Tarinat ja julkaisut

17.05.2015

Tanssia kielenopetukseen

Parasta on nähdä ihmisten innostus”, kertoo Katja Kirsi TALK-hankkeen peruskouluissa vedettävistä kielityöpajoista, joissa vierasta kieltä opetellaan tanssitaiteen, liikkeen ja konkreettisen toiminnan avulla.

Peruskoulun oman kielenopettajan kanssa opetuksessa on mukana tanssitaiteilija. Kirsi kertoo esimerkin kielen paikallissijojen opettelusta suomi toisena kielenä ryhmässä: ”Osa työpajalaisista muodosti kehoistaan ihmispatsaan. Ohjaaja antoi muille osallistujille esimerkiksi seuraavanlaisia kulkuohjeita: ”Etsi patsaasta kohta, josta voit mennä yli tai ali. Etsi paikka, missä olet jonkun välissä, jonkun takana, jonkun alla.  Kesken toiminnan osallistujat kommentoivat spontaanisti: ”Nyt mä tajuan! ”Alla” tarkoittaa, että mä pysyn paikoillani jonkun alla. Ja ”ali” kun mä kuljen tästä näiden käsien alta.” Tällaiset hetket ovat palkitsevia, kun huomaa, että konkreettisen toiminnan avulla asiat loksahtavat paikoilleen ja tapahtuu oppimista.”

TALK-hankkeessa kehitetään uudenlaista kinesteettistä menetelmää kielenopetukseen. ”Koko hankkeen tausta-ajatuksena on, että ihmiset oppivat eri aistikanavien kautta. Jollekin opetus jää hyvin mieleen, kun vain kuuntelee. Toinen tarvitsee ehdottomasti visuaalisen kanavan muistaakseen ja oppiakseen uusia asioita. Lisäksi on olemassa ihmisiä, joille asiat avautuvat kokemuksen, tekemisen ja liikkeen kautta. He ovat kinesteettisiä oppijoita”, kertoo Kirsi. Hän painottaa, että kaikki ihmiset ovat erilaisia ja oppivat asioita eri tavoin. Siksi opetuksessakin pitäisi olla monia erilaisia lähestymistapoja opittavaan aiheeseen. ”Kouluopetuksessa ei juurikaan huomioida kinesteettisiä oppijoita”, hän toteaa.

TALK-hankkeessa uusia menetelmiä kehitetäänkin juuri peruskouluissa. Opetusmenetelmien kehittämisen lisäksi pyritään erityisesti tutkimaan, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen. Hankkeessa tanssitaiteilija työskentelee koulun oman opettajan ja luokan kanssa kolmen vuoden ajan. Katja Kirsi ja Zodiak – Uuden tanssin keskus ovat kehittäneet jo aikaisemmin kinesteettisen kielenopetuksen menetelmiä, mutta kurssit ovat olleet lyhyitä. Pitempiaikaisella työskentelyllä päästään pintaa syvemmälle. ”Pääsemme kokeilemaan mitä tapahtuu, kun työskentelytapa ei ole aina uusi asia ryhmälle. Näin pääsemme rauhassa kehittämään menetelmää yhdessä oppilaiden ja kieltenopettajan kanssa”, kertoo Kirsi. Tavoitteena on, että koulun oma kielenopettaja omaksuu uusia opetusmetodeja ja näin menetelmät leviävät.

Tanssitaiteilija ja kielenopettaja työskentelvät moniammatillisena työparina. Tanssitaitelijoille opetettava kieli on heidän työkielensä, äidinkieli tai he ovat hankkineet kielitaidon asuessaan ulkomailla. Opetettavana on seitsämän eri kieltä. Kirsi kertoo, että opettajan kanssa pohditaan, mitkä osat opetussuunnitelmassa sopivat parhaiten toiminnalliseen opetustapaan. Tärkeää on myös tanssitaiteilijoiden luova prosessi. ”Opetus on myös taiteellista työtä. Kielityöpajoissa on olemassa rakenne, jonka mukaan taiteilijat suunnittelevat opetusta, mutta kyseessä  ei ole jumppaohjelma, jossa toistuu aina samat tehtävät. Toteutustavat saavat kasvaa ja elää”, täsmentää Kirsi.

Kolmivuotinen hanke on vasta alkumetreillä ja opetusryhmiä vielä etsitään. ”Kiinnostus toimintaamme ja kinesteettiseen opetukseen on ollut kasvavaa. Opettajien mielenkiinnon herätti se, kun saimme Otavan kirjasäätiön ja Suomen kieltenopettajien liiton myöntämän Vuoden kieliteko -palkinnon vuonna 2012”, Kirsi sanoo. Koulut saattavat silti empiä uutta opetustapaa tarjottaessa. Pelätään, että kinesteettinen oppiminen vie enemmän aikaa kuin perinteinen. Kirsi on kuitenkin todennut käytännössä, että se on tehokas tapa niin uuden oppimiseen kuin vanhan asian kertaamiseenkin. Lisäksi menetelmä sopii hyvin ääntämisen harjoitteluun, puheen tuottamiseen ja kuullun ymmärtämiseen.

Peruskouluissa tehtävästä työstä opittuja kokemuksia halutaan jakaa laajasti muidenkin käyttöön. Hankkeen loppuvaiheessa, kun kinesteettisen kielen opetuksen metodia on työstetty pidemmälle, työryhmä tekee menetelmäopasvideoita. Tämän lisäksi vedetään työpajoja, joissa opetustapaa koulutetaan uusille tanssitaiteilijoille ja opettajille.