Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

19.02.2024

Uudelleen suuntauksia

Kuva hiekkaisesta maasta. Hiekan keskellä on vihreä, lammikkoa muistuttava muodostelma, jossa näkyy ilmakuvaa pelloista, teistä ja metsistä.

Kuva: Jani-Matti Salo

Reflektiivinen esseekokoelma Uudelleen suuntauksia käsittelee mediateosten valmistamista sekä nykyesitysten valosuunnittelua, joiden prosesseissa on pyritty luopumaan ympäristöä kuormittavista teknologioista ja työtavoista. Kun haitallisista kytkeytyneisyyksistä irtautuu, mitä versoaa tilalla? Uudelleen suuntauksia on myös kuvaus tekijyyden murroksesta ekokriisin keskellä.

Työskentelin vuosina 2022-2023 Uudelleen suuntauksia -hankkeen parissa. Hankkeen tavoitteena oli löytää uusia toimintatapoja ja teknologioita, jotta ekososiaalisesti kestävämpi monimediallinen teos ja nykyesityksen valosuunnittelu olisi mahdollinen. Ekososiaalisuudella tarkoitan ymmärrystä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat ihmisen riippuvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä.

Taiteilijan työ on monesti niin hektistä, että reflektiotyölle ei ole riittävästi aikaa. Uudelleen suuntauksia -hanke mahdollisti minulle pysähtymisen kestävyysajattelun äärelle teostuotantojen välissä. Työskentelyni oli pääasiassa kirjoittamista ja perehtymistä kansainväliseen sekä suomeksi julkaistuun aineistoon. Lisäksi pidin hankkeen tiimoilta luentoja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä Metropolia ammattikorkeakoulussa. 

Ekologisesti kestävät esitys- ja teostuotannot käsitetään koostuvan yleisellä tasolla materiaalien uudelleenkierrätyksestä. Uudelleen suuntauksia -hankkeen taiteellisissa esimerkeissä ja niitä reflektoivissa esseissä olen pyrkinyt asettamaan itselleni ehdottomampia rajauksia.

Entä jos en suostuisi käyttämään teoksissa valaisimia, joiden materialisuuksien alkuperää laitteiden valmistajat eivät pysty kertomaan? Entä jos en käyttäisi sähköä näyttämöllä ollenkaan? Mitä jos luopuisin kokonaan matkustamisesta? Teosesimerkit käsittelevät tuotantoja, jotka on toteutettu teatteri- ja museotiloissa, koska uskon, että jos todella haluaa aiheuttaa nopeita muutoksia, kannattaa uusia muotoja kokeilla konteksteissa, jotka ovat täynnä konventioita.

Uudelleen suuntauksia -esseissä en pyrkinyt luomaan moraalista ohjeistusta, vaan jakamaan reflektiotyötä, johon lukija voi heijastaa omaa kriittistä ajatteluaan. Teosesimerkin materiaalit ja ideat ovat vapaasti kaikkien tekijöiden käytössä.

Reppu on pakattu yhdellä valaisimella, VR-laseilla, hämäryydellä ja voimakkailla tunteilla

Uudelleen suuntauksia -esseiden ensimmäisessä osassa haastan yleisiä valaisuperinteitä. Käytän esityksen valosuunnittelussa vain yhtä valaisinta, joka mahtuu reppuun ja havainnoin, miten tämä valinta vaikuttaa esityksen taiteelliseen prosessiin sekä kiertue-esityksiin. Lisäksi tarkastelen LED-valaisimen materiaalien alkuperää – onko laitevalmistajalla todella tietoa LED-valaisimen valmistuksessa käytettyjen kaivanteiden alkuperistä vai kytkeydynkö valaisimessa käytettyjen mineraalien kautta riistoon?

Toisessa esseessä käsittelen esityksen valosuunnittelua sekä julkisen teoksen valmistamista vaihtoehtoisilla valonlähteillä. Lisäksi pohdin hämäryyden potentiaalia ja jaan tekijyyden säätilan sekä planetaaristen liikkeiden kanssa. Kolmannessa esseessä irtikytkeydyn kokonaan sähköverkosta ja sytytän kynttilän fossiilikapitalismin muistolle.

Neljäs osio käsittelee kansainvälistä työskentelyä. Matkustaminen tuottaa valtavan määrän hiilidioksidipäästöjä. Olisiko mahdollista luopua kokonaan matkustamisesta ja työskennellä silti kansainvälisesti XR (eXtended Reality) -teknologiaa hyväksikäyttäen? Entä ovatko tulevaisuuden metaversumit vastaus ekososiaalisesti kestävämpään kansainväliseen yhteistyöhön niin näyttelyiden kuin esitystenkin osalta?

Viides essee avaa dramaturgisen työn mahdollisuuksia monitieteellisessä työskentelyssä ekokriisin läheisyydessä. Viimeisessä osassa palaan lapsuudenmaisemiin ja pohdin voimakkaan tunne-elämyksen potentiaalia ympäristösuhteen elävöittäjänä yhteisöllisen videoteoksen toteutuksen myötä. Lopuksi summaan, millainen uusi maisema Uudelleen suuntauksia -hankkeen myötä on avautunut.

Uudelleen suuntauksia -esseissä en pyrkinyt luomaan moraalista ohjeistusta, vaan jakamaan reflektiotyötä, johon lukija voi heijastaa omaa kriittistä ajatteluaan. Teosesimerkin materiaalit ja ideat ovat vapaasti kaikkien tekijöiden käytössä. Toivon, että esseet teosesimerkkeineen kylvävät ituja ja kannustavat esityssuunnittelijoita sekä mediataiteilijoita jatkokehittämään ideoita eteenpäin omassa työssään.

Esseekokoelma on luettavissa osoitteessa www.uudelleensuuntauksia.fi ja julkaistaneen myöhemmin myös englanninkielisenä.

Voit myös katsoa Uudelleen suuntauksia -luennon Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun VES 2022 -seminaarista. 

www.janimattisalo.net 

www.niskanensalo.com 

www.gardenofbecomings.com