Tarinat ja julkaisut

26.02.2014

Taidetta ja fysiikkaa: Rona Rangsch visualisoi tiedettä

Saksalainen mediataiteilija ja fyysikko Rona Rangsch saapui Saaren kartanoon tammikuussa 2014 työskentelemään seuraavaksi kahdeksi kuukaudeksi. Hän pääsi heti innolla kiinni työskentelyyn tiedettä ja taidetta yhdistäväänsä projektiinsa Nature happens. Evolution – interactive self-creation of marvellous un-intelligent design.

Tiede ja taide samaan kuvaan

Rangschin työn lähtökohtana on tuoda tiedettä esille taiteen keinoin visualisoimalla valikoituja keskeisiä näkökulmia uudella tavalla. Saaren kartanolla hän jatkoi vuoden 2013 lopulla RONDO-residenssissä Grazissa, Itävallassa, aloittamaansa projektia. Grazissa hän perehtyi evoluutioon sekä ennen kaikkea biotieteisiin ja hän teki kollaaseja kuvaamaan biotieteiden kentän laaja-alaisuutta.

Miksi evoluutio ja biotieteet?

Rangschin residenssityöskentelyn aihe oli alunperin reaktio kreationismin ja älykkään suunnittelun kannattajien pyrkimykselle käyttää tiedettä omien näkökulmiensa esittämiseen ja siihen, että myös lapsille opetetaan jossakin kouluissa näiden näkemysten mukaisesti elämän alkuperästä. Tämä harmitti häntä fyysikkona ja harmituksen myötä evoluutio alkoi kiehtomaan häntä yhä enemmän.

Tutkiessaan evoluutiota hän luonnollisesti kiinnostui biotieteistä, jotka tutkivat esimerkiksi elollisia molekyyli- ja solutasoja, organismeja ja ekosysteemejä. Evoluutio on näissä tieteissä taustalla lähtökohtana. RONDOn residenssissä Grazissa hän tutustui paikallisten yliopistojen biotieteen tutkijoihin ja ammensi tietoa biotieteiden tutkimusmaailmasta ja teoreettisista kehyksistä. Hän tapasi eläintieteiden, kasvitieteiden, biokemian, solu- ja alkiobiologian, paleontologian, luonnonhistorian tutkijoita ja vaikuttui biotieteiden alojen laaja-alaisuudesta. Samalla hänelle tuli tärkeäksi ymmärtää se kompleksisuus, joka liittyy evoluutioteorioihin ja ennen kaikkea biotieteisiin.

Rangschia kiehtoo suuresti solu, joka on universaali maailman rakennuspalikka. Jo yksi solu on elollinen! Häntä kiinnostaa erityisesti elämän alkuperä, miten elämä kehittyi, yksilöllisesti (yksilönkehitys) ja maailmanlaajuisesti (RNA-maailma eli oletus siitä, että RNA on elämän alku).

Takaisin evoluutioon

Saaren kartanossa Rangsch palasi takaisin projektinsa alkuun, evoluutioteorian pariin. Hän tarkasteli ennen kaikkea kompleksisuutta, joka erottaa elollisen ja elottoman maailman ja kuvaa elollista maailmaa.

Hän keskittyi ensisijaisesti tieteen erilaisiin skenaarioihin siitä miten elämä olisi voinut alkaa elottomasta ja siihen liittyviin evoluution alkuvaiheisiin, jokta eivät ehkä ole menneet darwinilaisen opin mukaisesti. Hän tutki hypoteesejä esimerkiksi RNA-maailman skenaariosta ja kuinka kompleksisuus, joka erottaa oragaanisen epäorgaanisesta, on alunperin syntynyt. Hänen päämääränään oli luoda visuaalinen representaatio niistä keskeisistä ilmoistä, jotka ilmentävät elämän alkuperää ja varhaista evoluutioita kaikessa niiden kompleksisuudessa.

Tutustu myös Rona Rangschin blogiin.