö on poliittisen symboliikan peruselementtejä: puolueilla ja aatteilla on omansa, ja myös turvallisuuden käytännöissä värejä käytetään moniin tarkoituksiin, kuten taisteluasuissa naamioitumiseen ja huomioliiveissä näkymiseen. Värit ovat niin ilmeisiä, että niihin ei helposti kiinnitä huomiota. Värien käytöllä on kuitenkin sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia, jotka jäävät ilman huomiota, jos värit ohitetaan olankohautuksella. Värit ovat osa sosiaalista luokittelemista.

Värien tutkiminen suhteessa ihmisiin turvallisuuden kontekstissa on rohkea avaus, ei ainoastaan yleisesti turvallisuustutkimuksessa, vaan myös visuaalisessa turvallisuudentutkimuksessa. Yhdistämällä taide osaksi tutkimusprosessia ja tutkimustulosten levittämistä meidän on mahdollista tavoittaa uudenlaisia yleisöjä kriittiselle turvallisuustutkimukselle esimerkiksi taidenäyttelyiden kautta. Koska turvallisuudella on taipumus muodostua kyseenalaistamattomista käytännöistä, on tärkeää, että niiden poliittisuus ja poliittiset seurannaisvaikutukset tehdään näkyviksi.

Millaista on olla apurahatutkija? Apurahatutkijana oleminen on kenties vapain tutkijana olemisen muoto, sillä se mahdollistaa täysipäiväisen työskentelyn ilman esimerkiksi yliopistotoimien hallinnollisia ja opetuksellisia vastuita. Apurahan luonteen vuoksi tämä vapaus on kuitenkin rajallista, sillä rahoitus on määräaikaista ja rahoituksen taso on yleensä alhaisempi työsuhteisiin nähden.

Apurahatutkijuus myös putoaa monen sosiaalistaloudellisten rakenteiden raoista lävitse. Myös joissain yliopistoissa apurahatutkijoille ei tarjota samoja työskentelyedellytyksiä kuin työsuhteessa oleville. Apurahalla saa kuitenkin olla hyvin itsenäinen ja keskittyä juuri siihen mitä haluaa tutkia.

Vaikka yliopiston arjessa liian suuri osa ajasta ja energiasta kohdistuu muihin asioihin kuin yliopistolaisten tärkeimpiin tehtäviin, muistan silti aika ajoin arvostaa mahdollisuutta perehtyä siihen mitä haluan tutkia, tavata kiinnostavia ihmisiä alan kansainvälisellä kentällä ja pohtia yhteiskunnallisia sekä tieteellisiä kysymyksiä yliopisto-opiskelijoiden sekä nuorten tutkijoiden kanssa. Nämä työn puolet jaksavat innostaa vielä 20 vuoden opiskelu- ja työrupeaman jälkeenkin.

***

Juha A. Vuori (VTT, dos.) toimii määräaikaisena kansainvälisen politiikan professorina Turun yliopistossa. Hän ja työryhmä saivat Koneen Säätiöltä apurahan vuonna 2016 hankkeeseen Turvallisuuden värit.