Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

06.05.2021

Tutkitun tiedon asialla – porukalla

Tutkitusti-hanke on uudenlainen avaus tiedejulkaisemisen ja tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämisen kentällä. Hanke tuo yhteen yli 20 yleistajuista tiedejulkaisua. Se pyrkii myös vastaamaan tiedejulkaisemisen kenttää riivaavaan rahoituspulaan rakentamalla synergiaa julkaisujen tarpeiden ja toimintojen välille.


Vuonna 2021 vietetään tutkitun tiedon teemavuotta, ja tutkitun tiedon tärkeydestä ja tarpeesta puhutaan kaikkialla. Vain hetki sitten tilanne oli toinen. Tätä muutosta Tutkitusti-hanke on ollut seuraamassa eturivissä vuodesta 2017 alkaen. Nyt teemme työtä Koneen Säätiön tuella vuosina 2021–2024.

Tutkitusti on verkossa vaikuttavien yleistajuisten tiedejulkaisijoiden yhteinen, näkyvä ja tunnistettava kanava, joka nostaa julkaisujen sisältöjä esiin ajankohtaisissa yhteyksissä ja somessa. Tutkitusti-verkosto liittää yhteen yli 20 yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen toimijaa yleistajuisen tiedejulkaisemisen kentällä, lisäten niiden näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Mukana hankkeessa ovat muun muassa Politiikasta, AntroBlogi, Ilmiö, Versus, Kalmistopiiri, Khelidon ja Perheyhteiskunta.

Kansalliskielillä ilmestyvät avoimet tiedejulkaisut tekevät huippututkimuksesta saavutettavaa. Yleistajuiset tiedejulkaisut yhdistävät tuoreen tutkimuksen saumattomasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sivistys ja tutkittu tieto on nostettu esiin myös Marinin hallitusohjelmassa. Juhlapuheista huolimatta tiedejulkaiseminen nojaa edelleen epävarmaan ja tempoilevaan rahoitukseen.

 

Rahoituksen jatkuva epävarmuus

Erityisesti kuluneina viitenä vuotena Suomeen on syntynyt laaja joukko korkeatasoisia tiedettä yleistajuistavia verkkojulkaisuja. Yhdessä julkaisut ovat vakiinnuttaneet vuositasolla jopa miljoonayleisön.

Kuitenkin yleistajuista tiedekenttää rasittaa ennakoitavien resurssien puute. Rahoitus on sirpaleista, ja pienet apurahat pilkotaan lukuisiin osiin tutkijoiden, kirjoittajien ja akateemisten arvioitsijoiden pieniksi palkkioiksi. Julkaisuja tuotetaan paljolti tutkijoiden hyvän tahdon varassa ja satunnaisten apurahojen turvin.

Tuloksellisuuteen pyrkivä rahoituskulttuuri ei myöskään huomioi julkaisujen infrastruktuuritarpeita, joihin lukeutuvat esimerkiksi webhotellit, serverit, tekninen tuki sekä kuvitus- ja editointimaksut.

Pitkäjänteisen toiminnan luominen vaatii pitkää pinnaa ja kykyä repiä huumoria raadollisesta rahoitustodellisuudesta. Tällainen asenne on välttämätön kumppani tinkimättömälle yleistajuiselle tiedejulkaisulle, joka saa jatkuvasti uusia jännittäviä muotoja.

 

Monimediaista ja kokeilevaa

Rahoitushakemukset ovat Tutkitusti-hankkeen osalta onneksi tauolla, kiitos Koneen Säätiön nelivuotisen apurahan, jolla pääsemme kehittämään Tutkitusti-verkoston yhteistyömalleja pitkäkestoisesti.

Koneen Säätiön 2021–2024 rahoittamalla hankkeella on kolme tavoitetta:

1) lisätä yleistajuisten tiedekirjoitusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta; 2) parantaa hankkeeseen osallistuvien yleistajuisten julkaisuiden toimintaedellytyksiä; 3) käynnistää pitkäkestoista keskustelua ja avauksia yleistajuisen tiedejulkaisemisen laajemmista resurssiedellytyksistä.

Tutkitusti pyrkii ratkaisemaan rahoituksen ongelmia luomalla toimivan yhteistyömallin, joka rakentaa synergiaa toimitustyön eri osasiin säilyttäen samalla eri yhteistyömedioiden toimituskuntien sisällöllisen autonomian ja vastuun. Näin hanke edesauttaa yleistajuisen tiedekentän ammattimaistumista nostaen näin suomenkielisen tiedejulkaisemisen yleistä tasoa.

Tutkitusti-tiedemedialle on muodostunut vankka ja kasvava yleisö. Hankkeen keskeisin idea on löytää verkoston yhteistyöjulkaisuille uutta näkyvyyttä. Tavoitetta toteutetaan teemapaketeilla, viikon hakusanapaketilla sekä tapahtumilla. Yhteistä kaikille on räväkkä ja tunnistettava visuaalinen ilme, joka pysäyttää lukijan intensiivisessä somevirrassa. Samalla hankkeen visuaalinen ilme tarjoaa uudenlaista kulmaa teemasisällön pohtimiseen, ulottaen tiedeviestinnän vahvasti myös taiteelliseen ilmaisuun.

Tulevaisuudessa kouluyhteistyötä ja päättäjävaikutusta?

Hankkeen keskeinen tavoite on lisätä yleistajuisen tiedejulkaisemisen pysyviä toimintaedellytyksiä. Tätä tavoitetta hanke edistää sekä tapahtumin että jatkuvalla vaikuttamistyöllä. Yksi toimintamuoto liittyy kouluyhteistyöhön.

Etsimme tapoja, joilla voisimme osaltamme edistää tutkitun tiedon käyttöä entistä paremmin eri koulutusasteiden oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi pyrimme tapahtumayhteistyöhön, joka lisää Tutkitusti-portaalin ja hakukoneen tunnettavuutta myös kansanedustajien ja muiden päättäjien parissa.

Lue lisää Tutkitusti-hankkeen kotisivuilta

 

Kirjoittaja

Tutkitusti-tiimi

Tutkitusti-hankkeen suunnittelusta vastaa yhteistyömedioiden päätoimittajista koostuva johtoryhmä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Allegra Lab Helsinki ja hankkeen vastaavana johtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, Lundin yliopiston ihmisoikeustutkimuksen lehtori Miia Halme-Tuomisaari.