Tarinat ja julkaisut

09.02.2014

Rohkeus näkyväksi

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Viime vuonna pohdimme tätä tavoitettamme viestinnän näkökulmasta: kuinka tuomme esiin tukemiemme ihmisten rohkeutta, miten voimme olla itse rohkeita ja luoda rohkeuden edellytyksiä.

Ajatuksemme kiteytimme uuteen viestintästrategiaamme, jolle säätiömme puheenjohtaja Hanna Nurminen keksi oivaltavan otsikon: Rohkeus näkyväksi.

Mediassa muodostuva kuva säätiöistä ei ole kovin mairitteleva. Kuitenkin suurin osa säätiöistä toimii moitteettomasti ja mitä hienoimpia asioita edistäen, mutta harva tuntee säätiöissä tehtävää hyvää työtä. Tästä me säätiöt voimme syyttää osin itseämmekin, kun vaatimattomuus on ollut hyve eikä toiminnasta ole viestitty kovin monipuolisesti – joskus jos lainkaan.

Aiheesta on viime aikoina puhuttu säätiöiden keskuudessa – eikä vain puhuttu, vaan myös opiskeltu ja toimittu. Esimerkiksi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on hiljattain perustanut uuden verkkolehti-Saranan kertomaan säätiökuulumisia. Mekin aiomme tehdä aiempaa enemmän näkyväksi työtä, jota Koneen Säätiön rahoituksella tehdään ja jota itse teemme. Joulukuussa pilotoimme uutta strategiaamme työskentelemällä yhdessä ammattilaisten kanssa ja teimme videoita tukemistamme hankkeista. Jatkossa aiomme kokeilla erilaisia viestinnän tapoja ja kehittää visuaalisuudentajuamme.

Olemme paljon pohtineet, mitä rohkeus on. Rohkeus voi joskus olla pelottomuutta, mutta useimmiten se on sitä, että tehdään asioita pelosta huolimatta.

Rohkeuteen kuuluu kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys, vaikka se ei tarkoita suunnittelemattomuutta, hätäisyyttä tai tavoitteiden puutetta. Rohkea on useimmiten valpas ja tekemisissä uusien ja ajankohtaisten asioiden kanssa – tai kurkottaa jopa tulevaisuuteen. Rohkea sietää ristiriitoja, uskaltaa ottaa riskejä ja ylittää rajoja. Meidän mielestämme rohkeuteen kuuluu myös usko valtavirranvastaisuuteen. Emme suinkaan usko, että olemme pohdinnoissamme avanneet rohkeuden olemusta vielä tyhjiin, ja lukemattomat esimerkit rohkeudesta odottavat näkyviksi tulemista – esimerkiksi tämän blogin kirjoituksissa.

Mitä sitten ovat ne edellytykset, joita rohkeat avaukset tarvitsevat? Uskomme, että edellytyksiä ovat työrauha ja vapaus, jotka taiteilijat ja tutkijat saavat apurahan muodossa. Rahan, rauhan ja vapauden lisäksi uskomme, että rohkeita avauksia syntyy eri alojen ihmisten kohdatessa. Tähän kannustamme järjestämällä jatkossa aiempaa enemmän erilaisia tilaisuuksia, muun muassa laajennamme säätiön ylläpitämässä Saaren kartanossa käytössä olevan Kaivo-konseptin myös muuhun toimintaamme. Tavoitteenamme on luoda luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa uusien ihmisten joukkoon ja tuntemattomalle maaperälle astuminen on helpompaa.

Rohkeus on myös itsensä alttiiksi panemista ja toisten arvioinnille altistumista: toivommekin saavamme palautetta. Vaikka on tavallista, että koira ei pure ruokkivaa kättä, niin oppimisen ja kehittymisen nimissä kehotamme kaikkia rohkeuteen myös haukkujen antamisessa – häntääkin saa toki heiluttaa tai iloisesti haukahtaa, vuh vuh!

Kirjoittaja

Anna Talasniemi

Koneen Säätiön yliasiamies