Tarinat ja julkaisut

19.10.2016

Pohdintoja

Arviointi on haasteellista, ja sekin, kuka tai ketkä voivat määritellä taidetta. Nyt minut on pyydetty arvioijan tehtävään ja pyrin tekemään siinä parhaani.

Tietoisuus moninaisesta taiteen ilmaisusta olisi suotavaa, samoin tuntemus eri kulttuureiden ilmaisutavoista. Olemme samanlaisia ja erilaisia, ja se näkyy myös taiteen ilmaisussa. Maanosa, ympäristö ja koulutusmetodit näkyvät myös.

Olen pyrkinyt ja pyrin huomioimaan eri-ikäiset taiteenalan tekijät. Vaikuttaako sukupuoli valintoihini? Ei ainakaan suoranaisesti, vaan sisältö kiinnostaa. Tässä arviointivaiheessa olen huomannut, että miespuoliset ovat rohkeampia ideoissaan, myös hakemuksen budjetin suhteen. Toivon edelleen, että naiset olisivat rohkeampia ideoittensa takana ja taiteellisen työnsä edessä. Ideat kyllä välittyvät hakemuksista ja mielikuvat, mutta se ei riitä.

Mietin sisältöä myös katsojan kokemuksen kautta samalla kiinnittäen huomion taiteilijoiden tukemiseen. Olen joutunut miettimään, miksi on paljon hakemuksia, joissa on samoja ideoita ja päällekkäisyyksiä. Sisällön pitää olla omaperäinen, muuten siitä katoaa voima. Osa ilmaisutavoista on samankaltaisia; ideat kimpoavat yhtä aikaa taiteilijoiden mielissä – ja niistä pitäisi tehdä valintoja.

Ihanaa on huomata myös helmiä, joissa on sisältöä.

Hakijat, olette jokainen arvokkaita. Arvostan teissä sitä, että teillä on unelmia.

Taiteellisen kokonaisuuden toteuttaminen on haaste, ja osan hakijoista on vielä hiukan kypsyttävä taiteen tekemiseen; koulusta ei valmistu suoraan valmiiksi taiteilijaksi. Taiteilijaksi kasvamiseen tarvitaan kokemusta ja työtä, mutta myös kärsivällisyyttä ja luottamusta, se on pitkän linjan hölkkäämistä.

Taiteen kosketuspinta katsojiin ja kuulijoihin on kokemus. Voisiko taide lähestyä kansaa, kansalaisia, niitä, jotka eivät käy aktiivisesti katsomassa taidetta? Pohdin näitä teemoja niin kotimaan kuin ulkomaiden kontekstissa. Pohdin myös, kuinka taideteos tai teokset valmistuvat monialaisten taiteen suuntauksista ja mihin ne valmistuvat. Pyrin huomioimaan maamme eri kuntia ja kaupunkeja, joista hakemuksia on tullut ja heitä, joilla on ulkomaalaistaustaa. Taiteen moninaisuus kiehtoo, sen omaleimaiset ideat ja sisällöt.

Idea voi lähteä liikkeelle kynän tai pensselin kautta. On monia välineitä, joilla ilmaistaan luovan taiteen kokeilevia suuntauksia. Kuitenkin pidän tärkeänä sisältöä, teosten kokonaisuutta ja tasokkuutta. Kulttuuritekona pidän myös niiden tahojen toimintaa, jotka tukevat taiteen moninaisuutta ja sen mahdollistamista ja taidealojen tekijöitä.

Lähden siitä ajatuksesta, että ensin koetan löytää hakijoista henkilöitä, joilla on mahdolliset edellytykset tehdä teos ja teoksia. Sitten vasta keskityn muihin tekijöihin.

Jatkan arviointia. Voinen sanoa, että on mielenkiintoista nähdä, mitä taiteen moninaisuus ja taiteen tekijät kertovat, mitä heillä on mielessään. Jokainen hakija tekee suuren työn, kun hakee apurahoja. Se on aikaa vievää puuhaa.

Luovuus on ihmissielun puhetta toisillemme.

Ihanaa. Jatkan hommaa.