Tarinat ja julkaisut

17.05.2015

Promillen projekti tutkii rikkaita

Promillen projekti tutkii Suomen rikkainta promillea ja sen kulttuuria; keitä promilleen kuuluu, millä keinoilla sinne noustaan, ja mikä sen suhde on muuhun yhteiskuntaan. Hankkeessa pyritään luomaa kuvaa siitä, miten vauraimmat eliitit elävät ja kokevat oman asemansa yhteiskunnassa. Hankkeessa selvitetään erityisesti, ovatko vauraimmat ryhmät irtoamassa muusta yhteiskunnasta, ja jos ovat, niin miten ja missä irtauminen näkyy ja mikä sitä selittää.

Eriarvoistumisen yksi tärkeä piirre on ollut aivan ylimpien tulo- ja varallisuusluokkien irtiotto muista tuloluokista. Projekti pureutuu tähän ilmiöön Suomessa ja selvittää, onko se merkinnyt eliittien erkaantumista muusta yhteiskunnasta. Onko syntynyt uusia vauraita eliittikulttuureja, joissa muu yhteiskunta tuntuu vieraalta? Suomessa eliitit ovat perinteisesti olleet varsin tiukasti kiinni kansallisvaltiossa ja yhteiskunnassa. Tutkimme, onko tämä kulttuuri murtumassa, ovatko eliitit jättämässä kansallisvaltion taakseen, ja jos, niin mistä syistä”, kertoo hankkeen johtaja Anu Kantola.

Projekti on sekä tutkimuksellisesti että journalistisesti mielenkiintoinen hanke. Siinä hyödynnetään tieteellisen tutkimuksen ja journalismin parhaita puolia. Promillen koostumusta ja sen tärkeimpiä eliittiryhmiä selvitetään journalistisella tiedonhankinnalla. Tieteellisellä tutkimuksella hahmotetaan yleisempi kuva näiden ryhmien kulttuurista ja itseymmärryksestä. Tuloksia julkaistaan sekä tieteellisillä foorumeilla että mediassa.

Tutkimus piirtää kuvaa eliittien rakenteesta ja kulttuurista. Journalismi nostaa eliitteihin liittyviä havaintoja laajempaan julkisuuteen ja voi myös nostaa ja haastaa eliitin jäseniä julkisuuteen keskustelemaan. Tavoitteena on saada aikaan vuoropuhelua, jossa eliittien todellisuus tulee näkyviin ja kohtaa muun yhteiskunnan.

– Anu Kantola

 

Hanke sai apurahan Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelmasta huhtikuussa 2015.