Tarinat ja julkaisut

08.12.2015

”Rohkeus on uskallusta vaatia itselleen vapautta päättää”

Sorbus-galleria tuo esille nuorta nykytaidetta.

Vaasankadulla sijaitseva Sorbus-galleria tuo esille nuorta nykytaidetta ja antaa tilaa uudenlaisille tekijöille sekä taiteenalojen väliinputoajille.

”Sen sijaan että antaisimme taiteilija-apurahojen jakajien valikoida, kenellä on varaa saada taidettaan esille, haluamme itsellemme täyden vapauden ja vastuun päättää, mitä galleriassamme esitetään. Emme tunnusta rajaa taiteenalojen tai korkean ja matalan kulttuurin välillä. Kyseenalaistamme urautuneet käsitykset legitiimistä taiteesta, myös omamme.” – Tuomo Tuovinen, yksi Sorbus-gallerian pyörittäjistä 

Taustalla on ajatus kotimaisen taiteen rahoituskäytäntöjen uudistamisesta: gallerioiden kuluja tulisi rahoittaa muuten kuin taiteilijoiden henkilökohtaisten apurahojen turvin. Näin galleriat voisivat tehdä valintojaan muutenkin kuin taiteilijoiden vuokranmaksukyvyn mukaan.

Sorbuksen menestyksen on mahdollistanut vapaaehtoisen taiteilijatyöryhmän omistautunut työpanos. Koneen Säätiön avulla tekijät saavat myös korvausta työstään.

Sorbus ja sen päätekijät saivat 34.260 euron apurahan syksyn 2014 apurahaussa ja 40.000 euron jatkoapurahan syksyllä 2015.

Sorbuksen verkkosivut