Tarinat ja julkaisut

08.12.2015

Tervetuloa Eurooppaan? Pakolaisuuden syiden ja käännytyksen välissä

Eurooppalaisen median versiossa “pakolaiskriisistä” kaksi kysymystä on jäänyt vähemmälle huomiolle: Miten ratkaistaan, kuka saa jäädä Eurooppaan tai Suomeen? Millaisista paikoista ja olosuhteista ihmiset itse asiassa pakenevat? Media-aktivistinen hanke tekee näkyviksi globaaleja yhteyksiä ja epäsymmetrisiä valtarakenteita, joita nämä kaksi kysymystä nostavat esiin. Kansainvälinen työryhmä yhdistää monipuolisesti taidetta, aktivismia, koulutusta ja tutkimusta.

Pakolaisen ja siirtolaisen näkökulmasta karkotuksen uhka on usein arkipäivää. Hankkeessa tutkitaan ja tehdään tunnetuksi vähemmän tunnettuja käytäntöjä, jotka nyky-Euroopassa liittyvät “ei-toivottujen” ulkomaalaisten poistamiseen maasta. Minkälaisia vastarinnan muotoja karkotuskäytännöt ovat synnyttäneet ja voiko kriittinen tieto “matkustaa” kuten ihmiset? EU-johtajat puhuvat usein taistelusta pakolaisuuden ja siirtolaisuuden syitä vastaan. Hankkeessa kysytään suoraan:

Mikä on Euroopan osallisuus lähtömaiden kriiseissä?

Hanke tuo kansainvälisiä pakolaisaktivisteja Suomeen ja luo yhteyksiä Suomessa asuviin turvapaikanhakijoihin, pakolaisiin, siirtolaisiin ja aktivisteihin sekä vahvistaa paikallisesti heidän välisiään yhteyksiä. Hankkeessa pyritään lisäksi visuaalisin ja yleistajuisin keinoin rakentamaan kriittistä tietoisuutta karkotusten politiikasta erilaisten ihmisryhmien keskuudessa Suomessa, esimerkiksi taiteen, aktivismin, tutkimuksen kentällä sekä pakolaisasioiden parissa toimivien, toimittajien, lakimiesten sekä keiden tahansa suomalaisten tai täällä asuvien.

Hanke jatkaa Rex Osan ja Claudio Felizianin aktivistista tutkimusta Nigerian suurlähetystön laittomista karkotuskäytännöistä Saksassa. Nämä asetetaan laajempaan eurooppalaisen karkotusten politiikan ja EU:n Afrikka-suhteiden kontekstiin. Työryhmä täydentää tähän mennessä tuotettuja videohaastatteluja uusilla karkotettujen, pakolaisten, lakimiesten, virkamiesten ja aktivistien haastatteluilla Saksassa ja Länsi-Afrikassa. Suomessa järjestetään työpajoja, joissa esitellään hankkeessa tuotettuja sisältöjä, pohditaan suomalaisen ja pohjoismaisen karkotusten politiikan ominaispiirteitä sekä Suomen ja Pohjoismaiden osallisuutta kansainvälisissä kriiseissä. Lisäksi tehdään Irak-käännytyksiin liittyviä haastatteluja. Helsingissä syyskuussa 2016 järjestettävässä Karkotettujen olohuone -kaupunkitapahtumassa on esillä materiaalista tuotettu videoinstallaatio.

Teema on vuonna 2016 erittäin ajankohtainen, sillä Suomeen ja Eurooppaan saapuvien pakolaisten määrän moninkertaistuttua eurooppalaiset valtiot ovat tiukentaneet rajavalvontaa ja turvapaikkakriteerejä valmistautuen käännyttämään suuren osan uusista turvapaikanhakijoista pahenevien konfliktien keskelle. Monissa näistä konflikteista Euroopalla on osallisuutensa sekä tänään että myös pitkän siirtomaahistoriansa kautta.

Työryhmään kuuluvat mm. aktivisti, elokuvantekijä Claudio Feliziani (Saksa/Italia), tutkija, taiteilija ja aktivisti Aino Korvensyrjä (Suomi) sekä aktivisti Rex Osa (Saksa/Nigeria).

 Katso videohaastattelu: Deportation Clearinghouse: Nigerian Embassy