Tarinat ja julkaisut

Saaren kartanon residenssi

19.04.2023

Saaren kartanon residenssi aktiivisena muutoksentekijänä

Photo: Jussi Virkkumaa

Taiteilijaresidenssien yhteydessä mainitaan usein kolme keskeistä määritelmää: aika, tila ja huolenpito. Viime vuosina keskustelu on laajentunut kattamaan myös saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksiä. Olemme Saaren kartanon residenssissä alkaneet aktiivisiksi muutoksentekijöiksi rakentaaksemme kansainvälisestä ja monialaisesta taiteilijaresidenssistämme entistä moninaisempaa ja inklusiivisempaa. Työ ei kuitenkaan ole vielä valmis, vaan jatkamme aktiivisesti residenssin kehittämistä. 

Aika ja saavutettavuus 

Taiteilijalle residenssiin valmistautumisen aika käynnistyy usein hakukierroksesta, avoimesta hausta, joka järjestetään Saaren kartanon residenssissä vuosittain maaliskuussa. Residenssiläisten valintaprosessi alkaa kuitenkin jo aiemmin, sillä valinta tehdään niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat kuulleet residenssistä, kiinnostuneet siitä ja päättäneet hakea. Kysymykset, joihin meidän tulee hakuprosessissa kiinnittää huomiota, ovat: Kenelle residenssi on saavutettavissa? Kenelle residenssi on mahdollisesti saavuttamaton? Keillä ylipäätään on mahdollista työskennellä taiteilijaresidensseissä? 

Residenssien kansainvälistä kenttää ovat hallinneet enimmäkseen länsimaiset vammattomat taiteilijat, jotka matkaavat residensseihin ympäri maailman. Saaren kartanon residenssissä pyrimme aktiivisesti purkamaan länsimaista valta-asemaa ja samanaikaisesti pitämän huolta, että toimimme Koneen Säätiön sääntöjen mukaan ja edistämme kaikkea kulttuurityötä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun arvioimme hakemuksia, varmistamme, että puolet valituksi tulleista taiteilijoista asuvat Suomessa. Lisäksi kiinnitämme huomiota aliedustettuihin ryhmiin hakijoiden joukossa ja suosimme heitä hakuprosessissa.  

Meille on tärkeää turvata moninaisuutta, mutta sitä seuraavat muut käytännön asiat, jotka vaikuttavat lopulliseen valintaan. Päätöksentekoon vaikuttavat muun muassa taiteen laji, haettu residenssiaika sekä vaatimukset työtilan ja asuintilan suhteen. Toivotamme myös perheelliset taiteilijat tervetulleiksi residenssiin, mutta perheille sopivia asuntoja on rajallinen määrä. 

Koronapandemian aikana lisäsimme residenssiohjelmiin kotiresidenssin, jossa henkilö osallistuu kahden kuukauden yksilöresidenssiin etänä. Mikäli hakija ei voi jonkin esteen vuoksi matkustaa paikan päälle Saaren kartanoon, hän voi hakea kotiresidenssiä. Kotiresidenssin hakuperusteet liittyvät saavutettavuuteen ja tasavertaisuuteen. Perusteita ovat muun muassa fyysinen vamma, perhesyyt (esim. yksinhuoltajuus) tai epävakaa poliittinen tilanne lähtömaassa. 

Suurin haaste taiteilijaresidenssin monimuotoisuuden varmistamisessa on se, että voimme olla vain niin monimuotoisia kuin hakijamme ovat. Meidän tulee työskennellä järjestelmällisesti sen eteen, että saavutamme hakijat, jotka eivät vielä ole löytäneet tietoa residenssistä tai joilla on vaikeuksia varsin vaativan hakuprosessin kanssa. Meidän tulee myös jatkuvasti varmistaa, että vaihtuvat arvioijamme ovat tietoisia omista mahdollisista ennakko-oletuksistaan ja että he kiinnittävät erityistä huomiota hakijoihin, jotka tuntuvat heille kaikkein vieraimmilta. 

Tilat ja esteettömyys 

Taiteilijaresidenssi on paikka kaupungissa, maalla tai jotain siltä väliltä, ja se koostuu erilaisista tiloista: asunnoista, työhuoneista, yhteistiloista ja ympäristöstä.  

Saaren kartanon historia yltää aina 1200-luvulle saakka. Kartanon alueella on lähes 20 rakennusta, joista osa ei kylläkään ole aktiivisessa käytössä. Kun jokin rakennus kaipaa remonttia, siitä on samalla mahdollista tehdä esteetön. Kartanon päärakennukseen ei päässyt aiemmin pyörätuolilla, mutta nyt rakennuksessa on hissi. Laajamittainen remontti valmistui vuonna 2022 ja se sisälsi parannuksia rakennuksen ensimmäisen kerroksen esteettömyyteen. 

Myös yksi residenssin asunnoista on remontoitu esteettömäksi pyörätuolia käyttävälle taiteilijavieraalle. Asunnossa on pyörätuolihissi, keittiö, esteetön wc ja kaksi makuuhuonetta, toinen residenssiläiselle ja toisen hänen henkilökohtaiselle avustajalleen.  

Suunnittelemme parhaillaan parannustöitä kartanon navettaan, jossa sijaitsevat taiteilijoiden työskentely- ja kokoontumistilat. Tiloista on tarkoitus tehdä esteettömiä paremman saavutettavuuden varmistamiseksi. Olemme aloittaneet remontin suunnittelun pohtimalla saavutettavuutta, tasavertaisuutta ja eri menetelmillä työskentelevien residenssitaiteilijoiden tarpeita. Tavoitteenamme on luoda tiloja, jotka vastaavat tasapuolisesti taiteilijoiden tarpeisiin ja tukevat heidän vuorovaikutustaan esimerkiksi laajentamalla yhteiskeittiötä ja muokkaamalla kokoontumistilaa isommaksi. Kutsumme esteettömyysasiantuntijan työskentelemään arkkitehdin tukena rakennuksen korjaussuunnittelussa. 

Huolenpito ja kunnioitus 

Taiteilijaresidenssit ovat erityislaatuisia tiloja, joissa taiteilijan työ ja arkielämä kietoutuvat yhteen. Kun ihmiset saapuvat residenssiin eri puolilta maailmaa, he tuovat mukanaan omat ennakko-odotuksensa, erityistarpeensa ja toiveensa. Yksilöresidenssiin saapuvien taiteilijoiden vierailu Saaren kartanon residenssissä kestää kaksi kuukautta, jonka aikana he saattavat tarvita apua erinäisissä asioissa suomalaisessa yhteiskunnassa ja Mynämäen seudulla toimimisessa. Saaren kartanon residenssi toivottaa tervetulleeksi residenssiläiset, jotka edustavat eri sukupuolia, ominaisuuksia, ikäryhmiä, kulttuureja ja seksuaalisia suuntauksia. Pohdimme jatkuvasti, miten voimme entistä paremmin ottaa huomioon kunkin taiteilijan tarpeet. Kuinka vältämme olettamista ja kunnioitamme jokaisen tilaa määrittää itse itsensä? Mitä toimintatapoja olemme kehittäneet ja mihin meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota? 

Haluamme tarjota kaikille mahdollisimman hyvän työympäristön. Avainsanoja ovat kunnioitus, yhteistyö ja turvallisuus. Saaren kartanon residenssissä jokaisella on oikeus työskennellä ympäristössä, joka tukee luovuutta, rohkaisee toisten huomioimiseen sekä yhteistyöhön kunnioittavasti. Jokainen päättää itse, millä nimellä ja persoonapronominilla häneen viitataan. Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita ja meillä on nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle.  

Mutta tärkeimpänä pidämme sitä, että me pidämme huolta residenssiläisitämme. Kunkin yksilöresidenssijakson aikana Saaren residenssissä työskentelee samaan aikaan yhdeksän taiteilijaa ja tutkijaa, joista jokaisen kohtaamme yksilönä. Ryhmäresidenssien aikaan residenssissä työskentelevien määrä voi nousta jopa kahdeksaantoista. Kunnioitamme residenssiläisiämme ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Residenssiläisten välisiä ristiriitoja ei voi aina välttää, mutta parannamme jatkuvasti toimintatapojamme konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi. Toivomme, että residenssiläisemme tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi ja kokevat, että heistä pidetään huolta. Haluamme, että residenssillä on heidän työhönsä ja hyvinvointiinsa positiivinen vaikutus myös residenssin jälkeen. Residenssien tarkoitus on tarjota tila myös levolle ja palautumiselle kaiken sen epävarmuuden keskellä, josta taiteilijan ammatti usein koostuu.